رسانه
رسانه

زندگی زیباست :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چه زيباست در کنار تو مست عشق شدنچه زيباست حس آرامش در کنار توچه زيباست غرق تو شدنچه زيباست محو جمال تو شدنچه زيباست تو بقل تو بودنچه زيباست تحمل تچه زيباست خمار چشای نازت شدنچه زيباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زيباست در کنار تو مهت شدن شبهای سیاه و تارچه زيباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زيباست.....چه زيباست سرنوشتی که خدای آسمونها برامون رقم زده همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهg.fمنبع: http://ghasemmashhadi. /

مست عشق

درخواست حذف اطلاعات

چه زيباست در کنار تو مست عشق شدن چه زيباست حس آرامش در کنار توچه زيباست غرق تو شدنچه زيباست محو جمال تو شدنچه زيباست تو بقل تو بودنچه زيباست تحمل تچه زيباست خمار چشای نازت شدنچه زيباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زيباست در کنار تو مهت شدن شبهای سیاه و تارچه زيباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زيباست.....چه زيباست سرنوشتی که خدای آسمونها برامون رقم زده همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهg.fمنبع: http://ghasemmashhadi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم... زندگي نام نکویی ست،که خارش کردیم... زندگي نیست به جز نم نم باران بهار... زندگي نیست به جز دیدن یار... زندگي نیست به جزعشق... به جز حرف محبت به ی... ورنه هرخاروخسی... زندگي کرده بسی... زندگي تجربه ی تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد... ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگي اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگي پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگي به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگي خیالی زندگي که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

مست عشق

درخواست حذف اطلاعات

چه زيباست در کنار تو مست عشق شدن چه زيباست حس آرامش در کنار توچه زيباست غرق تو شدنچه زيباست محو جمال تو شدنچه زيباست تو بقل تو بودنچه زيباست تحمل تچه زيباست خمار چشای نازت شدنچه زيباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زيباست در کنار تو مهت شدن شبهای سیاه و تارچه زيباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زيباست.....چه زيباست سرنوشتی که خدای آسمونها برامون رقم زده همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهg.fمنبع: http://ghasemmashhadi. /

زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست شما بگویید،حتی اگر نشنوند زندگي زيباست و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم زندگي زيباست تو چه دانی که پس هرنگه ساده ی من چه جنونی, چه نیازی, چه غمی ست… زندگي زيباست اگر توانم باشد که یک دل را از ش تن باز دارم به بیهودگی زندگي نخواهم کرد اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم یا دردی را تسکین بخشم یا انسانی تنها را یاری کنم که دیگر بار بسوی شادی باز گردد به عبث زندگي نخواهم کرد امیلی الیزابت دیکنسون زندگي زيباست میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از فکر و امید… عشق باش

بودن و زندگی

درخواست حذف اطلاعات

بودن دلیل میخواهد...وماندن دلیل محکمتر....نمیشود بی دلیل ماند......باید ی باشد که محکم بندت کند به خودش.... به زندگي....باید ص باشد که صدا بزند نامت را.....و تو برگردی به سمت زندگي......باید ی باشدکه دستهایت رامحکم بگیرددر دستانش......تا تاب نخوری بین این همه بلا تکلیفی باید یک آغوش گرم باشد که تو را سهم خود کند.....باید یک نفر باشد.....یک دلیل محکم برای زندگي.....منبع: http://majidkakvan. /

زندگی زیباست چشمی باز کن

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را ش ت علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسم ها جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه احساس ها می تپد دل در شمیم یاس ها زندگي موسیقی گنجشک هاست زندگي باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می تواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است حال من عشق تمام مردم است زندگي یعنی همین پروازها صبح ها، لبخندها، آوازها ای خطوط چهره ات قرآن من ای تو جان جان جان جان من با تو اشعارم پر از تو می شود مثنوی هایم همه نو می شود حرف هایم مرده را جان می دهد واژه هایم بوی باران می دهد. "شهرام محمدی" (آذرخش) از کتاب: حوض پر از ماه بود من پر اللهمنبع: http://avanj5389. /

