رسانه
رسانه

دچ آر باید بود :: جستجوجا مانده از کاروان

درخواست حذف اطلاعات

فرصتی نیست از این جاده گذر بايد کرد/ همتی کن که دگرباره خطر بايد کرد// کاروان آمد و بگذشت وتو جا م باز/ زود برخیز که تا عرش سفر بايد کرد// یک طرف بوی حسین است و دگر سو / جز رهِ عشق ز هر سوی، حذر بايد کرد// یک نفس گر بدَوی قافله را می بینی/ سوی معشوق زتن جان، بدر بايد کرد// با سلامی به حسین ، ن راهی شو/ که در این جاده به معشوق نظر بايد کرد// گر درنگی کنی از قافله جا می مانی/ بی حسین در صف بسر بايد کرد// ذکر یا رب به لب از جای بپاخیز، عزیز/ وقت تنگ است و از این جاده گذر بايدکرد//منبع: http://abdolrezapalizdar. /

جا مانده از کاروان

درخواست حذف اطلاعات

فرصتی نیست از این جاده گذر بايد کرد/ همتی کن که دگرباره خطر بايد کرد// کاروان آمد و بگذشت وتو جا م باز/ زود برخیز که تا عرش سفر بايد کرد// یک طرف بوی حسین است و دگر سو / جز رهِ عشق ز هر سوی، حذر بايد کرد// یک نفس گر بدَوی قافله را می بینی/ سوی معشوق زتن جان، بدر بايد کرد// با سلامی به حسین ، ن راهی شو/ که در این جاده به معشوق نظر بايد کرد// گر درنگی کنی از قافله جا می مانی/ بی حسین در صف بسر بايد کرد// ذکر یا رب به لب از جای بپاخیز، عزیز/ وقت تنگ است و از این جاده گذر بايدکرد//منبع: http://abdolrezapalizdar. /

دیدار پدر.....

درخواست حذف اطلاعات

امروز به دیدارِ پدر بايد رفت! بر تربتِ مردِ معتبر بايد رفت! جبرانِ جفا کاریِ ما نیست ولی؛ با پای دل و دیده ی تر بايد رفت! (رسای اصفهانی)

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هر کارى را بايد با اهلش انجام داد...با دوست نقاشم فقط صحبت از هارمونى رنگ هاى عجیب زندگى لذت دارد...با ان که همه زندگیش را به گذرانده بايد از دیالوگ هاى ماندگار سینما و دنیرو و آل پا چینو گپ زد...با بچه ها بايد بچه شد و پا به پایشان غرق در افکار و بازى هاى ک نه شان شد..دعوت یک ویلونیست به کنسرتش را نبايد از دست داد..!خوردن چاى و شنیدن قصه هاى قدیمى فقط کنار سماور ذغالى مادربزرگ میچسبد..و با یک فیلسوف بايد بنشینى و زندگى را از بیخ و بن به چالش کشید..اما با تو فقط...بايد عاشق شد.. منبع: http://12694. /

بودن و زندگی

درخواست حذف اطلاعات

بودن دلیل میخواهد...وماندن دلیل محکمتر....نمیشود بی دلیل ماند......بايد ی باشد که محکم بندت کند به خودش.... به زندگی....بايد ص باشد که صدا بزند نامت را.....و تو برگردی به سمت زندگی......بايد ی باشدکه دستهایت رامحکم بگیرددر دستانش......تا تاب نخوری بین این همه بلا تکلیفی بايد یک آغوش گرم باشد که تو را سهم خود کند.....بايد یک نفر باشد.....یک دلیل محکم برای زندگی.....منبع: http://majidkakvan. /

باید زودتر حرکت کنم

درخواست حذف اطلاعات

بايد زودتر حرکت کنم قطار براى هیچ صبر نمیکندبايد زودتر حرکت کنمقبل از اینکه دیوارهاى خانه بر سرم اب شوددیوارهایى که با پنجه احساس بالا برده بودمشبايد زودتر حرکت کنمقبل از اینکه فراموش شوم در یادت یا در خاطراتتقبل از اینکه تمام عاشقانه هایم بر باد رودبايد زودتر حرکت کنمقبل از اینکه حتى باد نامم را از ذهنت پاک کندمن دلم شور مى زندمبادا به قطار نرسمقطارى که مرا براى همیشه خواهد بردبايد زودتر حرکت کنمقطار براى هیچ صبر نمیکند. منبع: http://joujouyeman. /

#آنا_ الدا

درخواست حذف اطلاعات

بايد یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد. آن قدر که اشک ها خشک شوند، بايد این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد. به چیز دیگری فکر کرد. بايد پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد... #آنا_ الدا #من_او_را_دوست_داشتممنبع: http://light-pink. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

