رسانه
رسانه

حیات خلوت :: جستجوبیداری خلوت

درخواست حذف اطلاعات

شبی که به بیداری خلوت تمام شه ام را پر کرده اید تنها دلیل نوشتن شدید سالهاست می جنگم ساز کهنه ام را زنده کنم در این گرمای روزگار دستانم یخ بسته و نمی نوازد تار و پود روزگارم رنج و زیبایست در این روزگار اردیبهشتی که صدای اهان به گوش می رسد و سر ی بلبلان هوش از سر می برد تاری پیچکوار به آرزوهایم پیچیده اند به گمانم ی مرا ش ته است از آرزوهایم دست کشیده ام در این خلوت تاریک چراغ بود و من و حجم ی از تو (شما) واژگان غوغا کنان از تو می خواستن بگویند گاه دلتن می آمد و گاه امید گاه خندان می آمد و گاه گریان گاه آب می آمد و گاه نان گاه نور می آمد با سرور منبع: http://bahanebaranm. /

که بشوره ببره تمامشو

درخواست حذف اطلاعات

یک موسیقی کافیست. تنها یکی. و من تمام شب را گریه میکنم. بدون حتی یک دلیل. غم شعله ور می شود زبانه می کشد گسترش می یابد شررره می کند و من آه من حتی به بهشت شک دارم. پاییز سرد است و خلوت. پاییز سرد و است و خلوت و تنها و من عاشقشم. من عاشقتم. البته تو باور نکن. من نه عاشقم نه حتی پاییز هایم سرد و خلوت است نه می دانم چرا ناراحتم نه حتی ی چنین میانه میدانم آرزوست. دور و بر من خیلی شلوغ است. زیادی شلوغ و من زیادی تنها. شاید شاید شاید اگر برف ببارد. شاید اگر برف ببارد... منبع: http://inherentvice. /

با چشمان کاملا بسته

درخواست حذف اطلاعات

خونه های قدیمی حیاط خلوت داشت و حیاط خلوت جایی بود که ت و پرت ها و تمام اون چیز هایی که نمی خواستن دیگران ببینه یا نیازی بهشون نداشتن رو تلنبار می ،بیشتر حیاط خلوت ها به اتاق خواب ها وصل می شد و از این رو یک بند رخت هم برای پهن لباس های خاص خیس در نظر گرفته بودن حالا فکر کنید یک نفر را با چشمان بسته تا حیاط خلوت خانه ای می بردن بعد چشم هاش رو همونجا باز می و می گفتن خونه رو توصیف کن ،قطعا نمی تونست قضاوت درستی ه چرا که نگاهش به پذیرایی و حال و حیاط جلویی و اتاق ها و نمای ساختمان نیوفتاده صرفا یک جای تنگ پر از نان خشک و دوچرخه پنچر و وسایل ماشین و های روی بند رخت ...... می دانید از نگاه من وبلاگ هم همان حیاط خلوت انسان هاست که انچه فکر می کنند دور از چشم بقیه باید باشد را در آن می نویسند و با اسم مستعار به اشتراک می گذارند شبیه همان آدم با چشمان کاملا بسته که در بالا بهش اشاره شد .. فقط از

که بشوره ببره تمامشو

درخواست حذف اطلاعات

یک موسیقی کافیست. تنها یکی. و من تمام شب را گریه میکنم. بدون حتی یک دلیل. غم شعله ور می شود زبانه می کشد گسترش می یابد شررره می کند و من آه من حتی به بهشت شک دارم. پاییز سرد است و خلوت. پاییز سرد و است و خلوت و تنها و من عاشقشم. من عاشقتم. البته تو باور نکن. من نه عاشقم نه حتی پاییز هایم سرد و خلوت است نه می دانم چرا ناراحتم نه حتی ی چنین میانه میدانم آرزوست. دور و بر من خیلی شلوغ است. زیادی شلوغ و من زیادی تنها. شاید شاید شاید اگر برف ببارد. شاید اگر برف ببارد... منبع: http://inherentvice. /

