رسانه
رسانه

دیوونه :: جستجوتقدیم به عشقم که این ماه ماهه تولدشه ... 23 آبان ماه

درخواست حذف اطلاعات

محسن چاوشی و آهنگش دیونه میکنه آدم رو .... من هر وقت خواستم با عشقم حرف بزنم یا واسش شعر میخوندم یا واسش آهنگ پخش می .. حرف دل من برای عشقم همینه ؛ دوست دارم نگات کنم تا که بی حال بشم تو ازم دل ببری منم اغفال بشم دوست دارم برای تو با همه فرق کنم خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه آخه ديوونه میشم وقتی میگی ديوونه ديوونه ديوونه ديوونه حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم الهی تصدقت، الهی فدات بشم مگه میتونم تو رو با ی عوض کنم لعنتی صدام بزن، هی بگو تا حَظ کنم ديوونه ديوونه ديوونه ديوونه تو حصار بغلت زندگی به کامم همه چیت مال منه سندش بنامم وقتی میخندی برام خونه آفت میشه گلدونا گل میکُنن، آسمون آبی میشه گلای نسترنو بذار پشت پنجره زُل بزن توی چشام تا دلم ضعف بره ديوونه ديوونه ديوونه ديوونهمنبع: http://fekres

تقدیم به عشقم که این ماه ماهه تولدشه ... 25 آبان ماه

درخواست حذف اطلاعات

محسن چاوشی و آهنگش دیونه میکنه آدم رو .... من هر وقت خواستم با عشقم حرف بزنم یا واسش شعر میخوندم یا واسش آهنگ پخش می .. حرف دل من برای عشقم همینه ؛ دوست دارم نگات کنم تا که بی حال بشم تو ازم دل ببری منم اغفال بشم دوست دارم برای تو با همه فرق کنم خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه آخه ديوونه میشم وقتی میگی ديوونه ديوونه ديوونه ديوونه حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم الهی تصدقت، الهی فدات بشم مگه میتونم تو رو با ی عوض کنم لعنتی صدام بزن، هی بگو تا حَظ کنم ديوونه ديوونه ديوونه ديوونه تو حصار بغلت زندگی به کامم همه چیت مال منه سندش بنامم وقتی میخندی برام خونه آفت میشه گلدونا گل میکُنن، آسمون آبی میشه گلای نسترنو بذار پشت پنجره زُل بزن توی چشام تا دلم ضعف بره ديوونه ديوونه ديوونه ديوونهمنبع: http://fekres

کاش نشود ی دچار ی

درخواست حذف اطلاعات

دچارش شدم و تمام اوووم ب نبود .. بازم خ و ر د .. بازم با دوستاش .. خواستم ب دوستش مسیج بدم بگم نزار بخوره .. صب میگفت ت پ ش قلب داره .. اعصابمو ریخت بهم اخه... ديوونه ی دوس داشتنی ام .. ديوونه شم واست؟! عادی میدی منو ب مهربونیاات.. ❤️ شماره دوستش ُ گرفتم .. حالا مسیج نمیدم ولی کلن .. ب ف و ل گروپ ساختن انقد ش ا خ بازی دراودیم نصف شبی .. بعدشم که جنگ تریکه ... فقط می خندیدیم.. لی ف :)))) . . *این روزا الی نیستم .. عاشق نیستم .. تنها نیستم .. خسته م فقط ! منبع: http://hamishegit. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعد هیجده روز چشم به صفحه دوختنم آنلاین شی... اونم درست لحظه ای که گوشیم دستمه... بیای و ع اتو بذاری...ع ای خودتو... و منو ديوونه تر و ديوونه تر و ديوونه تر کنی... فلسفه ش چیه آقای عشق؟منبع: http://tamanayeman65. /

دیوونه... :)

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم نگات کنمتا که بی حال بشمتو ازم دل ببری منم اغفال بشمدوست دارم برای تو با همه فرق کنمخودمو توی چشات یه تنه غرق کنمبا تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونهآخه ديوونه میشم وقتی میگی ديوونهحال میده ناز کنی تا نوازشت کنمبی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنمدل بدم به خنده هات سپر بلات بشمالهی تصدقت، الهی فدات بشممگه میتونم تو رو با ی عوض کنملعنتی صدام بزن، هی بگو تا حَظ کنمديوونه ديوونه ديوونه ديوونهتو حصار بغلت زندگی به کاممهمه چیت مال منه سندش بنامموقتی میخندی برام خونه آفت میشهگلدونا گل میکُنن، آسمون آبی میشهگلای نسترنو بذار پشت پنجرهزُل بزن توی چشام تا دلم ضعف برهديوونه ديوونه ديوونه ديوونه . . .منبع: http://tayiha. /

دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

شب ها که میشه دلم برای خودم میسوزه ،،انگار خود واقعیم شب ها پیدا میشه...چه آدمی شدم من ؟...!... محتاج احساسی به همه به تایید بقیه به ترحم....به توجه امروز موقع درس خوندم یاد اون روز و اون شب افتادم که با ترس خو دم که با ترس قایم شدم ، میلرزدیم می ترسیدم .با یادآوری اونها هنوز هم اشک تو چشام جمع میشه. میگن چرا نمیری ؟ خب دل منم تنگ میشه ولی میترسم ، این دوری رو ترجیح میدم. چه ذهن آشفته ای دارم . شب ها قبل از یازده ونیم باید بخوابم وگرنه ديوونه میشم ، ديوونه....منبع: http://1995f. /

دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

شب ها که میشه دلم برای خودم میسوزه ،،انگار خود واقعیم شب ها پیدا میشه...چه آدمی شدم من ؟...!... محتاج احساسی به همه به تایید بقیه به ترحم....به توجه امروز موقع درس خوندم یاد اون روز و اون شب افتادم که با ترس خو دم که با ترس قایم شدم ، میلرزدیم می ترسیدم .با یادآوری اونها هنوز هم اشک تو چشام جمع میشه. میگن چرا نمیری ؟ خب دل منم تنگ میشه ولی میترسم ، این دوری رو ترجیح میدم. چه ذهن آشفته ای دارم . شب ها قبل از یازده ونیم باید بخوابم وگرنه ديوونه میشم ، ديوونه....منبع: http://1995f. /

دل دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

تن خسته، تن فرسوده من می دونی هزارساله که داره خواب اون برق چشاتو می بینه ته اون کوچه بن بست دلش تو خیالش، تو رو حوری می بینه واسه باغچه دلش، گل نرگس می چینه مث پروانه به دور شمع چشمات می پره خواب زلفای پریشون می بینه آره جونم ، آره عمرم دل ديوونه اینه وقتیکه عاشق میشه دل به دریا می زنه تو خیالات خودش غرق می شه به آسمون خیره می شه خواب رنگی می بینه دائما گل ستاره می چینه آره جونم، آره عمرم، دل ديوونه اینه دل ديوونه اینه (م،الف/ کوهی)منبع: http://dramathe y. /

خاطرات قشنگ

درخواست حذف اطلاعات

تو باشی با من همه چی خوبه قلبم از عشقت داره میکوبه صداهای بارون تو گوشم میگه باید عاشق شد وقتشه دیگه توی این پیاده روووو شونه ب شونه ی توم میدونی دوست دارم آره ديوونه ی تووووم با یاداوری ی خاطره کلی خندیدم. عین ديوونه ها میدویدم و تو دنبالم

خاطرات قشنگ

درخواست حذف اطلاعات

تو باشی با من همه چی خوبه قلبم از عشقت داره میکوبه صداهای بارون تو گوشم میگه باید عاشق شد وقتشه دیگه توی این پیاده روووو شونه ب شونه ی توم میدونی دوست دارم آره ديوونه ی تووووم با یاداوری ی خاطره کلی خندیدم. عین ديوونه ها میدویدم و تو دنبالم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدایا!این چ احساسیه ک من دارم؟!دارم میمیرم ای خدا!خدایا!دارم میمیرم، کمکم کن...کمکم کن ای خدا.حالم خوب نیست، من خوب نیستم..ههه فک کنم دارم ديوونه میشیم، نمیدونم چرا وقتی دارم درس میخونم یهو میزنم زیر گریه، نمیدونم چرا یهو قلبم درد میگیره، بغضم میگیره، ینی اینا نشونه ديوونه شدنه؟! ینی دارم ديوونه میشم؟! یا اینکه دارم میمیرم؟!خدایا خستم، دل ش تم، کمکم کن ای خدا...خدایا!...منبع: http://mymoon0kimia. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

