رسانه
رسانه

سه شرط برای بیمه رایگان خدمت سربازی :: جستجوسه شرط برای بیمه رایگان خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

  انی که می خواهند طول مدت خدمت سربازي شان به صورت رايگان به عنوان سابقه بيمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه؛ 1.داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازي سابقه بيمه پردازی داشته باشند. 2.پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازي شان به پایان رسیده باشد. 3. پس از پایان سربازي نیز بيمه پرداز سازمان بيمه تأمین اجتماعی بوده باشند. براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط براي افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بيمه رايگان دوران خدمت سربازي هستند، ا امی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بيمه پردازی را ناممکن خواهد کرد.

سه شرط برای بیمه رایگان خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

  انی که می خواهند طول مدت خدمت سربازي شان به صورت رايگان به عنوان سابقه بيمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه؛1.داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازي سابقه بيمه پردازی داشته باشند.2.پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازي شان به پایان رسیده باشد.3. پس از پایان سربازي نیز بيمه پرداز سازمان بيمه تأمین اجتماعی بوده باشند.براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط براي افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بيمه رايگان دوران خدمت سربازي هستند، ا امی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بيمه پردازی را ناممکن خواهد کرد.انتهای پیام/

فرآیند محاسبه بیمه خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

براساس بخشنامه شماره ۹۵ تمامی بيمه شدگانی که تا قبل از ۷ مرداد ۱۳۸۵ خدمت سربازي آن ها به اتمام رسیده است و قبل از آغاز خدمت سربازي و بعد از آن بيمه پرداز تأمین اجتماعی باشند از ید بيمه خدمت سربازي معاف می شوند. .افرادی که بعد از سال ۸۵ خدمت آن ها به اتمام رسیده است مشمول این قانون نمی شوند و باید نسبت به ید خدمت سربازي اقدام کنند. . بيمه شدگان می توانند براي پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه هر زمانی که تمایل دارند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند اما باید توجه داشته باشند که هر چه براي این منظور دیرتر اقدام کنند به دلیل افزایش سطح دستمزدها مبنای ر حق بيمه میزان مبلغی که باید پرداخت کنند بیشتر خواهد شد. . مبنای محاسبه مدت خدمت نظام وظیفه، مدت زمانی است که به عنوان دوره سربازي در کارت پایان خدمت افراد ثبت شده است. البته مدت زمان حضور داوطلبانه در جبهه ها در صورتی که فرد از جانبازان معزز باشد به ع

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بيمه عمر به شرط فوت دربيمه عمر به شرط فوت ، بيمه پاسارگاد تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار در صورت فوت بيمه شده سرمایه بيمه را به استفاده کننده (گان) تعیین شده در بيمه نامه بپردازد . در حال حاضر انواع بيمه عمر که توسط این شرکت عرضه می گردد عبارتند از : بيمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمایه ثابت بيمه عمر زمانی با سرمایه ثابت بيمه نامه ای است که در طول مدت بيمه سرمایه بيمه تغییر نمی نماید در این نوع بيمه شرکت تعهد می کند که در ازای پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار . براي مدت زمانی معیین و در صورتی که بيمه شده در خلال آن مدت فوت نماید ، مبلغ بيمه توافق شده را به استفاده کننده (گان) از قرارداد بپردازد . این نوع بيمه نامه به دو صورت انفرادی (براي یک نفر) و گروهی ( براي اجتماعی از بيمه شده گان ، ازقبیل کارکنان کارخانه ها ، شرکتها ، سازمانها و ... ) صادر می گردد . بيمه عمر زمان

سه شرط برای بیمه رایگان خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

  انی که می خواهند طول مدت خدمت سربازي شان به صورت رايگان به عنوان سابقه بيمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه؛1.داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازي سابقه بيمه پردازی داشته باشند.2.پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازي شان به پایان رسیده باشد.3. پس از پایان سربازي نیز بيمه پرداز سازمان بيمه تأمین اجتماعی بوده باشند.براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط براي افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بيمه رايگان دوران خدمت سربازي هستند، ا امی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بيمه پردازی را ناممکن خواهد کرد.انتهای پیام/

