رسانه
رسانه

زندگی شیرین :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم... زندگي نام نکویی ست،که خارش کردیم... زندگي نیست به جز نم نم باران بهار... زندگي نیست به جز دیدن یار... زندگي نیست به جزعشق... به جز حرف محبت به ی... ورنه هرخاروخسی... زندگي کرده بسی... زندگي تجربه ی تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد... ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

تولدت مبارک عزیزم

درخواست حذف اطلاعات

زادروزت شيرين، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگي را برایت آرزو دارم . . . ی ال بزرگتر شدی و من ی ال دیگه پیر تر شدم از پیری هراسی ندارم چون عصایی چون تو خدا بهم هدیه داده دوستت دارم همه هستی و نیستی ام دوستت دارم ای بهانه ی همه ی تحملم تو مشقات زندگي دوستت دارم عزیز دلم " دخترم "

زندگی بدون چای شیرین

درخواست حذف اطلاعات

بابام قند خونش ۳۰ تا بالاست و بهش گفته نباید زیاد چیزهای شيرين بخورد، بابا جان شروع کرده به غر زدن و میگه این چه زندگي هست که من دارم، چرا نباید چای شيرين بخورم!!!! منهم از ناشکریش خیلی قاطی و بهش گفتم اگه واقعا حس میکنی زندگي بدون چای شيرين بی ارزشه تمامش کن من چنین آدم مز فیم منبع: http://leelium. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگي اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگي پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگي به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگي خیالی زندگي که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مامان من،جوری قربون صدقه ی داماد آیندش میره که مدام میگم نکنه،میشناسش؟؟؟ وای خدایا،چجوری میشه؟؟؟ پسری که هنوز نیومده رو از دخترش که بیست و دو ساله داره باهاش زندگي میکنه بیشتر میخواد؟؟؟؟؟؟ دروغ چرا،ولی این پسر اینقدر شيرين عسله که منم از خودم بیشتر دوسش دارم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دنیا برام بد نخواست، خودم در حق خودم بد ... خیلی... اگر میدونستم هیچوقت تو رو ندارم همون روزا رفته بودم و خو کرده بودم به ی زندگي خالی از حس دل تپیدن... نمیدونم تو زندگيت اینو داری یانه دلت تپیده یا نه من هنوووووز یکی از دور ببینم شکل تو باشه قلبم از جا کنده میشه و به هیچ موجود خاکی این حس رو نداشتم و ندارم چشماموًمیبندم و یادم میارم روزایی که اگه جواب تک زنگ همدیگرو نمیدادیم از نگرانی میمردیم... چقدر ساده ولی شيرين... ی صبح بخیر و ی شب بخیر ی حالم ابه کلمه و جملاتی که دیگه هیچ نقطه از تاریخ زندگي تکرار نمیشه و من همچنان دلخوشم به شيرينی رویاهای ساده و دور مجید دلم برات تنگ شده. بدجور دلم تنگ شده، ارومم کن...منبع: http://rozegari-k-gozasht. /

بودن و زندگی

درخواست حذف اطلاعات

بودن دلیل میخواهد...وماندن دلیل محکمتر....نمیشود بی دلیل ماند......باید ی باشد که محکم بندت کند به خودش.... به زندگي....باید ص باشد که صدا بزند نامت را.....و تو برگردی به سمت زندگي......باید ی باشدکه دستهایت رامحکم بگیرددر دستانش......تا تاب نخوری بین این همه بلا تکلیفی باید یک آغوش گرم باشد که تو را سهم خود کند.....باید یک نفر باشد.....یک دلیل محکم برای زندگي.....منبع: http://majidkakvan. /

شب و ماه و شعر

درخواست حذف اطلاعات

عاشقى کن! که هنر نیست به تن بالیدناز هر آغوش به آغوش دگر غلتیدن هنر این است: در این شهرِ پُر از دلبرکان"یک نفر" یافتن و دل زِ "یکى" یدن جاىِ بوسیدنِ لب هاى هزاران شيرينلبِ شيرين "یکى" را همه شب بوسیدن چشم بر هر که جز "او" روى نماید بستناز همه ماهرُخان روى "یکى" را دیدن اشهدِ "حسِ تنوع طلبى" را خواندنهر بساطِ هوس و وسوسه را بر چیدن معنىِ "عشق" اگر مى طلبى جز این نیستدل "یکى" هست، و باید به "یکى" بخشیدنمنبع: http://bitaboroofeh. /

