رسانه
رسانه

سلام تی هرچ ی رفی قه بام رامه :: جستجویا فاطمه (س)

درخواست حذف اطلاعات

سلام فـاطمـيه سلام ماه ماتـم سلام اشک و گريه سلام ناله و غمسلام اي سـياهي سلام اي کتيبه سلام بـزم روضه سلام نـوحـه و دمسلام زن ها سلام گـريـه کن ها سلام سوز سلام اشک نم نـمسلام مادر ما سئوال کيف حالک سلام آتش و در سلام زخم و مرهمسلام عصمت الله سلام عـفت الله سلام اي رشـيـده سلام قـامت خمسلام لـطمه ديده سلام اشـک ِديـده سلام يـاس پـر پر سلام يــار هـمدمسلام بـي نشانـه سلام درد ِشـانـه سلام خاک کـوچه سلام مـسجد غمسلام اي مـ ـع سلام دسـت رافـع سلام جسم مجروح سلام روي مـبـهـمسلام دل ش ته سلام دست بـسته سلام شـير خيبر سلام مــرد عـالـمسلام شاه مـردان سلام چشم گريـان سلام مرد خـانه سلام چشم مـَحرمسلام کوثرت کو کجاست ياورت کو سلام غيرت الله بگو که همسرت کومنبع: http://nrschool. /

دلنوشته 2

درخواست حذف اطلاعات

سلام بررفيق هاي بي کلک سلام بر لبهاب تشنه ابوالفضل سلام بر راه قشنگه بين الحرمين سلام برعباس و عشقم اقا حسين سلام بر همه عشاق و همه عاشقان سلام بر پرچمه سرخ و دسته بريده ابوالفضل سلام برخستگيه تنه زواره پياده رو اربعين سلام بر مادره خسته ي اصغر سلام بر گل هاي سرخ که عاشقشم سلام بر عطش عطش...منبع: http://sama26. .. /

سلام،سلام،سلام...

درخواست حذف اطلاعات

...........,سلام!سلام برشما ،بيدار ماندگان و   گان ب.شبي  که از هزار ماه ،از هزار سال و هزار قرن برترببوده است،سلام.سلام،سلام ،سلام ،سلام،……سلام به ب و صبح صادقش.... [ادامه مطلب را در اينجا بخوانيد ...]

سلام ،،بر گل روی تک تکتون

درخواست حذف اطلاعات

سلام ،،بر گل روي تک تکتونسلام ،،به مهر و صداقتتونسلام، به لبخند روي لبتونسلام، به پاکي و نجابتتونسلام ،،،، به عشق وادبتونصبحتون طلايي برنگگيسوان خورشيدسلام صبحتون بخير

سلام ما به محرم

درخواست حذف اطلاعات

سلام ما به محرم به عهد وپيمانش سلام ما به شهيدان دشت خونبارش سلام بر دل خونين و حنجر خونين سلام بر شه عطشان حسين ويارانش سلام بر سند و افتخار کرب وبلا سلام بر گل نورس جوان رعنايش سلام بردل طوفاني وش ته زينب سلام بر دو عزيز نکرده دامادش سلام بر دل مادر که ديد اين صحنه سري بريده به نيزه ميان اطفالش سلام بر لب خشکيده در کنار فرات که داد درس ادب برهمه مريدانش سلام برنفس گرم پيرعرصه عشق حبيب مونس شبهاي بي قرارانش سلام بر بدن ي اکبر ي که بود شبيه حسين بابايش سلام بر تب وبيماري عزيز چه طعنه ها که شنيدازيزيد وع دراين حريم ولاچون حسين عاشق کيست که دادهستي خودرابه پاي قرآنش منبع: http://javidan53. /

ای خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبی / بیهوده چه می گردی بر آب چو .. ..

