رسانه
رسانه

زندگی شیرین :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم... زندگي نام نکویی ست،که خارش کردیم... زندگي نیست به جز نم نم باران بهار... زندگي نیست به جز دیدن یار... زندگي نیست به جزعشق... به جز حرف محبت به ی... ورنه هرخاروخسی... زندگي کرده بسی... زندگي تجربه ی تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد... ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالی زندگي اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگي پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگي به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده لباسی را که در آن احتمالی،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد زمستان رفت و با آشفته بالی زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هایم را خیالی زندگي خیالی زندگي که دائم فکر می - -هنرمندم اگر با دست خالی زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

تولدت مبارک عزیزم

درخواست حذف اطلاعات

زادروزت شيرين، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگي را برایت آرزو دارم . . . ی ال بزرگتر شدی و من ی ال دیگه پیر تر شدم از پیری هراسی ندارم چون عصایی چون تو خدا بهم هدیه داده دوستت دارم همه هستی و نیستی ام دوستت دارم ای بهانه ی همه ی تحملم تو مشقات زندگي دوستت دارم عزیز دلم " دخترم "

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مامان من،جوری قربون صدقه ی داماد آیندش میره که مدام میگم نکنه،میشناسش؟؟؟ وای خدایا،چجوری میشه؟؟؟ پسری که هنوز نیومده رو از دخترش که بیست و دو ساله داره باهاش زندگي میکنه بیشتر میخواد؟؟؟؟؟؟ دروغ چرا،ولی این پسر اینقدر شيرين عسله که منم از خودم بیشتر دوسش دارم

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شيرينی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهریمنبع: http://babaey95. /

زندگی بدون چای شیرین

درخواست حذف اطلاعات

بابام قند خونش ۳۰ تا بالاست و بهش گفته نباید زیاد چیزهای شيرين بخورد، بابا جان شروع کرده به غر زدن و میگه این چه زندگي هست که من دارم، چرا نباید چای شيرين بخورم!!!! منهم از ناشکریش خیلی قاطی و بهش گفتم اگه واقعا حس میکنی زندگي بدون چای شيرين بی ارزشه تمامش کن من چنین آدم مز فیم منبع: http://leelium. /

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی واژه ی (سبک زندگي) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگي به عنوان نحوه روش زندگي عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

شب و ماه و شعر

درخواست حذف اطلاعات

عاشقى کن! که هنر نیست به تن بالیدناز هر آغوش به آغوش دگر غلتیدن هنر این است: در این شهرِ پُر از دلبرکان"یک نفر" یافتن و دل زِ "یکى" یدن جاىِ بوسیدنِ لب هاى هزاران شيرينلبِ شيرين "یکى" را همه شب بوسیدن چشم بر هر که جز "او" روى نماید بستناز همه ماهرُخان روى "یکى" را دیدن اشهدِ "حسِ تنوع طلبى" را خواندنهر بساطِ هوس و وسوسه را بر چیدن معنىِ "عشق" اگر مى طلبى جز این نیستدل "یکى" هست، و باید به "یکى" بخشیدنمنبع: http://bitaboroofeh. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توییمنبع: http://soonaeid. /

زهر شیرین -فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

تو را من، زهر شيرين خوانم ای عشق! که نامی خوشتر از اینت ندانم وگر- هر لحظه- رنگی تازه گیری به غیر از زهر شیرنت نخوانم تو زهری، زهر گرم سوزی تو شيرينی، که شور هستی از توست جان خورشیدی که جان را نشاط ازتو، غم از تو ، مستی از توست به آسانی مرا از من ربودی درون کوره غم آزمودی دلت آ به سرگردانی ام سوخت نگاهم را به زیبایی گشودی بسی گفتند: (( دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست!)) ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که این زهر است، اما... نوشداروست! چه غم دارم که این زهر تب آلود تنم را در ج می گدازد از آن شادم که در هنگامه درد غمی شيرين دلم را می نوازد اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی است وگر عمرم به ناکامی سراید تو را دارم که مرگم زندگانی استمنبع: http://ghazalane. /

زهر شیرین -فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

تو را من، زهر شيرين خوانم ای عشق! که نامی خوشتر از اینت ندانم وگر- هر لحظه- رنگی تازه گیری به غیر از زهر شیرنت نخوانم تو زهری، زهر گرم سوزی تو شيرينی، که شور هستی از توست جان خورشیدی که جان را نشاط ازتو، غم از تو ، مستی از توست به آسانی مرا از من ربودی درون کوره غم آزمودی دلت آ به سرگردانی ام سوخت نگاهم را به زیبایی گشودی بسی گفتند: (( دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست!)) ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که این زهر است، اما... نوشداروست! چه غم دارم که این زهر تب آلود تنم را در ج می گدازد از آن شادم که در هنگامه درد غمی شيرين دلم را می نوازد اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی است وگر عمرم به ناکامی سراید تو را دارم که مرگم زندگانی استمنبع: http://ghazalane. /

