رسانه
رسانه

زبان رفتار :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

⭕️ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ! ⭕️ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ! ⭕️با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ! ⭕️با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ! ⭕️ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "ج " انداخت! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "آشتی " داد! ⭕️با "زبان" میشود آتش زد! با "زبان" میشود آتش را خاموش کرد!

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

⭕️ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ! ⭕️ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ! ⭕️با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ! ⭕️با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ! ⭕️ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "ج " انداخت! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "آشتی " داد! ⭕️با "زبان" میشود آتش زد! با "زبان" میشود آتش را خاموش کرد!

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

⭕️حواسمان باشد… ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "ﺩﻝ" ﺷﮑﺴﺖ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ! با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑُﺮﺩ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود"ج "انداخت! ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود "آشتی " داد! با "زبان" میشود آتش زد! با "زبان" میشود آتش فتنه را خاموش کرد!... پس حواسمان به زبانمان باشد...منبع: http://rahseparm. /

زبان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

درخواست حذف اطلاعات

نمى تونم بهت بگم و این جان سوزه حتى با هم دیگه حرف هم نمى زنیم و تو خیلى سرد برخورد مى کنى ، خیلى سرد . من هم دوست ندارم سربار و مایه رنجش ى بشم براى همین منم اون طورى که تو مى خواى رفتار مى کنم :) و چقد سخته این طور رفتار :( با هر سخن گویم اگر خواهم و گر نى اول سخنم نام تو اندر دهن آیدمنبع: http://mir-nik. /

رفتار شناسی فرهنگی (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات

رفتار شناسی از جمله مباحث تجربی است که می بایست محقق با رفتار فرهنگی مردم کشور خود یا کشور دیگر ، خصوصاً میزان استفاده و چگونگی بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی را درک کند. سرفصل های این درس را می توان بدین شرح نام برد: تعریف رفتار شناسی ، رفتار ، هدف از رفتار شناسی و شیوه بررسی رفتار ، شیوه معیشت و اقتصاد ایرانیان بر رفتار (یا کشورمود نظر بر مردم آن کشور) ، نظام و نوع حکومت بر رفتار، ویژگی های رفتاری ایرانیان، وحدت و کثرت در ویژگیهای رفتاری ایرانیان ، فعالیت های فرهنگی و مصرف کالای فرهنگی، چگونگی استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی به همراه آمار و ارقام ، چگونگی ارتقای استفاده از کالاهای فرهنگی، آسیب های رفتار فرهنگی، شناسایی آسیب های رفتار ، روابط اقتصادی و اجتماعیمنبع: http://negharman. /

رفتار شناسی فرهنگی (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات

رفتار شناسی از جمله مباحث تجربی است که می بایست محقق با رفتار فرهنگی مردم کشور خود یا کشور دیگر ، خصوصاً میزان استفاده و چگونگی بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی را درک کند. سرفصل های این درس را می توان بدین شرح نام برد: تعریف رفتار شناسی ، رفتار ، هدف از رفتار شناسی و شیوه بررسی رفتار ، شیوه معیشت و اقتصاد ایرانیان بر رفتار (یا کشورمود نظر بر مردم آن کشور) ، نظام و نوع حکومت بر رفتار، ویژگی های رفتاری ایرانیان، وحدت و کثرت در ویژگیهای رفتاری ایرانیان ، فعالیت های فرهنگی و مصرف کالای فرهنگی، چگونگی استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی به همراه آمار و ارقام ، چگونگی ارتقای استفاده از کالاهای فرهنگی، آسیب های رفتار فرهنگی، شناسایی آسیب های رفتار ، روابط اقتصادی و اجتماعیمنبع: http://negharman. /

