رسانه
رسانه

ریشه کن فقر و اول از روستاها تائب در صخا :: جستجوروستاها و صخا و صخا و روستاها

درخواست حذف اطلاعات

روستاهای ما نیازمبرم به یک مجموعه خیریه و قرض الحسنه همچون صخا دارند صخا هم نیاز مبرم به حمایت و همکاری روستائیان دارد تقویت کشاورزان و دامداران می تواند بهترین فایده ها رابرای روستا ها داشته باشد پس باید به این مهم توجه کنیم من با یک ایده خوب به فکر روستاها هستم و سالها همت و تلاش کرده ام تا با این ایده ابرسج و همه روستاهای جهان را گلستان کنم صخا باید دردل همه روستائیان جای خوبی پیدا کند باید در تقویت این مجموعه گره گشا و مشکل گشا و نان رسان همت و کوشش کرد تائب س رست عارف و عاشق و شاعر و نویسنده صخا می کوشد تا با جذب و جلب ابرمیلیاردرها و پولدارها به این هدف مقدس برسد و تقویت صخا زمینه تقویت روستاها را به خوبی و با قدرت فراهم کند اگر روستاها بتوانند از صخا حمایت کنند درکوتاهترین زمان ممکن مشکلاتشان حل خواهد شد چون جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان آنهم با یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه

صخا و یک دنیا حرف و حدیث

درخواست حذف اطلاعات

صخا یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه است که بدست یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار افتتاح شده است (تائب) انی که با صخا حمایت و همکاری داشتند بدون شک دستهای غیب خدا بودند که من خالصانه آنها را می بوسم (تائب) صخا با دست خالی و فقط با دو تا هزارتومانی در سال 1372توسط یک مرد و زن فداکار تشکیل شد(تائب) معجزات و کرامات صخا یکی دو تا نیست باید از نزدیک مشاهده کرد(تائب) صخا با حمایت دانشمندان و ثروتمندان می تواند دریک چشم به هم زدن روستایم را گلستان کند (تائب) صخا به رفاه و آسایش سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم می شد(تائب) صخا مزد سخاوت های تائب صخا محصول زحمت های تائب صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید

عاشق تائب باشیم هزاران عشق نصیب و روزیمان می شود

درخواست حذف اطلاعات

تائب کیست س رست یک کار خیرخواهانه و انساندوستانه بنام صخا خودش هم یک انسان خیرخواه و انساندوست است عاشق تائب بشویم تا هزاران عشق نصیبمان گردد وقتی عاشق تائب که شدیم و از او در صخا حمایت کردیم عاشق علم و عرفان می شویم عاشق قرض الحسنه و خیریه می شویم عاشق انسانهای بسیار خوب می گردیم دشمن مغرضان و مغروران و منفوران می گردیم عاشق شیخ بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن قانی و ابوسعید ابوالخیر می شویم عاشق تورات و انجیل و قرآن می گردیم عاشق اشعار شاعران و سخنان بزرگان می شویم عاشق خیر و خوبیها می گردیم عاشق فعالیت و فداکاری و هوشیاری و بیداری می شویم عاشق همه عاشقان جهان هستم عاشق بهترین انسانهای دنیا عاشق بیل گیتس و بافت هستم این برکت علم و عرفان است این است تائب بستگی به شما دارد که هدیه تائب را چگونه پاسخ بدهید تائب فداکاری را به شما هدیه کرد با فعالیت و فداکاری تائب دل همه مردم دنیا را خش

حافظ دیوانه فالم را گرفت

درخواست حذف اطلاعات

حافظ دیوانه فالم را گرفت یک غزل آمد که حالم را گرفت ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم تا درخت دوستی برکی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم تقاضای خویش را بلند بگو تا شاید ی حرفهایت را بشنود یا اینکه شکار به دام تو بیفتد یعنی اینکه به مقصد برسی این فال را هم به امید این باز کرده ای که ت و شام نصیبت شود پس آنروز بسیار نزدیک است و تو به بلندترین جای خوشبختی و مقام دست پیدا می کنی امیدوار و مشتاق به نگاه خداوند هستم همان خدائی که صخا را به من داد بعد از یک دنیا صداقت و ایمان و فداکاری صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم (تائب) داستان صخا را به گوش جوانمردان عالم برسانیم (تائب) داستان صخا را بگوش ابرمیلیاردرها و پولدارها برسانیم (تائب) داستان صخا را به برادران اهل تسنن برسانیم (تائب) داستان صخا را به

