رسانه
رسانه

روزهای زندگی :: جستجوگل یاس

درخواست حذف اطلاعات

گل یاس قشنگم در حصار تنهائی ام از روزهاي خوشی برایت مینویسم که محو شد و به پایان رسید از آن همه دیوانگیها و دلبستگیها برایت مینویسم که اکنون دیگر به خاطرات پیوسته اند بیا و آغوش گرمت را به تن سرد من بسپار تا در کنارت عشق را تجربه کنم وآن را پاس بدارم بیا و خستگیها و دلتنگیایت را به روان خسته تر من بسپار تا منم در خیال قشنگت آرام بگیرم گل قشنگم خنده هایت نگاهت و صدای مهربانت به من زندگي می بخشد بگذار تا ابد در نگاه قشنگت زندگي را تجربه کنم زنده بودن را احساس کنم گل یاسم تا زندگي بجاست و تا نفس به چالش هوا پا برجاست عاشقانه دوستت دارم به عشق تو زنده اممنبع: http://a2a2a2. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم... زندگي نام نکویی ست،که خارش کردیم... زندگي نیست به جز نم نم باران بهار... زندگي نیست به جز دیدن یار... زندگي نیست به جزعشق... به جز حرف محبت به ی... ورنه هرخاروخسی... زندگي کرده بسی... زندگي تجربه ی تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد... ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگي اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگي پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگي به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگي خیالی زندگي که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگي نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهاي بیش تری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد) جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد! این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگي کن! لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کار

برگهای پائیزی

درخواست حذف اطلاعات

عزیز من! زندگي، بدون روزهاي بد نمی شود، بدون اشک و درد و خشم و غم نمی شود. اما، روزهاي بد، همچون برگهای پاییزی؛ باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند. عزیزمن! برگهای پاییزی، بی شک، در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند.#چهل_نامه_ی_کوتاه_به_همسرم #نادر_ابراهیمیمنبع: http://bazezendegi. /

در عجبم از زندگی

درخواست حذف اطلاعات

خواهرم معتقده هر ادمی باید حداقل یک کتاب بنویسه و تفکرات و بینش و برداشت خودش رو ثبت کنه ، البته من می خوام ایده ش رو کامل تر کنم به این شکل که از اونجا که نمیدونیم اینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد باید هرساله چکیده ای بنویسیم و سالهای بعد کاملترش کنیم.در عجبم که روزهاي سخت گذشت و من به زندگي عادی برگشتم و در بیداری زندگي می کنم در عجبم از ترک زانا و زندگي بدون این ماده !دخترم برای کارهاش تهران رفته ، من و پسری هستیم و از اینکه هنوز پیشمه خوشحالم ، هر کدومشون و هر تعداد روزی که کنارم هستند خوشبختی هست این روزها معده ی من مثل خندق شده و سیری ناپذیر و برای منی که همیشه از خوردن فراری بودم عجیبه !امروز پشت پنجره های حیاط رو بامبو نصب کردیم صبحا افتاب می ت د و پسرم از این وضعیت ناراحت بود امروز صبح به قصد کاموا یدن بیرون رفتم اول بنزین زدم اما بعد منصرف شدم ترجیح دادم اگر قراره احساسی ید کنم گشت

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کابوس روزهاي کودکی من شیشه شربت سبز رنگ -عجب سبز خوشرنگی هم بود - خارجی مخصوص درد شکم توی در یخچال بود که در طبقات بالایی گذاشته شده بود ، برای کودک کوچکی که همیشه دلش درد می کرد و دست به استفراغش خوب بود و در شیشه که باز میشد تمام دل و معده اش با حرکات چرخشی به هم می ریخت و ....تمام کلا روش های دارویی در من اثر ع داشتند کابوس این روزهاي من هم مثل ان روزهاست ،دل آشوب کن منبع: http://jourab. /

