رسانه
رسانه

جاوید :: جستجودوره های حسابداری آموزشگاه جاوید در الیگودرز

درخواست حذف اطلاعات

آموزشگاه جاويد دوره های حسابداری مقدماتی، کارگاه حسابداری، نرم افزار هلو و سپیدار همکاران سیستم را برگزار مینماید . با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای و شرکت سپیدار سیستم آسیا آموزش تخصصی حسابداری ویژه بازار کار در الیگودرز آموزشگاه جاويد تنها .. رسمی شرکت سپیدار سیستم آسیا در الیگودرز می باشد که دوره آموزشی را در آموزشگاه با ارائه مدرک از شرکت سپیدار سیستم آسیا برگزار مینماید. منبع: http://amozeshgahjavid. .. /

حکمت جاوید ( ایمان )

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد * کفری جز ترس نیست. * ترسی جز ھراس از نابودی نیست. * نابودی ھمان قلمرو حضور خداست. * ایمانی جز درک ھستی در نیستی نمی باشد. * شجاعت بارزترین نشان ایمان است. * شجاعت یعنی به استقبال ش ت و مرگ رفتن. * ش ت قلمرو بی نیازی ذات است. * ذات، سلطنت فناست. * فنا ھمان جاودان است. * جاودان محصول ھمزیستی و ھم سرنوشتی با مردان خداست. * مرد خدا موجودی ورای بود و نبود است. * بود، نبود است و نبود ھم بود است. * ترس محصول شه بود و نبود است. حکمت جاويد(ایمان) داروی حسد،ایمان است. داروی احساس حقارت، ایمان است. داروی احساس پوچی، ایمان است. داروی بولھوسی، ایمان است. داروی ایدز، ایمان است. داروی بیکاری، ایمان است. داروی ھرزه ، ایمان است. داروی بی نظافتی، ایمان است. داروی بی عاطف ، ایمان است. داروی حماقت، ایمان است. داروی فقر، ایمان است. داروی خلافکاری، ایمان است. داروی بی ھویتی، ایمان است. داروی ب

تصادف شدید جاوید علی نژاد ( آمده بود بلایی ولی بخیر گذشت )

درخواست حذف اطلاعات

آمده بود بلایی ولی بخیر گذشت بدون تردید در دیار صفائیه بویژه علیشیخ ی نیست که پسر خوت ، با حجب و حیا ، خلاق و بسیار مبتکر جناب جاويد علی نژاد را نشناسد ، البته در تهران و تبریز و بعضی شهر های دیگر هم او جایگاه ویژه ای بین ناشران و پخش کننده های نقشه های گردشگری ، هتلداری ( فارسی – انگلیسی ) و نقشه های شهر شناسی که آقا جاويد یکی از بزرگترین طراحان این کتاب ها و نقشه ها می باشد ، دارد . روز یکشنبه مورخه 25/7/95 که ایشان ازعلیشخ به خوی می امدند تا از آنجا هم روانه تهران شوند ، متاسفانه در محدوده روبروی شیوان کندی و بطچی با یک نیسان تصادف شدید می نمایند بطوری نصف ماشین جاويد از سمت راننده به عقب جمع میشود ( خوشبختانه ایشان در ماشین تنها بودند ) ولی از آنجائی که خداوند همواره یار ویاور انی است که صله ارحام می نمایند ، جاويد از این تصادف هولناک جان سالم بدر می برد ، البته دچار کوفتگی و احساس د

حکمت جاوید( ترین ها )

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد( ترین ها ) ترسوترین آدمھا د شت سر دلیرترین انسانھا راه می روند . کافرترین آدمھا را در اطراف مؤمن ترین انسانھا می ی م . شقی ترین آدمھا در خانه مھربانترین انسانھا زیست می کنند. ابله ترین آدمھا را مرید دمندترین انسانھا می ی م . ناپاکترین آدمھا محبوب پاکترین انسانھا می شوند . ریاکارترین آدمھا دم از دوستی با صادقترین انسانھا می زنند . بدترین آدمھا در رابطه با خوبترین انسانھا پدید می آیند . نتیجه : و لذا خوبان ھمواره تنھا و بد نام ھستند . خوبان برای نجات بدان آمده اند . از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی - جلد سوممنبع: http://bihamta97. /

