رسانه
رسانه

خداست :: جستجوصبر اوج احترام به حکمت خداست....

درخواست حذف اطلاعات

باور نمیکنم خدا به ی بگوید: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد:١- چشم....٢- یه کم صبر کن....٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم.... همیشه در فشار زند اندوه ن مشو...شاید خداست که در آغوشش می فشاردتبرای تمام رنجهایی که میبری صبر کن! صبر اوج احترام به حکمت خداست

صبر اوج احترام به حکمت خداست....

درخواست حذف اطلاعات

باور نمیکنم خدا به ی بگوید: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد:١- چشم....٢- یه کم صبر کن....٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم.... همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو...شاید خداست که در آغوشش می فشاردتبرای تمام رنجهایی که میبری صبر کن! صبر اوج احترام به حکمت خداست

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

عیسی ؛ پسر خدا٬کلمه خدا٬کلمه حیات است پسر انسان است٬ خدای حق است عیسی خداست که در جسم ظاهر شد مظهر کامل ذات خداست٬ فروغ جلال خداست صورت خدای نادیده است٬ برتر از همه چیز است خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است عیسی بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد کاهن اعظم است٬ شفیع ماست٬ واسطه است انسان است٬ است٬ رهاننده است نجات دهنده است٬ اول و آ ، ابتدا و انتهاست نان حیات است٬عیسی، است مشاور شگفت انگیز است٬ پدر سرمدی است خدای قدیر است٬ سرور صلح و سلامتی است یهوه عد ماست٬سنگ اصلی بناست عیسی در است٬عیسی راه است٬عیسی راستی است عمانوئیل است یعنی خدا با مانخست زاده از میان مردگان است٬حیات جاودان است شبان اعظم است٬ شبان نی ت٬ سَر کلیساست آن قدوس است٬همان «من هستم» است٬ داور است مرد عادل است٬ پادشاه است٬ شاه شاهان است رب ارباب است٬ نور جهان است٬خودشید عد است شیری از طایفه یهوداست٬ مرد غمهاست٬ اس

اعجاز گل

درخواست حذف اطلاعات

گر ز گلدان گلی میگذری/یا رسیدی به گلی در گذری/ نرم و آهسته کنارش بنِشین/بنِشین و ز گل اعجازش بین/ گل تو را میبرد آن سوی خیال/بی گل این حال ، محال است محال/ هرچه خواهی نفسش را تو ببوی/ به گل اما ز غمت هیچ مگوی/ گل لطیف است دلش میگیرد/گر پریشان بشود میمیرد/ عمر گل بسته به خوش دیدن تست/نفسش بسته به بوئیدن تست/ گلِ نازک دل از آن رو زنده است/که ز بویش تو شوی م و مست/ گل اگر تشنه ی احساس شماست/خود تجلیگه احساس خداست/ هرکه با بوی گلی بیگانه است/نفسش سرد و دلش ویرانه است/ بوی گل جلوه ای از بوی خداست/روی گل آیتی از روی خداست/ گر گذر می کنی از گل به خود آ/بخدا می رسی از گل به خدا/پنج شنبه٥/١/٩٥ منبع: http://abdolrezapalizdar. /

روز عالی

درخواست حذف اطلاعات

✅ امروز یکی از اون روزای ناب خداست که من عالیم . امروز یه روز پاییزی شیرینه که من دوباره تو هوای خنکش نفس میکشم و روزم رو آغاز میکنم . امروز هم یکی از اون روزای حیرت انگیز خداست که معجزه پس از معجزه رخ میده و شگفتیها انتظارمو میکشه . امروز هم لبخند میزنم ,

