رسانه
رسانه

سگون وقتی پیش توام یه آدمه دیگم وقتی تو با منی من تو :: جستجورهی ....

درخواست حذف اطلاعات

لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد و گل آسمانی مجلسی آراستند روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد پای سروی جویباری زاری از حد برده بود هايهای گريه در پای توام آمد بیاد شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی از تو و دیوان های توام آمد بیاد منبع: http://sh5409. /

تصویرگاه دویست و سی و چهار

درخواست حذف اطلاعات

با توام ای لنگر تسکینای تکان های دلای آرامش ساحلبا توام ای نور! ای منشورای تمام طیف های آفت ای کبودِ ارغوانیای بنفش آبی با توام ای شورای دل شوره ی شیرین!با توام ای شادی غمگینبا توام ای غم، غم مبهم.. ای نمی دانم..هرچه هستی باشای کاش..نه، جز اینم آرزویی نیستهرچه هستی باشاما باش.. پ .ن: یادت هست هنوز....منبع: http://hezartoyezehn. /

عاشقتم

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم نرو دوست دارم بفهمدوست دارم بمونمن عاشق توامتو هستی منيبه جون هردومونوقتي که با تواموقتي که پيشمیآرومه زند ما عاشق همیماین حس روشنو باید بهم ب م دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیادمن عاشق توام این زند اگه،دور از تو بگذرهمیافته از چشممدیوونتم نرو،تا من کنار تودیوونه تر بشمدنیای من تویی،باور کن عشق منبه جون هردومونمن بی تو میشکنم،این حرف آ ویادت نره بمون دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیا من عاشق توام منبع: http://love-4u-b-s. /

چه آنلاین باشم چه آفلاین...

درخواست حذف اطلاعات

چه آنلاین باشم چه آفلاین بازم یادتم و دوستت دارم میم جان * * ─═ঊঈ چکاوکـــــــــــ ঊঈ═─: دوستت دارم و دیوانه ی چشمان توام مثل یک کلبه ی ویران شده ویران توام دوستت دارم و از گفته ی خود خوشحالم گفته ام عاشقم و واله و حیران توام دوستت دارم و عاشق به دو ابروی توام مثل جسمی تویی و من به مثل جان توام دوستت دارم و رسوای جهانم ز رخت تو "شهنشاهی" و من حاجب و دربان توام دوستت دارم و مهرت به دلم جا کرده تو چو ابری و خودم بارش باران توام @chakok ─═ঊঈ چکاوکـــــــــــ ঊঈ═─ * تقدیم به میم جان.ش منبع: http://1379m. /

عاشقتم

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم نرو دوست دارم بفهمدوست دارم بمونمن عاشق توامتو هستی منيبه جون هردومونوقتي که با تواموقتي که پيشمیآرومه زندگیما عاشق همیماین حس روشنو باید بهم بگیم دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیادمن عاشق توام این زندگی اگه،دور از تو بگذرهمیافته از چشممدیوونتم نرو،تا من کنار تودیوونه تر بشمدنیای من تویی،باور کن عشق منبه جون هردومونمن بی تو میشکنم،این حرف آ ویادت نره بمون دنیا اگه نخواد،حتی خدا نخوادمن عاشق تواماز آسمون عشق،سنگم اگه بیا من عاشق توام منبع: http://love-4u-b-s. /

دلتنگ توام

درخواست حذف اطلاعات

دلتـنگ توام جانا هردم که روم جـایی با خود به سفر بردم یاد تو و تنـهایی رفتم که سفر شاید درمان دلم گـردد رفتن نبُود چاره وقتي که تو اینـجایی از کوی تو رفتم من تا دل بشود آرام بيهوده سفر وقتي که تو مـاوایی با یک غزل ساده از عشق تو مـیـگویم آ چه شود حاصل جزغصه و رسـوایی در حسرت دیدارت بی خوابم و بـیدارم یاد دل من هستی؟ای مظهر زیـبـایی تلخ ست همه ی عمرم از شدت دلتن یا سوی تو باز آیم؛یا اینکه تو می آیی!منبع: http://asmanbaranie. /

آینه.....