سه شرط برای بیمه رایگان خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

  انی که می خواهند طول مدت خدمت سربازي شان به صورت رايگان به عنوان سابقه بيمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه؛1.داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازي سابقه بيمه پردازی داشته باشند.2.پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازي شان به پایان رسیده باشد.3. پس از پایان سربازي نیز بيمه پرداز سازمان بيمه تأمین اجتماعی بوده باشند.براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط براي افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بيمه رايگان دوران خدمت سربازي هستند، ا امی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بيمه پردازی را ناممکن خواهد کرد.انتهای پیام/

پرداخت حق بیمه خدمت سربازی اجباری نیست

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: مدیرکل امور فنی بيمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: هیچ اجباری براي ید خدمت سربازي و پرداخت حق بيمه از سوی متقاضیان، در قوانین مرتبط با تامین اجتماعی وجود ندارد.

انتقاد از طرح ید خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اردبیل گفت: رسم انصاف نیست که در خدمت سربازي با فروش و به اصطلاح معافیت سربازي دم از عد بزنیم؛ برخی از جوانان با دیدن ناعد ی در این تکلیف قانونی، زیاد رغبت به خدمت مقدّس سربازي ندارند.

سه شرط برای بیمه رایگان خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

  انی که می خواهند طول مدت خدمت سربازي شان به صورت رايگان به عنوان سابقه بيمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه؛1.داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازي سابقه بيمه پردازی داشته باشند.2.پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازي شان به پایان رسیده باشد.3. پس از پایان سربازي نیز بيمه پرداز سازمان بيمه تأمین اجتماعی بوده باشند.براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط براي افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بيمه رايگان دوران خدمت سربازي هستند، ا امی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بيمه پردازی را ناممکن خواهد کرد.انتهای پیام/

انتقاد از طرح ید خدمت سربازی: این چه جور تقدسی است که ید و فروش می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

ایسنا نوشت: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اردبیل گفت: رسم انصاف نیست که در خدمت سربازي با فروش و به اصطلاح معافیت سربازي دم از عد بزنیم؛ برخی از جوانان با دیدن ناعد ی در این تکلیف قانونی، زیاد رغبت به خدمت مقدّس سربازي ندارند.

بیمه های عمروسرمایه گذاری

درخواست حذف اطلاعات

یمه های عمر شما در طول زندگی همواره براي رفاه خود و افرادی که به آنها علاقمنــد هستید تلاش می نمائید. آیا براي تامین زندگی بهتر خود و خانوادتان در دوران بازنشستگی و کهولت فکر کرده اید؟ آیا براي کاهش تبعات حوادث و اتفاقات ناگوار و رفع این نگرانی ها چاره ای شیده اید؟ شرکت بيمه کارآفرین با ارائه بيمه نامه های عمر این آرامش خاطر را به شما و عزیزانتان هدیه می دهد که در آینده از امنیت مالی مناسبی برخوردار شوید. چرا بيمه عمر، چرا بيمه کارآفرین؟ امروزه تحصیلات خوب، تهیه مسکن و .... هزینه های بسیاری دارد. اگر می خواهید نیاز عزیزانتان را تامین نمایید، اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید، بيمه کارآفرین بيمه نامه ای متناسب با نیاز و بودجه شما ارائه می کند. هدف ما از ارائه بيمه نامه های عمر ایجاد آرامش در زندگی شما و عزیزانتان و ترسیم آینده ای زیبا براي شماست. در پناه چتر امنیت و آرامش بيمه کارآفرین با

نیروهای مسلح: معافیت فعالان سمن ها از سربازی صحت ندارد

درخواست حذف اطلاعات

معافیت از سربازي دارای مدت نیست و افراد از کل مدت خدمت سربازي معاف می شوند، آنچه که مدت دار است ر خدمت از سربازي است.

آیا دوران خدمت سربازی جزو سوابق پرداخت حق بیمه منظور می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

احتساب دوران سربازي به عنوان سوابق پرداخت حق بيمه در شرایط خاصی لحاظ می شود. به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30 فروردین 83 و استفساریه قانون مذکور مصوب 28 داد 85 مجلس شورای ی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب 8 تیر 84 هیئت ان، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی در شرایط خاص لحاظ می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

فراخوان مشمولان به خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم شهریور ۹۶ به خدمت سربازي فراخوانده شدند.

