رسانه
رسانه

سیره :: جستجو❓سیره و رفتار شخصى و اخلاقى (صلى الله علیه وآله)،

درخواست حذف اطلاعات

❓سيره و رفتار شخصى و اخلاقى (صلى الله علیه وآله)، چگونه بود؟❗️او قرآن مجسّم بود و اخلاق نیک او را ،قرآن مى ستاید و مى فرماید: «إِنَّکَ لَعَلى خُلُق عَظِیم»

سیره اهل بیت علیهم السلام

درخواست حذف اطلاعات

پای منبر محرم موضوع: سيره اهل بیت علیهم السلام مکان: رواق (قدس سره) (حرم مطهر رضوی) سخنران: حجت ال والمسلمین کاظمیان پور زمان: شنبه و ساعت 16:15 تاریخ: 22 و 28 آبان 1395منبع: http://menbaronline. /

سیره اهل بیت علیهم السلام

درخواست حذف اطلاعات

پای منبر محرم موضوع: سيره اهل بیت علیهم السلام مکان: رواق (قدس سره) (حرم مطهر رضوی) سخنران: حجت ال والمسلمین مقری زمان: پنجشنبه و ساعت 18:15 تاریخ: 20 و 21 آبان 1395منبع: http://menbaronline. /

ده اصل زندگی در سیره رضوی

درخواست حذف اطلاعات

پای منبر حرم موضوع: ده اصل زندگی در سيره رضوی مکان: رواق (قدس سره) (حرم مطهر رضوی) سخنران: حجت ال والمسلمین مدنی زمان: شنبه تا ساعت 20:00 تاریخ: 29 آبان 1395 تا 1 آذر 1395منبع: http://menbaronline. /

سبک وسیره اعظم

درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با سيره (ص)، یکی از منابع معرفت و قرآن است، چرا که سيره آن حضرت، ترجمان قولی و عملی قرآن است. وانگهی، سبک رفتار و محتوای گفتار، سکوت در برابر اعمال دیگران و امضای سنت های اجتماعی و مردود دانستن آنها برای همه مسلمانان، حجت شرعی و درس دینی می باشد که باید آنها را عملیاتی سازند.منبع: http://javananevatan. /

بیان سیره و حدیث اهل بیت علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

پای منبر محرم موضوع: بیان سيره و حدیث اهل بیت علیه السلام مکان: رواق (قدس سره) (حرم مطهر رضوی) سخنران: حجت ال والمسلمین طباطبایی زمان: شنبه تا پنجشنبه ساعت 10:20 تاریخ: 22 الی 27 آبان 1395منبع: http://menbaronline. /

رحمت و وحدت و مودّت پایه های سیره نبوی

درخواست حذف اطلاعات

رحمت و وحدت و مودّت پایه های سيره نبوی (ص) عامل وحدت بین مسلمانان جهان و بین همه انی است که فکر و عملشان به سمت نیکی و خیر میل می کند. رسول خدا(ص) علاوه بر اینکه ارزش های اخلاقی را بسیار ارج می نهاد، خود در سيره عملی اش مجسمه فضایل اخلاقی و ارزش های والای انسانی بود. ایشان در همه ابعاد زندگی با چهره ای شادان و کلامی دلاویز با حوادث برخورد می کرد. در واقع یکی از شاخصه های پراهمیت در گسترش شگفت انگیز دین مبین ، اخلاق نیک و کلام زیبا و پرجاذبه اکرم(ص) با انسان ها بود. نرمش و اخلاق نیک، هدیه الهی به بود تا ایشان را به پیشوایی مردمدار بدل کند. در سيره عملی (ص) صدها نمونه از اخلاق نیک و زیبا وجود دارد که هر کدام نشانگر قطره ای از اقیانوس عظیم حسن خلق آن حضرت است و همین حسن اخلاق، عامل وحدت بین مردم آن دوره بود؛ وحدتی که امروز، جامعه ی به آن تشنه است. در گفت وگو با حجت ال والمسلمین مسعود آذربایج

روش و سیره زند حضرت محمّدبن عبدالله(ص)

