رسانه
رسانه

ریبون ریبون هایتی hiti :: جستجوریبون مشکی پرینتر hiti

درخواست حذف اطلاعات

ريبون مشکی پرینتر هايتي hiti اورجینال در 2000 پرینت کارتها را بهتر چاپ می کند .مرکز خدمات ريبون های چاپ کارت به وسیله ريبون های اورجینال کارت پرینتر هايتي hiti .ريبون اورجینال مشکی پرینتر چاپ کارت هايتي hiti .ريبون 2000 چاپ پرینتر چاپ کارت hiti مدل 200 .مشخصات ريبون اصلی پرینتر hiti مشکی و تک رنگ .مرکز پخش ريبون کارت پرینتر hiti مشکی و رنگی . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصات ریبون پرینتر هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

مرکز ريبون پرینتر هايتي hitiمشخصات ريبون پرینتر هايتي hiti دارای صفحه نمایش lcd برای تشخیص وضعیت پرینترچاپ کارت فراتر از کارت بدون گوشه(چاپ لب به لب کارت )اطلاعات کاربردی انواع ريبون پرینتر هايتي hitiمشخصات ريبون پرینتر هايتي hiti مخزن ورودی 1235 عدد کارت و مخزن وجی 257 عدد کارتمشخصات فنی دقیق چاپگر و ريبون پرینتر هايتي کابل ارتباطی usb-اترنتخدمات مشخصات ريبون پرینتر هايتي hitiمشخصه انواع مواد مصرفی هايتي مشخصات ريبون پرینتر هايتي hiti و سرعت چاپ تمام رنگی 599 عدد کارت در ساعتپرینتر چاپ کارت مستقیم (direct printer)چاپ کارت شناسایی با قابلیت چاپ دو روی کارت همزمان (dual sided)پرینتر کارت با قابلیت چاپ رنگی و تکرنگ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

سرعت چاپ ریبون هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

سرعت چاپ ریبو رنگی هايتي در همه موقیعت ها متفاوت است -زمان دقیق چاپ کارت مایفر در با پرینتر هايتي hiti دققیق محاسبه می شود -زمان خدمات مشکی ريبون هايتي با مشخصات سرعتی دقیق  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون طلایی چاپگر هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

ريبون چاپگر کارت پی وی سی hiti به وسیله خدمات بهتر طلایی کارتها چاپ می شوند .روش های چاپ کارت پی وی سی به خدمات بهتر انواع کارتها چاپ می شوند و روشها بهتر مشخص می شوند .اصولی ترین را ار برای چاپ کارت پی وی سی به وسیله hiti پرینتر مشخص می شوند .طرز تهیه ريبون کارت پرینتر هايتي hiti به را ارهای تخصصی .خدمات ريبون نقره ای پرینتر hiti هايتي . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

هایتی ریبون

درخواست حذف اطلاعات

هايتي ريبون های اصلی تایوانی .ريبون چاپگرهای هايتي اورجینال .ريبون انواع پرینتر چاپ کارت پی وی سی .ريبون های چاپ کارت پی وی سی به خدمات بهتر و کاربردی تر .ريبون های هايتي مشکی رنگی پرینتر هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

روش چاپ با ریبون مشکی هایتی hiti cs200

درخواست حذف اطلاعات

مرحله چاپ کارت با ريبون پرینترهای چاپ کارت پی وی سی خدمات بهتر پی وی سی کارتها ريبون مشکی چاپ می شوند .ريبون مشکی اورجینال کارت پرینتر پی وی سی hiti  خدمات هايتي بهتر انجام می شوند .روشهای خدمات چاپ کارت پی وی سی به وسیله ريبون هايتي کارتها چاپ می شوند .خدمات بهتر برای ريبون مشکی کارت پرینتر پی وی سی هايتي خدمات بهتر و کامل تر انجام می شود .روش های چاپ کارت با ريبون اصلی کارت پرینتر هايتي hiti خدمات بهتر از همیشه پی وی سی ريبون اصلی تر تولید می شوند .ريبون کارت پرینتر اصلی کارت پرینتر هايتي hiti خدمات بهتر می شوند . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون اورجینال کارت پرینتر هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

