رسانه
رسانه

دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال ع بازدید :: جستجودریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال (ع) بازدید

درخواست حذف اطلاعات

 به نقل از روابط عمومی ، دريادار حسین خانزادي فرمانده نیروی دريايي با حضور در تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ، ضمن ارزی توان رزمی یکان های مستقر در این تيپ، از کلیه تجهیزات و ادوات جنگی بازید کرد. دريادار خانزادي همچنین تجهیزات و ادوات رزمی از جمله «سلاح انفرادی svdجهت تک تیرانداز تکاوران ویژه»، «توپ ۱۰۶میلی متری»، «خم منحنی زن ۱۲۰»، «دستگاه ایران کم جهت شناسایی عوامل شیمیایی» و دیگر تجهیزاتی که ساخت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است را مورد ارزی قرار داد.

دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال (ع) بازدید

درخواست حذف اطلاعات

 به نقل از روابط عمومی ، دريادار حسین خانزاديفرمانده نیروی دريايي  با حضور در تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ، ضمن ارزی توان رزمی یکان های مستقر در این تيپ، از کلیه تجهیزات و ادوات جنگی بازید کرد. دريادار خانزادي همچنین تجهیزات و ادوات رزمی از جمله «سلاح انفرادی svdجهت تک تیرانداز تکاوران ویژه»، «توپ ۱۰۶میلی متری»، «خم منحنی زن ۱۲۰»، «دستگاه ایران کم جهت شناسایی عوامل شیمیایی» و دیگر تجهیزاتی که ساخت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است را مورد ارزی قرار داد.

دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال (ع) بازدید

درخواست حذف اطلاعات

 به نقل از روابط عمومی ، دريادار حسین خانزادي فرمانده نیروی دريايي  با حضور در تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ، ضمن ارزی توان رزمی یکان های مستقر در این تيپ، از کلیه تجهیزات و ادوات جنگی بازید کرد. دريادار خانزادي همچنین تجهیزات و ادوات رزمی از جمله «سلاح انفرادی svdجهت تک تیرانداز تکاوران ویژه»، «توپ ۱۰۶میلی متری»، «خم منحنی زن ۱۲۰»، «دستگاه ایران کم جهت شناسایی عوامل شیمیایی» و دیگر تجهیزاتی که ساخت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است را مورد ارزی قرار داد.

دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال (ع) بازدید

درخواست حذف اطلاعات

 به نقل از روابط عمومی ، دريادار حسین خانزادي فرمانده نیروی دريايي  با حضور در تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ، ضمن ارزی توان رزمی یکان های مستقر در این تيپ، از کلیه تجهیزات و ادوات جنگی بازید کرد. دريادار خانزادي همچنین تجهیزات و ادوات رزمی از جمله «سلاح انفرادی svdجهت تک تیرانداز تکاوران ویژه»، «توپ ۱۰۶میلی متری»، «خم منحنی زن ۱۲۰»، «دستگاه ایران کم جهت شناسایی عوامل شیمیایی» و دیگر تجهیزاتی که ساخت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است را مورد ارزی قرار داد.

دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال (ع) بازدید

درخواست حذف اطلاعات

 به نقل از روابط عمومی ، دريادار حسین خانزادي فرمانده نیروی دريايي  با حضور در تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ، ضمن ارزی توان رزمی یکان های مستقر در این تيپ، از کلیه تجهیزات و ادوات جنگی بازید کرد. دريادار خانزادي همچنین تجهیزات و ادوات رزمی از جمله «سلاح انفرادی svdجهت تک تیرانداز تکاوران ویژه»، «توپ ۱۰۶میلی متری»، «خم منحنی زن ۱۲۰»، «دستگاه ایران کم جهت شناسایی عوامل شیمیایی» و دیگر تجهیزاتی که ساخت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است را مورد ارزی قرار داد.# _در_محضر_ولایت# _مردمی_انقل #بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم#مرد_میدان_باش

دریادار خانزادی از تیپ سوم تکاوران دریایی حمزه سیدال (ع) بازدید

درخواست حذف اطلاعات

 به نقل از روابط عمومی ، دريادار حسین خانزادي فرمانده نیروی دريايي  با حضور در تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه  سيدال ، ضمن ارزی توان رزمی یکان های مستقر در این تيپ، از کلیه تجهیزات و ادوات جنگی بازید کرد. دريادار خانزادي همچنین تجهیزات و ادوات رزمی از جمله «سلاح انفرادی svdجهت تک تیرانداز تکاوران ویژه»، «توپ ۱۰۶میلی متری»، «خم منحنی زن ۱۲۰»، «دستگاه ایران کم جهت شناسایی عوامل شیمیایی» و دیگر تجهیزاتی که ساخت وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است را مورد ارزی قرار داد.