درخواست حذف اطلاعات

ايا هواي تو در جان ها سلام عليکغلام مي .. ي ارزان بها سلام عليکايا .. ي که هزاران هزار جان و روانهمي کشند ز هر سو تو را سلام عليکبه وقت خواندن آن نامه هاي خون آلودبخوان ز جانب اين آشنا سلام عليکتو مي .. امي و خورشيد و ماه در پي توهمي دوند که اي خوش لقا سلام عليکبه خاک پاي تو هر دم همي کنند پيغامهزار چشم که اي توتيا سلام عليکتو تيزگوش تري از همه که هر نفستز غيب مي رسد از انبيا سلام عليکسلام خشک نباشد خصوص از شاهانهزار خلعت و هديه ست با سلام عليکچنانک کرد خداوند در شب معراجبه نور مطلق بر مصطفي سلام عليکزهي سلام که دارد ز نور دنب درازچنين بود چو کند کبريا سلام عليکگذشت اين همه اي دوست ماجرا بشنووليک پيشتر از ماجرا سلام عليکمولانامنبع: http://tabiat1. .. /

ای که بودی علت آن درد بارانی سلام

درخواست حذف اطلاعات

اي که عشقت علت حال پريشاني سلامبا حضورت لحظه ها بودش بهاراني سلامبوي دلتنگي دهد باران غريبعلت دلتنگي باراني سلامتلخي دلتنگي آن مرد ي به شبآ ين دلتنگي آن مرد زنداني سلامگريه هاي مخفي يک مرد عاشق از فراقاي که بودي علت آن اشک پنهاني سلامبي تو دارم مي رسم کم کم به پايان خودمعلت غم هاي من در خط پاياني سلاممحمدصادق رزمي

سلام می کنم

درخواست حذف اطلاعات

به هرکه عشـــق به من مي دهد سلامسلام مي کنم به چراغبه «چرا» هاي کودکيبه چال هاي مهربان گونه ي توسلام مي کنم به کوچه  به کلمه ، به چلچله هاي بي چهچه  به همين سر به هوايي ِسادهسلام مي کنم به بي صبري ، به بغض ، به باران  به بيم باز نيامدن نگاه ِتوباورکن من به يک پاسخ کوتاهبه يک سلام سرسري راضي اميغما گلرويي

بر همه ببار خداجانم .. فقیرتیم

درخواست حذف اطلاعات

سلام آرامش قشنگ ... سلام خداي مهربونم ... سلام حال و هوايي که آرزوشو داشتم هميشه ... سلام .. :)

دیر کرد ساعت ۲۱

درخواست حذف اطلاعات

سلام سلام سلام سلام دير شد ! در همين حد يه چيز بفرستيم :d دريافتحجم: 146 کيلوبايت فعلا خداحافظ :d

سلام...

درخواست حذف اطلاعات

و تو اي محمد امين... قرار بود حسن ختام باشي بر تمام دردها... و باز اين ما بوديم که خود را از عطر گل محمدي محروم کرديم... سلام بر تو و بر اهل بيتت سلام بر تو و دخترت و بر فرزندان مطهرش سلام بر شما اي دليل رحمت خداوند... سلام بر شما اي مهر ماندگار و عشق جاودان...منبع: http://hastisunflower. .. /

«عشق»

درخواست حذف اطلاعات

«پرندگان همه يک طرف ومرغ عشق يک طرف، گياهان همه يک جهت وگياه عشق يک جهت، همه درس ها يک جانب و درس عشق يک جانب، همه وهمه يک سوي وعشق يک سوي» سلام بر تجليات اشراقي! سلام بر همسفران سحري! سلام بر ياران سکوت! سلام بر عشق صمدي مشرقي! و سلام بر بيکرانه وجود...!منبع: http://khalifegii. .. /

فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت مظلومانه دخت حضرت زهرا تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر تو اي تن رسول خداسلام بر تو اي خلاصه جمال خداوندسلام بر تو که ملائک، هنوز ذکرشان را با نام تو متبرک مي کنندسلام بر تو که چشمه ها، نام زلال تو را آواز مي خوانندسلام بر تو که گلها، شکفتن را از تو آموخته اند و پرستوها پرواز راسلام بر تو که تمام خاک، از شرق تا غرب بارگاه توست ادامه مطلب

سلام

درخواست حذف اطلاعات

اول سلام و بعد سلام و سپس سلامبا هر نفس ارادت و با هر نفس سلام بايد سلام کرد و جواب سلام شدبر هر ي که هست از اين هيچ سلام فرقي نمي کند که کجايي ست لهجه اتاترک سلام ، کرخه سلام و ارس سلام ظهر بلوچ ، نيمه شب کُرد و ترکمن صبح خليج فارس، غروب طبس سلام بازارگان درد! اگر مي روي به هنداز ما به طوطيان رها از قفس سلام " ب به کوي ميکده راهم عسس ببست"گفتم به جام و باده و مست و عسس سلام معناي عشق غير سلام و عليک نيستوقتي سلام رکن است، پس سلام! قبل از سلام جام تشهد گرفته ايمما کشتگان مسلخ عشقيم، والسلام!منبع: http://pazhohesh90. /

