رسانه
رسانه

داشته باشید :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روزهای برفی، هم به فکر بی خانمان ها باشيد ، هم به فکر آنهایی که خانه دارند و تنهایند !!!این خانه ها گرم نمی شوند ... به فکر اینها هم باشيدهرچقدر بخاری را زیاد میکنند ، گرم نمیشوند..هرچقدر کنار بخاری مینشینند، شب تمام نمی شودروزهای برفی، هوای آدم های تنها را هم داشته باشيد ... منبع: http://khaterate-ziba. /

خداوند

درخواست حذف اطلاعات

زمان به آهستگی می گذرد، هنگامی که ما آرزو داریم سریع تر حرکت نماید و به سرعت عبور می کند وقتی که ما آرزومند آنیم که دوام داشته باشد، اما با هر نوع حرکتی، زمان ناتوان از متوقف نمودن و یا یدن قلبی است که در درون خود عشقی حقیقی را نگاه می دارد. خدا عشق است، اگر شما تاکنون عاشق بوده باشيد، اگر شما تاکنون معشوق بوده باشيد، شما خدا را تجربه نموده اید. خدا حقیقت است، اگر شما تاکنون حقیقت را گفته باشيد، اگر شما تاکنون حقیقت را کشف نموده باشيد، شما خدا را تجربه کرده اید. خدا زیبایی است، اگر شما تاکنون به خلق چیز زیبایی کمک نموده باشيد، اگر شما تاکنون زیبایی را در یکی از اشکال بی شمار آن مشاهده کرده باشيد، شما خدا را تجربه نموده اید. خدا خوبی است، اگر شما تاکنون کار خوبی انجام داده یا فکر خوبی نموده باشيد، اگر شما تاکنون خوبی را تشخیص داده باشيد، شما خدا را تجربه کرده اید. تجربه عشق، حقیقت، زیبایی و

...love vs. use

درخواست حذف اطلاعات

while a man was polishing his new car, his 4 years old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.. زمانیکه مردی در حال پولیش (براق ) اتومبیل جدیدش بود کودک 4 ساله اش تکه سنگی را بداشت و بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.. in anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.. مرد در عصبانیت دست بچه را گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون آنکه (به دلیل خشم) متوجه باشد که آچار دستش هست.. ..at the hospital the child lost all his fingers due to multiple fractures در بیمارستان بچه به سبب ش تگی های فراوان چهار انگشت دستش را از دست داد.. when the child saw his father with painful eyes asked him "dad when will my fingers grow back?".. وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خ

اصول اساسی ی

درخواست حذف اطلاعات

اصول اساسی ی: با خودتان صادق باشيد ولی برای صادق بودن با خودتان، ابتدا بایدخودتان را بشناسید. با اصول و ارزشهای خودتان صادق باشيد، ولی به ای منظور اول باید آنها را درک کنید. دیگران را دوست داشته باشيد، ولی برای دوست داشتن دیگران اول باید خودت را دوست داشته باشی. اه بلند داشته باش، ولی آنها را با متانت اجرا کن. منبع: http://hami63. /

در نگارش چک به موارد زیر توجه داشته باشید

درخواست حذف اطلاعات

✍در نگارش چک به موارد زیر توجه داشته باشيد:

تفاوت فکر با پول

درخواست حذف اطلاعات

تفاوت سکه و ایده در این است که اگر من یک سکه و شما نیز یک سکه داشته باشيد و سکه هایمان را با هم جابجا کنیم، باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت. اما اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنیم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود. جهان و محیط اطرافمان مدام در حال تغییر است. بیشتر از توجه به سکه های دیگران، به ایده ها و افکارشان توجه کن. الوین تافلر منبع: http://shburhan13. /

معجون لاغری

درخواست حذف اطلاعات

اگر به دنبال این هستند که هیکل زیبا و جذ داشته باشيد می توانید با ما همراه باشيد و از پیشنهادی که به شما می دهیم استفاده کنید پیشنهاد من به شما معجون لاغری است. معجون لاغری یکی از معجون هایی است که بسیار پر فایده و پر خاصیت می باشد پس با ما همراه باشيد. افرادی که اضافه وزن دارند و در صدد کاهش وزن هستند، ممکن است در ماه رمضان حس ناخوشایندی داشته باشند و فکر کنند که برنامه ی غذایی آن ها تغییر خواهد کرد یا به نوبه ای سخت تر خواهد شد.اما اگر یک برنامه ی درست و کامل برای رژیم غذایی خود داشته باشند و غذاهای لاغر کننده را در برنامه ی خود بگنجانند براحتی می توانند علاوه بر رعایت رژیم و روزه گرفتن حتی وزن کم کنند .منبع: http://slimmingforyou2. /

