رسانه
رسانه

دشمن :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

واقعا میشه صادقانه اعتراف کرد از انتخاب یی ها خوشحالیم دشمن دشمن است اما دشمن صادق و صریح و شفاف خیلی بهتر است واشنگتن پست خیلی درست نوشته او به شبیه است اما در صداقت و روراست حرف زدن وتنه زدن به جریان حاکم همیشگی که ریاست ارثیه مادری شان بوده راست می گویند ما دلواپسیم اما با این انتخاب قطعا دست منافقین داخلی برای خودفروشی و بزک دشمن بسته خواهد شد و به وضوح مشاهده می شد ح ناراحتی و افسردگی در چهره منافقانه اش... بماندمنبع: http://kalamejadid. /

فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه جوانان شده است.

درخواست حذف اطلاعات

_خامنه_ ای :فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه جوانان شده است. منطقه عظیمی از آن دست دشمن است؛ باید دشمن را از فضای مجازی برانید و بتارانید...از من سوال می شود که در شبکه های مجازی کنونی که متعلق به دشمن است وارد بشویم یا نه؟☑️به نظر ما ورود هوشمندانه خوب است. افرادی که تهاجمی وارد بشوند یا دفاعی و بنیه داشته باشند؛ نه اینکه "شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد".منبع: http://yavaran-mahdi. /

احمد اللهیاری

درخواست حذف اطلاعات

او که با پیر جوان اهل جبهه یار بود او که از فرماندهان خوب مردم دار بود از شجاعت ها ی اوتوصیف نتوانم نوشت در میادین نبرد او روز و شب بیدار بود نام او ورد زبان مردمان جبهه بود پیش پایش کوه و دشت و دره ها هموار بود دشمن از آوازه ی او سخت نالان بود وبس برسر دشمن همیشه کوهی از آوار بود او برای بچه ها خدمت گذاری ساده بود آن دلاور مرد عاشق پیشه یک بود خستگی هرگز برای آن بشر معنا نداشت در دل جنگ و جدل فرماندهی قهار بود ما برای استراحت می نشستیم دور هم آن دلاور دیده بان دشتی از نیزار بود لحظه ای دم برنیاورد از بد و خوب ی شک ندارم استخوان در حلق استکبار بود احمد اللهیاری ترسی از دشمن نداشت او حریف بی بدیل دشمن قدار بود در عزایش آسمان شهر من خون گریه کرد چون برای مردمان بینوا غمخوار بود منبع: http://akbarbahrami. /

دشمن جان...!

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود ز کمندت نرهانم س ر شور مرا نه شبی ای دوست به دامان تو شوی فتنه ساز دلم و سوز نهانم ساز بش ته ام و طائر پر بسته نگارا عجبی نیست که این گونه غم افزاست فغانم نکته عشق ز من پرس به یک بوسه که دانی پیر این دیر جهان مست کنم گر چه جوانم سرو بودم سر زلف تو بپیچید سرم را یاد باد آن همه و تاب و توانم آن لئیم است که چیزی دهد و باز ستاند جان اگر نیز ستانی ز تو من دل نستانم گر ببینی تو هم آن چهره به روزم بنشینی نیم شب مست چو بر تخت خی بنشانم که تو را دید که در حسرت دیدار دگر نیست آری آنجا که عیان است چه حاجت به بیانم ؟ منبع: http://nasma. /

دشمن خوب می داند امنیت و اقتدار ایران از کجاست!

درخواست حذف اطلاعات

به هارت و هورت و شعار دادن های آقایان نیست، دشمن بخوبی می داند امنیت، اقتدار و عزت ایران در منطقه توسط چه انی بوجود آمده است! ع روی مجله در دست سفیر عربستان در منبع: http://chmd. /

محبوب ترین بنده نزد خداوند

درخواست حذف اطلاعات

ب علی بن طالب(ع) در نهج البلاغه درباره راه و رسم زندگی و پیروی از آن بزرگوار چنین می فرماید: پس به پاکیزه و پاک خود اقتدا کن که راه و رسم او الگویی است برای الگوطلبان و مایه ف و بزرگی است برای ی که خواهان بزرگواری باشد و محبوب ترین بنده نزد خدا ی است که از ش پیروی کند و گام بر جایگاه قدم او نهد. اکرم(ص) از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به دنیا با گوشه چشم نگریست دو پهلویش از تمام مردم رفته تر و شکمش از همه خالی تر بود دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت و چون دانست خدا چیزی را دشمن می دارد آن را دشمن داشت و چیزی را که خدا خوار شمرده ان را خوار انگاشت و چیزی را که خدا کوچک شمرده کوچک و ناچیز می دانست اگر در ما نباشد جز آن که ان چه را خدا و ش دشمن می دارند دوست بداریم یا آن چه را خدا و ش کوچک بشمارند بزرگ بداریم برای نشان دادن دشمن ما با خدا و س یچی غاز فرمان های او کافی بود.منبع: h