یک دنیا حرفهای موثر و مفید

درخواست حذف اطلاعات

برای بهترین ها بهترین باشیم (تائب) همه دانشمندان و ثروتمندان محبوب جهان را به صخا برای مشاهده یک دنیا صداقت و ایمان دعوت می کنم (تائب) همه عاشقان جهان را برای دیدن خدا به صخا دعوت ی کنم (تائب) درد دلهائی دارم که باید دانشمندان و ثروتمندان بزرگ جهان بشنوند فقط ستاره های محبوب دنیا (تائب) فداکاران نباید با یک دنیا صداقت و ایمان در غربت و تنهائی فعالیت کنند (تائب) ی که با یک فداکار همکاری نمی کند در اصل با خدا ضدهمکاری می کند (تائب) یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار صخا را افتتاح کرد(تائب) از همه انی که سالی صدهزارتومان و حداقل یک دعای خشک و خالی را از صخا دریغ ورزیدند به خدا پناه می برم (تائب) صخا وامهای بدون کارمزد و بدون چک و سفته داد چگونه به خودمان اجازه ضدهمکاری به چنین مجموعه ای می دهیم (تائب)

روستا شناسی از نظر تائب در صخا

درخواست حذف اطلاعات

از سال 1386-1392رئیس شورای ابرسج بودم و درد روستاها را فهمیدم و از نزدیک شاهد بودم برای همین مطالعات و بررسیهای خودم را در این زمینه بسیار و پی بردم که در روستاها یک تائب با یک صخا می خواهد که با حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان روستا تقویت و فرهنگ سازی شود هشتاد درصد مردم روستا بسیار ساده و بی ریا و بی گناه و مظلوم هستند که توان مقابله با بیست درصد مغرض و مغرور ومنفور را ندارند فقط یک فداکار می خواهد تا با روشن یک چراغ و پرنور شدنش توسط دانشمندان و ثروتمندان و تقویت این مجموعه واین انسان فداکار همه مشکلات در یک چشم به هم زدن حل می شود به راحتی ومثل آب خوردن و در نتیجه می توانیم کشورمان را گلستان کنیم و صلح و دوستی و را به اوج برسانیم و درهای خیر و برکت را بروی همگان باز نمائیم من برای اولین بار این ایده را در روستاها جان شکار ارائه نمودم و سالهاست فرهنگ سازی می کنم تا با جذب ابرمی

عوامل موثر در تحریک خوبان

درخواست حذف اطلاعات

تو به تحریک فلک فتنه دوران منی من به تصدیق نظر محو تماشای توام (فروغی) می شود اسرار دل روشن زتحریک زبان می دهد این برگ بوی غنجه شه را عیش ترک خانمان از مردم آزاد پرس نداند جز صدا قدرش ت شیشه را عشق بردارد اگر مهر از زبان عاجزان ناله یک نی به آتش می دهد صدبیشه را (بیدل) سالها برای دردهای روستاهای جهان مطالعه و بررسی می کنم و چاره را فقط در همین دیدم که در هر روستا یک عاشق و فعال و فداکار باشد و یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه داشته باشد همچون تائب با صخا در ابرسج که این ایده ناب حاصل سالها ریاضت و محنت و سختی یک عاشق است فقط این اوج فداکاری حمایت و همکاری می طلبد دانشمندان و ثروتمندان روستا توجه کنند چون توجهات کم است تائب از آنجا که شاعر و نویسنده است کوهنورد و سحرخیز است عاشق فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه است سالهاست به تحریک دانشمندان و ثروتمندان جهان پرداخته است تا در سایه این مقالات و اشع

خداوند دعاو آرزوهای مارا می شنود (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