رفتار

درخواست حذف اطلاعات

انگوته رفتار نکنیم که دیگران با ما رفتار میکنند .رفتار و گفتار ادمی ریشه در اگاهی و باورهابش دارد.و باورها و شه های ماست که جهان ما را میسازد.احساس خوشبختی،موفقیت و..همه بر اساس ان باورهاست.بر اساس معیارهای خود رفتار کنبم که این یعنی باور و یقبن به معیارهایی که تمام تعریف ما از زندگی است .خوشبختی و ارامش و عشق و...همه در درون ماست.اینها را اگر وابسته به عوامل بیرون ،زندگی خود را باخته ایم و باورهای دیگران را زندگی کرده ایم .انگونه رفتار کنیم که چهره ی باورها و اگاهی و شعور ماست.رضا8/25منبع: http://jonunemehr. /

زبان آلفرسکو

درخواست حذف اطلاعات

آلفرسکو به زبان انگلیسی پایه گذاری شده است پس می توان زبان انگلیسی را زبان پایه این سیستم دانست. با ورود نسخه های جدیدتری از آلفرسکو به تنوع این زبان ها هم افزوده شد تا آنجا که امروزه در آ ین نسخه آلفرسکو که از آن با نام ابر یا cloud یاد می شود شش زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی و ایتالیایی در نظر گرفته شده است و از بیش از 20 زبان پشتیبانی می کند. منبع: http://aalfresco. /

زبان آلفرسکو

درخواست حذف اطلاعات

آلفرسکو به زبان انگلیسی پایه گذاری شده است پس می توان زبان انگلیسی را زبان پایه این سیستم دانست. با ورود نسخه های جدیدتری از آلفرسکو به تنوع این زبان ها هم افزوده شد تا آنجا که امروزه در آ ین نسخه آلفرسکو که از آن با نام ابر یا cloud یاد می شود شش زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی و ایتالیایی در نظر گرفته شده است و از بیش از 20 زبان پشتیبانی می کند. منبع: http://aalfresco. /

حق الناس

درخواست حذف اطلاعات

یادمان باشدکه: "حق الناس " همیشه پول نیست!گاهی "دل" استدلی که:باید بدست می آوردیم ونیاوردیم!دلی که:ش تیم و رهاکردیم!دلهای غمگینی که…بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!خدا…ازهرچه بگذردازحق الناس نمی گذرد!!! حواسمان باشد…ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﺮﻓﺖبا "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ!با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ج انداخت!با "زبان" میشود آتش زد!با "زبان" میشود آتش راخاموش کرد!حواسمان به دلهایمان باشد: "آلوده اش نکنیم" منبع: http://rihanehmohamadi. /

تاثیر ایران بر تاریخ زبان عربی

درخواست حذف اطلاعات

در زمان های پیش از زبان عربی به دو شاخه عربی جنوبی و عربی شمالی بخش بندی می گردید. عربی جنوبی در اطراف یمن کنونی به کار می رفت و برای با مصریان باستان و تمدن فنیقی قرار گرفته بود. زبان عربی امروزی بر پایه تدوین زبان اولیه عربی به دیبا ایرانیان در زمان ساسانیان بوده که صرف و نحو آرایش واژگان برای زبان عربی ایجاد شد و از ح اولیه آن بیرون آمد. این زبان با پیدایش و زبان عربی قرآنی که زیادی به زبان شکل یافته عربی داشت با گذشت زمان فراگیر شد و امروزه به عنوان زبان عربی کلاسیک در همه جای عرب زبان پراکنده شده.منبع: http://hamedanianarabic. /

رفتار

درخواست حذف اطلاعات

رفتار دو مورد داریم معنادار و بی معنا . رفتار معنا دار رفتارهایی هستند که معنایی را در ذهن تداعی میکنند و موضوع جامعه شناسی هست که رفتارهایی اجتماعی هستند . رفتار بی معنی رفتاری هست که قصد انتقال پیام را ندارد مانند پلک بهم زدن رفتارهای رفل ی هستند رفتار اجتماعی دو مورد هست یک سویه و دو سویه ، یک سویه مانند نوشتن نامه هست که جو را دریافت نکنیم . دوسویه رفتاری هست که از نظر اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد . گروه اجتماعی دارای ویژگیهایی هست : دو یا چند نفر باشد استمرار احساس مای مشترک هدف خاص ارزش اجتماعی هنجار اجتماعی منبع: http://elhamkargar. /