خلوت مست

درخواست حذف اطلاعات

زاهد خلوت نشینرو به پیاله می کندمی گسار مست تلخرو به زجاجه می کنداز بسه تنهایی این ناخوشیگه به گه نان و تنور به خیاله می کشدمرحمت باشم از نیتبی خال دوستچه را که باشد خدارا تنها کاتبان عرش را زالوی آن بی رامنطق حول و حوش یک دینارخوار چشم آن بوتهبیاورد خدام نجوشاند دوردی را برا آبمنبع: http://shabnampashaei. /

من و خلوت شب...اشک..و خدااااااااا

درخواست حذف اطلاعات

دیگه به مامانم اعتراض نمیکنم چرا علیرضا رو بیشتر از بقیه دوست داره....چقدر بدم من که نفهمیدم مادر هست و نگران سلامتی پسر جوون و بیمارش... *** چقدر خوبه تو خلوت و سکوت شب آروم گریه کنی...هیچ جز خدا شاهد اشکات و دل ش ته ات نیست...منبع: http://abitarazasman. /

با چشمان کاملا بسته

درخواست حذف اطلاعات

خونه های قدیمی حیاط خلوت داشت و حیاط خلوت جایی بود که ت و پرت ها و تمام اون چیز هایی که نمی خواستن دیگران ببینه یا نیازی بهشون نداشتن رو تلنبار می ،بیشتر حیاط خلوت ها به اتاق خواب ها وصل می شد و از این رو یک بند رخت هم برای پهن لباس های خاص خیس در نظر گرفته بودن حالا فکر کنید یک نفر را با چشمان بسته تا حیاط خلوت خانه ای می بردن بعد چشم هاش رو همونجا باز می و می گفتن خونه رو توصیف کن ،قطعا نمی تونست قضاوت درستی ه چرا که نگاهش به پذیرایی و حال و حیاط جلویی و اتاق ها و نمای ساختمان نیوفتاده صرفا یک جای تنگ پر از نان خشک و دوچرخه پنچر و وسایل ماشین و های روی بند رخت ...... می دانید از نگاه من وبلاگ هم همان حیاط خلوت انسان هاست که انچه فکر می کنند دور از چشم بقیه باید باشد را در آن می نویسند و با اسم مستعار به اشتراک می گذارند شبیه همان آدم با چشمان کاملا بسته که در بالا بهش اشاره شد .. فقط از

..

درخواست حذف اطلاعات

امروز خودت را بردارببر یک گوشه ى دنجبه دور از شلوغى هاى روزِ تعطیلبا خودت حساب و کتاب کنببین هفته ات را با کدام آدمها گذراندىکدامشان آیینه ى دِق ات بودند...کدامشان سنگِ صبورت...خلوت کنخودت را از آدمهایى که باعث میشوند .. ات .. ل کننده شود،خلوت کن! منبع: http://sayeposhteparde. .. /

خیلی روزای شلوغیه

درخواست حذف اطلاعات

واقعا حتی وقته یکم خلوت .. با خودم رو ندارم چه برسه به خلوت .. با تو .... دلم خیلی بیشتر از حدی که فکر کنی تنگ شده روزای سختیه دوریت بعضی وقتا دیگه واقعا کلافه و عصبیم میکنه چقدر بعضی جاهای زندگی سخته مثل اینجای زندگیمون که هم با همیم هم بی هم... منبع: http://matiio. .. /

خلوت دل

درخواست حذف اطلاعات

دلم را من فدا تو می دانی بدردت مبتلا تو می دانی درون خلوت و خالی بدون تو زدستم دل رها تومی دانی ش تم درخودو با درد تنهایی بخود صدها جفا تومی دانی تمام لحظه های روزو شبها یم براه تو فنا تو می دانی ندارم منتی برتو گل هستی خدارا من صدا تومی دانی گهی آرامشم میشد هوای او وبا او من صفا تو می دانیمنبع: http://bahaneh. /

خیلی روزای شلوغیه

درخواست حذف اطلاعات

واقعا حتی وقته یکم خلوت با خودم رو ندارم چه برسه به خلوت با تو .... دلم خیلی بیشتر از حدی که فکر کنی تنگ شده روزای سختیه دوریت بعضی وقتا دیگه واقعا کلافه و عصبیم میکنه چقدر بعضی جاهای زندگی سخته مثل اینجای زندگیمون که هم با همیم هم بی هم... منبع: http://matiio. /