همیشه که نمیشه ح خوب باشه ...همیشه که نمیشه بخندی...همیشه که نمیشه وانمود کنی خوبی ...همیشه که نمیشه به روی خودت نیاری ...بعضی وقتام بايد تو خودت باشی...بايد با خودت تنها باشی...بايد یه گوشه بشینی ...دور از همه ...فکر کنی ...به خودت ...به گذشته ات...به اشتباهات...به ح ...به ایندت ...به همه و همه بايد فکر کنی...گاهی لازمه با خودت خلوت کنی...چند قطره اشک و یه آه از ته دلت...لازمه! بیخیال اینکه بقیه میگن شاد باش...حتی به ظاهر و دروغ...!منبع: http://varta74. /

اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی از منظر ی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقوله بسیار مهمی است. البته من به کارهای هنری و تصویری- تلویزیون، سینما، یا این قبیل چیزها-خیلی اعتقاد دارم. اما کتاب نقش مخصوصی دارد. جای کتاب را هیچ چیزی پر نمی کند. کتاب را بايد ترویج کرد... مردم بايد به کتابخوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود. کتاب یدن، بايد یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب بشود. مردم بايد بیش از ید بعضی از وسایل تزئیناتی و تجملاتی مثل این لوسترها و میزهای گوناگون و مبل های مختلف و ها و این قبیل چیزها به کتاب اهمیت بدهند و اول کتاب را ب ند. مثل نان و خوراکی و وسایل معیشتی لازمی که در خانه هست، کتاب هم بايد از این قبیل باشد... خلاصه بايد با کتاب انس پیدا کنند. اگر انس پیدا نکنند، جامعه ایرانی به آن هدف و آرزویی که دارد، که حق او هم هست، نخواهد رسید.منبع: http://arminehlibrary6. /

اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی از منظر ی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقوله بسیار مهمی است. البته من به کارهای هنری و تصویری- تلویزیون، سینما، یا این قبیل چیزها-خیلی اعتقاد دارم. اما کتاب نقش مخصوصی دارد. جای کتاب را هیچ چیزی پر نمی کند. کتاب را بايد ترویج کرد... مردم بايد به کتابخوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود. کتاب یدن، بايد یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب بشود. مردم بايد بیش از ید بعضی از وسایل تزئیناتی و تجملاتی مثل این لوسترها و میزهای گوناگون و مبل های مختلف و ها و این قبیل چیزها به کتاب اهمیت بدهند و اول کتاب را ب ند. مثل نان و خوراکی و وسایل معیشتی لازمی که در خانه هست، کتاب هم بايد از این قبیل باشد... خلاصه بايد با کتاب انس پیدا کنند. اگر انس پیدا نکنند، جامعه ایرانی به آن هدف و آرزویی که دارد، که حق او هم هست، نخواهد رسید.منبع: http://arminehlibrary6. /

آموزش غوطه وری ، پرش در آب و تنفس در شنا

درخواست حذف اطلاعات

1 - غوطه وری کار آموز شناگر بايد بیاموزد که خود را مطمئن و متناسب در آب متعادل کرده و با اراده خود را به زیر آب کشیده و جهات مختلف را تشخیص دهد . او بايد زمانی که در آب غوطه وراست چشم هایش را باز نگهدارد . در ابتدا کار آموز به محض اینکه سرش را از آب بیرون آورد چشم هایش را تند تند دست می کشد این عمل نشان دهنده ترس زیاداست . با صبر و حوصله و تحمل زیاد می توان این ترس را از کار آموز گرفت . در نتیجه کارآموز بايد ... ادامه مطلب ... منبع: http://swim-learn. /

شهرداری شهر من

درخواست حذف اطلاعات

زندگی برای هیچ آسان نیست. اما که چه؟ بايد پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. بايد باور کنیم که هر یک برای انجام کاری استعداد داریم و آن کار بايد انجام شود.((ماری کوری))منبع: http://behzadm. /

تقوا

درخواست حذف اطلاعات

مرحوم حضرت آیت الله خوشوقت : تقوا برنامه ندارد : برنامه اش خواندن رساله و یاد گرفتن واجب و حرام است.هر وقت واجب پیش آمد کرد، انجام بدهی و حرام پیش آمد ترک کنی،این برنامه شخصی شماست. از رساله بايد یاد بگیرید، الآن ظهر می شود گفته اند بايد بخوانید. فردا ماه رمضان است بايد روزه بگیری، بیرون می روی زن نامحرم می آید بايد نگاه نکنی، حرف می زنی بايد دروغ نگویی؛این ها برنامه ای است که در شئون زندگی پیاده ش واجب و لازم است.مال بعضی ها زود پیش می آید، مال بعضی ها دیر پیش می آید. و بعضی ها زیاد پیش می آید و بعضی ها کم، اشخاص مختلفند.یک ی در یک ماه در محیط زندگی اش یک زن نمی بیند، یک ی با کم و زیادش روزی هزار تا می بیند، شخص وظیفه اش را بايد در هر صورت انجام دهد.منبع: http://twe12imam. /