زندگی شیرین است

درخواست حذف اطلاعات

زندگي شيرين است مثل شيرينی یک روز قشنگ... زندگي زیبایی ست مثل زیبایی یک غنچه ی باز ... زندگي تک تک این ثانیه هاست ... زندگي چرخش این عقربه هاست ...

خطایی که زندگی «شیرین» را تلخ کرد

درخواست حذف اطلاعات

روی که شيرين که با هزار امید و آرزو پایش را برای عمل جراحی به تغ جراح سپرد فکرش را نمی کرد که یک غفلت می تواند ادامه زندگي اش را با مشکلات جدی مواجه کند.

روز شمار هفته کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهربانی وزندگي کودک امروز 16/7/95 باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگي کودک امروز شنبه 17/7/95 میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگي کودک امروز یکشنبه 18/7/95 امنیت وسلامت در زندگي کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگي کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاری در زندگي کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگي کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

خطایی که زندگی «شیرین» را تلخ کرد

درخواست حذف اطلاعات

روزی که شيرين با هزار امید و آرزو پایش را برای عمل جراحی به تغ جراح سپرد، فکرش را نمی کرد که یک غفلت می تواند ادامه زندگي اش را با مشکلات جدی مواجه کند.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگي در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست می دهند. برای این که بتوانیم ارتباط با زندگي را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگي داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگي و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه

سال اول زندگی مشترک را چگونه شیرین کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

اغلب زوج ها در سال های اول زندگي مشترک روزهای سختی را سپری می کنند اما چه کنیم که سال اول زندگي شيرين باشد؟

زندگی و دستهای خدا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگي تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان می خورند و گویا همه بار زندگي می خواهد از روی آن به زمین بیفتد و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیق

هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگي نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد. داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد) جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد! این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگي کن! لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کار

شیرین تر و شیرین تر و ...

درخواست حذف اطلاعات

داشتن بچه یعنی زندگي روی دور تند . هر بار یه اتفاق تازه می افته و فکر می کنی شيرين ترین بوده بعد اتفاق های تازه تر و شيرين تر ، شيرين ترین اتفاق این روزها تاتی تاتی حبه است .اولش بدون کمک ایستاد و بعد یک قدم می آمد جلو و حالا دیگه میشه گفت راه میره . براش یک جفت کفش قهوه ای تابستونی یدیم و منتظر روزی ام که دستاش را بگیرم و توی خیابون با هم راه بریم .و منتظر اتفاق های شيرين ترم !

فعلا با خدا تنهاباشم...

درخواست حذف اطلاعات

تورا فراموش نمیکنم و بخاطر میسپارم همه ی خاطره های تلخ و شيرين را اما ادامه ی زندگي من باید صرف خدا شود باید .. چون دلیل این فاصله خداست .. باید زندگي ام را فقط برای او پیش ببرم ببخش اگر عاشقانه هایم را کم میکنم.. تو باید بدانی عشق در من پایانی ندارد و اگر کم نوشتم دلیلش قلیل بودن این عشق نیست . . . . . . . +حالم خوب نیس یکمی فاصله گرفتم از خدا بخاطر علاقه ی زیادی به یه مخلوق دارم خالق رو فراموش میکنم نه .. هیچوقت این اتفاق نمیافته هیچوقت نمیزارم یاد تو خدا رو از من بگیره من تورو دیوانه وار دوست دارم ولی نه به اندازه ای که خدا رو از یاد ببرم ببخش ا یژن جان اگه کمتر تو آینده عاشقانه نوشتم..منبع: http://silentzr. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگي میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگي میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگي میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

سبک زندگی» چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگي یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگي می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگي حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون ال