isa

درخواست حذف اطلاعات

عیسی کیست؟ عیسی پسر خداست (عبرانیان 1: 3).عیسی کلمه خداست (یوحنا 1: 1).عیسی کلمه حیات است (اول یوحنا 1: 1)عیسی پسر انسان است (لوقا 10:19)عیسی خدای حق است (اول یوحنا 20: 5)عیسی خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس 16: 3)عیسی مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 1: 3)عیسی فروغ جلال خداست (عبرانیان 1: 3)عیسی صورت خدای نادیده است (کولسیان 15: 1)عیسی خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است (کولیسان 16: 1)عیسی برتر از همه چیز است (کولسیان 18: 1)عیسی بره خداست که گناه را از جهان برمی رد (یوحنا 29: 1)عیسی کاهن اعظم است (عبرانیان 11: 9)عیسی شفیع ماست (اول یوحنا 1: 2)عیسی واسطه است (اول تیموتائوس 5: 2)عیسی انسان است (اول تیموتائوس 5: 2)عیسی است (تثنیه 18:18)عیسی رهاننده است (رومیان 26:11)عیسی نجات دهنده است (لوقا 11: 2)عیسی اول و آ ، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8: 1) (مکاشفه 13:22)عیسی نان حیات است (یوحنا 51:

isa

درخواست حذف اطلاعات

عیسی کیست؟ عیسی پسر خداست (عبرانیان 1: 3).عیسی کلمه خداست (یوحنا 1: 1).عیسی کلمه حیات است (اول یوحنا 1: 1)عیسی پسر انسان است (لوقا 10:19)عیسی خدای حق است (اول یوحنا 20: 5)عیسی خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس 16: 3)عیسی مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 1: 3)عیسی فروغ جلال خداست (عبرانیان 1: 3)عیسی صورت خدای نادیده است (کولسیان 15: 1)عیسی خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است (کولیسان 16: 1)عیسی برتر از همه چیز است (کولسیان 18: 1)عیسی بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد (یوحنا 29: 1)عیسی کاهن اعظم است (عبرانیان 11: 9)عیسی شفیع ماست (اول یوحنا 1: 2)عیسی واسطه است (اول تیموتائوس 5: 2)عیسی انسان است (اول تیموتائوس 5: 2)عیسی است (تثنیه 18:18)عیسی رهاننده است (رومیان 26:11)عیسی نجات دهنده است (لوقا 11: 2)عیسی اول و آ ، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8: 1) (مکاشفه 13:22)عیسی نان حیات است (یوحنا 5

خدای زنده

درخواست حذف اطلاعات

-beloved,let us love one another, for love is of god ;and everyone who loves is born of god and knows god.-he who does not love does not know god,for god is love. 1john 4:7-8(amen)-ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم،زیرا دوستی و محبت از جانب خداست.هر که محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد .-اما،آنکه محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است،زیرا خدا محبت است.اول یوحنا 8 -4:7 (آمین)منبع: http://babilroholghodos5. /

هنوز خدایت همان خداست!

درخواست حذف اطلاعات

می دانم هر از گاهی دلت تنگ می شود. همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ می شود کهحتی یادت می رود من آنجایم.دلتنگی هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش!هنوز من هستم.هنوز خدایت همان خداست!منبع: http:// hatbarayedelam94. /

خدای زنده

درخواست حذف اطلاعات

-beloved,let us love one another, for love is of god ;and everyone who loves is born of god and knows god.-he who does not love does not know god,for god is love. 1john 4:7-8(amen)-ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم،زیرا دوستی و محبت از جانب خداست.هر که محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد .-اما،آنکه محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است،زیرا خدا محبت است.اول یوحنا 8 -4:7 (آمین)منبع: http://babilroholghodos5. /

×131×

درخواست حذف اطلاعات

رفتم کلم چی ثبت نام +انتظار داشتم مشاورم یه خانوم میانسال باشه ولی یه دختر بود هم سن و سال خودم + مامان بزرگ و بابا بزرگ و عمو خلیل و زن عمو ناهید و نیکا و کیا فردا می آن ایشالا منم که همش دارم به خودم می گم مهمون حبیب خداست لعیا مهمون حبیب خداست :)))))) +اگه این جا بودی بغلت می (طبق معمول گنگی و لال مونی) -ایموجی لب و صورتک برع وقتی تاریخ نمی خونی و مجبور می شی میزتو بکشی گوشه ی کلاس که بتونی کتاب باز کنی منبع: http://mylovemylife2. /

“یک خدا، سه شخصیت”