چه انی هیچ دشمن ندارند؟

درخواست حذف اطلاعات

ازحکیم فیثاغورث پرسیدند،چه اشخاصی میتوانند ازدشمنی های مردم درامان باشند؟ گفت:آن که هیچگونه خیروشری ازاوسرنزند. پرسیدند:چطورممکن است؟ جواب داد:فقط آدمهای بیطرف،وبی خط دشمن ندارند،چون آدمی که کاردرست وخیری انجام دهد،بد شان ،بااودشمن می شوند،واگرعمل بد وناشایست ازاوسربزند،افرادصالح وباایمان ،دشمنی اش را بدل میگیرند.منبع: http://pirastefar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خطاب به دشمن های ایران:اگر میخواین قدرت واقعی ایران رو ببینید شمشیر بکشید تا اثری از شما نماند هر مرد این مبارزه است بسم الله ایران پر است از بیسجی های جان بر کف دشمن از همین ها به هراس امدهمنبع: http://khamehehi2. /

شعر است و احوال دلم

درخواست حذف اطلاعات

ضربه خوردیم وش تیم و نگفتیم چرا؟! ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا؟! جای "بنشین" و "بفرما" "بتمرگی" گفتند ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا؟ "تو" نگفتیم و "شمایی" نشنیدیم و هنوز ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا؟! دل سپردیم به آن "دال" سر دشمن و دوست دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا؟ چه "چراها" که شنیدیم و ندانیم چرا ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا؟! از : شادی صندوقی منبع: http://asemanehasti. /

نارنجک شیشه ای

درخواست حذف اطلاعات

موقع عقب نشینی از شهر ها و روستاهای درگیر جنگ ضامن نارنجک را می کشیدیم و اهرم فشردۀ آن را در لیوانی شیشه ای قرار می دادیم و بالای در اتاق یا در ورودی منزلی قرار می دادیم و وقتی دشمن به قصبۀ پا ازی شده و خانه ما وارد می شد ودر را باز می کرد، لیوان به زمین افتاده و می ش ت ،اهرم نارنجک بریده و منفجر می شد و به این طریق به دشمن تلفاتی وارد می کرد.منبع: http://atreyadeshohada. /

ارابه جنگی

درخواست حذف اطلاعات

در دوران باستان ارابه یک نوع تانک بشمار میرفت. ارابه های جنگی که اکثرا توسط دو اسب کشیده میشدند و یک تا سه سوار داشتند،یک سوار ارابه را میراند و معمولا دو سوار دیگر کماندار بودند. بر روی چرخ های ارابه ها چند طیغه بلند داس مانند نصب میشد تا مرگ آور تر شوند. ارابه جنگی سلاح خوب امّا گران و پرهزینه ای بود. هرچه کشنده تر پر هزینه تر! امّا این سلاح نقاط ضعف بسیاری داشت، برای نمونه دشمن سواران ارابه را با تیر میزد و دیگر ی ارابه را کنترل نمیکرد و یا توقف میکرد یا به این طرف و آن طرف میرفت و افراد خودی را نیز زیر میگرفت، ویا اسب ها را میکشتند تا ارابه بایستد! امّا کاربردش زیاد بود،برای مثال هم میتوانست صف دشمن را بهم بزند و سربازان را پراکنده سازد،در دشمن ایجاد وحشت میکرد و روحیه سربازان دشمن تضعیف میشد . وقتی یک سرباز در مسیر ارابه قرار میگیرد یا به وسیله آن طیغه ها نصف یا تکه تکه میشود و یا اسب

تقدیم به رزمندگان دفاع مقدس (جنگ نرم)