ع / بازدید فرمانده از منطقه سوم دریایی

درخواست حذف اطلاعات

سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل روز گذشته از تجهیزات و توانمندی های تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ء(ع) این نیرو بازديد و رضایتمندی خود را از آمادگی دفاعی این یگان اعلام کرد.

فرمانده کل از تیپ سوم تکاوران دریایی نداجا بازدید کرد + تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

سرلشکر از تجهیزات و توانمندی های تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ء(ع)  نیروی دريايي بازديد.  به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ایران بعدازظهر امروز از تجهیزات و توانمندی های تيپ سوم تکاوران دريايي حمزه سيدال ء(ع)  نیروی دريايي بازديد و رضایتمندی خود را از آمادگی دفاعی این یگان رزمی اعلام کرد.وی طیّ این بازديد قانع نبودن به شرایط موجود را از نشانه های موفقیت در هر کاری دانست و خاطر نشان کرد: تحت هر شرایطی می بایست چشم انداز روشنی برای آینده ترسیم کرد و در مسیر تحقق آن گام های بلند و حساب شده ای برداشت و البته همواره توکل به خداوند و تأسی به ائمه اطهار (علیهم السلام) در زمره اصول اساسی است که هرگز نباید از یاد برد. گفتنی است  سرلشکر و دريادار سیاری  صبح امروز با حضور در منطقه سوم نداجا واقع در آ ین نقطه سواحل مکران از قسمت های

فرمانده جدید مرکز آموزش تکاوران نیروی دریایی معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات

آئین معارفه فرمانده جدید مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دريايي قمر بنی هاشم(ع) نیروی دريايي با حضور دريادار خانزادي فرمانده برگزار شد.

سلاح انفرادی تکاوران دریایی تغییر می کند

درخواست حذف اطلاعات

فرمانده یگان تکاوران دريايي گفت: اسلحه انفرادی فعلی که در اختیار تکاوران و تفنگداران دريايي است، با سلاح های با کیفیت داخلی تعویض می شود.

با حضور دریادار خانزادی فرمانده جدید مرکز آموزش تکاوران نیروی دریایی معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات

آئین معارفه فرمانده جدید مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دريايي قمربنی هاشم(ع) نیروی دريايي با حضور دريادار خانزادي فرمانده نیروی دريايي برگزار شد.در این مراسم ناخدایکم تکاور دريايي ستاد گودرز بهرامی به عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش تکاوران و تفنگداران حضرت قمر بنی هاشم(ع) منجیل معرفی شد. دريادار خانزادي در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اهمیت بالای کارکنان مجموعه منجیل و نقش تفنگداران و تکاوران در مأموریتهای دريايي گفت: وقتی صحبت از مشاغل سخت و پیچیده نیروی دريايي می شود ذهنها به طور ناخواسته به تجهیزات دريايي، شناورها، زیردريايي ها معطوف می شود، اما وقتی صحبت از تفنگداران و تکاوران و کلاه سبزهای نیروی دريايي می شود بحث انسانهای پیچیده مطرح می شود و من به جرأت می توانم عنوان کنم : «پیچیده ترین مجموعه نیروی انسانی ایران، تفنگداران و تکاوران نیروی دريايي هستند که در ابعاد مختلف از جمله عم

کانال رژه تکاوران ایران

درخواست حذف اطلاعات

کانال رژه تکاوران ایران در تلگرام کانال های باحال رژه تکاوران ایران بهترین کانال رژه تکاوران ایران جدید ترین کانال رژه تکاوران ایران کانال های جدید رژه تکاوران ایران ادامه مطلب

تکاوران و تفنگداران محور اصلی در نیروی دریایی هستند

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: فرمانده مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دريايي قمر بنی هاشم(ع) منجیل گفت: تکاوران و تفنگداران محور اصلی در نیروی دريايي راهبردی ایران هستند.