ريبون هايتي پرینترهای اورجینال برای خدمات بهتر انواع کارتها چاپ می شوند .خدمات بهتر به را ار ها و خدمات دهی بیشتر کارتها به روشهای تخصصی تر تولید می شوند .انواع کارت پی وی سی با خدمات ريبون های هايتي بهتر می شود تولید کرد .ريبون اورجینال هايتي با ريبون های ko hiti .ريبون مشکی انواع کارت پرینترهای هايتي hiti اورجینال کارتها هايتي آشنایی بیشتر دارند .روشها و خدمات بهتر و کاربردی برای اصولی ترین را ار ها انواع کارت ها را با پرینترهای اورجینال تولید می کنند . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

نیاز به ریبون پرینتر هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

ريبون پرینتر hiti خدمات چاپی کارتها را با نیاز بیشتری برای رنگ چاپ می کند .احتیاج به انواع ريبون کارت پرینترهای هايتي hiti برای همه مورد توجه قرار گرفته است .خدمات چاپی انواع کارتها به وسیله انواع ريبون های خدمات بهتر انجام می شود .مرکز خدمات تخصصی به وسیله پرینترهای چاپ کارت مشخصات ريبون ها بهتر مشخص می شوند .اصلی ترین روش برای چاپ انواع کارت ها خدمات بهتر و مدرن تر کارتها می باشند .نیاز مبرم به ريبون اورجینال هايتي hiti همراه خدمات آموزشی . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

روش خاص چاپ و کارت با هایتی hiti cs

درخواست حذف اطلاعات

ريبون رنگی پرینتر هايتي cs hiti برای کارتهای رنگی با قابلیت 400 چاپ .روش خاص چاپ کارت مستقیم پرینتر hiti cs برای پرینترهای مخصوص است چاپ کارت با پرینترهای hiti cs 200 با مشخصه های استاندارد .سرعت پرینتر هايتي hiti نسبت به پرینترهای گوناگون بهتر و سریع تر است 1400 کارت در ساعت .دستگاه hiti هايتي با خصوصیات ویژه پرینتری کاربردی قلمداد می شود

تظاهر ریبون هایتی

درخواست حذف اطلاعات

نمایش ريبون هايتي -تظاهر به ريبون اورجینال هايتي خدمات بهتر -تظاهرات در خصوص ريبون های وارد شده غیر اصل  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون طلایی هایتی 200

درخواست حذف اطلاعات

مشخصات ريبون هايتي طلایی رنگی و مشکی .مرکز خدمات ريبون های رنگی و طلایی پرینتر 200 هايتي .ريبون چاپکر هايتي 200 خدمات طلایی چاپ کارتها  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون دستگاه هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون دستگاه چاپ کارت هايتي به وسیله خدمات بهتر و کاربردی تر کاربردی تر چاپ می شوند .ريبون دستگاه چاپ کارت هايتي مشکی و رنگی .ريبون اورجینال دستگاه چاپ انواع کارتهای پی وی سی هايتي مشکی .خدمات ريبون های پرینتر چاپ کارت هايتي به وسبله خدمات بهتر و کاربردی تر .ريبون دستگاه چاپ کارت پی وی سی هايتي . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون کارت پرینتر هایتی مشکی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون مشکی هايتي پرینتر چاپ کارت پی وی سی .مشخصات فنی ريبون کارت پرینتر مشکی هايتي .مرکز خدمات و روشهای چاپ کارت پی وی سی به وسیله چاپگرهای کارت پی وی سی کارتها بهتر چاپ می شوند .اصلی ترین مرکز چاپ کارت مشکی کارت پرینتر هايتي .ريبون تک رنگ کارت پرینتر هايتي مشکی .ريبون سیاه چاپگر هايتي .ريبون سیاه کارت پرینتر هايتي اورجینال . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون اصلی چاپگر کارت هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون اصلی چاپگر کارت هايتي .ريبون اورجینال چاپگرهای کارت هايتي اصلی .ريبون چاپگر هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاع از ریبون پرینتر هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون پرینتر چاپ کارت هايتي به وسیله اطلاعات کامل می توان خدمات بهتری را برای چاپ تولید کرد .مراکز چاپ کارت پی وی سی به وسیله ريبون هايتي رنگی اورجینال کارتها با پرینترهای هايتي بهتر تولید می شوند .مشخصات ريبون مشکی هايتي 200 . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

