رسانه
رسانه

زهرا علیهاالسلام :: جستجواستیکر اسم زهرا

درخواست حذف اطلاعات

بهترین استیکر اسم زهرا جدید ترین استیکر اسم زهرا استیکر های اسم زهرا اسم زهرا استیکر زهرا استیکر اسم ادامه مطلب

شعر مدح حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

شعر مدح حضرت زهرا بهترین شعر مدح حضرت زهرا خاصترین شعر مدح حضرت زهرا غمگینترین شعر مدح حضرت زهرا زیباترین شعر مدح حضرت زهرا ادامه مطلب

من

درخواست حذف اطلاعات

زهرا مواظب خودت باشزهرا حرف بزنزهرا اگر داد بزنه ی انفاقی نمیفتهزهرا نگاه کن بابات صداش رفت بالااصول رو خودش رعایت نمیکنهفقط تو 

شگفتا فاطمه! یا للعجب! واحیرتا! زهرا/ چه می فهمم من از زهرا و ما أدراک ما زهرا!

درخواست حذف اطلاعات

سیدحمیدرضا برقعی تازه ترین نوسروده فاطمی خود را همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا(س) منتشر کرد.

زهرا (س)

درخواست حذف اطلاعات

پاکیزه تر از تو زن ندیدم زهرادر حیطه ی ما و من ندیدم زهراهرگز به درخشندگی اَت در تاریخخورشیدِ ش ته تن ندیدم زهرازهرا موسی پور

ع شهادت فاطمه زهرا

درخواست حذف اطلاعات

ع شهادت فاطمه زهرا غمگینترین ع شهادت فاطمه زهرا بهترین ع شهادت فاطمه زهرا مناسبترین ع شهادت فاطمه زهرا جدیدترین ع شهادت فاطمه زهرا پوستر ع شهادت فاطمه زهرا ادامه مطلب

الم نشرح

درخواست حذف اطلاعات

الم نشرح لک زهرا(س) و ما ادریک ما زهرا(س)که هم معنای قران است و هم روح دعا زهرا(س) خدا از نور خود چون آفریده حضرت او رابه چشم دل تماشا کن ببین نور خدا زهرا(س) اگر گم کرده ای راه سعادت را مشو نومیدکه ره گم کردگان را هست مصباح الهدی زهر(س) الا ای بی پناهان درد مندان مژده ای دارمپناه بی پناهان دردمندان را دوا زهرا(س) به قران کریم او را خدا کوثر خطابش کردو بودی طاهره در بین اصحاب کِسا زهرا(س) میان کوچه پستی رذل سیلی زد به روی اوو دید از ضرب در در پشت در آزار ها زهرا(س) تولی و تبری بال های دین و ایماننددو بال آور به دست گفتا اگر خواهی بقا زهرا(س) اگر خواهی خدا راضی ز اعم شود بایدبکوشی تا رضا باشد ز اعمال شما زهرا(س) به پای نامه ی اعمال اگر امضای زهرا(س) بودببخشایند جنت را به یک امضاء به ما زهرا(س)

ع شهادت حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

تسبیحات حضرت زهرا (س)

درخواست حذف اطلاعات

تسبیحات حضرت زهرا (س) تسبیحات حضرت زهرا (س) تسبیحات حضرت زهرا (س) تسبیحات حضرت زهرا (س) تسبیحات حضرت زهرا (س) تسبیحات حضرت زهرا (س) ادامه مطلب

کانال ع شهادت حضرت زهرا 95

درخواست حذف اطلاعات

ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا ع حضرت زهرا ع شهادت زهرا ع شهادت حضرت فاطمه ادامه مطلب

فاطمه زهرا علیهاالسلام: خداوند عد را براى آرامش دلها واجب فرمود.

درخواست حذف اطلاعات

فاطمةُ ا َّهراءُ عليهاالسلام : فَرَضَ ... العَدلَ تَسکینالِلقُلوبِ .

فاطمه زهرا علیهاالسلام : خداوند روزه را براى استوارى اخلاص ، واجب فرمود

درخواست حذف اطلاعات

فاطمةُ ا َّهراءُ عليهاالسلام : فَرَضَ اللّه ُ الصِّیامَ تَثبِیتا لِلإخلاصِ .

زهرا وار زندگی کنیم.