دردعا و آرزوهای خوب به سیم آ بزنیم (تائب) خداوند دعا و آرزوهای ما را می شنود (تائب) نتیجه صبر خودت را می بینی رنج هائی که کشیده ای به سرآمده و حالا نوبت بخت و مراد است ت با تو مساعدت کرده پس قدراینهمه عنایت الهی را بدان دراصل آنچه را درگذشته کاشته ای امروز درو می کنی و به نیت خودت خواهی رسید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان شروع به نام حقتعالی خودش باطل کند افکار ای عزیز مصر خدای من به عشق یوسف به تو عزت و قدرت و ثروت داد (تائب) دعا و آرزوهای یعقوب نبی کنج کلبه احزان د رعزیز مصر جواب داد (تائب) قابل توجه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب جهان دعای عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری درگوشه و کنار این جهان مخصوصا در روستاها پشت و پناه شماست (تائب) ای عزیز مصر سالها از حال و احوال خزانه دارلایق و شایسته خودت غافل و بی خبر بودی اما خداوند هوای تو را داشت و نگ

لاریجانی: چرخه اقتصادی روستاها مناسب نیست

درخواست حذف اطلاعات

رئیس مجلس شورای ی با تأکید بر اینکه روستاها از چرخه اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند،گفت: نبود چرخه اقتصادی نامطلوب در روستاها و معضل کم آبی عمده دلیل پایین بودن حجم و جمعیت روستاها در کشور است.

تائب با فداکاریش در ابرسج به میلیونها نفر در روستاها امید داد

درخواست حذف اطلاعات

چرا روستاهای ما از امکانات اولیه رفاهی محروم باشند چرا با وجود ایده های خوبی همچون صخا روستاهای ما مشکل داشته باشند تائب با صخا همه روستاهای جهان را امیدوار کرد چرا مجموعه ای تابحال نبوده است در روستاها که در جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان بی نهایت همچون تائب کوشش کند و با اشعار و مقالات خوب و مفید همه جهان را متوجه این مهم کند این شا ار تائب ارزشمند است و باید به تائب توجه بهتر و زودتر بشود صخا یک ایده خوب است که از تائب سرچشمه می گیرد افتتاح صخا در روستاها و جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان همان روستا و تقویت صخا و حمایت و همکاری از نیکوکاران و خیرین سراسر جهان برای تقویت صخا این مجموعه گره گشا و نان رسان و مشکل گشا همه ایده ها در اول کار خودش با مشکلات و نقاط ضعف فراوانی روبرو هستند تا توجهات جلب شوند و حمایتها و عنایتها صورت بگیرد طبیعتا مشکلاتی خواهیم دید اما این مشکلات چیزی از ارزش

دلیل تقسیم بندی روستاهاو ای ز له زده غرب بین و / رحمانی فضلی: فکر نمی کردیم خسار

درخواست حذف اطلاعات

کشور گفت: برخی می گویند چرا مأمور روستاها شد. چون در همه روستاها پایگاه بسیج دارد. این طور امکانات در روستاها ندارد و در پادگان هاست.

کانون توجهات با صخا در قالب قرض الحسنه

درخواست حذف اطلاعات

می توانیم خود را به کانون توجهات تبدیل کنیم و هر در یک قالب و در یک شکلی اما این بار تائب س رست قرض الحسنه و خیریه صخا با روشن یک چراغ عرفانی و که برای روستاها مفید و موثر می باشد و در یک چشم به هم زدن می تواند روستا را گلستان کند به شرط حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان همان روستا ما در طول این سالها با وامهای کلان و بدون کارمزد و بدون چک و سفته به کانون توجهات تبدیل شدیم اما ضدهمکاری ها و معوقات همیشه بلای جان قرض الحسنه ها می باشند و ما هم از این مستثنی نبودیم خوب مورد توجه و عنایت و حمایت و همکاری قرار گرفتیم چون ایده بسیار گره گشا و نان رسان و مشکل گشا بود هرچند در این دو سه سال اخیر بخاطر مشکلات فراوان اقتصادی توان مردم هم در پرداخت اقساط ضعیف بود اما باز هم خدا را شکر با وجود همه سختی ها این دوران هم گذشت تا انشاء الله امسال سال خوبی شود و در سایه زحمتهای تائب از طریق وبلاگ

