رسانه
رسانه

سکوت من صدای تو :: جستجوص آشنا میخواهم که نامم را صدا کند

درخواست حذف اطلاعات

صداي باز و بسته شدن در و بعد از آن صداي قدم هایی که به سرعت برداشته میشود و پله ها را طی میکند تا از ساختمان خارج شود . سپس سکوت . دقایقی میگذرد و بعد صداي مرد همسایه که با همسایه ای دیگر احوال پرسی می کند . صداي کودکی که پشت سر هم مادرش صدا میزند و وقتی جو نمیگیرد صداي ضربه هایی که با شدت به در کوبیده میشود و بعد صداي فریاد مادر و دوباره سکوت. نه ، سکوت نه ، صداي بوق ماشین ها ،صداي جاروبرقی همسایه ، صداي چند کلاغ و صداي چکه ی آب نمیگذارند سکوت برقرار شود .منبع: http://dour-oftadeh. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

سکوت.همه جا پُر شده از سکوت و تهی از صداهای روزمره.وقتی اینجا برق به ناگهان می رودمی شود از سکوت سرشار شد.صداي تیک تاک ساعت به وضوح به گوش می رسد.صداي گنجشک که جیک جیک می کند.صداي باد که برگ ها را با خود جابه جا می کند.دیگر به جز اینها، ص نمی شنوم. وقتی برق می رود و همه جا اینگونه ت می شودباید دنبال صدا گشت تا آنها را پیدا کردبرخلاف زمان هایی که صداها با فشار هر چه تمام وارد گوش ها می شوند. و انسان را راه گریزی از شنیدنشان نیست.... صداي بوق یخچال به گوش می رسد.انگار برق دوباره آمده است و با خودش صداهای دیگری را آورده است.دیگر الان مقدار کمی سکوت است به علاوه مقدار زیادی صداهای دیگر.

تاریخِ سکوت

درخواست حذف اطلاعات

مورخ آدم ها را براساسِ تاریخِ کنش ها و گفته ها و نوشته های شان بازمی آفریند: تاریخِ هیاهو. اما کاش می شد تاریخِ سکوت هم داشت: چه ی، چه زمانی، در چه شرایطی، چرا سکوت کرد؟ تاریخِ سکوت، صرفاً تاریخِ بی عملی نیست، چون سکوت انواعِ گوناگون دارد: سکوت به مثابۀ «گریز از کنش»، سکوت به مثابۀ «من نمی دانم»، و سکوت به مثابۀ «غرقه شدن در خویشتن». با درنظر گرفتن این تفکیک، می توان سه نوع تاریخِ سکوت نگاشت: تاریخِ سکوتِ ، تاریخِ سکوتِ فلسفی، و تاریخِ سکوتِ وجودی. من سکوت می کنم، پس «به نحوی آرام» هستم. صداي من در سکوتِ من شناور است. +ابراهیم سلطانی

همه....

درخواست حذف اطلاعات

همه به تنهاییم طعنه می زنند حتی سایه ام! باز هم سکوت میکنم همه شخصیتم را زیر سوال میبرند حتی خودم! باز هم سکوت میکنم همه مرا مورد تمس .. و تحقیر قرار میدهند؛ حتی تو! باز هم سکوت میکنم همه مرا دیوانه یاد میکنند حتی دوستانم ! باز هم سکوت میکنم همه از دستم خسته شده اند حتی خدا! باز هم سکوت میکنم آری ، سکوت میکنم زیرا سکوت فریاد من استمنبع: http://alirezajabbariorg. .. /

شعر از : ایرج جنتی عطایی

درخواست حذف اطلاعات

سکوت کن ! سکوت کن به یادِ آنکه: در سپیده جان سپرد/ سکوت کن سکوت کن به یاد آنکه: با امید خلق مرد/ سکوت کن به یاد خشمِ آنشهیدسربلند/ سکوت کن به یادِ آنکه: عاشقانه زخم خورد/ تو از سکوت اگر به خشم می رسی سکوت کن   از : ایرج جنتی عطایی

330_

درخواست حذف اطلاعات

این روزها مدام حرف زدم...غمگین شدم حرف زدم.شاد شدم حرف زدم.نگران شدم حرف زدم.ناامید شدم حرف زدم...حرف زدم.حرف زدم...و حالا باید سکوت کنم.غمگین که شدم سکوت کنم.شاد که شدم سکوت کنم.نگران که شدم سکوت کنم .ناامید که شدم سکوت کنم...سکوت کنم.سکوت کنم...

