رسانه
رسانه

توسعه روستائی :: جستجوآمایش سرزمین و توسعه سرزمینی (2)

درخواست حذف اطلاعات

آمایش سرزمین و توسعه سرزمینی (2)بنظر « مکتب لییژ » در آمایش سرزمین ، دروس شاخه ی جغرافیا - آمایش و توسعه نه تنها لازمه ی رشته جغرافیا ( گرایش جغرافیا ، و گرایش ژئو ماتیک - ژئو مترولوژی ) هستند بلکه لازمه ی رشته های تاریخ ، رو مه نگاری ، شهرسازی ،علم جمعیت و توسعه نیز می باشند . ان این در پی این هستند که هم به مباحث نظری یپردازند و هم به دانش عملی توجه داشته باشند تا داتش آموخته ی آنان بتواند واقعا" در حل ٌ مسائلی چون مطالعات مسائلِ تازه حادث شده در جامعه ، آمایش سرزمین های شهری و روستائي ، بررسی مناظر مورد استفاده ( مثلا" در جذب جهانگرد ) ، مدیریت پروژه ها ، تشخیص مسائل سرزمینی و جغرافیای تجاری ، کار آمد باشد .اینجاست که از نظر مطالعات اساسی و کاربردی ، واحد جغرافیای لی یژ دارای شعبه مطالعات اقتصادی اساسی ، و شعبه مطالعات اقتصادی کاربردی شده است .کارگاهی میز برای تحلیل مکان ها ،

توسعه از دیدگاه

درخواست حذف اطلاعات

توسعه از دیدگاه به طور عمیقی دلمشغول توسعه اقتصادی است، ولی این موضوع را به عنوان بخش مهمی از یک مسئله گسترده تر، یعنی توسعه انسان، در نظر می رد. عملکرد اولیه ، هدایت توسعه بشر در مسیری صحیح و جهتی مشروع است. به تمامی ابعاد توسعه اقتصادی می پردازد ولی همیشه آن را در «ار «وب توسعه همه جانبه انسان در نظر می رد و هرگز به توسعه اقتصادی، خارج از این دیدگاه نمی پردازد. به همین دلیل است که ، حتی در بخش اقتصادی، تمرکز خود را به توسعه انسانی معطوف کرده است. از این رو، توسعه اقتصادی عنصری ادغام شده و لاینفک از توسعهء اجتماعی- اقتصادی و اخلاقی جامعه انسانی، فرض می شود. منبع: http://ravabetah. /

توسعه مطلوب در گرو نگاه متوازن به توسعه صنعتی سواحل است/ نباید در روند توسعه به

درخواست حذف اطلاعات

مردم بندرعباس در مجلس شورای ی گفت: توسعه مطلوب در گرو نگاه متوازن به توسعه صنعتی سواحل است تا صنایع صرفا در یک محدوده خاص متمرکز نشوند. ادامه: توسعه مطلوب در گرو نگاه متوازن به توسعه صنعتی سواحل است/ نباید در روند توسعه به محیط زیست آسیب وارد شود

ید و تحقیق توسعه اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی، در قالب doc و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، توسعه اقتصادی چیست؟، شاخص‌ های توسعه اقتصادی، مکاتب مختلف توسعه اقتصادی، نظریه آدام اسمیت، نظریه م وس، نظریه ریکاردو، مدل رشد...

معمای حداقل تعداد تخم مرغ های زن روستائی ، ساده و خواندنی!

درخواست حذف اطلاعات

معمای حداقل تعداد تخم مرغ های زن روستائيمعمای حداقل تعداد تخم مرغ معمای حداقل تعداد تخم مرغمعمای حداقل تعداد تخم مرغیک زن روستائي یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها ش ت. اسب سوار از زن روستائي پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتی؟زن روستائي: نمی دانم ! ، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی پنج تا پنج تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمی ماند.اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغ های زن روستائي را داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

معمای حداقل تعداد تخم مرغ های زن روستائی ، ساده و خواندنی!