درخواست حذف اطلاعات

* ﺍﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ،ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ !* ﺳـﻨﮕـﺮﯼ ﺩﯾﮕــﺮ ﺑـﻨﺎ ﺑـﺎﯾــﺪ ﮐـﻨـﯿـﻢ،ﺩِﯾـﻦ ﺧــﻮﺩ ﺑــﺮ ﺩﯾـﻦ , ﺍﺩﺍ ﺑـﺎﯾـﺪ ﮐـﻨـﯿـﻢ !* ﺳـﻨﮕـﺮ ﺩﺷـﻤﻦ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯ ﻧﯿﺴﺖ،ﺍﺷـــﺘـﻬـﺎﯼ ﺍﻭ ﺑـــــﺮﺍﯼ ﺍﺭﺯ ﻧـﯿـﺴـﺖ !* ﺳـﻨﮕﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ،ﺣـﻤـﻠـﻪ ﺍﮐـﻨﻮﻥ ﺟـﺎﻧﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ !* ﻣﺤـﻮ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﺷﻌـﺎﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ،ﺭﺧـﻨـﻪ ﺩﺭ ﺍﻧـﺪﯾـﺸﻪ ﮐـﺎﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ !* ﻣﺮﺩﻫﺎ ﭼﻮﻥ ﺯﻥ , ﺧـﻮﺩ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺿـــﺪ ﺣـﯿـﺜـﯿـﺖ ﺻﻒ ﺁﺭﺍﯾـــﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ !* ﭘــﻮﺷـﺶ ﺯﻧﻬﺎ ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺳﺖ،ﺍﯾـﻦ ﺗـﻔﮑـﺮ ﺷـﯿـﻮﻩ ﺑـﯽ ﺩﺭﺩﻫـﺎ ﺳـﺖ !* ﮐــﻮ ﮐـﺠﺎ ﺗـﺼـﻮﯾـﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺷـﯿﺪ،ﺷــﯿـﺮ ﻣــﺮﺩﺍﻥ ﺑــﻼ ﺟــﻮﯼ ﺷـﻬـﯿــﺪ !* ﺣــﻤﻠﻪ ﺑـﺮ ﺍﻓـﮑـﺎﺭ ﻣـﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻧـﻮﺟـﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑـﯽ ﻫـﻮﯾـﺖ ﻣﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ !* ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎ ﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ،ﺍﯼ ﺷﺠﺎﻋﺎﻥ ﺍﯼ ﺩﻻ ﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ !* ﺟـﺒـﻬـﻪ ﻓـﺮﻫـﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺣـﯿـﺎ ﮐـﻨﯿﺪ،ﺧــﺪﻋـﻪ ﻭ ﻧـﯿــﺮﻧﮓ ﺭﺍ ﺭﺳـﻮﺍ ﮐـﻨﯿﺪ !* ﻭﺍﺭﺙ ﺧـﻮﻥ ﺷـﻘـﺎﯾﻖ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ،ﻣﺤـﻮ ﺷـﺪ ﺭﻧﮓ ﺣـﻘـﺎﯾـﻖ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ !* ﻏﺮﺑﯿﺎﻥ ﺑﯿ

بی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی که بزرگ حسن (ع) هم خیانت کرد و به دشمن پناهنده شد!♦️ انقلاب: « حسن مجتبی علیه الصّلاةوالسّلام، بزرگ جنگش «عبیدالله بن عباس» بود که می دانید چه کار کرد. شبانه رفت با «معاویه» که آن طرف بود، مذاکره کرد. پول گرفت، لشکرگاه خودش را ترک کرد و به دشمن پناهنده شد! امروز اگر یک سرباز شما به دشمن پناهنده می شود، چگونه درباره اش قضاوت می کنید؟ شب خو دند، صبح بلند شدند دیدند فرمانده ی کلّ نیروهای حسن علیه الصّلاةوالسّلام، از خیمه بیرون نمی آید. یک ساعت، دو ساعت... بعد رفتند داخل خیمه، دیدند نیست! دقّت د، دیدند آن طرف خیمه، شکافته است. بعد، قضیه روشن شد. در رأس کار چه ی بود؟ حسن مجتبی علیه الصّلاةوالسّلام.این چه توقّع بی جایی است که اگر یک رئیس، یک مرؤوس، یک قاضی، یا مسؤول بخش خاصی از کشور، از تشکیلات حکومت ی، پایش را کج بگذارد، آن آقایی که با او مواجه می شود، فوراً شروع می کند به اصل نظام ی، اصل

نیاز دشمن درونی ما

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوندبهترین دوستمان به نام خداوند بینظیرترین دوستمان به نام خالق نیازهای گمراه کننده و نیازهای هدایت کننده بزرگترین دشمن آدمی....دشمنی است درون خوده انسان که خداوند آنرا.......دشمن پنهان مینامد توجه به این دشمن پنهان....موجب شناخت میشود دیدگاه ها.......برای بررسی این دشمن را باز گذاشته...است خداوندی که به آن اشاره کرده است وقتی که آنرا معرفی میکند.....حتما دلیلی دارد...و چیزی که خداوند آنرا معرفی میکند...حتما بسیارمهم است......و.....باید درنگ کرد...و.....بدنبالش رفت تا آگاهی ب نمود......تا به اساس و بنیان آن رسید دشمن درونی ما.....همان نیاز است ابزاری بس پیچیده.....که شناختش بسیار........صبر....میخواهد برای همین خداوند مارا ب صبر بسیار سفارش نموده به بررسی...پرونده ی گمراهان....میپردازیم و خلاصه ی پرونده....اینست.....بخاطر نیاز....بوده....که آنان....راه تباهی را پیمودند نیاز نقصی ا

