رسانه
رسانه

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد :: جستجورزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد. رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شد رزمايش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد. رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شد رزمايش بهداشت و درمان نزا

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد.رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شدرزمايش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با  محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد.رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شد

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد.رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شدرزمايش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد.رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شدرزمايش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد.رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شدرزمايش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

رزمایش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

 رزمايش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه رزم با محوریت گردان های بهداشت و درمان تهران و با ب ایی چادرهای پزشکی مجهز به دستاوردهای جدید صبح امروز یکشنبه ۱۵ مهر در درمرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ایران برگزار شد.رزمايش گردان های بهداشت و درمان با رمز (لبیک یا حسین ع) و به منظور تقویت آمادگی جهت حملات شیمیایی دشمن فرضی با حضور شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی و جمعی از فرماندهان نزاجا برگزار شدرزمايش بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد

مانور آمادگی امداد، نجات و خدمات پزشکی اداره بهداشت و درمان نزاجا برگزار شد + تص

درخواست حذف اطلاعات

مانور آمادگی امداد، نجات و خدمات پزشکی اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی عصر امروز برگزار شد.

معاینه سه هزار و 400 نفر در روز نخست رزمایش مردم یاری

درخواست حذف اطلاعات

معاون بهداشت و درمان نزاجا، اقدامات مردم یاری در روز نخست از رزمايش محمد رسول الله (ص) را تشریح کرد.

ع / رزمایش درون شهری نزاجا در ارومیه

درخواست حذف اطلاعات

رزمايش درون شهری یگان های منتخب قرارگاه منطقه ای شمال غرب نزاجا با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، امروز در میدان صبحگاه مشترک لشکر ۶۴ پیاده برگزار شد.

بازدید فرمانده کل از بیمارستان صحرایی نزاجا (ع )

درخواست حذف اطلاعات

سید عبدالرحیم فرمانده کل عصر چهارشنبه با حضور در اداره بهداشت و درمان نزاجا از بیمارستان صحرایی و کان های اضطراری این مجموعه بازدید کرد.

همایش استانی درمان ناباروری و سقط جنین برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

همایش استانی درمان ناباروری و سقط جنین و چگونگی ایجاد شرایط باروری سالم با حضور معاونین آموزش و بهداشت و روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های مختلف استان در سالن ابن سینای مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی م آباد برگزار شد.

یگان پهپادی نزاجا توسعه می یابد/ در رزمایش ها از تاکتیک ها و تکنیک های بومی شده

درخواست حذف اطلاعات

فرمانده نیروی زمینی ایران گفت: بسیاری از تیپ های نزاجا به تیپ های متحرک هجومی تبدیل شده اند تا به سرعت با دشمن مقابله کنند.

مسابقات کشوری بسکتبال قهرمانی نزاجا به میزبانی اردبیل برگزار می شود

درخواست حذف اطلاعات

مسئول تربیت بدنی تیپ 40 متحرک هجومی نزاجا گفت: مسابقات بسکتبال قهرمانی نیروی زمینی به میزبانی اردبیل برگزار می شود.

ع / رزمایش بیت المقدس ۲۹ نیروی زمینی

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با سوم داد سالروز عملیات آزادسازی مشهر، رزمايش «بیت المقدس ۲۹» نیروی زمینی با رمز «یا علی بن طالب»و با حضور تمام رسته های نزاجا صبح چهارشنبه در منطقه نصرآباد اصفهان برگزار شد.

نشست مشترک بهداشت و درمان ایران و عمان برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: نشست مشترک فرماندهی بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ایران و هیئت خدمات پزشکی عمان برگزار شد.

آقاجانی از لیست معانان بهداشت خط خورد/ معاونت درمان هاشمی به جان بابایی رسید

درخواست حذف اطلاعات

پس از برکناری محمد حاجی آقاجانی از معاونت درمان بهداشت و معرفی وی به عنوان س رست یکی از های علوم پزشکی؛ بهداشت در حکمی قاسم جان بابایی را به عنوان معاون درمان وزارت بهداشت منصوب کرد.