درخواست حذف اطلاعات

معمای حداقل تعداد تخم مرغ های زن روستائيمعمای حداقل تعداد تخم مرغ معمای حداقل تعداد تخم مرغمعمای حداقل تعداد تخم مرغیک زن روستائي یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها ش ت. اسب سوار از زن روستائي پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتی؟زن روستائي: نمی دانم ! ، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی پنج تا پنج تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمی ماند.اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغ های زن روستائي را داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

توسعه پارس جنوبی و غرب کارون؛ سردمدار فعالیت‎های توسعه‎ای نفت

درخواست حذف اطلاعات

طرح توسعه میدان پارس جنوبی و طرح های توسعه‎ای میدان‎های نفتی غرب کارون از نقاط قوت کارنامه صنعت نفت ایران در ت یازدهم به شمار می‎آید.

با تحقیق اه و چرایی توسعه اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق اه و چرایی توسعه اقتصادی تحقیق در مورد اه و چرایی توسعه اقتصادی، در قالب doc و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، معنای توسعه، فصل اول: تعاریف، نظرات مختلف اه توسعه، انواع توسعه، ویژگی های مهم توسعه اقتصادی، جریان تاریخی فرآیند توسعه، روش های دست ی

نشست ان با معاونت امور دهیاریها

درخواست حذف اطلاعات

نشست بحث و تبادل نظر ان و صاحب نظران حوزه مدیریت روستائي با معاون، مدیران کل و کارشناسان معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این جلسه که عصر یکشنبه 16آبان ماه تشکیل شد، تنی چند از ان حوزه مدیریت روستائي شامل شریفی و آستانه از تهران، افتخاری از تربیت مدرس، زاده و محمودی از شهید بهشتی، تالشی از پیام نور و بنی هاشمی از مدیران حوزه آبخیزداری حضور داشتند. در ابتدا جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: این جلسات با توجه به مطرح شدن لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای ی، ضرورت توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت روستائي و تاکیدات محترم کشور در خصوص ارزی علمی موضوعات این حوزه بطور مستمر تشکیل می شود. وی سپس گزارشی از وضعیت روستاها ارائه نمود و گفت: در حال حاضر این

گردشگری کرمانشاه و جایگاه آن در سند چشم انداز توسعه استان

درخواست حذف اطلاعات

ین نوشتار در سال 1393 . جهت اراِئه به استاندار وقت کرمانشاه به رشته تحریر در آمد و اینک در معرض دید علاقمندان قرار می رد. در نظریه پایه توسعه استان،که در راستای تحقق اه چشم انداز بلندمدت توسعه کشور و نظریه پایه توسعه ملی و جهت ریهای آمایش سرزمین، تدوین شده است در بند اول، اصلی ترین راهبرد توسعه استان چنین آمده است:منبع: http://afelegari. /

بدون سند چشم انداز گردشگری دور خودمان می چرخیم

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند به چشم اندازی روشن است، گفت: در صورتی که سند توسعه گردشگری را تهیه نکنیم، در این مسیر به جایی نمی رسیم.

هموار کننده جاده ابریشم اقتصاد ایران

درخواست حذف اطلاعات

محسن بهرامی ارض اقدس در خبرآنلاین نوشت: عضویت در مجامع بین المللی منجر به توسعه روابط می شود و توسعه روابط هم به توسعه روابط اقتصادی از راه جذب سرمایه و تکنولوژی منتهی می شود.

توسعه جزایر هرمزگان از اولویت های ت است

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جمع مردم جزیره هرمز گفت: توسعه جزایر از اولویت های ت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه دریا محور است.

تاریخچه programing

درخواست حذف اطلاعات

توسعه نرم افزار به شکل امروزی تاریخچه طولانی و پیچیده ای دارد. تعجبی ندارد که جایگاه امروز نرم افزار حاصل گام های متعدد بسیاری در طول تاریخ است. رویدادهای بسیاری از گوشه های مختلف دنیا روند توسعه کامپیوتر را پیش برده اند. معمولا توسعه نرم افزارها به دنبال توسعه زبان های برنامه نویسی رخ داده است. زبان های برنامه نویسی نیز به موازات سخت افزارها و کامپیوترها توسعه یافته اند. ادامه مطلب

پارادو آشیل و توسعه علم در ایران

درخواست حذف اطلاعات

دیدگاهی درباره نقش نهادها و رسانه های علم در توسعه علمی ایران ادامه: پارادو آشیل و توسعه علم در ایران