حکمت جاوید

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد آنکه دنیا را می طلبد به آن میرسد ولی بدستش نمی آید. ھیچ چیزی بدست نمی آید ولی به دل می تواند آمد. آنکه از نژاد رود به نزاد می رسد. آنکه حق معلم را ادا نمی کند آموزه ھایش به او پشت می کند. آنکه دوست را می فروشد تا دل دشمن بدست آورد دلش به اسارت دشمن در می آید. آنکه حقی را ببیند و تصدیق نکند با آن به جنگ می آید و ھلاک می شود. آنکه پولی را با فروش معنویتی بدست می آورد بواسطه آن پول دیوانه می شود. آنکه از محبتی بر علیه صاحب محبت استفاده میکند به اسارت دشمنان محبت در می آید. آنکه به معرفتش عمل نکند احمقی می شود. آنکه دین را زینت کفر کند به خدمت کافران در می آید. --------------------------------------- حکمت جاويد * کفری جز ترس نیست. * ترسی جز ھراس از نابودی نیست. * نابودی ھمان قلمرو حضور خداست. * ایمانی جز درک ھستی در نیستی نمی باشد. * شجاعت بارزترین نشان ایمان است. * شجاعت یعنی

حکمت جاوید( ترین ها )

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد( ترین ها ) ترسوترین آدمھا د شت سر دلیرترین انسانھا راه می روند . کافرترین آدمھا را در اطراف مؤمن ترین انسانھا می ی م . شقی ترین آدمھا در خانه مھربانترین انسانھا زیست می کنند. ابله ترین آدمھا را مرید دمندترین انسانھا می ی م . ناپاکترین آدمھا محبوب پاکترین انسانھا می شوند . ریاکارترین آدمھا دم از دوستی با صادقترین انسانھا می زنند . بدترین آدمھا در رابطه با خوبترین انسانھا پدید می آیند . نتیجه : و لذا خوبان ھمواره تنھا و بد نام ھستند . خوبان برای نجات بدان آمده اند . از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی - جلد سوممنبع: http://bihamta97. /

اسم فامیل ج

درخواست حذف اطلاعات

ج : اسم : جلال , جاويد , جواد فامیل: جلیلی , جلالی , جاويد , جوادیان میوه: جمبو حیوان: جغد جیرجیرک غذا: جوجه کباب ,جگر رنگ: جگری , جیوه ای گل: جالیز , جاسمین , جعفری شهر: جاجرود , جیرفت , جهرم کشور: جیبوتی , جامائیکا , جبل الطارق ماشین : س , جگوار , جیلی , جیپ شغل : جراح , جورای فروش , جوشکارمنبع: http://esmofamil. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

می گفتی از همان ابتدا تحت تاثیر چانه محکمش قرار گرفته ای. به فک برآمده جاويد نگاه می و فکر می توهّم آدم ها کارآمدتر از جراحی زیبایی ست. [رویای تبت - فریبا وفی]منبع: http://shi-2014. /

حکمت جاوید ( چه ی عشق را نفرت میدارد ؟ )

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد ( چه ی عشق را نفرت میدارد ؟ ) ی که عھد و وفا را بند می داند . ی که توجّه را تجسس می داند . ی که رحم را تحقیر می کند. ی که انتقاد خصوصی را اھانت می پندارد . ی که از خود گذشت را مس ه می کند. ی که ابراز محبت را سب ری می خواند. ی که اظھار نیاز را بدبختی می داند. ی که بجای عذر خواھی ،خود را مس ه می کند. ی که ادب و حیا را عقب مانده می فھمد . ی که خویشتن داری را ریا می نامد . ی که علاقه قلبی را در خود سرکوب می کند. ی که گر را صاحب اقتدار می داند . ی که از گفتن و شنیدن « دوستت دارم » وحشت دارد. ی که خصم جاودان است . ی که دشمن خداست . ی که صبر و عفو و گذشت را حقارت می داند. ی که ساده و صمیمیت را حماقت می خواند . ی که اعتماد را بلاھت می پندارد. ی که بواسطه تبھکاریھایش نمی تواند حتّی ذره ای خود را دوست بدارد. از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم من

به مناسبت هفته بسیج اولین همایش کارآفرینی وارتقاء تولید داخل درسالن شهید جاوید م

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش معاونت فاوا وفضای مجازی پایگاه مقاومت طریق القدس آقای عدیل سروی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل که برنامه اولین همایش کارآفرینی وارتقاء تولید داخلی به مناسبت هفته بسیج در سالن اجتماعات شهید جاويد محسنی این سازمان سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود : لازمه دستی به خودکفایی ملی و قطع وابست به بیگانگان عمل به منویات ی (مدظله العالی ) است که فرمودند : «اقتصاد مقاومتی که متکی به توان داخلی ، دانش بنیان و اتکاء بر توانمندی مردم باشد»، راهگشای مشکلات خواهد بود . منبع: http://paigah-jahad. /