ایده ناب تائب یک عاشق با یک چراغ درروستاهای جهان

درخواست حذف اطلاعات

سالهاست که در اوج صداقت و ایمان و فداکاری برای علاج دردهای روستاها ریاضت کشیدم ریاضتهای سخت و جان شکار که مرتاض های بزرگ جهان حیرت زده می شوند امیدوارم داستان تائب در صخا به نمایش جهانی توسط بهترین نویسندگان و کارگردانها و نامه نویسان در بیاید آنوقت مرتاض های بزرگ جهان از این ریاضت سخت و جان شکار تائب حیران شوند ایده ناب تائب در روستاهای جهان باعث تحریک فداکاران و ابرمردان است یک عاشق با یک چراغ و روشن ماندن و پرنور این چراغ در یک چشم به هم زدن همه دردهای روستا را معجزه وار علاج خواهد کرد سالهاست در بهترین موقعیتها قرار گرفتم و همه را بخاطر صخا رد تا روزی این ایده در روستاهای جهان به اهتزاز دربیاید ریاضت این درویش و این عار ف و عاشق سرآمد همه ریاضتهای دنیاست امیدوار و مشاق هستم خداوند دعا و آرزوهای مرا با صخا که زمینه ساز صلح و دوستی جهان است مستجاب و برآورده نماید تا سربلند و سرافراز

روستاها مجهز به دوربین های پایش تصویری شوند

درخواست حذف اطلاعات

فرماندار بابلسر گفت: برای ایجاد امنیت در سطح روستاها ،سیستم پایش تصویری در روستاها نصب شود.

داستان مورچه ای زحمتکش بنام تائب با صخا

درخواست حذف اطلاعات

داستان مورجه ای مظلوم و زحمتکش را به گوش یکدیگر برسانیم (تائب) خوبی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند وقتی یک نفر در بین اینهمه انسان در بین اینهمه نوجوان و جوان در فرهنگ و ورزش در قرض الحسنه و خیریه مثل یک مورچه ای زحمتکش و مظلوم فعالیت و فداکاری می کند بهترین کاری که ما می توانیم انجام بدهیم حمایت و همکاریست مخصوصا در این دو سه سال اخیر که مشکلات اقتصادی فراوانتر هستند و طبیعتا ما که در قرض الحسنه فعالیت می کنیم با سختیهائی مواجه خواهیم بود پس باید انسانهای توانا را ترغیب به حمایت و همکاری با تائب بیشتر و بهتر نمائیم تا این چراغ پرنور باشد و به مردمان آسان خدمت کند در این دو سه سال اخیر بخاطر معوقات که طبیعتا نسبت به چندسال پیش بیشتر است و حمایت و عنایتها هم کمتر است باید افراد توانا حواسشان به امثال تائب بیشتر باشد و در تقویت تائب در صخا توجه و عنایت داشته باشند قدر فداکاران را باید

روستاهای جهان و فریاد یک عاشق

درخواست حذف اطلاعات

داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر در روستاهای ایران و جهان برسانیم (تائب) صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان یک انسان عاشق در اوج صداقت و ایمان و فداکاری با شما سالهاست در عمل و در زبان سخن می گوید با شما دلهای دریا و قلبهای شیر دارم با شما جوانمردان دارم آیا در جهان یک روستا پیدا می شود که نیاز مبرم به یک انسان فداکار با یک مجموعه انساندوستانه همچون صخا داشته باشد و در یک چشم به هم زدن روستای خود را گلستان ببینند یک فداکاری و طرف دیگر ترازو حمایت و همکاری تا دو طرف میزان مساوی شود ای کاش یک روستا بود تا از این فداکار دعوت کند تا با این چراغ آن روستا را گلستان کنم ای کاش بود اگر بود همه جهان گلستان می شدند اما افسوس نیست من که ندیدم در این همه روستا در ایران و جهان باید یک روستا باشد و دلهای دریا و قلبهای شیری باشند که از این ایده ناب و ارزشمند استقبال کنند