معجون لاغری

درخواست حذف اطلاعات

اگر به دنبال این هستند که هیکل زیبا و جذ داشته باشيد می توانید با ما همراه باشيد و از پیشنهادی که به شما می دهیم استفاده کنید پیشنهاد من به شما معجون لاغری است. معجون لاغری یکی از معجون هایی است که بسیار پر فایده و پر خاصیت می باشد پس با ما همراه باشيد. افرادی که اضافه وزن دارند و در صدد کاهش وزن هستند، ممکن است در ماه رمضان حس ناخوشایندی داشته باشند و فکر کنند که برنامه ی غذایی آن ها تغییر خواهد کرد یا به نوبه ای سخت تر خواهد شد.اما اگر یک برنامه ی درست و کامل برای رژیم غذایی خود داشته باشند و غذاهای لاغر کننده را در برنامه ی خود بگنجانند براحتی می توانند علاوه بر رعایت رژیم و روزه گرفتن حتی وزن کم کنند .منبع: http://slimmingforyou2. /

داستانی اموزنده درباره کنترل خشم* حتما بخونید*

درخواست حذف اطلاعات

زمانی مردی در حال پاک اتومبیل جدیدش بود کودک 4 ساله اش تکه سنگی را برداشت و برروی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون آنکه به دلیل خشم متوجه شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده است.در بیمارستان به سبب ش تگی های فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد. وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد" ! آن مرد آنقدر مغموم بود که هیچ چیز نتوانست بگوید. به سمت اتومبیل برگشت وچندین باربا لگد به آن زد.حیران وسرگردان ازعمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بودنگاه می کرد . او نوشته بود " دوستت دارم پدر" خشم و عشق حد و مرزی ندارند. ( عشق) را انتخاب کنید تا زندگی دوست داشتنی داشته باشيد و این را به یاد داشته باشيدکه: اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می ب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

✅قاطعانه صحبت کنید، نه تهاجمی داشتن روحیه ی پرخاشگری نشان دهنده ی اعتماد به نفس نیست؛ بلکه زورگویی شما را نشان می دهد. هنگامی که خودتان را باور نداشته باشيد، به راحتی و بدون اینکه بخواهید، قلدری و دیگران را تهدید می کنید. سعی کنید در اظهار نظر های خود، بدون اینکه تهاجمی عمل کنید و شخصیت دیگران را زیر سوال ببرید قاطعانه سخن گفتن را تمرین کنید. بخاطر داشته باشيد هیچگاه نمی توانید بدون اینکه روی خودتان کنترل داشته باشيد، اعتماد به نفستان را افزایش دهید. همواره با صدا و لحن مناسب حرف بزنید و نسبت به طرز ایستادن خود حساس باشيد. ح بازوها، دست ها و استفاده ی بجا از آنها در هنگام حرف زدن، می تواند اعتماد به نفس را در ظاهر شما نمایان کند. منبع: http://royaye-abi110. /

افکار خود را بازسازی کنید

درخواست حذف اطلاعات

در افکار و عقاید خویش نسبت به شخص خود، بازنگری کنید. بیاموزید در مقابل خویشتن صبور باشيد و ارزش ها و استعدادها و مهارت های خود را ارج نهید. خود را بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید. هرگونه ترس و تردید غیرمنطقی که در مورد خود دارید، کنار بگذارید. اگر دیدگاه مثبت و سالمی را دربارۀ خود داشته باشيد یاد خواهید گرفت که خود را بدون قید و شرط قبول داشته باشيد. منبع: http://ashkan-afg. /

ید اینترنتی از خارج کشور

درخواست حذف اطلاعات

ید اینترنتی از خارج کشور موضوعی است که شاید خیلی از مردم با آن درگیر باشند و همیشه این دغدغه را داشته باشند که از کجا و چگونه ید مطمئنی داشته باشند ، شما ابتدا باید توجه داشته باشيد از فروشگاهی ید انجام دهید که حتما نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشد .منبع: http://hadadershaco. /

