رسانه
رسانه

زندگی زیباست :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چه زيباست در کنار تو مست عشق شدنچه زيباست حس آرامش در کنار توچه زيباست غرق تو شدنچه زيباست محو جمال تو شدنچه زيباست تو بقل تو بودنچه زيباست تحمل تچه زيباست خمار چشای نازت شدنچه زيباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زيباست در کنار تو مهت شدن شبهای سیاه و تارچه زيباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زيباست.....چه زيباست سرنوشتی که خدای آسمونها برامون رقم زده همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهg.fمنبع: http://ghasemmashhadi. /

مست عشق

درخواست حذف اطلاعات

چه زيباست در کنار تو مست عشق شدن چه زيباست حس آرامش در کنار توچه زيباست غرق تو شدنچه زيباست محو جمال تو شدنچه زيباست تو بقل تو بودنچه زيباست تحمل تچه زيباست خمار چشای نازت شدنچه زيباست در کنار تو به خدا رسیدنچه زيباست در کنار تو مهت شدن شبهای سیاه و تارچه زيباست جون گرفتن با بوسه از دستای ناز و لطیفتچه زيباست.....چه زيباست سرنوشتی که خدای آسمونها برامون رقم زده همه عمر و جوانیم به فدات عشقم.دوست دارم فرشتهg.fمنبع: http://ghasemmashhadi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم... زندگي نام نکویی ست،که خارش کردیم... زندگي نیست به جز نم نم باران بهار... زندگي نیست به جز دیدن یار... زندگي نیست به جزعشق... به جز حرف محبت به ی... ورنه هرخاروخسی... زندگي کرده بسی... زندگي تجربه ی تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد... ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگي اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگي پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگي به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگي خیالی زندگي که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

بمناسبت شب یلدا95

درخواست حذف اطلاعات

گفته بودند:زندگي زيباستزندگي آتشگهی دیرینه پا برجاستگربِیَفروزیش، .. شعله اش از هرکران پیداستورنه خاموش است وخاموشی گناه ماست.آری،آری؛ زندگي اینستهیمه های آتشش "یاد" است وگِردهم بودن .. های شعله اش، شادیست وجنبیدن آذَرَخشش دیدن ولبخند زدن به روی همروشنیهایش همه امید...آری؛ "زندگي"، زيباست...اما؛ درک "آن "با"ما"ست زندگي تون یل .. باد و هرروزتان خجسته محمد جعفریمنبع: http://051mohmmad. .. /

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی واژه ی (سبک زندگي) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگي به عنوان نحوه روش زندگي عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

زندگی زیباست...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست.... وچقدر دیرمیفهمیم که زندگي همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم.. عکاس باشی:مامان جونم اوشون که اون عقب وایساده منم

زندگی زیباست ، تماشاییست

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست ، تماشاییست چرا زیبا نمی بینیم ؟ چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم ؟ چرا با هم نمی خندیم ؟ مگر دنیا چه کم دارد ؟ ببین این آسمان آبیست ببین دنیای ما آکنده از پاکی ست و خوبی تا ابد پاینده می ماند تو باور کن همین کافیست ...

با دوست عشق زیباست

درخواست حذف اطلاعات

محمد اصفهانی توی آهنگ "وفا" میخونه : با دوست ، عشق ، زيباست با یار ، بی قراری از دوست ، درد ماند و از یار ، یادگاری... اگه عشق یار وسط عشق دوست بیفته ، یعنی بیفته تو دلش ، یعنی در راستای عشق دوست بشه ، زيباست و زيباست... چون در حقیقت دیگه عشق یاری وجود نداره همش فقط عشق دوسته... واسه همین خیلی زيباست... اما اگه اینطوری نباشه هیچ وقت زیبایی حقیقی در عشق یار وجود نداره ... حالا هرچقدرم دست و پا بزنن ... می دوشند و نر است

دخترم هستی...