درخواست حذف اطلاعات

مسلمانان در خصوص واژۀ «پسر» به خطا رفته و لغزش خورده اند؛ همان طور که بسیاری دیگر نیز ، برخی از آنها فکر می کنند منظور ما این است که خدا با مریم رابطۀ داشته، و پسری را به وجود آورده است. ولی منظور کتاب مقدس این نیست… انجیل یوحنا ۱:۱ می فرماید: «در ابتدا کلمه بود.» این «کلمه»، پسر خداست؛ و پسر خدا، آغازی نداشته است. او از ابتدا وجود داشته، او تا جایی که بتوانید به عقب برگردید؛ یعنی از ازل وجود داشته است. آیۀ ۳ می فرماید: «همه چیز به واسطۀ او آفریده شد؛ و به غیر از او، چیزی از موجودات وجود نیافت.» این بدان معناست که پسر آفریده نشد. او به هیچ شکل، جزیی از آفرینش نیست. بنابراین، آنچه دربارۀ پسر خدا می دانیم، این است که: ۱_ او خداست. ۲_پدر نیز خداست. ۳_ پسر، پدر نیست؛ او نزد پدر بود. ۴_ او ابدی است؛ و آفریده نشده است. دربارۀ آموزۀ تثلیث؛ یعنی یک خدا در سه شخصیتِ پدر، پسر، و روح القدس، بیش از ای

خاطره جانسوز همسر یک شهید از زبان یکی از مداحان پیش وت

درخواست حذف اطلاعات

پشت دیوار بقیع روضه می خوندم دیدم یه مادر خیلی بی تاب شد گریه کرد و از حال رفت یک دفعه ای صدا زد فلانی بیا سوال شد برام ، این قدر بی ت ؟ گفتم چته مادر، چرا اینقدر بی ت میکنی ؟ اینقدر گریه کردی؟ صدا زد ، من همسرم شهید شده ، از بعد شهادتش هر وقت (دخترم) صدازد مادر بابا کجاست؟ گفتم دخترم پدرت پیش خداست مادر ، هر وقت صدا میزد مادر بابا کجاست؟ آرومش می میگفتم دخترم بابا پیش خداست . اسممون در اومد بیام حج چمدونام بستم اون لحظه آ دخترم و بغل گرفتم مادر ، من دارم میرم. چیزی میخوای برات بیارم؟ سفارشی ٬ حرفی. کجا میری مادر؟ صدا زدم عزیزم دارم میرم مکه و مدینه . (دیدید دخترای کجکاو رو ؟) صدا زد مادر مکه کجاست؟ گفتم عزیز دلم مکه خونه خداست .تا این جمله رو گفتم صدا زد مادر اگه مکه خونه خداست، من فقط بابام و میخوام ، مادر من بابام و میخوام. یه دختریم تو ابه صدازد من بابامو میخوام... . الان مدینه ایم میخ

عشق فقط خداست

درخواست حذف اطلاعات

آموخته ام که خدا عشق است . . .و عشق تنها خداست ،آموخته ام که وقتی نا امید می شوم . . . خدا با تمام عظمتش ،عاشقانه انتظار می کشد دوباره به رحمت او امیدوار شوم آموخته ام که اگر ته کنون به آنچه خواستم نرسیدم خدا برایم بهترش را در نظر گرفته است آموخته ام که زند دشوار است ولی من از او سخت ترم . . .منبع: http://dj-mojtabarostami. /

عشق فقط خداست

درخواست حذف اطلاعات

آموخته ام که خدا عشق است . . .و عشق تنها خداست ،آموخته ام که وقتی نا امید می شوم . . . خدا با تمام عظمتش ،عاشقانه انتظار می کشد دوباره به رحمت او امیدوار شوم آموخته ام که اگر ته کنون به آنچه خواستم نرسیدم خدا برایم بهترش را در نظر گرفته است آموخته ام که زندگی دشوار است ولی من از او سخت ترم . . .منبع: http://dj-mojtabarostami. /

خدای کمالات

درخواست حذف اطلاعات

اگر به جای گفتن «دیوار موش دارد و موش گوش دارد»، بگوییم «عالم محضر خداست»، نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، ”مراقبت خدا“را در نظر دارد! قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خو م:بچه را ول کردی به امان خدا؟!ماشین را ول کردی به امان خدا؟!خانه را ول کردی به امان خدا؟! و اینگونه بود که "امان خدا" شد؛ مظهر ناامنی! ای کاش می دانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست......منبع: http://seratesorkh. /