درخواست حذف اطلاعات

چقد درد داره وقتی به این فکر می کنی که امشب بقیع غریبِ! امشب سوت و کورِ... ی نباشه اشک بریزه و خون گریه کنه... چقد سخته نتونی بری یه جایی به اسم حرم حضرت زهرا.. حتی ندونی مزارشون کجاست! کدوم قسمت بقیع... وقتی از حضرت زهرا یاد میکنی، به جای اینکه حرم و بارگاهشونو به یاد بیاری، چیزی جز... حتی نمیتونم به زبون بیارم... خدایا زهرا که نیستیم ولی میتونیم زهرا وار باشیم.. زهرا وار زندگی کنیم. میتونیم...

کانال ع شهادت حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

کانال ع شهادت حضرت زهرا کانال ع شهادت حضرت زهرا کانال ع شهادت حضرت زهرا کانال ع شهادت حضرت زهرا کانال ع شهادت حضرت زهرا کانال ع شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

کرامات و معجزات حضرت فاطمه زهرا (س)

درخواست حذف اطلاعات

18- توسّل باقر (علیه السّلام) به حضرت فاطمه (علیهاالسّلام) حضرت محمّد باقر (علیه السّلام) هرگاه تب، طاقتش را می ربود، آب خنکی طلب می کرد و وقتی که آب به دستش می رسید و جرعه ای از آن را می نوشید، لحظه ای از نوشیدن باز می ماند و سپس با صدای بلند به حدّی که بیرون خانه نیز شنیده می شد از ته دل، مادرش حضرت زهرا (علیهاالسّلام) را صدا می کرد و می فرمود: «فاطمه! ای دختر رسول خدا!» و بدین گونه خود را از سوز تب نجات می داد و بر خویش مرهمی می نهاد و جان و روح خود را با یاد محبوب و توسّل به آن حضرت، آرام و عطرآگین می نمود.(1) ادامه مطلب

ع پروفایل شهادت حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

ع پروفایل شهادت حضرت زهرا ع پروفایل شهادت حضرت زهرا (س) ع پروفایل شهادت حضرت زهرا در تلگرام زیبا ترین ع پروفایل شهادت حضرت زهرا بهترین ع پروفایل شهادت حضرت زهرا جدید ترین ع پروفایل شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

نماهنگ شهادت حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

نماهنگ شهادت حضرت زهرا نماهنگ شهادت حضرت زهرا در تلگرام جدید ترین نماهنگ شهادت حضرت زهرا نماهنگ شهادت حضرت زهرا برای تلگرام بهترین نماهنگ شهادت حضرت زهرا نماهنگ های شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

الم نشرح

درخواست حذف اطلاعات

الم نشرح لک زهرا(س) و ما ادریک ما زهرا(س)که هم معنای قران است و هم روح دعا زهرا(س)خدا از نور خود چون آفریده حضرت او رابه چشم دل تماشا کن ببین نور خدا زهرا(س)اگر گم کرده ای راه سعادت را مشو نومیدکه ره گم کردگان را  هست مصباح الهدی زهر(س)الا ای بی پناهان درد مندان مژده ای دارمپناه بی پناهان دردمندان را دوا زهرا(س)به قران کریم او را خدا کوثر خطابش کردو بودی طاهره در بین اصحاب کِسا زهرا(س)میان کوچه پستی رذل سیلی زد به روی اوو دید از ضرب در در پشت در آزار ها زهرا(س)تولی و تبری بال های دین و ایماننددو بال آور به دست گفتا اگر خواهی بقا زهرا(س)اگر خواهی خدا راضی ز اعم شود بایدبکوشی تا رضا باشد ز اعمال شما زهرا(س)به پای نامه ی اعمال اگر امضای زهرا(س) بودببخشایند جنت را به یک امضاء به ما زهرا(س)

ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا

درخواست حذف اطلاعات

ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا بهترین ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا عضو شدن در ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا لینک عضویت در ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا لینک عضو شدن در ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا لینک ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرانازترین ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهراع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا جدید ادامه مطلب

متن سرود بچه های کانون در نیمه شهبان 95

درخواست حذف اطلاعات

گل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاتو شب ظلمت غمها تو مثه نوری تو دلهاپر عطر و بوی گلها تو بیا تا بشه دنیاتو تموم آسمونها تویی تک ستاره آقاگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولامژده که میباره بارون رو سره دشت و بیابونشده کوچه ها چراغون همه ی لبها غزلخونخدا!کی میاد آقامون بشه مهمون دلامونگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاای همه دار و ندارم ای نسیم نوبهارماگه تو بیای کنارم دیگه من غمی ندارمماه شبهای تارم تو رو من چشم انتظارمگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاسروناز قد خمیده روی خورشیدُ ندیدهمیونه خارا اسیره داره از غمت میمیرهچشم به راهه تو می

