رسانه
رسانه

سررسید من نوشت های من :: جستجوغزل: نفثه المصدور

درخواست حذف اطلاعات

قصه ات را بر پر آواز قو خواهم نوشت تو فقط لب باز کن، من مو به مو خواهم نوشت بغض کردی!؟ آه گیرافتاده در دهلیز دل؟! نفثه المصدور می خواهی؟ بگو! خواهم نوشت چشم هايت راه بسته سوی شعری، در افق شعر می خواهی؟ بگو! بی گفتگو خواهم نوشت من شبیه طوطی حافظ، تو .. ازل مثل قران گفته ات را با وضو خواهم نوشت یا نه، مثل عشق نیما، عاشقی افسانه ای تو صفورایم بشو! من مثل او خواهم نوشت یا نه، اصلاً تو خدا، تو کوزه گر، من خاک چرخ می شوم خیام مست و از سبو خواهم نوشت حکم دل باشد، تک آن پیش من بوده است و هست شرط دست برده ام را آبرو خواهم نوشت غزل از: مهرداد نصرتی(مهرشاعر)منبع: http://mehreshaer. .. /

باید نوشت

درخواست حذف اطلاعات

درست است که هیچ چیز نمی تواند جای صحبت را بگیرد....ولی گاهی اوقات خیلی چیزها جلوی صحبت را می گیرد....گاهی اوقات یک سری چیزها را نمی توان گفت....گاهی اوقات میان حرف زدن قدرت برخی کلمات احساس نمی شود....ولی موقع نوشتن و خواندن محسوس تر است....گاهی اوقات دلخوری را باید نوشت....گاهی اوقات که نمی توان گفت دل ش ت را باید نوشت....خوشحالی را باید نوشت....خنده را باید نوشت....گریه را باید نوشت....خشم را باید نوشت....عشق را باید نوشت....نفرت را باید نوشت....گاه دردها را باید نوشت....گاه حرف ها شنیده نمی شود منبع: http://tavalodidighar. /

باید نوشت

درخواست حذف اطلاعات

درست است که هیچ چیز نمی تواند جای صحبت را بگیرد....ولی گاهی اوقات خیلی چیزها جلوی صحبت را می گیرد....گاهی اوقات یک سری چیزها را نمی توان گفت....گاهی اوقات میان حرف زدن قدرت برخی کلمات احساس نمی شود....ولی موقع نوشتن و خواندن محسوس تر است....گاهی اوقات دلخوری را باید نوشت....گاهی اوقات که نمی توان گفت دل ش تگی را باید نوشت....خوشحالی را باید نوشت....خنده را باید نوشت....گریه را باید نوشت....خشم را باید نوشت....عشق را باید نوشت....نفرت را باید نوشت....گاه دردها را باید نوشت....گاه حرف ها شنیده نمی شود منبع: http://tavalodidighar. /

” نوشتن “

درخواست حذف اطلاعات

درست است که هیچ چیز نمی تواند جای صحبت را ب رد؛ ولی گاهی اوقات خیلی چیزها جلوی صحبت را می رد... گاهی اوقات یک سری چیزها را نمی توان گفت... گاهی اوقات میان ِ حرف زدن قدرتِ برخی کلمات احساس نمی شود، ولی موقع ِ نوشتن و خواندن محسوس تر است... گاهی اوقات دلخوری را باید نوشت؛ گاهی اوقات که نمی توان گفت دل ش ت را، باید نوشت... خوشحالی را باید نوشت خنده را باید نوشت، گریه را باید نوشت، خشم را باید نوشت، عشق را باید نوشت، نفرت را باید نوشت... گاه حرف ها شنیده نمی شوند... گاه دیدنِ "seen your m age"دوای درد است... اینکه مطمئن شویم که طرف دیده و فهمیده است. ” کیومرث مرزبان “ --------------------------------------------------------- نوشتیم و آن هم دید و خواند اما آیا درک هم کرد...!؟ دیدن پیام خود مساله ایست اما فهمیدن اصل ماجراست که آن هم به هیچ وجه نمیتوان مطمئن بود که فهمیده شده یا نه...!