درخواست حذف اطلاعات

بعضی چیزا خیلی مهمتر از اینن که بتونی بگی بعدا !!!بعضی چیزها خیلی درناک تر از اینن که بتونی بگی بعدافشاری که بعضی ادمها وارد میشه خیلی مهمتر از اینه که بتونی بگی بعداحتی بعضی قول ها خیلی مهمتر از اینن که بتونی بگی بعدا !!!! وقتي مثل همیشه واسش لطف میشه وظیفه و وظیفه میشه حق و حق میشه طلب وقتي اگه ماهم واسش از اسمون بیاری ، باز وظیفه ت بوده ، وقتي از همه ی ناراحتی و وجودت بگذری واسه رابطه و این وظیفه ت باشه !!! و اونی که هیچوقت انجام نمیده ، " اشتباه " کافی ش باشه ... وقتي دلسردی تو همه ی وجودت موج میزنه وقتي فرار از اشتباه و خودخواهی الفبای رفتارشهوقتي ا شب باز شنیدن طلبکاری ، ش ، نفهمیدنش ، هیییییچ شدن همه ی تلاش روزت ، تو رو به مرز سکته ببره ، وقتي تماس بگیری يه غمی رو شریک بشی و بهت بی احترامی بشه که چرا تماس گرفتی وقتي پشت بندش حال بدت ، بدتر وبدتر شه ، جلوی مهمونا ابرو داری کنی ، بعدش

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با توام ای رفته از دَر هر کجا باشم غمت هست کاش روز رفتن تو گريه چشمم رو نمیبست پی نوشت : داشتم توی خونه این اهنگُ با حس میکرد بعد خواهرم شنیده میگه : میون حست شکر فقط « با توام ای رفته از دست » میگه نه دَر ! منو کنترل نمی تا ا ترانه به «با توام ای رفته از پنجره» هم میرسیدم منبع: http://zz. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با توام ای رفته از دَر هر کجا باشم غمت هست کاش روز رفتن تو گريه چشمم رو نمیبست پی نوشت : داشتم توی خونه این اهنگُ با حس میکرد بعد خواهرم شنیده میگه : میون حست شکر فقط « با توام ای رفته از دست » میگه نه دَر ! منو کنترل نمی تا ا ترانه به «با توام ای رفته از پنجره» هم میرسیدم منبع: http://zz. /

همه جا با توام

درخواست حذف اطلاعات

زهرای من : قلبم را دادم به تو که عشق مني ، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو میخواهی، با تو می آیم ، می آیم به هر جا که بروی ، با تو میروم ، میروم هر جا که بروی…. همه جا با توام ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشمنيست یادی در قلبم جز یاد تو ، نیست مهری جز مهر تو در دلمچشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنیای عاشقانه من استهمه جا با توام ، آنجا و اینجا در قلبم ، اینجا و آنجا در قلبت ، می تابم و و میت ، میمانم و میمانی، میدانم و میدانی که چقدر هم تو مرا دوست داری ، هم من دیوانه توام…چه خوب میفهمی در دلم چی میگذرد ، چی خوب معنا میکنی نگاهم را ، چه عاشقانه میشنوی حرفهایم راپاسخ دل گرفته ام را با عشق میدهی، وقتي دلتنگم ، خبر داری از دل تنگم ، وقتي تشنه دیدارم ، سیراب میکنی مرا عشقمهمه جا با همیم ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست راهی که بی تو رف

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امشب شوهر خواهرزاده ام راهی کربلا شد وقتي بی ت و گريه ی خواهرزادمو واسه همسرش دیدم وقتي دیدم بعد از شش سال هنوز،انگار روز اول آشناییشونه وقتي نگاه عاشقانه شونو دیدم خیلی حسودیم شد آقاجون میخوام مال من باشی دوست داشته باشم دوسم داشته باشی میخوام نگرانت باشم اصن میخوام واست بمیرم پی نوشت :خیلی خوشحالم که تو نمیری کربلا