متن سرود بچه های کانون در نیمه شهبان 95

درخواست حذف اطلاعات

گل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاتو شب ظلمت غمها تو مثه نوری تو دلهاپر عطر و بوی گلها تو بیا تا بشه دنیاتو تموم آسمونها تویی تک ستاره آقاگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولامژده که میباره بارون رو سره دشت و بیابونشده کوچه ها چراغون همه ی لبها غزلخونخدا!کی میاد آقامون بشه مهمون دلامونگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاای همه دار و ندارم ای نسیم نوبهارماگه تو بیای کنارم دیگه من غمی ندارمماه شبهای تارم تو رو من چشم انتظارمگل زهرا گل زهرا دل من عاشق و شیداتا طلوع صبح فردا گل نرگس بیا مولاسروناز قد خمیده روی خورشیدُ ندیدهمیونه خارا اسیره داره از غمت میمیرهچشم به راهه تو می

تاریخ شهادت حضرت زهرا 95

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا تاریخ شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

روضه حضرت فاطمه زهرا

درخواست حذف اطلاعات

بهترین روضه حضرت فاطمه زهرا جدید ترین روضه حضرت فاطمه زهرا حضرت فاطمه زهرا روضه فاطمه زهرا روضه حضرت زهرا روضه حضرت فاطمه ادامه مطلب

تاریخ شهادت حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ شهادت حضرت زهرا در تلگرام جدید ترین تاریخ شهادت حضرت زهرا شهادت حضرت زهرا تاریخ حضرت زهرا تاریخ شهادت زهرا تاریخ شهادت حضرت فاطمه ادامه مطلب

ع شهادت حضرت فاطمه زهرا

درخواست حذف اطلاعات

ع شهادت حضرت فاطمه زهرا در تلگرام شهادت حضرت فاطمه زهرا ع حضرت فاطمه زهرا ع شهادت فاطمه زهرا ع شهادت حضرت زهرا ع شهادت حضرت فاطمه ادامه مطلب

کانال روضه حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

کانال روضه حضرت زهرا کانال روضه حضرت زهرا کانال روضه حضرت زهرا کانال روضه حضرت زهرا کانال روضه حضرت زهرا کانال روضه حضرت زهرا ادامه مطلب

فکر کن

درخواست حذف اطلاعات

زهرا میشه به این فکر کنی تابستوندوره ی مهدکودک بریو کلاس نقاشی یا موسیقی زهرا مهم نیست بقیه مس ه ات کنندمهم اینه که تو چی دوست داری این که الان فقط به درست فکر کن همین زهرا الان یه چیزایی شنیدی در مورد این که مامانت پشت تلفن حرف میزدزهرا قرار شد تو خودتو قاطی همه چی نکنیبه تو چه 

کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا کانال تاریخ شهادت حضرت زهرا ادامه مطلب

در مدح حضرت معصومه

درخواست حذف اطلاعات

بر کتیبه ضریح جدید حضرت معصومه عليهاالسلام که در سال 1381 ش. در دوران تولیت حضرت آیة الله مسعودی نصب گردید؛ اشعاری دلنشین از حضرت آیة اللّه العظمی صافی گلپایگانی به کار رفته است. سروده حاضر، تضمین و تکمیل شعر عمیق و زیبای آن فقیه بزرگوار در مدح یادگار زهرا عليهاالسلام حضرت معصومه عليهاالسلام در دیار قم است.منبع: http://shahid-mohssenchekah. .. /

فرارسیدن اربعین حسینی را به همه مسلمانان و شیعیان جهان تسلیت میگویم.

درخواست حذف اطلاعات

دل به عشق یوسف زهرا نهاده می رویم از نجف تا کربلا پای پیاده می رویم یابن زهرا السلام یابن زهرا السلام مرغ روحم پر زند در قتلگاه و علقمه تا گذارم چهره بر خاک عزیز فاطمه یابن زهرا السلام یابن زهرا السلام یابن زهرا سربه کف در سرزمینت آمدم تا شوم زوار روز اربعینت آمدم یابن زهرا السلام یابن زهرا السلام زائر قبر شریف یوسف زهرا شدم همسفر با کاروان زینب کبری شدم یابن زهرا السلام یابن زهرا السلام کربلا یا کربلا یاکربلا یاکربلا زینب خونین جگر برگشته از شام بلا یابن زهرا السلام یابن زهرا السلام ای خدا پروانه ی قبر علی اکبر شدم زائر هفتاد و دو آلاله ی پ ر شدم یابن زهرا السلام یابن زهرا السلام منبع: http://shahedghofli. /