” نوشتن “

درخواست حذف اطلاعات

درست است که هیچ چیز نمی تواند جای صحبت را بگیرد؛ ولی گاهی اوقات خیلی چیزها جلوی صحبت را می گیرد... گاهی اوقات یک سری چیزها را نمی توان گفت... گاهی اوقات میان ِ حرف زدن قدرتِ برخی کلمات احساس نمی شود، ولی موقع ِ نوشتن و خواندن محسوس تر است... گاهی اوقات دلخوری را باید نوشت؛ گاهی اوقات که نمی توان گفت دل ش تگی را، باید نوشت... خوشحالی را باید نوشت خنده را باید نوشت، گریه را باید نوشت، خشم را باید نوشت، عشق را باید نوشت، نفرت را باید نوشت... گاه حرف ها شنیده نمی شوند... گاه دیدنِ "seen your m age"دوای درد است... اینکه مطمئن شویم که طرف دیده و فهمیده است. ” کیومرث مرزبان “ --------------------------------------------------------- نوشتیم و آن هم دید و خواند اما آیا درک هم کرد...!؟ دیدن پیام خود مساله ایست اما فهمیدن اصل ماجراست که آن هم به هیچ وجه نمیتوان مطمئن بود که فهمیده شده یا ن

باید نوشت

درخواست حذف اطلاعات

از آ ین نوشته ام 6 ماه میگذرد... کم نیست...یعنی نصف یک سال! نوشتن را همیشه دوست داشتم و دارم ... اما راستش نه وقتی برایش بود این چند وقت و نه حوصله ایی برای تایپ ... اما امروز متوجه شدم باید نوشت... باید غرها را اینجا زد...باید درد دل ها را اینجا گفت تا در زند واقعی نشود گلوله ایی بر دل و انفجارش پا ر کند یک خانواده را... باید ذره ذره دردها را نوشت و غصه ها را با کلمات تلافی کرد تا حل شود یا حداقل ته نشین شود ... باید نوشت حتی گاهی چند کلمه...منبع: http://second-house. /

فال

درخواست حذف اطلاعات

دانی که چیست ت یار دیدن در کوی او گ بر خسروی گزیدن... من.نوشت:چرا من به همه پیمان ها دیر میرسم.....رفت..... ب..... من.نوشت:خوابش رو دیدم ب....تو خوابم سرخاکش کلی گریه ...... من.نوشت:پیش کی دلبری میکنی بی من!......منبع: http://kite8. /

ابرها

درخواست حذف اطلاعات

خدا آنقدر نوشت نوشت نوشت مچاله کرد مچاله کرد مچاله کرد که شعرهايش امروز بارور شده؛ ابرها☁☁☁ کاغذهاي مچاله شده ای هستند که هزاران هزار نوشته شده اند تا یکی شعر باران

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اولین شعرِ خزان را آ ِ آبان نوشتپنجره از باغِ زرد و کوچه ی گریان نوشت قافیه شد هم قسم از ابتدا با قسمت امبر تنِ برگی دلم...از شعرِ بی پایان نوشتصالح.قhttps://telegram.me/salehghadakzadehمنبع: http://salehghadakzadeh. /

(:

درخواست حذف اطلاعات

همینکه یه سقف بالا سرمونه. همین که تنمون سالمه...همین که کنار هم تخمه میش یم و تی وی میبینیم همین که شام کنار هم سیب زمینی با رب محبوبمون رو خوردیم کافیه تا از ته ته دلم خداروشکر کنم.تا بگم خوشبختم. *** تندتند نوشت/در کنار همسر نوشت/با یه عالمه حس خوب نوشت/منبع: http://maanvin. /

سوت و کور

درخواست حذف اطلاعات

این روز که ی به تو سر نمیزند، راحت تر می توان نوشت. می توان نوشت از لحظاتی که گاه ترس تمام وجودم را می رد و شبیه یک بغض تلخ در گلوست اما از چشمانم بیرون میچکد. میتوان از هیجان هاي پی در پی نوشت، ازینکه ندانی آ ش چه می شود. آهاي باور ن ی ترین اتفاق زند ! زودتر قایق دل مرا به ساحلی امن برسان! زودتر بیفت . پ.ن:سمانوشتمنبع: http:// e-asemanam. /