کتاب، دوست روزهای درمان ک ن محک

درخواست حذف اطلاعات

درمان بیماری سرطان نیاز به صبوری فراوان دارد. روزها و ساعت های متمادی درمان نیاز به شه ای دارد تا گذار از روزهاي سخت را آسان سازد. ذات و جان کودک، مشتاق حرکت و دویدن و نماندن است و اگر در روند مبارزه با بیماری، تدبیری برای مقابله با روزمرگی ها شیده نشود، منجر به افت روحیه کودک و والدین و در نهایت اختلال در روند درمان می گردد. در محک سالهاست در پی افزایش کیفیت زندگي ک ن مبتلا به سرطان، کتاب و کتاب خوانی را همراه روزهاي درمان کردیم. گروه های داوطلب مؤسسه، هر هفته بر بالین ک ن حاضر می شوند و با خواندن کتاب، افقی بدون محدودیت برایشان می گشایند. ک ن برای ساعتی از تخت بیمارستان جدا می شوند، با رستم هفت خوان را طی می کنند، با حسن کچل، چهل گیس را از دام دیو می رهانند، گاه به اندازه نخودی، کوچک و گاه به اندازه سهراب و سیاوش، پهلوان و رعنا می شوند. آنگاه که داستان به پایان می رسد آغازِ ماجرایی د

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روزهاي برفی، هم به فکر بی خانمان ها باشید ، هم به فکر آنهایی که خانه دارند و تنهایند !!!این خانه ها گرم نمی شوند ... به فکر اینها هم باشیدهرچقدر بخاری را زیاد میکنند ، گرم نمیشوند..هرچقدر کنار بخاری مینشینند، شب تمام نمی شودروزهاي برفی، هوای آدم های تنها را هم داشته باشید ... منبع: http://khaterate-ziba. /

بودن و زندگی

درخواست حذف اطلاعات

بودن دلیل میخواهد...وماندن دلیل محکمتر....نمیشود بی دلیل ماند......باید ی باشد که محکم بندت کند به خودش.... به زندگي....باید ص باشد که صدا بزند نامت را.....و تو برگردی به سمت زندگي......باید ی باشدکه دستهایت رامحکم بگیرددر دستانش......تا تاب نخوری بین این همه بلا تکلیفی باید یک آغوش گرم باشد که تو را سهم خود کند.....باید یک نفر باشد.....یک دلیل محکم برای زندگي.....منبع: http://majidkakvan. /

123-کتاب، دوست روزهای درمان ک ن محک

درخواست حذف اطلاعات

درمان بیماری سرطان نیاز به صبوری فراوان دارد. روزها و ساعت های متمادی درمان نیاز به شه ای دارد تا گذار از روزهاي سخت را آسان سازد. ذات و جان کودک، مشتاق حرکت و دویدن و نماندن است و اگر در روند مبارزه با بیماری، تدبیری برای مقابله با روزمرگی ها شیده نشود، منجر به افت روحیه کودک و والدین و در نهایت اختلال در روند درمان می گردد. در محک سالهاست در پی افزایش کیفیت زندگي ک ن مبتلا به سرطان، کتاب و کتاب خوانی را همراه روزهاي درمان کردیم. گروه های داوطلب مؤسسه، هر هفته بر بالین ک ن حاضر می شوند و با خواندن کتاب، افقی بدون محدودیت برایشان می گشایند. ک ن برای ساعتی از تخت بیمارستان جدا می شوند، با رستم هفت خوان را طی می کنند، با حسن کچل، چهل گیس را از دام دیو می رهانند، گاه به اندازه نخودی، کوچک و گاه به اندازه سهراب و سیاوش، پهلوان و رعنا می شوند. آنگاه که داستان به پایان می رسد آغازِ ماجرایی د

نوشته محمد رضا شعبانعلی

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزها، شیرینند. زود می گذرند. می ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر بادوستان قدیمی .بعضی روزها، مهم اند. زود می گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی می ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تاآ ین روزهاي زندگي با ما می ماند. مثل روزی که عاشق می شویم .بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود می گذرند. فراموش می کنیمشان. می ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی ازنزدیکانمان را از دست می دهیم .بعضی روزها متفاوتند. زود می گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار می کنیم. و بارها با آن روزها زندگي می کنیم. می میریم وزنده می شویم. مثل روزی که با عزیزترین مان می گذرانیم .بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. می آیند. می مانند. و نمی گ