متن آهنگ من که آدم بدی نبودم علیشمس و مهدی جهانی

درخواست حذف اطلاعات

وقتي درو محکم بستیتا خوده صبح گريه خاطراتو دوره کاشکی میذاشتی برگردممنو تنهایی و شب منو بی حالیو تببا يه خ ر رو به شهربیدارم من کل شبمن که آدم بدی نبودم من که آدم بدی نبودممن که آدم بدی نبودم هه هی , من که آدم بدی نبودممن که آدم بدی نبودمبی تو سر دردو جنو بی تو بارونو خزونبیا برگرد سمته من يه باره دیگه بمونبی تو دستام سرده سرده بی تو چشمام گريه کردهبی تو قلبم پره درده بی تو رنگم زرده زردهبی تو سر دردو جنوبی تو بارونو خزونبیا برگرد سمته من يه باره دیگه بمونبی تو دستام سرده سردهبی تو چشمام گريه کردهبی تو قلبم پره دردهبی تو رنگم زرده زرده**يه جوری رفتو درم بستکه هنوز صدايه در توو سرم هستاینو فهمیدم همون لحظه که هر کی سنگدل تره برندستحتی ندارم نفس خستستمغزم میخونه مثه قفس در بستستتلخ شده واسه من هر لحظه نمیدونمعشقی تو دلش اصن هستاگه چشمام کبودن فقط واسه اینه که آدما حسودنهر موقع که نبودم پشتم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

راست میگفت، میگفت تا وقتي همه چی اوکيه چرا باید دنبال اتفاق جدید باشیم؟ ولی خب شاید اصلا قضيه از اونجایی شروع شد که اوضاع اوکی نبود. البته قبل ترش بود، ولی شدیدترش برمیگرده به وقتي که همه چی "نات اوکی" شد. ولی میدونی چيه، حالا که من دنبال آدم جدیدم، نمیتونم تصور کنم که اون آدم جدید تو نباشی، یعنی در واقع دنبال آدم جدید نیستم، از وقتي فهمیدم که دلم میخواد يه آدم جدید باشه که يهو تو يه روز، دلم خواست تو باشی و بعدش شدم اینی که الان اشتباهی اینجاست.منبع: http://fsomewhere. /

مردونگی

درخواست حذف اطلاعات

وقتي از دوست داشتن ی مطمئن نیستی "حق نداری"دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی ...وقتي ی رو سهم خودت نمیدونی" حق نداری"پیچ و تاب بدنش رو زیر و رو کنی ...وقتي موندنی نیستی "حق نداری"از آینده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی...وقتي دلت به بودنش شک داره "حق نداری""بهش بگی عشقم..".وقتي همیشه دنبال يه حرفی،بحثی،سندی،بهانه ای که ترکش کنی"حق نداری "ادعای دوست داشتن کنی...وقتي به اعتماد ی تکيه گاه شدی ... "حق نداری"زمینش بزنی ...اگه همه این کارو کردی فارغ از یتت "مـــــردی..." منبع: http://tanhayebito6877. /

مردونگی

درخواست حذف اطلاعات

وقتي از دوست داشتن ی مطمئن نیستی "حق نداری"دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی ...وقتي ی رو سهم خودت نمیدونی" حق نداری"پیچ و تاب بدنش رو زیر و رو کنی ...وقتي موندنی نیستی "حق نداری"از آینده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی...وقتي دلت به بودنش شک داره "حق نداری""بهش ب عشقم..".وقتي همیشه دنبال يه حرفی،بحثی،سندی،بهانه ای که ترکش کنی"حق نداری "ادعای دوست داشتن کنی...وقتي به اعتماد ی تکيه گاه شدی ... "حق نداری"زمینش بزنی ...اگه همه این کارو کردی فارغ از یتت "مـــــردی..." منبع: http://tanhayebito6877. /