سخنان درباره جنگ امروز

درخواست حذف اطلاعات

۱-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است. ۶-در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود . ۷-جنگ نرم، صحنه رویارویی دروغ های بزرگ باواقعیت های تردیدناپذیراست . ۸-دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است. ۹-فرهنگ یک سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و ی فرهنگ به عنوان یک ی سیستم باید انجام پذیرد . ۱۰- فرهنگ یک جامعه، اسا

تعبیر خواب گرگ به رویا نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

اصلا حواسمان نیست که دشمن سعودی چه خو برایمان دیده است .آیا چند عدد مدال طلا ،ارزش این را دارد ، که برای ا اج نشدن از پارالمپیک ریو سکوت اختیار کنیم.چطور سعودی ها وقتی کاروان را در لباس احرام دید معترض نشدند و واکنشی نشان ندادند؟ سعودی امروز در لباس بعثی دیروز است .دشمن امروز سکوت ما را شاهد است، یک گام رو به جلو برداشت.جسارت پیدا کرد و گستاخ تر شد .فردا هم در پی تغییر نام خلیج فارس می شد و خیال بد به سر می پروراند . چه ی هست که نداند تمام تمرکز اعراب بر روی خلیج فارس است و در فکر نشاندن اسم منحوسشان در کنار خلیجیست که همیشه چون مردم سرزمینش پاک فطرت بوده و خوش سیرت .برای آن روز چه تد ری شیدیم؟.چه کاری کردیم؟.به والله ترک ریو شرافت دارد به ماندن و گرفتن چند مدال بی ارزش طلا.مگر نه آن است که ما پیش از این مدال های افتخارمان را در زمان جنگ از یدالله گرفتیم. مدال غیرت،شرف ،وطن دوستی ،شجاعت ،ا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کاش آنقدر توانایی و جرات داشتم که فارغ از نظر دیگران زندگی کنم. برای خودم برای آن چیزی که خودم دوست دارم نه آن چیزی که دیگران دوست دارند. دور و برم اکثرا دشمن من هستند. انی که در کمین هستند تا کوچکترین ش ت از من و خانواده ام ببینند و اون وقت هل هله کنند و جشن بگیرند. درحالی که جز خوبی ندیده اند. در بدترین ح کاری به کارشان نداشته ام. ولی اکنون همه دشمن هستند و منتظر انتقام و فرصت.... از اینکه دشمنان زیاد هستند خوشحالم چون این نشون دهنده پیشرفت و موفقیت در کار هست و این یعنی که علی تو در مسیر درست داری حرکت می کنی.... منبع: http://hasansagseda. /

ترامپتون

درخواست حذف اطلاعات

پیروزی ترامپ بر کلینتون در واقع پیروزی پس کوچه های پنسیلوانیاست بر برج های واشینگتن، مردم شاید به ترامپ رای نداده باشند و بیشتر به نظام حاکمیتی نه گفته اند ؛ اما برای ایران دشمنی رفته و دشمنی آمده شاید دشمنی هالو پیروز و دشمنی حاذق ش ت خورده باشد؛ هرچند دشمن ،دشمن است. اما لیبرالهای داخلی که سرنوشت خود را به دموکرتهای گره زده بودند حالا با کدخ ! روبرو هستند که معتقد است را باید کرد. باید منتظر بود و دید برخورد آقایان در برابر آقای میلیاردر هم ملتمسانه خواهد بود؟منبع: http://asadisaeid. /

ذلت نه!

درخواست حذف اطلاعات

بنام یار آدم حسین علیه السلام را داشته باشد و راهش را ببیند آنوقت برود با دشمن دست بدهد و به وعهده او دل خوش کند. آیا این مفهوم و معنی خون بر شمشیر پیروز است. وقتی از عمل مفهوم مذاکره بفهمی نتیجه اش ذلت پذیری است. حالا باید دست از پا درازتر به توجیه دشمن بپردازی. وای به این همه کج فهمی! و نهفمی!!منبع: http://ajcs. /

غم و غصه...

درخواست حذف اطلاعات

اینهمه بالاوپایین زند یادم داده که غم و غصه ها موندگار نیستن بخاطرهمینه که تو اوج گریه هام هم نا امید نمیشم و همینطور که گریه میکنم میگم عیبی نداره فردام روز خداست روزه بهتریه برام.... ولی انگار این روزه خدا فقط برای از ما بهترونه نه من .... خدا چرا هیچ نمیخوادم اخه ....چرا اونی که حاضرم جونمو براش بدم دشمن ترین دشمن برای من...چرا دوستم نداره چرا؟؟؟!! مگه من چمه چی کم دارم اصلا چه هیزم تری فروختم بهش...چه هیزم تری به ادمات فروختم..؟ چرا همه ازم سواستفاده میکنن چرا فکر میکنن من مو نمیفهمم.. تا کی قراره برام ارزش قائل نشن و خوردم کنن...کوچیکم کنن؟؟!! به خودت قسم دیگه طاقت ندارم کم اووردم از بس ترور شخصیتی شدم از بس له شدم...مگه من دیوارم که هرکی ازراه میرسه یه میخوچکش میگیره دستش و بهم زخم میزنه ...