دیکشنری

درخواست حذف اطلاعات

دیکشنری را زیر و رو .... هیچ جا ننوشته بود چطور"تو"را معنا کنم... م گفته...بايد تعریفت را حفظ باشم...:) . . . . . . . اندر احوالات شبی که... این دل بايد جمکران باشد و نیست....:) . . شاید برای همین است...دلم کرفته است...:)منبع: http://1379m. /

یکی از نظرهای ارسالی به وبلاگ را برایتان به اشتراک می گذارم دوستان، از دوستی به

درخواست حذف اطلاعات

+ تجربه میکنند - نمیفهمند+ میپرسند- پاسخی نمی یابند+ از سردرگمی و ندانستن بیزارند- از خود میسازند، پاسخی پاسخ وارو چنین است که همگان در توهم صحیح شی اند... میکشند... حکومت میکنند... چون حقشان است... بايد دید... بايد لمس کرد تا فهمید معنای انسان را... معنای زندگی را... معنای فریب را... معنای جهل های خودساخته را...زن نیز... قربانی این جهل های خودساخته است... امّا بايد امید بست...به من، به شما، به ما...به دنیایی عاری از آلودگی های انسانی...منبع: http://warvin. /

تقوا

درخواست حذف اطلاعات

مرحوم حضرت آیت الله خوشوقت : تقوا برنامه ندارد : برنامه اش خواندن رساله و یاد گرفتن واجب و حرام است.هر وقت واجب پیش آمد کرد، انجام بدهی و حرام پیش آمد ترک کنی،این برنامه شخصی شماست. از رساله بايد یاد بگیرید، الآن ظهر می شود گفته اند بايد بخوانید. فردا ماه رمضان است بايد روزه بگیری، بیرون می روی زن نامحرم می آید بايد نگاه نکنی، حرف می زنی بايد دروغ نگویی؛این ها برنامه ای است که در شئون زندگی پیاده ش واجب و لازم است.مال بعضی ها زود پیش می آید، مال بعضی ها دیر پیش می آید. و بعضی ها زیاد پیش می آید و بعضی ها کم، اشخاص مختلفند.یک ی در یک ماه در محیط زندگی اش یک زن نمی بیند، یک ی با کم و زیادش روزی هزار تا می بیند، شخص وظیفه اش را بايد در هر صورت انجام دهد.منبع: http://twe12imam. /

بیت ۳۵۶

درخواست حذف اطلاعات

صبح است.گنجشک محضمی خواند.پاییز، روی وحدت دیواراوراق می شود.رفتار آفتاب مفرح حجم فساد رااز خواب می پراند:یک سیب در فرصت مشبک زنبیل می پوسد.حسی شبیه غربت اشیااز روی پلک می گذرد.بین درخت و ثانیه سبز تکرار لاجوردبا حسرت کلام می آمیزد.اما ای حرمت سپیدی کاغذ !نبض حروف مادر غیبت مرکب مشاق می زند.در ذهن حال ، جاذبه شکلاز دست می رود.بايد کتاب را بست.بايد بلند شددر امتداد وقت قدم زد،گل را نگاه کرد، ابهام را شنید.بايد دویدن تا ته بودن.بايد به بوی خاک فنا رفت.بايد به ملتقای درخت و خدا رسید.بايد نشستنزدیک انبساطجایی میان بیخودی و کشف. سهراب سپهریمنبع: http://muhammad73. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مردم فکر میکنن برای اینکه عاشقِ یه پسر باشی بايد دسته گلای بزرگ و کادوهای خفن و سو رایزای جالب و هر شب بهترین رستورانو داشته باشی. ولی من میگم میشه بعد ازینکه تو ماشین پیتزا خوردین، قبل از رفتن یه ماچه محکم بذاره رو لبات و شیشه ماشینتو واست تمیز کنه. واقعا میتونی فدای دستای مهربونش بشی و دلت از خوشی قنج بره. من عاشقه گل و کادو و رستورانم، اصلا بايد باشه..؛ ولی مجموعِ توجهای کوچیک کوچیکن که آتیشه دله یه دخترو روشن نگه میداره. بايد بدونی لوس بازیات یدار داره و وقتی بداخلاقی یه نفر با حوصله به غرغرات گوش میده. من میگم روزی که یادش بره بوسه خ ظی رو لبات بذاره بايد به یه چیزی تو رابطه شک کرد. کی جای من بوده تا هر بار میخواد گوشی رو جواب بده مطمئن باشه گرمترین صدا و قربون صدقه ها رو میشنوه