متن آهنگ من که آدم بدی نبودم علیشمس و مهدی جهانی

درخواست حذف اطلاعات

وقتي درو محکم بستیتا خوده صبح گريه خاطراتو دوره کاشکی میذاشتی برگردممنو تنهایی و شب منو بی حالیو تببا يه خ ر رو به شهربیدارم من کل شبمن که آدم بدی نبودم من که آدم بدی نبودممن که آدم بدی نبودم هه هی , من که آدم بدی نبودممن که آدم بدی نبودمبی تو سر دردو جنو بی تو بارونو خزونبیا برگرد سمته من يه باره دیگه بمونبی تو دستام سرده سرده بی تو چشمام گريه کردهبی تو قلبم پره درده بی تو رنگم زرده زردهبی تو سر دردو جنوبی تو بارونو خزونبیا برگرد سمته من يه باره دیگه بمونبی تو دستام سرده سردهبی تو چشمام گريه کردهبی تو قلبم پره دردهبی تو رنگم زرده زرده**يه جوری رفتو درم بستکه هنوز صدايه در توو سرم هستاینو فهمیدم همون لحظه که هر کی سنگدل تره برندستحتی ندارم نفس خستستمغزم میخونه مثه قفس در بستستتلخ شده واسه من هر لحظه نمیدونمعشقی تو دلش اصن هستاگه چشمام کبودن فقط واسه اینه که آدما حسودنهر موقع که نبودم پشتم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

يه روزی میرسه که مثله من میشی..به درد من دچار میشی،یروزی همینجایی وایمیستی که من ایستادم.....یروز میفهمی که چی میگفتم...یروز توام ازین شکل ربات گونه در میای...یروز توام یکشکل و یکنواخت میشه اخلاقت....یروز یاد من میفتی....من....یروز من در تو زنده .میشم نفس میکشم،یروز توام دچار کابوس من میشی...این عشق از سر هوا و هوس نبود..این عشق يه بوی دیگه ای داشت،يه حس دیگه ای....این حس خواست یچیزی رو یادم بده....من در تو نفس میکشم یک روز داغ من هم در دلت تازه میشه....منبع: http://hesebipayan. /

بودن و داشتن

درخواست حذف اطلاعات

انسان آنچنان به داشتن فرو می رود که به بودن خود غافل است. در واقع انسان به داشتن می شد به بودن نمی شد. در حالی که اصل بودن است انسان تا نباشد داشتن معنی ندارد و وقتي بودن را می فهمد تازه متوجه می شود چه چیزی داشتن آن مضر یا ثواب است. مبادا داشتنها از بودن جلوگیری کند. انسان وقتي به تعلقات دل بندد از بودن غافل و هر چه از بودن غافل باشد از شدن غافل می شود و وقتي شدن نباشد طفل باقی می ماند. پس فرق بین انسان کامل با طفل در شدن است......... ببینید چقدر طفل در دنیا داریم...منبع: http://khodshenasiii. /

صدای خدا

درخواست حذف اطلاعات

بر بال دانش سوار میشم انگار یک دنیا صدایم شده مثل خدای آفرینش شدم مثل ستاره تو دلم روشنه وقتي میبینم که صدای خدا میرسه به ماه و اون ستاره ها وقتي میبینم که بغل ابرها مینویسم و میخونم یا الله (داداش) منبع: http://del-del. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عشقم، عمرم، نفسم، سلام؛ می دونی چرا گفتم عشقم، آخه دلم به دِلِت بَستَس ! می دونی چرا گفتم عمرم، آخه جونم به جونِت بَستَس ! می دونی چرا گفتم نفسم، آخه اگه نباشی منم نیستم ! عزیزم، می دونی چقدر تنهام !؟ می دونی چقدر بِهت نیاز دارم !؟ به شلوغی دورم نگاه نکن، جات توی قلبم همیشه خاليه ! وقتي بهت فکر می کنم اگه بدونی چقدر احساس خوبی دارم وقتي می بینم کنارمی،دوسم داری! وقتي به قبلاً فکر می کنم، منظورم وقتيِ که دلم می گرفت، وقتي يه همدم می خواستم، وقتي يه سنگ صبور واسه گريه هام می خواستم، وقتي يه شونه واسه تکيه گام می خواستم، وقتي يه هم گريه واسه بغض گلوم می خواستم، وقتي يه لبخند واسه شادی هایم می خواستم، وقتي يه مشوق واسه پيشرفتام می خواستم و وقتي يه معشوق واسه قلب عاشقم می خواستم چقدر جاتُ توو قلبم خالی می دیدم ... حالا باورت میشه که عُمرمی که عشقمی، وجودمی !؟ فقط ازت يه چیزی می خوام عشقم