گلچین سخنان تائب

درخواست حذف اطلاعات

دربین انی به اوج صداقت و ایمان رسیدم که درکی از این مقام نداشتند (تائب) خنده خدا را برمن تلخ و زهر د انی که صاحب دلهای سیاه و چشمهای شور بودند (تائب) چوب مکاران و هوسبازان را خوردم و این یاد یوسف بود که قابل تحملش کرد (تائب) اگر صابر و شاکرم و به دردهایم می خندم دلم به لطف بی انتهای خدا خوش است (تائب) دلم خوش است که غیوری و از رگ گردن به من نزدیکتر (تائب) حواسمان به فداکاران بیشتر باشد (تائب) مظلومان را هرگز متهم نکنیم (تائب) نخواب تا دعایت مستجاب شود و آرزویت برآورده گردد (تائب) یعقوب باشیم برای انی که بوی یوسف می دهند (تائب) از خدا خواستم چراغی روشن کنم اکنون می خواهم نورش را زیاد کند (تائب)

شیر ن به تقلید از دختر شعیب (ع) داستان صخا را به گوش پیر و فرزانه برسانند (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

شیر ن به تقلید از دختر شعیب (ع) داستان صخا را به گوش پیر و فرزانه ایران برسانند (تائب) دختر شعیب با اینکه یک زن بود به همه ن عالم درس بزرگی داد و من بعنوان س رست قرض الحسنه صخا که یک عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار و سحرخیز و کوهنورد هستم و با این صفات عرفانی و چراغی در قالب قرض الحسنه و خیریه روشن و سالها نوروگرما می دهم برای پرنور شدن این چراغ ارزشمند و گره گشا و نان رسان و مشکل گشا بعد از یک دنیا فعالیت و فداکاری از شیر ن ایران و جهان می خواهم داستان صخا را به گوش دانشمندان و ثروتمندان بزرگ جهان برسانند تا این چراغ برای گلستان شدن روستاها پرنور شود از شیر ن ایران هم می خواهم داستان صخا را به گوش پیر و فرزانه ایران به تقلید از دختر شعیب (ع) برسانند تا بتوانم با تقویت صخا دردهای روستاها را دوا باشم و دست مغرضان و مغروران و منفوران را از روستاهاکوتاه کنم انی که یک جو رحم و غیرت و

انتقاد لاریجانی از وضعیت اقتصاد روستایی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس مجلس شورای ی با تأکید بر اینکه روستاها از چرخه اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند،گفت: نبود چرخه اقتصادی نامطلوب در روستاها و معضل کم آبی عمده دلیل پایین بودن حجم و جمعیت روستاها در کشور است.

شان عاشقانی همچون تائب با وجود صخا باید حفظ شود

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان تائب س رست صخا سی سال نخو د تا به این مقام والا و ارزشمند رسید باید شان تائب عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار حفظ شود چه انی باید حفظ کنند دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور جهان انسانهای اطراف تائب باید همت و تلاش کنند و شان تائب را حفظ کنند فریاد تائب در قالب قرض الحسنه و خیریه در جهان بلند شدشان تائب با حمایت و همکاری خداپسندانه باید حفظ شود در حفظ شان یک انسان فداکار و ارزشمند و کارآفرین باید همت و تلاش کنیم شان یک فعال و فداکار بالاتر و بیشتر و بهتر از این حرفهاست اگر شان یک فداکار و کارآفرینی همچون تائب حفظ نشود بسیاری از افراد بی بهره می شوند با حفظ شان تائب می شود یک روستا را گلستان کرد می شود همه را بهره مند ساخت شان یک نان رسان و گره گشا و مشکل گشا باید حفظ شود صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تا

کانون توجهات با صخا در قالب قرض الحسنه

درخواست حذف اطلاعات

می توانیم خود را به کانون توجهات تبدیل کنیم و هر در یک قالب و در یک شکلی اما این بار تائب س رست قرض الحسنه و خیریه صخا با روشن یک چراغ عرفانی و که برای روستاها مفید و موثر می باشد و در یک چشم به هم زدن می تواند روستا را گلستان کند به شرط حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان همان روستا ما در طول این سالها با وامهای کلان و بدون کارمزد و بدون چک و سفته به کانون توجهات تبدیل شدیم اما ضدهمکاری ها و معوقات همیشه بلای جان قرض الحسنه ها می باشند و ما هم از این مستثنی نبودیم خوب مورد توجه و عنایت و حمایت و همکاری قرار گرفتیم چون ایده بسیار گره گشا و نان رسان و مشکل گشا بود هرچند در این دو سه سال اخیر بخاطر مشکلات فراوان اقتصادی توان مردم هم در پرداخت اقساط ضعیف بود اما باز هم خدا را شکر با وجود همه سختی ها این دوران هم گذشت تا انشاء الله امسال سال خوبی شود و در سایه زحمتهای تائب از طریق وبلاگ

