رسانه
رسانه

خودتان :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت یعنی آنطور که دل خودتان می خواهد زندگی کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید،لباسی که خودتان می پسندید را به تن کنید،در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید...به تعبیری با تمام تاسف"ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند..."انتونی ر نز" منبع: http://bahar44. /

با ان زه باشید – به خودتان ان زه بدهید

درخواست حذف اطلاعات

با ان زه باشید – به خودتان ان زه بدهید برای موفقیت باید مراقب ان زه تان باشید .با ان زه بودن و ان زه بخشیدن بایستی به طور منظم انجام شود. هیچ نمی تواند به فرد دیگری ان زه بدهد، تنها کاری که دیگران می کنند، تشویق برای انجام دادن کارها ست .این خود انسان است که بهترین مشوق و ان زه دهنده برای خودش است .... برای خواندن این مقاله کاربردی روی ع زیر کلیک کنید. منبع: http://staryub. /

بدبختی جامعه ما این است:

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت یعنى ... آنطور که دلِ خودتان مى خواهد زندگى کنید؛کارى که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛ آدمى که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسى که خودتان مى پسندید را به تن کنید، در راهى که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید ... به تعبیری با تمام تاسف ●ما بیشتر میپسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا اینکه خوشبخت باشیم اما دیگران مارا بدبخت بدانند●منبع: http://tajrobi3nazari. /

آدمهای مثبت ومنفی

درخواست حذف اطلاعات

خودتان را از افراد منفی دور نگه دارید. هر زمان که منفی های زند را از خودتان دور کنید، جا برای مثبت ها باز خواهد شد. زند بسیار کوتاه است که بخواهید وقتتان را با آدمهایی بگذرانید که خوشبختی و شادی را از شما می رند. از افراد منفی دوری کنید زیرا آنها اعتمادبه نفس و عزت نفس شما را از بین خواهند برد. خودتان را با افراد مثبتی مشغول کنید که بهترین ها را در شما می بینند. منبع: http://dorehamee. /

با انگیزه باشید – به خودتان انگیزه بدهید

درخواست حذف اطلاعات

با انگیزه باشید – به خودتان انگیزه بدهید برای موفقیت باید مراقب انگیزه تان باشید .با انگیزه بودن و انگیزه بخشیدن بایستی به طور منظم انجام شود. هیچ نمی تواند به فرد دیگری انگیزه بدهد، تنها کاری که دیگران می کنند، تشویق برای انجام دادن کارها ست .این خود انسان است که بهترین مشوق و انگیزه دهنده برای خودش است .... برای خواندن این مقاله کاربردی روی ع زیر کلیک کنید. منبع: http://staryub. /

تعریف آنتونی ر نز از موفقیت

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت یعنی آنطور که دل خودتان می خواهد زند کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛ آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسی که خودتان می پسندید را به تن کنید، در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید... به تعبیری با تمام تاسف"ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند...منبع: http://fhasani1995. /

آدمهای مثبت ومنفی

درخواست حذف اطلاعات

خودتان را از افراد منفی دور نگه دارید. هر زمان که منفی های زندگی را از خودتان دور کنید، جا برای مثبت ها باز خواهد شد. زندگی بسیار کوتاه است که بخواهید وقتتان را با آدمهایی بگذرانید که خوشبختی و شادی را از شما می گیرند. از افراد منفی دوری کنید زیرا آنها اعتمادبه نفس و عزت نفس شما را از بین خواهند برد. خودتان را با افراد مثبتی مشغول کنید که بهترین ها را در شما می بینند. منبع: http://dorehamee. /

تعریف آنتونی ر نز از موفقیت

درخواست حذف اطلاعات

موفقیت یعنی آنطور که دل خودتان می خواهد زندگی کنید؛ کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛ آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید، لباسی که خودتان می پسندید را به تن کنید، در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید... به تعبیری با تمام تاسف"ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند...منبع: http://fhasani1995. /