هایتی مشکی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون مشکی هايتي بهتر و کاربردی تر .ريبون 2000 پرینت هايتي cs200 .ريبون چاپ انواع کارتهای پی وی سی هايتي به خدمات بهتر . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون اورجینال هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون اورجینال و اصلی پرینتر هايتي -ريبون اصلی کارت پرینتر هايتي  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

قیمت پرینتر hiti

درخواست حذف اطلاعات

قیمت پرینتر چاپ کارت hiti مدل sc200 -قیمت ريبون پرینتر hiti به صورت اورجینال و به نحو صحیح جا گذاری می شود .قیمت نهایی چاپگر کارت هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون هایتی در شهر تهران

درخواست حذف اطلاعات

ريبون هايتي در تهران می تواند دسترسی ها را راحت تر کند ريبون چاپگرهای هايتي به خدمات و روشهای جدید مرکز تخصصی ريبون هايتي در شهر تهران[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصات پرینتر هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

رمزگذاری اختیاریمشخصات پرینتر چاپ کارت هايتي hiti .خدمات بهتر به وسیله اطلاعات پرینتر چاپ کارتها هايتي hiti .ريبون اصلی کارت پرینترهای هايتي hiti .خدمات و اصلی ترین را ار به وسیله ريبون های هايتي بهتر مشخص می شود .رابط کاربری بصری ( استفاده آسان )ماژول تماس با تراشه هوشمند icرا پشتیبانی می کند . مشخصات و خدمات پرینترهای چاپ کارت هايتي hiti .ريبون رنگی پرینتر چاپ کارت هايتي hiti .ريبون hiti کارت پرینتر اورجینال . ابعاد چاپ روی کارت لب به لب کارت (edge to edge printing ) نمایشگر برای پیغامهای دستگاه  چاپ دو روی کارت همزمان  دستگاه لمینت کارت  امکان الصاق هولوگرام با هد  پشتیبانی از سیستم عامل windows® xp, 2000, server 2003 and vista compatible کدگذار کارتهای مگنت مشخصات و خدمات پرینتر و مواد مصرفی کارت پرینتر هايتي&nb

ریبون ko چاپگر هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون ko چاپگر کارت پی وی سی هايتي به خدمات بهتر انواع کارتها را می شود چاپ کرد .مرکز خدمات انواع ريبون و چاپگرهای کارت پی وی سی به خدمات بهتر کارتها چاپ می شوند .ريبون مشکی بانکی ko خدمات چاپ کارتها مخصوص بانک ها تخصصی ترین ريبون چاپگر و پرینتر کارت هايتي ريبون ko  هايتي مشکی اورجینال . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ید پرینتر هایتی در شهر

درخواست حذف اطلاعات

ید انواع پرینترهای چاپ کارت در شهر .مرکز پرینتر هايتي .ريبون مواد پرینتر چاپ کارت هايتي .تخصصی ترین فروش پرینتر هايتي پرینتر هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون چاپگر هایتی - قیمت hiti cs200