درخواست حذف اطلاعات

دخترم،هستی زمان انقدر فراتر از تصورم گذشت که امروز که تو را در اغوش می گیرم باور نمی کنم بیش از ١٦ بهار گذشته و تو دیگر هستی کوچولوی دیروزهای من نیستی، تو دیگر یک دختر جوان و زیبا شده ای که حرفهایت رنگ عروسک و شکلات نیست،حرفهایت دارد کم کم بوی و عاشقی و اماده شدن برای رفتن به میدان زندگي را می دهد. دخترم،هستی زندگي به همان اندازه که زيباست،بی رحم هم میشود ،اماده بی رحمی ها باش اما تا توان داری،انطور که دلت شاد میشود،زندگي کن و فرصتهایت را برای شاد بودن و چشیدن طعم خوشبختی از دست نده. دخترم عاشق شو! و بدان عاشقی به همان اندازه که دلت را گرم می کند،می تواند قامتت را هم خم کند،دلت را بشکند و غرورت را جریحه دار کند ،اما دخترم،باهمه دردهای راه عشق،عاشق بمان و با درد عشق،قد بکش.که تنها راه رشد انسان،عشق است .دردانه ى من ،عشقت را محدود نکن و یقین بدان اگر عاشقی مرامت شود،دنیا را به جای بهتری برای

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

زندگی زیباست اگر

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست اگر نگاهت زیبا باشد! پایان همه چیز زيباست... اگر زیبا نبود بِدان هنوز به پایان نرسیده زندگي فرصت پرواز بلند است ولی، قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی.باید بدانیم ما آمده ایم تا با زندگي قیمت پیدا کنیم،نه اینکه به هر قیمتی زندگي کنیم.... اگر می خواهید خوشبخت باشید، زندگي را به یک هدف گره بزنید، نه به آدمها و اشیاء...

بوی خوش زندگی

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست . پس باید به معنای واقعی از اون لذت ببریم واز رایحه بوی خوب زندگي استفاده ی بهینه ومفید کنیم .

روز شمار هفته کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهربانی وزندگي کودک امروز 16/7/95 باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگي کودک امروز شنبه 17/7/95 میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگي کودک امروز یکشنبه 18/7/95 امنیت وسلامت در زندگي کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگي کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاری در زندگي کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگي کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگي در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست می دهند. برای این که بتوانیم ارتباط با زندگي را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگي داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگي و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه

زشت ترین جای بدن

درخواست حذف اطلاعات

زشت ترین قسمت بدن تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید خیلی ها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛ همه اینها شاید زشت و زیبا باشد، اما من می گویم: زشت ترین بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است؛ ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق، پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛ از شک، از بدبینی، از برداشتهای بد، از نگاه پر غرور به دیگران، از توقع زیاد، از خودبینی زیاد؛ ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛ کاش می شد، جای بینی، جای شکم و پا، آدم "ذهنش" را جراحی می کرد؛ هرچه کلمات بد بود، هرچه افکار ناچسب و بدبینانه بود، هرچه نادوستی و پر توقعی بود، می آور

زندگی و دستهای خدا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگي تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان می خورند و گویا همه بار زندگي می خواهد از روی آن به زمین بیفتد و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیق

خستگی شاملو طلب

درخواست حذف اطلاعات

می دونی حالم چطوره الان؟ دوست دارم این دو چشم از خستگی هم نیاد و تا صبح شعر خوانی شاملو گوش بدم:اگر که بیهوده زيباست شب برای که زيباست؟شب برای چه زيباست؟

هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگي نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد) جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد! این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگي کن! لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کار

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگي میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگي میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگي میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

سبک زندگی» چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگي یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگي می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگي حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون ال

زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست شما بگویید،حتی اگر نشنوند زندگي زيباست و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم زندگي زيباست تو چه دانی که پس هرنگه ساده ی من چه جنونی, چه نیازی, چه غمی ست… زندگي زيباست اگر توانم باشد که یک دل را از ش .. تن باز دارم به بیهودگی زندگي نخواهم کرد اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم یا دردی را تسکین بخشم یا انسانی تنها را یاری کنم که دیگر بار بسوی شادی باز گردد به عبث زندگي نخواهم کرد امیلی الیزابت دیکنسون زندگي زيباست میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از فکر و امید… عشق

قطعه همیشه گمشده

درخواست حذف اطلاعات

شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگي عادت حق با هرکى که هست این وسط هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه .... +تو زندگي همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگيشون جور نمیشه و پر نمیشه مهم چگونگى پذیرش این موضوعه ! من هنوز اینجوریم متاسفانه