(:

درخواست حذف اطلاعات

همینکه یه سقف بالا سرمونه. همین که تنمون سالمه...همین که کنار هم تخمه میش یم و تی وی میبینیم همین که شام کنار هم سیب زمینی با رب محبوبمون رو خوردیم کافیه تا از ته ته دلم خداروشکر کنم.تا بگم خوشبختم. *** تندتند نوشت/در کنار همسر نوشت/با یه عالمه حس خوب نوشت/منبع: http://maanvin. /

بعثت مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) تبریک و تهنیت باد

درخواست حذف اطلاعات

بى خانه زیر سایه ی دیوار خوش ترستدیوانه بین کوچه و بازار خوش ترستاز هر چه بگذرم سخن یار خوش ترستیعنى کلام حیدر کرار خوش ترست:من عاشق محمدم و جار می زنم در باطن سکوت ، عذاب است... شک نکنحرف حساب حرف حساب است... شک نکندنیاى بى رسول اب است.... شک نکناین"حرف" نیست ، چند"کتاب" است... شک نکنمن عاشق محمدم و جار می زنم عبد محمدیم اگر ، نوش جانمانپیوند خورده ایم به دریاى بى کرانفریاد می زند جگرم موقع اذاناى اهل عرش ، اهل زمین ، اهل آسمان:من عاشق محمدم و جار می زنم باید به جاى آه کشیدن دوا نوشتیا ایها الرسول ، به جاى دعا نوشتباید همیشه بعد نبى آل را نوشتمعراج هم که رفت در آنجا خدا نوشت:من عاشق محمدم و جار می زنم جبریل را فرشته نگو نوکرش بگویا نه غلام حلقه بگوش درش بگوبالاتر از همه ست ، نه بالاترش بگوجان نفس نفس زدن دخترش ، بگو:من عاشق محمدم و جار می زنم دو نیم می کند تن هتاک را علىما هم س ایم به شیر

خمس

درخواست حذف اطلاعات

یکى از تجار فارس که از شیعیان رضا (ع) بود به حضرت نامه نوشت و اجازه خواست که خمس پرداخت نکند. رضا (ع) در پاسخ وی نوشت:

حکاکی لیزری پلاک سررسید

درخواست حذف اطلاعات

حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید ،برای اطلاعات بیشتر به سایت:http://www.hakhamid.com وhttp://www.metalplate.irمراجعه و یا با تلفن هاي: 66394015- 66394016-09123225328تماس حاصل فرمایید.آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

حکاکی لیزری پلاک سررسید

درخواست حذف اطلاعات

حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید ،برای اطلاعات بیشتر به سایت:http://www.hakhamid.com وhttp://www.metalplate.irمراجعه و یا با تلفن هاي: 66394015- 66394016-09123225328تماس حاصل فرمایید.آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

بعثت مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) تبریک و تهنیت باد

درخواست حذف اطلاعات

بى خانه زیر سایه ی دیوار خوش ترستدیوانه بین کوچه و بازار خوش ترستاز هر چه بگذرم سخن یار خوش ترستیعنى کلام حیدر کرار خوش ترست:من عاشق محمدم و جار می زنم در باطن سکوت ، عذاب است... شک نکنحرف حساب حرف حساب است... شک نکندنیاى بى رسول اب است.... شک نکناین"حرف" نیست ، چند"کتاب" است... شک نکنمن عاشق محمدم و جار می زنم عبد محمدیم اگر ، نوش جانمانپیوند خورده ایم به دریاى بى کرانفریاد می زند جگرم موقع اذاناى اهل عرش ، اهل زمین ، اهل آسمان:من عاشق محمدم و جار می زنم باید به جاى آه کشیدن دوا نوشتیا ایها الرسول ، به جاى دعا نوشتباید همیشه بعد نبى آل را نوشتمعراج هم که رفت در آنجا خدا نوشت:من عاشق محمدم و جار می زنم جبریل را فرشته نگو نوکرش بگویا نه غلام حلقه بگوش درش بگوبالاتر از همه ست ، نه بالاترش بگوجان نفس نفس زدن دخترش ، بگو:من عاشق محمدم و جار می زنم دو نیم می کند تن هتاک را علىما هم س ایم به شیر