چقدر حین نوازش مرور خاطره زیباست

درخواست حذف اطلاعات

چقدر با تو در آغوش شب مناظره زيباست نگاه دلبری ات، ای پریِ ساحره زيباست چه لحظه ها که دوتایی قدم زدیم جهان را ... چقدر حین نوازش ، مرور خاطره زيباست ترانه ! چشم قشنگت به عینکت چه میاید به شعر زل زدن از پشت پلک پنجره زيباست علاقه مند به تشریح مو به موی تو هستم عجیب شرح تو گیسو طلای شاعره زيباست چه ناز بین دو بازویم آرمیده نیازم چقدرخواب تو درحلقه ی, محاصره زيباست #مهدی_حسینی 1395.5.7 tlgrm.me/mosaffer_poem منبع: http://mosafer-poem. /

دخترم هستی...

درخواست حذف اطلاعات

دخترم،هستی زمان انقدر فراتر از تصورم گذشت که امروز که تو را در اغوش می گیرم باور نمی کنم بیش از ١٦ بهار گذشته و تو دیگر هستی کوچولوی دیروزهای من نیستی، تو دیگر یک دختر جوان و زیبا شده ای که حرفهایت رنگ عروسک و شکلات نیست،حرفهایت دارد کم کم بوی و عاشقی و اماده شدن برای رفتن به میدان زندگي را می دهد. دخترم،هستی زندگي به همان اندازه که زيباست،بی رحم هم میشود ،اماده بی رحمی ها باش اما تا توان داری،انطور که دلت شاد میشود،زندگي کن و فرصتهایت را برای شاد بودن و چشیدن طعم خوشبختی از دست نده. دخترم عاشق شو! و بدان عاشقی به همان اندازه که دلت را گرم می کند،می تواند قامتت را هم خم کند،دلت را بشکند و غرورت را جریحه دار کند ،اما دخترم،باهمه دردهای راه عشق،عاشق بمان و با درد عشق،قد بکش.که تنها راه رشد انسان،عشق است .دردانه ى من ،عشقت را محدود نکن و یقین بدان اگر عاشقی مرامت شود،دنیا را به جای بهتری برای

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

این سوی زندگي هستیم و آن سوی دیگر سر نوشت ! این سو دستها در دست هم است و آن سو عاقبت این عشق ! به راستی آ این داستان چگونه است ؟ تلخ یا شیرین ؟ سهم ج است یا برابر است با تولد زندگي مان ؟ چه زيباست لحظه ای که من به سهم خویش رسیده باشم و تو نیز به ارزوی خود ! چه زيباست لحظه ای که سر نوشت با دسته گلی سرخ به استقبال ما خواهد آمد! چه تلخ است لحظه ج ما و چه غم انگیز است لحظه خداحافظی ما ! این سوی زندگي ما در تب و تاب یک دیدار می باشیم …. و آن سوی زندگي یک علامت سوال در آ قصه دیده می شود ! آیا ما به هم میرسیم یا نمیرسیم ؟ سرانجام این داستان به کجا ختم خواهد شد ؟منبع: http://ansarmezerji. /

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی واژه ی (سبک زندگي) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگي به عنوان نحوه روش زندگي عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

زشت ترین جای بدن

درخواست حذف اطلاعات

زشت ترین قسمت بدن تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید خیلی ها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛ همه اینها شاید زشت و زیبا باشد، اما من می گویم: زشت ترین بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است؛ ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق، پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛ از شک، از بدبینی، از برداشتهای بد، از نگاه پر غرور به دیگران، از توقع زیاد، از خودبینی زیاد؛ ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛ کاش می شد، جای بینی، جای شکم و پا، آدم "ذهنش" را جراحی می کرد؛ هرچه کلمات بد بود، هرچه افکار ناچسب و بدبینانه بود، هرچه نادوستی و پر توقعی بود، می آور

مقایسه

درخواست حذف اطلاعات

همین الان یه جایی خوندم که "آرزو نکن جای ِ دیگه ای بودی، آدما بزرگ ترین مشکلاتشون رو به هیچ نمی گن." و "باطن زندگي خودت رو با ظاهر زندگي ی مقایسه نکن." و باز هم اینکه "آواز دهل از دور خوش است." خودمو میذارم جای ی که فقط ع ای اینستاگرام منو میبینه. از چشم اون من عجب زندگي دارم! اونوقته که منم دلم میخواد جای خودم بودم!!! یک سال دیگه گیرم. و دلم گیر تر. منبع: http://tehrangeles. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

انسانم آرزوست ...