درخواست حذف اطلاعات

حضرت محمّد(ص) در زیّ و روش و منش فقرا می زیست و به اینگونه فقر هم افتخار مینموند چنانچه در حدیثی مشهور از حضرت آمده که فرمودند : الفقر ف ی (سيره إبن هشام ، و سيره حلبی ،و بحارالأنوار ،ج 6). و دیگر اینکه لحظه ای از اوقات خویش را بیهوده نمی گذرانید ، بلکه اوقات خود را به سه بخش تقسیم نموده بودند : بخشی را اختصاص به خدا و عبادت و راز و نیاز با معبودخویش ، بخشی را اختصاص به خود و اهل و عیال و نیازمندیهای منزل ، و بخشی دیگر را ، در برآوردن نیازهای مردم و تعلیم و نشر معارف دینی و اداره أمور جامعه ی و اصلاح مفاسد آن و سعی در رفع حوائج مسلمین و تحکیم روابط داخلی و خارجی و سایر أمور مربوط به حکومت ی می پرداختند .منبع: http://asre-zohur313. /

روش و سیره زندگی حضرت محمّدبن عبدالله(ص)

درخواست حذف اطلاعات

حضرت محمّد(ص) در زیّ و روش و منش فقرا می زیست و به اینگونه فقر هم افتخار مینموند چنانچه در حدیثی مشهور از حضرت آمده که فرمودند : الفقر ف ی (سيره إبن هشام ، و سيره حلبی ،و بحارالأنوار ،ج 6). و دیگر اینکه لحظه ای از اوقات خویش را بیهوده نمی گذرانید ، بلکه اوقات خود را به سه بخش تقسیم نموده بودند : بخشی را اختصاص به خدا و عبادت و راز و نیاز با معبودخویش ، بخشی را اختصاص به خود و اهل و عیال و نیازمندیهای منزل ، و بخشی دیگر را ، در برآوردن نیازهای مردم و تعلیم و نشر معارف دینی و اداره أمور جامعه ی و اصلاح مفاسد آن و سعی در رفع حوائج مسلمین و تحکیم روابط داخلی و خارجی و سایر أمور مربوط به حکومت ی می پرداختند .منبع: http://asre-zohur313. /

عد قضایی در سیره نبوی(صلی الله علیه و آله و سلم)

درخواست حذف اطلاعات

عد قضایی در سيره نبوی(صلی الله علیه و آله و سلم) عد " از مقدس ترین ارزشهای بشری است که در مقایسه با مقوله هایی چون ، دموکراسی و مساوات، برتر و مقدس تر است، زیرا "عدل" تأمین کننده همه آنها به شمار می رود. عدل همواره در گذر تاریخ، مورد توجه مردم و شمندان بوده است. حاکمان عادل و قاضیان عدل گستر، خاطره های زیبایی در اذهان مردم بر جای گذاشته و معیاری برای سنجش رفتار دیگران قرار می گیرند.منبع: http://rahmateslami95. /

اصول اداره جامعه در سیره نبوی

درخواست حذف اطلاعات

اصول اداره جامعه در سيره نبویسيره (صلی الله علیه و آله وسلّم) در اداره خلق همان نوع و یا سبک رفتار ایشان در اداره جامعه و مردم می باشد. در واقع رفتار (صلی الله علیه و آله وسلّم) آن قدر عمیق است که از جزئی ترین کارهای حضرت می توان قوانینی را است اج کرد و برای تمامی اعصار بر آن مبنا عمل کرد و از سبک و نوع خاص رفتار (صلی الله علیه و آله وسلّم) در اداره خلق به اصولی دست پیدا کرد که راهگشای بسیار مطلوبی برای همه مدیران موفق باشد. منبع: http://rahmateslami95. /

راههای کنترل خشم و غضب از نگاه باقر(2)

درخواست حذف اطلاعات

سيره باقر(علیه السّلام) در سيره اخلاقی باقر(علیه السّلام) آمده است: روزی یک نفر ی به آن حضرت جسارت کرد و گفت : «انت بقر؛ تو هستی.» بدون اینکه خشمگین شود، فرمود: «لا انا باقر؛ نه من باقرم.» ی گفت: تو پسر آن زن آشپز هستی؟ فرمود: آری مادرم یک بانوی آشپز بود. آن مرد برای اینکه را عصبانی کند، منبع: http://mehr17. /