تنوره

درخواست حذف اطلاعات

قابلیت جدید تلگرام رو دوست ندارم. دوست ندارم که حالا میشه براش نوشت دوستت دارم و بی‌هوا پاکش کرد. دوست ندارم میشه نوشت که پاکت عیدی دو سال پیشم رو چسبوندم به آینه. روش دست تو اسم من رو نوشته. دوست ندارم میشه نوشت سارا شکلات یده بود چند روز پیش. یادمون رفت بخوریم. روی میزه هنوز. چای دم کنم، میایی بخوریمش؟

....

درخواست حذف اطلاعات

هزار زن و مرد متاهل تو این شهر هست که دلش پیش دیگه ای و خودش عقد یکی دیگه...... من.نوشت:عجیب ازم فرار میکنه...اون شده جن و من بسم الله....به شوخی طعنه زد که عاشقت شده و باید به عقد یکی دیگه دربیاد...میترسه وابسته ات بشه.....تلخ خندیدم....به سرنوشت مشابهش با خودم... من.نوشت: خدایا پیشگیری بهتر از درمانه ها......نذار این تقدیرها رو سرنوشت هامون.....نذار...خدایاااا میشنوی.... من.نوشت:بزرگتر که شدم زندگی تلخ تر شد.... منبع: http://kite8. /

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید دودی رنگ

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد دودی رنگ ، در کارگاه حکاکی حمید، برای اطلاعا ت بیشتر به وبسایت کارگاه مراجعه فرمایید:http://www.hakhamid.com و یا http://www.metalplate.irو یا با تلفن هاي66394015- 6639401609123225328تماس حاصل فرمایید.آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. .. /

تولید پلاک آویز سررسید

درخواست حذف اطلاعات

تولید پلاک آویز سررسيد به شکل برگ و به رنگ طلایی در کارگاه حکاکی حمید، پلاک آویز سررسيد به شکل برگ برای اولین بار و با قالبهاي اختصاصی حکاکی حمید تولید شده است و در دسترس تولید کنندگان سررسيد گرامی می باشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت کارگاه: http://www.metalplate.ir http://www.hakhamid.com/sar-resid.html مراجعه بفرمایید و یا با شماره تماس هاي 66394015 -66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید آدرس:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پلاک۱۱منبع: http://hakakihamid. /

تولید پلاک آویز سررسید

درخواست حذف اطلاعات

تولید پلاک آویز سررسيد به شکل برگ و به رنگ طلایی در کارگاه حکاکی حمید، پلاک آویز سررسيد به شکل برگ برای اولین بار و با قالبهاي اختصاصی حکاکی حمید تولید شده است و در دسترس تولید کنندگان سررسيد گرامی می باشد. برای اطلاعات بیشتر به سایت کارگاه: http://www.metalplate.ir http://www.hakhamid.com/sar-resid.html مراجعه بفرمایید و یا با شماره تماس هاي 66394015 -66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید آدرس:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پلاک۱۱منبع: http://hakakihamid. /

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید، برای اطلاعا ت بیشتر به وبسایت کارگاه مراجعه فرمایید: http://www.hakhamid.com و یا http://www.metalplate.ir و یا با تلفن هاي 66394015- 66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر تهران: بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید، برای اطلاعا ت بیشتر به وبسایت کارگاه مراجعه فرمایید: http://www.hakhamid.com و یا http://www.metalplate.ir و یا با تلفن هاي 66394015- 66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر تهران: بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

نقش برجسته آیت الله هاشمی در تصمیم‎گیری برای ادامه و پایان جنگ

درخواست حذف اطلاعات

جماران نوشت: محمد درودیان از راویان دفاع مقدس در کانال تلگرامی خود از تاملی بر نقش آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق نوشت.

نقش برجسته آیت الله هاشمی در تصمیم‎گیری برای ادامه و پایان جنگ

درخواست حذف اطلاعات

جماران نوشت: محمد درودیان از راویان دفاع مقدس در کانال تلگرامی خود از تاملی بر نقش آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق نوشت.