قدر محبت های تائب را بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

هیچ مثل تائب رئوف و مهربان نیست هیچ مثل تائب فعال و فداکار نیست من خودم که نزدیک به پنجاه سال سن دارم و با سالخوردگان بسیاری رفیق و دوست بودم و خیلی از آنها سی سال پیش ازدنیا رفته اند و چیزهای زیادی شنیده و خوانده ام از تائب مهربان تر و فداکارتر ندیده و نشنیده ام اینهمه رحم و غیرت و خج کار خداست قدرت خداست که از قرض الحسنه و خیریه صخا سر درآورده است ی که از خودش و خانواده و دوستان و اقوامش شروع کرده است و جهان را در جذب و جلب و تقویت ایمان و همت و قدرت به یاری و حمایت همکاری فرا می خواند تائب بسیار مهربان و رئوف است البته با انسانها و انی که رحم و غیرت و خج دارند به عشق مظلومان و قرض داران و دردمندان و سالخوردگان شب و روز همت و تلاش می کند اما انی بوده و هستند که سدراه اینهمه فعالیت و فداکاری می باشند آنها چندین سال تائب را بی گناه در اوج صداقت و ایمان زجر دادند و اذیت و آزار د و هرچ

تائب نماد یک انسان اصیل یک روستائی غیور و فداکار

درخواست حذف اطلاعات

برای اینکه به نماد یک انسان اصیل و غیور تبدیل گردد از خود گذشتن را شعارخودش قرار داد و با یک چله نشینی معتبر و مفید چنان از خود گذشتن را تمرین کرد که همه هوا و هوسهای نفسانی را به آب و آتش زد و جای خودشان را به حافظ و قرآن و تورات و انجیل دادند و با شنا در آبهای لطف و عنایت پروردگار به یک غواص ماهر تبدیل شد که زرو گوهرهای ناب و ارزشمند را بیرون کشید و در قالب یک مروارید گرانبها به نام صخا عرضه کرد مروارید گرانبهائی که اگر مورد توجه تاجران بنام و معروف جهان قرار بگیرد همه روستاهای جهان را با ارزش خودش گلستان خواهد کرد و دوای درد همه روستاهای جهان می باشد اما حیف که اینهمه همت و تلاش تائب س رست صخا در روستای ابرسج آنچنان که باید و شاید مورد توجه و عنایت پولدارها و ابرمیلیاردرها قرار نمی گیرد و فقط اراده و ريشه های تائب را محکم تر و قوی تر می نماید تا بوقتش شاهد این ارائه ارزشمند باشیم صخ

با فداکاران گرمتر حتی از پدرو مادرمان باشیم

درخواست حذف اطلاعات

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید ما با پدرو مادر خود چگونه هستیم با فداکاران باید همانگونه رفتار کنیم ما برسختیها و کم و زیادهای پدرو مادرمان چگونه می سازیم با فداکاران همانطور بسازیم تا خداوند خشنود شود و درهای رحمت و برکت را بروی ما بگشاید فداکاران از پدر و مادر مطمئن باشیم دلسوزتر هستند چون عاشق همه بندگان خداوند هستند و حاضر هستند جان خودشان را آبرو و اعتبار خودشان را به خطر بیندازند برای همه بخاطر دیگران برای زن و مرد و پیر و جوان و هیچ فرقی نمی گذارند وقتی دهقان فداکار فانوس را بدست گرفت تا قطار و مسافران را نجات بخشد به فکر سلامتی خودش نبود به فکر جان مسافران بود در شه نجات آنها بود و به هیچ چیزی جزنجات انها فکر نمی کرد فکر نکرد که داخل قطار چه انی هستند مسلمان و غیر مسلمان نداشت چون به فکر نجات انسانها بود انساندوست بود فداکاران اینگون