درخواست حذف اطلاعات

ای داد و بیداد از این نفس سرکش که اگر مهارش نکنی تو را به ناکجا آباد خواهد برد ... سرکش است و سرکش ... افسارش را رها کنی باخته ای ... بد زمینت میزند ... و آن وقت تو میمانی و یک وجود بی وجود ... انسان به انسانیتش زيباست ... به خواستن و توانستنش زيباست ... به وجود محکم و با صلابتش زيباست از این پس می جن م ای نفس ... تن به تن ... تو بگو شکم پرستی من میگویم نه ؛ تو بگو کاهلی و پرخو من میگویم نه ؛ تو بگو هوس من میگویم نه ... این نه گفتن ها تو را می شکند و به آنجایی می رساند که دیگر میدانی در من نافذ نخواهی بود ... و آن روز پیروزی من است ... خدایا در این راه بس دشوار کمکم کن ...منبع: http://tanha-to-bedan. /

جهان زیباست، پس آرام باش

درخواست حذف اطلاعات

جدیدا احساس میکنم تحمل فشار بیشتری پیدا کرده ام! اگر مشکلات امروز، چند سال پیش هم وجود داشت واقعا نمیدانم چه ع العملی از خودم نشان میدادم، از خودم بارها سوال پرسیده ام چرا یک زندگي آرام و زیبا برای خیلی ها سخت و پُر زحمت بدست می آید و فکر میکنند باید کنترل خورشید را هم در دست داشته باشند تا طلوع زندگيشان زیبا باشد... بخدا آرامش در تکه نان های جین یک درویش عاشق است، در سُنباده زدن های پسرک دوچرخه سوار است، در سوراخ درب های کلید نخورده است، در نگاه شاد ک ن کار است، در فوت های های شمع کیک تولد 50 سالگی مادر است، در نگاه مانکن های بی جان است، در عمر 3 روزه پروانه هاست... همه چیز زيباست، سختی وجود ندارد! مرگ هم زيباست به زیبایی یک استراحت نیمروزی در زیر باد کولر 7000... دنیا زيباست، پس آرام باشید و از نعمتی که خدا به شما داده استفاده کنید. تحمل فشار داشته باشید، فروتن باشید، خاکی و پُر از مهر ب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگي در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست می دهند. برای این که بتوانیم ارتباط با زندگي را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگي داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگي و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چه آرامشی دارد صدایت وقتی نامم بر زبانت جاری میشود چه شوقی دارد نگاهم وقتی میگویی دوستت دارم عشقم این میم مالکیت چه زيباست من و عشق(م) زندگي(م) وجود(م) نفس هایم وصله به نفس هایش از زمانی که (میم) مالکیتش را در انتهای نامم نهاد انگار دوست دارم هر لحظه صدایم کند وقتی صدایم میکند هر دفعه خودم را بیشتر وقف وجودش میکنم زيباست تمام وجودم را برای تو حس دوستت دارم عشقم...منبع: http://mylove26. /

غریبه

درخواست حذف اطلاعات

این سوی زندگي هستیم و آن سوی دیگر سر نوشت ! این سو دستها در دست هم است و آن سو عاقبت این عشق ! به راستی آ این داستان چگونه است ؟ تلخ یا شیرین ؟ سهم ج است یا برابر است با تولد زندگي مان ؟ چه زيباست لحظه ای که من به سهم خویش رسیده باشم و تو نیز به ارزوی خود ! چه زيباست لحظه ای که سر نوشت با دسته گلی سرخ به استقبال ما خواهد آمد! چه تلخ است لحظه ج ما و چه غم انگیز است لحظه خداحافظی ما ! این سوی زندگي ما در تب و تاب یک دیدار می باشیم …. و آن سوی زندگي یک علامت سوال در آ قصه دیده می شود ! آیا ما به هم میرسیم یا نمیرسیم ؟ سرانجام این داستان به کجا ختم خواهد شد ؟منبع: http://rasoul0032. /

زندگی زیباست !!!!