✺......✺

درخواست حذف اطلاعات

موندن بهانه می خواد.وقتی تووی دلگیرترین غروب هفته، چشمات رو می بندی،بغضت رو می خوری، دار و ندارت رو می ریزی تووی خودت...یعنی بریدی.وقتی خودت رو صفر می کنی و از خاطراتت می زنی بیرون، یعنی دیگه دلیلی برای موندن نداری.انگار؛ خیلی زودتر از اینها بايد می فهمیدی، بندِ ناف بریده شده رو به زور گره نمی زنن.چقدر دیر فهمیدی؛برای موندن،بايد ی می بود،تا بودنت رو به چنگ و دندون بکشه.اما نبود...بايد ی می بود تا ترس از نبودنت،کابوس همه ی عمرش بشه.اما نشد...چقدر دیر فهمیدی از یه جایی به بعد؛بايد نباشی،بايد نمونی،بايد بری...وقتی "اتفاقِ ی" نیستی....موندن، بهانه می خواست.erمنبع: http://afatemeh793. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

‎یک نفر بايد باشد،‎که قبل از گنجشکهاى پشتِ پنجره ات‎که قبل از زنگ خوردن ساعتِ تنظیم شده ات‎نگرانِ چشمهایت باشد‎که خواب نمانند...‎که صداىِ اولِ صبحت را‎با دنیا عوض نکند!‎یک نفر بايد باشدمنبع: http://farfarytanha1363. /

تهران و زندگی

درخواست حذف اطلاعات

تهران و زندگی تحمل یکدیگر را ندارند ، مردم گمان می کنند که چون باران نمی بارد حال امروزشان خوب نیست اما واقعیت را بايد از زبان گنجشگ ها شنید آسمان هوای دیگری در سر دارد ، تهران بايد دست اهواز را بگیرد تا همراه خوزستان زنده بماند ، تهران بايد دست به دامن البرز شود بلکه دل زاگرس به رحم آید ، تهران بايد رو به قبله ی آفتاب نفس بکشد اگر می خواهد، پُشت اش به دماوند گرم باشد اگر نَفَسِ سیرجان به عشق اسان بند باشد دشت صبور کویر هنوز می تواند سالهای دراز واسطه آشتی شمال و جنوب باشد ، درد تهران و تبریز و اصفهان فقط پدیده وارونگی هوا نیست که وارونگی ِسودای دل است در هوایی به غیر از هوای کوی یار و عشق دلدار ، تهران پیش چشم های ک ن در برابر آلودگی، قربانی می شود ؛ باران بهانه است ، و بی آبی فریاد عطشِ خاک بر سر روزگار بی رحم و مروت است ....علیرضا منبع: http://alirezatabatabai47. /

ترانه صد و چهارده : دنیاى بى وفا

درخواست حذف اطلاعات

فرشته کوچولوم دوباره تب کرده اونم بعد از خوردن یک هفته آنتى بیوتیک !! حرصم داره در میاد از دست ش .... نگرانم هستم براى تب دوباره اش نمى دونم بايد چى کار کنم .... فردا اولین جلسه مدرسه مهربانه ... بايد برم ولى با این بچه تب دار .... دیگه ناراحت نیستم که براى ى اهمیت ندارم .... دیگه ناراحت نیستم که براى ى مهم نیستم .... از این تنهایى ناراحت نیستم .... از این غربت ناراحت نیستم ..... دیگه هیچ چیزى برام مهم نیست ... هیچ چى .... بايد مراقب بارى که خدا روى دوشم گذاشته باشم .... بايد سالم تحویل بدم تا اجرت بیشترى بگیرم .... اون بیشتر از همم منو دوست داره ..... اون منو مى بینه .... صدام رو میشنوه .... حرف دلم رو هم میشنوه .... منو دوست داره .... کیف مى کنم وقتى منو دوست داره .... زبونم بند میاد چیزى بگم .... چون خودش داره منو مى بینه ....منبع: http://greenroz. /