حسین جنتی

درخواست حذف اطلاعات

باید که ز داغم خبری داشته باشد هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش در لشکر دشمن پسری داشته باشد حالم چو درختی است که یک شاخه ی نا اهل بازیچه ی دست تبری داشته باشد سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دگری داشته باشد !!! اویخته از گردن من شاه کلیدی این کاخ کهن بی که دری داشته باشد .. سر در گمی ام داد گره در گره اندوه "خوشبخت کلافی که سری داشته باشد"منبع: http://370moon. /

کرم پودرها را در فصل های مختلف با هم ترکیب کنید

درخواست حذف اطلاعات

لازم نیست که تعداد فراوانی کرم پودر با رنگ های متفاوت داشته باشيد. برِت ف ن که خود گریموری حرفه ای است در این باره به «ریئل سیمپل» می گوید: “زمانی که فصل تابستان فرا می رسد و کرم پودر شما که از زمستان باقی مانده برای این فصل کمی روشن است، می توانید آن را با کمی کرم پودر برنزه مخلوط کرده و روی صورت تان بمالید. این روش منطقی تری به نظر می رسد تا اینکه کرم پودر جدیدی تهیه کنید یا چندین رنگ از آن را داشته باشيد. منبع: http://beautysalon-faryal. /

ایمیل mailیاجیمیلgmailچیست

درخواست حذف اطلاعات

email (ایمیل) چیست؟ برای این که شما تصور روشنی نسبت به آن داشته باشيد ما سعی کرده ایم تا به زبان ساده و بدون اصطلاحات فنی و پیچیده تصویر روشنی از ایمیل به شما ارائه بدهیم. معنی: از لحاظ لغت email مرکب از دو واژه e که اول کلمه electronic (الکترونیک) و mail به معنای پست ( یا چاپار ) است : یعنی پست الکترونیک به زبان ساده : در حقیقت فضایی در اینترنت (مشابه صندوق پستی شما در اداره پست یا در ورودی خانه) می باشد که کلید آن فقط در دست شما است .در صورتی که آدرس آن را به دیگران اعلام کنید ، آن ها می توانند با استفاده ازemailخود به شما نامه و یا فایلی را بر اساس استانداردهای مشخصی بفرستند. البته واضح است که ایمیل تفاوت هایی نیز با صندوق پستی شما دارد. مثلا : از همه جا می توانید به آن دسترسی پیدا کنید ، برای این که نامه یا فایلی بفرستید باید خودتان هم ایمیل داشته باشيد و در قیاس با پست معمولی ، ایمیل

دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

(شهید اسماعیل قدرت بیگی. سال شهادت 1362.)دوستان عزیز! جامعه ی ی نیاز به متخصص متعهد دارد. سعی کنید مدارس و ها را پر کنید و نگذارید انسان هایی که در خط و نیستند بر این تخصص ها چیره گردند. (شهید اصغر قدرتی، سال شهادت 1363)از شما خواش می کنم و می خواهم همیشه چند موضوع را در مد نظر داشته باشيد: هرگز دروغ نگویید –زود قضاوت نکنید- گذشت و ایثار داشته باشيد- خوشرو و خوش برخورد باشيد- صبور و مقام باشيد و اینکه جبهه ها را پر نگه دارید. منبع: http://kpedc-basij. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کلام امروزنامه پولس رسول به فیلیپیان باب ۲ ۱پس اگر در دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،۲بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشيد.۳هیچ کاری را از سَرِ جاه طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.۴هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بین د.۵همان طرز فکر را داشته باشيد که ْ عیسی داشتمنبع: http://nejatdobare. /

زندگی با بمب ساعتی

درخواست حذف اطلاعات

نامزدم خلق و خوئی وحشتناک دارد. من در ترس همیشگی از او زندگی می کنم. زندگی با شخصی عصبانی به مانند زندگی با یک «بمب ساعتی» است. هرگز نخواهید دانست که چه موقع منفجر خواهد شد. بنابراین در تنش و ترس همیشگی از او بسر خواهید برد. وقتی عاشق ی هستید که حمله های عصبانیت دارد، احساس می کنید که توسط خشم او کنترل می شوید و این خشم شما را از اینکه حقیقتاً آسوده باشيد و آرامش داشته باشيد باز می دارد؛ زیرا که مایل نیستند غافلگیر شوید. وقتی همسرتان مشکل عصبانیت دارد، سعی می کنید خود را با اوضاع وفق داده و قسمتهائی از خود را ویرایش کنید تا که موجبات ناراحتی و عصبانیت او را فراهم نکرده باشيد.می باشد، خشمی است که غیرمعمول و نامتناسب باشد. آیا همسرتان تندخو و پرخاشگر است؟ در زیر برخی از نشانه های هشدار که حاکی از این هستند که همسرتان در رابطه با خشم مشکل جدی دارد، آورده شده است. اگر همسر شما در این مواقع خش