سلام بر مهربان و بر کریم

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش، شب هاى جهل بشر را به جاده هاى راستى کشاند! و سلام بر مزار بي چراغ، تربت بي زاير، بهشت گمشده! سلام بر آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمديده! سلام بر غريب من! رحلت جانگداز اکرم صلي الله عليه و آله و شهادت مظلومانه حسن مجتبي عليه السلام تسليت باد

شعر سلام مخصوص .. شاپرک

درخواست حذف اطلاعات

*سلام* وقتيکه از در تو ميام با رنگ شاد خنده هام دنيامو زيبا ميکنم من به همه ميگم....سلاااام سلام داره هزار تا رنگ هزار تا رن .. قشنگ چه خوبه آهنگ سلام تو گوش ما ميزنه زنگ سلام به رنگ آسمون آبي و پاک و مهرون صدتا سلام صورتي هديه ميدم به قلباتون سلامي از رنگ خدا رنگ پر فرشته ها سلام سلامتيه پس سلام ميگم به بچه ها ( .. شاپرک) منبع: http://khalehshaparak. .. /

سلام بر مبعث...

درخواست حذف اطلاعات

«سلام بر مبعث...» سلام بر مبعث، عيد بزرگ نجات از حيرت و سرگرداني، عيد ختم نااميدي، عيد تمايز عدل و ظلم، عيد بيداري و تعهّد، عيد هدايت! سلام بر مبعث، بهاري ‏ترين فصل گيتي!سلام بر مبعث، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رس !سلام بر مبعث؛ نويد تزکيه انسان‏ هاي شايسته از زشتي‏ ها.سلام بر مبعث؛ روزي که گل‏ هاي ايمان در گلستان جان انسان شکوفا شد!سلام بر مبعث، نويد وحدت حق ‏طلبان جهان از خاستگاه وحي!سلام بر مبعث، پيام خيزش انسان، از خاک تا افلاک!سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حيات بشر!سلام بر مبعث، جشن بزرگ ستم‏ديدگان و بي ‏ياوران!سلام بر مبعث، جاري کننده چشمه ايمان و عد در کوير خشک زمين!سلام بر مبعث، پايه‏ گذار حکومت صالحان در عرصه خاک!

everything i see

درخواست حذف اطلاعات

تو کتابفروشي بودم يهو يه پدر خيلي معمولي و زحمتکش اومد. ميخواست براي دخترش کتاب کادو بگيره فروشنده پرسيد چه کتابايي خونده ، با يه حس و حالي گفت همه رو همه رو ،خيلي کتاب ميخونه. گريه م گرفت يهو.يعني قشنگ اشک تو چشمام جمع شد فقط سعي خودمو جمع و جور کنم.عصر هم موقع برگشت از دندونپزشکي ، اسنپي که سوار شدم  گذاشته بود.قصه عشقت باز تو نگامه...يه شب مستي باز سر رامه...يه نفس بيشتر فاصله مون نيست....چه تب و ت باز تو صدامه .....

سلام بمبئی

درخواست حذف اطلاعات

خبر داغ سينمايي سلام بمبئي سلام بمبئي سلام بمبئي , سلام بمبئي , سلام بمبئي , خبر داغلينک هاي :

سکوت شب

درخواست حذف اطلاعات

بازامشب قلب من بيقراري مي کندبازامشب ام ازدرد زاري مي کندبازامشب من ودل ت نهايت خسته ايمبازامشب خانه ام بوي غريبي مي کندبازامشب قلب من رامه گرفته اي خداگوئيااين قلب هم ازعشق ،حسودي مي کند..بازامشب آسمان رانيست مهت ،دگرگوئيااين آسمان هم بيقراري مي کندبازامشب اين تنم ازروزگارش خسته استگوئيادردغريبي،بدجورهلاکم ميکندبازامشب من و دل بوي نا،گرفته ايمگوئيااين کهنه دل بدجورغريبي مي کنداي خدا...دردعجيبي ...من که نه ...هرگـــــــزخودت جوابش رابده...منبع: http://017. /