الهی دورت بگردم /همه ی دردات بیاد به جون من/نشد که داشته باشمت که پر بشم از عطر تنت./انقدر اشک ریختم که خدا میدونه/بدنم سرم تک تک سلولام درد میکنه/ورونیکا نصمیم میگره بمیره و ا ش ديوونه میشه....نمیدونم میمیرم یا ديوونه میشم./بدون تو مرگه برام.....منبع: http://hesebipayan. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مگه خدا ظرفیت کاسه صبر منو چقد آفریده که هر کی هر چی دم دستش میاد میریزه این تو و انتظار داره سرریز نشه. واقعا اگه یه روزی (به زودی) کارم به ديوونه خونه و تیمارستان کشید اصن جای تعجب نداره..منبع: http://fsomewhere. /

ازت مچکرم دیوونه ی من

درخواست حذف اطلاعات

ازت مچکرم ديوونه ی من از اینکه چشم به این دنیا گشودی از اینکه پا تو زندگیم گذاشتی از اینکه پا به پام همیشه بودی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که یادم دادی دستاتو بگیرم اجازه دادی با تو هم نشین شم تو جون دادی به این احساس پیرم ازت مچکرم ديوونه ی من ازت مچکرم ديوونه ی من ی جز تو تو قلبم جا نمیشه تو پای عشقو به قلبم کشیدی تونستی با بدو خوبم بسازی تو طعم سختیو با من چشیدی تو یادم دادی با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردم از این ناراحتم کم با تو بودم باید زودتر تو رو پیدا می از این ناراحتم کم با تو بودم شبای بی تو من بی خواب میشم ی هم اسم تو هر جا که باشه مثه پروانه ها بی تاب میشم ازت مچکرم ديوونه ی من ازت مچکرم ديوونه ی من منبع: http://eshghemaheman12564. /

دیوونه بازی

درخواست حذف اطلاعات

واااااای امروز عالی بود خیلی خوش گذشت.م بود خ درسته زود بیدار شدم و الانم انگار تنمو کوبیدن ولی ارزششو داشت.ی روز خوبو بی نظیر و رقم زدیم.وای رنگ لاکه خیلی نایسه.مررررسی بازممممم مرسی ک پایه لجبازیا و ديوونه بازیامی مرسی ک باهامی مرسی ک همه جوره هوامو داری خیلی دوست دارم شب بخیییییر

دیوونه بازی

درخواست حذف اطلاعات

واااااای امروز عالی بود خیلی خوش گذشت.م بود خ درسته زود بیدار شدم و الانم انگار تنمو کوبیدن ولی ارزششو داشت.ی روز خوبو بی نظیر و رقم زدیم.وای رنگ لاکه خیلی نایسه.مررررسی بازممممم مرسی ک پایه لجبازیا و ديوونه بازیامی مرسی ک باهامی مرسی ک همه جوره هوامو داری خیلی دوست دارم شب بخیییییر

دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

ديوونه اگر بودی امروز زیر بارون قدم می زدیم ديوونه!!!!! وقتی رفتی خیلی دلم گرفت. نه تقصیر من بود نه تقصیر تو تقصیر اجتماع و جامعه است که باعث شد همه تجملاتی فکر کنن. چیزی را دلیل بر رفتن نمی دانم براستی کجایی دقیقا کجایی...... یادته اینو می خوندیم باهم. اوشی گولی کجایی که به من می گفتی نفسم منی پس چی شد من که نفست بودم اینطوری ولم کردی رفتی. هان پس کجایی ببینی به چه روزی افتادم. کاشکی برمی گشتی و کاشکی بودی زیر بارون قدم می زدیم ديوونه! دوستت دارم هر جا که باشی اینو بدون خیلی دوست دارم بنویسم خیلی حرفهای نگفته مانده در دلم خیلی خیلی.... کاشکی بودی پیشم.منبع: http://amiruko. /

خسته ام

درخواست حذف اطلاعات

این روز ها قصد تغییر دادن خیلی چیز ها رو دارم. خودمم دقیقا نمیدونم فازم چیه. از ادم بودن ، منطقی بودن ، اخمالو بودن خسته شدم. میخوام ديوونه بشم، ديوونه بشم اینقدر بخندم که گوش دنیا کر بشه. بیخیال حرف مردم . ----------------------------------------- چند روز پیش ساعت ۲ شب پیاده رفتیم حرم با اینکه دور بود اما خیلی چسبید ( برای اولین بار دستم رسید به ضریح) عیدتون مبارک ( میلاد رضا )منبع: http://ffstar80. /

حیف که وان ندارم!!