مشتریانی بی د که فروشنده شما باشند

درخواست حذف اطلاعات

برایان تریسی میگوید: چرا مردم ید می کنند 84 درصد از کل فروش در نتیجه تبلیغات شفاهی است. وقتی که فروش کالایی به شدت افزایش می یابد قسمت زیادی از این افزایش فروش مربوط به توصیه مشتریان کنونی به مشتریان آینده است مثلاً اگر فردی کالای شما را ب د و از آن راضی باشد او آن را به همکاران، هم دوره ای ها، همکلاسی ها و خلاصه دوستان و آشنایان خود توصیه خواهد کرد. و اگر از آن کالا راضی نباشد احتمالاً دیگران را از ید کالای شما منصرف خواهد کرد. به ده درصد برتر بپیوندید برای اینکه در صنعت خود به 10% برتر (ازحیث) فروش بپیوندید باید مشتریانی داشته باشيد که در هر موقعیت مانند فروشندگان شما عمل کنند. اعتبار میلیونی در فروش بسیار مهم است پس باید مشتریان شما راضی باشند تا هر جا که هستند درها را به سمت شما باز کنند. دیگر هرگز پیش بینی نکنید همه فروشندگان برتر به نقطه ای رسیدند که هیچگاه آن را پیش بینی نمی د.

تکنیک های مقابله با عصبانیت ؛ 7 راه برای کنترل خشم

درخواست حذف اطلاعات

عصبانیت یک احساس مهم در انسانهاست. این احساس زمانی به ما دست می دهد که چیزی اشتباه باشد. اما ما نباید خشم خود را ادامه دهیم باید بر آن مدیریت داشته باشیم. تنها با بکار بردن تکنیک های ساده زیر می توانید براحتی بر عصبانیت خود کنترل داشته باشيد. هر چیزی نیاز به تمرین دارد پس انتظار نداشته باشيد فقط با خواندن این تکنیک ها بتوانید موفق شوید. باید بارها و بارها تمرین کنید:منبع: http://tadbirziba. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کاهنامه شماره 3 جهت درس خواندن درطی سال تحصیلی نکات زیر رادرنظر داشته باشيد.1.پیش از مطالعه(مرور سطحی و کلی درس ها آینده قبل از شروع کلاس ها در هر جلسه داشته باشيد)2.یادگیری فعال در کلاس حضورفعال و پر تلاش در کلاس داشته باشيد(نظیر شرکت در پرسش و پاسخ کلاسی یادداشت برداری تمرکز کامل در یاد گیری مطلب در کلاس و...)3.یاد گیری دروس و انجام تکالیف هر جلسه در همان روز انجام شود و در مورد درس های روز حتما مرور کامل درطی ترم و سال تحصیلی انجام شود.4.امتحانات آزمایشی در منزل انجام شود(به شکل خود آموزن سوالهای تستی و شفاهی و...5.مرور مداوم و مستمر مطالب یاد گرفته شده یا برنامه ریزی جامع و کامل در طی ترم و سال تحصیلی انجام شود.6.آمادگی جهت امتحانات ترم (که شامل دوره مرور کامل و کلی درس ها یاد گرفته شده تمرین سوالهای امتحانی و...)7. شرکت در امتحانات اصلی در همه ی مراحل دقت و تمرکز و اعتماد به نفس آرامش

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مراقب باشيد خیلی در موقعیت هایی که باعث ناراحتی کودک می شود، قرار ن رید. به طور مثال، اگر او هنگام گرسن عصبانی می شود و شروع به بهانه ری می کند حتما میان وعده های کوچکی در کیف خود داشته باشيد. اگر هنگام غروب بهانه ر و عصبی می شود، سعی کنید یدهای خود را ابتدای روز انجام دهید.