ارامش

درخواست حذف اطلاعات

شاید یکی از اروم ترین ریل ترین شبا رو گذروندم،انقد سبک شدم انقد حالم خوب شده،میدونی وقتي صدات رو میشونم وقتي حرفامو گوش میکنی احساس میکنم برای خودمی،خوده خودم،کاش داشتمت همین اسم موزیکه راسی؟ منبع: http://3kamhabs. /

سوالات

درخواست حذف اطلاعات

علت یک تنبلی طولانی مدت با وجود درک اینکه چقدر برام مضر چيه؟ واقعا چی انقدر منو تنبل کرده وقتي عملا دارم میبینم هر روز فقط با يه ساعت تلاش چقدر میتونم یاد بگیرم؟ چقدر میتونم کار انجام بدم؟ چطور وقتي با تمام پوست و استخونم دلم میخواد مفید باشم باز نمیتونم؟ چطور وقتي این همه رؤیای خوب ب ذهنم میرسه وقوی میتونم ب مدرسه ی استعداد ی ب تاثیر گذاریم در اینده ب يه عالمه رویا فکر کنم برای تحققشون تلاش نکنم؟ چطور وقتي حالم از این بی حوصلگی و وقت تلف همیشگی حالم بهم میخوره باز ادامش میدم؟ دلیلش نته؟ اگ اره پس وقتایی ک قطع چطور باز با چی وقتمو تلف میکنم؟ من مشکل جسمی دارم؟ چرا این همه به خودم ظلم میکنم؟ چرا وقتي میدونم میتونم از پسش بربیام براش تلاش نمیکنم؟ هنوز لذت تلاش و نچشیدم؟ من ک خیلی سعی خسته شدم دیگ. ولی این خستگی فوق فوقش ب يه تلاش خوب يه هفته ای منجر میشه. بعد اون دوباره تا يه ماه همون آش و

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بدبختی محض به نقطه ای تو زندگی میگن که دیگه برد و باخت معنی نداره. برنده و بازنده ای وجود ندارد. موقعیت فقط بین بازنده و بازنده تر میچرخه. اینجاست که تنها انگیزه ای که برای آدم میمونه گذروندن و سپری ه. تا وقتي برای نجات دست و پا میزنی و کمک میخوای همه میشن کرِ عالم. همه درگیر. همه مشغول. صاف میوفتی تو نقطه کورِ چشم های کور شده شون... ولی وقتي یاد گرفتی چطور باید از پس خودت بربیای و از باتلاق بیای بیرون. وقتي تو سکوت و انزوا راه بیرون اومدن رو پیدا کردی، در لحظه ی بلند شدن یکی به زور دستت رو میگیره و میگه من نجاتت دادم. من قهرمان توام. من کمک حال توام. آدم های منزجر کننده ای هستین. چی میدونی تو آخه؟ چی میدونی لعنتی؟ حتّی وقتي فکر میکنیم چقدر به هم نزدیک شدیم هم فرسخ ها بینمون فاصله ست. چقدر دوری م از هم. چقدر زیاد. لطفاً سعی کنید قهرمان خودتون باشید نه بقيه. به زندگی پوچ و مس ه و تنهای

لطفا زود بیا

درخواست حذف اطلاعات

وقتي تو نیستی من میشم بین این ادما مثل ی غریبه و تو هم همه ها گم میشم دنبال تو دنبال تو... زودتر برگرد... قرارمون ی روز بود... الان داره کم کم میشه دو روز اگه امروز هم برم نباشی چ کار کنم ... وقتي نیستی اصلا دوست ندارم بیام اونجا لطفا بیا... منبع: http://deltangiha0. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقتي رسیدم خونه مامان داشت با تلفن حرف میزد. قطع که کرد گفتم کاش جزئیاتشو نگفته بودی مامان..شاید راضی نباشه. گفت خوب وقتي هی میپرسه دروغ بگم؟ گفتم مامان همیشه هم دروغ بد نیست..میگفتی خبر ندارم.. بعد همینطور که میرفتم سمت آشپزخونه گفتم ناهار چی درست کردی:) گفت ماکارونی با ذوق گفتم واااقعا؟!!! آخ جون :) :* نیم ساعت بعد وقتي داشت ناهارو میکشید دیدم ته چینه..گفتم مامان!!!!! دروغ گفتی؟!!! گفت همیشه هم دروغ بد نیست هلیا خانم..نیم ساعت برای خودت خوشحال بودی:)) _ :| + بار آ ت باشه به من درس اخلاق میدی. _ چشم :))))منبع: http://helia1996. /

