رسانه
رسانه

زهرتر :: جستجومرا پیدا کن این روزها گم شده ام...

درخواست حذف اطلاعات

میگویم مرا از درون متن هایم پیدا کن، از درون تک تک واژه هایی که شبُ روز به خورد مغزم میدهم و با انها زندگی میکنم. میگویم مرا از درون بی حوصلگی هایم پیدا کن از بین وقت هایی که گوشه ای مینشینم و بدون کلمه ای حرف و اشکی برای ریختن ت میشوم. میگویم مرا از درون بی خو هایم پیدا کن همان وقت هایی که از دست کابوس های شبانه دلم میخواهد سر به بیابان بگذارم ولی با تمام این ها نفسی عمیق میکشم و با ولوم صدای پایینم میگویم: سپیده هستی؟ میگویم مرا از درون دوست داشتن هایم پیدا کن همان وقت هایی که از شدت دوست داشتن بهانه گیرمیشوم و مانند ای پنج ساله زمین و زمان را بهم میدوزم تا خودم را اثبات کنم. میگویم مرا از درون روزمرگی هایم پیدا کن. میدانی مرا ؟میبینی مرا ؟میفهمی مرا؟ من پرم از روز مرگی هایی که زندگی ام را برایم زهرتر میکنند ولی من روزی نشده است بیایید که نخندم... میگویم مرا از اشک هایم پیداکن همان وقت ه

انسان کامل از دیدگاه مولوی و راجرز

درخواست حذف اطلاعات

انسان کامل از دیدگاه مولوی و راجرز اینکه انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی باشد تا بعنوان یک الگو برای همة انسانها مطرح شود، در همة ادیان الهی و عمومی مکاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است اساساً هر مذهب و مکتبی که داعیة انسان سازی و انسان شناسی دارد باید انسانی را با ویژگیها و صفات خاصی بعنوان یک الگو معرفی کند و اگر مکتبی نتواند از عهدة چنین مهمی برآید، هیچگاه دسته بندی معارف ی فرمت فایل doc حجم فایل 108 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 84 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه بیان کلی مسئله هدف- ضرورت تحقیق فصل دوم مقدمه انسان کامل در سیر تاریخ ریشه گرایش به انسان کامل نگاهی به ویژگیهای انسان کامل انسان کامل از دیدگاه مولوی عظمت انسان انسان میان دو بینهایت ارزی خود موا