تبریک سال نو

درخواست حذف اطلاعات

فرا رسیدن سال نو را خدمت همه ی دانش آموزان و دبیران تبریک می گویم . دانش آموز گرامی سال 95برای شما یک فرصت بدون تکرار است با برنامه ریزی درست برای آینده ی خود از هم اکنون بهار جاويد بسازید .منبع: http://samadar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آبادabad "ع"( ا ):جمع ابد به معنی همیشه، جاويد *********************************************** آبادabad /پهلویapat/-(ص ):دایر وبرقرار ،باصفا، بارونق، جایی که آب و گیاه پیدا شود. //سالم، درست، پاک و دست نخورده. "اودردهای شهر و دیارش را/فریاد می کند/یعنی/اوباسرود خویش/روان های خسته را/آباد می کند." هوای تازه 44منبع: http://zirechatresher. /

اعجاز قرآن

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم اعجاز قرآن (وَ إِنْ کُنْتُمْ فی‏ رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین‏)[1]؛ و اگر از آنچه ما بر بنده خویش نازل کرده‏ایم بشک اندرید سوره‏اى مانند آن بیارید و اگر راست مى‏گوئید غیر خدا یاران خویش را بخوانید . پیام ها : 1. باید از فکر و دل افراد شکّ زدایى صورت گیرد به خصوص در مسائل اعتقادى‏ 2. شرط دریافت وحى، بندگى خداست‏ 3. قرآن، کتاب استدلال و احتجاج است و راهى براى وسوسه و شکّ باقى نمى‏گذارد 4. انبیا باید معجزه داشته باشند و قرآن معجزه‏ى رسول اکرم صلى الله علیه و آله است‏ 5. دین جاويد، معجزه‏ى جاويد مى‏خواهد تا هر انسانى در هر زمان و مکانى، اگر دچار تردید و شکّ شد، بتواند خود آزمایش کند 6. بر حقّانیت قرآن به قدرى یقین داریم که اگر مخالفان، یک سوره مثل قرآن نیز آوردند ب

در مرگ عبدالرحمان ( آبای )

درخواست حذف اطلاعات

( در مرگ عبدالرحمان ) حاجی بوده جد او ، خورده شربت از مینو . هنرهای آن عزیز ، زبان را داد تکاپو . وفا و عقل ز دی ، تکاند ، نداد آرام او . مال بماند ، جان می داد ، سوی سختی می تاخت او . غمین ، الیم و بی چیز ، پر می شدند نزد او . خیال می کرد آسوده ، نورزیده تبعیض او . عادل بود و جوانمرد ، بر همگان شد الگو . وادار کرده به توبه ، سرکوب نمود ستیزجو . بنی قزاق حلقه زد تا ببیند از او رو . دست یابنده به پندش ، سرگرم باشد عمری او . نیامده دنیا ، از قزاقها همچون او . دنیا نبود مطلوبش ، جاويد مانده اسم او . در اطاعت از خدا ، تهیه دید حکم او . ایشان زنده نمانده ، با مرگ شدند روبرو . همو را برد این اجل ، صبر می باید از اینرو .منبع: http://hmshadkam. /

در سفر هم با سفر

درخواست حذف اطلاعات

در سفر هم با سفر گل می کنمهمچو دریا شوق ساحل می کنم گر چه شادم در تمام زندگیسهمی از غم را حمایل می کنم آه، من از ریشه های عشق تودر دلم دارم و دل دل می کنم بذر مهرت در نهادم کاشتمآتش جاويد حاصل می کنم نقش هر رؤیای خود را عاقبتبا خط و چشم تو کامل می کنم گرچه تنها ن من قلب توستمضطرب افکار باطل می کنم با همه شوقم بر این دیوانگیدوستی با یار عاقل می کنم همچو شبنم ها زلال و طاهرهروی گل های تو منزل می کنم.منبع: http://shabani-baghani. /