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود.پاییز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند.پاییز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که این روزها از این مغازه به آن مغازه می روند تا خود را برای روز اول مهر آماده کنند و چه برای پیرمردهایی که روزهاي آ تابستان را روی نیمکت های توی پارک یا سکوهای جلوی خانه سپری می کنند.پاییز بوی مدرسه می دهد، چه فرقی می کند که این مدرسه در خاطرات سال های سال پیش ما جا مانده باشد و غباری از زمان، چهره آدم های توی آن را تار کرده باشد.پاییز بوی مدرسه می دهد، حتی اگر آن قد

روزهای بهتری در راه است -1-

درخواست حذف اطلاعات

روزهاي اول مهر است ... و دلم میخواهد جور دیگری زندگي کنم شادتر ... سرزنده تر ... مهربانتر... صادقتر و عاشق تر آشپزی کنم و گمان کنم که میشود بهتر باشد شاد باشم از هرچه که هست و سعی کنم سالم تر و آسوده تر روزگار بگذرانم حال را دریابم و از آنچه که دارم بهترین استفاده را ببرم تا بهتر از این مهیا شود . روزهاي بهتری در راه است .منبع: http://heiratkade. /

تلخ است..

درخواست حذف اطلاعات

دلم رادر آذری ترین روزهاي سال جا گذاشته ام..... دلم راکنار کبوترهای عاشقِ پشت پنجرهبر بام بهشتی ترین خیال عشقو در باغی از عطر یاس و گل پونه هاجا گذاشته ام... دلم را پیش(...) جا گذاشته امو در این روزهاي قندیل بسته ی عشقنه باغی از یاس و گل پونه هاو نه حتی "او".....اشک هایم راپای گلدان خشکیده ی روی میز میریزم، مشتی خنده بر صورتم میپاشم،و نقاب بی تفاوتی میزنم تلخ است؛اما میدانم،او؛ هیچ وقت هوای دلم را نداشته است !منبع: http://behrouz-naderi. /

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی واژه ی (سبک زندگي) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگي به عنوان نحوه روش زندگي عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

روزهای سخت

درخواست حذف اطلاعات

روزهاي سخت در زندگي هر ی به طور خاصی معنا می شود.در زندگي من به شدت طاقت فرسا و کمر شکنند این روزها تاجایی که اتمام روز خودش تولدی دی ت .دوشادوش این روزها در حرکتم و حتی زمانی که روزگار بلند قدی می کند پاهایم را به انگشتان می رسانم.خلاصه کم نمی اورم اما ای دل غافل این منم که روزهاي زندگي ام را ج مبارزه می کنم و دقیقا هیچ چیز از زندگي کم نخواهد شد.ملالی نیست, ای زندگي به کجا چنین شتابان حرص رفتن می زنی؟ا که چه؟تومیمانی و تف و لعنت های نثار شده ات.اما از من چه خواهد ماند؟یک نغمه که مردم بسپارند به یاد...وبازهم بازنده توخواهی بود. بی دلمنبع: http://bedel. /

هوا

درخواست حذف اطلاعات

امروز از آن روزهاي تعطیل است. از آن روزهايی که باید بنشینی پشت پنجره، یک نوشیدنی گرم بگیری دستت به بیرون نگاه کنی و خیال ببافی. این روزها حتی اگر محل کار باشم حتی اگر یک عالمه کار داشته باشم، باز مثل روزهاي تعطیل است. حالم خوب است. حال هوای گرفته ی ابری با باران ریز ریز. حتی اگر غمگین ترین آدم روی کره ی زمین باشم این هوا آرامم می کند. هوای خیال انگیزیست. باید نشست کنار پنجره و خیال بافت.منبع: http://tabloyekhatkhati. /