رفتار

درخواست حذف اطلاعات

رفتار دو مورد داریم معنادار و بی معنا . رفتار معنا دار رفتارهایی هستند که معنایی را در ذهن تداعی میکنند و موضوع جامعه شناسی هست که رفتارهایی اجتماعی هستند . رفتار بی معنی رفتاری هست که قصد انتقال پیام را ندارد مانند پلک بهم زدن رفتارهای رفل ی هستند رفتار اجتماعی دو مورد هست یک سویه و دو سویه ، یک سویه مانند نوشتن نامه هست که جو را دریافت نکنیم . دوسویه رفتاری هست که از نظر اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد . گروه اجتماعی دارای ویژگیهایی هست : دو یا چند نفر باشد استمرار احساس مای مشترک هدف خاص ارزش اجتماعی هنجار اجتماعی منبع: http://elhamkargar. /

مباد آن زمان کة زبان م شناس نامهٔ بندگی باشد...

درخواست حذف اطلاعات

نسزد از زبانِ ناب سخن گفت کة زبان روانة ای ست کة سرچشمةاش را نتوان یافت لیک برای زبان ور مایهٔ سرَفکندگی ست کة بر زبان ش مُهرِ زبان ی بیگانة خُردة باشد. آری! مباد آن زمان ی کة ناچار شوم زبونی را بپزیرم. هرگز...منبع: http://zadmard. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

این ی که قبل تر نوشتم به خانواده ما اضافه شده.فکر نمی کنم دفعه بعد یا دفعات بعد بخواد بد عمل کنه.اگه بعد عمل کنه نتیجه اش رو می بینه.من هم متقابلا با او به شکلی رفتار می کنم که با انی که رفتار درستی ندارند.مظور اینه منم دیگه به فکر رابطه خودم با او نخواهم بود.اما نمی دونم در مورد این فرد بهتر امیدوار بود یا نه.اما از همون بدو امر که می بینمش باهاش درست رفتار می کنم.احوالش رو هم از همسرش می پرسم که نسبت خونی با هم داریم.(نمی گم نسبتمون چیه) ببخشیدامنبع: http://negarnegaresh. /

برخورد درست با رفتارهای خشن

درخواست حذف اطلاعات

رفتار های خشن و برخوردهای خشونت امیز با همسر و همکاران این روزها یکی از پایه های ثابت مشکلات رفتاری و اجتماعی است که بایستی با راه و روشی درست با آن رفتار و مقابله کرد. حتما شما هم بارها شاهد دعوای رانندگان بر سر مسافر در خیابان ها بوده اید و یا شنیده اید که ن و یا دختران به دلیل رفتار خشونت امیز مردان راهی بیمارستان شده اند. از نزاع های آشکار تا کارمند ساده ای که از ترس آبروی فردی و خانواد و رفتار خشک و خشن مدیران، گزارشی از رفتار ناشایست همکارش در محیط اداری ارائه نمی کند، در لایه های پنهان جامعه انواع خشونت های جسمی و عاطفی را رقم می زند.منبع: http://zarbe1080. /

قشنگتر از زبان انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

زبان اسپانیایی دومین زبان رایج دنیا که واقعا از زبان انگلیسی زیباتر است به گونه ای که سبب می شود با آن حس و لطافت را در کلام به خوبی تداعی و نشان داد که می توان رمان دونکیشوت را چون از زبان اسپانیایی بود علت تاثیر گذاری آن در دنیا اذعان کرد. لینک بهترین وبلاگ آموزش زبان اسپانیایی: http://bonitalengua. منبع: http://armon-irani. /

والدین باید در مقابل رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان چه کاری انجام دهند؟