درخواست حذف اطلاعات

کاری بهتر از دوش گرفتن توی دنیا هست!؟ دوش بگیری بعدش بری قدم بزنی یا قدم بزنی بعدش بری دوش بگیری صبح بعد از خواب شب قبل از خواب قبل از غذا بعد از غذا اصن وقتی ادم اعصاب نداره یا وقتی خیلی شادی حتی!!! میدونم هیچ مثل من ديوونه ی دوش گرفتن نیست اما خودمم نمیدونم چرا اینجوریم!!!منبع: http://princess1990. /

خواهر کوچیکم دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

خوند,! ديوونهاینم تیزهوشان درس میخونه.مث من که میخوندمولی ذره ای عقل ندارهنشسته تسبیح میزنه که دعا میکنه که حق به حق دار برسه کوچکی رسوا بشه.گفتم سگ ب ه تو.درس و.کت که تو.میخونی ...هیچی بارت نیستگفتم هوییی اون روزا تا عرفه چله کلیمیه گرفتین تو و کوچیکتره که ای حسود امریکایی اجازه بدن راه حلش کلینیکال بشه.شد؟جا مس شو پرت .لعنت به همتونلعنت به کوچکی لعنت به منمرگ به منمرگ به منمرگ به منمرگ به منمرگ به منمنبع: http:// akebadbakht. /

دلنوشتـــه نازیلا3

درخواست حذف اطلاعات

عشق چی میتونه باشه؟؟؟ از خودگذشتگی؟؟تلاش؟؟دوست داشتن بی قیدوشرط؟؟؟اشکهای شبونه تو تنهای؟؟ حس خالص کامل شدن؟؟؟غرور وقتی کنارش هستی؟؟؟حس اشتیاق لحظه دیدار؟ له غرور ازدرون و فریاد دوستت دارمهایی تا به آسمون؟؟؟شجاعتی میون آدمای سن این روزا که وقتی جار میزنی عاشقتم بهت لقب ديوونه میدن؟؟ نمیدونم...!براستی نمیدونم...خیلی سنگینه این واژه عشق.. من که الکی به ی نمیگم دوستت دارم... حداقل وقتی این واژه رو به زبون بیارم روزی از سرصداقته نه تیکه کلام... اما اگه اینا عاشقیه آره""""من عاشقم من همون ديوونه ایی م که تورو میپرسته...یه ديوونه خیلی کارا میکنه..تا به چیزی ک مخواد برسه..خیلی خطر میکنه...ديوونه س ولی عقلشم سرجاشه...دنبال راه حل میگرده و جا نمیزنه.. وقتی همچین یو پیداکردی وقتی حسش کردی وقتی میبینی زندگیشو برای یه لحظه دیدنت میده ..ساده ازش نگذر..این عشقا خیلی نابه خیلی خالصه نذار دلش بشکنه نذار

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

درخواست حذف اطلاعات

وقتی می دیگه مهم نیست یعنی خیلی تلاش کردی ولی نتیجه نداد و حالا هم ان زه ای نیست...پس مهم نیست همه اش میشه مثل غروب که میگن دل ره ولی اونم مهم نیست چون کل هفته ات از صبح تا شب میشه غروب ...پس مهم نیست الان که این همه برنامه داری ولی هیچ ان زه ای نیست و همش گند پشت گند تو این برنامه ها هم مهم نیست... چون هیچی نیست چقدر این دوتا پست پشت سر هم من متناقض_ اونی که میخوای نیست...پس مهم نیست هرچی آشوب تر باشه ذهن یعنی ديوونه تری سلام ديوونهمنبع: http://baroooonbahari. /

22:37

درخواست حذف اطلاعات

ظهری مانتو جذابمو پوشیدمو با یه روسری ساتنه شیری و چادره قشنگمو زدم بیرون هوا عااالییی بود رفتم و به گفته ه عزیز کفش پاشنه دار پام ک راه رفتنم با دقت تر و آروم باشه و کمرمو درست نگه داره بگذریم طبقه معمول اقا... و ه بود و با یه حال و احوال و پرسیدن و دیدنه وضه دستم که اصن جایه سوختگیم روش نمونده بود و شکره اوس کریم راضی شد بشینم تو ماشین یه بی دقه منتظر بودم تا پرشه و بعدشم پیش به سویه مترو و شانسم بازم روسری اون رنگیو ک میخاسدمو نداش یه لعنت فرستادم ب شانسه زشد و مس م و بل ه رسیدم ب ديوونه خونه و رفتم تو بوفه دیدم به به اقایه ت. برام سیر درست کرده از حق نگذریم که واقعننننن خوشمزه شده بود کلی حال داد و چسبید به محظه دیدنم همشون گفتن واایییی عروس شدی چه خوشگل شدی بس که دیوونن هی بوسم یذره عابرو واسم نذاشتن همه بچه ها داش باورشون میشد که من عروس شدم دیگه به بدبختی حالیشون ک دوستانه خلترز من