مُلکِ خیالى

درخواست حذف اطلاعات

تو نه شاهین نه عقابى تو نه از سيره پاکان و خدایى تو همان بنده جسمى و زمانى تو به سر عاشق پرواز و رهایى تو به تن وارث آدم به دلت وسوسه ترک جنانى دست از عالم ربانى بدار عامى بى نام و نشان تو فقط چند صباح ن این ملک خیالىمنبع: http://pas-tafarda. /

مُلکِ خیالى

درخواست حذف اطلاعات

تو نه شاهین نه عقابى تو نه از سيره پاکان و خدایى تو همان بنده جسمى و زمانى تو به سر عاشق پرواز و رهایى تو به تن وارث آدم به دلت وسوسه ترک جنانى دست از عالم ربانى بدار عامى بى نام و نشان تو فقط چند صباح ن این ملک خیالىمنبع: http://pas-tafarda. /

راههای کنترل خشم و غضب از نگاه باقر(2)

درخواست حذف اطلاعات

سيره باقر(علیه السّلام) در سيره اخلاقی باقر(علیه السّلام) آمده است: روزی یک نفر ی به آن حضرت جسارت کرد و گفت : «انت بقر؛ تو هستی.» بدون اینکه خشمگین شود، فرمود: «لا انا باقر؛ نه من باقرم.» ی گفت: تو پسر آن زن آشپز هستی؟ فرمود: آری مادرم یک بانوی آشپز بود. آن مرد برای اینکه را عصبانی کند، منبع: http://mehr17. /

کارگاه تخصصی مدیریت اطلاعات در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)

درخواست حذف اطلاعات

به همت مرکز اطلاعات و مدارک ی، کارگاه تخصصی "مدیریت اطلاعات" برای اعضای شورای پژوهشی و هیات علمی و محققان پژوهشکده تاریخ و سيره اهل بیت (علیهم السلام) برگزار گردید.منبع: http://istgroup. /

سیرى در سیره مسوولین!

درخواست حذف اطلاعات

#یادداشت به لطفِ وجود شبکه هاى اجتماعى، خیلى از اتفاقات دیگر مثل سابق مخفى نمى ماند! از آن جمله سيره ى زندگى مسوولینى است که با اعتماد مردم به کرسى مى نشینند یا از سفره ى انقلاب ارتزاق مى کنند!نگاهى گذرا به صفحات اجتماعى آقازاده هاى(از ما بهترون) خیل کثیرى از مسولین، یک نکنه بسیار شگفت انگیز را در ذهن تداعى مى کند!آیا واقعا این ها آرمان ها و اه انقلاب بودند؟! تحصیلاتِ عالیه در کشورهاى اروپایى(بالاخص انگلستان)، ماشین هاى چند صدمیلیونى، لباس هاى چند میلیونى، مسافرت هاى غالبا خارجى، تفریحاتِ متفاوت، غذاها، رستوران ها، موبایل ها، کفش ها و زندگى هاى بى نهایت متفاوت از مردم! از همان مردمى که تا شب انتخابات عزیزان و ولى نعمت هاى پدران ایشان بوده اند و صبح انتخابات عوام و توده! همان هایى که تا شب انتخابات پشت تلفن "سرور گرامى هستند" و از فردا با "مشترک مورد نظر در دسترس نمى باشد" مواجه مى شوند!بای

سیره و سنت رضوی؛ راهنما و هدایتگر پیروان راستین نبوی

درخواست حذف اطلاعات

سيره و سنت رضوی؛ راهنما و هدایتگر پیروان راستین نبوی «سالروز شهادت رضا(ع) هشتمین پیشوای شیعیان»؛ «بررسی چالش های حمل و نقل ریلی» و «جایگاه قابل قبول سینمای ایران در سطح جهان» از جمله مهمترین موضوع های اجتماعی و فرهن است که برخی رو مه های 9 آذر 1395 به آنها پرداخته اند. منبع:ایرنامنبع: http://khoshoonat17. /

مسیر صلح ابدی در سیره (2)

