رسانه
رسانه

سبک زندگی ایرانی ی :: جستجوسبک زندگی ایرانی - ی برای همه چیز نسخه دارد

درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگي يکي از گسترده ترين مفاهيمي است که با تمام اجزاي زندگي ما گره خورده و تمام ارزش ها، رفتار ها و گفتار ما را در بر مي گيرد. آموزه هاي دين مبين و همچنين فرهنگ غني ايراني ما الگوهاي تمام عياري براي سبک زندگي ارائه مي کند. با وجود اين اما به دنبال اي کم کاري هاي داخلي و هجمه هاي خارجي سبک زندگي در کشورمان در برخي از نقاط آسيب ديده است؛ امري که معظم انقلاب هم در ديدار با جوانان اسان شمالي در سال 91 بر آن تأکيد داشتند و اصلاح انحراف از سبک زندگي ايراني - ي را مطالبه فرمودند. تفکر اما در طول سال هاي پس از انقلاب اثبات کرد ظرفيت بالايي براي اجرا و ترويج سبک زندگي اصيل ايراني - ي دارد و با عنايت به عضويت ده ها ميليون ايراني در اين بزرگترين نهاد مردم نهاد در کشورمان بسيج و تفکر قابليت آن را دارد تا سبک زندگي اصيل ايراني - ي را به طور تمام و کمال در کشور به اجرا در آورد. به مناسبت هفته بسيج د

سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگي ايراني – ي جوانان ايراني سبک زندگي (life style) در مطالعات فرهنگي به مجموعه­ ي رفتارها و الگوي کنش هاي هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي است اطلاق مي شود. کشور ما ضمن برخورداري از جمعيتي جوان و جامعه اي در حال تغيير، نيازمند شناخت روزافزون مسائل در حال تغيير نسل جوان ايراني است. براي مشاهده ادامه، لطفا بر روي ادامه مطلب کليک نماييد. منبع: مشرق نيوز، ياسر تک فلاح، دانشجوي اي رشته فقه و حقوقمنبع: http://tarbiaty. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگي ذره ي کاهيست،که کوهش کرديم... زندگي نام نکويي ست،که خارش کرديم... زندگي نيست به جز نم نم باران بهار... زندگي نيست به جز ديدن يار... زندگي نيست به جزعشق... به جز حرف محبت به ي... ورنه هرخاروخسي... زندگي کرده بسي... زندگي تجربه ي تلخ فراوان دارد... دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ي يک عمر بيابان دارد... ما چه کرديم و چه خواهيم کرد در اين فرصت کم؟؟؟ خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هنرمندم اگر با دست خالي زندگي اگر يک لحظه ام را چند سالي،زندگي پريشان مي شوم از اينکه با لبخند مجبورم به آدم ها بگويم - آه - عالي زندگي به چشمم آشنا مي آيد اين انسان ناخوانده لباسي را که در آن احتمالي،زندگي زمستان آمد و از آسمان گنجشک مي ريزد زمستان رفت و با آشفته بالي زندگي قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر تمام لحظه هايم را خيالي زندگي خيالي زندگي که دائم فکر مي - -هنرمندم اگر با دست خالي زندگي ! منبع: http://sanaz88. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بايد و نبايد هاي قانوني سبک زندگي ايراني يکي از موضوعاتي که در کشور ما کمتر به آن پرداخته مي شود، سبک زندگي ي – ايراني است. ارتباط سبک زندگي با هنجارهاي جامعه، به خصوص آن دسته از هنجارهايي که به صورت بايد و نبايد در قانون با قيد ضمانت اجرا مورد تاکيد قرار گرفته است، اهميت زيادي دارد.منبع: http://tavanbakhshy-noor. /