دلنوشتـــه نازیلا3

درخواست حذف اطلاعات

عشق چی میتونه باشه؟؟؟ از خودگذشتگی؟؟تلاش؟؟دوست داشتن بی قیدوشرط؟؟؟اشکهای شبونه تو تنهای؟؟ حس خالص کامل شدن؟؟؟غرور وقتی کنارش هستی؟؟؟حس اشتیاق لحظه دیدار؟ له غرور ازدرون و فریاد دوستت دارمهایی تا به آسمون؟؟؟شجاعتی میون آدمای سنگی این روزا که وقتی جار میزنی عاشقتم بهت لقب ديوونه میدن؟؟ نمیدونم...!براستی نمیدونم...خیلی سنگینه این واژه عشق.. من که الکی به ی نمیگم دوستت دارم... حداقل وقتی این واژه رو به زبون بیارم روزی از سرصداقته نه تیکه کلام... اما اگه اینا عاشقیه آره""""من عاشقم من همون ديوونه ایی م که تورو میپرسته...یه ديوونه خیلی کارا میکنه..تا به چیزی ک مخواد برسه..خیلی خطر میکنه...ديوونه س ولی عقلشم سرجاشه...دنبال راه حل میگرده و جا نمیزنه.. وقتی همچین یو پیداکردی وقتی حسش کردی وقتی میبینی زندگیشو برای یه لحظه دیدنت میده ..ساده ازش نگذر..این عشقا خیلی نابه خیلی خالصه نذار دلش بشکنه نذا

#تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

بعد دو روز تنهایی زیاد ا ش گفتم گه خوردم منو تنها نزار انگاری که من رفته بودم بیرون محل نذاشته بودم ا ش من بودم که گفتم ببخشید ا ش اون بود که قول گرفت حرف بزنم ا ش من بچه شدم اون فهمیده اینا رو همه شو سر تنهاییم میزارم و کوتاه میام بلا ه خدای منم بزرگه علی امشب از سر بی یم هم اتاقیام گفتن بیا بریم بیرون شام بخوریم ا ش دعوا شد یکیشون که اصلا غذا نخورد من خوردم خیلی خوردم بعدم که پیاده شدم 50 دلار تا توی خونه هم داشتیم دعوا میکردیم من که با اون که غذا نخورد بعد دعوا شایدم ریک راست میگه من بچه باشم ولی هم اتاقی ديوونه ام در و باز کرد هنگاه رانندگی ديوونه ان همه اینجا بعد اومدیم خونه من رفتم تو اتاقم اون دوتا هر هر و کرکر پایین اینا ديوونه ان اگه از هم خوشه تون نمیاد پس این هر هر و کرکر چیه پس اون دعوا چی بود اینجا همه دیونن به همه توصیه میکنم ایرانو ترک نکنن به همه توص

زخم

درخواست حذف اطلاعات

ماها می گیم "بژگی" به فتح ب، س ژ یعنی دیم! یعنی یک چیزی که نه بهش آب بدی نه کود نه مراقبش باشی نه دلواپسش! یعنی ولش که به امید طبیعت! یعنی ... یک لحظه رفتم وب این جناب نیلوفر. یک آهنگی ، گمونم از مرحوم پاشایی، پس زمینه وبلاگشه نه انگار گفت حامد برادران. چه می دونم بهرحال، داره می خونه که: کی ، مثل تو، دلمو ش ت، رو دلم، رو هرچی که هست، بگو مثل تو کی چشماشو بست بگو کی مثل منه که بمیره برات، تو رو جوری که تو هستی بخواد، شده ديوونه خاطره هات چجوری قید این عشقو زدی چچوری اینهمه بد شدی... این تنهایی، منو ديوونه کرده کجایی، تو هنوز توی خاطره هامی، مثل ع های خوب دوتایی ... اونقدر حتی موسیقی گوش ندادیم، که ییهو که یک چیزی پخش می شه، شوکه می شیم انگار! یادت نیست، می دونم دیگه اسم منو، نداری دیگه اسم منو، هرچی که بود رفتی و دل کندی چه زود واسه ات آسونه ولی واسه من ساده نبود چجوری قید این عشقو