زندگی شبیه یه فنجون چای

درخواست حذف اطلاعات

زندگي مثل یه فنجون چای میمونه که هر طبق سلیقه ش ، طعم اونو تغییر میده . یکی تلخ دوس داره و همونجوری میخورتش، یکی شيرين دوس داره و شيرينش میکنه . حالا حتی نوع شيرينی ش از فردی تا فرد دیگه فرق میکنه . یکی با شکر ، یکی با قند ، یکی با نبات ، یکی با عسل و یکی هم با ما ... شایدم چیزای دیگه ای برای شيرين ش استفاده کنن. مقدار شيرين اون هم یه انتخاب که توسط فرد انجام میشه . تا اینجا که گفتم ما تو تغییر طعم چای زندگي مون تا حدی اختیار داریم . ولی گاهی طعم چای همونه که هست . بااااید همونطور که هست ب بالا . شاید به علت بیماری دیابت نتونی قند و شکر بزنی . شاید به دلیلی نبات و ما هم نباشه که چای ت شيرين کنی . پس چه کار میکنی . چشمات رو میبندی و بازم می بالا . دیگه به خوب و بد و لذت طعمش فکر نمیکنی . تو اونو قورت میدی چون باید قورتش بدی . اونو قورت میدی چون چاره دیگه ای نداری . ولی وای اگه اصلا دلت نخوا

قطعه همیشه گمشده

درخواست حذف اطلاعات

شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگي عادت حق با هرکى که هست این وسط هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه .... +تو زندگي همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگيشون جور نمیشه و پر نمیشه مهم چگونگى پذیرش این موضوعه ! من هنوز اینجوریم متاسفانه

بازیکن جدید پرسپولیس: شیرین ترین اتفاق زندگی ام رقم خورد

درخواست حذف اطلاعات

ید سرخ ها در صفحه اجتماعی اش نوشت: «امشب اتفاقی برای من رغم خورد در زندگي ام که شيرين ترین اتفاق…

ختم راه

درخواست حذف اطلاعات

[ ] زندگي بازی است در و مکان سر نوشت ما بود سر ی نهان عاقبت مخفی بود در زندگي نداد ختم راه و ختم جان زندگي سرشار از برد است و باخت گاه بر وفق و گهی باما نساختزندگي بازیست از دید خدا گاه شيرين و گهی بر ما بتاخت

الیور استون مجموعه تلویزیونی می سازد/ رم دهه ۵۰ در «زندگی شیرین»

درخواست حذف اطلاعات

الیور استون به عنوان کارگردان و تام فانتانا در جایگاه نامه نویس، اولین اپیزود از مجموعه تلویزیونی «زندگي شيرين» را با یکدیگر می سازند.

دلم با یار نو دارد سر و کار... نو آمد،کهنه می گردد دل آزار...

درخواست حذف اطلاعات

همیشه اولین چیز ها شيرين هستند... مثل اولین لبخند... اولین نگاه... اولین عشق... اولین آغوش گرم... اولین بو.... اولین سخن... اولین خواندن... اولین راه رفتن... اولین دست زدن... اولین پست... اما یه سری چیز ها هر قدر هم که تکرار شوند باز هم شيرين هستند... مثل آغوش گرم مادر... مثل صحبت با یه برادر خل... مثل بوسیدن دست پدر... مثل دورهمی های دوستانه... مثل شنیدن کلمات شيرين... مثل هر عصر... مثل صدا ش... مثل بوییدنش... مثل دیدنش... اما یه سریا ته داستان میشه شيرين... مثل آ ین پست... مثل آ ین دوست صمیمی... مثل آ ین دیدار... مثل آ ین آغوش بعد از مدتهااا... مثل آ ین نگاه... مثل آ ین صحبت... اما یه سریا هیچ وقت شيرين نیستن... آنقدر رنج آورند که هرقدر هم که شيرينی زندگي را پس از آن بچشی باز هم تلخی تو را نابود میکند...

بررسی تاثیر مشکلات زندگی بر تحصیل فرزندان در کام شیرین

درخواست حذف اطلاعات

پنجاه و دومین قسمت برنامه آموزشی خانوادگی «کام شيرين» با موضوع مشکلات تحصیلی و تاثیر مشکلات زندگي بر تحصیل فرزندان روی آنتن شبکه دو سیما می رود.

متن موزیک یار شیرین مهرداد آسمانی

درخواست حذف اطلاعات

متن موزیک یار شيرين مهرداد آسمانی - پیستون پمپ | موزیک و خبر     متن موزیک یار شيرين مهرداد آسمانی - پیستون پمپ | موزیک و خبر متن موزیک یار شيرين مهرداد آسمانیlyrics new song by : mehrdad asemani yaar shirin متن موزیک شنیدنی یار شيرين مهرداد آسمانی یار شيرين دلدار شيرين این لحظه ی دیدار شيرين شب با بوسه های یار تا سحر بیدار شيريندلبری با این دلِ رامو سر به راه شيرين روی گونه های یار ِ نور ماه شيرينیارم شيرين دلدار شيرين یار شيرين دلدار شيرين هر جا که میری من دوره گردم آواره میشم دورت میگردمرویامو تویِ چشم تو دیدم این حالِ خوبو از دست نمیدم یار شيرين دلدار شيرين این لحظه ی دیدار شيرين شب با بوسه های یار تا سحر بیدار شيريندلبری با این دلِ رامو سر به راه شيرين روی گونه های یار ِ نور ماه شيرينیارم شيرين دلدار شيرين یار شيرين دلدار شيرين ترانه یار شيرين مهرداد آسمانی ماه و ستار

شیرین است نام محمد...