درخواست حذف اطلاعات

مسیر صلح ابدی در سيره قسمت دوم اگر انسان کمترین انصاف و محدودترین اطلاعات از تاریخ صدر و دوران بعثت اکرم(ص) داشته باشد اعتراف خواهد کرد که اکرم و مسلمانان نه تنها خشونت طلب نبودند بلکه قربانی خشونت شدند، و بدترین و بیشترین ضربه ها را از ناحیه خشونتطلبان و کافران تحمل نمودند. بقیه در ادامه مطلب...منبع: http://nocruelty. /

معرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات

« گل ها» جلد دوم از مجموعه چهارده جلدی «سيره کاربردی چهارده معصوم» است که جلد اول آن با نام «هم نام گل های بهاری» برنده جایزه کتاب سال حوزه شد. در این مجموعه سعی می شود مسایل مختلف زند از دیدگاه اهل بیت بیان شود و هدف این مجموعه پاسخ به این سوال است که در روزگار امروز و برای انسان قرن بیست ویکم چگونه اهل بیت می توانند الگو باشند و چگونه آنها می توانند گرهی از زند مردم باز کنند. این سيره کاربردی که بیش از صد موضوع مثل محیط زیست و حقوق مخالفان را شامل می شود، برای نوجوانان نوشته شده است. این مجموعه با استفاده از منابع تاریخی نوشته شده است و جلد سوم آن درباره زند و شخصیت «حضرت زهرا» با نام «خاطر نازک گل» در دست تألیف است. منبع: http://merajplir. /

رحمت و وحدت و مودّت پایه های سیره نبوی

درخواست حذف اطلاعات

رحمت و وحدت و مودّت پایه های سيره نبوی (ص) عامل وحدت بین مسلمانان جهان و بین همه انی است که فکر و عملشان به سمت نیکی و خیر میل می کند. رسول خدا(ص) علاوه بر اینکه ارزش های اخلاقی را بسیار ارج می نهاد، خود در سيره عملی اش مجسمه فضایل اخلاقی و ارزش های والای انسانی بود. ایشان در همه ابعاد زند با چهره ای شادان و کلامی دلاویز با حوادث برخورد می کرد. در واقع یکی از شاخصه های پراهمیت در گسترش شگفت ان ز دین مبین ، اخلاق نیک و کلام زیبا و پرجاذبه اکرم(ص) با انسان ها بود. نرمش و اخلاق نیک، هدیه الهی به بود تا ایشان را به پیشوایی مردمدار بدل کند. در سيره عملی (ص) صدها نمونه از اخلاق نیک و زیبا وجود دارد که هر کدام نشانگر قطره ای از اقیانوس عظیم حسن خلق آن حضرت است و همین حسن اخلاق، عامل وحدت بین مردم آن دوره بود؛ وحدتی که امروز، جامعه ی به آن تشنه است. در گفت وگو با حجت ال والمسلمین مسعود آذربایجا

معرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات

« گل ها» جلد دوم از مجموعه چهارده جلدی «سيره کاربردی چهارده معصوم» است که جلد اول آن با نام «هم نام گل های بهاری» برنده جایزه کتاب سال حوزه شد. در این مجموعه سعی می شود مسایل مختلف زندگی از دیدگاه اهل بیت بیان شود و هدف این مجموعه پاسخ به این سوال است که در روزگار امروز و برای انسان قرن بیست ویکم چگونه اهل بیت می توانند الگو باشند و چگونه آنها می توانند گرهی از زندگی مردم باز کنند. این سيره کاربردی که بیش از صد موضوع مثل محیط زیست و حقوق مخالفان را شامل می شود، برای نوجوانان نوشته شده است. این مجموعه با استفاده از منابع تاریخی نوشته شده است و جلد سوم آن درباره زندگی و شخصیت «حضرت زهرا» با نام «خاطر نازک گل» در دست تألیف است. منبع: http://merajplir. /