پاسخ خودارزی های درس1

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ خودارزی های درس11-در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه مسجد است. 2-((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست. 3-بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات استزیبایی،پیچید ،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچید ،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است. منبع: http://eli13801113. /

“یک خدا، سه شخصیت”

درخواست حذف اطلاعات

مسلمانان در خصوص واژۀ «پسر» به خطا رفته و لغزش خورده اند؛ همان طور که بسیاری دیگر نیز ، برخی از آنها فکر می کنند منظور ما این است که خدا با مریم رابطۀ داشته، و پسری را به وجود آورده است. ولی منظور کتاب مقدس این نیست… انجیل یوحنا ۱:۱ می فرماید: «در ابتدا کلمه بود.» این «کلمه»، پسر خداست؛ و پسر خدا، آغازی نداشته است. او از ابتدا وجود داشته، او تا جایی که بتوانید به عقب برگردید؛ یعنی از ازل وجود داشته است. آیۀ ۳ می فرماید: «همه چیز به واسطۀ او آفریده شد؛ و به غیر از او، چیزی از موجودات وجود نیافت.» این بدان معناست که پسر آفریده نشد. او به هیچ شکل، جزیی از آفرینش نیست. بنابراین، آنچه دربارۀ پسر خدا می دانیم، این است که: ۱_ او خداست. ۲_پدر نیز خداست. ۳_ پسر، پدر نیست؛ او نزد پدر بود. ۴_ او ابدی است؛ و آفریده نشده است. دربارۀ آموزۀ تثلیث؛ یعنی یک خدا در سه شخصیتِ پدر، پسر، و روح القدس، بیش از ای

گل وقلب زیبا

درخواست حذف اطلاعات

ردپای مهربانیت روی قلبم جاری است حتی عشقت در قلب وروحم در قلبم جاری است لحظه ای تنهام نزار حتی صداقتی که داریم باهم اشک هایم برای خداست هرچی داریم از خداست رحمت ونعمت خدا همیشه شامل حالم هستش خدا خیلی ممنونم ربیع الاول مبارک باد من فقط خدارو دارم وهمیشه شکر گزار خدا هستم شبا میایم ساعت 10 وبلاگممم خخخخخخ منبع: http://steme98. /

ایا عیسى پسر خداست؟

درخواست حذف اطلاعات

✞☜پرسش:آیا عیسى فرزند خداست ؟ ✓پاسخ:خیر ، لغت فرزند در فارسى از لغتى گرفته شده که به معنى زاییده شده از انسان دیگر و متعلق به آن شخص. مثل شمعون فرزند یونا،یا اینکه مثلا" شما فرزند مادرتان هستید . ولی عیسى فرزند خدا نیست چون خدا ى را نزاییده و از ى زاییده نشده است.بلکه لغت پسر خدا یعنى خدا جسم پوشیده .و تنها لقب عیسى است و بس.خدا یکی است و دوتا نیست و ى را نزاییده است بلکه خداى قادر مطلق براى نجات فرزندانش به صورت ما شد تا جریمه گناهان ما را پرداخت کند. ⛪️بشارت ایرانمنبع: http://bamasih. /

اینفوگرافی زیبا با موضوع بسیج

درخواست حذف اطلاعات

وبلاگ جنگ نرم : ، برکه غیرت دینی است و برف سپید بامدادی برهربام و بر زن و شهر و دیار ی.بازوان بوسه‏ گاه روح خداست و بلندای قامتش بازوی امن بندگان الهی.بسیج‏، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران،. عاشق شهد شهادت به خداست مکتب عاشق ز مکتب ها جداست گر سر و پا و تن و جان می دهد بس همین ح که جنت را رواست.بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آ ین امضاء نموده اند.برای خواندن ادامه متن و پوستر باکیفیت عالی به ادامه مطلب مراجعه کنید ... منبع: http://jnarm. /

ایام شهادت تسلیت باد

درخواست حذف اطلاعات

راه مهدى ، همان راه محمد صلى الله علیه و آله و على علیه السّلام و راه قرآن است . در گذشته اى نه چندان دور، راه محمد صلى الله علیه و آله عرضه شد، راه قرآن منتشر گردید، و راه على نشان داده شد. اینک ، راه مهدى ، چهارمین راه است . چهار راهى که به یک مقصد منتهى مى شود، و آن حق و حقیقت است پس چهارى است که با یک مساوى است . راه محمد صلى الله علیه و آله ، راه خداست . راه على علیه السّلام ، راه خداست . راه قرآن ، راه خداست . راه مهدى نیز راه خداست . چهار راهى که نظیر ندارد و بى مانند است .