ی سے دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے ۔ امداد علی گھلو

درخواست حذف اطلاعات

سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۸/ میں ارشادِ پروردگار ہو رہا ہے: وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ ترجمہ:اور ی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، (ہر حال میں) عدل کرو! یہی تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ (سادہ الفاظ میں یعنی ی سے دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے) اس آیت میں عد سے انحراف کے ایک عمومی سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قومی عداوتیں اور شخصی معاملات کہیں تمہیں اجرائے عد سے روک نہ دیں اور کہیں دوسروں پر کا سبب نہ بن جائیں کیونکہ عد ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ یہاں بلاوجہ بغض میں افراط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نیز مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آیا کرو؛ کیونکہ جہاں وہ دشمن ہے وہاں انسان بھی ہے، بلکہ پہلے انسان اور بعد میں دشمن ہے۔منبع: http://imdadali. /

موضوع دشمن شناسی جزو وظایف نظامی هاست

درخواست حذف اطلاعات

موضوع دشمن شناسی جزو وظایف نظامی هاست فرمانده کل در مراسم معارفه جانشین فرمانده آجا گفت: دشمن شناسی یک معنای عام برای ون و غیر ون دارد و این موضوع جزو وظایف نظامی هاست و معنایش هم شناخت دشمن و راهکارهای اوست. سرلشکر صالحی، فرمانده کل صبح امروز در مراسم معارفه جانشین جدید فرمانده کل آجا، طی سخنانی با اشاره به خدمات که پیش از این در این سمت مشغول به کار بود، اظهار داشت: وقتی سرلشکر باقری می خواستند جانشین خود را از انتخاب کنند، ما بهترین نیرویمان یعنی را معرفی کردیم.وی با بیان اینکه ی بود که چهره علمی را ترسیم کرد، افزود: ایشان در مرکز مطالعات طرح رشد را تهیه کرد و خدمت حضرت آقا داد و تایید گرفت که مرحله به مرحله آن، در حال اجرا شدن است.سرلشکر صالحی ادامه داد: در زمینه رزمایش ها نیز اداره رزمایش ها را با نوآوری همراه کرده بود.وی گفت: ایشان با همکارانشان طرح رشد را تهیه کرد و خدمت حضرت

ترفند های دشمن...

درخواست حذف اطلاعاتمعظم انقلاب در دیدار نخبگان علمی:

درخواست حذف اطلاعات

تکرار کلمه دشمن «شناخت توطئه» است نه «توهم توطئه»/ انتخابات و موضوعات مطرح در آن نمونه آشکار از نتایج نبود معنویت است/ سرعت رشد علمی کشور به هیچ وجه نباید کاهش یابد حضرت آیت الله فرمودند: عده ای تا کلمه دشمن تکرار می شود ناراحت می شوند اما این تکرار و هشدار، همچون تکرار کلمه‎ در قرآن مجید، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می شود و در واقع، «شناخت توطئه» است نه «توهم توطئه». منبع: http://smt-moghavemat. /

کتاب «فلسفه ایده اولیه» در مرحله پژوهش است

درخواست حذف اطلاعات

احمد شاکری، نویسنده در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اعلام این خبر که هم اکنون مشغول پژوهش برای نگارش کتاب های «دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» و «فلسفه ایده اولیه» است، اظهار داشت: کتاب «فلسفه ایده اولیه» پژوهشی در حوزه فلسفه مضاف است که برای اولین بار به مبحث ایده اولیه و کارکرد آن می پردازد. وی افزود: پژوهشگاه فرهنگ و شه ی این کتاب را منتشر خواهد کرد. این نویسنده اظهار داشت: دشمن شناسی یک موضوع راهبردی در ادبیات دفاع مقدس بوده و با توجه به اینکه جنگ تقابل دو نیروی نظامی است، شناخت ویژگی های دشمن اهمیت پیدا می کند. کتاب«دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» نیز به همین موضوع می پردازد. شاکری خاطرنشان کرد: هم اکنون کتاب «درباره مانایی و میرایی» را به دست ناشر س ام و منتظر انتشارش هستم. یادآور می شود؛ شاکری تا به امروز کتاب هایی چون «انجمن مخف

تقدیم ب فاطمه عزیزم...