زندگی زیباست

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست هرگز هیچ روز زندگيت را سرزنش نکن روز خوب به تو شادی میدهد، روز بد به تو تجربه، و بدترین روز به تو درس میدهد فصل ها برای درختان هر سال تکرار میشود، اما فصل های زندگي انسان تکرار شدنی نیست تولد … کودکی … جوانی… پیری و دیگر هیچ نها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف آن چه ویرانمان میکند، روزگار نیست، حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است زیبا زندگي کنیم

چقدر حین نوازش مرور خاطره زیباست

درخواست حذف اطلاعات

چقدر با تو در آغوش شب مناظره زيباست نگاه دلبری ات، ای پریِ ساحره زيباست چه لحظه ها که دوتایی قدم زدیم جهان را ... چقدر حین نوازش ، مرور خاطره زيباست ترانه ! چشم قشنگت به عینکت چه میاید به شعر زل زدن از پشت پلک پنجره زيباست علاقه مند به تشریح مو به موی تو هستم عجیب شرح تو گیسو طلای شاعره زيباست چه ناز بین دو بازویم آرمیده نیازم چقدرخواب تو درحلقه ی, محاصره زيباست #مهدی_حسینی 1395.5.7 tlgrm.me/mosaffer_poem منبع: http://mosafer-poem. /

دوست داشتن زیباست

درخواست حذف اطلاعات

دانی از زندگي چه می خواهممن تو باشم ، تو ، پای تا سر توزندگي گر هزار باره بودبار دیگر تو ، بار دیگر تو آنچه در من نهفته دریایی ست... کی توانِ نهفتنم باشدبا تو زین سهمگین توفانیکاش یارای گفتنم باشد بس که لبریزم از تو می خواهمبروم در میان صحراهاسر بسایم به سنگ کوهستانتن بکوبم به موج دریاها بس که لبریزم از تو می خواهمچون غباری ز خود فرو ریزمزیر پای تو سر نهم آرامبه سبک سایه ی تو آویزم آری آغاز دوست داشتن استگرچه پایان راه نا پیداستمن به پایان دگر نین مکه همین دوست داشتن زيباست 

زندگی زیباست چشمی باز کن

درخواست حذف اطلاعات

زندگي زيباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را ش ت علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسم ها جان دیده ام درد را افکنده درمان دیده ام دیده ام بر شاخه احساس ها می تپد دل در شمیم یاس ها زندگي موسیقی گنجشک هاست زندگي باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می تواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است حال من عشق تمام مردم است زندگي یعنی همین پروازها صبح ها، لبخندها، آوازها ای خطوط چهره ات قرآن من ای تو جان جان جان جان من با تو اشعارم پر از تو می شود مثنوی هایم همه نو می شود حرف هایم مرده را جان می دهد واژه هایم بوی باران می دهد. "شهرام محمدی" (آذرخش) از کتاب: حوض پر از ماه بود من پر اللهمنبع: http://avanj5389. /

زندگی چقدر زیباست

درخواست حذف اطلاعات

دیدم، خودم دیدم، پروانه قشنگی هی در گلوی من می ید.من داشتم برای یک ستاره ترانه می خواندم.دیدم، خودم دیدم، یک قناری قشنگ، از آن همه آواز، تنها حنجره ترا نشانم می داد.زندگي چقدر زيباست "ری را"!*دیروز نامه عزیزی از شیراز آمدنامه اش، زبان شقایق بود.انگاری هرواژه، باورکن! هر واژه به واژه دیگر عاشق بود.عجیب است، من شبکور،جهان را چه قشنگ می بینم."سیدعلی صالحی"*: در کتاب، "دختر عمو" آمده است.