نمرات امتحان دوم

درخواست حذف اطلاعات

نام و نام خانواد نمره تئوری از 10.5 نمره عملی از 10 جمع کل از20.5 محمد اسماعیلی 5.75 5 10.5 محمد بهزادفر 6.5 5.5 12 جاويد ترخان 4 0 4 فرهاد خدابنده 6 6 12 حسین خواجه خیر آبادی 3 0 3 اسماعیل روان 5.25 3 8.25 روح الله شیخ 5.5 1 6.5 مهدی صیادی 2 0.5 2.5 محمد قلی زاده 9 10 19 فرشاد محمدزاده 8 8.5 16.5 محمدحسین ناوشکی 3.5 0 3.5 محمد نوروزی 2 0 2 ولی ولی الهی 4.5 0 4.5 غلام حسن کارگر 5.75 7 12.75منبع: http://304web. /

حکمت جاوید (دوستی)

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد (دوستی) سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود . دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست . ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود . تو نزدیکترین دوست توست . از دوستی دور نمی شوی مگر اینکه به دشمنی نزدیک می شوی . فامیل ھرگز دوست نخواھند بود . دوست تو ھرگز تو را نمی ستاید . ی که دوست صدیقی ندارد جز خود فروشی ھنری ندارد . وفای به دوست وفای به خداست و خیانت به دوست خیانت به خداست . دوست ، عزّت نفس تو را می خواھد نه لذّت نفس تو را . دوست تو ی است که تو را بی نیاز می سازد . ی که به دوست صدیقی خیانت می کند خود را مجاناً در اختیار دشمن می نھد . ی که دوست صدیقی ندارد دعایش اجابت نمی شود . دوست تو ی است که زشتی ھایت را در نھان بر تو آشکار می کند . در قبال دوست ، تو ھمواره دشمن خودی . دوست تو ی است که ھرگز با تو معامله نمی کند . ی که دوست را می فروشد خود را پیشتر فروخته اس

نمرات امتحان دوم

درخواست حذف اطلاعات

نام و نام خانوادگی نمره تئوری از 10.5 نمره عملی از 10 جمع کل از20.5 محمد اسماعیلی 5.75 5 10.5 محمد بهزادفر 6.5 5.5 12 جاويد ترخان 4 0 4 فرهاد خدابنده 6 6 12 حسین خواجه خیر آبادی 3 0 3 اسماعیل روان 5.25 3 8.25 روح الله شیخ 5.5 1 6.5 مهدی صیادی 2 0.5 2.5 محمد قلی زاده 9 10 19 فرشاد محمدزاده 8 8.5 16.5 محمدحسین ناوشکی 3.5 0 3.5 محمد نوروزی 2 0 2 ولی ولی الهی 4.5 0 4.5 غلام حسن کارگر 5.75 7 12.75منبع: http://304web. /

حکمت جاوید (دوستی)

درخواست حذف اطلاعات

حکمت جاويد (دوستی) سرنوشت تو ھمواره بدست نزدیکترین دوست تو نوشته می شود . دوست تو دشمن ارادۀ نفسانی توست . ھیچ اقدام سرنوشت سازی به تنھائی اتخاذ نمی شود . تو نزدیکترین دوست توست . از دوستی دور نمی شوی مگر اینکه به دشمنی نزدیک می شوی . فامیل ھرگز دوست نخواھند بود . دوست تو ھرگز تو را نمی ستاید . ی که دوست صدیقی ندارد جز خود فروشی ھنری ندارد . وفای به دوست وفای به خداست و خیانت به دوست خیانت به خداست . دوست ، عزّت نفس تو را می خواھد نه لذّت نفس تو را . دوست تو ی است که تو را بی نیاز می سازد . ی که به دوست صدیقی خیانت می کند خود را مجاناً در اختیار دشمن می نھد . ی که دوست صدیقی ندارد دعایش اجابت نمی شود . دوست تو ی است که زشتی ھایت را در نھان بر تو آشکار می کند . در قبال دوست ، تو ھمواره دشمن خودی . دوست تو ی است که ھرگز با تو معامله نمی کند . ی که دوست را می فروشد خود را پیشتر فروخته اس