دبیری سه بر صفر برنده می شود/ جریمه برای طرح و توسعه قزوین

درخواست حذف اطلاعات

تبریز - ناظر برگزاری مسابقه تیمهای دبیری و طرح و توسعه قزوین گفت: در صورت عدم حضور تیم طرح و توسعه این بازی سه بر صفر به سود دبیری می شود. ادامه: دبیری سه بر صفر برنده می شود/ جریمه برای طرح و توسعه قزوین

تخلف و دست اندازی جدید ت در صندوق توسعه ملی

درخواست حذف اطلاعات

احمد توکلی سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، گفت: ت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ می خواهد مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از صندوق…

«توسعه اقتصادی» در دو جلد آمد

درخواست حذف اطلاعات

کتاب دو جلدی «توسعه اقتصادی» نوشته ای.واین نافزیگر با محوریت توسعه اقتصادی در منطقه آسیا، آفریقا و اروپای شرقی روانه بازار کتاب شد.

تأثیر بر نامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بر توسعه کشاورزی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تأثیر بر نامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بر توسعه کشاورزی با و پر سرعت . تحقیق 13 صفحه ای ورد پیرامون موضوع تأثیر بر نامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بر توسعه کشاورزی با تأثیر بر نامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بر توسعه کشاورزی

تاکید مجلس بر ب و کار در برنامه ششم توسعه

درخواست حذف اطلاعات

مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای ی گفت: در برنامه ششم توسعه، رویکرد توسعه ب و کار پیش بینی شده و در مجلس مصوب شده است.

بررسی موضوعات برنامه ششم توسعه در البرز

درخواست حذف اطلاعات

کرج-ایرنا- شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در روزهای پایانی سال علاوه بر پیگیری مصوبات پیشین خود اهم مباحث برنامه ششم توسعه کشور را مورد توجه قرار داد.

اتفاقی بی نظیر برای ورزش با برنامه ششم توسعه

درخواست حذف اطلاعات

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان اعتقاد دارد بسیاری از دغدغه های اساسی سال های اخیر ورزش با مصوبات مهمی که در برنامه ششم توسعه گرفته شد مرتفع شده است.

اختصاص 35 درصد از مالیات ارزش افزوده به توسعه روستاها در برنامه ششم توسعه

درخواست حذف اطلاعات

سبزوار- ایرنا- مردم سبزوار در مجلس شورای ی گفت: 35 درصد از مالیات ارزش افزوده کشور در چارچوب برنامه ششم توسعه برای توسعه خدمات و اشتغال روستائيان اختصاص یافت.

حمایت حزب اعتدال و توسعه از در انتخابات96

درخواست حذف اطلاعات

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: ک دای حزب اعتدال و توسعه برای سال ۹۶ است.

اجرای 14 طرح هادی روستائی در شهرستان اردستان

درخواست حذف اطلاعات

رئیس بنیاد مسکن انقلاب ی اردستان گفت: عملیات اجرایی 14 طرح هادی روستائي امسال در این شهرستان آغاز شده است.

توسعه کشورها در گروی توجه به توانایی ها

درخواست حذف اطلاعات

توسعه هدف نهایی بسیاری از کشورها شده است اما کپی برداری از برنامه های کشورهای موفق و بی توجهی به توانایی ها و محدودیت ها، توسعه را به امری دست نیافتنی برای آن ها تبدیل کرده است. نزدیک به 6 دهه است که توسعه همچون یک هدف راهبردی در دستور کار کشورها و ت ها قرار گرفته است و کشورها مسیرهای گوناگون اما به طور تقریبی مشابهی را برای دستی به این هدف بزرگ در پیش گرفته اند. اما به دلیل تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ِ جوامع این کشورها نتوانسته اند به اندازه مساوی در این مسیر حرکت و مراحل توسعه را تجربه کنند. به همین دلیل کشورها به توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم شده اند و دیگر کشورها نیز با عنوان توسعه نیافته باقی ماندند. منبع: http://boustan. /

تحقیق جمعیت و توسعه رشد اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق جمعیت و توسعه رشد اقتصادی تحقیق با موضوع جمعیت و توسعه رشد اقتصادی، در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌ نیافته، متفاوت است. در کشورهای توسعه‌ یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و

نوبخت : توسعه جزایر هرمزگان از اولویت های ت است

درخواست حذف اطلاعات

بندرعباس- ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جمع مردم جزیره هرمز گفت : توسعه جزایر از اولویت های ت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه دریا محور است.