ملاحظاتی پیرامون سبک زندگی ایرانی ی

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم سبک زند (life style) از زمره مفاهيمي است که در حوزه جامعه شناسي و مطالعات فرهن براي بيان اي واقعيت هاي فرهن آن را مطرح و به کار مي برند و دامنه به کارگيري آن در رسانه هم رواج زيادي يافته است . اما به چه چيزي سبک زند مي گويند و چقدر مي­توان در زمينه سبک زندگي ايراني ي توجه کرد. «سبک زند که شامل مجموعه رفتارها و الگوهاي کنش هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زند اجتماعي مي ، باشد اطلاق مي شود و نشان دهنده کم و کيف نظام باورها و کنش هاي فرد است. به عبارتي سبک زندگي بر ماهيت و محتواي خاص تعاملات و کنش هاي اشخاص در هر جامعه دل دارد و مبين اغراض، نيات، معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره و زند روزانه است.» «سبک زند پايه و اساس فهم شرايط فرهن موجود و تحولات پيش رو در اين حوزه تلقي مي شود و نشان مي دهد که در بطن ارزش هاي موجود در ده نظام فرهن چه مي ­گذرد. در واقع با به کارگيري مفه

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

درخواست حذف اطلاعات

نثر باستاني پاريزي،از جمله نثرهايي سليس، روان و شيريني ست که از خواندنش لذت مي برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: يکه زن دارد مثل سگ زندگي ميکند و مثل شاه مي ميرد، و آن ي که زن ندارد، مثل شاه زندگي مي کند و مثل سگ مي ميرد!منبع: http:// jkavi. /

تولد

درخواست حذف اطلاعات

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشايندي است زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ پرشي دارد اندازه عشق زندگي چيزي نيست که لب طاقچه عادت از ياد برود زندگي جذبه دستي است که مي چيند زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاريکي است زندگي حس غريبي است که يک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاري است که درخواب پلي مي پيچد زندگي ديدن يک باغچه از شيشه مسدود هواپيماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهايي ماه فکر بوييدن گل در کره اي ديگر زندگي شستن يک بشقاب است زندگي يافتن سکه دهشاهي در جوي خيابان است زندگي مجذور آينه است زندگي گل به توان ابديت زندگي ضرب زمين در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ي ان نفسهاست... زندگي تر شدن پي در پي زندگي آب تني در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در يک قدمي است... سهراب سپهريمنبع: http://babaey95. /

درگذشت "سلمان ساوجی" غزل گو و قصیده سرای بزرگ ایرانی (778 ق)

درخواست حذف اطلاعات

خواجه جمال الدين سلمان بن علاءالدين محمد ساوجي معروف به سلمان ساوجي از بزرگ‏ترين شاعران قصيده‏سرا و از غزل گويان نيکو سخن قرن هشتم هجري مي‏باشد. زندگي سلمان بيشتر در دربار امراي آل جلاير (ايلکانيان) و در بغداد که پايتخت آنان بود، سپري شده است. ... منبع: http://motahari-library. /

سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است

درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعيد مهدوي واژه ي (سبک زندگي) به اندازه کافي ساده به نظر مي رسد که هر بتواند مفهوم کلي آنرا دريابد اما بايد توجه کرد که اين اصطلاح از فرهنگ خارجي وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نياز به بازتعريف دارد. اگرچه تعريف کلي سبک زندگي به عنوان نحوه روش زندگي عام و قابل تعميم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چيست ؟ پرتوهايي که به هر سو منتشر و باعث ميشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقيقت اشيا را آشکار مي کند. نور زيبايي و زشتي را تميز ميدهد . نور نباشد تاريکي و ظلمت بهانه مي شود براي گمراهي و جهل مي داني جان من ... تو نور زندگي ام بودي ، پرتوهاي وجودت هرجا که بودي دليل درک زندگي ميشد. تو حقيقت زندگي را معنا مي کني. معيار زيبايي بودي تا زيبايي معنا پيدا کند. نور من ، نبودي ، نبودي ، نبودي تا من با جهل خويش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهي برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توييمنبع: http://soonaeid. /

topic 208

درخواست حذف اطلاعات

نور ،،، نور چيست ؟ پرتوهايي که به هر سو منتشر و باعث ميشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقيقت اشيا را آشکار مي کند. نور زيبايي و زشتي را تميز ميدهد . نور نباشد تاريکي و ظلمت بهانه مي شود براي گمراهي و جهل مي داني جان من ... تو نور زندگي ام بودي ، پرتوهاي وجودت هرجا که بودي دليل درک زندگي ميشد. تو حقيقت زندگي را معنا مي کني. معيار زيبايي بودي تا زيبايي معنا پيدا کند. نور من ، نبودي ، نبودي ، نبودي تا من با جهل خويش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهي برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور توييمنبع: http://soonaeid. /