درخواست حذف اطلاعات

آن دوست که من دارم آن یار که من دانم شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم ای روی دلارایت مجموعه زیبایی مجموع چه غم دارد از من که پریشانم ♫♫♫♫♫♫ از من که پریشانم … دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم ای خوبتر از لیلی بیمست که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند از روی تو بیزارم گر روی بگردانم یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند از روی تو بیزارم گَر روی بگردانم.... ♫♫♫♫♫♫ منبع: http://sajad-b. /

هر ی آمد فقط شر رساند

درخواست حذف اطلاعات

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، استان اصفهان را استان «شهادت و پیشگامی»، «استقامت و ایستادگی»، «علم و فرهنگ»، «دین و ولایت»، و «کار و ابتکار» خواندند و با تأکید بر اینکه ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ندارد و همواره از دو حزب مطرح این کشور، شاهد دشمنی بوده است، گفتند: امروز مهمترین نیاز کشور بخصوص برای نخبگان و مسئولان کشور، «بصیرت و غافل نشدن از توطئه دشمن»، «حفظ روحیه و جهت گیری انقل »، «اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی»، «ادامه پرشتاب مسیر رشد علمی»، «اتحاد و انسجام ملی» و «حفظ استحکام روحی و درونی» است. منبع: http://sadevalikhas. /

مساجد و جنگ نرم

درخواست حذف اطلاعات

از جنگ نرم با عنوان جنگ شکل دهی ترجیحات دیگران یاد می شود[۱]. جنگی که در آن سه محور ، فضای سایبر و نرم افزارهای دیجیتال فعالیت می کنند، تا اراده و اختیار انسان ها را در چنگال خود بگیرند و آنگونه که می خواهند دیگران را تربیت نمایند. اگر در جهان می بینیم عده ای اولویت ها را فراموش کرده و به جای پرداختن به موضوعات مورد نیاز و به روز، به مسائلی دیگر می پردازند این ناشی از جنگ نرم دشمن است. همان دشمنی که با سه سلاح خود در خانه و کاشانه ها وارد شده و تمام اقشار جامعه را مورد هدف قرار داده است. در این بین هستند پایگاه های که با جنگ نرم دشمن به مبارزه بپردازند و حیله گری های دشمنان را آشکار سازند. اما اجتماعی ترین، مردمی ترین و با سابقه ترین پایگاه مساجد است. همواره از صدر تا کنون این مساجد بوده اند که به عنوان سنگری فعال در مقابل توطئه های سخت و نرم دشمن ایستادگی د.منبع: http://maktabe-quran. /

معظم انقلاب ی در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پ ند هوایی :

درخواست حذف اطلاعات

مسئولان جنجالهای روزمره انتخاباتی آنها را سرگرم نکند و از پرداختن به مسائل مهم به ویژه اقتصاد غافل ننماید. مسئولان با هدایت سرمایه ها به سمت تولید صنعتی و کشاورزی، رونق تولید و حل مشکل رکود، به پیشرفت کشور شتاب دهند تا دشمن بالاجبار بفهمد که تحریم بی فایده است. حواس ملت در مقابل دشمن به یاری پروردگار جمع بوده و هست و حرکت عظیم ملت، تاکنون توطئه های این دشمن غدّار و حلیه گر را ناکام گذاشته و بعد از این هم او را خوار خواهد کرد. امروز نیروی هوایی مجموعه ای مستحکم، مقتدر، مبتکر و در کنار مردم است و باید روز بروز بر این استحکام و قدرت و توانایی و ارتباط با مردم افزوده شود. هدف اصلی دشمن «تغییر ماهیت و هویت انقل نظام » است، «درود بر درود بر » حضور مردم در ۲۲ بهمن دشمن شکن و مأیوس کننده بدخواهان خواهد بود منبع: http://manavim. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مسجد محل فعالیتهای فرهنگی وهنری مخصوصا در روستا ها ی کشور است . اگر یادتان از اول انقلاب بیاید بخصوص در اوج هشت سال دفاع مقدس مسجد سنگر فعالیتها بود حال که کشور ما از طرف دشمنانمان مورد تهاجم فرهنگی واقع شده و دشمن به خیال خودش به مرکز فرهنگی ما نشانه روی نمود بلکه بتواند جوانان ونو جوانان را از سنگر انقلاب و دور کند .ولی باز هم عجله کرده اینجا ایران ی است اینجا جایی نیست که با هر بادی بلرزد جوانان و...انقل ما با مشتی محکم توی دهان انیکه بخواهد حتی در خیال با شئونات ی ما بازی کنند چنین درسی خواهند گرفت که از کرده خود پشیمان خواند شد. ولی من حقیر یک توصیه در عمل به شما عزیزان دارم آنهم صفوف بهم فشرده جماعت در مساجد است .چون دشمن از مساجد ما هراس دارد و مرکز فعالیتهای ما هم مساجد است .دغدغه ی این است که باید بیش از هر چیز به مساجد وفرهنگ غنی خود کمک کرده و مشت محکمی بر دهان دشمن بزنیم تا انش