را ار جهت کم وابستگی

درخواست حذف اطلاعات

از برنامه ریزی غافل نشوید. برنامه ریزی و تهیۀ فهرستی از کارها،اه و وظایفتان به شما کمک می کند تا به اندازۀ توانتان تلاش کنید و انتظارات غیر واقع بینانه ای از خودتان نداشته باشيد. بعلاوه مکتوب اه تان سبب می شود که آنها را جدی تر بگیرید و برای نیل به آنها بیشتر تلاش کنید. به خاطر داشته باشيد که رسیدن به اه بزرگ تنها از طریق برداشتن گام های کوچک و متوالی میسر است.هدفتان را به اه جزئی تر تقسیم کرده و پس از طی هر قدم به به عبور از مرحلۀ بعد بین ید... منبع: http://bibimaleknarouei93. /

انقدر خوووبى ... میترسم که یه روزی بد عادت شم

درخواست حذف اطلاعات

حاج آقا : یعنى الان شما تو خونه ى خودتون هستین ؟ من : بله حاج آقا : همه چى تموم شد ؟ رفتین سر زندگیتون ؟ من : بله حاج آقا حاج آقا : خب خدا رو شکر ... هواى همدیگه رو خیلى داشته باشيد ... اگه قدیم میگفتن زندگى رو با چنگ و دندون باید نگه داشت ، توى این دوره و زمونه سه چاهار تا جرثقیل هم احتیاجه ... الحمدالله همسرت هم پسر خیلى خوبیه ... هواش رو داشته باش ...+ چقدر حسِ خوبى داره شنیدنِ این که همه دوسش دارند ... دیگه حرفاى حاج آقاى مهربونِ مسجد رو نمیشنیدم ... دلم تند تند میگفت خدایا شکرت و همه ى حواسم پرتِ حاج آقاى جذابِ خودم شده بود که ازون دور داشت با لبخند نگام میکرد ...منبع: http://zeha. /

چگونه آشنایی بیشتر با لوازم شعبده بازی و راز آنها داشته باشم ؟

درخواست حذف اطلاعات

شما میتوانید از طریق کانال ما هم آموزش های رایگان هم آشنایی راحت تر و هم تبادل داشته باشيد فقط این کانال کلی آموزش رایگان داره لطفأ آنها را با ذکر منبع فروارد کنید telegram.me/

۳ نکته برای قرابت معنایی

درخواست حذف اطلاعات

درک معنا و مفهوم یک بیت از ادبیات فارسی در سؤالات تستی برای بسیاری از دانش آموزان مشکل آفرین است و این طور به نظر می رسد که این مسئله امری غیر ممکن است اما دوستان توجه داشته باشيد در ارتباط با موضوع قرابت معنایی باید به چند نکته توجه داشته باشيد:منبع: http://afmr1394. /

جهان زیباست، پس آرام باش

درخواست حذف اطلاعات

جدیدا احساس میکنم تحمل فشار بیشتری پیدا کرده ام! اگر مشکلات امروز، چند سال پیش هم وجود داشت واقعا نمیدانم چه ع العملی از خودم نشان میدادم، از خودم بارها سوال پرسیده ام چرا یک زندگی آرام و زیبا برای خیلی ها سخت و پُر زحمت بدست می آید و فکر میکنند باید کنترل خورشید را هم در دست داشته باشند تا طلوع زندگیشان زیبا باشد... بخدا آرامش در تکه نان های جین یک درویش عاشق است، در سُنباده زدن های پسرک دوچرخه سوار است، در سوراخ درب های کلید نخورده است، در نگاه شاد ک ن کار است، در فوت های های شمع کیک تولد 50 سالگی مادر است، در نگاه مانکن های بی جان است، در عمر 3 روزه پروانه هاست... همه چیز زیباست، سختی وجود ندارد! مرگ هم زیباست به زیبایی یک استراحت نیمروزی در زیر باد کولر 7000... دنیا زیباست، پس آرام باشيد و از نعمتی که خدا به شما داده استفاده کنید. تحمل فشار داشته باشيد، فروتن باشيد، خاکی و پُر از مهر ب

الو...الو...الو...