زهر شیرین -فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

تو را من، زهر شيرين خوانم ای عشق! که نامی خوشتر از اینت ندانم وگر- هر لحظه- رنگی تازه گیری به غیر از زهر شیرنت نخوانم تو زهری، زهر گرم سوزی تو شيرينی، که شور هستی از توست جان خورشیدی که جان را نشاط ازتو، غم از تو ، مستی از توست به آسانی مرا از من ربودی درون کوره غم آزمودی دلت آ به سرگردانی ام سوخت نگاهم را به زیبایی گشودی بسی گفتند: (( دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست!)) ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که این زهر است، اما... نوشداروست! چه غم دارم که این زهر تب آلود تنم را در ج می گدازد از آن شادم که در هنگامه درد غمی شيرين دلم را می نوازد اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی است وگر عمرم به ناکامی سراید تو را دارم که مرگم زندگانی استمنبع: http://ghazalane. /

زهر شیرین -فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

تو را من، زهر شيرين خوانم ای عشق! که نامی خوشتر از اینت ندانم وگر- هر لحظه- رنگی تازه گیری به غیر از زهر شیرنت نخوانم تو زهری، زهر گرم سوزی تو شيرينی، که شور هستی از توست جان خورشیدی که جان را نشاط ازتو، غم از تو ، مستی از توست به آسانی مرا از من ربودی درون کوره غم آزمودی دلت آ به سرگردانی ام سوخت نگاهم را به زیبایی گشودی بسی گفتند: (( دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست!)) ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که این زهر است، اما... نوشداروست! چه غم دارم که این زهر تب آلود تنم را در ج می گدازد از آن شادم که در هنگامه درد غمی شيرين دلم را می نوازد اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی است وگر عمرم به ناکامی سراید تو را دارم که مرگم زندگانی استمنبع: http://ghazalane. /

زندگی

درخواست حذف اطلاعات

زندگي دفتری از خاطره هاست خاطراتی شيرين- خاطراتی مغشوش- خاطراتی که زتلخی رگ جان میگسلد. ما ز اقلیمی پاک- که بهشتش نامند- بچنین رهگذری آمده ایم. گذری دنیانام- که نامش پیداست- مایه پستی هاست. ما ز اقلیم ازل- ناشناسانه بدین دیر اب آمده ایم چو یکی تشنه بدیدار سراب آمده ایم مادر آن روز نخست- تک و تنها بودیم خبری از زن و معشوقه و فرزند نبود سخنی ازپدر و مادر دلبند نبود یکزمان دانستیم- پدرومادر و معشوقه و فرزندی هست خواهر و همسر دلبندی هست *** زندگي دفتری از خاطره هاست خاطراتی که زتلخی رگ جان میگسلد: روزی از راه رسید- که پدر لحظه بدرودش بود ناله در تنگ- اشک در چشم غم آلودش بود جز غم و رنج توانکاه نداشت اش سنگین بود- قوت آه نداشت. با نگاهی میگفت: پس از آن خستگی و پیری و بیماریها- دفتر عمر پدر را بستند ای پسر جان، بدرود! ای پسر جان، بدرود! لحظه ای رفت و از آن خسته نگاه- اثری هیچ نبود پدرم چشم غم آ

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شيرينی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /

جان شیرین

درخواست حذف اطلاعات

ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم بجز رویت نمی خواهم که روی هیچ بینم برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم سعدی من اول روز دانستم که با شيرين درافتادم ... که چون فرهاد باید شست دست از جان شيرينممنبع: http://gisoo. /

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی واژه ی (سبک زندگي) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگي به عنوان نحوه روش زندگي عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

مقایسه

درخواست حذف اطلاعات

همین الان یه جایی خوندم که "آرزو نکن جای ِ دیگه ای بودی، آدما بزرگ ترین مشکلاتشون رو به هیچ نمی گن." و "باطن زندگي خودت رو با ظاهر زندگي ی مقایسه نکن." و باز هم اینکه "آواز دهل از دور خوش است." خودمو میذارم جای ی که فقط ع ای اینستاگرام منو میبینه. از چشم اون من عجب زندگي دارم! اونوقته که منم دلم میخواد جای خودم بودم!!! یک سال دیگه گیرم. و دلم گیر تر. منبع: http://tehrangeles. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