نشست کتابخوان شهریور :معرفی کتاب گلها

درخواست حذف اطلاعات

این کتاب ک دای جایزه کتاب سال ولایت نیز می اشد. « گل ها» جلد دوم از مجموعه چهارده جلدی «سيره کاربردی چهارده معصوم» است که جلد اول آن با نام «هم نام گل های بهاری» برنده جایزه کتاب سال حوزه شد. در این مجموعه سعی می شود مسایل مختلف زندگی از دیدگاه اهل بیت بیان شود و هدف این مجموعه پاسخ به این سوال است که در روزگار امروز و برای انسان قرن بیست ویکم چگونه اهل بیت می توانند الگو باشند و چگونه آنها می توانند گرهی از زندگی مردم باز کنند. این سيره کاربردی که بیش از صد موضوع مثل محیط زیست و حقوق مخالفان را شامل می شود، برای نوجوانان نوشته شده است. این مجموعه با استفاده از منابع تاریخی نوشته شده است و جلد سوم آن درباره زندگی و شخصیت «حضرت زهرا» با نام «خاطر نازک گل» در دست تألیف است.منبع: http://arvandketab. /

فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:

درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی 2- سيره رسول خدا 2 جلدی جعفریان 3- ت رسول خدا صالح احمد العلی 4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان 5- تاریخ فیاض 6- سيره رسول خدا زریاب خویی 7- تاریخ تحلیلی شهیدی 8- تاریخ آیتی 9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ 10- تاریخ کمبریج 11- تاریخ منتظرالقائم 12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری 13- خاستگاه تشیع آقانوری 14- تاریخ تشیع خواجویان 15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری 16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری 17- تاریخ قنوات 18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی 19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی 20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان 21- تاریخ صدر زرگری نژاد 22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد 23- ت امویان طقوش 24- ت عباسیان طقوش 25- ت عباسیان خضری 26- ت امویان جرالد هاوتینگ 27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد 28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2 29- تاریخ ملل و ی بروکلمان 30- اسپانیای مسلمان

فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:

درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی 2- سيره رسول خدا 2 جلدی جعفریان 3- ت رسول خدا صالح احمد العلی 4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان 5- تاریخ فیاض 6- سيره رسول خدا زریاب خویی 7- تاریخ تحلیلی شهیدی 8- تاریخ آیتی 9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ 10- تاریخ کمبریج 11- تاریخ منتظرالقائم 12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری 13- خاستگاه تشیع آقانوری 14- تاریخ تشیع خواجویان 15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری 16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری 17- تاریخ قنوات 18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی 19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی 20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان 21- تاریخ صدر زرگری نژاد 22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد 23- ت امویان طقوش 24- ت عباسیان طقوش 25- ت عباسیان خضری 26- ت امویان جرالد هاوتینگ 27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد 28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2 29- تاریخ ملل و ی بروکلمان 30- اسپانیای مسلمان

اخلاق کارگزاران در سیره عملی (ص)

درخواست حذف اطلاعات

اخلاق کارگزاران در سيره عملی (ص) (ص)، با اینکه مقام رس و نبوت را داشت ولى زندگى و معا او در اجتماع آن چنان ساده و بى پیرایه بود که اگر در میان جمعى مى نشست، ناشناس مجبور بود بپرسد: کدامیک از شما محمد(ص) است... دوست داریم زندگى هایمان، سرشار از صمیمیت و خونگرمى و صفا باشد. حریم انسان ها و حرمت همگان، محفوظ بماند و معا هایمان نشأت گرفته از "فرهنگ قرآنى" و تعالیم مکتب باشد و این، یعنى «زندگى مکتبى ». منبع: http://rahmateslami95. /

ولادت رضاعلیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

رضا به چه شرطى ولایت عهدى را پذیرفت؟یکى از مسلّمات تاریخ این است که حضرت رضا شرط کرد که من به این شکل قبول مى کنم که در هیچ کارى مداخله نکنم و مسؤولیت هیچ کارى را نپذیرم. در واقع مى خواست مسؤولیت کارهاى مأمون را نپذیرد و به قول امروزیها ژست مخالفت را و اینکه ما و اینها به هم نمى چسبیم و نمى توانیم همکارى کنیم حفظ کند و حفظ هم کرد. (البته مأمون این شرط را قبول کرد.) مجموعه آثار شهید مطهرى ج 18 سیرى در سيره ائمه اطهار منبع: http://basij-alimohammadi. /

«سیره هزار نبی در علی(ع)