درخواست حذف اطلاعات

بامزه بود و البته خاطره انگیز!: الو...الو...الو... همیشه که نباید برای عاشق شدن نیاز به وجودش باشد. گاهی می شود عاشق بود، بدون این که خیابانی را با هم متر کرده باشيد. بدون این که دست هم را گرفته باشيد و با تک تک خیابان ها خاطره داشته باشيد. بدون این که در کافه ای قهوه ای را هورت کشیده باشيد و صدای خنده هاتان چشم ها را به طرف تان برگرداند. عشق اگر عشق باشد و عاشق اگر عاشق، با صدای «مگه لالی که همه ش زنگ می زنی و حرف نمی زنی» هم می شود عشق بازی کرد! از وبلاگ ویار تکلم منبع: http://harjakehasti. /

کارت امتیازی متوازن balanced scorecard - bsc

درخواست حذف اطلاعات

یک جمله ی قدیمی می گوید: "اگر تا به حال امتیازات خود را ثبت ننموده اید، کاری جز یک تمرین معمولی انجام نداده اید! " اگر از ما بپرسید خواهیم گفت: "به منظور ب موفقیت بیشتر برای سازمان و حفظ آن، نه تنها نیازمند ثبت صحیح امتیازات و نمرات خود می باشيد، بلکه بایستی پیش بینی ای نیز از نمرات احتمالی خود( از طریق هدفگذاری مناسب و تلاش برای رسیدن به آن اه ، براساس یک رویه ی ثابت) نیز داشته باشيد." ادامه را در ادامه مطلب بخوانید.منبع: http://mahmoodfatehi. /

کیفیت کارت ویزیت ا امیست!

درخواست حذف اطلاعات

برای اثربخشی کارت ویزیت، کارت باید حتما طراحی حرفه ای داشته باشد. شما می خواهید تجارت شما بهترین جلوه را داشته و شما به عنوان شخصی حرفه ای در نظر گرفته شوید. تجارت های پیچیده معمولا کارت های ویزیت با طراحی و شکل خاص دارند. اگر شما سعی دارید خودتان کارت را طرحی کنید ممکن است آماتور، بی ارزش و غیر حرفه ای به نظر برسید. این پیامی نیست که شما دوست داشته باشيد با استفاده از کارت به دیگران منتقل کنید.منبع: http://preinumvisit. /

گاهنا مه شماره 3

درخواست حذف اطلاعات

کاهنامه شماره 3 جهت درس خواندن درطی سال تحصیلی نکات زیر رادرنظر داشته باشيد.1.پیش از مطالعه(مرور سطحی و کلی درس ها آینده قبل از شروع کلاس ها در هر جلسه داشته باشيد)2.یادگیری فعال در کلاس حضورفعال و پر تلاش در کلاس داشته باشيد(نظیر شرکت در پرسش و پاسخ کلاسی یادداشت برداری تمرکز کامل در یاد گیری مطلب در کلاس و...)3.یاد گیری دروس و انجام تکالیف هر جلسه در همان روز انجام شود و در مورد درس های روز حتما مرور کامل درطی ترم و سال تحصیلی انجام شود.4.امتحانات آزمایشی در منزل انجام شود(به شکل خود آموزن سوالهای تستی و شفاهی و...5.مرور مداوم و مستمر مطالب یاد گرفته شده یا برنامه ریزی جامع و کامل در طی ترم و سال تحصیلی انجام شود.6.آمادگی جهت امتحانات ترم (که شامل دوره مرور کامل و کلی درس ها یاد گرفته شده تمرین سوالهای امتحانی و...)7. شرکت در امتحانات اصلی در همه ی مراحل دقت و تمرکز و اعتماد به نفس آرامش

...

درخواست حذف اطلاعات

همیشه ...حساب « نعمت هایت » را داشته باشنه « مصیبت هایت »حساب « داشته هایت » را داشته باش نه « باخته هایت »حساب « دوستانت » را داشته باش نه « دشمنانت »حساب « سلامتی ات » را داشته باش نه « سکه هایت »منبع: http://khodayemehrabonam313. /

زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کار ورزی 1 و 2 رشته بیمه - جهاد ی

درخواست حذف اطلاعات

1- روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 ساعت 15 2- روز شنبه مورخ 95/8/15ساعت 18 توجه : - حضور دانشجویان گرامی در یکی از روزهای فوق الذکر ا امی است . - با تهیه فرمهای کارورزی از واحد انتشارات در جلسه مذکور حضور داشته باشيد . موفق باشيدمنبع: http://b-hadizadeh. /