اینفوگرافی زیبا با موضوع بسیج

درخواست حذف اطلاعات

وبلاگ جنگ نرم : ، برکه غیرت دینی است و برف سپید بامدادی برهربام و بر زن و شهر و دیار ی.بازوان بوسه‏ گاه روح خداست و بلندای قامتش بازوی امن بندگان الهی.بسیج‏، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران،. عاشق شهد شهادت به خداست مکتب عاشق ز مکتب ها جداست گر سر و پا و تن و جان می دهد بس همین ح که جنت را رواست.بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آ ین امضاء نموده اند.برای خواندن ادامه متن و پوستر باکیفیت عالی به ادامه مطلب مراجعه کنید ... منبع: http://jnarm. /

پاسخ خودارزی های فارسی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ خود ارزی ادبیات هشتم درس اول ص14 پاسخ سوال 1: در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه مسجد است. پاسخ سوال2: ((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست. پاسخ سوال3: بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچید ،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچید ،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است. منبع: http://adabyataivan. /

پاسخ خودارزی های فارسی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ خود ارزی ادبیات هشتم درس اول ص14 پاسخ سوال 1: در اینجا منظور از ((خانه خوب خداست)) خانه مسجد است. پاسخ سوال2: ((نور))نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست. پاسخ سوال3: بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است.زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... موجودات،نشانه زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و ... خداوند است؛زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است. منبع: http://adabyataivan. /

زند زیباست چشمی باز کن

درخواست حذف اطلاعات

زند زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را ش ت علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسم ها جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه احساس ها می تپد دل در شمیم یاس ها زند موسیقی گنجشک هاست زند باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می تواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است حال من عشق تمام مردم است زند یعنی همین پروازها صبح ها، لبخندها، آوازها ای خطوط چهره ات قرآن من ای تو جان جان جان جان من با تو اشعارم پر از تو می شود مثنوی هایم همه نو می شود حرف هایم مرده را جان می دهد واژه هایم بوی باران می دهد. "شهرام محمدی" (آذرخش) از کتاب: حوض پر از ماه بود من پر اللهمنبع: http://avanj5389. /

همرنگ جماعت شدن به چه قیمتی؟!

درخواست حذف اطلاعات

علی (ع): ی که به واسطه پیروی کورکورانه از مردم و همرنگ شدن با جماعت ، امری را انجام دهد که نافرمانی و معصیت خداست اصلاً دین ندارد و مشرک است. طرائف الحکم، ج1، ص 353منبع: http://tafsirbabol. /

ای در ایستگاه اتوبوس

درخواست حذف اطلاعات

امروز در حالی که روی صندلی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم، صدای ای توجهم رو جلب کرد که به مامانش می گفت این ساختمون بلنده خداست؟ مامانش بی توجه به حرفهای دختر یک نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداخت و هیچی نگفت. دختره دوباره تکرار کرد مامان این ساختمون بلنده خداست؟ مامانش این بار گفت نه! مگر خدا دیده می شه خنگ خدا! چند دقیقه ای گذشت که باز صدا زد مامان پس خدا کجا می شینه؟ این دفه مامان یک پس کله ای محکم زد تو سرش و گفت ت باش! دیدن این صحنه باعث شد خیلی تو فکر برم. تعداد کثیری از ما با خانواده هایی بزرگ شدیم که نمی دونستن جواب سوالات مارو راجع به خدا چه جوری بدن! و اونقدر چرندیات تو ذهنمون که ادم 28 ساله ای مثل من با خوندن یک رمان راجع به وجود یا عدم وجود خدا دچار تردید می شi. منبع: http://misspsy. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد ....همیشه در فشار زند اندوه ن مشو...شاید خداست که در آغوشش می فشاردتت ... برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن ،صبر اوج احترام به حکمت خداست.همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت ی جرات بیرون انداختنش از صفحه زند را ندارد.از ی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه....اگه یقین داری روزی پروانه میشوی ...بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند....منبع: http://just4reza. /

