رسانه
رسانه

دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با انقلاب :: جستجودیدار جمعی از مسئولان ارشد نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از مسئولان و مديران نظام ظهر امروز (دوشنبه) ۲۰ فروردین با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی ديدار د.

دیدار رمضانی مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، ديدار مسئولان و کارگزاران نظام و جمعي از مديران ارشد دستگاههای مختلف کشور با انقلاب، هم اکنون در حال برگزاری است.ديدار د

دیدار مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

دیدار مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

ع / دیدار مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

نماهنگ/ توصیه اخلاقی انقلاب در دیدار مسئولان نظام/ از ذکر و یاد الهی غافل نشوید

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی با انقلاب ديدار د.

دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

نماهنگ/ دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

ع / دیدار مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز (دوشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب…

روایت تصویری دیدار مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز (دوشنبه) با حضرت آیت الله انقلاب…

تصاویر | دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با معظم انقلاب ی

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز دوشنبه با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

مسئولان و کارگزاران نظام با انقلاب دیدار د

درخواست حذف اطلاعات

مسئولان و کارگزاران نظام و جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف کشور با معظم انقلاب، ديدار د.

دیدار مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت عید سعید فطر، جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، صبح امروز (دوشنبه) در حسینیه ی (رحمه الله) با انقلاب ی ديدار د.

مسئولان، کارگزاران نظام و جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف کشور با انقلاب دی

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، ديدار مسئولان و کارگزاران نظام و جمعي از مديران ارشد دستگاههای مختلف کشور با انقلاب، هم اکنون در حال برگزاری است.

صوت کامل بیانات انقلاب در دیدار مسؤولان نظام

درخواست حذف اطلاعات

سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال ، اجتماعی و فرهنگی، عصر امروز با حضرت آیت الله انقلاب ی ديدار د.

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از مسئولان ارشد نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از اعضای هیأت ت، هیأت رئیسه ی مجلس شورای ی، مسئولان عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادها، ظهر امروز دوشنبه به مناسبت آغاز سال جدید با آیت الله معظم انقلاب ی ديدار د.

دیدار جمعی از مسئولان و سفرا با معظم انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی صبح امروز با انقلاب ی ديدار می کنند....

دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با معظم انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

نباید با تقسیم مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را اب کرد حضرت آیت الله فرمودند:مردم در انتخابات به هر ی رأی دادند، همه شان یک کار مشترک انجام دادند؛ این کار مشترک اظهار اعتماد به نظام ی برای انتخاب مسئول اجرایی کشور بود؛ این خیلی با ارزش است.حضرت آیت الله معظم انقلاب ی عصر امروز (دوشنبه) در ديدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام و جمعي از مديران کشور، اعتماد همه رأی دهندگان به صندوق انتخابات نظام ی را مهمترین واقعیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت خواندند و با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی جدید از همکاری و کار و تلاش برای پیشرفت ایران و اعتلای نظام افزودند:

ع / دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت عید سعید فطر، جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، صبح امروز (دوشنبه) در حسینیه ی (رحمه الله) با انقلاب ی ديدار د.

دیدار نوروزی جمعی از مسئولان نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز دوشنبه ۲۱ فروردین جمعي از مسئولان نظام با ی ديدار د.

مسئولان نظام با انقلاب دیدار می کنند

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی امروز با معظم انقلاب ی ديدار می کنند.

مسئولان و کارگزاران نظام با معظم انقلاب ی دیدار د

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان، کارگزاران و جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف کشوری و لشکری عصر امروز (دوشنبه) با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی ديدار د. ...

دیدار کارگزاران نظام با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت عید سعید فطر، جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، صبح امروز (دوشنبه) در حسینیه ی (ره) با انقلاب ديدار د....

جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم صبح امروز با انقلاب ديدار د.

تصاویر | دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت عید سعید فطر، جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، صبح امروز دوشنبه در حسینیه ی (رحمه الله) با آیت الله - معظم انقلاب ی- ديدار د.

مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د

درخواست حذف اطلاعات

امروز و به مناسبت عید سعید مبعث، جمعي از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با معظم انقلاب ديدار د.

انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

انقلاب در ديدار جمعي از مسئولان و مديران نظام: تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام رسان های داخلی «حرام شرعی» است.97.01.20

تصاویر | دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

هم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله)، جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی در تهران و خانواده های ، صبح امروز با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی ديدار د.

انقلاب: مردم در انتخابات یک کار مشترک د، اصل این حرکت را ضایع نکنیم

درخواست حذف اطلاعات

در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، ديدار مسئولان و کارگزاران نظام و جمعي از مديران ارشد دستگاه های مختلف کشور با انقلاب، برگزار شد.

دیدار نوروزی جمعی از مسئولان کشور با معظم انقلاب +

درخواست حذف اطلاعات

معظم انقلاب ی در ديدار نوروزی جمعي از مسئولان بخش های مختلف نظام، با تأکید بر وم رونق تولید و اشتغال در کشور خاطرنشان د: آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه های داخلی را تعطیل می کند.

جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با معظم انقلاب دیدار د

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی صبح امروز با انقلاب ی ديدار د.

دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی با انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

جمعي از مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی صبح امروز با انقلاب ی ديدار می کنند.

صوت/ سخنرانی انقلاب در دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی

درخواست حذف اطلاعات

صوت کامل سخنرانی انقلاب در ديدار جمعي از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم. ۹۶/۴/۵