آهنگ درد دل 2 از بهزاد پ . مهدی جاوید . احمد سلو

درخواست حذف اطلاعات

میدونی تو این مدت فکر می اشتباه از من بودهآره اشتباه از من بودهگفتم با بقیه فرق میکنیولی آ ش بیخیال... بهزاد پ . مهدی جاويد . احمد سلو هنوزم فکر من هستی یا از یاد رفتممن چشمامو رو تو با یه فریاد بستمببین یکم بیا با هم دردودل کنیمبگو چی باعث شد اینجوری منو ول کنییادته میگفتی خیلی زیادی از سرممنو ببخش اگه ایندفعه زیادی حرف زدممن چیارو حدس زدم ببین آ ش چی شدکه به اینجا کشیدیم ی باورش میشدما واسه روزای خوبمون تصمیم داشتیمگفتی خونوادم میگن چقد تحصیل داشتیبگم .. بگم ازت چیا یاد گرفتممن در دای دلو از رو احساس نوشتمیادته کنار پسره گفتی بحث جزوه بودحرف نبود دل تورو برده بودچیه مگه نگفتی تش خوب میشهمن که بچه نبودم باشه بس کن دیگه مهدی جاويدبگو کی امده ما تو کلاست نبودیمسر تا پامون قیمت مارک لباسش نبودیمنگو که عاشق نبودیم مگه فهمم داشتیکه درک کنی یکم توهم هرچند خواستیمنو خسته کنی شاید بیخی شمبگو بینم

عشق

درخواست حذف اطلاعات

عشق آواز قشنگی ست، شنیدن داردو بهشتی ست تماشایی و دیدن دارد مثل یک سیبِ بهشتی به درختی جاويدخوردنی هست گناهش و چشیدن دارد "بال و پر" می دهد و "قدرت پرواز" به توو چنین " بال و پر"، "از خویش پ " دارد نه فقط قلب به شورش و تپش می افتدبلکه "سلول به سلول" تپیدن دارد عشق بیماری سختی ست، سراسر همه دردو چه دردیست! چه دردی! که کشیدن دارد...منبع: http://zohreh53. /

یه شنبه ی خوب

درخواست حذف اطلاعات

17 شهریور تولد فرشید بود. یه تولد دور همی گرفتن که جور نشد ما باشیم. واسه همینم برای شب، شام دعوتمون کرد بیرون. رفتیم کافه چوبی. من و آرام بودیم با شهریار و فرشید. توی آلاچیق چوبی که نشستیم، فرشید رو به روم بود. یاد حامد افتادم و بن اپتی. وقتی کنار هم نشسته بودیم و حامد تکیه داده بود به پشتی و من بازوشو نوازش می . خیلی حالم گرفته شد. اما شب خوبی بود. حالا صبح... فک کن صبح با بی میلی پاشی بری سر کار. بعد از در شعبه که وارد می شی، بری سمت انبار تا فاکتوری که پنجشنبه از یکی دیگه گرفتی رو تحویل بدی. در کنار مسئول فضول انبار، یهو چشمت بخوره به جاويد و بعد از اون حدود ده دقیقه یه ربع، صحبت و خنده با جاويد باشه. حالم جا اومد اصلا یه پسر خیلی با شخصیت، مودب، جدی و در عین حال مهربون و خوش برخورده. پدیده ایه واسه خودش.منبع: http://khoonamoon. /

روحیه رویال

درخواست حذف اطلاعات

شاید برایتان سوال باشد که چرا خودم برای خودم ، عمرجاويد نمی خواهم؟ و با توان بسیار بالایی که دارم می توانم در وجودم ، خودم را جوان و دایمی نگهدارم...... .................................................................................... و از نیروی بسیار قوی و توانمند درونم ، می خواهم در جهت بچه های امروز و فردای زمین ، متمرکز باشد تا نسلهای بعدی بتوانند به عمر جاويد برسند. و حتی مرگ را هم باید بخاطر بچه های آینده (بچه های خودمان) بپذیرم . یعنی تمام نیروها در جهت بچه های زمین باید متمرکز شود . و زمانیکه آنها به عمر جاويد رسیدند و مرا زنده .. د ؛ از شنیدن اینکه به عمر جاويد رسیده اند ، من روحیه میگیرم و اولین باور نسبت به عمر جاويد در وجود من ، ایجاد میشود. وقتی می بینی همه و اطرافیانت به عمر دایمی رسیده اند ، حتی اگر آنروز عمر جاويد را باور نکنم نیز ، به عمر همیشگی میرسم. مثل الان که همه

دین چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

دین یک سلسله عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که پیمبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند اعتقاد به این عقاید و انجام این دستور ها سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است پس اگر ما دین داار باشیم و از دستور های خدا و پیغمبر پیروی کنیم هم در این دنیای زود گذر خوشبخت میشویم و هم در زند جاويد و بی پایان جهان دیگر سعادتمند خواهیم بود منبع: http://falsafeislami. /