من

درخواست حذف اطلاعات

میترسم دوباره سکوت کنم صداي زهره توی ذهنم میاد همون بهتر که تو سکوت کنیولی من اون صدارت حد ف میکنم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دریا بی تو فقط سکوت است و سکوت ... سکوت را بشکن که در سکوت نگفتن حرف دلت، این موج ها انقد بر ام میکوبند تا در سکوت تو غروب کنم . فریاد بزن مرا تا دنیا ما را برای هم کنار طوفان و آرامش دریا به ساحل برساند . آزادهمنبع: http://sareghalb. /

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار

درخواست حذف اطلاعات

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار چنین چرا دلتنگم؟ چنین چرا بیزار زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پا بیزار قدم زدم! ریه هایم شد از هوا لبریز قدم زدم! ریه هایم شد از هوا بیزار اگر چه می گذریم از کنار هم آرام شما ز من متنفر، من از شما بیزار به مسجد آمدم و نا امید برگشتم دل از مشاهده ی تلخی ریا بیزار صداي قاری و گلدسته های پژمرده اذان مرده و دل های از خدا بیزار به خانه ام بروم؟خانه از سکوت پر است سکوت می کند از زندگی مرا بیزار تمام خانه سکوت و تمام شهر صداست! از این سکوت گریزان، از آن صدا بیزار شاعر : فاضل نظری

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

گفتی: سالهای سرسبزی صنوبر را فدای فصل سرد فاصله مان نکن! من سکوت ... گفتی: یک پلک نزده پرنده پندارم از بام خیال توخواهد پرید! من سکوت ... گفتی: هیچ ستاره ای دستاویز تو در این سقوط بی سرانجامم نخواهد شد! من سکوت ... گفتی: دوری دستها و همکناری دلها تنها راه رها شدن است! من سکوت ... گفتی: قول می دهم هر از گاهی چراغ یاد تو را در کوچه بی چنار و چلچله روشن کنم! من سکوت ... سکوت اما، دیگر نگو که هق هق ناغافلم را از آنسوی صراحت سیم و ستاره نشنیدی!   یغما گلرویی

فصلِ سکوت «رنانی» ها نیست!

درخواست حذف اطلاعات

اگر قرار به «سکوت ملی» باشد انی باید سکوت کنند که سالهاست از بودجه بیت المال می خورند اما کردارشان جز ایجاد یاس و نومیدی در مردم نتیجه ای در بر نداشته و اتفاقاً همه جا هم صاحب تربیون هستند و سکوت نمی کنند ...

نیمه شب

درخواست حذف اطلاعات

سکوت نیمه شب ها رو خیلی دوست دارم همه چی اروم یه نسیم خنک صبحگاهی هم از پنجره میاد . توی اتاق فقط صداي تیک تیک ساعت و گه گاهی صداي حرکت قطار میاد. اینجا نزدیک تر به راه آهنه ولی بازم مسافتی هست اما توی سکوت شب میشه صداي حرکت و بوق قطارو شنید. ۱۱ داد ماه ساعت ۵ صبح

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

سکوت جاهلان از بی سوادی است سکوت عالمان از عمد و گاهی است سخن کوتاه باید گفت و پر مغز کلام بی هدف کار خطایی است

برف

درخواست حذف اطلاعات

برف رو دوست دارم، درست مثل بقیهیه لیوان شیر کاکائو داغ و یه منظره برفی عجیب به دلم می شینهیا قدم زدن تو خیابون و هر از چند گاهی یقه پ و رو به هوای ریختن دونه برف ت دادناما بیشتر از هر چیزی عاشق سکوت برف امدونه برف های سفید و سکوت و سکوت و سکوت و من ...درست مثل همیشه های قدیمی

نور کم وسط تاریکی

درخواست حذف اطلاعات

دلم صداي بارون میخواد سکوت سکوت سکوت سکوت ...

... 385 ...

درخواست حذف اطلاعات

این سکوت از آن ما نیست هیچ این سکوت را آرزو نکرده است هیچ این سکوت را نخواسته است با میز اشتباه گرفته می شود این سکوت با هراس اشتباه گرفته می شود این سکوت با رنج اشتباه گرفته می شود این سکوت $ عمر لارا $$ / click /

ماه عسل

درخواست حذف اطلاعات

توی خواب تاریک تو این بی .. یتو رویای خوب شبای منیهوای منو داری و می کشم نفس عطرتو چون هوای منیتو ماه عسل شهد عاشق شدنبه کام دل بی بهای منیهمه اش با خودم از تو حرف می زنمتو بیت و تو شعر و ندای منیصداي سروری به شبهای غمتو اوج سکوت و صداي منیبه زخم مرهم و به چشمم تو نور تو درمان درد و شفای منیندیدم لبم جز تو اسمی بگهتو نام و تو عهد وفای منیتو سرمای تقدیر تو گرمای من تو حمد و ثنا و دعای منیرضا آبپاک (ر.سکوت)منبع: http://rezaabpak. .. /

تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

یک روز سکوت برای نوشته هایی که چهار سال زنده بودند ولی ناگهان مفقودشدند ... یک روز سکوت برای فضای ازاد مجازی که برای همه بود ولی برای انی که در سکوت رنج می بردند نبود ... یک روز سکوت غمبار برای وبلاگ oleeeii.persianblog.irبی شمس که در مظلومیت و گم نامی ابتدا امارهای خود بعد کلید خود و بعد کلا خودش را گم کرد ... من از نوشته ها کتاب دارم ولی حیف فکر می کنم آدمی رفته است و درهیاهوهای سیاست های نمی دانم گم شده که بی گناه بود ... بی خبر از دنیارفت و گم شد و ی پاسخ گو نیست ... یک روز سکوت ...یک روز اینجا سکوت می کنم تا بنویسم من هستم ...نه آن موجود خامی که می خواهد بعد من آن جارا منتشر کند ... چه جالب است بگویم ...من فرهنگی سکوت ...توی کفتار بخور!!! نه ام ونه سیاستمدار ...چراکه اگر بلد بودم اسمم جزو شورای نویسندگان شما می رفت ... حیف بچه هایی که ب دیدم برای نوشتن حرف های دلشان آمده بودند و همان

سکوت...

درخواست حذف اطلاعات

سکوت، سرشار از سخنان ناگفته هاست از حرکات ناکرده اعتراف به عشق های نهان و شگفتی های بر زبان نیامده در این سکوت حقیقت ما نهفته است حقیقت تو و من

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

هر چه جلو می روم سکوتی عجیب مرا فرا می گیرد،من از این سکوت مبهم می ترسم .... یک چیزی نیست،...آه از سکوت...امان از تو...امان!

راز

درخواست حذف اطلاعات

باور کن باور کن این بار اگر زبان بگشایی ی از شنیدن آزرده نخواهد شد این بار اگر صدايت بیاید بلبل ها برای شنیدنش ت میشوند باور کن این بار همه منتظرند تا واژه ها با صدايت معنی پیدا کنند حرف بزن ببین پاییز دیگر مهری ندارد اگر تو هم مهرت را دریغ کنی وای بر ما، ببین بهار نیست اگر سکوت کنی تنها ص که می آید صداي خش خش بهارانی ست که زیر بار این بی مهری خورد میشوند سکوت نکن نترس این بار صدايت بلند تر از کلاغان است بگو بغض این آسمان گرفته را بشکن از بهار بگو و از باران و از هر چیز که دوست داری حتی از مرگ این صداي توست که کلمات را معنای زیبا می دهد باور کن این بار اگر سکوت کنی زمستان سختی می آید

سکوت محمود در اغت ات اخیر

درخواست حذف اطلاعات

نامه نیوز نوشت:چرا مرد پر هیاهو و یاران غارش، پس از شدت گرفتن اعتراضات اخیر مردم، یکباره در لاک خود فرو رفته و خط سکوت خبری را پیش گرفته اند؟ سکوت چیست؟

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

#از تو سکوت مانده و از من،صداي تو چیزی بگو که من بنویسم به جای تو حرفی که خالی ام کند از سال ها سکوت حسّی که باز پُر کنَدَم از هوای تو این روزها عجیب دلم تنگِ رفتن است تا صبح راه می روم و پا به پای تو... در خواب...حرف می زنم و گریه می کنم بیدار می کنند مرا دستهای تو هی شعر می نویسم و دلتنگ می شوم حس می کنم و کنارَمی و آه...جای تو.... این شعر را رها کن و نشنیده ام بگیر بگذار در سکوت بمیرم منبع: http://baharekhazan9568. /

مهر سکوت عربستان بر دهان غرب با قراردادهای تسلیحاتی

درخواست حذف اطلاعات

یک رو مه یی گزارش داده سکوت کشورهای غربی در قبال فجایع یمن این نگرانی را ایجاد کرده که عربستان سعودی علاوه بر ید سلاح از این کشورها، سکوت آنها را هم یداری می کند.

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

دلتنگم... خسته ام... دلم سکوت و ارامش می خواد...  من تنهایی رو دوست دارم... دوست دارم ساعاتی تنها باشم و در سکوت و خلوت به سر ببرم... الانم از اون وقتاییه که سکوت و ارامش دلم می خواد... دراز بکشم و موسیقی گوش بدم. هیچ کاری نکنم... 