زندگی زیباست چشمی باز کن

درخواست حذف اطلاعات

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را ش ت علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسم ها جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه احساس ها می تپد دل در شمیم یاس ها زندگی موسیقی گنجشک هاست زندگی باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می تواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است حال من عشق تمام مردم است زندگی یعنی همین پروازها صبح ها، لبخندها، آوازها ای خطوط چهره ات قرآن من ای تو جان جان جان جان من با تو اشعارم پر از تو می شود مثنوی هایم همه نو می شود حرف هایم مرده را جان می دهد واژه هایم بوی باران می دهد. "شهرام محمدی" (آذرخش) از کتاب: حوض پر از ماه بود من پر اللهمنبع: http://avanj5389. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد ....همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو...شاید خداست که در آغوشش می فشاردتت ... برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن ،صبر اوج احترام به حکمت خداست.همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت ی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد.از ی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه....اگه یقین داری روزی پروانه میشوی ...بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند....منبع: http://just4reza. /

روح القدس کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

تصورات اشتباه بسیاری راجع به هویّت روح القدس وجود دارند. بعضی به روح القدس چون نیرویی سحر آمیز نگاه میکنند. عدهای نیز او را چون نیرویی غیر شخصی میدانند که خدا آنرا برای پیروان عیسی فراهم آورده است. کلام خدا راجع به هویت روح القدس چه میگوید؟ کتاب مقدس، خیلی ساده و واضح، میگوید روح القدس خداست. همچنین به ما میگوید که روح القدس دارای شخصیت است، وجودی که دارای شه ، اراده و احساس است. این حقیقت که روح القدس خداست در بخشهای مختلفی از کلام خدا (از جمله اعمال 5: 3–4) مشهود است. در این قسمت، جایی که حنانیا به روح القدس دروغ گفته بود، پطرس خطاب به او چنین میگوید: "به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا." درواقع این آیه خیلی واضح مشخص میکند که: دروغ گفتن به روح القدس دروغ گفتن به خداست. همچنین از آنجایی که خصوصیات و صفات خدا به روح القدس نیز اطلاق میشود، میتوانیم چنین استنباط کنیم که روح القدس خدا

آ ین مد !

درخواست حذف اطلاعات

به مد پوشان عالم بگویید : آ ین مد کفن است ! بهترین مد برای زند خداست ! که هرگز تغییر نمی کند ، پس مد ظاهر و باطنت را با خدا یکی کن ، که به روز ترین مد دنیا خداست در کفن هم که باشی گر دلت با خدا بوده باشد، کفنت هم زیباترین کفن میشود، پس با خدا باش و پادشاهی کن منبع: http://parrvaztakhoda. /

تامین رزق، تکلیف خداست!

درخواست حذف اطلاعات

تامین رزق، تکلیف خداست! همه موجودات روی زمین چه حلال گوشت چه حرام گوشت عائله من هستند و من رزق و روزی آن ها را تأمین می کنم. بنابراین زیاد به ب و کار خود تکیه نکنیدبعضی ها آنقدر که غم "نان" دارند دغدغه "ایمان" ندارند. اینها به قول شاعر(1)، «غم نان اگر بگذارد»، چنین می کنند و چنان. اما افسوس که فکر "نان"، امانشان را بریده است. ی که مدام نگران قوت امروز و فردایش است، پای ایمانش لنگ می زند. چون یا در قدرت خدا شک دارد و یا در علم او. گویی بیم دارد که مبادا خدا، حال و روزش را نداند. یا بر تامین روزی اش قادر نباشد. زهی خیال باطل!انگار این کریمه قرآن را نخوانده است که می فرماید:وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی کِتابٍ مُبین ؛ هیچ جنبنده اى در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