معافیت ۲۰ نفر از مشمولان مددجویان کمیته امداد (ره) مازندران از خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

۲۰ نفراز پسران مشمول خدمت سربازي تحت حمایت کمیته امداد (ره) مازندران در شش ماهه نخست امسال از خدمت سربازي معاف شدند.

این همه قهرمان ملی؛ به آن ها که سربازی رفته اند چه پاداشی می دهید؟

درخواست حذف اطلاعات

معافیت از خدمت سربازي براي طلایی های بازی های آسیایی حرکت به جا و شایسته ای است اما براي آنهایی که خدمت سربازي رفته اند چه اقدامی قرار است شود؟بانوان چطور؟آنها که به سربازي نمی روند نباید معادل چنین هدیه ای را دریافت کنند؟

کاهش فرار از خدمت سربازی دستاوردی مهم است

درخواست حذف اطلاعات

شعبانیان کاهش فرار از خدمت سربازي را دستاوردی مهم در همه بخش های نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: خوشبختانه شرایط محیطی خدمت سربازي نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

/ ید خدمت سربازی برای غایبان از 10 تا 50 میلیون

درخواست حذف اطلاعات

بخش خبری 20:30 چهارم بهمن به موضوعات مختلفی از جمله حادثه ساختمان پلاسکو، فروش خدمت سربازي، نشست خبری رئیس کل بيمه مرکزی، عملکرد ت، جرایم اقتصادی، مبارزه با مفسدان اقتصادی، نشست آستانه، مستند آفتاب نهان و...پرداخته است.

جزئیات ید خدمت سربازی در ترکیه اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

حداقل سن براي استفاده کنندگان از طرح ید خدمت سربازي در ترکیه 25 سال در نظر گرفته شده است که متقاضیان بایستی 25 روز دوره آموزش سربازي گذرانده و 15 هزار لیر پرداخت کنند.

مشمولان طرح نخبگان به خدمت سربازی فراخوانده شدند

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه ای همه مشمولانی که در طرح نخبگان ثبت نام کرده و دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۷ هستند را براي اعزام به خدمت سربازي فراخواند.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بالا ه خدمت تمام شد خیالم حداقل از این جهت راحت شد که این خدمت مقدس سربازي رو تمام و میتونم به بقیه ب و کار زندگیم برسم از رفیقام و از دوستان و آشنایان خواهش میکنم و یا به انی که سربازي نرفتن توصیه می کنم که برن و این وظیفه شرعی رو از گردنشون بندازن پایین تا کمرش بشکنه خیلی دوستتون دارم خدا قوت و نگهدار همتون باشه منبع: http://just4reza. /

اعزام علیپور به خدمت سربازی منتفی شد

درخواست حذف اطلاعات

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به علت معافیت تحصیلی براي گذراندن خدمت سربازي راهی تراکتورسازی نمی شود.

کره ای ها به معافیت سربازی امیدوار ماندند!

درخواست حذف اطلاعات

ملی پوشان مشمول خدمت سربازي تیم ملی کره جنوبی، فرصتی دیگر براي معاف شدن از انجام این خدمت به دست آورده اند.

پیشنهاد نقدی درباره خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

معاون فرهنگی پاسداران انقلاب ی مدل های پیشنهادی خود براي انجام بهتر خدمت سربازي را تشریح کرد.

دختران خود را برای خدمت سربازی آماده کنند؟/ سربازی آنها در بخش های بهداشتی، آموز

درخواست حذف اطلاعات

برنا نوشت: برخی از نمایندگان مجلس شورای ی در کمیسیون حقوقی و قضایی با مطرح طرحی می گویند می خواهند خدمت سربازي را براي پسران و دختران اختیاری کنند و پسرانی که تمایلی براي رفتن به سربازي نداشته…

خدمات بیمه ای

درخواست حذف اطلاعات

شرکت های بيمه، براي بسیاری از خسارتهایی که ممکن است به مال و جان اشخاص وارد شود، پوشش بيمه ای پیش بینی کرده اند. بر اساس اینکه موضوع بيمه (بيمه شونده)، مال باشد یا جسم وجان، و یا مسئولیت یک شخص، پوشش های بيمه ای به 3 گروه تقسیم می شوند. ... منبع: http://mainsuranceisfahan. /

دفاع: نگاه به خدمت سربازی باید تغییر کند/ معافیت و اضافه خدمت ندهیم

درخواست حذف اطلاعات

ایسنا نوشت: دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر وم تغییر نگرش نسبت به خدمت سربازي اظهار کرد: امروز زمان آن رسیده است که این نگاه موجود در خانواده ها که یا سربازي نرویم و یا زمان آن کوتاه شود، تغییر کند.