هر ی آمد فقط شر رساند

درخواست حذف اطلاعات

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، استان اصفهان را استان «شهادت و پیشگامی»، «استقامت و ایستادگی»، «علم و فرهنگ»، «دین و ولایت»، و «کار و ابتکار» خواندند و با تأکید بر اینکه ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ندارد و همواره از دو حزب مطرح این کشور، شاهد دشمنی بوده است، گفتند: امروز مهمترین نیاز کشور بخصوص برای نخبگان و مسئولان کشور، «بصیرت و غافل نشدن از توطئه دشمن»، «حفظ روحیه و جهت گیری انقل »، «اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی»، «ادامه پرشتاب مسیر رشد علمی»، «اتحاد و انسجام ملی» و «حفظ استحکام روحی و درونی» است.منبع: http://rezvankami. /

سخنان ی در مورد «شناخت توطئه»

درخواست حذف اطلاعات

: عده ای تا کلمه دشمن تکرار می شود، ناراحت می شوند اما این تکرار و هشدار، همچون تکرار کلمه‎ در قرآن مجید، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می شود و در واقع، «شناخت توطئه» است نه «توهم توطئه». متن کامل سخنان: http://gerdab.ir/fa/news/23300/عده ای-تا-کلمه-دشمن-تکرار-می شود-ناراحت-می شوند-این-تکرار-و-هشدار-شناخت-توطئه-است-نه-توهم-توطئه منبع:گردابمنبع: http://mojtabav. /

--- ما با دشمنی مواجه هستیم که حق دفاع را نیز برای ملت ما قائل نیست ---

درخواست حذف اطلاعات

*دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند، ضربه محکمی خواهد خورد* ۹۵/۶/۷ * حفظه الله : * قرارگاه پ ند، جزء خطوط مقدم و اصلی است و باید با قدر دانستنِ این موقعیت مهم، و با نشان دادن عزم، اراده و قاطعیت، عزم دشمن را در تهاجم تضعیف کنید. * جبهه مقابل ما که از آن با تع ری همچون «نظام سلطه» یا «صهیونیسم جهانی» یاد می کنیم، جبهه ای خبیث و خدعه گر و با شه های ظالمانه است که با اصل اعتقادات دینی، استقلال و (زیر بار حرف زور نرفتنِ) ملت ایران، دشمنی دارد. * سامانه اس۳۰۰ ابزاری دفاعی است نه تهاجمی، اما امریکایی ها تمام تلاش خود را د که از این امکان برخوردار نشود. * ما با چنین دشمنی مواجه هستیم که حق دفاع را نیز برای ملت ما قائل نیست و در واقع می گوید بدون دفاع بمانید تا هر زمان که خواستیم بتوانیم کشور را مورد تهاجم قرار دهیم. *دشمن باید بفهمد که اگر تهاجم کند، ضربه محکمی خواهد خورد و دفاع ما شامل پاسخگویی نیز

غم و غصه...

درخواست حذف اطلاعات

اینهمه بالاوپایین زندگی یادم داده که غم و غصه ها موندگار نیستن بخاطرهمینه که تو اوج گریه هام هم نا امید نمیشم و همینطور که گریه میکنم میگم عیبی نداره فردام روز خداست روزه بهتریه برام.... ولی انگار این روزه خدا فقط برای از ما بهترونه نه من .... خدا چرا هیچ نمیخوادم اخه ....چرا اونی که حاضرم جونمو براش بدم دشمن ترین دشمن برای من...چرا دوستم نداره چرا؟؟؟!! مگه من چمه چی کم دارم اصلا چه هیزم تری فروختم بهش...چه هیزم تری به ادمات فروختم..؟ چرا همه ازم سواستفاده میکنن چرا فکر میکنن من مو نمیفهمم.. تا کی قراره برام ارزش قائل نشن و خوردم کنن...کوچیکم کنن؟؟!! به خودت قسم دیگه طاقت ندارم کم اووردم از بس ترور شخصیتی شدم از بس له شدم...مگه من دیوارم که هرکی ازراه میرسه یه میخوچکش میگیره دستش و بهم زخم میزنه ...منبع: http://leilibamajnonesh. /