مقایسه

درخواست حذف اطلاعات

همین الان یه جایی خوندم که "آرزو نکن جای ِ دیگه ای بودی، آدما بزرگ ترین مشکلاتشون رو به هیچ نمی گن." و "باطن زندگي خودت رو با ظاهر زندگي ی مقایسه نکن." و باز هم اینکه "آواز دهل از دور خوش است." خودمو میذارم جای ی که فقط ع ای اینستاگرام منو میبینه. از چشم اون من عجب زندگي دارم! اونوقته که منم دلم میخواد جای خودم بودم!!! یک سال دیگه گیرم. و دلم گیر تر. منبع: http://tehrangeles. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روزهاي جنوبی به جنوب جان... به جنوب نخل ها و ماسه ها و دریا و آبی ها به جنوب می روم به جنوب گرم با آفتاب رک و پوست کنده و بی تعارفش... به جنوب می روم و بوی زحم و زندگي بخش ماهی هایش جنوب و روراستی آدم هایش و سبزین صورت هایش... جنوب صورت من... عذابم می دهد جای خالی ات... جایت که خالی باشد، جای مادرم، پدرم و همه رگ و پیوندم خالی است و عذاب می دهد این جاهای خالی... می آیم، می آیم می آیم با دست هایی خشک برای تر شدن از بوی جنوب؛ بوی نخلستان و رطوبت زمستانی اش که در پاییز از راه می رسد... بوی اسکله و سنگ ها و شن ها و ماسه ها و جنوب و جنوب و جنوب کودکی هایم جنوب آن روزهاي رفته، روزهاي گرم و سرد و خوب... روزهاي جنوبی... تنها و بهترین تعبیر برای شان همین است؛ روزهاي جنوبیمنبع: http://doonaa. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روزهاي جنوبی به جنوب جان... به جنوب نخل ها و ماسه ها و دریا و آبی ها به جنوب می روم به جنوب گرم با آفتاب رک و پوست کنده و بی تعارفش... به جنوب می روم و بوی زحم و زندگي بخش ماهی هایش جنوب و روراستی آدم هایش و سبزینگی صورت هایش... جنوب صورت سبز من... عذابم می دهد جای خالی ات... جایت که خالی باشد، جای مادرم، پدرم و همه رگ و پیوندم خالی است و عذاب می دهد این جاهای خالی... می آیم، می آیم می آیم با دست هایی خشک برای تر شدن از بوی جنوب؛ بوی نخلستان و رطوبت زمستانی اش که در پاییز از راه می رسد... بوی اسکله و سنگ ها و شن ها و ماسه ها و جنوب و جنوب و جنوب کودکی هایم جنوب آن روزهاي رفته، روزهاي گرم و سرد و خوب... روزهاي جنوبی... تنها و بهترین تعبیر برای شان همین است؛ روزهاي جنوبیمنبع: http://doonaa. /

زائران اربعین اخذ ویزا را به روزهای پایانی موکول نکنند

درخواست حذف اطلاعات

افرادی که تا کنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند هرچه سریع تر نسبت به تحویل مدارک خود به دفاتر زیارتی اعلام شده به آنها جهت اخذ ویزا اقدام نمایند و این امر را به روزهاي پایانی موکول نکنند.منبع: http://hamidrezagoodarzi. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

ن.ا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، بدون روزهاي بد نمی شود؛بدون روزهاي اشک و درد و خشم و غم. اما، روزهاي بد، همچون برگهای پائیزی ، باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می شکنند، و درخت، استوار و مقاوم بر جای می ماند.. برگهای پائیزی، بی شک، در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند... #منبع: http://tajdid. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگي در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست می دهند. برای این که بتوانیم ارتباط با زندگي را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگي داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگي و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه

مادر بی تو تنها و غریبم

درخواست حذف اطلاعات

یک چای داغ ریختم و کنارم گذاشتم ، پسر دومی و دخترم خونه هستند پدرشونم هست و اونطرف خونه نشسته .پسر اولم سر خونه و زندگيش برگشت و به سلامتی رسید و منم تا حدودی دارم به نبودنش دوباره عادت میکنم .همونقدر که بی خبر اومدنش چسبید رفتنش برام سنگین بود و خودم به چشم دیدم که ارام جانم می رود .پسر مهربون عزیزم رفت و شور و شوقی که با وجود خودش به خونه مون اورده بود برد .از وقتی رفته قدر این دو تا بچه ای که اینجان رو بیشتر می دونم و وجودشون رو هر روزی که با ما زندگي کنند غنیمت می دونم اتفاقات زیادی تو این چند وقت گزشته افتاد که شرحش از حوصله اینجا خارج هست .هر روز برای پسر مهمونم غذاهای محبوبش رو درست و هر لحظه دیدمش و حظ .روزهاي ا با وجود اینکه هنوز نرفته بود از شدت تنش که به روزهاي ا باهم بودن نزدیک میشیم حمله عصبی گرفتم و نصف شب کلینیک اعصاب و روان مراجعه ارامبخش بهم زدن و فرتی خوابم برد و زمانی که