دمی باید از سهراب سپهری

درخواست حذف اطلاعات

جهان آسوده خو .. ده است فرو بسته است وحشت در به روی هر تکان هر بانگ چنانکه من به روی خویش در این خلوت که هر نقشی غم انگیز است و دیوارش فرو می خواندم در گوش دمی از عمر اگر باقی است در آن آسوده باید زیست جهان آسوده خو .. ده است و من در رنج خود بیدار به روی هر صدا راه گریزش بسته هول شب و می گوید دمی آسوده باید زیست با من در و دیوار این خلوت که رنگ دلگشایش نیستمنبع: http://amoozeshzabanmetod. .. /

146- خلوت نشینی

درخواست حذف اطلاعات

درون ها تیره شد باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی چندی پیش به مناسبتی این بیت حافظ خوانده شد و مثل پلنگی که ناگهان از کمینگاه بر سر شکارش فرود می آید، عجیب به دلم نشست، مثل سنگریزه ای که سطح .. ت و .. ن برکه را پر می کند از بی نهایت دایره مواج : انسان خلوت نشین با کناره گرفتن از برون و رفتن به درون و استمداد از نور غیب (که نهان جهان است و درون آن) چراغی روشن می کند که روشنی بخش درون های تیره خواهد بود : سفری از درون به درون. و باز خارخار پرسشی نافرجام : در این روزگار که درون ها آنچنان تیره شده که سیاهی آن همه جا را گرفته، مجالی برای خلوت نشینی و خلوت نشینان باقی مانده است؟ منبع: http://haftpeykar. .. /

خلوت دل

درخواست حذف اطلاعات

دلم را من فدا تو می دانی بدردت مبتلا تو می دانی درون خلوت و خالی بدون تو زدستم دل رها تومی دانی ش تم درخودو با درد تنهایی بخود صدها جفا تومی دانی تمام لحظه های روزو شبها یم براه تو فنا تو می دانی ندارم منتی برتو گل هستی خدارا من صدا تومی دانی گهی آرامشم میشد هوای او وبا او من صفا تو می دانیمنبع: http://bahaneh. /

خیلی دوست دارم برگردم ....

درخواست حذف اطلاعات

به 30 سال پیش ....وقتی که دانش آموز دبستانی بودم .... به اون دوران خوش دبستان ...به اون همه ساد و یه رن ...به اون همه پاکی و صفا و عشق و صمیمیت .... به اون شاد و سلامتی پدر و مادرم و جمع خانواده ... به اون همه هوای پاک و خیابونای خلوت یادمه اون موقع ها هر چند زمان جنگ بود با اون همه مشکلات بمباران ها و موشک بارون ها ولی چقدر شاد بودیمو سالم .... یادمه اون موقع ها بزرگراه شیخ فضل الله کنونی اسمش اتوبان ایوبی بود .... و چقدر خلوت . به راحتی می تونستم از عرض اتوبان رد بشم با همه بچ م . خلاصه که یاد همه اون روزهای خوش اون دوره بخیر .... زنده و سلامت و پایدار و شاد باشید .منبع: http://nautilus. /

باران اتفاقی است....