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید با رنگ دودی

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد با رنگ دودی ، در کارگاه حکاکی حمید، برای اطلاعا ت بیشتر به وبسایت کارگاه مراجعه فرمایید:http://www.hakhamid.com/sar-resid.htmlو یاhttp://www.metalplate.irو یا با تلفن هاي66394015- 6639401609123225328تماس حاصل فرمایید.آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

حسود خون نوشت...

درخواست حذف اطلاعات

حسود خون وجودم گل کرد و نوشت :دی اگر روزی روزگاری من از اینجا برم بعید میدونم اینجوری پستی برام بنویسن :) هیچکی هیچکی تو بلاگستان برام نمی نویسه :) خوشبحالشون :) + البته یک دوستی دارم ، ولی اونم بعید میدونم بیاد بنویسه :)) حسود خون نوشت : کاش ما هم سرباز بودیم والا :دی اینجا :) با احترام به تمام دوستان خواننده یمدت کامنتدونی بسته است :) با تشکر :) + بعدا نوشت : یکی از اون دور دست ها اومد و گفت : دی تو برو خودم واست یه طومار مینویسم :)))))))):دی ++ بعدتر نوشت : به احترام همون خواننده هاي خوب ،درب کامنتدونی موقتا برای پست هاي این چنینی که حسود خون همه رو بالا آورده :دی (آمارگیر از عدد 8گذشت حتی :دی) باز میشه :) بیاین دیگه اعمال قانون شد چکارتون میشه کرد :) منم خوش قلبم ها :)):دی وگرنه حالا حالاها باید پشت در می موندین :دی حیف که بعضی ها قدرمو نمیدونن :دی

سوگ نوشت پرویز اسماعیلی | آرام جانم رفت

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در پی درگذشت مرحوم پدرش نوشت:

نسخه البرادعی برای بن بست مصر

درخواست حذف اطلاعات

ایرنا نوشت: محمد البرادعی دبیر کل پیشین آژانس انرژی اتمی در توئیتی نوشت: آگاهی، اخلاق و پذیرش تکثرگرایی در مصر باید جایگزین مسیر بن بستی شود که اکنون در فضای این کشور حاکم است

کتاب جادوگرها

درخواست حذف اطلاعات

کتاب جادوگر ها اثر رولد دال یه بی باکی قوی... بچه ها نباید بترسند...هیچ خطری نیست... ولی این کتاب درست برع .. افکار ماست دنیا پر از خطره باید خوب بشناسی.. رولد دال واقعا در نوع خودش یه معلم با سبکی جدیده... این کتاب مو به تنم سیخ کرد...ولی با این حال دوست داشتم تا آ .. بخونمش. پی نوشت: آهنگ پلنگ صورتی دیونه ام کرده. پی نوشت 2:کتاب جادوگرها/رولد دال/مترجم محبوبه نجف خانی. پی نوشت 3:کتابای رولد دال رو از دست ندید..تو هر سنی که هستید.منبع: http://912431045. .. /

هیچ و پوچ

درخواست حذف اطلاعات

وقتی انگشت هايت زخمی باشد، نمی توانی بنویسی. وقتی روحت سرگردان باشد نمی دانی از چه بنویسی و من روحی سرگردانم که انگشتانم زخمی شده و نمی دانم از چه بنویسم.پ.ن: واقعا اینکه روزهاي طولانی نتونی چیزی بنویسی سخته. سخت تر اینکه کلی حرف برای نوشت داشته باشی و وجودت از واژه خالی باشه. روزایی که نمی شه نوشت سخت ترین روزهاي من هستن. روزایی که نمی شه نوشت روزای سیاهی هستن. روزایی که نمی شه نوشت خسته تر از همیشه می شم. مثل همین روزا. مثل شبایی که کتاب توی دستم بند نمی شه و فرار می کنه میره تو قفسه ش. این شبا و روزا رو چجوری باید گذروند؟منبع: http://freecrossing1. /

....