درخواست حذف اطلاعات

hiti cs200e قیمتنمایندگی پرینترهای hitiقیمت چاپگر hiti مدل p-510 kريبون هايتي hiti cs320قابلیت تعدادی چاپ ريبون پرینتر هايتي cs320 :ريبون رنگی 200 پرینتريبون مشکی 1000 پرینتو مابقی ريبونهای چاپگر هايتي (طلایی ، نقره ای ، قرمز ، آبی ، سفید) 1000 پرینت ، چاپ می گیرند .قیمت چاپگر hiti مدل p-510 k چاپ ع حرفه اینوار رنگ hiti ymckoنوار رنگی هائیتی - چاپ کارت کارکنان - کارت pvcکارت گرافیکی ribbon hiti ymcko دارای پانل رنگی رزین و رنگی است که برای چاپ با کیفیت بالا و با کیفیت بالا بر روی کارت های pvc تولید می شود. این نوار دارای 5 پانل است و برای چاپ دو رنگ و دو رنگ مناسب است.طراحی شده توسط:قیمت ريبون هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون اصلی هایتی رنگی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون اصلی پرینتر چاپ کارت پی وی سی به خدمات و روشهای جدیدی می تواند پرینترهای هايتي را شناسایی کند .ريبون تگ دار رنگی پرینتر هايتي به وسیله خدمات جدید تر انواع کارتها را چاپ و بسته بندی می کند .روشها اصولی به روشهای جدید تر برای انواع ريبون ها موثرخواهد بود/.کارکرد انواع ريبون پرینتر هايتي به خدمات جدید تر .مرکز روشهای نوین ريبون رنگی هايتي را به بهترین و با کفیت ترین تبدیل کرده است .خدمات نوین تخصصی برای چاپ انواع کارتها با ريبون های نهایی بهتر کارتها چاپ می شوند .خدمات ویژه چاپ انواع کارتها به همراه ريبون کارت پرینترهای جدید بهتر انجام می شود . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ریبون تولید کارت هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون تولید هیتی جدید رنگی  . خدمات اصلی تولید انواع کارت پی وی سی به وسیله هايتي .تخصصی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی به خدمات بهتر .را ارهای بهتر چاپ انواع کارت پی وی سی هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مرتبه بالا پرینتر کارت هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

مرتبه بالای پرینترهای چاپ کارت هايتي hiti به کمک به کیفیت های برتر چاپ انواع کارتها -زمان لازم برای کیفیت بالای پرینتر هايتي به روشهای بهتر پرینتر hiti کیفیت ها را بالا تر تولید می کند -ساعت چاپ کارت به وسیله پرینتر هايتي بالا و کیفیت ساعتی به وسیله پرینتر hiti پائین است  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

هایتی cs200

درخواست حذف اطلاعات

مشخصات ريبون  هايتي cs200 برای اولیس بار  .هايتي cs200 ريبون رنگی هايتي – چاپ کارت مخصوص هايتي– کارت پی وی سی ريبون کارت پرینتر hiti هايتي cs200 دارای یک پنل رنگ مشکی هايتي cs200مرکز پخش دستگاه هايتي cs200 برای اولین بار انواع کارت پی وی سی  ایجاد امکانات بهتر و سریع با دستگاه هايتي  و نیز بیشتر برای معرفی cs200 سازمان و یا محصولات ارزشمند چاپگر هايتي cs200 همراه ريبون .ريبون اورجینال هايتي cs200 برای صادرات . pvc هايتي با چاپ به صورت تکی و کلی .ريبون اورجینال هايتيريبون هايتي اصلی 400 چاپ مشخصات ريبون هايتي مدل جدیدريبون صدور کارت پرینتر بانکی هايتيريبون هايتي مشکی و رنگیريبون چاپگر پرینتر کارت چاپخانه کارتهای پی وی سی مانند ريبون هايتي cs200 و کارت شناسایی .پخش مرکزی کارتهای هايتي cs200  مانند کارت pvc ساده ،کارت pvc مگنت ،

ریبون هایتی 2

درخواست حذف اطلاعات

ريبون هايتي مدل 2 cs به روشهای جدید انواع کارتها را می شود چاپ کرد .اصلی ترین مرکز چاپ کارت پی وی سی به وسیله انواع پرینترهای هايتي 2 چاپ کارت پی وی سی بهتر شناسایی می شوند .خدمات چاپ کارت پی وی سی به وسیله هايتي 2 خدمات بهتر کارت ها را می شود تولید کرد .جدید ترین را ار تولید انواع کارت هايتي مدل 2  پی وی سی به وسیله خدمات بهتر و کامل تر . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

چاپ پرینتر هایتی با ریبون رنگی

درخواست حذف اطلاعات

چاپ کارتهای پی وی سی به وسیله ريبون رنگی کارت پرینترهايتي می شود کارتها رنگی تر چاپ شوند .چاپ انواع کارته به وسیله ريبون های چاپ کارت پرینترهای هايتي چاپ بهتر انجام می شوند .مراکز چاپ کارت به خدمات بهتر انواع کارتها چاپ می شوند .چاپ پرینترهای کارتهای پی وی سی به روشها و خدمات بهتر را می توان هايتي را معرفی کرد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مواد مصرفی دستگاه چاپ هایتی

