رسانه
رسانه

دلت قرص من اجازه نخواهم داد :: جستجوحجت ال رئیسی:اجازه نخواهم داد«فساد» در هیچ جای کشور لانه کند

درخواست حذف اطلاعات

ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر خداوند به من توفیق مسئولیت دهد، مطلقاً اجازه نخواهم داد فسادر در هیچ کجای کشور لانه کند.

پیغمبر کافر

درخواست حذف اطلاعات

من آن چوپان بی دینم که پیغمبر نخواهم شدمرا بگذار و بگذر چون از این بهتر نخواهم شدنخواهم شد شبیه این همه پیغمبر کافرشبیه این همه پیغمبر کافر نخواهم شدبه چندین چشم زخمم دلخوشم با اینکه میدانمکه با هر چشم زخمی مالک اشتر نخواهم شدنه از پاییز باکم هست نه از دست تو چون منگل ابریشم قالیچه ام پ ر نخواهم شدنگو دلواپسم هستی که چشمت زیر گوشم گفت:برایت دایه ی عاشق تر از مادر نخواهم شد- غلامرضاطریقی

عشق خدا

درخواست حذف اطلاعات

یاسمین جان تحمل کن .... سکوتم را ش تم من خدایا ... ولیکن با که گویم دردمندم خدایاجز از درگاه تو چاره نخواهم .... بجز عشق تو یاری نخواهم تمام هستی و مستیم تو باشی .... بجز اشک سحرگاه چیزی نخواهم به درگاهت همی ناله کنم من بجز جوش و وش و مستی ات چیزی نخواهمکنون رنجی به من حایل آمد ... بجز رنج تو من چیزی نخواهم کمک کن همی عاشق تو باشم ... بجز عشق تو من چیزی نخواهممنبع: http://ofogh. /

شعری از عراقی

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساختهٔ دردم در حلقه نیارامم چون سوختهٔ عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد <<ف الدین عراقی>>

فرار از هوشیاری

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد

فرار از هوشیاری

درخواست حذف اطلاعات

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم تا غم خورم او باشد غمخوار نخواهم شد چون ساخته ی دردم در حلقه نیارامم چون سوخته ی عشقم در نار نخواهم شد تا هست عراقی را در درگه او باری بر درگه این و آن بسیار نخواهم شد

به تو نخواهم گفت نرو

درخواست حذف اطلاعات

به تو نخواهم گفت نرواگر سردت شدبارانی ام را برداراین ساعت ها بهترین لحظه های روزند کنارم بمانبه تونخواهم گفت نرواما بازخودت می دانیاگر دروغ می خواهیاز من نخواهی شنید من دلت را با دروغنمی آزارم به تونخواهم گفت نرواما نرو ، لاوینا نام ات را پنهان خواهم کردآن قدر که حتی تو هم نخواهی فهمید ازدمیر آصف مترجم : سیامک تقی زاده

امید

درخواست حذف اطلاعات

هیچ وقت به فرزندانم نخواهم گفت کتاب بخوانند! نخواهم گفت حافظ و سعدی حرف های خوب زده اند! نخواهم گفت که مفهومی به نام "عمق" وجود دارد و می شود که از سطح زندگی جدا شد و اعماقی را درک کرد که معنای زندگی را عوض می کند! نخواهم گفت چون دنیا پر از آدم هایی است که در سطح مانده اند و هر روز آدم هایی را که معصومانه در اقلیت اند، ناامید می کنند! ناامیدی بدترین درد بشر است! عمیقا دلم می خواهد فرزندانم درد ناامیدی را تجربه نکنند...