درخواست حذف اطلاعات

والدین باید در مقابل رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان چه کاری انجام دهند؟ اولاً والدین باید تشخیص بدهند که آیا پرخاشگری نوجوان شان یک رفتار گذرا و موقتی است یا احتمال تبدیل رفتار پرخاشگرانه به یک مشکل وجود دارد؟ یک توصیه ی مفید برای والدین این است که رفتار پرخاشگرانه وقتی که با رفتارهای ضداجتماعی دیگری مانند عدم پیروی از والدین یا معلمان، س یچی از افراد صاحب قدرت، دروغ گویی یا ی، مدرسه گریزی، فرار از خانه و آتش بازی، همراه است می تواند علتی برای نگرانی بیش تر باشد.منبع: http://khoshoonat-nojavan. /

تدریس خصوصی زبان

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی زباندانستن و شناخت و مکالمه یک زبان دیگر بجز زبان مادری در جامعه امروزی ا امی است.شما اگر قصد سفر یا تجارت و یا ورود به اینترنت و جستجو برای مطلب و مقاله خاصی داشته باشید حتما باید حداقل زبان انگلیسی را بدانید.هدف از یادگیری زبان دوم:فراگیری زبان به صورت خصوصی و گرفتن معلم جهت گرامر یا مکالمه و یا هردو نیازمند شناخت اولیه در مورد زبان و مطالب ابت می باشد. قبل از انتخاب زبان دوم جهت فراگیری آن باید به چند نکته توجه داشته باشیدمنبع: http://galileh. /

تدریس خصوصی زبان

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی زباندانستن و شناخت و مکالمه یک زبان دیگر بجز زبان مادری در جامعه امروزی ا امی است.شما اگر قصد سفر یا تجارت و یا ورود به اینترنت و جستجو برای مطلب و مقاله خاصی داشته باشید حتما باید حداقل زبان انگلیسی را بدانید.منبع: http://galileh. /

رفتار درمانی شناختی یا cbt به چه معناست ؟

درخواست حذف اطلاعات

رفتار درمانی شناختی که به اختصار cbt گفته می شود یک رویکرد روان درمانی است، که احساسات ناکارآمد و رفتارها، فرایندها و مضامین شناختی ناسازگارانه را، از طریق شماری از روش های سیستماتیک، صریح و هدف مدار نشانه می گیرد. نام این روش اشاره به رفتار درمانی، شناخت درمانی، و به ترکیبی درمانی از این دو بر اساس اصول پایه و پژوهش های رفتاری و شناختی دارد. منبع: http://hamraz59. /

رفتار شناسی فرهنگی (بخش سوم)

درخواست حذف اطلاعات

از آنجا که شناخت انسان در حوزه های مختلف نیازمند دریافت پیش فرض های ذهنی رفتار آدمی است و شناخت این پیش فرضها میتواند الگوهای کنش و واکنش انسانی را مورد بررسی قرار دهد شناخت رفتار ضرورت پیدا میکند چه در حوزهی فردی و چه در حوزهی اجتماعی زیرا بیانگر رابطه انسان، ذهن او و الگوهای ارتباطی میان آنهاست. 15/8/95منبع: http://negharman. /

رفتار شناسی فرهنگی (بخش سوم)

درخواست حذف اطلاعات

از آنجا که شناخت انسان در حوزه های مختلف نیازمند دریافت پیش فرض های ذهنی رفتار آدمی است و شناخت این پیش فرضها میتواند الگوهای کنش و واکنش انسانی را مورد بررسی قرار دهد شناخت رفتار ضرورت پیدا میکند چه در حوزهی فردی و چه در حوزهی اجتماعی زیرا بیانگر رابطه انسان، ذهن او و الگوهای ارتباطی میان آنهاست. 15/8/95منبع: http://negharman. /