نشست ان با معاونت امور دهیاریها

درخواست حذف اطلاعات

نشست بحث و تبادل نظر ان و صاحب نظران حوزه مدیریت روستائي با معاون، مدیران کل و کارشناسان معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در این جلسه که عصر یکشنبه 16آبان ماه تشکیل شد، تنی چند از ان حوزه مدیریت روستائي شامل شریفی و آستانه از تهران، افتخاری از تربیت مدرس، زاده و محمودی از شهید بهشتی، تالشی از پیام نور و بنی هاشمی از مدیران حوزه آبخیزداری حضور داشتند. در ابتدا جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: این جلسات با توجه به مطرح شدن لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای ی، ضرورت توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت روستائي و تاکیدات محترم کشور در خصوص ارزی علمی موضوعات این حوزه بطور مستمر تشکیل می شود. وی سپس گزارشی از وضعیت روستاها ارائه نمود و گفت: در حال حاضر این

تامین منابع مالی ید هواپیما به مشکل خورد!

درخواست حذف اطلاعات

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اذعان داشت که در مورد ید هواپیما و ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی هنوز نه به دار است و نه به بار و هنوز چیزی به صندوق توسعه معرفی نشده است.

صورت بندی کارکردهای گردشگری در استان کردستان

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله در سال 89 به اتفاق دوست دیرینه ام صمد حاجی امینی نوشته شد که هم اینک با اندک ویرایشی در معرض دید علاقمندان قرار می رد. (توسعه)2 در عرف به فرآیندی گفته می شود که طی آن جوامع از شرایط (اولیه) و (عقب ماند ) با عبور از مراحل تکاملی کم و بیش ی ان و تحمل دگرگونی­های کمی و کیفی ، به جوامع(توسعه یافته) تبدیل شوند و همانگونه که "ولفگانک زا " گفت ، توسعه روندی تصور شده است که طی آن مردم از (توسعه نیافت ) به سوی سرنوشت جهانی محتوم رفاه اقتصادی رهنمون می شوند.توسعه به مثابه شیرینی گوارایی تلقی می شود که هیچ را یارای مقاومت در برابر آن نیست.منبع: http://afelegari. /

ضرورت توجه به ظرفیت منطقه ای و استانی در توسعه کشور/ طرح منطقه بندی، اصلی برای ب

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اتاق ایران گفت: در برنامه ریزی کشور برای توسعه خلاء وجود دارد و آن هم عدم توجه به توسعه منطقه ای و استانی است.

با تحقیق ارتباطات و توسعه

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق ارتباطات و توسعه تحقیق در مورد ارتباطات و توسعه، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: ارتباطات و توسعه یکی از چالش برانگیزترین مباحث درعرصه علوم اجتماعی، اقتصاد ، سیاست و فرهنگ طی پنج دهه اخیر در سطح جهان بوده است. مطالعات

با تحقیق توسعه ا

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق توسعه ا تحقیق در مورد توسعه ا، در قالب word و در 74 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: وجود برنامه توسعه ا از ابتدای قرن اخیر، یک ضرورت غیر قابل انکار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های

فرصت۶ماهه ایران به روسهابرای توسعه یک میدان نفت

درخواست حذف اطلاعات

یک مقام مسئول از امضای قرارداد محرمانگی توسعه میدان نفتی چنگوله با گازپروم روسیه و دو شرکت نروژی و تایلندی خبر داد وگفت: این شرکت ها ۶ماه فرصت برای نهایی مطالعات توسعه میدان نفتی دارند.

لاریجانی بر حرکت به سمت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد

درخواست حذف اطلاعات

ایرنا نوشت: رئیس مجلس شورای ی در پیامی به مراسم اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت تاکید کرد: حرکت به سمت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای تحولات چشمگیری را در دستی به توسعه ملی در پی دارد.

همین دیگه....

درخواست حذف اطلاعات

از اون شب مز فا که تا صب بشن جون دادی +حال خوبم ارزوست ++خدایا خیلی ببخشیدا ولی دقیقا داری لذت میبری از اینکه انقد داغونیم و زجر میکشیم؟جای سوال واقعا برام +++حال و روزه مس ه ی خوب نشدنیمنبع: http://mimznevis. /