خوشحالی های ساده

درخواست حذف اطلاعات

خودتان را به ید های قشنگ ببرید برای خودتان پرت و پلا ب ید، همان چیزهایی که ارزش زیادی ندارند، رنگی رنگی هستند و با دیدنشان لبخند میزنید اگر میتوانید یک نفر که مثل شماست هم با خودتان ببرید برچسب ب ید و خ ر رنگی و هزار و یک وسیله ی دیگر که دلتان را شاد میکند یک وقت هایی ج های این شکلی لازم است، نه برای نیاز زندگی، برای روحمان من یک رئیس دارم که مثل من با دیدن رنگی رنگی ها به وجد می آید، با هم ید میکنیممنبع: http://mahabane. /

امتحانات و انتخابات

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا با سلام به همه بچه های خوب سرزمین عزیز مان ایران ی انتخابات و امتحانات دو مقوله پیش روی دانش آموزان می باشد. می دانم که برخی از شما در این ایام اسیر برنامه های انتخاباتی شده اید ولی به قول یکی از خانمهای مسن فامیل: هر هر چی بشود برای خودش و زن و بچه اش می شود!!!! پس شما هم زیاد خودتان را درگیر این انتخابات نکنید چرا که دو هفته بعدش امتحانات شما شروع می شود و اگر شما در امتحانات خودتان موفق نشوید آن ک دای رفته به مجلس هم کاری برای شما نمی تواند د. پس بچه ها به فکر خودتان باشید نه به فکر انتخابات موفق باشید.منبع: http://moshaveranmaraveh. /

۸ کاری که افراد موفق قبل از ۸ صبح انجام می دهند

درخواست حذف اطلاعات

امروز باور جمعیِ رو به گسترش این است که با تلاش و اراده می توانید لحظه لحظه ی زندگی تان را مطابق میل و خواسته ی خودتان سپری کنید. سرنوشت شما در دستان خود شماست. شما مسئول زندگی خودتان هستید.منبع: http://mahdiaminifard. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عزیزِ جان.... محتاجیم به یک "شب بخیر خوشگلم"ِ شما.... و یک"بخواب نبینم آنلاین باشی"ِ اتان.... و "دست های"ِتان.... و چشم هایِ قهوه ایِ تیره اتان.... و یک"دوستت دارم"ِتان که نمیــریم و محتاجیم به خودتان... و محتاجیم به ... "خودتان"... لطفا باشیـــد:) نبودنتان درد دارد بخدا که درد دارد....

اصول اساسی ی

درخواست حذف اطلاعات

اصول اساسی ی: با خودتان صادق باشید ولی برای صادق بودن با خودتان، ابتدا بایدخودتان را بشناسید. با اصول و ارزشهای خودتان صادق باشید، ولی به ای منظور اول باید آنها را درک کنید. دیگران را دوست داشته باشید، ولی برای دوست داشتن دیگران اول باید خودت را دوست داشته باشی. اه بلند داشته باش، ولی آنها را با متانت اجرا کن. منبع: http://hami63. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خودتان را از افراد منفی دور نگه دارید. هر زمان که منفی های زندگی را از خودتان دور کنید، جا برای مثبت ها باز خواهد شد. زندگی بسیار کوتاه است که بخواهید وقتتان را با آدمهایی بگذرانید که خوشبختی و شادی را از شما می گیرند. از افراد منفی دوری کنید زیرا آنها اعتمادبه نفس و عزت نفس شما را ازبین خواهند برد. خودتان را با افراد مثبتی مشغول کنید که بهترین ها را در شما می بینند.منبع: http://ashkan-afg. /

داشتن احساس رضایت نسبت به خودتان را بیاموزید

درخواست حذف اطلاعات

داشتن احساس رضایت نسبت به خودتان را بیاموزید شاید برایتان اتفاق افتاده است که به شخصی برخورد کنید و قبل از آنکه عملاً با او آشنا شوید، دری د که هر چقدر هم تلاش کنید، نمی توانید با او بسازید و کنار بیائید. باورهای قدیمی زیادی وجود دارند مبنی بر اینکه افرادی را که نمی توانیم به راحتی تحملشان کنیم، در واقع منع کننده یک نقطه ضعف با یک صفت ناپسند شخصیت خودمان - که از آن بسیار بدمان می آید - هستند. به عبارت دیگر،منبع: http://razehipnotizm. /