واژه ها هم عالمی دارند

درخواست حذف اطلاعات

واژه «دوست» را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به شما میگوید ضد دشمن! واژه «رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید همراه! میخواهم بگویم واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به اندازه کفایت، راه و چاه را به ما نشان میدهند! دوست، در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بیشتر دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی! زندگی هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن هاست، اما کم پیش می آید که رفیق ها همدیگر را پیدا کنند! رفاقت های پایدار از وفاداری می آیند و دوستی های فراوان از چرب زبانی! انتخاب کنید که میخواهید کدام باشید، یک وفادار یا یک تملق گو؟!# مسعود_ضر منبع: http://ravanshenase92. /

ویتامین پلاس 1

درخواست حذف اطلاعات

زمان هخا ان هنگام فتح یک منطقه بر اثر یک اشتباه فرمانده افسار جنگ دست دشمن افتاد و ایران ش ت خورد و فرمانده جنگ اسیر شد.طبق مقررات فرمانده باید میشد تا دیگر خطری منطقه را تهدید نکند. دشمن به هنگامیکه فرمانده ما دست و پا بسته آماده کشته شدن بود سر رسید و از وی پرسید:به عنوان آ ین خواسته ات از ما چه میخواهی؟فرمانده کمی فکر کرد و گفت:فقط میخواهم کتبا به من قول بدهی که مرا لب تشنه نمیکشی.... دشمن کمی به فکر فرو رفت و سپس پذیرفت و یک نوشته ی کوتاهی نوشت و پای ان را مهر زد که قبل از مرگ به فرمانده ایرانی آب می دهند...چند دقیقه ی بعد یکی از سربازان با پیاله ی آبی برگشت و آن را جلوی فرمانده ایرانی گذاشت و خواست تا آب را بنوشد.فرمانده از روی قصد چون دست و پایش بسته بود به هنگامی که میخواست جرعه ای از اب بنوشد دهانش را به لبه ی پیاله زد و ظرف برگشت. دشمن کمی عصبانی شد و دوباره دستور داد آب بیاورند ا

معظم انقلاب در دیدار نخبگان علمی:

درخواست حذف اطلاعات

تکرار کلمه دشمن «شناخت توطئه» است نه «توهم توطئه»/ انتخابات و موضوعات مطرح در آن نمونه آشکار از نتایج نبود معنویت است/ سرعت رشد علمی کشور به هیچ وجه نباید کاهش یابد حضرت آیت الله فرمودند: عده ای تا کلمه دشمن تکرار می شود ناراحت می شوند اما این تکرار و هشدار، همچون تکرار کلمه‎ در قرآن مجید، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می شود و در واقع، «شناخت توطئه» است نه «توهم توطئه». منبع: http://balalnews. /

هر ی آمد فقط شر رساند

درخواست حذف اطلاعات

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، استان اصفهان را استان «شهادت و پیشگامی»، «استقامت و ایستادگی»، «علم و فرهنگ»، «دین و ولایت»، و «کار و ابتکار» خواندند و با تأکید بر اینکه ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ندارد و همواره از دو حزب مطرح این کشور، شاهد دشمنی بوده است، گفتند: امروز مهمترین نیاز کشور بخصوص برای نخبگان و مسئولان کشور، «بصیرت و غافل نشدن از توطئه دشمن»، «حفظ روحیه و جهت گیری انقل »، «اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی»، «ادامه پرشتاب مسیر رشد علمی»، «اتحاد و انسجام ملی» و «حفظ استحکام روحی و درونی» است. منبع: http://iransky92. /

نقش شرکتهاى دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

یک مسئله ى دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش بنیان است... این بخش شرکتهاى دانش بنیان و فعالیتهاى اقتصادى دانش بنیان خیلى جاده ى باز و امیدبخشى است. ما استعدادهاى برجسته اى داریم که میتوانند در این مورد کمک کنند. 10 ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم. یکى از بخشهاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر من یکى از بخشهاى مهمى که میتواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهاى دانش بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد.11 منبع: http://farzaneh80. /

ترامپتون

درخواست حذف اطلاعات

پیروزی ترامپ بر کلینتون در واقع پیروزی پس کوچه های پنسیلوانیاست بر برج های واشینگتن، مردم شاید به ترامپ رای نداده باشند و بیشتر به نظام حاکمیتی نه گفته اند ؛ اما برای ایران دشمنی رفته و دشمنی آمده شاید دشمنی هالو پیروز و دشمنی حاذق ش ت خورده باشد؛ هرچند دشمن ،دشمن است. اما لیبرالهای داخلی که سرنوشت خود را به دموکرتهای گره زده بودند حالا با کدخ ! روبرو هستند که معتقد است را باید کرد. باید منتظر بود و دید برخورد آقایان در برابر آقای میلیاردر هم ملتمسانه خواهد بود؟منبع: http://asadisaeid. /