دختر دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

قشنگ ترین داستان زندگیمه به نظرم اوایل حالش خوب بود ؛ نمیدونم چرا یهو زد به سرش. حالش اصلا طبیعی نبود .همش بهم نگاه میکرد و میخندید. به خودم گفتم : عجب غلطی قبول ها.... اما دیگه برای این حرفا دیر شده بود. باید تا برگشتن اونا از عروسی پیشش میموندم.خوب یه جورائی اونا هم حق داشتن که اونو با خودشون نبرن؛ اگه وسط جشن یهو میزد به سرش و ديوونه میشد ممکن بود همه چیزو به هم بریزه وکلی آبرو ریزی میشد.اونشب برای اینکه آرومش کنم سعی بیشتر بش نزدیک بشم وباش صحبت کنم. بعضی وقتا خوب بود ولی گاهی دوباره به هم میریخت. یه بار بی مقدمه گفت : توهم از اون قرصها داری؟ قبل از اینکه چیزی بگم گفت : وقتی از اونا میخورم حالم خیلی خوب میشه . انگار دارم رو ابرا راه میرم....روی ابرا ی بهم نمیگه ديوونه...! بعد با بغض پرسید تو هم فکر میکنی من ديوونه ام؟؟؟ ... اما اون از من ديوونه تره . بعد بلند خندید وگفت : آخه به من م

به من میگن دیوونه

درخواست حذف اطلاعات

امروز صبح یه صدای آرومی تو یه فضای ناخوشایند و خشک درمانی (منو یاد سینوحه مینداخت) شعر میخوند. میخوند: به من میگن ديوونه اینو خودم میدونم ديوونه ی تو هستم اونجا بود که فهمیدم در فرهنگ ما به ی که هذیان میگه، توهم میزنه یا مشکل در روانش داره میگن دیوانه! واقعا تا به حال اینجوری فکر نمی ، دیوانه واژه مقدسی بود که همیشه آرزوم بود یه روزی به درجه دیوانگی برسم. اون دیوانه که تو کوچه خیابون شنیده بودم، یه شخصیت خیلی عجیب و افسانه ای بود که الان فهمیدم اصلا وجود نداره. ولی مریض های بخش اعصاب روان از نظر من دیوانه نیستن. اونها فقط اختلالاتی در سطح نوروترنسمیتر های مغزی شون دارن که با دارو و... حل میشه. یک بیمار هستند مثل بیمارهای جراحی بنظر من دیوانه نیستن، ولی وقتی باز هم بنظرمن انگ بیماری اعصاب و روان به ی بخوره اون آدم خیلی از چیزهایی رو که میدونه و میتونه رو انکار میکنه چون باورش میشه دیوانه

می دونی خوب ترین حادثهـ ای ؟

درخواست حذف اطلاعات

میگهـ که خوشش میاد که ا ل ه ا م م صدام کنهـ .. میگهـ دوستم داره .. میگهـ خیلی حواسش بهم هست .. میگه که عشقمـ عشق:) میگم که خوب ترین حادثه می دانمشـ .. میگم که عااااشقشششم :) میگم که ديوونه شممم:) میگه کاری ند.اری؟ میگم تویی .. میگه جاان؟ میگم کار.م تویی ❤️ میگم ببین اگه رفتم از زندگیت بیرون .. با شی.ر پسته با ک د با دد ب .. با دوست دارما .. یاد من میفتی .. میگم مطمئنم .. میگه هیچی نگو فقط بمون .. باش .. آی عشق❤️

ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮش ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻢ

درخواست حذف اطلاعات

ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ.....ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻡ ﻣﻴﻮﻣﺪ اﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻮﻓﺘﻪ....اﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩاﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﻴﮕﺬﺭﻩ....ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﮕﺬﺷﺖ تب گریه گرفته چشاموچقدر ابریه حال و هواموبه ی نمیگم دیگه حرفامو ی که نمیفهمه نگاموداره میمیره دلخوشیامو ی نیست دیگه پاک کنه اشکامو ی نمیاد به جات عشقمصدا یعنی تو ،آره هوا یعنی تودلم نمیمیره برات عشقم ،مال منی توندارمو دارمت انگار ديوونه شدم آخه تو بگو چراچرا میگی عاشقتم یا نه ،آره بخدا مثل گلدون خشک تویه ایوونکه تموم میشه توی زمستوونمثل یخ شده ،یخ زده قلباموونمثه من مثه تو مثه باروون دیگه خیسه چشای دوتاموننمیره غم و میمونه این مهمون ی نمیاد به جات عشقمصدا یعنی تو ،آره هوا یعنی تودلم نمیمیره برات عشقم، مال منی توندارمو دارمت انگار ديوونه شدم آخه تو بگو چراچرا میگی عاشقتم یا نه، آره بخدا ی نمیاد به جات عشقمصدا یعنی تو ،آره هوا یعنی ت

برف..

درخواست حذف اطلاعات

میباره اشکایم رو شهر گونه ام تا وقتی زنده ام با تو میمونماحساس من رو قلبت میدونه دوست دارم ديوونه من به تو دلگرمم با اینکه برف میاد یه روزی میای و لب ها به حرف میاد من به تو و فردا خیلی امیدوارم خیلی برام خوبه که تورو دوست دارم ش می ید تو دستای باد قلبم لرزید و عشق تورو داداحساس من رو قلبت میدونه دوست دارم ديوونهمنبع: http://farewell68. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از وقتى ویدئوهاى دیانا رو میبینم حس میکنم ى متالهد دست و پا چلفتى و بی بخارم که هیچى بارم نیست چرا نتونستم آهنگ آرچ انمى رو تشخیص بدم ؟! حالا با این چیکار کنم ؟! اینم ديوونه م کرده http://s9.picofile.com/file/8276629918/trim_4ed81969_24c0_4cae_adac_fdfdd4bfbd7b.mov.html انصافا از ماه افسون بهتر می ه منبع: http://paranoid. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدایا!من چرا اینجوری شدم آخه؟!نمیدونم چمه، نمیدونم دلیل این حالم چیه، نمیدونم مگ ی آدم تا چ حد میتونه تحمل داشته باشه..آخه خدایا مگ میشه هر روز ک بگذره بازم عاشق تر شد؟! مگ میشه با این همه بیتفاوتی بازم عاشق موند؟! چرا من اینجوریم آخه؟!..دلم براش تنگ شده...همین ی شب ک گذشته دلم تنگ تر شده، حتی بیشتر از همیشه، حتی بیشتر از روزایی ک واقعا نبود، دلم تنگه چون گفت میاد، دلم بیتابه چون گفت بازم حرف میزنیم، هیچوقت نمیگفت بازم میام، اما اینبار.. من دلم تنگه، دلم بودنشو میخاد...خدایا!مغزم داره میترکه از این فکرای الکی، دارم ديوونه میشم ای خدا، فکرش داره نابودم میکنه، فکر حامد، و نازنین...خدایا فک کنم دارم ديوونه میشم، خداجون ب بزرگیت قسم این فکرا تو مغز من نمیگنجه، برام سنگینه، خیلیم سنگینه، داره بهم فشار میاره، داره روحمو میخوره، داره نابودم میکنه...ینی الان داره چیکار میکنه؟!یادشه من اینجا منتظرش

این پست چرتو پرت نوشت است ارزش خوندن نداره وقتمونو تلفش نکنین از من به شما نصیحت

درخواست حذف اطلاعات

خوب نیست نعععععع خوب نیستتتتتتت اصلا خوووووووووب نیست ..... ای بابا اصلا نمیخام درمورد موضوع خاصی صحبت کنم.... درکل میگم خووووووووووووووب نیسسسسسسسسسسسسست ....نیست نیست نیست نیست نیست نیست.... هعیییی خالی کن خودتو خالی کن........ مختتتتتت پوکیده.... نیاز به تمرین داره شاید این کلمه ها بتوننن خوبش کنن............. ديوونه زنجیری شده رفته...... بی حوصله بی مخ بی اعصاب سر در گم .... گاهی اوقات ادم همگ میکنه نیاز به ریست داری همه چی همه چی همه چی همه چی همه چی..... خوب شو خوب شو درست شو ذهنتو جمع کن .... خوب شو مختو ریست کن .... همه چی خوب شه .چی خوبه چی بده چی بده فرق ادما باهم وایییی این صفحه کلید هم ديوونه شده ..... همه دیونه شدیم...... دیوووووووووووونه....... یووووهووووووووووووووو....