نم نم باران

درخواست حذف اطلاعات

صدای نم نم باران خواب را از چشمانم ربوده بود . هر کاری نتوانستم چشمان منتظرم را با شهر خواب آلود همراه سازم . از جایم بلند شدم . آرام آرام به سمت حیاط حرکت . صدای چک چک باران نزدیک و نزدیکتر می شد . فضا مملو از بوی باران شده بود . وقتی به حیاط رسیدم با آهنگ باران همراه شدم. چشمها را بايد شست جور دیگر بايد دیدچترها را بايد بست زیر باران بايد رفتفکر را ، خاطره را زیر باران بايد برد با همه مردم شهر زیر باران بايد رفتدوست را زیر باران بايد دید عشق را زیر باران بايد جستهرکجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره ، فکر ، هوا عشق ، زمین مال منست وقتی همنفس باران شدم خودم را بدستش سپردم . حال برخورد قطرات باران را به صورتم حس می . هر قطره از باران جان تازه ای به کالبدم می دمید و زخمهای دلم را با هر ترنمش تسکین می داد . سر مست باران گشته بودم احساس عجیبی داشتم یک نوع احساس سبکی … دستانم را به سوی خدا ب

روزای ،کنار تو،بهترینم

درخواست حذف اطلاعات

‎امروز دوباره ست،فدات شم! ها اگه بخوای هم نمیذارم بری سر کار! حواست باشه،سلامتی تو از همه چیز واجب تره،مهربونم،سایه ی سرم تو بايد سالم باشی ،سایه ات بر سرم مستدام باشه همیشه ،بايد سالم باشی تا من سالم باشم،بايد خوب باشی تا خوب باشم،بايد شاد باشی تا شاد باشم،همه م،به قول خودت آدم بايد خودخواه باشه،خودخواه باش تا حالم خوب باشه،بهترینم!!!! امروز همون روزیه که کل هفته انتظارشو میکشیم،تو تکیه دادی به کاناپه و من روی پاهات دراز کشیدم،ما داریم با پلی استیشن ،فوتبال بازی میکنیم،من از بازی سر در نمیارم و الکی ‎دکمه ها رو فشار میدم که یه دفعه میبینم گل زدم بهت ،کلی خوشحالی میکنیم و میپرم بغلت،من فهمیدم تو اجازه دادی بهت گل بزنما،ولی تو اصلا به روی خودت نمیاری! آخه قهرمان من،پسر خوش قلب،فرشته ی خوشگلم!!! ‎بعد از اینکه نتیجه ی بازی 22بر 1به نفع تو شد،یه دفعه بلند میشم و تو میگی چی شد؟کجا خانومم؟برم غذ

ی و کتاب

درخواست حذف اطلاعات

انقلاب:در منزل من، همه افراد، هرشب در حال مطالعه خوابشان مى برد/همه خانواده هاى ایرانى بايد این گونه باشند ی:▪️من این را مى خواهم عرض کنم که در منزل خودِ من، همه افراد، بدون استثنا، هرشب در حال مطالعه خوابشان مى برد. خود من هم همین طورم. نه این که حالا وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه مى کنم؛ تا خوابم مى آید، کتاب را مى گذارم و مى خوابم. همه افراد خانه ما، وقتى مى خواهند بخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است. من فکر مى کنم که همه خانواده هاى ایرانى بايد این گونه باشند. توقّع من، این است. ▪️بايد پدرها و مادرها، بچه ها را از اوّل با کتاب محشور و مأنوس کنند. حتّى بچه هاى کوچک بايد با کتاب اُنس پیدا کنند. ▪️بايد یدِ کتاب، یکى از مخارج اصلى خانواده محسوب شود. مردم بايد بیش از یدن بعضى از وسایل تزییناتى و تجمّلاتى - مثل این لوسترها، میزهاى گوناگون، مبلهاى مختلف و و... -، به کتاب اهمیّت بدهند. ▪️او

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

موندن بهانه می خواد.وقتی تووی دلگیرترین غروب هفته، چشمات رو می بندی،بغضت رو می خوری، دار و ندارت رو می ریزی تووی خودت...یعنی بریدی.وقتی خودت رو صفر می کنی و از خاطراتت می زنی بیرون، یعنی دیگه دلیلی برای موندن نداری.انگار؛ خیلی زودتر از اینها بايد می فهمیدی، بندِ ناف بریده شده رو به زور گره نمی زنن.چقدر دیر فهمیدی؛برای موندن،بايد ی می بود،تا بودنت رو به چنگ و دندون بکشه.اما نبود...بايد ی می بود تا ترس از نبودنت،کابوس همه ی عمرش بشه.اما نشد...چقدر دیر فهمیدی از یه جایی به بعد؛بايد نباشی،بايد نمونی،بايد بری...وقتی "اتفاقِ ی" نیستی....موندن، بهانه می خواست. همین... bye for everمنبع: http://afatemeh793. /