دیالوگ

درخواست حذف اطلاعات

زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم، همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا آنها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد، اما تنها ی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد ی بود که هرگز از من نپرسید... مالنا / جوزپه_تورناتوره

هرگز به بندت باز نخواهم گشت

درخواست حذف اطلاعات

تا دیروزگمانم بود جهانبسته توستو خورشیداز سمت تو طلوع می کندو ماهاز جانب تو نمایان می شودو شببا تو سحر می شودو روزاز چشمان تو سر می زندو امروزکافر شده اممرا بکش اگر دلت می خواهدنمیخواهم توبه کنمهرگز به بندت باز نخواهم گشتدستم را خواهم ش ت و دیگر باز نخواهم آمدحنان حسنی مترجم : بی بی سمانه رضایی

739- پدرانه (19)

درخواست حذف اطلاعات

امروز دخترم سه ساله شد و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ، بسیار سپاسگزارم. روزگاری مردان و نی بودند – و متاسفانه هنوز هم هستند – که دلشان فقط پسر می‌خواست و قدرناشناس فرزندان دختر خود بودند، اما برای من حقیقتا ت فرزند کوچکترین اهمیتی ندارد. برای من مهم است که فرزندم انسانی باشد که در جهات گوناگون انسانی ببالد و رشد کند. خودش را بشناسد، خودش و دیگران را دوست داشته باشد، مثبت و مسئولیت پذیر بشود و کنترل سرنوشت و زندگیش را خودش به دست بگیرد، عزت نفس داشته باشد و یاد بگیرد با مشکلات روبرو شود و توان حل مساله پیدا کند و جرات سعی و خطا و تجربه پیدا کند. تا جایی که بتوانم سعی خواهم کرد که از همان نوجوانی مستقل باشد و روی پای خودش بایستد. من هرگز فرزندم را اسیر رقابت‌های اشتباه نخواهم کرد و از او برای تفا سوءاستفاده نخواهم کرد. او را به اجبار به کلاس‌های گوناگون نخواهم ف

عطار اشرفی: هیچ جرات برکناری من را ندارد

درخواست حذف اطلاعات

عضو پیشین شورای عالی فنی وزنه برداری گفت: تا زمانی که مرادی در فدراسیون حضور دارد، نه تنها در جلسات شورا شرکت نخواهم کرد، بلکه پایم را هم به فدراسیون نخواهم گذاشت.

فریب خورده

درخواست حذف اطلاعات

همچنان عاشق باقی خواهم ماند. حتی اگر معشوقه مرا همچنان، هیچ و بی‌ارزش به حساب آورد. اجازه نخواهم نداد با عادت‌های شما مسموم بشوم. در سلول تنهایی خودم، باقی خواهم‌ماند و تن به سازش با شما نخواهم داد. چون نمی‌خواهم یکی از فریب خوردگان باشم. من، نمی‌خواهم یک از شماها باشم... پیام/آوار

در خانه خداوند

درخواست حذف اطلاعات

 تمامی عُشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه صبایوت می گوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ ملکی ۳.۱۰

پاسخ هر نقض عهدی را قاطع می دهیم/ برای امنیت دانشجویان و فضای معامله نخواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور گفت: آینده دانشجویان، خطی که ت از ابتدا اعلام کرده است با هیچ ی معامله نکرده ام و بدانید معامله نخواهم کرد.

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام

وعده افزایش قدرت ید کارگران

درخواست حذف اطلاعات

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.

باز دعایت

درخواست حذف اطلاعات

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشبو تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویمچه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریضتو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچممثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همهبوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام

مقاومت محیط زیست برای حفاظت از دریاچه گهر

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: اگر ۱۰۰بار عزل شوم اجازه احداث جاده کشی به گهر را نخواهم داد و با تمام توانم مانع این کار می شوم.

: اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند

درخواست حذف اطلاعات

    : اجازه نخواهم داد یک عده افراطی امید این ملت را نا امید کنند / بعدها راجع به توافق صحبت خواهم کرد / هیچ نمی تواند بگوید این توافق منطبق با عظمت ایران نیست سال گذشته سهم نفت در بودجه یک سوم بوده و این یک مشکل است، اقتصاد ما نفتی است یعنی اقتصادی برونزا است. دیدار تلاشگران عرصه تعاون با  رییس جمهوری عصر امروز (شنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد.به گزارش «انتخاب»، رئیس جمهور در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون با حضور تعاون گران، شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاونی و مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است، اظهار داشت: اگر حقوق کارمندان بر مبنای چاه های نفت تنظیم می‌شده و اگر برنامه ریزی برای این کشور بر مبنای بشکه ای نفت تعیین می‌شده، زمانی بوده است که نقش نفت در بودجه ۵۰ درصد بوده است. افزود: سال گذشته سه