زندگی زیباست/فرزین چت ایاز چت تندیس چت باربارا چت

درخواست حذف اطلاعات

    مروارید غلطانیست زندگي ،گل زردیست به نام غم ، به نام اشک ،آئینه ش ته ایست به نام دل ،و بلا ه فریاد بلندیست به نام آه ،کاش می دانستیم زندگي کوتاهست ،کاش از ثانیه های زندگي لذت می بردیم ،کاش قلبی را برای ش تن انتخاب نمی کردیم ،کاش همه را دوست می داشتیم ،کاش معنی صداقت را ما هم می فهمیدیم ،کاش هیچ کودک فقیری دیگر خواب نان تازه و داغ را نمی دید ،کاش دلهایمان دریائی می شد ،کاش می فهمیدیم زندگي زيباست و لذت میبردیم تا بی نهایت ،کاش میدانستیم که ما نمیدانیم فردا برایمان چه اتفاقی می افتد ،کاش بهانه ای برای ناراحت دلهای زخم خورده وجود نداشت     عشقم زيباست این زندگي با تو ، فقط با توزيباست لحظه های عاشقی ، با تو ، تنها در کنار توزيباست لحظه غروب ، با تو ، فقط به یاد توآن لحظه که با تو هستم ، بهترین لحظه زندگي ام استکه دلم نمیخواهد آن لحظه بگذرددلم میخواهد آن لحظه که د

زشت ترین جای بدن

درخواست حذف اطلاعات

زشت ترین قسمت بدن تان کدام قسمت آن است؟ لطفا قبل از مطالعه ادامه مطلب به این سوال پاسخ دهید خیلی ها فکر می کنند، زشت ترین بخش بدن شان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند، فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است! و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده؛ همه اینها شاید زشت و زیبا باشد، اما من می گویم: زشت ترین بخش بدن آدم ها، "ذهن شان" است؛ ذهن آدم ها، مثل یک حفره عمیق، پر می شود از خیلی چیزهای زشت؛ از شک، از بدبینی، از برداشتهای بد، از نگاه پر غرور به دیگران، از توقع زیاد، از خودبینی زیاد؛ ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد؛ کاش می شد، جای بینی، جای شکم و پا، آدم "ذهنش" را جراحی می کرد؛ هرچه کلمات بد بود، هرچه افکار ناچسب و بدبینانه بود، هرچه نادوستی و پر توقعی بود، می آور

حدفاصل طعم مربا تا گازوییل

درخواست حذف اطلاعات

گفت به حرف های مجری های رادیو که میگن صبحتون قشنگ همه رو دوست داشته باشید زندگي زيباست گوش نده. گفت زندگي میتونه پر از نکبت باشه و ما حق داریم متنفر عصبانی غمگین یا خسته باشیم.

چقدر زیباست|بارباراچت-فرزین چت

درخواست حذف اطلاعات

چقدر زيباست ى را دوست بداریم

پیانیست

درخواست حذف اطلاعات

خوبی بود ولی به پای زندگي زيباست نمیرسد

هر روز از عمر تو زیباست

درخواست حذف اطلاعات

هر روز از عمر تو زيباست...و لذتهای خودش را دارد به شرط آنکه زندگي را بلد باشی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

این سوی زندگي هستیم و آن سوی دیگر سر نوشت ! این سو دستها در دست هم است و آن سو عاقبت این عشق ! به راستی آ این داستان چگونه است ؟ تلخ یا شیرین ؟ سهم ج است یا برابر است با تولد زندگي مان ؟ چه زيباست لحظه ای که من به سهم خویش رسیده باشم و تو نیز به ارزوی خود ! چه زيباست لحظه ای که سر نوشت با دسته گلی سرخ به استقبال ما خواهد آمد! چه تلخ است لحظه ج ما و چه غم انگیز است لحظه خداحافظی ما ! این سوی زندگي ما در تب و تاب یک دیدار می باشیم …. و آن سوی زندگي یک علامت سوال در آ قصه دیده می شود ! آیا ما به هم میرسیم یا نمیرسیم ؟ سرانجام این داستان به کجا ختم خواهد شد ؟منبع: http://ansarmezerji. /

خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگي با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم. اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگي است ؛ ولی ما را از رسیدن به اه خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همین نکته است. منبع: http://fatemeslm7215. /

زندگی به تو میخندد

درخواست حذف اطلاعات

زندگي به تو میخندد هنگامی که ناراحتی.زندگي به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالی.زندگي تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنیزندگي بی نهایت زيباست تو آمدی که از زیباییش لذت ببریزیبایی در هر چیزی هست، اگر بخواهی که ببینی