روز شمار هفته کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهربانی وزندگي کودک امروز 16/7/95 باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگي کودک امروز شنبه 17/7/95 میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگي کودک امروز یکشنبه 18/7/95 امنیت وسلامت در زندگي کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگي کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاری در زندگي کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگي کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

زندگی و دستهای خدا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگي تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان می خورند و گویا همه بار زندگي می خواهد از روی آن به زمین بیفتد و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیق

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

برای همه مان،یک روزهايی هستند که می نشینیم کنج اتاق و همانطور که دست هایمان یخ کرده می گویم : دیگر نمی شود ادامه داد.برای همه مانروزهايی هستند که خودمان را روی مبل پرت کنیم و بگوییم از این بدتر نمی شود...روزهايی که خیال میکنیم،دیگر هیچ وقت شاد و خوشبخت نخواهیم بود...روزهايی که قید خودمان را می زنیم.. فکر میکنیم تاریخ مصرفمان گذشته و خودمان را جایی میان روزمرگی ها دور می اندازیم...اما خیلی زوددوره ی ِ روزهاي " دیگر از این بدتر نمی شود" ها و ِ " دیگر نمی توانم "هایمان می گذرد . یاد میگیریم که چگونه با روزهاي بد تا کنیم و از آنها بگذریم ...«یاد میگیریم که روزهاي بد می مانند» نه تمام می شوند و نه کوله بارشان را از زندگي آدم جمع میکنند«این ما هستیم که باید ، از بین آن شلوغی ها مسیرمان را ادامه دهیم»روزهاي بد می مانند واین ما هستیم که باید برویم!!!برای همه مانروزهايی هستندکه باید در ابتدایشان تا

هیچ دلیلی برای ادامه ی دنیا در سرم نماند .

درخواست حذف اطلاعات

احتمالن خیلی نزدیک به افسردگی و جنون است ، اما با ح یک انسان معمولی میتوانم بنویسم دلم میخواهد دنیا تمام بشود . هیچ آرزویی که آنقدر مهم باشد تا به تحمل زندگي بیارزد ، ندارم . دلم نمیخواهد شاهدِ بدبختی و فرو رفتن آدم های عزیز زندگيم باشم و از اول شب که خبر بد شدن حالش را دادند با خودم فکر میکنم آدم هایی که بچه و زندگي و طناب های متصل به دنیا را ندارند -مثل من- چرا به زندگي ادامه میدهند ؟ یا چرا دلشان میخواهد دنیا بیشتر کِش بیاید ؟ کدام لذت دنیا را توی خاطرشان نگه داشته اند و دلشان میخواهد برای رسیدن به آن ، از بدتر شدن زندگي چشم پوشی کنند ؟ جایی بین این جمله ها ، حواسم پرت آدمِ بدتر شدنِ هر روزه ی خودم هم بود . منبع: http://narab. /

اعجاززندگی

درخواست حذف اطلاعات

غمگین نباشید ... چرا که خوشبختی می تواند از درون تلخ ترین روزهاي زندگي شما، زاده شود … باورکن ... در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا تعیین شده که قطعاً در زندگي، در زمان مناسب نمایان خواهد شد! یک شخص خاص ... یک اتفاق خاص ... یا یک موهبت خاص ... منتظر اعجاز خدا در زندگي ات باش بدون ذره ای تردید ... منبع: http://dorehamee. /

افتتاح باشگاه تخصصی دارت استان یزد

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی , اولین باشگاه تخصصی دارت استان یزد در سطح بزرگسالان و ک ن با فعالیت مربیان قدیمی و برجسته انجمن دارت کشور افتتاح شد.لطفا در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در کلاسها به آدرس زیر مراجعه نمایید:دارت بزرگسالان:صفاییه-کوچه پشت هتل صفاییه-باشگاه آرکو تلفن:38260224روزهاي یکشنبه و ساعت١٩:١٥ الی ٢٠:١٥ شبدارت ک ن:صفاییه-خیابان ملاصدرا-جنب خیابان ملاصدرا ٢- باشگاه آرکو ک ن زیر 10 سالروزهاي یکشنبه و در 2 سانس از ساعت ٥ الی٦ وساعت ٦ الی ٧

مرا پناه دهید....

