رسانه
رسانه

سیمرغ :: جستجوlies in our lifes

درخواست حذف اطلاعات

-سيمرغ...؟هوی!سمیرغ! -بنال دهمرغ. [با کج خلقی-حتی سعی می کند منقارش را کج کند اما موفق نمی شود.دَتس سد.] -یه مشت مرغ با پر و بال ش ته اومدن میگن میخوان تو رو ببینن! سيمرغ در حال یوتیوب گردی است.برای همین با ذکاوت خاصی که مخصوص سيمرغ های در حال یوتیوب گردی ست میگوید: -بهشون بگو خودشون سی تا هستن.میشن سيمرغ. -اخه سی تا که نیستن! -بابا اینا اینقد احمقن که تا اینجا اومدن دنبال من.داشتن چنین حماقتی عمرن گذاشته باشه شمردن یاد گرفته باشن. ...و دهمرغ با حسرت به سبمرغ نگاه میکند که انقدر معروف شده که کلی مرغ را کشانده انجا.چرا هیچ دنبال دهمرغ نمی گردد؟منبع: http://nevesht-gah. /

ابد و یک روز

درخواست حذف اطلاعات

های خوب را باید دید حتی اگر از عمق جانت به درد و غم کشانده شوی گاهی زن را باید در هزار چهره دید و میان ن گرفت از 4 خواهر و یک مادر و گفت زن بودن چه شا اری است در خلقت. ابد و یک روز داستان دختر بودن مادر بودن زن بودن و بودن است بله بودن ابد و یک روز ی به کارگردانی و نویسند سعید روستایی و تهیه کنند سعید ملکان محصول سال ۱۳۹۴ است. ابد و یک روز در طول نمایش مورد توجه عموم و منتقدین قرار گرفت و توانست ۹ سيمرغ بلورین (۶ سيمرغ در بخش اصلی، ۲ سيمرغ -بهترین و بهترین کارگردانی-در بخش نگاه نو و سيمرغ بهترین از نگاه تماشاگران) سی و چهارمین دوره جشنواره فجر را به دست آورد.منبع: http:// adam. /

دست نوشته ی «جهانگیر هدایت» برای انجمن داستان سیمرغ نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

دست نوشته ی «جهانگیر هدایت» ، برادرزاده ی «صادق هدایت» و مدیر بنیاد ادبی «صادق هدایت» برای انجمن داستان سيمرغ نیشابور جناب آقای مصطفی بیان انجمن داستان سيمرغ نیشابور درختِ تنومندِ فرهنگ و ادب ایران ریشه عمیق و شاخه های بسیار دارد که از والاترین شئون فرهنگ و تمدن ایران است. بسیار خوشحالم که شاخه ای از این درخت روشنی بخش شهرِ زیبایِ نیشابور است. امیدوارم انجمن داستان سيمرغ نیشابور در ترویج این مهم کارساز ، فعال و یاری دهنده باشد. دوستدار جهانگیر هدایت 1395/05/26 تهران منبع: http://mostafa-bayan. /

ابد و یک روز

درخواست حذف اطلاعات

های خوب را باید دید حتی اگر از عمق جانت به درد و غم کشانده شوی گاهی زن را باید در هزار چهره دید و میانگین گرفت از 4 خواهر و یک مادر و گفت زن بودن چه شا اری است در خلقت. ابد و یک روز داستان دختر بودن مادر بودن زن بودن و بودن است بله بودن ابد و یک روز ی به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی و تهیه کنندگی سعید ملکان محصول سال ۱۳۹۴ است. ابد و یک روز در طول نمایش مورد توجه عموم و منتقدین قرار گرفت و توانست ۹ سيمرغ بلورین (۶ سيمرغ در بخش اصلی، ۲ سيمرغ -بهترین و بهترین کارگردانی-در بخش نگاه نو و سيمرغ بهترین از نگاه تماشاگران) سی و چهارمین دوره جشنواره فجر را به دست آورد.منبع: http:// adam. /

معرفی مجموعه کتابهای سیمرغ در جشن کتاب مرکز ثابت

درخواست حذف اطلاعات

مربی امور روستایی شهرستان فریدونکنار به معرفی مجموعه کتاب های سيمرغ در هفته کتاب و کتابخوانی پرداختند. این معرفی کتاب که در جشن کتاب مرکز ثابت برگزار شد به این نحو بود که داستانی از عناوین کتاب ساخته شد و کتابهای مربوطه توسط کیف قصه که بدین منظور تهیه(ساخته)و در این جشن ارائه شد. هدف از این برنامه آشنایی اعضا به مجموعه کتاب های دو زبانه سيمرغ و آشنایی با زبان های شیرین محلی ای مختلف ایران عزیزمان است. منبع: http://sayyar-fereydonkenar. /