درخواست حذف اطلاعات

این حدیث را از یکی از اساتید که در تلویزون سخنرانی می کرد شنیدم که آقا صادق(ع) فرمود: کان فی علی سنه الف نبی. آیا این حدیث درست اگر هست لطفا سندی برام معرفی کنید. أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی عَلِیٍّ ع سُنَّةَ أَلْفِ نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِی نَزَلَ مَعَ آدَمَ ع لَمْ یُرْفَعْ وَ مَا مَاتَ عَالِمٌ فَذَهَبَ عِلْمُهُ وَ الْعِلْمُ یُتَوَارَثُ . { الکافی ج : 1 ص : 222بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وَرَثَةُ الْعِلْمِ یَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ ح4}منبع این حدیث همان گونه که در بالا آدرس دهی شده کتاب شریف کافی است و ترجمه ان این است که صادق علیه السلام فرمود: در علی علیه السلام سيره هزار از انبیای اله

تعلیم و تربیت در سیره رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

چکیده : آداب و روش های تعلیم و تعلم از مسائل مهم در حوزه آموزشی است که توجه و پایبندی به آن، راه رسیدن به اه آموزش و پرورش را هموار می سازد، اما این مهم با چالش هایی رو به روست. رضا علیه السلام به عنوان یک انسان کامل و ولی الله، احیا کننده همه صفات برجسته و شایسته اخلاقی بود. منبع: مقاله تعلیم و تربیت در سيره رضا علیه السلام، سید کاظم روح بخش - کارشناسی علوم قرآنی و حدیث برای مشاهده ادامه، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. منبع: http://tarbiaty. /

درسهایی از زندگی (ص): چگونه محبوب شوم؟

درخواست حذف اطلاعات

سهل بن سعد ساعدى گفت : مردى به خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله رسید و گفت : اى رسول خدا! مرا به عملى راهنمایى فرماى که وقتى آن عمل را انجام دهم ، محبوب خدا و خلق گردم . رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: به دنیا بى رغبت باش تا خداوند تو را دوست بدارد و به آنچه از دنیا در اختیار مردم است ، چشم پوش و بى اعتنا باش ، تا مردم تو را دوست داشته باشند. (سنن ابن ماجه ، ج 2، ص 1374.) منبع: یکصد و بیست درس زندگى از سيره حضرت محمد (ص )،حمید رضا کفاش منبع: http://nedayevahi. /

سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدارا و نرمش (94)

درخواست حذف اطلاعات

سيره رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدارا و نرمش (94) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : مدارا یکى از اصول اخلاقى است که در بهبود روابط اجتماعى نقشى مهم و اساسى دارد. اگر در جامعه‏اى از این اصل ارزشمند به درستى و به جا استفاده شود، از بسیارى از کجرویها، از جمله قطع روابط و کینه‏ورزى و دشمنى، جلوگیرى خواهد شد و اعضا و افراد آن جامعه با آرامش روانى بیشترى زندگى خواهند کرد. اما ظرفیت جریان مدارا و نرمش به عنوان اصلی قرآنی تا چه حدودی می تواند کاربرد داشته باشد و از مجوز قرآنی برخوردار باشد؟ آیا این یک اصل مطلق است؟ و همه جا حتی در اصول و قوانین دینی نیز جاری است؟ برای روشنگری و تبیین این اصل ابتدا باید به واژه­شناسی مدارا پرداخت: مدارا در لغت، به معنی نرمش و ملاطفت و رفق با مردم و چشمپوشی از خطای آ

سبک زندگی و سیره رضا(ع) 95/9/9

درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگی و سيره رضا(ع) فلسفه زندگی هر انسانی سبک زندگی او را می سازد. هر مسلمانی باید بر اساس آموزه های قرآنی و روایی فلسفه و سبک زندگی خود را سامان دهد. از آن جایی که در سبک زندگی رویه و روش هایی لازم است که انسان با مهارت آن ها ب کند، بهره مندی از سرمشق ها بسیار می تواند کمک و یاور انسان باشد. از جمله این سرمشق های معصوم و الهی می توان به رضا(ع) اشاره کرد. سيره عبادى رضا علیه‏السلام:برای هر مومنی عبادت مهم ترین دغدغه است؛ زیرا این عبادت است که دنیا و آ ت او را می سازد. بنابراین، هر مومنی به عبادت اهتمام می ورزد. ان(ع) نیز این گونه هستند و بر آن بودند که به عبادت محض و خالص بپردازند هر چند که همه ابعاد زندگی آنان عبادی است ولی توجه به عبادت محض چون و روزه و حج در دستور کار ایشان بود. از جمله اعمال عبادی رضا(ع) که بدان اهتمام داشتند عبارتند از: 1- یاد و ذکر خـدا:در آیات قرآنی بر ذکر و