درخواست حذف اطلاعات

غمی نشسته بردلم مرارها نمی کندنگاه کن که با دلم چه کارها نمی کندببین کنار لحظه ها تن ش ته ی مرابیا که بی تو غم مرا از خود جدا نمی کندتمام خلوت مرا ش ته حجم خستگیچگونه دست های تو مرا دعا نمی کندقسم به خلوت دل و ترانه های خسته ام ی در خیال را بجز تو وا نمی کند . منبع: http://ferfery80. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تهران خلوت شده رفتم زاده صالح خلوت خوبی داشتم چند تا تصمیم گرفتم اونجا از خداخواستم به حرمت این مکان مقدس همراهیم کنه عملی شون کنم اول اینکه فحاشی و بد بیراه به پدر و مادر میم رو ترک کنم دوم در حضور زاده توبه و از خدا طلب عفو و بخشش ، بخاطر تنها اشتباهی که در کل طول عمرم مرتکب شدم و یکماه با یک مرد دوست بودم، هر چند از چهارچوب اخلاقیات خارج نشدم، اما اشتباهی بود که مرتکب شدم ... هیچ توجیهی نداره و بعد اینکه دوست دارم م مرتب بخونم یعنی می تونم؟....منبع: http://myhandss. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ایستاده ام رو به بالکنی که شب را مینشاند به خلوت دستانی که عشق را از نگاه مهتاب میرباید و در دل خلوت شب، میافشاند عطر گیسوان تو را.رویاهای این نیمکره همه مست نت های گام تو ست.سبزی جنگل، خلوت شب ،آسمان گسترده تا بیکران.نیلعبک مینوازد در عمق این سکوت، دلی که تپش هایش همه آوای نگاه توست.من پیدا میشوم به شکوفایی لبخندی پنهان در نهان لبان تو ،تو پیدا میشوی در شور سکوتی که کلمه هایش از جنس شعر است ،من گم میشوم در ظرافت دستان تو همچون نسیم در لطافت شالیزارهای ان به بادوتو گم میشوی در من که پیدا شوم همچون موج به دریای بیکران آغوشت.ایستاده ام ،سوار بر موجی که با باد خیال از عمق رویاها برمیخیزد و مرا به عصیانی میکشاند که بر شاخه های درخت وجودم بروید ،خزانی که آراسته تر از بهار زیبایی را جاری میسازد .من در تو و تو در من گم میشویم.آنجا کنار ساحل این تلاطم امواج در رویای صدفی متولد میگردد مرواریدی که ت

باران اتفاقی است....

درخواست حذف اطلاعات

غمی نشسته بردلم مرارها نمی کندنگاه کن که با دلم چه کارها نمی کندببین کنار لحظه ها تن ش ته ی مرابیا که بی تو غم مرا از خود جدا نمی کندتمام خلوت مرا ش ته حجم خست چگونه دست های تو مرا دعا نمی کندقسم به خلوت دل و ترانه های خسته ام ی در خیال را بجز تو وا نمی کند . منبع: http://ferfery80. /

آیا متاهلین و .. انی که به خود مطمئنند می توانند با نامحرم خلوت کنند؟

درخواست حذف اطلاعات

برخی ادعا می کنند که به خودشان اطمینان دارند و از چشم و دلی پاک برخوردارند. و یا می گویند من زن و بچه دار هستم و در خلوت ها تحریک نمی شوم! و یا ادعا می کنند من با فلانی به چشم خواهر و برادر به یکدیگر می نگریم و از اینکه در یک مکان خلوت بسر بریم تحریک نمی شویم! و… منبع: http://efaf-amin. .. /

پاییز

درخواست حذف اطلاعات

با پاییز هم قدم میشوم در پس پس کوچه های زندگی قدم میزنم با او از عشق میگویم و او برای من از دلتنگی اش میگوید میگوید دلش برای شاخه ها تنگ است انگار دلتنگی او هم مانند من غیر قابل جبران است من هم دلتنگم پاییز که از راه میرسد پنجره را باز میکنم هوای پاییز را نفس میکشمودر خلوت با اسمان درد ودل میکنم ارزومیکنم وبا گنجشکان سر صحبت را باز میکنم ان ها براین اواز میخوانند و من برایشان شعر میخوانم واین میشود زیبا ترین خلوت پاییزی اممنبع: http://fatemepoormoghadam82. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تهران خلوت شده رفتم زاده صالح خلوت خوبی داشتم چند تا تصمیم گرفتم اونجا از خداخواستم به حرمت این مکان مقدس همراهیم کنه عملی شون کنم اول اینکه فحاشی و بد بیراه به پدر و مادر میم رو ترک کنم دوم در حضور زاده توبه و از خدا طلب عفو و بخشش ، بخاطر تنها اشتباهی که در کل طول عمرم مرتکب شدم و یکماه با یک مرد دوست بودم، هر چند از چهارچوب اخلاقیات خارج نشدم، اما اشتباهی بود که مرتکب شدم ... هیچ توجیهی نداره و بعد اینکه دوست دارم م مرتب بخونم یعنی می تونم؟....منبع: http://myhandss. /

خیلی دوست دارم برگردم ....