معرفی مجموعه کتابهای سیمرغ در جشن کتاب مرکز ثابت

درخواست حذف اطلاعات

مربی امور روستایی شهرستان فریدونکنار به معرفی مجموعه کتاب های سيمرغ در هفته کتاب و کتابخوانی پرداختند. این معرفی کتاب که در جشن کتاب مرکز ثابت برگزار شد به این نحو بود که داستانی از عناوین کتاب ساخته شد و کتابهای مربوطه توسط کیف قصه که بدین منظور تهیه(ساخته)و در این جشن ارائه شد. هدف از این برنامه آشنایی اعضا به مجموعه کتاب های دو زبانه سيمرغ و آشنایی با زبان های شیرین محلی ای مختلف ایران عزیزمان است. منبع: http://sayyar-fereydonkenar. /

معرفی مجموعه کتابهای سیمرغ در جشن کتاب مرکز ثابت

درخواست حذف اطلاعات

مربی امور روستایی شهرستان فریدونکنار به معرفی مجموعه کتاب های سيمرغ در هفته کتاب و کتابخوانی پرداختند. این معرفی کتاب که در جشن کتاب مرکز ثابت برگزار شد به این نحو بود که داستانی از عناوین کتاب ساخته شد و کتابهای مربوطه توسط کیف قصه که بدین منظور تهیه(ساخته)و در این جشن ارائه شد. هدف از این برنامه آشنایی اعضا به مجموعه کتاب های دو زبانه سيمرغ و آشنایی به زبان های شیرین محلی ای مختلف ایران عزیزمان است. منبع: http://sayyar-fereydonkenar. /

مدیر امور آبفاشهری سیمرغ خبر داد: اجرای مانور رفع ش تگی خط انتقال و آلودگی آب در

درخواست حذف اطلاعات

اجرای مانور رفع ش تگی خط انتقال و آلودگی آب در سيمرغ مدیر امور آبفاشهری سيمرغ از برگزاری اجرای مانور رفع ش تگی خط انتقال و آلودگی آب در این امور خبر داد. به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، عبدالعلی برزگر با بیان اینکه این مانور در راستای پ ند غیرعامل برگزار شد، افزود: در این مانور فرضی، با گزارش ش تگی و مشاهده تغییر رنگ آب، همکاران شبکه و انشعابات به محل مورد نظر اعزام شدند. وی، ادامه داد: اکیپ فنی وآزمایشگاهی با حضور در محل ش تگی و انجام آزمایشات کیفی و کمی آلودگی نمادین آب را تایید د . مدیر امور آبفاشهری سيمرغ، تصریح کرد: پس از تایید آلودگی آب، پمپهای فعال در تاسیسات آبرسانی از مدار خارج و نسبت به رفع آلودگی به وسیله تخلیه آب پس از رفع ش تگی اقدام شد. آقای برزگر، گفت: پس از انجام اقدامات لازم، در مدت کوتاه تاسیسات تعمیر و وارد مدار بهره برداری شد.منبع: http://prabfamazandaran. /

عمری شب و روز در تفکر بودیم / سرگشته درآمدیم و حیران رفتیم

درخواست حذف اطلاعات

هرکه در وی باخت جان از خود برستدر ره جانان ز نیک و بد برست جان فشانید و قدم در ره نهیدپای کوبان سر بدان درگه نهید هست ما را پادشاهی بی خلافدر پس کوهی که هست آن کوه قاف نام او سيمرغ سلطان طیوراو به ما نزدیک و ما زو دور دور در حریم عزتست آرام او نیست حد هر زفانی نام او صد هزاران دارد بیش ترهم ز نور و هم ز ظلمت پیش در در دو عالم نیست را زهره ایکو تواند یافت از وی بهره ای دایما او پادشاه مطلق استدر کمال عز خود مستغرق است او به سر ناید ز خود آنجا که اوستکی رسد علم و د آنجا که اوست نه بدو ره،نه شکیبایی ازوصد هزاران خلق سو ازو سيمرغ خوانیعطارمنبع: http://tabiat1. /

سیمرغ.....

درخواست حذف اطلاعات

سيمرغ بلورین بهترین بازیــــــــــــــــگر نقش اول اهدا می شود به... گـمشــــــده ی مــــــــــــــن... که اگـــــــــر چه در بیداری متعلق من نیست اما بازیـــــگر نقش اول رویاهای مـــــن است منبع: http:// akeaftab77. /

عاشقانه هایم...