اعتماد به نفس با صداقت همراه است

درخواست حذف اطلاعات

اعتماد به نفس با دورویی جور در نمی آید. وقتی دیگران را به خاطر ثروت، مقام، شهرت و قدرتشان ستایش می کنید و احترام می گذارید، لطمه بزرگی به اعتماد به نفس خودتان وارد می کنید. شاید ندانید ولی با این کار شخصیت خودتان را له می کنید. پیام چنین رفتاری به خودتان این است: (من چیز مهمی نیستم). (من کاره ای نیستم). ( کاری از دست من بر نمی آید و باید پاچه خوار دیگران باشم). وقتی خودتان را باور داشته باشید، با صداقت بیشتری با مردم روبرو می شوید و این برایتان ترسی ندارد.منبع: http://hudad. /

خانه آ ت

درخواست حذف اطلاعات

رسول اکرم فرمودند:(ص)قبر هر روز ۵ مرتبه انسان را صدا میزند. من خانه فقر هستم با خودتان گنج بیاورید. من خانه ترس هستم با خودتان أنیس بیاورید. من خانه مارها و عقرب ها هستم با خودتان پادزهر بیاورید. من خانه تاریکی ها هستم با خودتان روشنایی بیاورید.خانه ریگ ها و خاک ها هستم با خودتان فرش بیاورید.گنج : لا اله إلا اللهانیس : تلاوت قرآنپادزهر : صدقه ، خیراتچراغ : شبفرش : عمل صالحمنبع: http://hrgh49. /

ژست موفقیت ن ر موفق باش

درخواست حذف اطلاعات

ژست موفقیت ن ر، موفق باش ✅ از امروز تصمیم ب رید که احساسات خوب داشته باشید، مثبت بفرستید تا نتیجه خوبی ب رید. ✅ به همه چیز نگاه زیبا داشته باشید، به مرگ، به ترافیک، به ش تن پا، به گل، به عشق و... ✅ خودتان را مثل یک آهنربایی بدانید که هر لحظه چیزهای خوب به سمت خود جذب میکنید و بعد از انجام هر کاری لبخند بزنید. ✅ با نگاه مثبت به مسائل نگاه کنید تا ان زه مثبتی دریافت کنید. آیا به یکباره باران شروع به با کرد؟ بسیار خوب، با نگاه زیبا کمی زیر باران قدم بزنید و لذت ببرید. یا با نگاهی دیگر، در یک روز بارانی کنار پنجره بنشیند و یک لیوان چای میل کنید و از دیدن باران لذت ببرید. ✅ گاهی برای خودتان وقت بگذارید، احساسات خود را برای خودتان تشریح کنید. ✅ به انی که قصد عصبانی شما را دارند با خشم پاسخ ندهید، بلکه به اطرافیان به چشم کودک ۵ ساله ای نگاه کنید که به شدت آسیب پذیر است. ✅ از احساسات خود فرار نکنی