” زندگی شیرین است “

درخواست حذف اطلاعات

قلمت را بردار ، بنویس از همه خوبیها ، زندگي , عشق ، امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است گل مریم ، گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از تمنا بنویس از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است بنویس از لبخند از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس : زندگي با همه تلخی ها شيرين است ... ------------------------------------------------------------------ چقدر بعضیا آدما میتونن مهربون باشن و قدرتمند که طمع تلخِ زندگي دیگران رو به شيرينیِ عسل برسونن... و چه سعادتمندم من، که چنین انسانهایی رو توو زندگيم دارم، و باعث میشن تا بتونم شعله امید و شادی رو توو قلبم روشن نگه دارم ای خوبانِ زندگي ام تا بی نهایت دوستتان دارم....منبع: http://rroga. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگي در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست می دهند. برای این که بتوانیم ارتباط با زندگي را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگي داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگي و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه

روز شمار هفته کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهربانی وزندگي کودک امروز 16/7/95 باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگي کودک امروز شنبه 17/7/95 میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگي کودک امروز یکشنبه 18/7/95 امنیت وسلامت در زندگي کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگي کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاری در زندگي کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگي کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

قصه های نفس

درخواست حذف اطلاعات

شهر بر روی دوشِ آدمک دودی سنگینی می کرد ، قلب شهر خالی از سکنه بود و در حاشیه ی آن بساط سر گیجه فروشی رونق داشت ، چشم آدمک ، کفِ پای سرنوشت از حسادت مردمکِ از حدقه درآمده ؛ تَر بود آدمک، شهر را به دوش گرفته بود و قصه های تلخ و شيرين از آستینی بی پنجه بیرون می ریخت؛ مسیر حرکت آدمک از پوستِ شعر و واژه و ترانه پُر شده بود ، کلمات پشت سَر آدمک یکی یکی از پیکر شهر جدا می شدند و در بی نظمی باد پائیزی به نقش نثر می نشستند، برگ های زرد، صفحه نگارش متن زندگي از آشفتگی حرفها و نقل ها بود ؛ دردهای بَزک شده، زخم های خوش آب و رنگ و لعاب بهترین تصویرِ دروغین از چهره واقعی یک حکایت بود ، آدمک دودی ناگهان بی هوا شهر را به یدار دوره گردی به یک نفس فروخت و عهد کرد تا قصه های تازه را اینبار با مضمون تنفس بنویسد ... علیر ضا منبع: http://alirezatabatabai47. /

فعلا با خدا تنهاباشم...

درخواست حذف اطلاعات

تورا فراموش نمیکنم و بخاطر میسپارم همه ی خاطره های تلخ و شيرين را اما ادامه ی زندگي من باید صرف خدا شود باید .. چون دلیل این فاصله خداست .. باید زندگي ام را فقط برای او پیش ببرم ببخش اگر عاشقانه هایم را کم میکنم.. تو باید بدانی عشق در من پایانی ندارد و اگر کم نوشتم دلیلش قلیل بودن این عشق نیست . . . . . . . +حالم خوب نیس یکمی فاصله گرفتم از خدا بخاطر علاقه ی زیادی به یه مخلوق دارم خالق رو فراموش میکنم نه .. هیچوقت این اتفاق نمیافته هیچوقت نمیزارم یاد تو خدا رو از من بگیره من تورو دیوانه وار دوست دارم ولی نه به اندازه ای که خدا رو از یاد ببرم ببخش ا یژن جان اگه کمتر تو آینده عاشقانه نوشتم..منبع: http://silentzr. /

زندگی و دستهای خدا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگي تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان می خورند و گویا همه بار زندگي می خواهد از روی آن به زمین بیفتد و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیق

هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگي نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد) جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد! این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگي کن! لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کار

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

درخواست حذف اطلاعات

می دانی قضیه ی خسرو و شيرين چی بوده؟ خسرو می خواسته با شيرين باشد اما زیر بار ازدواج نمی رفته، شيرين هم عاشق خسرو بوده اما زیر بار رابطه ی بدون ازدواج نمی رفته، این شد که منظومه ی جگرسوز خسرو شيرين سروده شد. جان دلم، اگر شيرين جلوی دلش را نگرفته بود قضیه باید با چارتا قرص و یک جنین چند ماهه توی یک جوی آب یک گوشه ی شهر فیصله پیدا می کرد.منبع: http://mojezeam. /

هیچ دلیلی برای ادامه ی دنیا در سرم نماند .