قیامت و پرسش از مهم ترین نعمت ها

درخواست حذف اطلاعات

مرحوم شیخ صدوق به نقل از حاکم بیهقى حکایت کند:روزى حضرت علىّ بن موسى الرّضا علیهما السلام در جمع عدّه اى نشسته بود، ضمن فرمایشاتى فرمود: در دنیا هیچ نعمت واقعى و حقیقى وجود ندارد.بعضى از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند: یاابن رسول اللّه ! پس این آیه شریفه قرآن ((لتسئلنّ یومئذٍ عن النّعیم)) [سوره تکاثر: آیه 8.] که مقصود آب سرد و گوارا مى باشد، را چه مى گوئى ؟ حضرت با آواى بلند اظهار نمود: شما این چنین تفسیر کرده اید؛ و عدّه اى دیگرتان گفته اند: منظور طعام لذیذ است ؛ و نیز عدّه اى دیگر، خواب راحت و آرام بخش تعبیر کرده اند.و سپس افزود: به درستى که پدرم از پدرش ، جعفر صادق علیه السلام روایت فرموده است که : خداوند متعال نعمت هائى را که در اختیار بندگانش قرار داده است ، همه به عنوان تفضّل و لطف بوده است تا مورد استفاده و بهره قرار دهند.و خداى رحمان اصل آن نعمت ها را مورد سؤ ال و بازجوئى قرار نمى ده

برای فراموشی یک ماه

درخواست حذف اطلاعات

نمیدونم چم شده تا قبل از جاويد ، به هر بود داشتم زندگیمو می خوشحال نبودم اما فکر دیگه یا رفتن تو سرم نبود اما حالا تحمل همون زندگی برام هزار بار سخت تر شده ! نمیدونم چه مرضیه که حالا همون رفتارای شوهرم انقدر برام سنگینه . کلا همه ی بودنش از روز اول تا آ ین روزی که امکان ارتباط وجود داشت یک ماه شد اما یک سال به نظرم میرسه ! یک سال خاطره یک سال حرف یک سال وابستگی به ی که حتی هیچوقت ندیدمش ! منبع: http://traitress. /

دین چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

دین یک سلسله عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که پیمبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند اعتقاد به این عقاید و انجام این دستور ها سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است پس اگر ما دین داار باشیم و از دستور های خدا و پیغمبر پیروی کنیم هم در این دنیای زود گذر خوشبخت میشویم و هم در زندگی جاويد و بی پایان جهان دیگر سعادتمند خواهیم بود منبع: http://falsafeislami. /

آهنگ درد دل 2 از بهزاد پ . مهدی جاوید . احمد سلو

درخواست حذف اطلاعات

میدونی تو این مدت فکر می اشتباه از من بودهآره اشتباه از من بودهگفتم با بقیه فرق میکنیولی آ ش بیخیال... بهزاد پ . مهدی جاويد . احمد سلو هنوزم فکر من هستی یا از یاد رفتممن چشمامو رو تو با یه فریاد بستمببین یکم بیا با هم دردودل کنیمبگو چی باعث شد اینجوری منو ول کنییادته میگفتی خیلی زیادی از سرممنو ببخش اگه ایندفعه زیادی حرف زدممن چیارو حدس زدم ببین آ ش چی شدکه به اینجا کشیدیم ی باورش میشدما واسه روزای خوبمون تصمیم داشتیمگفتی خونوادم میگن چقد تحصیل داشتیبگم .. بگم ازت چیا یاد گرفتممن در دای دلو از رو احساس نوشتمیادته کنار پسره گفتی بحث جزوه بودحرف نبود دل تورو برده بودچیه مگه نگفتی تش خوب میشهمن که بچه نبودم باشه بس کن دیگه مهدی جاويدبگو کی امده ما تو کلاست نبودیمسر تا پامون قیمت مارک لباسش نبودیمنگو که عاشق نبودیم مگه فهمم داشتیکه درک کنی یکم توهم هرچند خواستیمنو خسته کنی شاید بیخی شمبگو بینم

انتصاب رئیس جدید آی.اس.آی و تغییر و تحولات اساسی در ..