-__- خوشم نیومد ازش اصن خیلی بی ادب شده :"

درخواست حذف اطلاعات

چقد يه موقعی عاشق تعطیل شدن بودم...که مثلا زودتر پنجشنبه شه... اونوقت حالا چی؟ وقتي بهش فک میکنم که تا امروز فقط يه روز از این تعطیلات بی موقع گذشته حسه يه پاندای تنبل بهم دست میده و فقط میتونم دستمو بذارم زیر چونم و به طرح گلای روی دیوار چشم بدوزم و هر از گاهی نفسمو فوت کنم بیرون -___- خب من واقعا تو کتابخونه ی بیشتر میتونم به درسام برسم و الان حس میکنم خیلی عقب موندم از درسا :" +اون آدمه درون فیس تر از هر وقت دیگه ای نیگام میکنه و زیر لب میگه "سیرداغ بابا!!بیاااا!" + :))منبع: http://writerr. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

وقتي زندگی ات رو میریزی تو ٢ تا چمدون میری اون سردنیا که خونه ارزوهاتو بسازی کاش یکی بتونه بهت بفهمونه شاید بسازیش ولی هیچی ،هیچی ارومت نمیکنه وقتي دلت تنگ میشه نه بادی که همیشه میخواستی بزنه تو موهاتو... و نه... کاش یکی بتونه تو مغزت فرو کنه هیچ قهوه ای عطر و بوی خونه پدری رو تو خودش گم کنه... منبع: http://botekashmir. /

درد دل

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند بزرگ من می دانم که خیلی چیز ها در این دنیا هست که آنقدر زیباست و نوید دهنده که جایی برای شکایت نمی ماند اما خب هر بار که سعی از شکایت ها و گله هایم فرار کنم در دلم تپه ای ساختم از ن یتی ها و آنگاه بود که قلبم سرار غم گشت... وقتي من خ دارم با وسعتی بی انتها و ی که دنیایم برای بودن در راه او می گذرد دیگر گله و شکایت از بیگانه چرا؟ وقتي تمنایم پيش بزرگترین ها یدار دارد و وقتي که خدایم از عشق سیرابم می کند تمنای بیگانه چرا؟؟؟ مگر من آن مینو ی کوچک او نبودم؟ پس درد دیدار بیگانه چرا؟ خدا جانم یک خواهش از تو دارم... فقط اجازه نده به بهانه ی هر چیزی که اصلا برایم مهم نیست قلبم تیره گردد... من دگر تاب تنش های بسیار ندارم...منبع: http://paradise-minoo. /

قرمززززز

درخواست حذف اطلاعات

آدمها قرار نیست نگران ما باشننگران حالمون ، دلمون ، دغدغه هامون ، سلامتی مون ، آیند ه موناما يه آدم باید باشهکه نگران باشهنگران حال ه دلت ، وقتي ١ ماهه بچه ت و ندیدی نگران اشکاتنگران يه عالمه کاری که مونده و تو نمیدونی تو سرما چجوری بری سراغشوننگران غصه هاتحرفای نزده تمریضی ت که بی خیالش شدیيه آدم باید باشه که همیشه نگران ه همه ی اینا باشهولی اگه اون آدمنپرسه ح و وقتي بازم بچه ت نیستحدس نزنه چند ساعت جلو ع ش گريه کرديهمه ی دنیاش شاد تو نباشهاگه انقد غریبه باشه که نتونی بگی : با هم بریم سراغ کارام ، ماشین بیاری ....اگه انقد بلدت نباشه و واسش مهم نباشی که خودش بگه : تو این سرما کجا میری از این سر شهر به اون سر شهر .... وایسا با هم بریم اگه يه وقتي ولت کرده با مریضی ت و مرگت خبر خوشش بوده...حالا حتی نپرسه : خوبی ؟؟ بهتر شدی ؟وقتي انقدرررر ترسناک باشه حریم شکنی هاش که حتی نتونی بهش بگی : " اون