حمایت اینستاگرامی الوصلی ها از سرمربی

درخواست حذف اطلاعات

رودلفو در نشست خبری پس از بازی لیگ گفته بود که من در آینده قطعا مربی تیم الوصل نخواهم بود و در تورنمنت پیش فصل روی نیمکت این تیم نخواهم نشست. برخی این حرف را به معنی حضور الوصل با تیم جوانان در مسابقات پیش فصل دانستند و عده ای گفتند که رودلفو برکنار خواهد شد.

وعده ربیعی برای افزایش قدرت ید کارگران

درخواست حذف اطلاعات

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.

بی عنوان

درخواست حذف اطلاعات

در ولایت ما،آب رویاها رابا نی باورهای شیرین نمی نوشنداین فقط من هستمکه بی اجازه،لیوان احساس رابا لبانی که مهر و وفا نمیدانندلمس نخواهم کرد...ای دل خوش خیال!در ولایت ما،سالکان، قدر عاشقی و حق بیان ندانند؛چه برسد به عز جام احساس.....! ""ترمه سلطانی هفشجانی"" 

کلهر: به نفع بقایی کنار نخواهم رفت/با شیوه اجرای ت قبل مشکل دارم/هر تی که روی کا

درخواست حذف اطلاعات

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که ایا به نفع اقای بقایی کنار می روید گفت: به نفع بقایی از عرصه انتخابات کنار نخواهم رفت.

این آواز قوی ما خواهد بود...

درخواست حذف اطلاعات

مثل مرگه...تنها اینجا بودن...دیگه هیچوقت اواز نخواهم خونددیگه هیچوقت تو رو نخواهم دیدو تو یه روز دیگه هم نمیمونی...و ایناین آواز قوی ما خواهد بود...

تا آ عمر تئاتر را کنار نخواهم گذاشت

درخواست حذف اطلاعات

یگانه رجبی بازیگر تئاتر و سینما گفت: تا آ عمر تئاتر را کنار نخواهم گذاشت، اما خوشحالم که زحمات چند ساله ام برای نخستین بار بر سینما به نمایش در آمد. این هنرمند تئاتر و سینما در گفت وگو با فارس عنوان…

ز له آمد و رفت... تمام :))

درخواست حذف اطلاعات

سلام ب (29 آذر) تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید!! در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم! اونم به ز له!!!! فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت: نوشته بود:" یادتون باشه که اولین نفر کی بود که ح ون رو پرسید..." و فراموش نخواهم کرد که 5 دقیقه بعد از وقوعش، پیام ارسال شد... و اینکه چطوری تموم شد هم بماند.......... ... و فراموش نخواهم کرد که با چه حال اب و اضطر از یزد زنگ زد... که فقط بگو خوبی؟؟ و داد زد که: چرا گوشی ت رو چک نمیکنی خووو؟؟؟ پیام سحرگاه رو هم فراموش نخواهم کرد...

ز له آمد و رفت... و تمااام :))

درخواست حذف اطلاعات

سلام ب (29 آذر) تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید!! در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم! اونم به ز له!!!! فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت: نوشته بود:" یادتون باشه که اولین نفر کی بود که ح ون رو پرسید..." و فراموش نخواهم کرد که 5 دقیقه بعد از وقوعش، پیام ارسال شد... و اینکه چطوری تموم شد هم بماند.......... ... و فراموش نخواهم کرد که با چه حال اب و اضطر از یزد زنگ زد... که فقط بگو خوبی؟؟ و داد زد که: چرا گوشی ت رو چک نمیکنی خووو؟؟؟ پیام سحرگاه رو هم فراموش نخواهم کرد...