درخواست حذف اطلاعات

به 30 سال پیش ....وقتی که دانش آموز دبستانی بودم .... به اون دوران خوش دبستان ...به اون همه سادگی و یه رنگی ...به اون همه پاکی و صفا و عشق و صمیمیت .... به اون شاد و سلامتی پدر و مادرم و جمع خانواده ... به اون همه هوای پاک و خیابونای خلوت یادمه اون موقع ها هر چند زمان جنگ بود با اون همه مشکلات بمباران ها و موشک بارون ها ولی چقدر شاد بودیمو سالم .... یادمه اون موقع ها بزرگراه شیخ فضل الله کنونی اسمش اتوبان ایوبی بود .... و چقدر خلوت . به راحتی می تونستم از عرض اتوبان رد بشم با همه بچگیم . خلاصه که یاد همه اون روزهای خوش اون دوره بخیر .... زنده و سلامت و پایدار و شاد باشید .منبع: http://nautilus. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

این هفته هم تموم شد، هفته آینده هم ی امتحان و کار عملی، س شنبه یاید برم کنابخونه نمایشو اجرا کردیم، امروز توی ایسگاه منتظر اتوبوس بودم خیلی دوس دارم این اتفاقو خصوصا یکشنبه ها که تاریکه برگشتنی، وقتی دوس دارم نشستن بین مردم و خلوت با خودم اما معمولا جایی جز ایسگا اتوبوس نمیتونم چون راحت نیستم، اگه شلوغ باشه رد میشن نگا میکنن یا تیکه، اگه هم خلوت باشه که احساس امنیت نمیکنم که بخوام آرامش بگیرم فکر کنم، خلاصه ایسگا اتوبوسو دوس دارم، منبع: http://asi-70. /

باران اتفاقی است....

درخواست حذف اطلاعات

غمی نشسته بردلم مرارها نمی کندنگاه کن که با دلم چه کارها نمی کندببین کنار لحظه ها تن ش ته ی مرابیا که بی تو غم مرا از خود جدا نمی کندتمام خلوت مرا ش ته حجم خستگیچگونه دست های تو مرا دعا نمی کندقسم به خلوت دل و ترانه های خسته ام ی در خیال را بجز تو وا نمی کند . منبع: http://ferfery80. /

خلوت پرهیاهو

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا نشستم توی هال خانه مامان این ها و سرم را .. توی گوشی. هرچه تلاش میکنم کار خاصی برای خودم دست و پا کنم، خواندنی یا دیدنی، نمی شود. ولی مصرانه تلاش میکنم. تلگرام و اینستاگرام را خیلی وقت است پاک کرده ام، سایت هایی که خواندنشان را دوست دارم مطلب جدیدی ندارند، وبلاگ هایی که دنبال میکنم به روز نکرده اند. هی مرورگر را باز میکنم، جندتا آدرس تایپ میکنم و دست خالی می بندم. بعد میچرخم توی برنامه های گوشی که چیز خاصی نیست. صفحه را قفل میکنم و باز دو ثانیه بعد بازش میکنم. خودم را جدی گرفته ام انگار کار مهمی دارم. که ندارم. ولی این تنهایی را نیاز دارم. نیم ساعت فارغ بودن از هیاهو و حرف های اطراف را لازم دارم. دارم فکر میکنم انگار مدت هاست این خلوت دوست داشتنی برای ما آدم ها خلاصه شده در همین شلوغ پلوغی گوشی های همراهمان. عجب پارادو .. ی. الان از بیکاری آمدم کشف جدیدم را اینجا بنویسم. برای

زخم فراوان

درخواست حذف اطلاعات

من از جفای روزگار طعنه فراوان دیده امهم از غریب وآشناصد زخم برجان دیده ام آزرده خاطر گشته ام از باد سرد سرنوشتبا درد دلهایم به لب خنده گریزان دیده ام غم گر ببارد بر سرت باران همیشه خوب نیستکافر نمی باشم ولی بس ظلم خوبان دیده ام آرام بخش قلب من دیگر نمی باشد غزل ویران سرای دیگری در دست دیوان دیده ام خلوت گه من در جهان کنج اتاقی خلوت استخلوتگه ام را از خزان ویران ویران دیده ام از فصلهای سال اگر پرسی کدامش بهتر استفرقی ندارد چون همه شکل زمستان دیده ام شعرت دوباره شد گله از چرخ دون سنگ صبور از این دل دائم صبور چشمان گریان دیده ام جواد الماسیمنبع: http://javadalmasi59. /

جهان جز کنج تنهایی ندارد جای مأنوسی....