رنگ و نور در سیمای شهر های ی – ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

سهيلا عسگري زاده اردستاني 1- کليات طرح تحقيق 1-1 طرح مساله ما در دنياي رنگ ها زندگي مي کنيم و تا حد بسيار زيادي به رنگ ها خو گرفته ايم. رنگي بودن جهان يکي از بزرگترين موهبت هاي الهي است که باعث شادي و نشاط انسانها شده و موجب رسيدن به اميد و آرامش در آنان مي شود... رنگ يکي از جنبه هاي مهم زندگي شهري است. رنگ از جمله خصوصياتي است که در کنار شکل ، ابعاد ، ت و بافت هر شيء، حجم يا فضاي آن را به ما مي شناساند. در محيط شهري رنگ را همه جا مي توان ديد؛ در بدنه و نماي ساختمان ها، پوشش بام ، کف سازي ها، مبلمان شهري، فضا ي سبز، خودروها و حتي آسمان شهر و نيز رنگ آميزي لباس افراد که همگي نقش مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند. رنگ ها علاوه بر زيبايي بخشي تاثيرات عاطفي، رواني قوي بر اشخاص دارند رنگ ها فضا را متنوع و سرزنده مي کند و هم چنين با رنگ مي توان به فضا يکپارچگي و وحدت بخشيد. نور، رنگ، آب، سه عنصر

روز شمار هفته کودک و نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95 خانواده مهرباني وزندگي کودک امروز 16/7/95 باورهاي ديني ومسئوليت اجتماعي در زندگي کودک امروز شنبه 17/7/95 ميراث فرهنگي ودوستي با طبيعت در زندگي کودک امروز يکشنبه 18/7/95 امنيت وسلامت در زندگي کودک امروز دوشنبه 19/7/95 دانش ،آگاهي وفضاي مجازي در زندگي کودک امروز 20/7/95 گذشت وفداکاري در زندگي کودک امروز چهارشنبه 21/7/95 شجاعت وسخاوت در زندگي کودک امروز منبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

روانشناسي و زندگي در دنياي ماشيني، در ا و در ميان انسان ها گاهي افراد خود را در مقابل رويدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان مي پندارند؛ به همين دليل احساس بيهودگي مي کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و ديگران را از دست مي دهند، و به عبارتي ارتباط با زندگي - زندگي به مفهوم رشد و سازندگي - را از دست مي دهند. براي اين که بتوانيم ارتباط با زندگي را به صورت رشد يافته ادامه دهيم، لازم است برداشت و ديدگاه متفاوتي از زندگي داشته باشيم؛ ديدگاهي کاملاً متفاوت با ديدگاه روزمره زندگي مان. لازم است بدانيم که رفتار ما تصادفي نيست، بلکه از الگويي کاملاً منطقي پيروي مي کند؛ و خوشبختانه اين الگوي رفتاري قابل تغيير است. اما اگر ما به عنوان يک انسان اين قابليت (قابليت تغيير) را در درون خود نپرورانيم، زندگي و رويدادهاي آن همچنان برايمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نياز به تغيير امروزه

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من نجات يافته در نام عيسي هستم من از سر زميني هستم که برگزيده شده توسط پدر آسماني ميباشد ،اما در زمانهاي گذشته يک عده تازي به سرزمين من حمله دو ديني کثيف به نام را با زور و کشتن انسانهاي آزاده به اجداد ما تحميل دواز ان زمان زندگي آنها روز به روز با جاهليت تحميل شده به عقب کشانده شدوزندگي آنها از روي تقليد از روي اين تازي هاودست نشانده کثيف به تباهي کشانده شدو تا جايي رسيد که هر ساله براي اني که به خاک و شان حمله د عزاداري ميکنندوآنها را درگير اعتقادات کثيف د،آري من از ايران سخن ميگويم ايراني که قديمي ترين تمدن را در بين کشورهاي دنيا داردوپادشاهاني مانند کورش کبير که سنبل رشادت و انسانيت بود در آن ميزيستند،ايراني که با اين همه فراواني نعمت اما مردم آن گرسنه وتهي از بيان ميباشند ودليل اين همه فقر وناداني وجود کثيف وقرآن ي ميباشد ومن از پدر آسماني ميخواهم که از آسمان آتش خود وا بر سرزمين من ا