کلامی از ان

درخواست حذف اطلاعات

- علی (ع) : بدانید آن که از ما خاندان « حضرت مهدی عج » که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سيره و روش و سایر ان از آل محمد (ص) رفتار می کند تا گِره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبۀ 150منبع: http://sarh83. /

معرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «رحمت نبوی، خشونت جاهلی» نویسنده: صابر اداک معرفی کوتاه: سنت و سيره (ص) پس از قرآن، مهم ترین مرجع در شناخت معارف ی و الگوی زند برای میلیون ها تن از پیروان این دین است. از این رو شناخت و احاطه بر زوایای مختلف سيره آن حضرت، همواره یکی از دغدغه های متفکران و عالمان مسلمان و نیز پژوهان و خاورشناسان بوده و در میان مطالعات ی جایگاه خاصی به خود اختصاص داده است.منبع: http://nafykhoshounat17. /

مهرورزی در سیره رفتاری اعظم (ص)

درخواست حذف اطلاعات

مهرورزی در سيره رفتاری اعظم (ص) نبی مکرّم (ص) به عنوان کامل‏ترین اسوه راستین بشریّت، نسبت به تمام مردم بسیار صمیمی و مهربان بود. آن بزرگوار با داشتن این خصلت ستودنی توانست در طول 23 سال دل‏های بسیاری را شیفته مکتب خویش کند و از منجلاب ضل به صراط مستقیم هدایت نماید. قرآن کریم در این زمینه می‏فرماید: «و ما ارسلناک الّا رحمةً للعالمین؛ ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» و اعظم (ص) فرمود: «اگر مهربانی و ملاطفت به صورتی مجسّم شود، آن چنان زیباست که خداوند مخلوقی زیباتر از آن را نیافریده است.» ابراز محبت و مهرورزی رسول خدا (ص) نه تنها شامل خانواده، دوستان و اهل ایمان می‏شد، بلکه مخالفین، از اخلاق نرم و شفقت‏ آمیز آن بزرگوار بهره‏مند می‏شدند. به همین جهت خداوند متعال رسول گرامی اش را در قرآن تحسین نموده و می‏فرماید: «انّک لعلی خلقٍ عظیم؛ یقیناً تو دارای اخلاق عظیم و نیکو هستی.» منبع: ht

عملکرد ت ی خاتم درقبال مرتدین و آغاز جنگهای رده (197)

درخواست حذف اطلاعات

عملکرد ت ی خاتم درقبال مرتدین و آغاز جنگهای رده (197) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : گفتار و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ، که از اوّلی سنّت گفتاری و از دوّمی سنّت کرداری تعبیر می شود، برای همه مسلمین حجّت است و بر اساس آموزه قرآنی، خاتم صلی الله علیه وسلم اسوه و الگوی مؤمنان معرّفی شده اند. بنابراین، معرفت به این که آن الهی در مواجهه به پدیده های گوناگون در جامعه ی، چه واکنشی نشان می داده، از اهمیت فراوانی برخوردار است و از بایسته های تحقیق و پژوهش به شمار می رود. آنچه در این جستار مورد بررسی قرار می گیرد موضوع یادشده، در عصر نبوی و جانشیان اوست؛ هدف پاسخ دادن به پرسمان های ذیل است: آیا در عصر نبوی ارتداد از دین صورت گرفته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سيره خاتم صلی الله علیه وسل