درخواست حذف اطلاعات

بعضی چیز ها هستند.... اصلا زندگيت را تغییر میدهند... مثلا خنده های تو...مثلا تجزیه...مثلا کفش های سیاهت وسط برف....مثلا بوی خوش مادربزرگ... بعضی چیزها هستند آزارت میدهند... مثلا گریه...مثلا همان چند دقیقه دوری.....مثلا فاصله...مثلا وقتی چمن بوی تازگی نمیدهد...مثلا وقتی ماه برق نمیزند...مثلا وقتی کودکی از گشنگی میمیرد و طعم خوش جیغ کشیدن در طبیعت را نمیچشد... بعضی چیزها هستند کلا بی احساسند...مثل همان درختچه های بیابان های برهوت مدرسه که هربار میبینیمشان انگار هوایمان را گرفته اند... بعضی چیزها خیلی خوبند... مثل چای زعفران همراه با یک کتاب خوب و بوی کاغذ... زندگي زيباستمنبع: http://mardblori. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آن دختر کیست از کجا آمده است که چنین آشنا ست من او را می شناسم؟ تو او را می شناسی؟ آن آرامش عمیق در آن چشم ها آن همه زیبایی از کجا آمده است او تو را می شناسد؟ به تو نزدیک است؟ با تو آشناست دوستش دارم نمی دانم چرا زيباست ...واقعا زيباست !!!!منبع: http://vozooyeeshgh. /

روز شمار هفته کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهربانی وزندگي کودک امروز 16/7/95 باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگي کودک امروز شنبه 17/7/95 میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگي کودک امروز یکشنبه 18/7/95 امنیت وسلامت در زندگي کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگي کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاری در زندگي کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگي کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

زندگی قصه زیبای ست عزیز

درخواست حذف اطلاعات

زندگي قصه زیبای ست عزیزیک نظر بر رخ یاریک نگاه از سر لطفیک لبخند به روی دلبریک گل سرخ و سفید.جاری رود کنار باغیو چراغی روشنبر مسیری گذراتا که ما عشق بورزیم به همخوبی ها زيباستخوبی را دریابمنبع: http://aliryas5. /

نگار من

درخواست حذف اطلاعات

غزلی برای دخترم که نگاره ایست بر سنگ قلبم زیباترین ترانه تویی در بهار من ای روح آسمان و زمین ای نگار من هستی خدایگان و رسولت ظهور کرد در خانه ای که یک بت زيباست یار من هر تار موت در هیجانات زندگي گردیده گاه پیله ام و گاه دار من تغییر مرغ گونه هر روز پیکرت افسانه ساز خاطر بی بند و بار من با خنده های سرزده از مشرق لبت آرام می کنی دل وحشی تبار من هرگاه خیره می شوی از هوش می روم تا با دو دست کوچکت ای روزگار من درهای تازه ای بگشایی به رویم و چون شاهزادگان بنشینی کنار منمنبع: http://mhabaei. /

شب

درخواست حذف اطلاعات

اگر که بیهده زيباست شببرای چه زيباستشببرای که زيباست شب... یکی دو هفته پیش نوشته بودم که کاراکترای دیوانم وسط داستان اصلحه کشیدن.تازه ب تونستم افتضاحشونو رفع رجوع کنم و این فصل کتابو تموم . ولی برای فصل نو هنوز هیچی ننوشتم.میترسم داستانم همینجوری بمونه و مجبور شم جای سبکای چرند داستانهای بی سرو ته قالبش کنم لای باقی داستانام تو یه مجموعه داستان.ولی خیلی حیفه کلی پتانسیل داره اگه و فقط اگه قلم یاری کنه...منبع: http://nevisandeyedivaneh. /