نقش والدین در درمان لکنت زبان

درخواست حذف اطلاعات

نقش والدین در درمان لکنت زبان کودک چیست و اطرافیان فرد مبتلا چه باید ند؟ ٭ در برخورد با فردی که دچار لکنت زبان است (کودک یا بزرگسال فرقی نمی کند) از بیان عباراتی مثل "سعی کن آهسته تر صحبت کنی" "نفس عمیق بکش" و "آرام باش" خودداری کنید در ضمن هرگز جمله فرد دچار لکنت را کامل نکنید. ارتباط چشمی طبیعی را با فرد دچار لکنت حفظ کنید ...٭ سعی کنید خسته به نظر نرسید، فقط آرام و بطور طبیعی تحمل کنید تا جمله تمام شود. همواره با او ملایم صحبت کنید، ولی نه خیلی آرام که غیر طبیعی به نظر برسد.٭ همچنین با رفتار و بیان خود به او نشان دهید که شما گوش می کنید که چه می گوید نه چگونه می گوید. اگر با او تلفنی صحبت می کنید، به یاد داشته باشید که او در صحبت با تلفن مشکل دارد بنابراین تحمل کنید و اگر گوشی را برداشتید و ص نشنیدید قبل از قطع مطمئن شوید که در آن سوی تلفن فردی که دچار لکنت است و سعی می کند صحبت را شروع

رفتار درمانی

درخواست حذف اطلاعات

ما رفتارهای متفاوتی را در ک ن مشاهده می کنیم ، برخی از آنه ها به رشد و شادمانی آنان کمک می کند و برخی در کوتاه مدت یا دراز مدت ، به آنان آسیب می رساند ، وقتی می خواهیم رفتارهای خاصی را تقویت کرده و رفتارهای منفی دیگری را تغییر دهیم ، در ابتدا و در گام نخست آگاهی و آموزش صحیح ضرورت می یابد . عمدتا در تغییر رفتار ک ن دو نوع یادگیری بیشتر از بقیه ی انواع یادگیری تاثیر به سزایی دارد . یکی یادگیری مشاهده است که در آن کودک مشاهده می کند و تکرار می کند. یکی یادگیری شرطی است که در آن پیامد رفتار مشخص می کند که آیا رفتار تکرار خواهد شد یا نه .منبع: http://cl avalyhaa. /

رفتار درمانی

درخواست حذف اطلاعات

ما رفتارهای متفاوتی را در ک ن مشاهده می کنیم ، برخی از آنه ها به رشد و شادمانی آنان کمک می کند و برخی در کوتاه مدت یا دراز مدت ، به آنان آسیب می رساند ، وقتی می خواهیم رفتارهای خاصی را تقویت کرده و رفتارهای منفی دیگری را تغییر دهیم ، در ابتدا و در گام نخست آگاهی و آموزش صحیح ضرورت می یابد . عمدتا در تغییر رفتار ک ن دو نوع یادگیری بیشتر از بقیه ی انواع یادگیری تاثیر به سزایی دارد . یکی یادگیری مشاهده است که در آن کودک مشاهده می کند و تکرار می کند. یکی یادگیری شرطی است که در آن پیامد رفتار مشخص می کند که آیا رفتار تکرار خواهد شد یا نه .منبع: http://cl avalyhaa. /

رفتار سازمانی organizational behavior

درخواست حذف اطلاعات

رفتار سازمانی (organizational behavior) مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است. ادامه را در ادامه مطلب بخوانید. فایل doc خلاصه رفتار سازمانی استیفن پی ر نز از اینجا منبع: http://mahmoodfatehi. /

دلایل ناکامی در یادگیری زبان انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

امروزه یادگیری زبان انگلیسی بسیار فراگیر شده و زبان آموزان زیادی مشتاق یادگیری این زبان هستند. تعداد قابل توجهی از زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی ش ت می خورند. ما در این مقاله به مهم ترین دلایل این ناکامی خواهیم پرداخت. استفاده ن از مطالب یاد گرفته شده این مورد یکی از مهم ترین دلایل ش ت در یادگیری زبان انگلیسی است. اکثر زبان آموزان مطالبی را که یاد می گیرند در زبان گفتاری و نوشتاری استفاده نمی کنند. با تمرین ن مطالب آنها خیلی زود فراموش می شوند. هدف یک برنامه معقولانه این است که ما بتوانیم همانند یک فرد باسواد از انگلیسی هم در صحبت و هم در نوشتن استفاده کنیم. اگر برای این هدف مطالبی را که یاد می گیریم در زبان گفتاری و نوشتاری خود استفاده نکنیم هرگز به این هدف نخواهیم رسید. تاکید بیش از حد روی گرامر بعضی از زبان آموزان تقریبا همه وقت خود را صرف یادگیری گرامر می کنند ولی گرامر فقط یکی ب