چکیده پایان نامه

درخواست حذف اطلاعات

عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی از دیدگاه طلبه: معصومه صابری، رهنما: سرکار خانم فاطمه شریف ف با توجه به اهمیت عقل و ضرورت تبیین مباحث اجتماعی بر مبنای عقلانیت دینی در جامعه ی، باید حوزه عمل و رفتار انسان مورد تعامل و تفکر ویژه عقلی و کلامی قرار گیرد. این پایان نامه در صدد تبیین «دیدگاه (ره) پیرامون عقلانیت دینی در حوزه رفتار اخلاقی» است؛ به بیان دیگر، تبیین رابطه عقلی دین در حوزه اخلاق و رفتار اخلاقی از دیدگاه و به بیان خاص تر، مبانی اصول و ویژگیهای عقلانی حاکم بر رفتار اخلاقی به عنوان زیر مجموعه دین و از دید به عنوان شمند دینی، وظیفه این پژوهش در نظر گرفته شده است. در این راستا اصول و ویژگیهای کلی و عقلی و مبتنی بر مبانی فوق که حاکم بر رفتار اخلاقی می باشند را از دیدگاه تیین خواهیم نمود. بر اساس تعالیم دین ، عقل و دین در تعریف صحیح از عقل، عقلانیت دینی پویا و کارآمدی را ارائه می نماید

تعدد زوجات

درخواست حذف اطلاعات

نظر یکی از دوستان به همراه پاسخ بنده را مطالعه می فرمایید: قلب زن و شوهر باید فقط متعلق ب هم باشه...نه هیچ دیگه..مثل علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها...وقتی یک مرد ، از همسرش توقع داره ک زهرایی باشه؛ در درجه ی اول خودش باید علی وار زند رو بلد باشه...![لبخند][پاسخ:] واقعیت اینه که من نمی دونم چطور می شه از زند حضرت علی ع الگو گرفت.این اتفاق با همسرشون را ببینم یا ازدواج های هم زمان بعدی که در آن زمان هم حضرت علی ع الگوی ما هست.آیه قرآن از تعدد زوجات که صحبت می کنه گویا در درجه اول تعدد را مطرح می کند و بعد می فرماید اگر نمی توانید یک همسر داشته باشید.سيره همیش ائمه بر تعدد زوجات بوده است. حال هم را رها کنم و بگویم در مدتی خاص یک یک همسر داشت!؟یا مثلا حضرت عیسی ع که همسری نداشت می تواند الگوی ما باشد؟ ص است بالا ه.از بین این اتفاقات باید الگو و سيره همیش را شناخت و استثنائات را

شیوه دلبری

درخواست حذف اطلاعات

سيره ای دارد عجب در دلبری عشوه پیدا بوسه پنهان میدهد. ماه مبارک رمضان ماه عبادتی شیرین و لذت بخش است. البته برخی هم این عبادت را سخت، طاقت فرسا و بی حال کننده می بینند. راز این دوگانی نگاه به روزه، شیوه دلبری است. یا دلبر را نشناخته اند ویا عشوه گری دلبر سخت آنان را برآشفته و یا احیاناً بوسه پنهانی دلبر را تجربه نکرده اند. روزه دست کشیدن اختیاری از تمتعات نفسانی است برای رسیدن به لذتی نه بلکه نفسانی و . ایجاد هجرانی است برای وصالی مادی و معنوی. ضعف، بیحالی، سستی و تحلیل قوا لازمه یک عشقبازی بی اختیار است اما با روزه خود به استقبال این هیاهوی دلدادگی می روی. البته روزه افراد عادی در روز است و عشقبازان حرفه ای، شب را برای بوسه های پنهانی انتخاب می کنند. روزه هادی علیه السلام از این حکمت شگفت روزه برداشته: «السهر ألذ للمنام، والجوع یزید فی طیب الطعام» بیداری سحر خو لذت بخش بدنبال دارد و گرس

کلامی از ان

درخواست حذف اطلاعات

- علی (ع) : بدانید آن که از ما خاندان « حضرت مهدی عج » که فتنه های آینده را دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همان سيره و روش و سایر ان از آل محمد (ص) رفتار می کند تا گِره مشکلات را باز کند و ملت های اسیر را آزاد و جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و نابود سازد و حق جویان پراکنده را جمع کند. نهج البلاغه خطبۀ 150منبع: http://sarh83. /