درخواست حذف اطلاعات

ای دل دیوانه دل من لبریز بهانه دل من در خلوت خانه دل من از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تیرگی زندگی ام چون سرشار از خستگی ام از عادت دلبستگی ام از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن می آید آن رفته من با آغوشی همچو وطن حرف از سرگردانی مزن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن باید دلگیرم نکنی از دنیا سیرم نکنی چون گریه زنجیر غم است بنده زنجیرم نکنی دریا بودم واره شدم ، بی تو چون بیگانه شدم سایه تصویر تو شد چون قلبم درگیر تو شد می جوشد آن چشمه مهتاب در خلوت خود ای دل بی تاب کارام باش آهسته بخواب از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکنآقای محمدرضا یارمنبع: http://barzzakh. /

:/

درخواست حذف اطلاعات

امروز یکی از همکلاسیام از نور بم پی ام داد ک: بچه های گروه شما که در غم فراق دوری تو در خفا و خلوت و رنج ب سر میبرن

روزمر هایم...

درخواست حذف اطلاعات

آماده میشوم .. لباسهایم تکراری شده .. دوست دارم پیراهن و کت و شال و کلاه جدید ب م .. پول ندارم اما .. سه تا کیف دستی دارم .. اگر جلسه داشته باشم آن مشکی چرمی را خواهم برداشت .. تو کیفم اما هیچی ندارم .. الکی دستم می رم .. کلیدم ، موبایلم را در آن فقط جا میدهم .. فردا روز دیگریست ... چندم آذر .. جلسه دارم .. احتمالن فردا خیابانها شلوغ است .. روزهای فرد شلوغ است .. زند اما خلوت است .. احتمالن فردا هم خلوت باشد .. منبع: http://b-2. /

بگذار سکوت کنیم و گوش شویم

درخواست حذف اطلاعات

ای دل دیوانه دل من لبریز بهانه دل من در خلوت خانه دل من از تنهایی گریه مکن از تیرگی زندگی ام چون سرشار از خستگی ام از ح .. دلبستگی ام از تنهایی گریه نکن می آید آن رفته من با اعوشی همچو وطن از تنهایی گریه نکن باید دل گیرم نکنی از گریه زنجیر غمم نکنی سایه من تصویر تو شد چون قلبم درگیر تو شد می جوشد آن چشمه مهتاب در خلوت خود ای دل بی تاب آرام باش آهسته خود از تنهائی گریه مکن.... دقیقا صبحم با آقای عقیلی شروع میشود چندیسیت هرروز صبح چشم که باز میکنم مرا نوازش میکند این جملات این لحن این آواز صبحم با تو شروع میشود صبحم با تو قشنگ میشود منبع: http://zanitanhawador. .. /

شعر پرواز

درخواست حذف اطلاعات

این شعر لحن مناظره ای و گفت و گو دارد. مرغ نماد انسان های دل بسته به دنیا کرم نماد انسان های عارف که به فکر رها شدن از دنیا هستند. پروانه نماد انسان های عاشق که خود را فدا می کنند 1- مرغ به خطر فروتنی از کرم پرسید: تا کی به خودت پیله می ت ؟ 2- تا کی در گوشۀ خلوت گوشه نشین هستی و در زندان تن اسیر هستی؟ 3- کرم پاسخ داد در فکر رها شدن هستم / به همین دلیل در خلوت منحنی نشسته ام. 4- هم سال های من پروانه شده اند / از این قفس رهاشدند و تماشایی شده اند. 5- در زندان و تنهایی هستم تا با مرگ رها شوم / یا برای پ بال در بیاورم. 6- اکنون تو را چه شده است ای مرغ خان / تلاش نمی کنی و پر نمی زنی. منبع: http://tavanaelmi. /