عسل و قص علی هذا

درخواست حذف اطلاعات

درست همانطور که وقتی دنیا دارد غم برای تان سرو میکند, شما باید خودتان را بزنید به بی خیالی...اگر بشود.. وقتی هم که دنیا دارد برای تان عشق سرو میکند حالا از هرنوعش..مجبورید خودتان را بزنید به بی خیالی..یک وقت زبانم لال دلتان نرود جایی گیر کند بیدل دهلوی ای چیزی بشوید.. مثلا نشسته نگاهش به نیم رخ شما میفرماید که من صبحانه ام را نخوردم ... شما چاره ای ندارید جز اینکه عرض کنید:اوناها ..اونجا حلیم داره.. نوشته حلیم , شله مشهدیمنبع: http://brightpoint. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اینقدر به خودتان مطمئن نباشید ...یک روز دقیقا وقتی با عجله به سمت مترو میروید یا سرتان را به شیشه ی اتوبوس تکیه داده اید یا حتی وسط کلاس هایِ درسی درست موقعی که قانون چندم نیوتون را بیان میکند یکی میاید و دلتان را میبرد بدون اینکه اصلا خودتان فهمیده باشید ...نه اینکه بیاید بگوید "ببین فلانی من عاشقت شده ام و میدانم تو هم دوستم داری" اتفاقا از بدِ حادثه اصلا روحش هم خبر ندارد که شما تمامِ شبانه روز را با یاد لبخندش میگذرانید ...افتضاح تر از این موقعیت زمانیست که بفهمد دوستش دارید و به روی خودش نیاورد آنوقت است که حالِ همه ی انی که روزگارشان را با یک هندزفری میگذرانند درک میکنید ... دیگر به جای شاملو و صادق هدایت یک "سلام، ممنون" گفتنش را صدبار به نفعِ خودتان تجزیه و تحلیل میکنید که شاید احساسی از لا به لای همین یک جمله پیدا کنید و هر بار با تمام شور و هیجان برای هر ی که میشناسید تعریف میکنی

ژست موفقیت نگیر موفق باش

درخواست حذف اطلاعات

ژست موفقیت نگیر، موفق باش ✅ از امروز تصمیم بگیرید که احساسات خوب داشته باشید، مثبت بفرستید تا نتیجه خوبی بگیرید. ✅ به همه چیز نگاه زیبا داشته باشید، به مرگ، به ترافیک، به ش تن پا، به گل، به عشق و... ✅ خودتان را مثل یک آهنربایی بدانید که هر لحظه چیزهای خوب به سمت خود جذب میکنید و بعد از انجام هر کاری لبخند بزنید. ✅ با نگاه مثبت به مسائل نگاه کنید تا انگیزه مثبتی دریافت کنید. آیا به یکباره باران شروع به با کرد؟ بسیار خوب، با نگاه زیبا کمی زیر باران قدم بزنید و لذت ببرید. یا با نگاهی دیگر، در یک روز بارانی کنار پنجره بنشیند و یک لیوان چای میل کنید و از دیدن باران لذت ببرید. ✅ گاهی برای خودتان وقت بگذارید، احساسات خود را برای خودتان تشریح کنید. ✅ به انی که قصد عصبانی شما را دارند با خشم پاسخ ندهید، بلکه به اطرافیان به چشم کودک ۵ ساله ای نگاه کنید که به شدت آسیب پذیر است. ✅ از احساسات خود فرار

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ا شب اگر آهنگی برایتان بیخود و بی جهت ارسال میشود به خودتان بگیرید ... تک تک کلمه هایش را یک نفر ساعتها جان کنده تا هم غرورش را نگه دارد هم حرف دلش را بزند!! پ.ن: ب خودتان بگیرید....منبع: http://nafas-1393. /

20 قانون مهم برای احترام به خود

درخواست حذف اطلاعات

لحظه ای مکث کنید تا چند نکته منفی را که درباره خودتان گفته اید به یاد آورید، بین ید آنها به «احترام به خودتان » چه شکلی بخشیده اند، آیا هیچ یک از این جمله ها حرف شما نیز هست؟ «من آنقدر خنگم که نگو» «با این بد بیاری که من دارم،حتما ش ت می خورم» «از خودم متنفرم» ....اگر ذهنتان را با شه هایی چنین فرودست برنامه ریزی کنید، سطح «احترام به خودتان» همانجا باقی می ماند. شاید به طور خود آگاه متوجه نشوید که در طول روز چند بار ازاین جمله های منفی استفاده می کنید. اما با اندکی صرف وقت وخودآزمایی دقیق، می توانید از این شیوه تفکرتان که به صورت عادت درآمده، آگاه شوید. در ادامه 20 قانون مهم برای احترام به خود را به شما یادآور میشویم.منبع: http://s-pj. /