سکوت شب

درخواست حذف اطلاعات

ازامشب قلب من بيقراري مي کندبازامشب ام ازدرد زاري مي کندبازامشب من ودل ت نهايت خسته ايمبازامشب خانه ام بوي غريبي مي کندبازامشب قلب من رامه گرفته اي خداگوئيااين قلب هم ازعشق ،حسودي مي کند..بازامشب آسمان رانيست مهت ،دگرگوئيااين آسمان هم بيقراري مي کندبازامشب اين تنم ازروزگارش خسته استگوئيادردغريبي،بدجورهلاکم ميکندبازامشب من و دل بوي نا،گرفته ايمگوئيااين کهنه دل بدجورغريبي مي کنداي خدا...دردعجيبي ...من که نه ...هرگـــــــزخودت جوابش رابده...منبع: http://ya. /

سکوت شب

درخواست حذف اطلاعات

بازامشب قلب من بيقراري مي کندبازامشب ام ازدرد زاري مي کندبازامشب من ودل ت نهايت خسته ايمبازامشب خانه ام بوي غريبي مي کندبازامشب قلب من رامه گرفته اي خداگوئيااين قلب هم ازعشق ،حسودي مي کند..بازامشب آسمان رانيست مهت ،دگرگوئيااين آسمان هم بيقراري مي کندبازامشب اين تنم ازروزگارش خسته استگوئيادردغريبي،بدجورهلاکم ميکندبازامشب من و دل بوي نا،گرفته ايمگوئيااين کهنه دل بدجورغريبي مي کنداي خدا...دردعجيبي ...من که نه ...هرگـــــــزخودت جوابش رابده...منبع: http://017. /

ای شرح شفاعت تو مشهور، سلام!

درخواست حذف اطلاعات

اي شرح شفاعت تو مشهور، سلام! آميزه اي از کرامت و نور، سلام! گويند زيارت تو حج فقراست برگنبد و بارگاهت از دور سلام!

خیلیییی زیاد

درخواست حذف اطلاعات

سلام سلام سي سلام چاخالو سلام

سلام سلام

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزيزم چندوقتي را به تعميرات دنيوي بودم از اين غبيبت پوزش ميخواهم 

۹۶ جان سلام

درخواست حذف اطلاعات

۹۶ جان لعنتي سلام سلام ب روي ماهت ؛ +اين شب ها داستان شب رو از دست نديد ! پ.ن عيدتون مبارک سال نو پر برکت و خوشي

سلام ( 69 )

درخواست حذف اطلاعات

با سلام آ ين مطلب از مقارنات بحث سلام است. سلام در زبان و ادبيات عرب به معناي درود بوده، و از اين باب هم در زمان ملاقات و هم در زمان خداحافظي کاربرد دارد. اين سه سلام در احاديث ذکر شده اند، اما ي هرسه اينها را با هم واجب ندانسته است. براي فهم معناي اين سلام ها لازم است به ترجمه آنها دقت کنيم: ترجمه: «درود و سلام بر تو اي پيغمبر، و رحمت و برکات خدا بر تو باد». «درود و سلام از خداوند عالم بر ما گزاران و تمام بندگان خوب او». «درود و سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما مؤمنين باد». با توجه به اين ترجمه مشخص مي شود که ضمائر موجود به چه اني برگشت مي کند. در باب معناي سلام نيز صادق (ع) فرموده اند: معناي سلام در انتهاي ، امان است؛ يعني ي که امر خداوند و سنت پيغمبر را با اخلاص و خشوع انجام مي دهد، براي او از بلاي دنيا امان و از عذاب آ ت نجات است. و سلام اسمي از اسم

سلام...