پایداریم❤

درخواست حذف اطلاعات

اوم خب اولا سلام دوما صبح بخیر سوما ديوونه عمته اشکیم چون میدونم الان بم میگی ديوونه

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تو مخمصم عجیب بدجوری گیره پام من بردمت بالا کشیدی زیر پامهرکی که دورم بود گریه هامو فهمید اما دلم با عشق تو روت میخندید ندیدی و نفهمیدی دلم بدجوری داغون شد تو رفتی و شبای من پر از اشک و بارون شد نترس هیشکی نمیدونه که نیستی دیگه ديوونهبترس اونی که راحت ریخت تموم آبرومونه اونی که راحت ریخت تموم آبرومونه... خیلی وقته که خیلی تنهام نه میخوام با ی باشم نه ی میخواد با من باشه.....منبع: http://blueskyeman. /

ازت مچکرم

درخواست حذف اطلاعات

ازت مچکرم از اینکه چشم به این دنیا گشودیاز اینکه پا تو زندگیم گذاشتی. از اینکه پا به پام همیشه بودیازت ممنونم ای تنهای عاشق . که یادم دادی دستاتو بگیرماجازه دادی با تو هم نشین شم . تو جون دادی به این احساس پیرمازت مچکرم ديوونه ی من ازت مچکرم ديوونه من تو پای عشقو به قلبم کشیدیتونستی با بدو خوبم بسازی تو طعم سختیو با من چشیدیتو یادم دادی با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردماز این ناراحتم کم با تو بودم باید زودتر تو رو پیدا می از این ناراحتم کم با تو بودم شبای بی تو من بی خواب میشم ی هم اسم تو هر جا که باشه مثه پروانه ها بی تاب میشمازت مچکرم .ازت مچکرم منبع: http://soltaneman. /

ازت مچکرم

درخواست حذف اطلاعات

ازت مچکرم از اینکه چشم به این دنیا گشودیاز اینکه پا تو زندگیم گذاشتی. از اینکه پا به پام همیشه بودیازت ممنونم ای تنهای عاشق . که یادم دادی دستاتو بگیرماجازه دادی با تو هم نشین شم . تو جون دادی به این احساس پیرمازت مچکرم ديوونه ی من ازت مچکرم ديوونه من تو پای عشقو به قلبم کشیدیتونستی با بدو خوبم بسازی تو طعم سختیو با من چشیدیتو یادم دادی با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردماز این ناراحتم کم با تو بودم باید زودتر تو رو پیدا می از این ناراحتم کم با تو بودم شبای بی تو من بی خواب میشم ی هم اسم تو هر جا که باشه مثه پروانه ها بی تاب میشمازت مچکرم .ازت مچکرم منبع: http://soltaneman. /

دوستت دارم پویا

درخواست حذف اطلاعات

مـــــن دیوونتم ... ديوونه توے کہ واسم با ھمہ فرق دارے...

دومین عاشورا تاسوعا .... کنارهم:)

درخواست حذف اطلاعات

سلام شهادت حسین مهربون و تموم یارای وفادارشو بهتون تسلیت میگم...برامون دعا کنین تا ده روز دیگه اگه سی تومن پول جور نکنیم عروسیمون میره برای اسفند ماه:(ناراحت میشم اگه اون موقع بشه...امروز صب مسود رفت سرکار یهرکارخونه که تابلو برقه خطه تولیدشو بسته بود ولی دیروز نموم نمشد موند برای امروز...منم با ماماینا بیرون نرفتم گفتم یوقت کارش زود تموم میشه باهم میریم زاده...اما دیر اومد خیلی دیر ساعت ٥:( از یطرف خونه ننینا بودم انقد گرم بود داشتم ديوونه میشدم از یطرف ناراحت ازاین اوضاع زندگیمون بخدا اسیریم مسود امروز بجا رفت یجا رفت جورابشو برداشت یجا رفت ناهار خورد...خیلی معلقیم اختیارمون دست خودمون نیس واقعا داشتم از دوران عقد ديوونه میشدم از یطرف پسر و زنش اوندن حسودی از خونه خودشون میومدن اختیارشون دسته خودشون بود...اما رفتم با میود مهربون شدم بابا شیر پخش کرد خیلی مهربون بود خداروشکر هزارتا نذر پو