تکاوران دریایی نیروی دریایی جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند

درخواست حذف اطلاعات

تکاوران دريايي نیروی دريايي جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند تکاوران دريايي نیروی دريايي جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند که قادر به اجرای عملیات های مختلف دريايي، ساحلی و . . . هستند.این تکاوران آموزش های به روز و منطبق با استانداردهای ایرانی و بین المللی را گذرانده و توانایی خوبی در حوزه عملیاتی دارند. ادامه مطلب:http://javaninews.ir برچسب ها: تکاوران دريايي نیروی دريايي

بازگشت تکاوران نیروی دریایی از چین

درخواست حذف اطلاعات

تکاوران نیروی دريايي که به منظور نجات دریانوردان سانچی به دریای چین اعزام شده بودند، امشب به تهران باز می گردند. تکاوران نیروی دريايي که به منظور نجات دریانوردان سانچی به دریای چین اعزام شده بودند، امشب از شانگهای راهی تهران می شوند. این تیم شب گذشته از دریای چین به شانگهای بازگشت و امشب راهی تهران خواهند شد.  گفتنی است این تکاوران پس از وقوع حادثه برای نفتکش ایرانی سانچی به محل حادثه اعزام شدند که به علت عدم هماهنگی ت چین موفق به نجات دریانوردان ایرانی نشدند.

مقاومت تکاوران نیروی دریایی خاری در چشم دشمن/ تلاش برای بومی سازی تجهیزات دریایی

درخواست حذف اطلاعات

فرمانده نیروی دريايي ایران گفت: مقاومت و رشادت های تکاوران در طول 8 سال دفاع مقدس دشمن را به زانو در آورد.

مسکو: افزایش شمار تکاوران دریایی در نروژ بی پاسخ نمی ماند

درخواست حذف اطلاعات

مسکو ت نروژ را متهم ساخت که با درخواست برای استقرار شمار بیشتری از تکاوران دريايي در امتداد مرز این کشور با روسیه، به تنشها دامن می زند.

مسکو: افزایش شمار تکاوران دریایی در نروژ بی پاسخ نمی ماند

درخواست حذف اطلاعات

مسکو ت نروژ را متهم ساخت که با درخواست برای استقرار شمار بیشتری از تکاوران دريايي در امتداد مرز این کشور با روسیه، به تنشها دامن می زند.

تکاوران دریایی نیروی دریایی جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند

درخواست حذف اطلاعات

  تکاوران دريايي نیروی دريايي جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند که قادر به اجرای عملیات های مختلف دريايي، ساحلی و . . . هستند. این تکاوران آموزش های به روز و منطبق با استانداردهای ایرانی و بین المللی را گذرانده و توانایی خوبی در حوزه عملیاتی دارند.  ادامه مطلب: http://javaninews.ir   

تکاوران دریایی نیروی دریایی جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند

درخواست حذف اطلاعات

  تکاوران دريايي نیروی دريايي جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند که قادر به اجرای عملیات های مختلف دريايي، ساحلی و . . . هستند. این تکاوران آموزش های به روز و منطبق با استانداردهای ایرانی و بین المللی را گذرانده و توانایی خوبی در حوزه عملیاتی دارند.  ادامه مطلب: http://javaninews.ir   

تکاوران دریایی نیروی دریایی جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند

درخواست حذف اطلاعات

  تکاوران دريايي نیروی دريايي جزو زبده ترین تکاوران به شمار می روند که قادر به اجرای عملیات های مختلف دريايي، ساحلی و . . . هستند. این تکاوران آموزش های به روز و منطبق با استانداردهای ایرانی و بین المللی را گذرانده و توانایی خوبی در حوزه عملیاتی دارند.  ادامه مطلب: http://javaninews.ir   

تفنگداران و تکاوران دریایی، دست بلند فرمانده در برابر دشمن هستند

درخواست حذف اطلاعات

دريادار خانزادي، فرمانده نیروی دريايي     گفت:تفنگداران و تکاوران نیروی دريايي ، دست بلند فرمانده در برابر دشمن هستند. وی با حضور در جمع کارکنان تيپ یکم تکاوران دريايي حسین (ع) ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری رشادت ها و جانفشانی هایتفنگداران دريايي در حماسه مشهر اظهار کرد: در واقع رفتار، حرکات و منش شما بیانگر فرمایشات ی در ارتباط با نیرو های مسلح که همان بحث ایمان، شجاعت و دانش است  و وظیفه همه ما این است که با تمام همت و تلاش خود بتوانیم به آن نقطه ای که فرماندهی مغظم کل قوا تبیین کرده است، برسیم. تفنگداران و تکاوران دريايي ، دست بلند فرمانده در برابر دشمن هستند

تکاوران نیروی زمینی

درخواست حذف اطلاعات

تکاوران نیروی زمینی در نقاط مختلف کشور حضور دارند؛ بخش اعظمی از امنیت مرزهای کشور را همین تکاوران تامین می کنند. این گزارش تصویری، تمرینات تکاوران در نقاط مرزی جنوب شرق کشور، جایی که قرارگاه قدس مسئولیت تامین امنیت را عهده دار است، نشان می دهد.