درخواست حذف اطلاعات

سلام به اوني که يک روزي همدردم بود ولي نهايتش چيزي جزدرد برامن نبود.سلام به دختري که ديگه نميتونم بهش بگم سلام...سلام به دختري که قرار بود تا ا .. عمر به هم سلام کنيم ولي چي بگم که الان تو حسرت اينکه فقط يکبار ديگه بهش بگم سلام موندم.سلامي که اگه فقط يکبار ديگه ببينمش سلامم چيزي جز اشک نيست.اره سلام به تو که هيچوقت باورم نميشد اينجوري بخوام بهت سلام کنم...سلام. سلام به تو که يه روزي بهم ميگفتيم سلام عزيزم،سلام عشقم،سلام...منبع: http://delneveshte1400. .. /

سلام

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان منخوشحالم که در خدمت شما هستم

دو شعر کوتاه

درخواست حذف اطلاعات

سلام ! اي همه ي ناتواني ها نداشتن ها سلام ! اي همه ي عرق هاي شرم سلام ! اي زند ! اي ملال بي پايان ! سلام ! اي دل قاچ قاچ اي چاقوي خود ساخته ! ......................... ......................... پير مردِ همسايه ما فقط آ ايمر داشت ديروز بي خودي شلوغش کرده بودند او فقط يادش رفت از خواب بيدار شود از حسين پناهيمنبع: http://ebi1366. /

سلام های مؤثر

درخواست حذف اطلاعات

همشهري دو - حجت ال محمد : يکي از آداب مهم اجتماعي سلام است؛ يعني مسلمانان به هنگام ملاقات پيش از هر رفتار ديگري به همديگر سلام مي کنند.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلام، غريب تر از هر غريب! سلام، مزار بي چراغ، تربت بي زاير، بهشت گمشده! سلام، آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمديده! سلام، شعله ور، جگر سوخته، پيکر تيرباران شده! سلام، غريب من! منبع: http://oshaqalmahdi1377. /

سلام حضرت سلطان

درخواست حذف اطلاعات

رضا سلامبامرام سلامضامن اهو سلامغريب نواز سلامفقير نواز سلامامين سلامخوش قول.سلام رو به حرمت نشستمازت عاجزانه ميخوام کمکم کني عشقم را از دست ميدم و منااميد ميرم از در خونتوناين ا ين زوزه هاي اين سگتون دم در استخوني.بديد برهيا الرحمهشما ببين چشماموکمکم کن شاه اسانکمکم کنيه بي پدر دست دراز کرده طرفتون.کمکم کنيديا رضابه دست نرسيده خواهرت به دستهات قسم ميدم ميدوني چقد ب درديهدستمونو رها نکنيا رضا چشمهاي اهوي منو ببين ارزش ضمانت داره بخدااقا رو سفيدم.کندست رد نزن به سينممنبع: http://fatemeeshgham. /

سلام عشقم

درخواست حذف اطلاعات

سلام خداي خوبم سلام مهربانمخوبي زندگيم؟ خدايا امروز سي مهره دقيقا بيست و هفت روز از مدرسه گذشته آخ جوووووون هشت ماه بيشتر نمونده

سلام ماه پنهانی

درخواست حذف اطلاعات

خالق لبخند هاے ناب ايراني سلام اے لبانت ، سرخ تر از سيبِ لبناني سلام ماه پنهانيِ من در ابرهاے آسمان همدم شبهاے دلگير و پريشاني سلام 

مرحوم : آنها سلام می کنند و ما جواب می دهیم

درخواست حذف اطلاعات

مرحوم ميرزا اسماعيل مي فرمود: از هر جهت، سلام معصوم مقدم است. آنها سلام مي کنند. وقتي توفيق نصيب شد و غسل(زيارت)کردي؛ معلوم مي شود که سلام را اجابت کرده اي.

من بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم.

درخواست حذف اطلاعات

نمي دانم امروزويا امشب وياشايدفردا ويا فرداشب واردسن ۵۶ سالگي خواهم شد. ۲۰/۸/۱۳۳۹ متولد ودرقديما ساعت ودقيقه وشب وروزتولدآدمها رامثل امروزدردفتر تولدي نمي شتند ومعلوم ومشخص نمي شدکه فردچه زمان ومکان ودرمانگاه ومطب وبيمارستاني زايش شده بود. همين بس امروز وياامشب وشايدفردا وفردا شب پا به عرصه ي اين گيتي پر طمطراق نهادم وبا پستي وپلشتي وسستي ومقاومت دنيا دندان دکرده واينهمه عمربي حاصلم راسپري نمودم. دعاکنيدزين پس بتوانم عمر درراه مانده ام راباآرامش وبيماري ،شاد وشنگول طي نمايم. خدايا مقدراتم ره هرکه درصلاح من است مابقي عمرم با صلاح ديدتان سپري نماييد.منبع: http://sale30. /