20 قانون مهم برای احترام به خود

درخواست حذف اطلاعات

لحظه ای مکث کنید تا چند نکته منفی را که درباره خودتان گفته اید به یاد آورید، بین ید آنها به «احترام به خودتان » چه شکلی بخشیده اند، آیا هیچ یک از این جمله ها حرف شما نیز هست؟ «من آنقدر خنگم که نگو» «با این بد بیاری که من دارم،حتما ش ت می خورم» «از خودم متنفرم» ....اگر ذهنتان را با شه هایی چنین فرودست برنامه ریزی کنید، سطح «احترام به خودتان» همانجا باقی می ماند. شاید به طور خود آگاه متوجه نشوید که در طول روز چند بار ازاین جمله های منفی استفاده می کنید. اما با اندکی صرف وقت وخودآزمایی دقیق، می توانید از این شیوه تفکرتان که به صورت عادت درآمده، آگاه شوید. در ادامه 20 قانون مهم برای احترام به خود را به شما یادآور میشویم.منبع: http://s-pj. /

کتابفروش بی سواد

درخواست حذف اطلاعات

گویند : داروفروشی وارد دکان کتابفروشی همسایه خود شد ، و کت را که تازه از چاپ بیرون آمده بود برداشت و نگاهی کرد و پرسید : آیا این کتاب خوبی است ؟ کتابفروش گفت : نمی دانم ! من آنرا نخوانده ام . داروفروش گفت : من تعجب می کنم که شما چطور کتابهایی را می فروشید که خودتان آن ها را نخوانده اید ؟ کتابفروش در پاسخ او گفت : همانطور که شما داروهایی را به فروش می رسانید که خودتان نخورده اید ! منبع: http://ketabkhanemarkazisem. /

ببخش و آزاد شو

درخواست حذف اطلاعات

اگر قبلا یک اشتباهی کردید و بعدها متوجه اشتباه تان شدید و در صدد جبرانش برآمدید به خودتان افتخار کنید. اگر رفتید تا اشتباه تان را جبران کنید و باز هم به چشم یک مجرم به تان نگاه د، ناراحت نشوید و به دل تان رجوع کنید، به نیتی که دارید، به قصدتان. تمام تلاشتان را ید تا جبران کنید و یک جاهایی هم بهتر است خودتان خودتان را ببخشید و رها کنید. یادتان باشد آن ها از نیت شما و تحول شما خبر ندارند. پس توی دلتان برای شان دعا کنید که از شر قضاوت ها رها بشوند. تا زخم های گذشته شان ترمیم پیدا کند، تا آن ها هم مثل شما آزاد بشوند، از گذشته رها بشوند. و دعا کنید که بتوانند بخشش را از ته دل تجربه کنند. یک وقت هایی هم اشتباهی نکردید و راجع به تان اشتباه فکر د. به تان تهمت زدند. باز هم آن ها را ببخشید. بدانید که آن ها گوشه ذهن شان یک مشکلی جا خوش کرده بود و بعد سر یک جریانی جرقه زده و شعله اش دامن شما را گرفته.

اعداد کوچکتر

درخواست حذف اطلاعات

عداد کوچکتر از یک ، خواص عجیبی دارند ، شاید بتوان آنها را با انسانهای تنگ نظر مقایسه کرد. مثلا (0.2) !!!وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند.3×0.2=0.6وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را با آنها تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر میشوند.3÷0.2=15وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود و چیزی به تو نمی آموزند.3+0.2=3.2و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای !!!3-0.2=2.8زندگی ارزشمند خودتان را بخاطر آدمهای کوچک و حقیر ، بی ارزش نکنید و به بزرگی خودتان ایمان داشته باشیدمنبع: http://rahimjani. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

✅قاطعانه صحبت کنید، نه تهاجمی داشتن روحیه ی پرخاشگری نشان دهنده ی اعتماد به نفس نیست؛ بلکه زورگویی شما را نشان می دهد. هنگامی که خودتان را باور نداشته باشید، به راحتی و بدون اینکه بخواهید، قلدری و دیگران را تهدید می کنید. سعی کنید در اظهار نظر های خود، بدون اینکه تهاجمی عمل کنید و شخصیت دیگران را زیر سوال ببرید قاطعانه سخن گفتن را تمرین کنید. بخاطر داشته باشید هیچگاه نمی توانید بدون اینکه روی خودتان کنترل داشته باشید، اعتماد به نفستان را افزایش دهید. همواره با صدا و لحن مناسب حرف بزنید و نسبت به طرز ایستادن خود حساس باشید. ح بازوها، دست ها و استفاده ی بجا از آنها در هنگام حرف زدن، می تواند اعتماد به نفس را در ظاهر شما نمایان کند. منبع: http://royaye-abi110. /