درخواست حذف اطلاعات

احتمالن خیلی نزدیک به افسردگی و جنون است ، اما با ح یک انسان معمولی میتوانم بنویسم دلم میخواهد دنیا تمام بشود . هیچ آرزویی که آنقدر مهم باشد تا به تحمل زندگي بیارزد ، ندارم . دلم نمیخواهد شاهدِ بدبختی و فرو رفتن آدم های عزیز زندگيم باشم و از اول شب که خبر بد شدن حالش را دادند با خودم فکر میکنم آدم هایی که بچه و زندگي و طناب های متصل به دنیا را ندارند -مثل من- چرا به زندگي ادامه میدهند ؟ یا چرا دلشان میخواهد دنیا بیشتر کِش بیاید ؟ کدام لذت دنیا را توی خاطرشان نگه داشته اند و دلشان میخواهد برای رسیدن به آن ، از بدتر شدن زندگي چشم پوشی کنند ؟ جایی بین این جمله ها ، حواسم پرت آدمِ بدتر شدنِ هر روزه ی خودم هم بود . منبع: http://narab. /

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

درخواست حذف اطلاعات

می دانی قضیه ی خسرو و شيرين چی بوده؟ خسرو می خواسته با شيرين باشد اما زیر بار ازدواج نمی رفته، شيرين هم عاشق خسرو بوده اما زیر بار رابطه ی بدون ازدواج نمی رفته، این شد که منظومه ی جگرسوز خسرو شيرين سروده شد. جان دلم، اگر شيرين جلوی دلش را نگرفته بود قضیه باید با چارتا قرص و یک جنین چند ماهه توی یک جوی آب یک گوشه ی شهر فیصله پیدا می کرد.منبع: http://mojezeam. /

زند بدون چای شیرین

درخواست حذف اطلاعات

بابام قند خونش ۳۰ تا بالاست و بهش گفته نباید زیاد چیزهای شيرين بخورد، بابا جان شروع کرده به غر زدن و میگه این چه زند هست که من دارم، چرا نباید چای شيرين بخورم!!!! منهم از ناشکریش خیلی قاطی و بهش گفتم اگه واقعا حس میکنی زند بدون چای شيرين بی ارزشه تمامش کن من چنین آدم مز فیم منبع: http://leelium. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگي میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگي میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگي میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

زندگی

درخواست حذف اطلاعات

ما را از مرگ می ترسانند؛ انگار که ما زنده ایم …! احمد شاملو نحوه ی زندگي مان در دنیا تا حد زیادی بستگی به این داره که ما زندگي را چه چگونه تصور میکنیم ! اگر زندگي را مسیر رسیدن به معشوق نهایی بدانیم زندگي را زندگي خواهیم کرد اگر زندگي را دنبال زندگي زمینی باشیم و بی خبر از معشوق نهایی نهایت لذتمان از زندگي یک کوه نوردی خواهد بود و یک ماشین سواری ! باشد که او در زندگي ما جریان داشته باشد و برای او زندگي کنیم . همه ی شيرينی ها و تلخی ها شيرين خواهند بود اگر دل را به جایی که باید بسته باشیم و همه ی زندگي تلخ و ناکام خواهد بود اگر دل بسته ی زمین و متعلقاتش باشیم. منبع: http://tmel. /

سبک زندگی» چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگي یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگي می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگي حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون ال

دانشجوی پزشکی.شیرین

درخواست حذف اطلاعات

امروز از ایفون کلاس زنگ زدن ک شيرين قراره بیاد برامون حرف بزنه (قبولی پزشکی پارسالمون) همه کلی ذوق کردیییم بعد یهو دیدیم یه پسره اومد کلاس! همه باهم میگفتیم شيرين نیییس شيرين نیییس (به کوردی وقتی بخوای به چیزی ب چیزی یا ی ب خوشگله می چقد شيرينه!!) حالا اون بدبختم فک کرده ما می م زشته