مرا پرکنید تا شما را خالی کنم (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

مرا پرکنید تا شما را خالی کنم این یک سخن ناب از تائب است که بعد از یک عمر مطالعات فراوان ب کرده و به آن رسیده ام همه شما منظور یک عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فعال و فداکار را می فهمید از اینکه می گوید مرا پرکنید تا شما را خالی کنم هیچ به اندازه یک عارف و عاشق دلسوز شما نیست حتی از پدر و مادر برایتان دلسوزتر می باشند تائب این را با صخا نشان داده است تائب را پرکنید از لطف و عنایت و توجه و حمایت و همکاری تا شما را از غم و غصه و رنج استرس و فشار و بسیاری از این قبیل خالی کند تائب با جذب رضایت حقتعالی و خشنودی خداوند در های رحمت را برویتان باز کرد تا شما را از جوروجفاها خالی کند اما حمایت و همکاری می خواست که ضعیف بود و اصلا نبود پس من خالی هستم مرا پرکنید شما هم خالی نیستید تا شما را خالی کنم شما دلتان پراز غم و غصه است سنگین هستید سبکتان می کنم اما باید جواب فداکاری را با حمایت و همکار

قدر محبت های تائب را بدانیم

درخواست حذف اطلاعات

هیچ مثل تائب رئوف و مهربان نیست هیچ مثل تائب فعال و فداکار نیست من خودم که نزدیک به پنجاه سال سن دارم و با سالخوردگان بسیاری رفیق و دوست بودم و خیلی از آنها سی سال پیش ازدنیا رفته اند و چیزهای زیادی شنیده و خوانده ام از تائب مهربان تر و فداکارتر ندیده و نشنیده ام اینهمه رحم و غیرت و خج کار خداست قدرت خداست که از قرض الحسنه و خیریه صخا سر درآورده است ی که از خودش و خانواده و دوستان و اقوامش شروع کرده است و جهان را در جذب و جلب و تقویت ایمان و همت و قدرت به یاری و حمایت همکاری فرا می خواند تائب بسیار مهربان و رئوف است البته با انسانها و انی که رحم و غیرت و خج دارند به عشق مظلومان و قرض داران و دردمندان و سالخوردگان شب و روز همت و تلاش می کند اما انی بوده و هستند که سدراه اینهمه فعالیت و فداکاری می باشند آنها چندین سال تائب را بی گناه در اوج صداقت و ایمان زجر دادند و اذیت و آزار د و هرچ

لبخند صخا برمردم شهید پرور میغان

درخواست حذف اطلاعات

صخا لبخند خداست با حمایت و همکاری شیرینش کنیم (تائب) صخا لبخند خداست برهمه روستاهای ایران و جهان علاج همه دردهای روستاها یک انسان خیرخواه همچون تائب و یک مجموعه خیرخواهانه و انساندوستانه همچون صخا می باشد می خواهم این لبخند شیرین خداوند را به مردم شهید پرور میغان هدیه کنم صخا کار یک انسان عاشق و عارف و فداکار حاصل زحمت یک شاعر و نویسنده و سحرخیز و کوهنورد به نام تائب است فداکاری حمایت و همکاری می خواهد تا دو طرف ترازو مساوی شود و اینبار در میغان می خواهم این اوج فداکاری را به نمایش بگذارم هرچه حمایت و عنایت بیشتر باشداین چراغ هم پرنور تر خواهد شد اتحاد روستاها با صخا کار خدا خواهد بود تا با کمک هم مشکلات روستاها را برطرف نمائیم تقویت نقاط قوت با کمک یکدیگر آسان تر صورت می گیرد صخا اصرار و پافشاری در فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه دارد داستان صخا را به گوش یکدیگر برسانیم لبخند صخا

برای حل مشکلات روستاها باید همت کرد

درخواست حذف اطلاعات

مردم نهاوند در مجلس شورای ی با بیان اینکه برای حل مشکلات روستاها باید همت کرد، گفت: خدمتگزاری به مردم و بهبود وضعیت روستاها در اولویت امور قرار دارد.