۵ راه حل اساسی برای کمک به کنار آمدن با غم و اندوه

درخواست حذف اطلاعات

۱. احساساتتان را با یک دوست امین یا یکی از اعضاء خانواده درمیان بگذارید. در واقع این فرد باید ی باشد که خوب به حرف های شما گوش بدهد، سعی در قضاوت در مورد آن یا تغییر دادن شما نداشته باشد. ۲. سعی کنید کارهایی انجام دهید که به شما آرامش می دهد. به پیاده روی بروید، دوش آب گرم بگیرید، یک کتاب خوب بخوانید، به گل و گیاه های خانه رسید کنید یا به سایر سرگرمی های مورد علاقه تان بپردازید. فوراً استرستان را پایین آورید. ذهنتان را آرام کنید. احساساتتان را تسکین دهید. نوعی آسود خیال در جسمتان ایجاد کنید. تمدد اعصاب را به طریقی طبیعی و آسان ایجاد کنید. ۳. راهی برای آرام و تسکین خود پیدا کنید. اینکار باعث می شود احساساتتان آزاد و رها شود. مدیتیشن کنید، به موسیقی آرامش بخش گوش دهید یا حرکات کششی ساده انجام دهید. ۴. خاطره نویسی کنید. وقتی اینکار را انجام می دهید مثل این می ماند که یک شنونده خوب د

۵ راه حل اساسی برای کمک به کنار آمدن با غم و اندوه

درخواست حذف اطلاعات

۱. احساساتتان را با یک دوست امین یا یکی از اعضاء خانواده درمیان بگذارید. در واقع این فرد باید ی باشد که خوب به حرف های شما گوش بدهد، سعی در قضاوت در مورد آن یا تغییر دادن شما نداشته باشد. ۲. سعی کنید کارهایی انجام دهید که به شما آرامش می دهد. به پیاده روی بروید، دوش آب گرم بگیرید، یک کتاب خوب بخوانید، به گل و گیاه های خانه رسیدگی کنید یا به سایر سرگرمی های مورد علاقه تان بپردازید. فوراً استرستان را پایین آورید. ذهنتان را آرام کنید. احساساتتان را تسکین دهید. نوعی آسودگی خیال در جسمتان ایجاد کنید. تمدد اعصاب را به طریقی طبیعی و آسان ایجاد کنید. ۳. راهی برای آرام و تسکین خود پیدا کنید. اینکار باعث می شود احساساتتان آزاد و رها شود. مدیتیشن کنید، به موسیقی آرامش بخش گوش دهید یا حرکات کششی ساده انجام دهید. ۴. خاطره نویسی کنید. وقتی اینکار را انجام می دهید مثل این می ماند که یک شنونده خ

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

#کاکتوس_هایتان_را_رها_کنید اگر ی به اندازه ای که دوستش دارید دوستتان ندارد!رابطه تان را تا نا کجا ادامه ندهید...به خودتان امید ندهید،که بالا ه روزی دوستم خواهد داشت! اینکه گاهی از طرف او پذیرفته میشویدوگاهی نمی شوید کلافه تان خواهد کرد.گویی در جا می دوید هر چقدر تلاش میکنید،به جایی نمی رسید!این نرسیدن دایمی خسته تان میکند،خشمگین میشوید،افسرده میشوید،خودتان را قانع نکنید...(که اگر دوستم نداشت این همه مدت نمی ماند) او بخاطر خودش با شما ماندهشما با توجه ومحبتی که به او می کنیداحساس دوست داشتنی بودن به او می دهید،غرورش را می کنیدباعث رشد عزت نفسش می شوید،پس چرا با شما ادامه ندهد؟؟؟ وقتی به ی که دوستتان ندارد نزدیک میشوید....گویی به کاکتوس نزدیک میشویدهرچه بیشتر نزدیک شوید،بیشتر زخمی میشوید،پس "کاکتوس هایتان را رها کنید...! منبع: http://ninoochka. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عزیزِ جان.... محتاجیم به یک "شب بخیر خوشگلم"ِ شما.... و یک"بخواب نبینم آنلاین باشی"ِ اتان.... و "دست های"ِتان.... و چشم هایِ قهوه ایِ تیره اتان.... و یک"دوستت دارم"ِتان که نمیــریم و محتاجیم به خودتان... و محتاجیم به ... "خودتان"... لطفا باشیـــد نبودنتان درد دارد بخدا که....منبع: http://eshghamalisa. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