درخواست حذف اطلاعات

و خ که در این است.... من.نوشت:گفتی باید به خودش بیاد تا زندگیش برعس بشه...و اون باید غرورش و کنار بذاره تا بشه..اونی که باید بشه...... من.نوشت:عشق اول منی....تک و تنهاي توام.....منبع: http://kite8. /

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید در سایزها ، رنگها و اشکال متنوع برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.hakhamid.com/sar-resid.html و یا http://www.metalplate.ir مراجعه و یا با تلفن هاي: 66394015- 66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید در سایزها ، رنگها و اشکال متنوع برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.hakhamid.com/sar-resid.html و یا http://www.metalplate.ir مراجعه و یا با تلفن هاي: 66394015- 66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

آ ین روزی که آیت الله هاشمی خاطره نوشت /روایت محسن هاشمی از چیزی پدرش را زجر می

درخواست حذف اطلاعات

ایرنا نوشت:فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان همواره خود را فردی فراجناحی می دانستند و ما نیز چنین برداشتی از شخصیت ایشان داشته ایم.

٢٨ آبانماه ٩٥ اولین سالگرد عاشقانه مان

درخواست حذف اطلاعات

ی ال گذشت و من در حسرت تو می سوزم امروز سالگرد بهترین اتفاق زند من ، سالگرد آمدنت به زند تاریکم چطور می توانم فراموشت کنم کاش زمان در همان روز متوقف می شد. دلم تنگ ست آنقدر تنگ که ثانیه ای بی اشک سر نمی شود دوستت دارم ناب ترینم پی نوشت: حتی سالگردمان نیز بود....لعنت به هاي دوست داشتنی پی نوشت 2: جالبه وقتی پی نوشت می زاری تاریخ عوض می شه !(کشفیات)منبع: http://manoabedinam. /

نشست تخصصی «ع نوشت»

درخواست حذف اطلاعات

نشست تخصصی «ع نوشت» دوازدهمین نشست از ادبی «انجمن داستان سیمرغ» با مشارکت «انجمن سینما جوان شهرستان نیشابور» با عنوان «ع نوشت» بعد از ظهر چهارشنبه 26 آبان ماه در سالن ادیب اداره فرهنگ و ارشاد ی برگزار شد. سخنرانان : مجید نصرآبادی (مدرس و منتقد داستان) حمیدرضا هلالی (عکاس و منتقد)منبع: http://simurgh-dastan. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسيد در کارگاه حکاکی حمید در سایزها ، رنگها و اشکال متنوع برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.hakhamid.com/sar-resid.html و یا http://www.metalplate.ir مراجعه و یا با تلفن هاي: 66394015- 66394016 09123225328 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر تهران:بزرگراه فتح، بین فتح 9 و 11 پلاک 311 مجتمع پارس حمید، طبقه همکف پ11منبع: http://hakakihamid. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

داستان تولد زمان به روایت حکیمه خاتون حکیمه خاتون میگوید:روزی به خانه حسن مشرف شدم.شبانگاه که نیمه شعبان سال ۲۵۵ بود وقتی خواستم به منزلم برگردم حسن فرمود: جان امشب در خانه ما بمان زیرا ولی خدا و جانشین من در این شب متولد خواهد شد.پرسیدم از کدام کنیزانت؟فرمود از .پس هرچه در جست و جو نمودم آثاری از حمل ندیدم.بعد از افطار و ادای با در یک اطاق خو دیم.طولی نکشید که از خواب بیدار شدم و در فرمایشات حسن تفکر می نمودم.بعد مشغول شب شدم. هم از خواب برخواسته و شب به جای آورد.نزدیک سپیده دم بود ولی از وضع حمل خبری نبود.داشتم در صحت وعده حسن تردید مینمودم که از اطاقش فرمود : جان!شک نکن که وقت تولد فرزندم نزدیک شده است. ناگهان احوال را متغیر دیدم.از جریان پرسیدم فرمود:احساس ناراحتی شدیدی در خود میکنم.من به تهیه مقدمات وضع حمل مشغول شدم و خودم قابلگی او را بر عهده گرفتم. طولی نکشید که ولی خدا پاک و پاک