درخواست حذف اطلاعات

.. پا .. تان پس از گذشت دو هفته از انتصاب ژنرال قمر جاويد باجوا به سمت فرماندهی .. (coas)، روز یکشنبه 21 آذرماه در برخی از پُست های اصلی از جمله ریاست سرویس اطلاعاتی(i.s.i) و فرماندهی نیروهای ویژه سند ( dg rangers) و سایر سِمت های اساسی تغییر و تحولات قابل توجهی انجام داد. منبع: http://topafghanariana. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ارمیا فصل یک آیه هشت : از مردم نترس، زیرا من با تو هستم و از تو محافظت می کنم.خداوند سیصد و شصت و پنج بار در کتاب مقدس میفرماید .... نترس و بیشتر از این میفرماید : از من بترس ، به من توکل کن ، امیدت بر من باشد هرگاه ترس یا نگرانی از چیزی سراغ من میاید قلبم به من می گوید ... از خدا فاصله گرفته ایی هر چیزی جای خداوند را در دل ما بگیرد نتیجه آن ترس و تشویش و نگرانسیت خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما؛ ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاويد هدایت فرما.میدانم که دوستداران خود را نا امید نمی فرمایی .... آمینمنبع: http://nejatdobare. /

بهشت

درخواست حذف اطلاعات

چه نو بهاریست در این جاويد خزان دارد کهنه بویی ز گذر عمر این مکان پوشیده شد لباس رن ن بر تن مکان نشانه ای ز تکرار بی ثمر است جهان چنان که می رود زمان به دور خود هنوز شود تکرار این نو بهار پیر در این مکان فلک ز پیری خود خسته است زین تکرار شود بهاری به بهاری نو به ظاهر در آن چه میشود می رود این توسن زمان نتوان گرفت عنان گذر بی امان زمین به دیده ی خود دیده است هزاران چمن نو بود و کهنه گشت و رفت بی بیان آرام مخورغم دوران که برگشتی نیست هر آنچه رفت خبر دهد ز گذر عمر در جهان منبع: http://alirezamehrpoem. /

ایرانی بودن

درخواست حذف اطلاعات

ایرانی بودن را کمی یاد گرفتید؟ فورا باید کتاب دیگران را تحویل دهید. و کم کم به مرزهای اسمی و نشاندار خودتان برگردید. شاید بپرسید من چقدر ایرانی هستم؟ البته با کمی متاسفانه باید بگویم که ، من هم قسمت منفی و پلید ، از وزن خودم را تحت تاثیر همسایۀ عربی به تاراج داده ام. (توضیحی از وزن: آنچه که بعنوان فکری و اعتقادی وارد نحوۀ تفکرات ما میشود ، وزن منفی محاسبه میشود ولی بصورت علمی در .. شه رسوخ .. ، اضافه وزن یا وزن منفی نیست. ریشه های تغییر هویت و مسخ شدن انسان هم از .. افات فکری (اعتقادات دینی و...) سرچشمه میگیرد و کم کم بصورت فرهنگ مجازی هم در جوامع بروز میکند (مثل شیعه و...). ............................................................................................................ و ایرانی بودن من به اندازه ای که میدهم از همسایه های عربی دچار اضافه وزن شده . میدانید که چه چیزهایی را

دلنوشته زهرا عشریه فرزند شهید عشریه

درخواست حذف اطلاعات

متن دلنوشته زهرا عشریه فرزند شهید عشریه.سلام بابای خوبمکجایی بابادلم برایت دنیا دنیا تنگ شدهدلم لک زده تو را دوباره بغل کنماز همان بغل های مهربانانه همیش ات پدرانه ات صبورانه ات همان هایی که دنیا دنیا آرامش بود آه پدر آغوش ات امن ترین و آرام.ترین مکان دنیا و بودپدر اینجا میگویند شهید شده ای نه چیز دیگری میگویند! میگویند شهید جاويد الاثر م ع حرم شدی...چه اسم طولانی پیدا کرده ای بابای خوبم....شهید را به ما گفته بودی یعنی چهچه زیبا بود هم گفته بودیتا میگویند شهید یاد حسین (ع) می افتمپدر گمانم این است تو به عمق تاریخ رفتی به کربلا رفتی و از سربازان عاشورایی حسین شدی،وگرنه شهادت به این آسانی نیستجاويد الاثر را نمی دانستم یعنی چهپنهانی پرسیدم از این و آن میگویند ی که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها شهید باشد جاويد الاثر است...زهرا ...زهرا... زهرا..بابا یادت هست میگفتی زهرای بابا ،زهرای بابا...دیگر