"باید مدتها پیش دیوانه شده باشم"

درخواست حذف اطلاعات

بايد مدت ها پیش دیوانه شده باشم بايد تنم را داده باشم برای دراز کشیدنی ابدی یا که هنوز همان جا روی همان نیمکت مشغول زار زدن باشم نگاه کن من دارم می خندم و می نویسم و کار می کنم و هنوز در پیاده روها می دوم تا به اتوبوس برسم نگران نباش من روی کاغذها ... آدم ها و آسف خیابان گریه ات نمی کنم من تورا می خندم هنوز چون آدم دیوانه ای که تنش بعد ضربات پی در پی بی حس شده باشد من دارم زندگی ام را می کنم همان قدر که هنوز دارم روی آن نیمکت زار میزنم اوه عزیزم نگران نباش من توی تابوت کوچکم دراز کشیده ام و زندگی ام را می کنم منبع: http://differentfictions. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دل ادم چیزای میخاد که سهمش نیست اما دلت میخاد تو بايد بجنگی با دلت با ارزوهات با زندگیت بايد بجنگی تا روز مرگت شاید ان دنیا سهمت بشن چیزای که این دنیا به نا حق ازت گرفت شاید تعیین حق از طرف خوده ما باشه که زندگی سخت میکنه اما هر چی باشه این ماییم که بايد با اون مشکل و سختی بسازیم نه ی دیگه کاش میشد پرواز کرد به اینده و زمان را دور زد شاید کمی اروم بگیریم شاید شاید اگه حرفای پر کنایه مردم نبود این همه اذیت خودمونم نبود شاید اگه کمی نسبت به هم مهربون بودیم این سهم ما از زندگی نبود. شاید شاید اگه کمی صبور بودیم ارامشمون بیشتر بود ولی افسوس که این گونه نیستمنبع: http://mamanjoonami. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

می دانی ؟یک وقت هایی بايدروی یک تکه کاغذ بنویسیتـعطیــل است !و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت بايد به خودت استراحت بدهیدراز بکشیدست هایت را زیر سرت بگذاریبه آسمان خیره شویو بی خیال ســوت بزنیدر دلـت بخنــدی به تمام افـکاری کهپشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اندآن وقت با خودت بگویـی :بگذار منتـظـر بمانند ! حسین پناهیمنبع: http://kafeeshgh. /

دلبستگی

درخواست حذف اطلاعات

دلبستگی اعتیاد میاره...اینو از همون لحظه ای که حس می کنی، بايد باشه و نیست میشه فهمید، فقط ب اینه که خودت وقتی متوجه میشی که کار از کار گذشته.یه روزی که خیلی دیره، می فهمی اعتیاد به دوست داشتن، نه می کُشتت که راحت شی، نه کمپ داره تا ترک کنی. فقط مثل شمع می سوزونتت که آب بشی.یه روزی که خیلی دیره، سرت رو می گیری تووی دوتا دستت و به این فکر می کنی که چطوری، بعضیا آفریده میشن که شبانه روز دوست داشته بشن. به این فکر می کنی که چرا به دنیا اومدی که دیده نشی؟ به کی بگی؟یه روزی که نمی دونی کـی بود، با همین پاهای خودت راه افتادی و رفتی تا تووی دنیای یکی دیگه گم بشی... تلخه که بفهمی، هیچکدوم از این راهها، برای رسیدن نبودن... تلخه که بفهمدی، وقتی برگردی بايد حرفات رو به خودت بزنی.می دونییه حرفایی رو نمیشه زد..یه اشکایی رو نمیشه ریخت..یه چشمایی رو نمیشه شست...بايد دلبسته باشی تا بفهمی؛ یه در رو تا آ عم

بازاری احساسی

درخواست حذف اطلاعات

در بازار امروز شرکت ها بايد قادر باشند نه تنها خواسته هایی را که یک مشتری در ذهن دارد پوشش دهند بلکه بايد احساس فرد را نیز درک کنند. مشتریان انسان هستند و انسان ها به محرک های احساسی 3000 بار سریعتر از محرک های عقلایی جواب می دهند پس آنان بیشتر از اینکه تابع ذهن خود باشند تابع احساس خود هستند. و آنان بشتر به سوی محصولاتی کشیده می شوند که احساس لذت بخشی را برای آنان تداعی کند. بازاریابان جدید بايد بدانند به جای تمرکز بر فروش یک کالا یا خدمت به مشتری بايد درک کنند که مشتری نسبت به محصول یا خدمت ما چه احساسی دارد؟ ویسندگان: پیام پاسلاری عضو هیات علمی آزاد ی واحد بندرلنگه فاطمه تقی پور بالکانلو دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی آزاد ی واحد بندرعباسمنبع: http://hatefi-m. /