تصاویری از انهدام کامل تیم تروریستی در غرب کشور توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدال

درخواست حذف اطلاعات

صبح امروز حمزه سيدال با انتشار بیانیه‎ ای از انهدام یک تیم تروریستی در کردستان خبر داده بود.

شهادت حضرت حمزه سیدال (ع)1395

درخواست حذف اطلاعات

برای دریافت کامل مراسم شهادت حضرت حمزه علیه السلام به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

تمرینات آبی - خاکی تیپ تکاوران عملیات ویژه نیروی دریایی

درخواست حذف اطلاعات

تصاویری از تمرینات آبی - خاکی تکاوران نیروی دريايي منتشر شد. تيپ تکاوران عملیات ویژه نداجا از جمله این یگان ها است که نیروهایش عملکرد بسیار درخشانی در عملیات های مختلف آزادسازی و یا حفاظت از شناورهای تجاری کشورمان در خلیج عدن داشته اند. این نیروها معمولا همراه با ناوگروه های به عنوان تکاور، راهی منطقه خلیج عدن و تنگه باب المندب می شوند.منبع: http://baran-1012. /

ع | تکاوران نداجا را حین عملیات ببینید

درخواست حذف اطلاعات

تسنیم نوشت: رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دريايي 96 نیروی دريايي ، از 11 تیرماه به مدت 5 روز در دریای خزر آغاز شده است. احمدرضا باقری فرمانده ناوگان شمال نیروی دريايي در رابطه با این رزمایش گفت: در سومین روز از این رزمایش عملیات چریک و ضد چریک و عملیات نفوذ به ساحل توسط تکاوران نداجا با موفقیت انجام شد.

استقرار کامل تکاوران و نیروهای ویژه نداجا در سواحل مکران

درخواست حذف اطلاعات

در روز نخست از مرحله نهایی رزمایش بزرگ ولایت 95 نیروی دريايي راهبردی صدها تن از تکاوران دريايي و نیروهای عملیات ویژه نداجا در سواحل مکران مستقر شدند.

فرمانده نیروی دریایی از روند تعمیر ناو خارک بازدید کرد

درخواست حذف اطلاعات

  دريادار حسین خانزادي فرمانده نیروی دريايي ایران با حضور در منطقه یکم از مراحل روند پیشرفت تعمیرات ناو ایران خارک و یگان های مختلف این منطقه بازديد کرد.فرمانده نیروی دريايي راهبردی سپس با حضور در منزل یکی از کارکنان بازنشسته نمونه منطقه یکم ت با آنها دیدار کرد.همچنین دريادار خانزادي با خانواده شهید "پرور" از ی منطقه یکم ت نیز دیدار کرد.

ورود تکاوران نیروی دریایی ایران به نفتکش سانچی

درخواست حذف اطلاعات

گروه عملیات تکاوران نیروی دريايي ایران به آتش خوار چینی منتقل شدند تا از این طریق به نفتکش سانچی منتقل شوند.

انهدام یک تیم تروریستی توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدال (ع)

درخواست حذف اطلاعات

رزمندگان قرارگاه حمزه سيدال (ع)، یک تیم تروریستی را در منطقه شمال غرب کشور منهدم د.

انهدام یک تیم تروریستی توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدال (ع)

درخواست حذف اطلاعات

رزمندگان قرارگاه حمزه سيدال (ع)، یک تیم تروریستی را در منطقه شمال غرب کشور منهدم د.

علامت استاندارد همبرگر ژوله جعلی است

درخواست حذف اطلاعات

فارس: مدیرکل استاندارد بوشهر گفت: علامت استاندارد همبرگر با نام تجاری «ژوله» جعلی است. به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فارس؛ محمد رحیم بهره مند بیان داشت: در بازرسی انجام شده از محل توزیع، تمرکز و فروش محصولات غذایی در طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استانداردها) همبرگر با نام تجاری ژوله محصول شرکت فرآورده های گوشتی فهام به آدرس کیلومتر 18 جاده شیراز، کوار با علامت استاندارد مشاهده شد که با استعلام انجام شده از استاندارد فارس مشخص شد علامت درج شده بر روی محصول جعلی است. بهره مند عنوان کرد: از تمام هم استانی های عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده این محصول مراتب را به اطلاع کارشناسان این اداره کل برسانند تا نسبت به جمع آوری آن ها اقدام کنند. وی در پایان افزود: مصرف کنندگان می توانند با ارسال کد 10 رقمی منحصر به فرد درج شده در زیر نشان استاندارد از اطلاعاتی شامل نام فرآورده، تاریخ اعتبار پروانه استاند