بهشت سبز

درخواست حذف اطلاعات

چه نو بهاریست در این جاويد خزان دارد کهنه بویی ز گذر عمر این مکان پوشیده شد لباس رنگین بر تن مکان نشانه ای ز تکرار بی ثمر است جهان چنان که می رود زمان به دور خود هنوز شود تکرار این نو بهار پیر در این مکان فلک ز پیری خود خسته است زین تکرار شود بهاری به بهاری نو به ظاهر در آن چه میشود می رود این توسن زمان نتوان گرفت عنان گذر بی امان زمین به دیده ی خود دیده است هزاران چمن نو بود و کهنه گشت و رفت بی بیان آرام مخورغم دوران که برگشتی نیست هر آنچه رفت خبر دهد ز گذر عمر در جهان منبع: http://alirezamehrpoem. /

باید آنجا باشی !

درخواست حذف اطلاعات

هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما شد جامه سربازی ما هم کفن ما شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک پاینده و جاويد بماند وطنم این شعر برمزار سه ژاندارم شهید سوم شهریور 1320 که تا جان داشتند مرزوپل آهنی جلفارا تسلیم روس ها ن د؛ آمده است .حکایتش درکتاب ها آورده شده است . باید برمزارشان باشی باید سال ها از آن تاریخ گذشته باشد که قدربدانی معنای واقعی دفاع از خاک میهن را و روس هارا بشناسی که به اندازه همه آن بقیه برای ایران و مردمش ضرر دارند. منبع: http://sourin. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با آب طلا نام حسین قاب کنـــید ** با نام حسین یادی از آب کنید خواهید مه سربلند و جاويد شوید ** تا آ عمر تکیه بر ارباب کنید پیشاپیش فرا رسیدن ماه محرم ، ماه پیروزی خون بر شمشیر را بر عاشقان آن حضرت تسلیت عرض میکنیم. مدیریت دبستان غیر تی دخترانه گلها: شریف السادات تقریری منبع: http://mgolha. /

یک یکشنبه ی عالی

درخواست حذف اطلاعات

امروز یه نفر به کانتکت گوشیم اضافه شد. آقای جاويد. آقای جاويد ارشد منه. اما خب مستقیم من نیست. همیشه توی شعبه می بینمش و صحبت می کنیم با هم. شماره شم توی گروه واتس اپ همکارا بود. اما ذخیره نداشتمش. چون هیچ وقت فکر نمی یه روز مستقیما باهام همکاری کنه. اما امروز شد. باید باهاش تماس می گرفتم و یه سری هماهن انجام می دادم. استرس گرفتم صداش قشنگه اما از پشت گوشی قشنگ تر و را تره. خواست یه سری اطلاعات رو توی واتس اپ براش بفرستم. فرستادم. قرار شد از ساعت 4 تا 8 توی یک سری از جلسات با هم باشیم. من زودتر رفتم. گوشیم زنگ خورد. جاويد پشت خط بود. حس خوبی داشت. راستش از چهار سال و نیم پیش به اینطرف، جاويد اولین پسریه که ازش خوشم اومده. یه جورایی شخصیتش مثل خودمه. خلاصه بعد از چهار ساعت همکاری، وقتی برگشتم خونه، پیامش دادم و ازش تشکر . بالا ه ارشدمه. اونم خیلی ازم تعریف کرد و تشویقم کرد برای جاه طلبی ه

نمرات امتحان دوم

درخواست حذف اطلاعات

نام و نام خانوادگی نمره تئوری از 10.5 نمره عملی از 10 جمع کل از20.5 محمد اسماعیلی 5.75 5 10.5 محمد بهزادفر 6.5 5.5 12 جاويد ترخان 4 0 4 فرهاد خدابنده 6 6 12 حسین خواجه خیر آبادی 3 0 3 اسماعیل روان 5.25 3 8.25 روح الله شیخ 5.5 1 6.5 مهدی صیادی 2 0.5 2.5 محمد قلی زاده 9 10 19 فرشاد محمدزاده 8.5 محمدحسین ناوشکی 3.5 0 3.5 محمد نوروزی 2 0 2 ولی ولی الهی 4.5 0 4.5 غلام حسن کارگر 5.75 7 12.75 آقای محمدزاده نمره برگتو در قسمت نظرات بصورت خصوصی برای من ارسال کن.منبع: http://304web. /