پایان روز هشتم

درخواست حذف اطلاعات

دو روز پیش که زنگ زدم حالم بده ،ساعت ١٠ میرسم به جای ٥!!بعدم که تا ساعت یک کار و رفتم روز قبلم که کلا نرفتم،،اصلا به نظرت اینجا دیگه رات میدند؟ تو به حقوق احتیاج داری ،بايد کرایه خونه بدی بايد بتونی پول دو تا تخم مرغ و سیب زمینی و پیاز و بدی به نظرت اصلا اینجوری میشه؟! لطفا فقط برو سرکار به موقع و کار کن. اول برای اثبات خودت به خودت و بعد برای زنده موندن برنامه فردا نوشته شده و آمادس،٨:٣٠ ساعت بايد کار کنی....پس بخواه عدم اعتیاد ب موزیک و کلا عدم ها رو مرور کن قواعد کار لباس کار و ....مرور کن خلسه هر موقع که فک کردی نمیتونی و تهران و باب مرسی،شب بخیر توروخدا صب ٥ بیدار شو،چشم امیدم بهته بیدار شو و از جات بلند شو،تورو خدااامنبع: http://arameshe-esbat. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

احساس میکنم بايد پیرمردى شومعصا بدست و با همین پیراهن خاطراتت روزها و شبها را در انتظار غروب قدم بزنمیا شاید بنشانم تو را در قاب ع ى کهنه بر دیوار نگاهم وذره ذره ببینم بى رنگى را در نگاه تو احساس میکنم بايد به باد بسپارمتمام لبهاى به سخن باز شده رازیرا که عشق سالها پیش مرده بود ومن همچنان در کوچه هاى شهر بدنبال تو مى گشتمشهرى که نامش در هیچ کتابى به ثبت نرسیده . منبع: http://joujouyeman. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

صب با ی خواب بیدار شدم ساعت ٤:٣٠ ،و بالا ه پاشدم و یک ساعت کلیپ زیست و نگاه و خوب بود ولی بعد یک ساعت ساعت ٦ خسته شدم و دلم خواب میخواست فهمبدم که مغز منطقیم دلش میخواد که بخوابم و سختی نکشم برا همین با بهونه عادت نداشتن و گرسنه بودن منو خوابم کرد و بايد بگم که من اصلا فعلا نمیتونم کوتاه مدت بخوابم و بايد. خودمو با این میاله گول نزنم خب بعدش هم ٨:٣٠ بیدار شدم و بعد بیرون رفتم و باز سر کار نرفتم و از اون جا ا اج شدم و تمام

نمونه برداری و ارسال نمونه :

درخواست حذف اطلاعات

به منظور آگاهی از نوع سویه های در چرخش بیماری تب برفکی و آگاهی بموقع از تغییرات آنتی ژنتیکی آن و بکارگیری آن در ساخت وا ن مطابق با ویروس در گردش ،نمونه برداری و ارسال صحیح و مناسب آن از gecmj بسیار زیادی برخوردار است.نمونه بايد از دامهای تب دار ، طاول های نترکیده و یا تازه ترکیده برداشت شده باشد.نمونه بايد به اندازه کافی و حداقل یک گرم باشد.نمونه بايد در بافر مخصوص انتقال نمونه تب برفکی و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردد.انتقال نمونه و شروع آزمایشات نبايد بیشتر از 48 ساعت طول بکشد.در انتقال نمونه بايد از ظروف مخصوص که سبب ایجاد آلودگی نشود، استفاده نمود، تا بتوان از آزمایشات نتایج مثبت اخذ گردد. در آزمایشگاه ، نمونه بايد به روش استاندارد ( الیزا ) آزمایش و آزمایشات تکمیلی جداسازی و شناسائی ویروس انجام گیرد.چنانچه مسائل فوق انجام نگیرد پاسخ های بسیاری از نمونه ها منفی خواهد بود در شرایطی

بعد از تو...