زهرا

درخواست حذف اطلاعات

زهرا لازم نیست برای اینکه برای گل هات اسم انتخاب کنی بدی تو اینترنت بگردی یا مستند شهادت آب رو ببینیتو میخوای رو گل هات اسم بچسبونیمیدونی تو مثل مامانت کمال گرا شدی.میخوای اون کارو به بهترین شکل انجام بدی ولی توانت نمیرسهزهرا شب که شام درست کردی چندبار هی اومدی نمک زردچوبه رویچه قدر زودتر گذاشتی تا له شد.زهرا قبول کن که برای کارات زمان زیادی میذاری

ع ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

درخواست حذف اطلاعات

ع ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در تلگرام ع ولادت حضرت زهرا (س) ع ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین ع ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها جدید ترین ع ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ع های ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه مطلب

چادر امانت حضرت زهرا(س)

درخواست حذف اطلاعات

فاطمیه اول و شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت میگوییم. چادر امانت حضرت زهرا(س) و حجاب پیشه و توصیه حضرت زهرا(س) است. مادرمان حضرت زهرا(س) به زمین افتاد اما چادر از سرش نیفتاد. به امید آنکه با رعایت حجاب فرزند خوب و خلفی برای مادر شیعیان جهان باشیم.

معرفی شهر بوئین زهرا در قزوین

درخواست حذف اطلاعات

بوئین زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بویین زهرا که در استان قزوین قرار گرفته است.

ترس کودکی

درخواست حذف اطلاعات

الان یکم صدای مامان بابام رفت بالامنم خودمو بچه گوشیکا جمع الان میفهمم چرا وقتی اتفاقی میفته فرار میکنهوای نمی ایستهدلم میخواد الان گریه کنمولی تو اتاق پذیرایی هستمزهرا هیچ اتفاقی نمی افتهزهرا تو بزرگ شویزهرا حال مامانتبد نمیشهاشکان داره میاد پایینزهرا دیگه حال مامان بد نمیشهاگر بد شه تقصیر تو نیست 

ایمن سازی و بهسازی محورهای مواصلاتی بویین زهرا

درخواست حذف اطلاعات

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بویین زهرا از مصرف بیش از 50 تن آسف جهت روکش و لکه گیری در سطح راههای اصلی و روستایی شهرستان بویین زهرا خبر داد.

تسلیت عارف به زهرا رهنورد

درخواست حذف اطلاعات

سرکار خانم زهرا رهنوردمادر بزرگوارتان سرکار خانم احترام السادات نواب صفوی هم زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س ) پس از عمری زندگی با عزت چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.

ازدواجِ آسمانی ... پست مشترک من و همسرم

درخواست حذف اطلاعات

ببینید حضرت المؤمنین (علیه السلام) و حضرت زهرا (عليهاالسلام) چگونه ازدواج د؟ بهترین دخترهای عالم، #حضرت_زهرا (عليهاالسلام)بود. بهترین پسرهای عالم و بهترین دامادها هم، #حضرت_ المؤمنین (علیه السلام)بود. ببینید اینها چگونه #ازدواج د؟ هزاران جوانِ زیبا و با اصل و نسب و قدرتمند و محبوب به یک تار موی علی بن طالب(علیه السلام) نمی ارزند. هزاران دختر زیبا و بااصل و نسب هم به یک تار موی حضرت زهرا(عليهاالسلام)نمی ارزند. آنهایی که هم از لحاظ معنوی و الهی آن مقامات را داشتند، هم بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر (صلی الله علیه و آله)بود. رئیس جامعه ی. حاکم مطلق. او هم که درجه ی یک بود. ببینید چطوری ازدواج د؟ چه جور #مهریه ی کم، چه جور #ج ه ی کم. همه چیز با نام خدا و با یاد او. اینها برای ما الگو هستند. همان زمان هم جاهلانی بودند که مِهریّه ی دخترانشان بسیار زیاد بود مثلاً هزار شتر. آیا اینها از د

گفت و گوی دوستانه با «زهرا اشراقی» و ناگفته هایی از بیت

درخواست حذف اطلاعات

با زهرا اشراقی، دختر مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی درباره زندگی شخصی بیت به گفت وگو نشستیم. زهرا در این مصاحبه خاطره هایی از تعریف کرد که تاکنون بازگو نشده است...

فروش اقساطی قبر در بهشت زهرا/ حداکثر قیمت قبر در بهشت زهرا

درخواست حذف اطلاعات

امروز ایحه تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال تخفیف و تقسیط هزینه های خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) و اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) در صحن علنی شورای ی شهر تهران مطرح شد و با رأی مثبت اکثریت اعضا به تصویب رسید.