برخی خصوصیات عیسی بی شک عیسی شخصیت محوری کلام خداست. بنابراین ضروری است که با نگاهی به کلام خدا برخی از خصوصیات این شخصیت محوری را برشماریم. برای این می گویم "برخی" از خصوصیات که بررسی تمامی خصوصیات عیسی از حوصله چنین مقاله ای خارج است. اما امیدوارم چیزهایی که در اینجا بررسی می کنیم کمک کنند تا قدر عیسی و اهمیتش را بهتر بدانیم. عیسی : پسر خدا برای شروع بررسی خصوصیات عیسی ، سری به یوحنا 10: 35-36 می زنیم. در آنجا عیسی طی صحبتی با برخی از یهودیان چنین گفت: یوحنا 10: 35-36 "پس اگر آنانی را که کلام خدا ب ان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد، آیا ی را که پدر تقدیس کرده، به جهان فرستاد، بدو می گویید کفر می گویی، از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟" همانطور که در این آیات می بینیم، عیسی گفت که پسر خداست. این سخن بدین معناست که خدا پدر اوست. بنابراین نخستین خصوصیت او این است که او پ

آیاتی درباره تاثیر در زندگی

درخواست حذف اطلاعات

«سوره عنکبوت آیه 45» و را به جای آر که همانا است که اهل را از هر کار زشت و منکر باز میدارد و همانا ذکر خدا بزرگتر است و خدا به هر چه کنید آگاه است. «سوره اعراف آیه 179» خداوند در قرآن می فرمایید: انی مرتکب گناه می شوند که از یاد من غافلند و از آنجایی که راه ارتباط و گفتن ذکر خداست مانع از غفلت و در نتیجه انجام گناه می شود. «سوره بقره آیه 153» ای اهل ایمان در زندگی خود صبر پیشه کنید و بپا دارید که خداوند یاور صابران است. بهترین راه ارتباط با خداست و خداوند در این آیه از انسان می خواهد که به هنگام مشکلات بپا دارد و برای حل مشکلش از خداوند یاری بخواهد. منبع: http://aminaghvami. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ارامش سهم قلبی است که درتصرف خداست قلبتان ارام ولحظاتتان خ پیشکش میکنم مهربانی رابه انی که ازش تن بیزارند ودرتمنای انند که دلی بدست اورند انانکه رحمت افرینند نه زحمت افرین .وبرانند تا درزندگی پل باشند نه دیوار ☔

تعریف و اثبات اعجاز

درخواست حذف اطلاعات

دانشمندان ى در تعریف معجزه گفته اند:[۱] “معجزه، امر خارق عادتى است که مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابق با ادعا داشته باشد” خوارق عادت، رویدادهایى هستند که بر خلاف عادت امور و اشیا و عملکرد معهود قوانین طبیعى می باشند. اینکه گفته شد: معجزه خارق عادت است، نه بدین معناست که معجزه، استثنایى است از قانون علیت. معجزه، نفى علل نیست چون قانون علیت، هم مورد پذیرش برهان است و هم قرآن. قانون علیت[۲] و خوارق عادت، هر دو مورد پذیرش قرآن کریم ‏اند، ولى معارفى را هم به بشریت عرضه می کند مانند اینکه زمام علل بدست خداست، اسباب مادى مستقل در تأثیر نیستند و سبب واقعى خداست[۳] و از جمله اسبابى که در مورد معجزات مؤثر است، نفوس انبیا می باشد[۴] و مبدئى که در نفوس انبیا و اولیا و مؤمنین قرار دارد، مافوق تمام اسباب ظاهرى و غالب بر آنهاست.[۵]منبع: http://akhosravani. /

آ ین مد !

درخواست حذف اطلاعات

به مد پوشان عالم بگویید : آ ین مد کفن است ! بهترین مد برای زندگی خداست ! که هرگز تغییر نمی کند ، پس مد ظاهر و باطنت را با خدا یکی کن ، که به روز ترین مد دنیا خداست در کفن هم که باشی گر دلت با خدا بوده باشد، کفنت هم زیباترین کفن میشود، پس با خدا باش و پادشاهی کن منبع: http://parrvaztakhoda. /

لطفا

درخواست حذف اطلاعات

بیهوده متاز که مقصد خاک است وقت خداست ، آنرا به دیگران هدیه ندهیم هر گاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر کن خطا یک کار انسانی است ، اما تکرار آن یک کار حیوانیست سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی چراغی را به آن نصب کنی پیمانی را که با خدا در طوفان می بندی در آرامش فراموش نکن یادت نره یکی اوم بالا بالاهاس ، که حواسش به هست