نقش والدین در درمان لکنت زبان

درخواست حذف اطلاعات

نقش والدین در درمان لکنت زبان کودک چیست و اطرافیان فرد مبتلا چه باید ند؟ ٭ در برخورد با فردی که دچار لکنت زبان است (کودک یا بزرگسال فرقی نمی کند) از بیان عباراتی مثل "سعی کن آهسته تر صحبت کنی" "نفس عمیق بکش" و "آرام باش" خودداری کنید در ضمن هرگز جمله فرد دچار لکنت را کامل نکنید. ارتباط چشمی طبیعی را با فرد دچار لکنت حفظ کنید ...٭ سعی کنید خسته به نظر نرسید، فقط آرام و بطور طبیعی تحمل کنید تا جمله تمام شود. همواره با او ملایم صحبت کنید، ولی نه خیلی آرام که غیر طبیعی به نظر برسد.٭ همچنین با رفتار و بیان خود به او نشان دهید که شما گوش می کنید که چه می گوید نه چگونه می گوید. اگر با او تلفنی صحبت می کنید، به یاد داشته باشید که او در صحبت با تلفن مشکل دارد بنابراین تحمل کنید و اگر گوشی را برداشتید و ص نشنیدید قبل از قطع مطمئن شوید که در آن سوی تلفن فردی که دچار لکنت است و سعی می کند صحبت را شروع

زبان برنامه نویسی c

درخواست حذف اطلاعات

در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی ، زبان c ، توسط دنیس ریچی و به عنوان زبان برنامه نویسی سیستم ها طراحی شد. این زبان از دو زبان قدیمی تر بنام های bcpl و b حاصل شده است.... برای خواندن این مطلب به ادامه ان برویدمنبع: http://software010101. /

شعر زبان انگلیسی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت اولیا گرامی شعر زیر (زبان انگلیسی)جهت همخوانی نوآموزان در برنامه صبحگاهی می باشد که به صورت روزانه برگزار می شودلطفاً در منزل با فرزند خود تمرین و تکرار کنید.باتشکر-مربی زبان (طبیب) شعر زبانمنبع: http://pishshayestegan. /

نکات آموزش زبان

درخواست حذف اطلاعات

نکات آموزش زباندلایل آموزش زبان؟آموزش زبان را باید جدی بگیریم.یکی از دلایل آموزش زبان قطعا چه برای ادامه تحصیل و پیشرفت کاری و برای اه مختلف از قبیل سفر و غیره باشد .روش های آموزش زبان؟ منبع: http://galileh. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

8 سبک زندگی از نظر ی در یک نگاه بنا به اهمیتی که سبک زندگی ایرانی ی دارد قسمتهای مهمی از بیانات معظم انقلاب که در طول چند سال اخیر در رابطه با رعایت سبک زندگی در ابعاد مختلف زندگی فرموده اند آورده شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیار، یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم ی عبارت است از سبک زندگی ، رفتار اجتماعی، شیوه ی زیستن - اینها عبارةٌ ا ای یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگاری و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله، مسئله ی اساسی و مهمی است. سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خور

تصحیح رفتار پرحاشگرانه

درخواست حذف اطلاعات

اگر رفتار پرخاشگرانه ناشی از این باشد که نوجوان احساس تهدید می کند, دو راه حل وجود دارد: - تغییر و اصلاح رفتار در خانواده و محیط زند به طوری که مناسبات و موقعیت های جدیدی ایجاد شود که خطرات تهدید کننده ای برای نوجوان به وجود نیاید.منبع: http://porsesh13951. /