درخواست حذف اطلاعات

هر وقت که نام محمد آمده است اینقدر حواسم به صلوات بعدش بوده که یادم رفته  به خود اسم توجه کنم.ولی محمد...دهان ها شيرين می شود با بوی بهشت به اسم محمد... آن تشدید وسط کلمه و آمدن "ح" در این نام... پر از زندگي ست. حرف ح در عربی  روح معنایی از جنس زندگي دارد. محمد پر از زندگي ست.پ.نن والقلم و ما یسطرون...این سوره پر از محمده.اللهم صلی علی محمد و آل محمد

مسابقه مسابقه

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه مکتوب از کتاب:طریق عشق به مناسبت ماه صفر وهفته کتاب کتابخانه عمومی پرفسورراستان 1- در کربلا به حسین گفتند تو را به خاطر...........می کشیم. الف)به خاطر بیعت ن ب)به خاطر بغض پدرت علی(ع) ج)به خاطر دشمنی با د) دشمنی با یزید 2-این سخن از کیست؟(( گمشدگان را چون آتشی بر بلندی و گرمابخش سرمازدگان است و در حوادث هولناک راهنماست و هرکه از او جدا شود نابود و هلاک می گردد)) الف) علی(ع) ب) حسین(ع) ج) رضا(ع) د) (ص) 3-بزرگترین رخداد دوره نبوت گرامی کدام است؟ الف)غدیرخم ب)صلح حدیبه ج) هجرت د) معراج 4) ام الائمه چه ی است؟ الف) حضرت خدیجه (س) ب) حضرت زینب (س) ج)حضرت فاطمه(س) د)حضرت رقیه (س) 5) جبرئیل به گفت و وصایت در نسل کدام قرار دارد؟ الف) حسن(ع) ب) حسین (ع) ج) سجاد(ع) د) حضرت مهدی(ع) 6- چرا در زمان معاویه قیام نکرد؟ الف) ترس از معاویه ب) پیمان صلح حسن با معاویه ج)معاویه انحراف از نداشت 7) چرا در

خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگي با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم. اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگي است ؛ ولی ما را از رسیدن به اه خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همین نکته است. منبع: http://fatemeslm7215. /

شیرین

درخواست حذف اطلاعات

ب یکی میون خواب و بیداریم هی صدام میزدشيرينشيرينشيرينشيرينشيرينشيرين...

” زندگی شیرین است “

درخواست حذف اطلاعات

قلمت را بردار ، بنویس از همه خوبیها ، زندگي , عشق ، امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است گل مریم ، گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از تمنا بنویس از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است بنویس از لبخند از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس : زندگي با همه تلخی ها شيرين است ... ------------------------------------------------------------------ چقدر بعضیا آدما میتونن مهربون باشن و قدرتمند که طمع تلخِ زندگي دیگران رو به شيرينیِ عسل برسونن... و چه سعادتمندم من، که چنین انسانهایی رو توو زندگيم دارم، و باعث میشن تا بتونم شعله امید و شادی رو توو قلبم روشن نگه دارم ای خوبانِ زندگي ام تا بی نهایت دوستتان دارم....منبع: http://rroga. /

تلخیِ شیرین

درخواست حذف اطلاعات

جزای خیانت به لیلا دربند شيرين شدن است... و چه تلخ شيرينی است ، شيرين تلخ... شيرينی لیلا کجا و... تلخی شيرين ... یالیلا

عموی شیرین او را وادار به کار کثیفی کرد

درخواست حذف اطلاعات

شفقنا زندگي _ اگرچه هنوز تصویر کمرنگی از مادرم در ذهن دارم، اما با حرف هایی که مادربزرگم درباره او می گوید دوست ندارم او را پیدا کنم و به همین دلیل هم خبری از مادرم ندارم چرا که احساس می کنم اگر من در ۱۳سالگی معتادی پرمصرف و ی حرفه ای شده ام به […] the post عموی شيرين او را وادار به کار کثیفی کرد appeared first on شفقنا زندگي.