وا یناسیون ریشه در طب سنتی و بومی کشور دارد

درخواست حذف اطلاعات

وا يناسيون يکي از اصول مهمي است که ريشه در طب سنتي و بومي اين مرز پُر گُهر دارد. عليرضا عباسيان، مدير تعالي دفتر طب سنتي ايراني- ي وزارت بهداشت با اعلام اين مطلب گفت: به جرات مي توان گفت وا يناسيون سال ها قبل تر از ادوارد جنر، توسط حکماي طب ايراني مورد استفاده قرار گرفته است و بعضا عامل ضعيف شده بيماري زا را براي ايجاد ايمني در بدن، بر روي زخم ها و حتي گاهي بر روي زخم حجامت قرار مي دادند. وي با اشاره به شيوع تدريجي بيماري هاي مرتبط با زندگي شهرنشيني، گفت: توانايي طب ايراني در کمک به مبتلايان بيماري هاي مرتبط با تمدن و زندگي شهرنشيني، نظير بيماري هاي متابوليک و متعاقب آن رونق گرفتن بازار طب سنتي، باعث شده برخي سودجويان در صدد استفاده از اين جَو برآمده و بعضا براي مطرح شدن در سطح جامعه، به ت يب اصول مهم بهداشت جامعه اقدام کنند. مدير تعالي دفتر طب سنتي ايراني- ي وزارت بهداشت در ادامه گفت: ب

زندگی و دستهای خدا

درخواست حذف اطلاعات

زندگي، دويدن بر روي ميدان مين است که در پس و پيشِ جاري شدن سيل و بوي تند گوگرد از آتشفشاني نيمه فعال قرار گرفته و آرامش، خيال و تصور ساحلي امن و دامنه اي سر سبز است ، شادي زندگي تنها احساس دستاني است که شانه هاي ما را هُل مي دهد به سمت رسيدن و لقاء ، پاي رفتن و دويدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه اي ممکن است آنان را به زانو درآورد. شادي؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه هاي ما شانه هاي خسته، که گاهي بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش مي کشند شانه هايي که گاهي از شدت گريه هاي شرمگين و مخفيانه از نگاه غير تکان مي خورند و گويا همه بار زندگي مي خواهد از روي آن به زمين بيفتد و اگر احساس دستان هدايتگر او نباشد مين ها منطقي جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها براي رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمين خدايا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پديده ها به معرفت حقيق

هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميده که هيچ زندگي نکرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقي مانده بود، پريشان شد. آشفته و عصباني نزد فرشته مرگ رفت تا روزهاي بيش تري از خدا بگيرد. داد زد و بد و بيراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمين را به هم ريخت!(فرشته سکوت کرد) جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد) به پرو پاي فرشته پيچيد!(فرشته سکوت کرد) کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد) دلش گرفت و گريست به سجاده افتاد! اين بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که يک روز ديگر را هم از دست دادي! تنها يک روز ديگر باقي است. بيا و لااقل اين يک روز را زندگي کن! لابلاي هق هقش گفت: اما با يک روز... با يک روز چه کاري مي توان کرد...؟ فرشته گفت: آن که لذت يک روز زيستن را تجربه کند، گويي که هزار سال زيسته است و آن که امروزش را درنيابد، هزار سال هم به کار

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضي روزا که تا موهام درون سياهي عميق فرو ميرم صورتمو ميذارم روي بالش و تمام راه هاي نرفته رو ميرم و بر ميگردم . تمام قفل چند ساله هاي کهنه ي زنگ زدن ي درب هاي اميد رو باز ميکنم . حتي گاهي به جاي شخصيت هاي کتاب ها زندگي ميکنم . به جاي شخصيت هايي که همه ميگن وجود نداره و من مطمئنم يه جايي توي اين کره ي خاکي زندگي ميکنن و به اندازه ي تمام کلماتي که توصيفشون کرده شاد ميشن و رنج ميکشن....گاهي هم جاي خودم زندگي ميکنم . جاي شخصيت خودم که شايد يک جا يک نويسنده داره وصفش ميکنه...منبع: http://hidik-a. /