شعر از تائب اگر بخیلان و هوسبازان نبودند من اینجا نبودم

درخواست حذف اطلاعات

دین سنگینی به دوش شماست نان ب بزرگترین خطاست گره بکار دیگران نزنید اینکار مستوجب خشم خداست از آه و ناله تائب شرم کنید بنده ای که مظلوم و بی ریاست یوسف کجا و برادرانش کجا این راه و رسم دنیای بی وفاست با اینکه بد بود مرتکب شدید آ شرف و غیرتتان کجاست ای چشمهای شور و دلهای سیاه بهشت سهم انسانهای باصفاست وقتی که امتحان تمام می شود صد وای به حال و روز شماست هرچند که بدستتان سوختیم ساختیم ارزش داشت چون عاقبت باماست تحقیر و ت یب ما موقتیست مهم پایان کار یعنی انتهاست کم کم خودتان را جمع و جور کنید صحبت از یک دنیا جوروجفاست فریاد ما به گوش این و آن رسید منظور قلبهای شیر و دلهای دریاست

ضدهمکاری در شان صخا نیست

درخواست حذف اطلاعات

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب ) عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فعال و فداکار دلسوز و غمخوار کوشا در فرهنگ و ورزش مهربان و خیرخواه گره گشا و نان رسان و مشکل گشا با همه این صفات عرفانی و و علیرغم صبر و شکر جمیل برجوروجفاهای زیاد که در کارهای عمومی مخصوصا قرض الحسنه و خیریه زیاد است با وجود استقامت و پایداری تائب برصخا و سوء تفاهم ها و سوء ظن هایش با وجود مشکلات و نقاط ضعفی که معوقات و دیرکردها بی جرم و بی گناه برای این مجموعه خیرخواهانه و انساندوستانه بوجود آوردند بعضی پندارها و گفتارها و کردارها در شان صخا با این وسعت و عظمت نیست صخا یک ایده بزرگ است که ريشه در حافظ و قرآن و تورات و انجیل و زبور دارد صخا ريشه در سخنان ستاره های بزرگ و معروف و مشهور و م

تصاویر | زندگی به سبک معلمان عشایری در روستاها

درخواست حذف اطلاعات

بدون شک یکی از سخت ترین شاخه های آموزشی، آموزش در روستاها و عشایر است.

غرق روستاها، حیله جدید +

درخواست حذف اطلاعات

تروریست های ، کانال های آب رسانی رود فرات را به سمت کشتزارهای روستاهای شرق حلب منحرف د تا این روستاها را در آب غرق کنند.

باز شدن راههای فراوان برای تقویت صخا

درخواست حذف اطلاعات

من شبانه روز مطالعه و بررسی می کنم در احوالات بزرگان جهان و ستاره های مشهور دنیا کار می کنم تا راههائی برای تقویت صخا بیابم تا بتوانم نظر ستاره های بزرگ ایران و جهان را برای تقویت صخا جذب و جلب کنم در زمینه فرهنگی و ورزشی سالهاست کار می کنم تقویتشان می کنم از ستاره های معروف دنیا در مقالات صخا حمایت و تبلیغ و تعریف کرده ام هدف من از جلب توجه و حمایت و عنایت بزرگان جهان از صخا گلستان روستاهاست هدفم قدمی برای صلح و دوستی و ست که من از قرض الحسنه و خیریه مخصوصا در روستاها شروع کرده ام و سالها کار می کنم اما حمایت و همکاری ستاره های مشهور و توانا واجب و ا امیست داستان صخا را به گوش ستاره های معروف برسانیم همان انی که برای تبلیغ شرکتها قراردادهای میلیاردی می بندند و پولش را هم وقف خیریه ها می کنند داستان صخا را به گوش آنها برسانیم تا با این سابقه درخشان و این همه فداکاری تائب این ایده پرنور

غدیر خم

درخواست حذف اطلاعات

غدیر از اساسى ‏ترین برنامه‏ هاى خدا(ص) براى دوام و عزت و شکوه و قرآن بود. او در بازگشت از حجة‏الوداع آ ین رس ‏خویش را انجام داد. زیرا خدایش فرموده بود: " یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رس ه والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدى القوم الکافرین."(مائده/67)منبع: http://mahdiehvadeghan. /