تسلیــــــــــم نخواهم شــــــــــد

درخواست حذف اطلاعات

خدای مهربونم)تسلیم نخواهم شد !زندگی می کنم ...برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند ...من فرصتی برای بودن دارم،پس ت نمی نشینم ....!!!می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شا ار زندگی خود هستم ؛کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های آینده زندگی کنم ...!!!چون رویاهایم آنجاست ،و من فقط ؛ یک بار فرصت زندگی را دارم ..

نشانی هفتم

درخواست حذف اطلاعات

... دیگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پیاله ی آب نخواهم گرفت دیگر سراغت را از ماه، ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت دیگر سراغت را از گلدانِ ش ته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت دیگر نه خوابِ گریه تا سحر، نه ترسِ گمشدن از نشانیِ ماه، دیگر نه بن بستِ باد و نه بلندای دیوارِ بی سوال ...! من، همین منِ ساده ... باور کن برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فروافتاده ام. سید علی صالحىمنبع: http://littlesecrets. /

حجت ال رئیسی:اجازه نخواهم داد«فساد» در هیچ جای کشور لانه کند

درخواست حذف اطلاعات

سیاست > احزاب و تشکلها .jwplayer{ display: inline-block; } ک دای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر خداوند به من توفیق مسئولیت دهد، مطلقاً اجازه نخواهم داد فسادر در هیچ کجای کشور لانه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ال سید ابراهیم رئیسی ک دای انتخابات ریاست جمهوری بعد از دیدار با نمایندگان مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های ت کار و کرامت برای اصلاح ساختارهای فساد، اظهار کرد: بنده دستگاه های کشور را به خوبی می شناسم و معتقدم می توان ساختارها را اصلاح کرد. بنده بعد از گذشت ۶ ماه از فعالیت تم حتماً روند اصلاح ساختارهای فساد را به مردم و نمایندگان گزارش خواهم کرد و می گویم که ساختارهای کدام بخش اصلاح شدند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

نشانی هفتم

درخواست حذف اطلاعات

... دیگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پیاله ی آب نخواهم گرفت دیگر سراغت را از ماه، ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت دیگر سراغت را از گلدانِ ش ته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت دیگر نه خوابِ گریه تا سحر، نه ترسِ گمشدن از نشانیِ ماه، دیگر نه بن بستِ باد و نه بلندای دیوارِ بی سوال ...! من، همین منِ ساده ... باور کن برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فروافتاده ام. سید علی صالحىمنبع: http://littlesecrets. /

دلم برای روزهایی تنگ است

درخواست حذف اطلاعات

دلم برای روزهایی تنگ استکه می دانم دیگر باز نخواهند گشت،برای چیزهایی که دیگر هیچ گاه به دست نخواهم آوردبرای انسانهایی که دیگرحضورشان را احساس نخواهم کرد،برای فرصتهایی که دیگر هیچ گاه تکرار نخواهند شددلم تنگ است…

ثانی مجهول

درخواست حذف اطلاعات

قبلا از کوله گردی همین جا نوشته بودم، نه؟ کوله شصت لیتری ام را آماده کرده ام. پوتین هایم را نو کرده ام و فردا راه میفتم. از دیاری به دیاری دیگر. نمیدانم چقدر طول میکشد، زنده بر میگردم یا مرده یا اصلا برنمیگردم و نمیدانم چه ماجراهایی در انتظارم است، چقدر خیس و خاکی میشوم، چقدر گرمم میشود یا چقدر یخ میزنم، غذا میخورم یا گرسنه میمانم و همه ی چیزهای دیگری را که نمیدانم را هم نمیدانم. اثری از من نخواهد بود و ی از من خبری نخواهد داشت. در موردش هیچوقت و هیچ جا حرفی نخواهم زد، خاطره ای نخواهم گفت و هیچ چیز نخواهم نوشت. میروم برای چندی گم شدن.

بعد از سالها....