واقعیت این است. اینکه آدم ها وقتی به شما نیاز دارند به سراغتان می آیند. وقتی گوشی شما زنگ میخورد،میفهمید ی با شما کاری دارد،وقتی از یک شماره ناشسناس در تلگرام پیامی میبنید یعنی ی با شما کاری دارد.وقتی ی زنگ خانه شما را میزند یعنی کاری دارد. وقتی در یک فردی که تا حال یک بار با او سلام و علیک نکرده اید، یا اصلا سلام کرده اید و به سختی جواب سلام شما را داده و یکهو می آید طرفتان و علاوه بر سلام از شما میپرسد خوبی؟ یعنی کاری با شما دارد. و شما چه میتوانید ید؟ اول اینکه کارشان را تاجایی که به شما ضرری نمیرسد راه بندازید.دوم هم که اصل مهم تری ست،این است که هروقت کاری برایتان پیش می آید خودتان به فکر چاره باشید و در مرحله ی آ که دیدید خودتان از پس کار بر نمی آیید از دیگران کمک بخواهید. کمک خواستن خوب است در صورتی که شما همه تلاشتان را کرده باشید و نتیجه نگرفته باشید.منبع: http://ff1996. /

هر روز خودتان را به روزتر کنید!

درخواست حذف اطلاعات

“فرصتم را از دست داده ام.” چارلی چاپلین زمانی گفت “هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست, حتی مشکلات ما.”ممکن است به موقعیتی که مد نظرتان بوده است نرسیده اید, اما با برداشتن بهترین قدم بعدی تان به سمت جلو دقیقا همان جایی که می خواهید می توانید باشید. ما نمی توانیم گذشته را تغییر بدهیم; فقط می توانیم زمان حال را تغییر دهیم.هیچگاه برای تبدیل شدن به آن چه که مد نظرتان است دیر نیست. به رشد تان ادامه بدهید, به آموختن ادامه بدهید, و هر روز خودتان را به روزتر کنید! پسمن برنده ام چون عمل را به دقت ارزی می کنم... منبع: http://ballon. /

چطور با ی درد دل نکنیم؟!

درخواست حذف اطلاعات

اگر شما هم از این مشکل رنج می برید، که موقعه ناراحتی کلی غیبت شوهر و ... را می کنید، جلوی یک نفر و بعدش هم پشیمون میشید، خوب، به ی زنگ نزنید! خانمهای محترم، این نصیحت را از من بشنوید.وقتی که ناراحتید، به ی تلفن نزنید.یک یادداشت برای خودتان بنویسید: به این صورت: قوانین خودم وقتی ناراحتم، علت دقیق ناراحتیمو باید پیدا کنم. اگر علت ناراحتیم دیگری بود، تا وقتی که نبخشیدمش و فراموشش ن ، به هیچ زنگ نمی زنم. اگر هم ی تماس گرفت، گوشی رو جواب نمی دم. وقتی که ناراحتیم بر طرف شد، اگر ی از من پرسید اوضاع چطوره.میگم عالیه.شکر خدا همه چیز خوبه. اگر برایتان امکان داشت، تلفن را قطع کنید، یا از خانه بیرون بروید.خودتان را به کاری مشغول کنید و به خوبیهای زندگی تان بین ید.تا وقت بگذرد.گذشت زمان این مشکل را حل خواهد کرد. نکته: اوایل ازدواج ممکن است تماسها بیشتر باشد.و مشکلات هم زیادند.پس آن موقع بیشتر مواظب ب