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تو شهرزاد، قسمت شیشمش باباهه به فرهاد میگه: همیشه از وجود معشوق تو بدن عاشق جا میمونه حتی اگه همدیگر و ترک کنن... و این بود که بعد ٢٠ سال گريه افتاد وقتي یاد عشقش کرد تو هیچوقت عاشق نبودی و خوشحالم برات چون هیچوقت نفهمیدی وقتي دلم برات تنگ شده چه حسی دارم وًچقدر منو بازی دادی دلم برات تنگ شده...منبع: http://rozegari-k-gozasht. /

نشانه های عشق حقیقی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از نشانه های عشق حقیقی آن است که به تو عشق ورزند بدون اینکه شایست اش را داشته باشی. اگر زنی به من بگوید عاشق توام چون روشنفکری، محترم هستی، برایم هديه می ی و ظرف ها را هم خوب می شویی، مرا ناامید کرده. چنین عشقی بیشتر عملی خودپسندانه به نظر می رسد. چقدر دلپذیر است که بشنوی من دیوانه ی توام، هرچند که روشنفکر و محترم نباشی. حتی اگر دروغگو، حرامزاده و خودبین باشی. #

قسمت های برگزیده از کتاب «نه تر و نه خشک»

درخواست حذف اطلاعات

من پيش از دیدن او تنها بودم . خج ی بودم . غمگین بودم . اما دلم مال خودم بود . می دانستم چه کنم . با دردهای خودم می ساختم . اما حالا عاشق شدم . عشق مرا گرم کرد . از تنهایی در آورد . اما غم عشق با همه ی شیرینی ، سخت جانم را آزار می دهد . اگر در هر نقطه از طبیعت عمیق شویم ، کم کم چیزهای درشت که زودتر به چشم می آیند ، محو می شوند . چیزهای تازه ای می بینیم ، دنیای کوچکمان بزرگ و بزرگ تر می شود . آفریدگار ، جهان را این گونه ساخته است . تو مرا اسیر کردی . وقتي به قصه ات گوش می دادم ، وقتي اسیر قصه ات شدم ، برایم زندان ساختی . حالا این جا زندان است . قفس است . وقتي قصه ای گفته می شود ، باد می ایستد ، گیاهان از قد کشیدن دست می کشند و پرندگان سیر جوجه هایشان را از یاد می برند . تا عاشق نشوی ، رهایی . وقتي عاشق شدی گرفتاری . تا عاشق نشدی آرزو نداری . آدم بی آرزو مرده است و وقتي آرزومند شدی ، دربن

revange

درخواست حذف اطلاعات

خدا کمکم کن حال اون نمونه موردی هم ب رم پرو فک کرده آدمه نکبتی خدا فقط ی فرصت دیگه :)))))))))))) فقط ی دونه حس انتقام توم زیاده بزار خالیش کنم بزار زهرمو بریزم خدااااااااااااااااااااااا چی شد جط آدما اینو حسابش ؟ خدا من منتظرم منبع: http://immortal-vampire. /

حیف که وان ندارم!!

درخواست حذف اطلاعات

کاری بهتر از دوش گرفتن توی دنیا هست!؟ دوش بگیری بعدش بری قدم بزنی یا قدم بزنی بعدش بری دوش بگیری صبح بعد از خواب شب قبل از خواب قبل از غذا بعد از غذا اصن وقتي ادم اعصاب نداره یا وقتي خیلی شادی حتی!!! میدونم هیچ مثل من دیوونه ی دوش گرفتن نیست اما خودمم نمیدونم چرا اینجوریم!!!منبع: http://princess1990. /