آزمون قلم چى

درخواست حذف اطلاعات

یادآورى مى کنم ٥ آذرماه دومین آزمون قلم چى براى پایه هاى پنجم و ششم در مدرسه برگزار مى شود. امیدوارم در این آزمون پیشرفت بچه ها را شاهد باشیم، والدین عزیز لطفاً به دانش آموزان تاکید کنید که براى آزمون مطالعه کافى داشته باشند و سعى کنند نقاط ضعف خود را در آزمون قبل جبران کنند. با آرزوى موفقیت روزافزون براى فرزندان خوبم. شاد باشيد.منبع: http://talashsch15. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلام به همههههه.. امیدوارم ک حال همتون خوب باشه خوب و خوش و سلامت باشيد... عید رو پیشاپیش و پساپس به همتون تبریک میگم امیدوارم سال خوبی داشته باشيد دوست جونا.. دیگه وبلاگ نویسی خیییلی خز شده و من بازم حس نوشتن ندارم.. ب امید روزی ک حسش بیاد.. فعلا بیاید این س تاگ ر ام bahar-2330منبع: http://eshghe-sooratye-ma. /

وصیت نامه

درخواست حذف اطلاعات

فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه را بخوانید...» این توصیه در کلام گهربار حضرت (ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از چند وصیت... وصیت نامه شهید محمود احمدی دست ازاین ماه تابان [ ] برندارید که روزنه ی امید مستضعفان جهان و ایران است. پیرو خط که همان خط حزب الله است باشيد. منبع: http://basijkhafr. /

چندنکته ی کوچک زندگی...

درخواست حذف اطلاعات

. اجازه ندهید یک مشاجره کوچک یک دوستی بزرگ را اب کند. . وقتی متوجه اشتباه خود شدید، قدمهای فوری برای جبران آن بردارید.. وقتی گوشی تلفن را برمی دارید لبخند بزنید، فرد تماس گیرنده لبخند شما را در صدایتان خواهد شنید.. با زن یا مردی ازدواج کنید که عاشق صحبت با او هستید.. مقدار زمانی را در تنهایی سپری کنید.. بیاد داشته باشيد که گاهی سکوت بهترین پاسخ است.. بیشتر کتاب بخوانید و کمتر تلویزیون تماشا کنید.. شرافتمندانه و خوب زند کنید تا در زمان پیری وقتی به گذشته فکر کردید، فرصتی دوباره برای لذت بردن از آن پیدا کنید.. در اختلافات با ی که دوستش دارید، با موقعیت کنونی دست و پنجه نرم کنید. گذشته را پیش نکشید.. مفهوم عمیق و ژرف مطالب را درک کنید.. دانش خود را به اشتراک بگذارید. این روشی است برای دستی به ابدیت.. با محیط زیست مهربان باشيد.. با خدا راز و نیاز کنید. قدرت بیکرانی در این کار است.. وقتی ی از ش

زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کار آموزی بیمه - علامه

درخواست حذف اطلاعات

1- روز مورخ 95/8/11 ساعت 14 2- روز یکشنبه مورخ 95/8/16 ساعت 15/30 توجه : - حضور دانشجویان گرامی در یکی از روزهای فوق الذکر ا امی است . - با تهیه فرمهای کارآموزی از واحد انتشارات در جلسه مذکور حضور داشته باشيد . موفق باشيدمنبع: http://b-hadizadeh. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

(سال ها رفتندو اما باز هم،هست خالی جای آن کوچیک خان) آه جنگل چه غمی در دلِ تو کاشته اند؟صبح را یک شبِ از قلبِ تو برداشته اند؟ آه جنگل چه خبر،هان چه شده جنگلیانپای در ی تو ایندفعه نگذاشته اند؟ آه جنگل چه شده سرخ وَ خونی شده استپرچمی را که درونِ تو برافراشته اند آه جنگل چه خبر، از چه خبر داشته است؟(چشم هایش خبراز ظلم جهان داشته اند_ که تنِ یخ زده اش این همه خون داشته است؟)آه جنگل نکند از تو خبر داشته اند_ (رزل هایی که فقط فصل خزان می خواهندآه جنگل نکند از تو خبر داشته اند صبح را یک شبِ از قلب تو برداشته اندصبح را یک شبِ از قلب تو برداشته اند)منبع: http://aydin137212. /

زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کار ورزی 1 و 2 رشته بیمه - جهاد ی

درخواست حذف اطلاعات

1- روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 ساعت 15 2- روز شنبه مورخ 95/8/15ساعت 18 توجه : - حضور دانشجویان گرامی در یکی از روزهای فوق الذکر ا امی است . - با تهیه فرمهای کارورزی از واحد انتشارات در جلسه مذکور حضور داشته باشيد . موفق باشيدمنبع: http://b-hadizadeh. /