درخواست حذف اطلاعات

مواد مصرفی پرینتر چاپ کارت هايتي -ريبون و مواد خام دستگاه چاپ کارت هايتي اورجینال -ريبون اصلی رنگی دستگاه پرینتر هايتي  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

پرینتر اصل هایتی hiti

درخواست حذف اطلاعات

پرینترهای چاپ کارت پی وی سی هايتي به خد مات بهتر اصلی و مدرن تر .پرینترهای تخصصی چاپ انواع کارت پرسنلی به خدمات هايتي اصلی .پرینتر هايتي اورجینال به خدمات بهتر .پرینترهای اصلی تولید انواع هايتي . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصه ریبون رنگی پرینتر هایتی hi ti

درخواست حذف اطلاعات

ريبون رنگی چاپگرهای کارت پی وی سی هايتي به خدمات و روشهای بهتر .ذکرخصوصیات ريبون های پرینتر هايتي hi ti اورجینال با قابلیت 400 چاپ کارت .زبان ريبون رنگی پرینتر هايتي hi ti  و فونت ها 103pcl fonts, 93postscript fonts, pclmمشخصه ريبون رنگی hi ti سیستم عامل مصرف کننده windows 8.1, 8, 7, vista, xp, server 2003 & 2008, mac os x-10.6حداقل مشخصه ريبون پرینتر هايتي hi ti  سیستم مورد نیاز cpu : 1ghz 32 or 64bit, ram : 1ghz 32bit, 2ghz 64bit, 200mb h.d.d, cd/dvd-rom, usb or network portريبون رنگی و مشکی انواع پرینتر چاپ کارت به روشها و خدمات بهتر .امکانات ريبون رنگی چاپگر هايتي با روشهای کاربردی مشخص می شود .دانستنی ها در خصوص ريبون رنگی چاپگر هايتي اورجینال .مشخصه و روشهای چاپ با ريبون رنگی چاپگر هايتي . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

قیمت چاپگر هایتی - نمایندگی hiti

درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی پرنترهای hiti - قیمت چاپگر hiti مدلcs200 قیمت چاپگر hiti مدل p-510 k چاپ ع حرفه ایhiti cs200e قیمتدستگاه چاپ ع هايتيدستگاه چاپ هايتيمشخصات پرینتر هايتي hiti cs200پرینتر چاپ کارت پی وی سی هايتي hiti cs200 pvc card printerقابلیت چاپ رنگی و تک رنگسرعت چاپ بالا( سرعت چاپ پرینتر کارت با ريبون رنگی ymck کمتر از 21 ثانیه و سرعت چاپ این پرینتر با ريبون مشکی کمتر از 6 ثانیه به صورت میانگین)کیفیت چاپ بسیار بالا نسبت به نمو نه های مشابهکیفیت چاپ این پرینتر  300dpi/ 11.8 million color http://coico.ir/product/printer-hiti-cs200/[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

چاپگر هایتی

درخواست حذف اطلاعات

چاپگر هايتي یا همام پرینتر هايتي دارای مشخصاتی میباشد که مهمتزین خصوصیات این چاپکر hiti میتوان به امکان رمز گذاری اختیاری ،دارای ريبون رن چاپ کارت ،دارای نمایشگر برای دیدن پیغامهای دستگاه پرینتر هايتي است و میتوانید از فروشگاههای معتبر ید نمایید .منبع: http://hadadershaco. /

ریبون نقره ای پرینتر هایتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون نقره ای پرینتر هايتي با قابلیت 1000 پرینت کارت .ريبون 2000 چاپی پرینتر هايتي نقره ای برای دو هزار چاپ کارت مناسب است .ريبون مشکی هايتي با صدور کارتها به وسیله چیپ ثابت می شود نقره ای هم چاپ کرد 