درد عشق ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی بعضی ترانه ها زبان حال آدمه ... بی کم و کاست ...! این ترانه رو با صدای بلند و با چشمهای خیس به یادت بارها خوندم ... تو آروم توی دلت کن که صدای حق حقت رو ی نشنوه عزیزم ... با درد عمیق دل من تو دیدی که مردم چه تو پيش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی تو زخمای قلبم رو بستی شکل رفتن این روزگار منو تو گريه تنها نزار منو از ادما پس ب ر منو دست خودم نسپار منو دست خودم نسپار جز تو هیشکی مهربون نبود با هجوم این درد زند منو از عشق من راحت جدا کرد من هنوز همون درد دیروزم آدمه همیشه هیشکی مثل من عاشقت نبود عاشقت نمیشه تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره از هر چی که میترسی اونو سرت میاره صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو باد هوای تو اینجا بود منو نجاتم میداد جز تو هیشکی مهربون نبود با هجوم این درد زند منو از عشق من راحت جدا کرد من هنوز همون درد دیروزم آدمه همیشه هیشکی مثل من عاشقت نبود عاشقت نمیشهمن

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

:تقدیم به تویی که ندارمت...میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم...وقتي دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم...ولی دوستت دارم...وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم...ولی دوستت دارم...وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ...ولی دوستت دارم ....آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم... دوستت دارم دارم کم میارم دلم تنگ شده و دیگه نا ندارم همش فکر توام همش بیقرارممنبع: http://betraylove. /

توروخدا

درخواست حذف اطلاعات

ایمان تو راجبه من چی فکر کردی فکر کردی تا ن بودی جاتو به ی دادم من ناراحتم که خبری ندادی دلم شورمیزد خب توام جايه من بودی دلت شورمیزد ایمانم به خدا دوست دارم من عاشقه توام جاتو به ی نمیدم راحتم خداحافظی ن اینو گفتم که حداقل بیای يه چیزی ب تو عشقه منيمنبع: http://imantara. /

ع ع ع

درخواست حذف اطلاعات

اگر یک روزی بفهمم که چرا جلوی آینه و تو آسانسور با موبایل از خودتون ع می اندازید و انگیزه تون چی می تونه باشه و مگه دور و برتون قحطيه آدمه که خودتون از خودتون ع می اندازید......خوشم می آد بدونم.منبع: http://dinargis. /

95-8-20

درخواست حذف اطلاعات

امشب خونتون بودیم و تو نبودی تبریز همایش بودنمی دونم چه همایشیساعت 1 برگشتیوقتي اومدی تو دلم ریخت مثل همون روزی که داشتیم واسه بابات آش پشت پا می پختیم!اون روز سعی اصلا بهت توجه نکنم ولی بدبختانه می تونم اعتراف کنم اون لباس ها رو فقط واسه این که تو ببینیم پوشیده بودمنمی دونم چرا نمی تونم از دلم بیرونت کنمهر موقع که می خوام به یکی دیگه فکر کنم تو میای جلو چشمم دلم راضی نمیشه ولی من اصرار می کنم که محبت یکی دیگه رو تو دلم بذارم هر موقع هم که می بینمت می بینم پووووووووووووف تمام این کارام باد هوا بود دوباره برگشتم سر خونه ی اولامروز بعد از مدت ها جنگ با دلم باز وقتي دیدمت محبت دلم به غلیان افتادوقتي صورتت رو آوردی تو نیم سانتی متری صورتم و من اجبارا سرم رو گرفتم پایین و سرخوش از حس شیرینی که زیر پوستم دویده بود شدم.وقتي داشتم خداحافظی می و يه سوال ازت پرسیدم زل زدی تو چشمام نتونستم چشمام رو ا

شمارش مع

درخواست حذف اطلاعات

الهی من قربون عشقم برم که داره میاد پيشم حس خودمو خوشگل واسه شوهریم که وقتي بعد از يه مدت منو میبینه قند تو دلش آب بشه. به بابا گفتم خودم تنهایی بیام سراغت که بیایم خونه.بابا گف منم دوس دارم بیام.سر راه واسه شوهریم يه دسته گل میگیرم که وقتي میاد بهش تقدیم کنم. قربون دستای خوشگلت که دلم واسشون يه ذره شده