سبک زندگی» چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهيم علوم اجتماعي و علم جامعه شناسي و مردم شناسي است که اخيراً و در دهه اخير بسيار مورد توجه عالمان علوم اجتماعي و مديران فرهنگي قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنايي است که از به هم تنيدگي و پيوند و نظام وارگي و شبکه اي بودن عوامل متعددي که در شيوه هاي زندگي يا اقليم هاي زيستن انسان تأثير مي گذارند، به وجود آمده است تقريباً در اکثر تعريفهاي سبک زندگي مي توان دو مفهوم را يافت که در تعريف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز مي گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعيت و دوم، مفهوم تمايز و تفارق. به اين معني که سبک زندگي حاکي از مجموعه عوامل و عناصري است که کم و بيش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و يک شاکله کلي فرهنگي و اجتماعي را پديد مي آورند. همين پيوستگي، اتحاد و نظام مندي اين کُل را ازکُل هاي ديگر متمايز مي کند. وجود کلماتي همچون ال

قطعه همیشه گمشده

درخواست حذف اطلاعات

شايد حق با مستره و من کم کارى ميکنم شايدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعي بودن و من به اين سبک زندگي عادت حق با هرکى که هست اين وسط هيچکدوم از ته دل راضى نيستيم و يه جايى احساسمون ميلنگه .... +تو زندگي همه زوج هاى دنيا يه گوشه هايى از قلب و منطقشون هست که به هيچ عنوان با آدم زندگيشون جور نميشه و پر نميشه مهم چگونگى پذيرش اين موضوعه ! من هنوز اينجوريم متاسفانه

وم مدیریت جسم ارتباط و ذهن در سبک زندگی ایرانی ی

درخواست حذف اطلاعات

حوزه و با تأکيد بر ترويج سبک زندگي ايراني ي گفت: در سبک زندگي ايراني ي ما بايد مديريت جسم، ارتباط و ذهن را تغيير دهيم.

خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه خشم يکي از هيجان هاي پيچيده انسان و واکنشي متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري است. همه ما در طول زندگي با موقعيت هاي خشم برانگيز روبه رو شده ايم. اشکال خشم اين است که اگرچه بخشي از زندگي است ؛ ولي ما را از رسيدن به اه خود بازمي دارد و علت اين که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همين نکته است. منبع: http://fatemeslm7215. /

text lyric:( hey people of the world) from abtin roohbakhsh

درخواست حذف اطلاعات

بنام آنکه هستي شيداي اوست متن آهنگ الا اي مردم دنيا با هر دو زبان انگليسي و فارسي: hey, people of the world, i’m an iranian man الا اي مردم دنيا منم يک مرد ايراني i’m a muslim, an iranian, a muslim, a muslim, an iranian مسلمانم يه ايراني، مسلمانم، مسلمانم يه ايراني i want you, people of the world, to know i hate this slaughter and bloodshed بدانيد مردم دنيا که بيزارم ازين کشتار و خونريزي i’m a muslim, an iranian, a muslim, a muslim, an iranian مسلمانم يه ايراني، مسلمانم ، مسلمانم يه ايراني hey, people of the world, in mohammad’s religion الا اي مردم دنيا در آيين محمد the word war occurs 6 times and the word mercy 157 times واژه جنگ 6 بار و واژه بخشش 157 باره i’m a muslim, a follower of the religion of mercy and comp ion مسلمانم، منم پيرو دين بخشش و رحمت the prophet conquering the kaaba

تجدد گرایی یا الگو سازی فرهنگ ایرانی ی در زندگی

درخواست حذف اطلاعات

يک پژوهشگر گفت: در باب اشتراک سبک زندگي ايراني و ي، ابتدا بايد بررسي کرد نگاه به انسان و خانواده در هر يک از اين دو نظام فکري چگونه است.