سکوت بى معنا

درخواست حذف اطلاعات

سکوت آدم ها همیش دو معنی دارد، یا مساله آنقدر بی ارزش است که طرفین ترجیح می دهند به خاطرش سکوت کنند و یا معنایش آنقدر عمیق است که غرق آن چنان می شوند که فرصت حرف زدن را از هم دریغ می کنند. من می گویم سکوت اما از آزار روحی روانی هم بدتر است، حرف بزنید، دعوا کنید آنقدری که مساله حل بشود ودرون ظرف زمان حل نشود که اگر شد آن وقت یک روز همین سکوت چون اتش زیرخا تری دودمانتان را بر باد می دهد.

سکوت از همه چیز مناسب تر است .

درخواست حذف اطلاعات

وقتی حرفت را نمی توانی بفهمانی سکوت کن . یا تو نمی دانی یا آنها نمی دانند . یا تو نمی توانی درست بگویی یا آنها نمی خواهند درست بفهمند . یا تو فکر می کنی می دانی یا آنها فکر می کنند که زیادی می دانی .  در هر صورت سکوت تو بهتر است . سکوت کن . . .

یک دقیقه سکوت

درخواست حذف اطلاعات

یک دقیقه سکوتبه خاطر شبهایی که با اندوه سپری کردیم!یه خاطر قلبی کهزیر پای انی که دوستشان داشتیم له شد!به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند!یک دقیقه سکوتبه احترام انی که شادی خود را با ناراحت مان به دست آوردند!به خاطر صداقت که این روزها وجودی فراموش شده است!به خاطر محبت که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردید!یک دقیقه سکوتبه خاطر حرفهای نگفته!برای احساسی که همواره نادیده گرفته می شد !یک دقیقه سکوتبه احترام قلبهایی که از سنگند!و یک دقیقه سکوت.....برای زند منبع: http://javad-takotanha. /

جدید پشت دیوار سکوت با

درخواست حذف اطلاعات

جدید ایرانی پشت دیوار سکوت با ایرانی جدید پشت دیوار سکوت با سینمایی پشت دیوار سکوت با پشت دیوار سکوت با در صورت ن یتی صاحب اثر لینک برداشته خواهد شد . ایرانی پشت دیوار سکوت 1080p, رایگان پشت دیوار سکوت مسعود جعفری جوزانی کیفیت بالا

روزه سکوت رئیس جمهور صدای حامیان ت را هم درآورد!

درخواست حذف اطلاعات

سکوت رئیس جمهور و جواب ندادن او به سؤالات مردم و دغدغه های معیشتی آنان برخی از رو مه های زنجیره ای حامی ت را نیز به تکاپو انداخته و نسبت به آن منتقد ساخته است.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

fafa از تو سکوت مانده و از من، صداي توچیزی بگو که من بنویسم به جای توحرفی که خالی ام کند از روزهای سکوت حسّی که باز پُر کنَدَم از هوای تواین روزها عجیب دلم تنگِ رفتن است تا صبح راه می روم و پا به پای تودر خواب حرف می زنم و گریه می کنمبیدار می کنند مرا دستهای توهی شعر می نویسم و دلتنگ می شومحس می کنم کنارَمی و آه جای تواین شعر را رها کن و نشنیده ام بگیربگذار در سکوت بمیرم برای تومنبع: http://koohedard. /

سکوت

درخواست حذف اطلاعات

این بار سکوت و دیگر هیچ شاید اگر او در پاسخت سکوت می کرد ، هرگز دروغ را در چهره معصومت باور نمی اما حیف که باز هم چینی ترک خورده باورم ش ت ! بگو ....... بگو که اشتباه دیده ام!  

بخشنده ی نیستی، هستی؟

درخواست حذف اطلاعات

سکوت می کنم. ادعایی ندارم. نه حرف زدن بلدم. نه نوشتن.. نه حتی تحلیل که لازم باشه بیانش کنم..سکوت می کنم. حرف زدن و هرچیزی که ردی از "هست" توش باشه عمیقاً بی فایده ست..و گاهاً دردآورسکوت می کنم.

گیر کرده ایم

درخواست حذف اطلاعات

احساس میکنم همه ی ما به نوعی گیر کرده ایم هر کدام در جایی از زندگی گیر افتاده ایم جایی که نه راه پس داریم نه راه پیش   احساس می کنم نمیتوانیم به دنبال گمشده هایمان برویم به هزاران دلیل!!! باید سکوت کنیم...باید سکوت کنیم   وقتی دلمان به هوای ی پر می کشد باید سکوت کنیم وقتی درد و رنج و مرگ و انفجار انسانها را می بینیم باید سکوت کنیم باید در برابر هر آنچه که روحمان را بی رحمانه اش می دهد سکوت کنیم سکوت کنیم   احساس می کنم بدجوری گیر افتاده ام در این نقطه از زندگی   کاش روزنه ای بود امیدی بود...