درخواست حذف اطلاعات

م گفته بايد وابستگیهایم را کم کنم. به دارو،قرص، به اینترنت،به فضاى مجازى ،به اعصاب هیستریک ،به تو...اصلا گیرم که بشود از همه آن "به" ها دست شست اما مگر میشود از تو هم دل کند؟تو...تو...تو... م نگفته اما من از نگاههایش خوانده ام گفته " تو " را بیندازم دور و به فکر پیدا فلانىِ جدید زندگیم باشم !من هم نگفته ام اما زل زدم به چشمهاى و با چشمهاى وق زده ام گفتم فلانى داشتن هم مثل رسیدن به آزادى ، در این واهه بى سامان است...بعد سرم را انداختم پایین و فهمید که کار تمام است...که تمام شده ام... او هم فهمید تو تمام مرا برده اى و تمامم کرده اى!!بايد دلبستگیهایم را هم کم کنم... ورق نزنم تقویم بى رج دیروز را...بايد بگذرم و بگذارم فلانیها سر بیرون بیاورند از گوشه و کنار زندگیم!!خوب میدانم!بايد ...اما...*****من پیش از تو یه ه خوبه اما با منه پیش از تو خیلى فرق داره... منِ پیش از تو با منِ بعد از تو هزار توف

بزن گردن را!

درخواست حذف اطلاعات

روزی بهلول را گفتند:شخصی که ی کرده بود را گرفته اند، به نظرت بايد چکارش کنند؟بهلول گفت: بايد دست حاکم آن شهر را قطع کرد...همه با تعجب پرسیدند: چرا؟؟ مگر حاکم ی کرده که دستش را قطع کنند؟بهلول در جواب گفت: گنا ار اصلی حاکم شهر است که مردمش بايد برای امرار معاش ی کنند!!منبع: http://aaminreza. /

کمی شه

درخواست حذف اطلاعات

زندگی تغییری نمیکند من بايد یاد بگیرم تغییر کنم و البته ع ش هم درسته یعنی زندگی تغییر میکنه و من بايد یاد بگیرم که تغییر نکنم یک جاهایی زندگی که تشکیل شده از فرهنگ و اقتصاد و جامعه و محیط بايد یاد بگیره که تغییر اساسی کنه و یک جاهایی من بايد یاد بیگیرم که تغییر کنم با مطالعه و فکر و شه بعضی چیزها شاید بدتر از زهر مار باشه اما آدمو نمیکشه آدمیت رو نمیکشه فرهنگ رو نمیکشه و اصلا زهر مار نیست و شاید فهم من هنوز بهش نرسیده یا شاید ترسیدم ازش و شاید خیلی از این ترس ها سالهاست که با من است و آن و امنیت را احساس نمیکنم و شجاعتش را ندارم که بهش درست فکر کنم و این چقدر بده و چقدر خوبه که باز هم شعور من و متها فرهنگ من و ماها و رویاهای ما جلوتر و جلوتر بره بیخود نیست که گاهی وارد سیاست میشی هر چقدر هم که بخوای نباشی بحث فرهنگ به یک جاهایی میرسه که اگر پاتو از جاده فکر و شه بیرون نگذاری و دوست داشته

عیب جو

درخواست حذف اطلاعات

♦️روزی پادشاهی به اطرافیانش گفت که اگر از ی عیب و ایرادی ببیند، آن شخص بايد یک درهم تاوان بدهد.یکی از شحنه ها (نگهبان) مردی را دید و گفت: بايد به دستور پادشاه یک درهم بپردازی.مرد گفت: چه....چه...چرا بايد بدهم؟!شحنه گفت دو درهم بايد بدهی چون لکنت هم داری. شحنه گریبان مرد راگرفت؛ او خواست دفاع کند، معلوم شد دستش هم بالا نمی آید. شحنه گفت حالا بايد سه درهم بدهی! در این گیر و دار کلاه از سر مرد افتاد و آن مرد کچل بود. شحنه طلب چهار درهم کرد. مرد بینوا خواست بگریزد، کاشف به عمل آمد که لنگ و چلاق هم هست. شحنه گفت از جایت تکان نخور که تو گنجی بسیار پر بها هستی.!!!⭐️ متأسفانه برخی در پیدا عیب و ایراد در دیگران چنان مشتاق و جدی هستند که انگار گنجی را جست و جو می کنند ⭐️

هر کارى را

درخواست حذف اطلاعات

هر کارى را بايد با اهلش انجام داد...با دوست نقاشم فقط صحبت از هارمونى رنگ هاى عجیب زندگى لذت دارد...با ان که همه زندگیش را به گذرانده بايد از دیالوگ هاى ماندگار سینما و دنیرو و آل پا چینو گپ زد...با بچه ها بايد بچه شد و پا به پایشان غرق در افکار و بازى هاى ک نه شان شد..دعوت یک ویلونیست به کنسرتش را نبايد از دست داد..!خوردن چاى و شنیدن قصه هاى قدیمى فقط کنار سماور ذغالى مادربزرگ میچسبد..و با یک فیلسوف بايد بنشینى و زندگى را از بیخ و بن به چالش کشید..اما با تو فقط...بايد عاشق شد..منبع: http://tasoraya. /