برنامه ویژه هفته کتاب و کتابخوانی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از بهترین راه ها برای تشویق بچه ها به مطالعه این است که خودتان الگوی آ نها باشید .اگر بچه ها ببینند که خودتان هم کتاب می خوانید و از مطالعه لذت می برید کتاب خوب در حکم رفیق خوب است کتاب به ما آرامش می بخشد و راه های جدیدی را به ما نشان می دهد منبع: http://gole-negin. /

برنامه ویژه هفته کتاب و کتابخوانی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از بهترین راه ها برای تشویق بچه ها به مطالعه این است که خودتان الگوی آ نها باشید .اگر بچه ها ببینند که خودتان هم کتاب می خوانید و از مطالعه لذت می برید کتاب خوب در حکم رفیق خوب است کتاب به ما آرامش می بخشد و راه های جدیدی را به ما نشان می دهد منبع: http://gole-negin. /

امپاتی (empathy ) چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

امپاتی (empathy ) چیست؟ "امپاتی" به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. مادری کودکش را به گردش می برد. او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می گذارد و از دید کودک به جهان می نگرد ، تازه متوجه می شود کودک فقط پاهای آدمها را می بیند ، و در این شلوغی چیز دیگری نمی بیند. از این پایین دنیا خیلی خسته کننده است. هرچه توانایی امپاتی در شما افزایش پیدا کند ، ارتباطهای صمیمانه تری با دیگران خواهید داشت... روانشناسان معتقدند که امپاتی می تواند تا حد زیادی مشکلات خانوادگی را که عموما از عدم درک متقابل ناشی می شود ، حل و فصل کند... اگر پدر و یا مادر هستید خودتان را جای فرزندتان بگذارید ، آیا چنین والدینی را دوست دارید؟ خودتان را جای همسر ، معلم ، شاگرد ، فروشنده ، یدار و یا دوستتان... بگذارید؛آیا طرف مقابلتان را دوست دارید؟

شخصیت شناسی براساس شکل ناخن های شما!

درخواست حذف اطلاعات

اگر دوست دارید با توجه به شکل ناخن های خودتان, متوجه شخصیت خود شوید, با ما همراه شده و شخصیت شناسی براساس شکل ناخن را مطالعه کنید.تست شخصیت با ناخن؛ شما چه شخصیتی دارید؟!می توانید با مشاهده های ناخن هایتان اطلاعات زیادی راجع به شخصیتتان به دست آورید. کافی است به ناخن هایتان نگاه کنید و سعی کنید نزدیک ترین شکل را از تصویر انتخاب کنید.تست هایی از این دست نکات کلی راجع به اشخاص مختلف را مطرح می کنند که این مورد نیز به نوبه خود جالب است. اگر پس از مشاهده تصویر زیر موفق نشدید که دقیقا مدل ناخن خودتان را پیدا کنید، کافی است نزدیک ترین ساختار بین هشت مدل داده شده را انتخاب و مطلب مربوط به آن را بخوانید.قبل از هر چیز باید گفت که به اندازه تعداد افراد روی کره زمین، شخصیت متفاوت وجود دارد. بنابراین سعی شده تا همه شخصیت ها در این هشت مورد دسته بندی شود.منبع: http://siba1378. /

فکر هنگام خشم

درخواست حذف اطلاعات

.یک لحظه فکر کرده و از خودتان سوال کنید. زمانی که با شخصی بحث می کنید در مرکز توجه هستید و دیگران به شما نگاه می کنند، در اینجا می توانید سوال هایی در رابطه با چشم پوشی از ادامه ی بحث از خود بپرسید، یا از مواجهه با فردی که از دست او عصبانی هستید دور شوید و در مقابل او قرار ن رید. به جای این چند لحظه به خود فرصت دهید تا به خودتان بیایید این کار به شما مهلت می دهد آرام شوید و در مورد روش های ابراز عصبانیت کمی فکر کنید.منبع: http://anger480. /