امید محسنی

درخواست حذف اطلاعات

اميد محسنيتولد: ١٢ شهريور ماه ١٣٥٤- قائم شهر استان مازندرانساز (ها): سنتور (ها): پشنگ کامکار، آريا کبيري : هنر (طراحي صنعتي)فعاليت (ها): برگزاري کنسرت هاي موسيقي در سالهاي ٧٤ تا ٨٢رو مه نگار و منتقد هنريطرح درس: آموزش دوره ابت سنتور براساس کتب موجود از اساتيد فرامرز پايور و پشنگ کامکار و همزمان بهره گيري از متد روز مضراب گيري و تکنيک هاي سنتور نوازي تدريس رديف ابت فرامرز پايور و تدريس رديف موسيقي ايراني ميرزا عبداللهپرورش گوش موسيقايي هنرجويان بر اساس روش قدما در موسيقي ايراني

اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی از منظر ی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقوله بسيار مهمي است. البته من به کارهاي هنري و تصويري- تلويزيون، سينما، يا اين قبيل چيزها-خيلي اعتقاد دارم. اما کتاب نقش مخصوصي دارد. جاي کتاب را هيچ چيزي پر نمي کند. کتاب را بايد ترويج کرد... مردم بايد به کتابخواني عادت کنند و کتاب وارد زندگي بشود. کتاب يدن، بايد يکي از مخارج اصلي خانواده محسوب بشود. مردم بايد بيش از يد بعضي از وسايل تزئيناتي و تجملاتي مثل اين لوسترها و ميزهاي گوناگون و مبل هاي مختلف و ها و اين قبيل چيزها به کتاب اهميت بدهند و اول کتاب را ب ند. مثل نان و خوراکي و وسايل معيشتي لازمي که در خانه هست، کتاب هم بايد از اين قبيل باشد... خلاصه بايد با کتاب انس پيدا کنند. اگر انس پيدا نکنند، جامعه ايراني به آن هدف و آرزويي که دارد، که حق او هم هست، نخواهد رسيد.منبع: http://arminehlibrary6. /

طلاق، بحران جدی زندگی ایرانی ها

درخواست حذف اطلاعات

در هر سه دقيقه يک خانواده ايراني از هم فرو مي پاشد و متاسفانه هر چه از گذشته فاصله مي گيريم و رو به جلو حرکت مي کنيم، طول عمر زندگي مشترک کوتاه تر مي شود؛ يعني هر چه زودتر زوج ها از يکديگر جدا مي شوند.

حرف های پزشک م ع حرم درباره ن ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

وحيد حميدي شخصيت مستند «مردان زندگي» که در واقع پزشک اعزامي ايران به بوده و در آنجا علاوه بر مستشاران ايراني، اسراي تکفيري را نيز مداوا کرده، در اختتاميه جشنواره سينماحقيقت و پس از اهداي جايزه آويني به مردان زندگي، به روي صحنه دعوت شد. اين پزشک ايراني حرف هاي قابل تاملي درباره يک رخداد در و ني ايراني بيان کرد که با استقبال حاضران مواجه شد. اين بخش را در تابناک مي بينيد و مي شنويد.

نذر کرده ام...

درخواست حذف اطلاعات

نذر کرده اميک روزي که خوشحال تر بودمبيايم و بنويسم کهزندگي را بايد با لذت خوردکه ضربه هاي روي سر را بايد آرام بوسيدو بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاديک روزي که خوشحال تر بودممي آيم و مي نويسم کهاين نيز بگذردمثل هميشه که همه چيز گذشته است وآب از آسياب و طبل طوفان از نوا افتاده استيک روزي که خوشحال تر بودميک نقاشي از پاييز ميگذارم، که يادم بيايد زمستان تنها فصل زندگي نيستزندگي پاييز هم مي شود، رنگارنگ، از همه رنگ، ب و ببريک روزي که خوشحال تر بودمنذرم را ادا مي کنمتا روزهايي مثل حالاکه خستگي و ناتواني لاي دست و پايم پيچيده استبخوانمشانو يادم بيايد کههيچ بهار و پاييزي بي زمستان مزه نمي دهدوهيچ آسياب آرامي بي طوفان"مهدي اخون ثالث"منبع: http://royayebito1374. /

حمله به سبک زندگی ایرانی- ی از هشت جناح

درخواست حذف اطلاعات

فضاي مجازي و دنياي شبکه اي اينترنتي، شاهد رشد قارچي و تکثير معنادار سايت هاي فارسي زباني است که ابزار تبليغ سبک زندگي هستند اما نه سبک زندگي ايراني- ي بلکه سبک زندگي غربي براي ايرانيان مسلمان! اين سايت ها از 8 جناح، به سبک زندگي ايراني- ي حمله ور شده اند. لطفا ادامه مطلب راکليک کنيدمنبع: http://bigdeli95. /

گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی در قائم شهر برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

گفتمان ديني با موضوع مهارت هاي زندگي با حضور دنش آموزان در دبيرستان حضرت معصومه (س) شهرستان قائم شهر برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره تبليغات ي شهرستان قائم شهر ، فاطمه قدوسي نژاد در اين گفتمان که روز چهارشنبه 28 مهر ماه 95 برگزار شد ، گفت : مهارت هاي زندگي توانايي هايي هستند که به ما کمک مي کنند در موقعيت هاي گوناگون ، عاقلانه و درست رفتار کنيم ؛ به طوري که با خود و ديگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون استفاده از خشونت بتوانيم مسائل پيش آمده را حل کنيم و ضمن به دست آوردن موفقيت در زندگي ، احساس شادماني داشته باشيم . مبلغه برجسته اداره تبليغات ي شهرستان قائم شهر تقويت اعتماد به نفس ، تقويت روحيه مشارکت و همکاري ، رشد ، تقويت عواطف انساني و مهارت حل مسأله را از اه مهارت هاي زندگي برشمرد و افزود : ما هر روزه با مسائل فراواني روبه رو هستيم که برخي ساده و برخي پيچيده اند . وي ياد

کتابخوان ماه، ویژه آذر 95

درخواست حذف اطلاعات

در طرح کتاب خوان ماه، هر ماه تعدادي کتاب از بين کتابهاي تازه منتشر شده، براي اقشار و سلايق گوناگون مردم و در موضوعات و مناسبت هاي متنوع مانند (سبک زندگي ايراني ي، ازدواج، تربيت فرزند، اخلاق اجتماعي، خانواده، سلامت، کودک و نوجوان، علمي و ديني و...) انتخاب و به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني در دسترس علاقمندان قرار مي گيرد. کتابهاي ويژه آذرماه 1395 به شرح تصوير زير است؛ منبع: http://arghavan-tehran. /

معرفی کتاب "برای زندگی خود به پا خیزید"

درخواست حذف اطلاعات

براي زندگي خود به پاخيزيد،نوشته شريل ريچاردسون ،ترجمه بهنام ،نسل نو ش ،1384 برنامه عملي گام به گام براي ساختن اعتماد به نفس و قدرت شخصي؛ با اين کتاب شما مي آموزيد که : چه ي هستيد:از اين پس انتخاب هايتان را طبق خواسته هاي خود انجام مي دهيد نه انتظار ديگران و از اين بابت نيز احساس خودخواهي نخواهيد نمود. ارزش هايتان را مشخص مي کنيد: ارزش هاي خود را شناخته و روش هايي را فرا مي گيريد که به کمک آنها خود و زندگي تان را متحول نماييد. خوب را با عالي جايگزين مي کنيد: با پي بردن به استانداردهاي معنوي خود انتخاب هاي عالي تري انجام خواهيد داد و ديگر به خوب قانع نمي شويد.منبع: http://r-imamalilibrary. /

در عجبم از زندگی

درخواست حذف اطلاعات

خواهرم معتقده هر ادمي بايد حداقل يک کتاب بنويسه و تفکرات و بينش و برداشت خودش رو ثبت کنه ، البته من مي خوام ايده ش رو کامل تر کنم به اين شکل که از اونجا که نميدونيم اينده چه اتفاقاتي خواهد افتاد بايد هرساله چکيده اي بنويسيم و سالهاي بعد کاملترش کنيم.در عجبم که روزهاي سخت گذشت و من به زندگي عادي برگشتم و در بيداري زندگي مي کنم در عجبم از ترک زانا و زندگي بدون اين ماده !دخترم براي کارهاش تهران رفته ، من و پسري هستيم و از اينکه هنوز پيشمه خوشحالم ، هر کدومشون و هر تعداد روزي که کنارم هستند خوشبختي هست اين روزها معده ي من مثل خندق شده و سيري ناپذير و براي مني که هميشه از خوردن فراري بودم عجيبه !امروز پشت پنجره هاي حياط رو بامبو نصب کرديم صبحا افتاب مي ت د و پسرم از اين وضعيت ناراحت بود امروز صبح به قصد کاموا يدن بيرون رفتم اول بنزين زدم اما بعد منصرف شدم ترجيح دادم اگر قراره احساسي يد کنم گشت