*f مـرز خواستن f*

درخواست حذف اطلاعات

چه زيباست به خاطر تو زیستن ... ثانیه ها را با تو نفس کشیدن ... زندگي را برای تو خواستن ... چه زيباست عاشقانه ها را برای تو سرودن ... بدون تو جه محال و ناممکن است زندگي ... چه زيباست بی قراری برای لحظه آمدن و بوئیدنت ... برای با تو بودن و با تو ماندن ... برای با هم یکی شدن ... کاش به باور این همه صداقت و یکرنگی می رسیدی ... ای کاش میدانستی مرز خواستن کجاست ... ؟ و ای کاش می دیدی قلبی که فقط برای تو می تپد ... m & f منبع: http://faezehyeman. /

چشم باز کن...........

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست .... چشم باز کن......گردشی در کوچ باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست....... عینک بد بینی خود را ش ت علت عاشق شدن ز علت ها جداست............... عشق اسطلاب اسرار خدا است من میان جسمها جان دیده ام.................. درد افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه احساسها می تپد............. دل در شمیم یاس ها زندگي موسیقی گنجشک هاست............... زندگي باغ تماشای خداست گر تورا نور یقین پیدا شود......... می تواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است............. حال من عشق تمام مردم است زندگي یعنی همین ..................پرواز ها صبحا ،لبخندها، آواز ها ای خطوط چهره ات قآن من.................... ای جان جان جان جان من با تواشعارم پراز تومی شود................... مثنوی هایم همه نومی شود حرف هایم مرده را جان میدهد.....................وازه هایم بوی باران میدهدمنبع: http://rahimi80m7.

زندگی

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست.. با همه بالا و پایینش.. همه فصل ها رو هم با هم داره..و با هم قشنگه.. گاهی ...گرم و دوست داشتنی .... پر از بوی جوونی..گاهی تابستونی و داغ و پر حرارت...گاهی برگریزون پاییزی داره...و گاهی زمستون به جونش میفته ولی همین سردی ها وقتی به اوجش میرسه رنگ سفید و پاک برف رو میگیره و خالص میشه روح آدم..منبع: http://nazanin1000. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زيباست دانستن اینکه جایی هست که اگر دنیا هم به آ برسد در آن همیشه برایت باز است؛ و بدانی آغوشی که هر چند خانواده نیست ولی خالصانه است. زيباست آرامش خانه ی مادر بزرگ, و صبحانه های پدر بزرگ. پر از دوستی است قبول دختری, با تمام تیرگی پوستش, در خانواده یشان, با تمام روشنی پوستشان. چقدر خوب است که بدانی اگر روزی خواستی از تمام زندگي فرار کنی, انی هستند که همیشه با آغوش باز از تو استقبال می کنند. منبع: http://yebigane. /

زندگی زیباست اگر...

درخواست حذف اطلاعات

نمک زندگي.. مرد و زن نشسته اند دور سفره،مرد قاشقش را زودتر فرو می برد توی کاسه سوپ وزودتر می چشد طعم غذا را و زودتر می فهمد دست پخت همسرش بی نمک است.اما زن چشم دوخته به او تا مهر تایید آشپزی اش را از چشمهای مردش بخواند و مرد که این قاعده را خوب بلد است،لبخندی می زند و می گوید :"چقدر تشنه ام" زن بی معطلی بلند می شود و برای رساندن لیوانی آب به آشپزخانه می رود.سوراخ های نمکدان سر سفره بسته است وبه زحمت باز می شود وتا رسیدن آب فقط به اندازه پاشیدن نمک توی کاسه زن فرصت هست برای مرد. زن با لیوانی آب و لبخندی روی صورت بر می گردد و می نشیند.مرد تشکر می کند،صدایش را صاف می کند و می گوید: "می دونستی کتابای آشپزی روباید از روی دستای تو بنویسن؟" وسوپ بی نمکش را می خورد ب یت. وزن سوپ با نمکش را می خورد با لبخند. آن مرد ی نیست بجز کبیر! جهت شادی روح اسمانی اش صلوات..........منبع: http://afsaran7114.

هجران کربلا.....