دستگاه چاپ کارت hiti 200

درخواست حذف اطلاعات

مرکز دستگاه های چاپ کارت پی وی سی hiti cs200,چاپ بر روی انواع کارت دستگاه چاپ کارت hiti 200 (کارت ساده ،پرینتر کارت پرسنلی مغناطیسی ،پرینتر هايتي مایفر ،چاپگر کارت شناسایی هوشمند ،کارت  بدون تماس )قابل افزایش بر روی پرینتر کارت increase the printer module,توانایی کار با  این دستگاه چاپ کارت hiti 200 بسیار آسان بوده و به قابل دسترس,نمایشگر ال سی دی دستگاه چاپ کارت hiti 200  جهت دسترسی به تنظیمات پرینتر,دارای قابلیت کد گذاری ماژول کارت های مغناطیسی  magnetic card,قابلیت دستگاه چاپ کارت hiti 200 hiti 200 کد گذاری ماژول کارت های بدون تماس ( rfid)توانایی پیشرفته هايتي cs200 کد گذاری ماژول کارت اسمارت the smart card.دستگاه چاپ کارت hiti 200,دقت پرینتر: dpi 300×300 dpiکیفیت بالای دستگاه چاپ کارت hiti 200  این پرینتر  چاپ 300dpi/ 11.8 million color,چاپ لب به لب ک

وصف ریبون رنگی هیتی

درخواست حذف اطلاعات

ريبون پرینتر هیتی چاپ کارت پی وی سیمرکز خدمات ريبون های چاپ کارت هیتی به وسیله خدمات بهتر .تعریف چاپگر کارت هیتی همراه ريبون رنگی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

هایتی چاپگر

درخواست حذف اطلاعات

شناختن هايتي چاپگرتکنولوژی چاپگر هايتي مستقیمچاپ  کارت pvc  به صورت دو رو همزمانسرعت چاپگر هايتي  دو رو رنگی کمتر از یک دقیقهسرعت هايتي چاپگر  با ريبون مشکی کمتر از 8 ثانیهنمایشگر هايتي چاپگر   ال سی دی جهت دسترسی به تنظیمات پرینترمحفظه ورودی هايتي چاپگر  عدد کارت 760 میکرونمحفظه وجی هايتي چاپگر   100 عدد کارت 760 میکرونابعاد  هايتي چاپگر  257*508*275 میلیمتروزن  هايتي چاپگر  9/1 کیلو گرمچاپگر مخصوص کارت هايتي چاپگر به خصوص هايتي برای چاپ کارتهای شناسایی پی وی سی مشخصه و خصوصیات برای کار چاپگر هايتيدستگاه چاپ کارت هايتي با قابلیت های جدید با نسخه به روز  جدید ترین مشخصات هايتي چاپگر پورت اتصالی هايتي چاپگر   نرم افزار هایت

دستگاه هایتی چاپ کارت 200

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه چاپ کارت هايتي مدل 200 به صرفه و جدید .دستگاه های چاپ کارت پی وی سی پرسنلی هايتي با جدید ترین ملانیز ساخته شده.دستگاه تولید و تکثیر کارت پرسنلی به وسیله هايتي 200 پرینتر چاپ هايتي [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

نحوه جایگذاری ریبون پرینتر هایتی cs200 در چاپگر هایتی

درخواست حذف اطلاعات

 نحوه جایگذاری ريبون پرینتر هايتي cs200 در چاپگر هايتي  ريبون چیست؟ ريبون یکی از مهمترین مواد مصرفی در کارت پرینترها محسوب می شود. در واقع ريبون جوهری مخصوص می باشد که از مشتقات نفتی تولید شده است و قابلیت بازیافت دارد. ريبون برای انجام عملیات چاپ بر روی انواع کارت مورد استفاده قرار می گیرد. ريبون ها در انواع گوناگونی وجود دارند که هر یک از آن ها در چاپگرهای مخصوص به خود کاربرد دارند. ريبون ها از نظر شکل ظاهری به یکدیگر شبیه هستند و در ابعاد استانداردی تولید و عرضه می گردند اما از نظر تعداد و کیفیت چاپ با یکدیگر تفاوت دارند. از موارد استفاده ريبون ها می توان به چاپ انواع کارت پی وی سی pvc از قبیل کارت شناسایی، کارت پرسنلی، کارت عضویت ، کارت دانش آموزی و ... اشاره نمود. ساختار ريبون ساختار ريبون ها به صورت رولی می باشد و سطح آن ها به نوعی پوشش خاص آغشته شده است