dear leonard cohen

درخواست حذف اطلاعات

بو بکش لعنتی... ببین! به همون شدت! به همون شدت جاری میشی هنوزم... بلکه هم عمیق تر! سرشار تر! بیا و بو بکش این بار از نزدیک هوای زندگی منو. که فارغی از جسم و سرشاری از پرواز. مخملی ترین خلوت موزیکال زندگی من... پیشنهاد همیشگی غیر قابل رد شدن... تو بهترین بودی. تو بهترینت و به نمایش گذاشتی و سربلند ترکمون کردی. حالا وارد قسمت جذاب زندگی شو... وارد خلوت خود ساخته ت برای ما شاد باش و رها و آزاد همیشه زنده می مونی تو لحظه هامونمنبع: http://mj-ts. .. /

دل تن و خلوت من

درخواست حذف اطلاعات

خیلی جالبه... نمی دونم چرا ؟ و چی شد یهویی اینجا رو تعطیل ولی اینجا تنها جایی بود و هست که خود خودم بودم و امیدوارم باشم....... باورم نمی شه که از اسفند 92 اینجا چیزی ننوشتم و الان کلی چیزای از دست رفته دارم و راستش اونقدر اینجا برام دور و دراز بود که امدن اینجا رو خیلی سخت می دونستم و حتی پسورد هم مطمن نبودم یادم بیاد .... چقدر حرفای نگفته داشتم و دلتن و این چند سال که یادم نمی اد بنویسمش ....... خیلی خوشحالم دوباره پیداش و شاید یه مدتی دور بودم از خودم و خلوت داشتم و سعی می تو و اینستا یه سری چیزایی که اینجا می نوشتم و حفظ کنم مثل ا و کتابها ولی نمی شه احساساتم رو اونجا نوشت و دیگه همین ... منبع: http://ht84. /

خلوت با خدا

درخواست حذف اطلاعات

این روزها باران هم عجیب با دلم بازی میکند وقتی میبارد دل دل میکنم برای قدم زدن برای خلوت با خدا خودمانی بگویم سرخالق را میخورم از بس حرف میزنم وقتی کارم به گریه میرسد باران هم بیشتر همراهی میکند منو باران و خدا رفاقت چندین و چند ساله داریم از وقتی که تنها شدم با منند جای خیلی ها را برایم پرکرده حتی تو رفیقمنبع: http://losiyan89. /

زحمت کشان هیات محبان الرضا(ع) دیروز

درخواست حذف اطلاعات

جهت اطلاع دوستان عزیز عرض کنم که زمین هیات محبان الرضا(ع) از زمینهایی است که شهرداری تهران در سالهای گذشته جهت گسترش اتوبان یداری نموده و قسمتی از آن در طرح تعریض اتوبان رفته و باقیمانده هم بصورت رسمی و سندی به هیات واگذار شده است. قسمت جلویی زمین متعلق به خود شهرداری بوده و قسمت انتهایی را هم شهرداری از آقای برغمدی یداری نموده است لازم به ذکر است که گسترش این اتوبان فرصتی بود برای صاحبان این املاک، تا زمین خود را با قیمتی بالاتر از عرف منطقه به شهرداری بفروشند که منزل آقای حسین صادقی هم در این طرح قرار گرفت. اکنون نیز زمین مذکور انتهای آن باریک تر و قسمت منتهی به اتوبان پهن می باشد و در نقشه هیات از بیش از 95 درصد ملک استفاده مفید و ساخت و ساز انجام می شود و فقط در انتهای ملک، حيات خلوت کوچکی جهت نورگیر تعبیه شده که در همین مکان هم آسانسور باری پیش بینی شده است. علاوه بر نور حيات خلوت، از