این زندگی من است

درخواست حذف اطلاعات

دلم تو را مي خواهد. دلم زندگي روشن و پاک با تو را مي خواهد. در سکوت و در فاصله. شبيه آفتاب پاييز که تند نيست و داغ نيست. حالا مي بينم اميد شبيه انتظار يک روز تعطيل هنوز ته دلم را گرم مي کند. انگار خيال کنم بعد از اين لجنزار، بعد از اين تعفن قرار است اتفاقي بيفتد. يک باشد، پس اين دوري. تابستان که برسد، هوا که گرم شود، اگر زنده باشم براي زندگي خودم تصميمي خواهم گرفت. احساس مي کنم هفده سال کافي بود براي اين که روابط دور و کج وکوله ي تخيلي داشته باشم. حالا چيزي بيش از اين مي خواهم. واقعا از اين تاريکي خسته ام. ديگر نمي خواهم. ديگر چيزي را نيم بند نمي خواهم. ديگر نمي خواهم خودم را گول بزنم. کلمات براي من کافي نيستند. نامه ها و داستان ها و شعرها و تصاوير و نقاشي ها و گلدان ها و گياهان براي من کافي نيستند. دلم کمي واقعيت هم مي خواهد. از خيال خسته ام. دوست ندارم زندگي ام شبيه زندگي دختر کبريت فروش

دیپلمات های ربوده شده

درخواست حذف اطلاعات

اظهارات فرزند يکي از ديپلماتهاي ربوده شده در لبنان سيدرائد فرزند ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان با اشاره به انتخاب ميشل عون به عنوان رييس جمهور جديد لبنان، اظهار کرد: لبنان در سال هاي اخير از نظر شرايط خوبي نداشت که در نتيجه به پيگيري هاي ما براي سرنوشت اتباع ربوده شده ايراني در لبنان لطمه وارد کرد اما با انتخاب وي به عنوان رييس جمهور اميدواريم پيگيري هاي بيشتري انجام شود و ما نيز درخواست جدي خود را براي پيگيري سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني مطرح خواهيم کرد. وي ادامه داد: اين موضوع در سطح ملي مطرح است و هم خانواده هاي ما و هم ت بايد در اين زمينه کارهاي جدي انجام دهند چرا که اين شکايت فقط مطالبه خانواده هاي آن ديپلمات ها نيست چرا که آنها جدا از اينکه مسئوليت هاي حکومتي داشته اند از اتباع ايراني نيز به شمار مي روند و بايد سرنوشت شان پيگيري شود. با بيان اينکه متاسفانه حساسيت ه

ناکجاآباد فضاهای مجازی

درخواست حذف اطلاعات

احمد راسخي لنگرودي فضا هاي مجازي در سال هاي اخير با بهره مندي از جذ ت هاي چند رسانه اي توجه قشر کثيري از جوانان را به خود معطوف داشته است. به طوري که در اي، بلاي جان جوان هاي ايراني، به مثابه مهمترين سرمايه انساني کشور شده است. کمتر جواني را اينروزها مي توان يافت که ساعات زيادي از اوقات شبانه روز خود را در چنبره شبکه هاي مجازي گرفتار نباشد. سرگرمي اي که به کام آنان فوق العاده شيرين و دلچسب مي آيد، اما براي بسياري از خانواده ها مايه دل نگراني مي باشد. نفوذ اين شبکه ها به گونه اي است که نمي توان زندگي بدون آن را براي جوان امروز تصور کرد و وي را از آن جدا نمود. متاسفانه اين پديده که مي بايست صرفا به مثابه ابزاري در دست جوان نقش ايفاء دارد، به ع در جايگاه هدف نشسته و بيش از هر چيز از سوي جوانان بدان اهميت و اص داده مي شود. اين شبکه ها اگرچه در ظاهر راه به حوزه ارتباط و آگاهي و به اشتراک گذاش

زندگی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بر دیوار باغ موزه هنر ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

از 13 اسفند تا پايان فروردين 96، ع هايي از جنبه هاي مختلف زندگي پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي ايراني بر ديوار باغ موزه هنر ايراني قرار مي گيرد.