سبک زندگی ی از منظر حضرت زهرا(سلام الله علیها)

درخواست حذف اطلاعات

یکی از معارفی که در حال حاضر بسیار ضروری و حیاتی است دانستن سبک صحیح زندگي، آن هم بر اساس برنامه سعادت بخش دین است. بهترین راه برای پی بردن به سبک زندگي ی بهره مندی از کلمات و اهل بیت ایشان است که از هر به حقایق آگاه ترند. یکی از اهل بیت علیهم السلام که بی شک از نزدیکترین ها به حضرت رسول صلی الله علیه وآله نیز می باشد دختر گرامی ایشان فاطمه زهرا سلام الله علیهاست....منبع: http://zendegi-eslami95. /

سبک زندگی» چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگي یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگي می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگي حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون ال

دانشجوی پزشکی.شیرین

درخواست حذف اطلاعات

امروز از ایفون کلاس زنگ زدن ک شيرين قراره بیاد برامون حرف بزنه (قبولی پزشکی پارسالمون) همه کلی ذوق کردیییم بعد یهو دیدیم یه پسره اومد کلاس! همه باهم میگفتیم شيرين نیییس شيرين نیییس (به کوردی وقتی بخوای به چیزی ب چیزی یا ی بگی خوشگله میگی چقد شيرينه!!) حالا اون بدبختم فک کرده ما میگیم زشته

قطعه همیشه گمشده

درخواست حذف اطلاعات

شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگي عادت حق با هرکى که هست این وسط هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه .... +تو زندگي همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگيشون جور نمیشه و پر نمیشه مهم چگونگى پذیرش این موضوعه ! من هنوز اینجوریم متاسفانه

گل یاس

درخواست حذف اطلاعات

گل یاس قشنگم در حصار تنهائی ام از روزهای خوشی برایت مینویسم که محو شد و به پایان رسید از آن همه دیوانگیها و دلبستگیها برایت مینویسم که اکنون دیگر به خاطرات پیوسته اند بیا و آغوش گرمت را به تن سرد من بسپار تا در کنارت عشق را تجربه کنم وآن را پاس بدارم بیا و خستگیها و دلتنگیایت را به روان خسته تر من بسپار تا منم در خیال قشنگت آرام بگیرم گل قشنگم خنده هایت نگاهت و صدای مهربانت به من زندگي می بخشد بگذار تا ابد در نگاه قشنگت زندگي را تجربه کنم زنده بودن را احساس کنم گل یاسم تا زندگي بجاست و تا نفس به چالش هوا پا برجاست عاشقانه دوستت دارم به عشق تو زنده اممنبع: http://a2a2a2. /

مسابقه

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه مکتوب از کتاب : طریق عشق به مناسبت ماه صفروهفته کتاب کتابخانه عمومی صاحب ا مان 1- در کربلا به حسین گفتند تو را به خاطر...........می کشیم. الف)به خاطر بیعت ن ب)به خاطر بغض پدرت علی(ع) ج)به خاطر دشمنی با د) دشمنی با یزید 2-این سخن از کیست؟(( گمشدگان را چون آتشی بر بلندی و گرمابخش سرمازدگان است و در حوادث هولناک راهنماست و هرکه از او جدا شود نابود و هلاک می گردد)) الف) علی(ع) ب) حسین(ع) ج) رضا(ع) د) (ص) 3-بزرگترین رخداد دوره نبوت گرامی کدام است؟ الف)غدیرخم ب)صلح حدیبه ج) هجرت د) معراج 4) ام الائمه چه ی است؟ الف) حضرت خدیجه (س) ب) حضرت زینب (س) ج)حضرت فاطمه(س) د)حضرت رقیه (س) 5) جبرئیل به گفت و وصایت در نسل کدام قرار دارد؟ الف) حسن(ع) ب) حسین (ع) ج) سجاد(ع) د) حضرت مهدی(ع) 6- چرا در زمان معاویه قیام نکرد؟ الف) ترس از معاویه ب) پیمان صلح حسن با معاویه ج)معاویه انحراف از نداشت 7) چرا د

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم امان از فشارهای روانی ارتباط بازندگي در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست می دهند. برای این که بتوانیم ارتباط با زندگي را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگي داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگي و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خست