درخواست حذف اطلاعات

بعد از یک سال و نیم ابعاد قضیه نفوذ به این وبلاگ برام. واضحتر شد. ظاهرا دو نفر از همکاران که یکیشون هم با اجازه تون رئیسه مطالب وبلاگ رو خوندن و پرینت گرفتن و به اسم من به این و اون نشون دادن! اولش عصبانی شدم و. خواستم واکنش نشون بدم اما بعد به این نتیجه رسیدم که این فقط می تونه از حس حقارتی باشه که دارن وگرنه . گرچه این صفحات رو خیلی از دوستان قدیم و جدید از سر لطف می خونن اما این نوشته ها نه چیزی رو اثبات می کنه و نه رد!گرچه شوری رو که برای نوشتن توی این وبلاگ داشتم دیگر هرگز بدست نخواهم آورد و بسیاری از حرفهای خودمونی رو که توی این وبلاگ می زدم دیگه هرگز نخواهم زد و...

زاکانی: برای موفقیت رئیسی و قالیباف از هرگونه کمکی دریغ نخواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: داوطلب احرازصلاحیت نشده انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد: برای موفقیت «رئیسی» و «قالیباف» از هرگونه کمکی دریغ نخواهم کرد.

اشعار مناجات با رضا(ع) - سید پوریا هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد عزیز کرده برای خدا نخواهم شد به جزتو با احدی آشنا نخواهم شد دخیل مرحمت هر کجا نخواهم شد گدای لقمه مشتی گدا نخواهم شد فراز گنبد تو آشیانه را عشق است برای عرض ارادت بهانه را عشق است صدای م نقاره خانه را عشق است ز دستهای شما آب و دانه را عشق است اگر کریم تویی جز گدا نخواهم شد عطش شدم نم دریا به این گدا دادند چه چیزها که در اینجا به این گدا دادند نگفته زود مداوا به این گدا دادند بن غذای شمارا به این گدا دادند گرسنه هم بشوم بی غذا نخواهم شد کبوترم هوس پشت بام را دارم پرم ش ته ولی یام را دارم دراین حرم همه جور احترام را دارم چرا مقام بخواهم؟مقام را دارم خوشم به خاک تو بودن طلا نخواهم شد درست شد همه سور و سات من باتو چه زعفران و چه ظرف نبات من باتو حکایتی شده این ارتباط من باتو بده برات حرم را برات من باتو وگرنه راهی کرب وبلا نخواهم شد ای آستان شم

وعده افزایش قدرت ید کارگران/ فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشورها اجازه نمی دهد که فاصله دستمزد با سطح معیشت یکباره برطرف شود، گفت: کارگران بدانند که از هیچ تلاشی برای افزایش محدودیت سطح زندگی شان دریغ نخواهم کرد.

به یاد نخواهم آورد

درخواست حذف اطلاعات

دیگر شعر نمی گویمدیگر شعر نمی خوانمدیگر تو را دوست نخواهم داشتتو را از یاد خواهم برداحساس خوبی نخواهم داشتنگاه پنجره ها را دیوار خواهم کشیدباغچه را از تکلم حیات باز خواهم داشتدر شنوای خاموش آ ین بیت خزانآیه یاس را فریاد خواهم کردتو را از یاد خواهم برداحساس خوبی نخواهم داشت مرا چه ی به یاد می آوردجز ی که از سر جبرفراموشی را در گوشم اقامه کرده است؟ (محمد.طه) پ.ن: بیش تر آدم ها می خواهند تا ابد زنده باشند، ولی این تمام حقیقت نیست، چیز دیگری هم هست: اشتیاق به فراموش شدن. ساموئل بکت منبع: http://shaer20. /

رنج عشق

درخواست حذف اطلاعات

چقدر زیبا و دلنشین است طلب معشوق .. حسرت و اه کشیدن از نیستی رویا ساختن و از تار پود خاطرات خاطره بافتن باغ بیداری است مثل حریر شبهای تابستان شور مستی و شوق هستی است رویا ساختن گرچه تلخ و شیرین است ولی زیباست رنج عشق بردن نخواهم پیدایش کنم نخواهم شیداش کنم عشق است وعشق است مستی منبع: http://sereish. .. /