دل تنگی و خلوت من

درخواست حذف اطلاعات

خیلی جالبه... نمی دونم چرا ؟ و چی شد یهویی اینجا رو تعطیل ولی اینجا تنها جایی بود و هست که خود خودم بودم و امیدوارم باشم....... باورم نمی شه که از اسفند 92 اینجا چیزی ننوشتم و الان کلی چیزای از دست رفته دارم و راستش اونقدر اینجا برام دور و دراز بود که امدن اینجا رو خیلی سخت می دونستم و حتی پسورد هم مطمن نبودم یادم بیاد .... چقدر حرفای نگفته داشتم و دلتنگی و این چند سال که یادم نمی اد بنویسمش ....... خیلی خوشحالم دوباره پیداش و شاید یه مدتی دور بودم از خودم و خلوت داشتم و سعی می تو و اینستا یه سری چیزایی که اینجا می نوشتم و حفظ کنم مثل ا و کتابها ولی نمی شه احساساتم رو اونجا نوشت و دیگه همین ... منبع: http://ht84. /

آهنگهای کله صبحی

درخواست حذف اطلاعات

سایه من و تصویر تو شد... چون قلبم درگیر تو شد می جوشد آن چشمه مهتاب در خلوت خود ای دل بیتاب.. از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن حرف از سرگردانی مزن باید دل گیرم نکنی از دنیا سیرم نکنی چون گریه زنجیر غم است چون گریه زنجیر غمم نکنی حرف از سرگردانی مزن باید دل گیرم نکنی از دنیا سیرم نکنی سایه من تصویر تو شد چون قلبم در گیر تو شد می جوشد آن چشمه مهتاب در خلوت خود آقای عقیلی و کله های صبح مان منبع: http://zanitanhawador. .. /

شمع ها را روشن نگهدار

درخواست حذف اطلاعات

برای هر خاطره یک شمع بر روی هر تپش قلب اش روشن کرد ، احساسی از ژِلاتین لرزان و کمی خامه ی خیال زیر نور شمع های خاطره ، خوشمزه به نظر می آمد، اما وقتی هوس آدم های سَر زده از پشت پنجره ی ناخودآگاهی بی دعوت ، کف زدند میان گرمای دلپذیر حال او ، یعنی تمام کن! الان دیگر وقت فوتی از ته ِدل است برای خاموشی شمع های خاطره ات ، بس کن هوس ما شعله می کشد و آنگاه بی آنکه فرصت بدهند تا فاصله ی لحظه های خلوت اش را تا رسیدن به بزم ناخوانده یِ جیغ و سوت زیر تابش نورهای طی کند، کاردِ تیز و بَراقی را به دست اش داده اند تا پس ِ طوفانِ سهمگینی که از میان لب های ش وزیدن گرفت، تک تک شمع های روشن خاطره را به تاریکی بدرقه کند و در میان احساس و خیال خویش فرود آورد ، ای خلوت مقدس راز و نیاز و خاطره، او شبهای زیادی را برای بودن در پناه تو بیدار مانده است ، اما نشد ، نخواست یا نگذاشتند... علیرضا منبع:

تدوین « چهل کچل » به نیمه رسید

درخواست حذف اطلاعات

سومین ساخته بلند صادق صادق دقیقی با اتمام برداری در مهر ماه، اکنون در مرحله تدوین است تا در زمان باقی مانده برای سی و پنجمین جشنواره فجر آماده شود. تدوین این توسط حسن ایوبی در حال انجام است و همزمان جلوه های ویژه آن نیز انجام می شود. در خلاصه داستان این آمده است: در ایران، باران می بارد فراوان؛ گاهی باید سلام کرد به باران... تعدادی از عوامل سینمایی « چهل کچل » عبارتند از کارگردان: صادق صادق دقیقی، تهیه کننده: پروانه مرزبان، نویسندگان: عبدالجبار دلدار، پروانه مرزبان، طرح نامه: مائده عبدی، مدیر برداری: پیمان عباس زاده، صدابردار: سراج، طراح صحنه ولباس: عباس دهقانی، طراح گریم: بهنام نوروزی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه های ویژه کامپیوتری: فرید ناظرفصیحی، تدوین: حسن ایوبی، مدیرتولید: پرهام دلدار، مشاورتولید و دستیارتهیه: مهدی اکبری، بازیگران: پژمان بازغی، مریم بوبانی، سوگل طهماسبی،