اعزام یگان های واکنش سریع .. به منطقه عمومی رزمایش بزرگ نزاجا

درخواست حذف اطلاعات

.. سرتیپ دوم ستاد سید کمال پیمبری در حاشیه روز اول رزمايش محمد رسول الله با اشاره به ابعاد رزمايش عنوان داشت : این مرحله با وجود بعد مسافت با موفقیت انجام شد و یگان ها به خوبی جابجایی را انجام دادند. وی افزود: یگان های واکنش سریع و هوابرد در کمترین زمان ممکن به منطقه تهدید رسیدند و در مواضع خود مستقر شدند. سخنگوی رزمايش محمد رسول الله 4 با اشاره به طرح های نزاجا برای جابجایی یگان ها در رزمايش یاد اور شد : عشق به ولایت باعث شده تا زمان ها تقلیل پیدا کند و روحیه بالا و توان رزمی یگان های نزاجا در زمان کم بینظیر است. البته اموزش نیروها هم توان عملیاتی را به حداکثر رسانده است . منبع: http://monji313. .. /

دستور بهداشت برای درمان پزشک ایرانشهری

درخواست حذف اطلاعات

به دستور بهداشت، تیمی تخصصی به س رستی رییس سازمان اورژانس کشور، مسوول تصمیم گیری درباره درمان " محسن قربانی" – پزشک شاغل در شبکه بهداشت و درمان نیکشهر شد.

پوردستان در مراسم تشییع پیکر نراقی شرکت کرد

درخواست حذف اطلاعات

پیکر رئیس سابق اداره بهداشت و درمان نزاجا با حضور احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی تشییع شد.

بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان بیجار

درخواست حذف اطلاعات

جلسه هم شی در راستای رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان با حضور مسئولان بیجار برگزار شد.

سرمایه گذاران بخش بهداشت و درمان حمایت می شوند

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: بهداشت گفت: وزارت بهداشت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان بویژه در مناطق مرزی و محروم حمایت می کند.

هم شی مدیران مراکز و شبکه های بهداشت لرستان

درخواست حذف اطلاعات

رئیس علوم پزشکی لرستان در نشست هم شی با مدیران مراکز و شبکه های بهداشت و درمان استان که در سالن جلسات معاونت بهداشتی این برگزار شد، گفت: هنر علوم پزشکی لرستان توسعه زیرساخت ها برای ارتقای سیستم بهداشت و درمان است.

تاکید بر اصلاح و بازخورد در برنامه های بهداشت و درمان

درخواست حذف اطلاعات

معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت به شاخص های مختلف برنامه های توسعه بهداشت و درمان کشور اشاره کرد و گفت: باید اصلاح و بازخورد در برنامه های بهداشت و درمان مورد تاکید باشد.

هزینه بهداشت و درمان پولدارهای ایرانی چند برابر بی پول ها است؟

درخواست حذف اطلاعات

در ماه های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، هزینه دارو و متعاقب آن هزینه بهداشت و درمان افزایش یافته است. به همین منظور بر آن شدیم تا به این پرسش ها پاسخ دهیم که اولاً در یک دهه اخیر سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارها چه تغییر کرده است و ثانیاً هزینه بهداشت و درمان پولدارهای ایرانی چند برابر بی پول ها است؟

برگزاری مانور اضطراری منطقه ای بهداشت و درمان در روستا های جم

درخواست حذف اطلاعات

مانور اضطراری منطقه ای بهداشت و درمان با مشارکت تیم های بهداشتی درمانی هلال احمر از پنج استان در روستا های جم برگزار شد.

خوزستان| 18 طرح بهداشت و درمان در شهرستان مشک به بهره برداری می رسد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس شبکه بهداشت و درمان مشک گفت: تکمیل و بهره برداری از 18 طرح حوزه بهداشت و درمان شهرستان مشک مورد توجه قرار گرفته است.

رزمایش های نزاجا؛ از تاکتیک های ابداعی تا عملیاتی شدن آ .. ین دستاوردهای تسلیحات

درخواست حذف اطلاعات

و از طرفی مهمترین آفتی که ممکن است این نیرو از درون تهدید کند، مسئله س .. و رکود است، که این موضوع ارتباط مستقیمی با توان رزمی دارد، لذا نیروی زمینی موفق و زبده به نیرویی گفته می شود که دائما در تحرک و پویایی و اجرای مأموریت های عملیاتی باشد.نیروی زمینی از طرفی دیگر به علت برخورداری از ظرفیت انسانی گسترده نیاز به آموزش های ویژه تخصصی و تمرین تاکتیکهای متناسب با تهدیدات دارد تا در زمان وقوع تهدید امکان لازم را به لحاظ روحی، جسمی و تخصصی برای مقابله داشته باشد.با توجه به مطالب مذکور نیروی زمینی .. در طول سال چندین رزمايش را بطور تخصصی، ویژه و عمومی برگزار می کند و تکنیکها و تاکتیک های ترسیمی را با تلفیقی از تسلیحات بومی و غیربومی به نمایش می گذارد. منبع: http://mouod94. .. /

آ ین آمار مصدومان ز له از زبان معاون بهداشت

درخواست حذف اطلاعات

جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت افزود: تعداد مصدومین حادثه در حال حاضر به 7460 نفر رسیده است که با همت و تلاش کادر درمان 4313 نفر به صورت س ایی درمان شده اند.