به مناسبت معافی سون از خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

مهاجم سرشناس باشگاه تاتنهام با قهرمان با تیم ملی کشورش از خدمت سربازي معاف شده بود.

مشمولان به خدمت سربازی فراخوانده شدند

درخواست حذف اطلاعات

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای از مشمولان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم را که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آبان سال 97 دریافت کرده اند به خدمت سربازي فرا خواند.

شرایط معافیت از خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

شرایط معافیت از خدمت سربازي ایثارگرانی که درخواست معافیت دارند بر اساس ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان می توانند با ارائه سابقه مشخصی از ، ایثارگری و جانبازی والدین از خدمت سربازي به صورت قطعی معاف شوند. مصوبه ر خدمت ایثارگری در 5 سال و از سال 96 تا 1400 و هر سال ر خدمت و معافیت 20 هزار نفر، اجرا می شود و افرادی که بیشترین امتیاز را ب کنند، از خدمت سربازي معاف می شوند. به گفته موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح معافیت ایثارگری تنها شامل انی می شود که 28 یا 299 ماه به بالا سابقه ایثارگری دارند و همه مشمولانی که تاریخ اعزامشان فرا رسیده باید به خدمت اعزام شوند و حتی افرادی که سابقه ایثارگری والدینشان حدود 30 ماه است، ادامه مطلب

معافیت ۱۲۷نفر از مشمولان استان از خدمت سربازی

درخواست حذف اطلاعات

امسال ۱۲۷ نفر ازمشمولان تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از خدمت سربازي معاف شدند.

سربازی در کویت اجباری می شود

درخواست حذف اطلاعات

وزارت دفاع کویت اعلام کرد همه جوانان بالای هجده سال این کشور به منظور انجام خدمت سربازي ازماه میلادی می اینده (اردیبهشت 96 ) به خدمت اجباری سربازي فراخوانده شدند.

بیرانوند: شاید نیم فصل به خدمت سربازی بروم/ دفتر مالک نفت در کارواش است

درخواست حذف اطلاعات

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه خدمت سربازي ام کوتاه است شاید در نیم فصل دوم به سربازي بروم.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با سلاممن کارمند رسمی ت هستم ولی بدلیل مشکلات شخصی مجبور به ترک کار میباشم ایا سوابق بيمه من که تامین اجتماعی هست با وجود ترک کار باقی میماند؟ و عواقبی براي من ندارد و میتوانم بيمه خود را تا بازنشستگی از محل دیگری ادامه بدهم ؟ با تشکر جواب: مشکلی براي شما پیش نمی آید سابقه شما محفوظ است و می توانید تا رسیدن به بازنشستگی در کارگاههای مشمول قانون کار یا تامین اجتماعی مشغول بکار شوید یا از طریق بيمه خویش فرما به بيمه پردازی خود ادامه دهید.منبع: http://kar-bime. /

تدوین « چهل کچل » به نیمه رسید

درخواست حذف اطلاعات

سومین ساخته بلند صادق صادق دقیقی با اتمام برداری در مهر ماه، اکنون در مرحله تدوین است تا در زمان باقی مانده براي سی و پنجمین جشنواره فجر آماده شود. تدوین این توسط حسن ایوبی در حال انجام است و همزمان جلوه های ویژه آن نیز انجام می شود. در خلاصه داستان این آمده است: در ایران، باران می بارد فراوان؛ گاهی باید سلام کرد به باران... تعدادی از عوامل سینمایی « چهل کچل » عبارتند از کارگردان: صادق صادق دقیقی، تهیه کننده: پروانه مرزبان، نویسندگان: عبدالجبار دلدار، پروانه مرزبان، طرح نامه: مائده عبدی، مدیر برداری: پیمان عباس زاده، صدابردار: سراج، طراح صحنه ولباس: عباس دهقانی، طراح گریم: بهنام نوروزی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه های ویژه کامپیوتری: فرید ناظرفصیحی، تدوین: حسن ایوبی، مدیرتولید: پرهام دلدار، مشاورتولید و دستیارتهیه: مهدی اکبری، بازیگران: پژمان بازغی، مریم بوبانی، سوگل طهماسبی،