تصحیح رفتار پرحاشگرانه

درخواست حذف اطلاعات

اگر رفتار پرخاشگرانه ناشی از این باشد که نوجوان احساس تهدید می کند, دو راه حل وجود دارد: - تغییر و اصلاح رفتار در خانواده و محیط زندگی به طوری که مناسبات و موقعیت های جدیدی ایجاد شود که خطرات تهدید کننده ای برای نوجوان به وجود نیاید.منبع: http://porsesh13951. /

بخشی از منابع کنکور زبان تخصصی زبان

درخواست حذف اطلاعات

new bridging the gapmosaicmodern englishvocabulary in usegrammar in use504wordsکتاب کنکور اختصاصی زبان که 4 جلد تالیف شهاب اناری انتشارات مبتکران کتاب زرد reading کانون فرهنگی آموزشکتاب منحصرا زبان انتشارات کانون فرهنگی اموزشکتاب سبزاموزش گرامر منحصرا زبان کانون فرهنگی اموزشدیکشنریoxford word powerالبته توجه داشته باشید که قبولی در کنکور زبان مست م درصدهای بالا در دروس عمومی است.اگر از نظر وزنی محاسبه نماییم تقریبا زبان با ضریب 14 در مقایسه با سایر دروس عمومی محاسه محاسبه می گرددمنبع: http://english1tz. /

بخشی از منابع کنکور زبان تخصصی زبان

درخواست حذف اطلاعات

new bridging the gapmosaicmodern englishvocabulary in usegrammar in use504wordsکتاب کنکور اختصاصی زبان که 4 جلد تالیف شهاب اناری انتشارات مبتکران کتاب زرد reading کانون فرهن آموزشکتاب منحصرا زبان انتشارات کانون فرهن اموزشکتاب اموزش گرامر منحصرا زبان کانون فرهن اموزشدیکشنریoxford word powerالبته توجه داشته باشید که قبولی در کنکور زبان مست م درصدهای بالا در دروس عمومی است.اگر از نظر وزنی محاسبه نماییم تقریبا زبان با ضریب 14 در مقایسه با سایر دروس عمومی محاسه محاسبه می گرددمنبع: http://english1tz. /

سایر تعاریف

درخواست حذف اطلاعات

خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت رد رفتار خشونت آمیز نام می رد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت رد. منبع: http://beheshtisch. /

والدین باید در مقابل رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان چه کاری انجام دهند؟

درخواست حذف اطلاعات

والدین باید در مقابل رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان چه کاری انجام دهند؟ اولاً والدین باید تشخیص بدهند که آیا پرخاشگری نوجوان شان یک رفتار گذرا و موقتی است یا احتمال تبدیل رفتار پرخاشگرانه به یک مشکل وجود دارد؟ یک توصیه ی مفید برای والدین این است که رفتار پرخاشگرانه وقتی که با رفتارهای ضداجتماعی دیگری مانند عدم پیروی از والدین یا معلمان، س یچی از افراد صاحب قدرت، دروغ گویی یا ی، مدرسه گریزی، فرار از خانه و آتش بازی، همراه است می تواند علتی برای نگرانی بیش تر باشد. منبع: http://khoshoonat-nojavan. /

روانشناسی اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

روان شناسی اجتماعی از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسی وجامعه است.[۱] روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مست م وجود روابط متقابل بین خود با دیگران است، بنابراین به یک تعریف دیگر روان شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه رفتار متقابل بین انسان ها یا علم مطالعه تعامل انسان ها شناخته می شود. تعریف دیگری نیز شده است ازجمله :روانشناسی اجتماعی روش مطالعهٔ علمی رفتار و واکنش و عملکردهای فرد در حضور جمع یا حضور تلویحی افراد استمنبع: http://sz1343blog. /