اجرای تمرین زرهی در رزمایش نزاجا

درخواست حذف اطلاعات

تاکتیک پ ند در سطح توسط تانک های بهینه سازی شده چیفتن، تی 72 و اسکو ین در بیست و نهمین رزمايش بیت المقدس اجرا شد.

تاکید اعضای کمیسیون بهداشت بر استمرار نظارت ها پس از تخصیص ارز

درخواست حذف اطلاعات

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در همه حوزه ها و همچنین حوزه بهداشت و درمان نباید کالاهای غیرضروری را وارد کنیم هرچند که امید داریم با نظارت کمیسیون بهداشت بحث سلامت را با توجه به منابع ارزی و نوع واردات…

اولویت های برای ت دوازدهم در حوزه سلامت، بهداشت و درمان

درخواست حذف اطلاعات

تهران- ایرنا- برنامه جامع برای ت دوازدهم با عنوان «دوباره ایران» در حوزه سلامت، بهداشت و درمان با هدف تداوم طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان انتشار یافت.

سخنرانی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 22 بهمن بندرعباس

درخواست حذف اطلاعات

بندرعباس- ایرنا- براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات ی هرمزگان، مراسم 22 بهمن ماه در بندرعباس با حضور و سخنرانی سید حسن قاضی زاده هاشمی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

باید محکم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم

درخواست حذف اطلاعات

رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: ادعای نقض توسط ایران از سوی غربی ها،نشان می دهد که آنها دشمنی خود را می کنند و ما باید محکم در مقابل آنها ایستادگی کنیم.

یگان پهپادی نزاجا توسعه می یابد

درخواست حذف اطلاعات

یگان پهپادی نزاجا توسعه می یابد  سرتیپ «کیومرث حیدری» فرمانده نیروی زمینی در نشست خبری که صبح امروز و در آستانه 29 فروردین «روز » برگزار شد، اظهار داشت: سال ٩٦ همانطور که ی نیز در دیدار فرماندهان بیان د و طبق براوردهای اطلاعاتی، سالی سرشار از امنیت و ارامش و مقطع گشایش افق های جدید برای نزاجا خواهد بود. حیدری افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در سال ٩٦ چهار خط تولید قطعات مورد نیاز انواع تجهیزات عمده و راهبردی را راه اندازی می کنیم که این یک حرکت بی سابقه، انقل و جهادی است و در ابعاد مختلف پاسخگوی نیازمندی های تسلیحاتی و تجهیزاتی خواهد شد.فرمانده نزاجا افزود: برنامه داریم تا این پهپادها را برای عملیات در شب و با برد بلند و طول مدت عملیاتی که مورد نیاز است آماده کنیم و هم اکنون نیز درحال گسترش این یگان در کل کشور هستیم.

اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار به بهداشت و درمان

درخواست حذف اطلاعات

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیر استان بوشهر از اختصاص 30 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار به بهداشت و درمان این شهرستان در ت تدبیر و امید خبر داد.

بازهم قاضی زاده هاشمی!

درخواست حذف اطلاعات

بهداشت در این مدت تلاش اش را کرده است که وزارتخانه بهداشت و درمان درست و درمان کار کند.

هزینه درمان پولدار های ایرانی چند برابر فقرا است؟

درخواست حذف اطلاعات

در ماه های اخیر، هزینه دارو و متعاقب آن هزینه بهداشت و درمان به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است. به همین منظور، بر آن شدیم تا به این پرسش ها پاسخ دهیم که اولاً در یک دهه اخیر، سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه خانوار ها چه تغییر کرده و ثانیاً هزینه بهداشت و درمان پولدار های ایرانی چند برابر بی پول هاست؟

بهره مندی بیش از 20 میلیون نفر مرتبه در استان کرمانشاه از خدمات بهداشتی

درخواست حذف اطلاعات

قائم مقام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر امروز مردم از بهداشت و درمان کشور رضایتمندی حدود 80 درصدی دارند، حاصل تلاش 450 هزار پرسنل وزارت بهداشت در سراسر کشور است.