درخواست حذف اطلاعات

مردهای زندگي من همیشه خسته ترین آدم های دنیا بوده اند.شاهزاده هایی زخمی که در نابرابرترین جنگ دنیا آش و لاش شده بودند و اسب سفیدشان هم حتی ترکشان کرده بود.توی همه ی این سال ها من آغوش پذیرایی بودم برای آنها که دنیا آغوشش را به رویشان بسته بود.گوشه ی دنجی بودم که آدم ها را در خودم جا میدادم.اتاق ریکاوری بودم.بی اینکه لب برچینم و ابرو درهم کشم زخم هاشان را تیمار می .بوی چرک و عفونت را تاب می آوردم و با جراحت هاشان مدارا می .در جنگ خدایان درونم دیمیتر همیشه پیروز میدان بود.آدم هایم همین که پا می گرفتند و زخم هاشان بسته میشد می رفتند.و در زندگي بعدی شان با نسخه ای که من برایشان تجویز کرده بودم عاقبت به خیر میشدند.توی همه ی این سال های لعنتی من لعنتی فقط معشوق روزهاي بیکاری و بیماری و بی پولی و سربازی و مشکلات خانوادگی بوده ام.آدم ها رفته اند،من مانده ام با هیستوری دردهاشان. حالا خودم درد دارم.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگي میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگي میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگي میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

چهل سالگی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از روزهاي چهل سالگیت در میان گیر و دار زندگي ملال اورت لا به لای آلبوم ع هایت ع دختری مو مشکی را پیدا میکنی زندگي برای چند لحظه متوقف میشود و قبضهای برق و اب برایت بی اهمیت تازه میفهمی بیست ساله پیش چه بی رحمانه اورا در هیاهوی زندگي جا گذاشتی!منبع: http://saate0asheghi. /

سبک زندگی ی از منظر حضرت زهرا(سلام الله علیها)

درخواست حذف اطلاعات

یکی از معارفی که در حال حاضر بسیار ضروری و حیاتی است دانستن سبک صحیح زندگي، آن هم بر اساس برنامه سعادت بخش دین است. بهترین راه برای پی بردن به سبک زندگي ی بهره مندی از کلمات و اهل بیت ایشان است که از هر به حقایق آگاه ترند. یکی از اهل بیت علیهم السلام که بی شک از نزدیکترین ها به حضرت رسول صلی الله علیه وآله نیز می باشد دختر گرامی ایشان فاطمه زهرا سلام الله علیهاست....منبع: http://zendegi-eslami95. /

سبک زندگی» چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگي یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگي می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگي حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون ال

در آستانه فصل من ...

درخواست حذف اطلاعات

روزهاي پاییزی محبوبم به سرعت می گذرند و دور می شوند ... و فصل دیگری از روزنگار زندگي هم به تاریخ من خواهد پیوست . پاییز سختی بود ... سخت و نفسگیر ... روزهايی در خواب و روزهايی در اندوه از دست دادن احساسی عجیب و رها اش در اوج نیازی که هر لحظه ام را با خودش همراه کرده بود ... دوست داشتنی بی محابا و گستاخ ، افسارگسیخته و عمیق ... میل به بودنش هر مانعی را نامرئی میکرد و لمس حضورش همه سه نقطه های خالی روح و جسمم را پر میکرد ... نیاز به عشق ورزیدن ، نیاز به بودن، به دوست داشتن و دوست داشته شدن ... به همه نداشته های گمشده سال های مبتلا به وبای زندگي ام ... اما ممنوع و بیمار ... رابطه ممنوع و بیماری که در لایه های پنهان گم می شد و من در اوج لذت ، نفرت را تجربه می ... تناقضی بیمارگون و حسی حسود ... لجظه ای گنگ را تاخت میزدم با لجظه ای عاشقانه ... سالگرد مرگ پاییزی عاشقانه را سپری می کنم ... سالمر