درخواست حذف اطلاعات

می نویسم حرم وپای قلم اشک روان است می نویسم حرم و فصل دلی باز خزان است می نویسم حرم وداغ دل پیر وجوان است می نویسم حرم وخون دل از دیده روان است *** بنویسید همان است که حرم را ندید فکر وذکرش همه آن است که حرم را ندید بنویسید دلش پیر شما گشته حسین(ع) وبخوانید جوان است که حرم را ندید ************** ز فراق حرمت زنت خواب ندارد زفراق حرمت دیده دگر آب ندارد شده از کرببلا قسمت ما داغ ج زفراق حرمت این دل ما تاب ندارد *** وچه زيباست شب هوای حرمت وچه زيباست بخوانم ز نوای حرمت وبخوانی وسط روضه مرا پیش خودت وچه زيباست در این بزم گدای حرمت ***************** شاعر:احمد طاهریمنبع: http://ahmadtaheri110. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آسمان ببار وقت با است هوای تو هم همچون هوای دلم ابری و بارانی است اما بعد بارش باران رنگین کمانی درخواهد آمد رنگ رنگ زیبا خیال انگیز و من بر قوس رنگی زیبایش فقط نام یک نفر را می نویسم و ان را به اسمان می سپارم تا همه جا را زیبا و رنگی کند . عطر ترنم وجودش همه جا را آکنده از بوی خوش می کند و من آمدن بهار در پاییز را مژده میدهم به درختان به گلها به سبزه ها به قلب فسرده این تن رنجور اما نه این تن محبوب من تازه خودم را یافتم می دانم سرزنش گنا اران کاری بس عبث است گنا ار مریض است و همه آسمان ها و زمین ها دعا می کنند برای این دختر تنها اگر خدا بخواهد اگر او بخواهد همه چیز رویایی و عالی می شود و من حتی بر بال قاصدکی سوار خواهم شد تا به سرزمین خوشبختی بال پرواز بگیرم زندگي زيباست تا وقتی زنده هستم هدیه خداوند را قدر می دانم و زندگي خواهم کرد بسان سیندرلای داستان ها زندگي زيباست به زیبایی لبخند د

زندگی و دستهای خدا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگي تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان می خورند و گویا همه بار زندگي می خواهد از روی آن به زمین بیفتد و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیق

زشت ترین جای بدن

درخواست حذف اطلاعات

زشت ترین قسمت بدن تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید خیلی ها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛ همه اینها شاید زشت و زیبا باشد، اما من می گویم: زشت ترین بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است؛ ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق، پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛ از شک، از بدبینی، از برداشتهای بد، از نگاه پر غرور به دیگران، از توقع زیاد، از خودبینی زیاد؛ ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛ کاش می شد، جای بینی، جای شکم و پا، آدم "ذهنش" را جراحی می کرد؛ هرچه کلمات بد بود، هرچه افکار ناچسب و بدبینانه بود، هرچه نادوستی و پر توقعی بود، می آور

هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگي نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد) جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد! این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگي کن! لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کار

هیچ دلیلی برای ادامه ی دنیا در سرم نماند .

درخواست حذف اطلاعات

احتمالن خیلی نزدیک به افسردگی و جنون است ، اما با ح یک انسان معمولی میتوانم بنویسم دلم میخواهد دنیا تمام بشود . هیچ آرزویی که آنقدر مهم باشد تا به تحمل زندگي بیارزد ، ندارم . دلم نمیخواهد شاهدِ بدبختی و فرو رفتن آدم های عزیز زندگيم باشم و از اول شب که خبر بد شدن حالش را دادند با خودم فکر میکنم آدم هایی که بچه و زندگي و طناب های متصل به دنیا را ندارند -مثل من- چرا به زندگي ادامه میدهند ؟ یا چرا دلشان میخواهد دنیا بیشتر کِش بیاید ؟ کدام لذت دنیا را توی خاطرشان نگه داشته اند و دلشان میخواهد برای رسیدن به آن ، از بدتر شدن زندگي چشم پوشی کنند ؟ جایی بین این جمله ها ، حواسم پرت آدمِ بدتر شدنِ هر روزه ی خودم هم بود . منبع: http://narab. /