درخواست حذف اطلاعات

در سپیده صبح امید ،پرواز ده که چهچه مستانه ات را با آواز غم ان ز مرغ خیالم...پر بگشاز تا لب پنجره غبار رفته جانم...صدا سرده و با نغمه دل نوازت ، تارهای مندرس قلبم را عاشقانه به بازی ر...شادی را تا عمق دلم وسعت بخش...گوشم را مجبور به شنیدن سخن عشق کن تا عاشقانه بشنوم و دگربار عاشقشوم...و این بار باور کنم ،در پشت آن پنجره ت تار تنیده تهی از احساس هنوزنوای زند جاریست بخوان از مرغکم با مرغ دلم مستانه مستانه ...شاخه ها سست است و طوفان موذیانه در راه،شاخه می لرزد وباد بی رحم است ! اما تو بخوان که باور دارم ایمان به پروازداری...بخوان سيمرغ من بخوان که بودنت چنان افسانه سيمرغ است...منبع: http://zarzar7878. /

سیمرغ بی یال و پر

درخواست حذف اطلاعات

در اوا مهر ماه هستیم و یادم افتاد در آ ین روزمهر ماه سال هفتاد و دو یک روز همه ما را جمع د و مسعود رجوی گفت که از طرف شورای به اصطلاح ملی مقاومت به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده است و بعدش این رئیس جمهور که در اصل برگزیده شوهرش بود مادام العمر شد و بعدش ایشان یک بند به انقلاب کذایی شان بنام خودش تحت عنوان بند" ر" افزود و بعدش هم که آقای رجوی در سی مهر ماه ایشان را به فرانسه فرستاده است و گفت این سيمرغ رهایی هست که می رود در آنجا بال مقاومت یعنی همان شورای دست سازش را از نزدیک کند و من هم در عراق بال نظامی مقاومت یعنی به اصطلاح بخش را فرماندهی می کنم تا سرنگونی را محقق کنیم .و به همین مناسبت همه ساله در هفته آ مهر ماه یک هفته بایستی در قرار گاه اشرف تحت عنوان هفته سيمرغ جشن برگزار می کردیم . وی آنموقع همچنین گفت که این سيمرغ رهایی موشک استراتژیکی بخش هست که پرتاب می شود و دیگر به عراق بر نمی

زیارت سبمره

درخواست حذف اطلاعات

تمام دلیل "هست بودن" م را چونان پرنده ای ، به منقار عشق برگرفتم و تا آشیان سيمرغ برکشیدم.و اینک از فاصله ای دور- که برای من نزدیکتر از رگ گردن است- نظاره گر خلوت اویم.اینجا ی زیارت نامه نمی خواند! سکوت محض است. اینجا ی به تماشای هستی اش نشسته.اینجا غلامی است که بندگی خواجه اش را حتا به زبارت سيمرغ نفروخته. گرچه زبان گفتنش نیست اما به اندازه تمام همهمه های پاک زائران و نجوای دردمندانه مسافران حضرت دوست، در دلش نجوا و و حرف هست. اینجا صدای زیارت خواندن بگوش نمی رسد. ی اینجا تمام وجودش زبارت شده. زبارت عشق. دیدار خدا.. منبع: http://frb-bhr. /

سیمرغ بی یال و پر

درخواست حذف اطلاعات

در اوا مهر ماه هستیم و یادم افتاد در آ ین روزمهر ماه سال هفتاد و دو یک روز همه ما را جمع د و مسعود رجوی گفت که از طرف شورای به اصطلاح ملی مقاومت به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده است و بعدش این رئیس جمهور که در اصل برگزیده شوهرش بود مادام العمر شد و بعدش ایشان یک بند به انقلاب کذایی شان بنام خودش تحت عنوان بند" ر" افزود و بعدش هم که آقای رجوی در سی مهر ماه ایشان را به فرانسه فرستاده است و گفت این سيمرغ رهایی هست که می رود در آنجا بال مقاومت یعنی همان شورای دست سازش را از نزدیک ی کند و من هم در عراق بال نظامی مقاومت یعنی به اصطلاح بخش را فرماندهی می کنم تا سرنگونی را محقق کنیم .و به همین مناسبت همه ساله در هفته آ مهر ماه یک هفته بایستی در قرار گاه اشرف تحت عنوان هفته سيمرغ جشن برگزار می کردیم . وی آنموقع همچنین گفت که این سيمرغ رهایی موشک استراتژیکی بخش هست که پرتاب می شود و دیگر به عراق بر ن

تبریک فرجود شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی بمناسبت 25 اردیبهشت روز فردوسی

درخواست حذف اطلاعات

25 اردیبهشت روز فردوسی گرامی باد تبریک به تمامی همکاران و تشکر از محمود فاضل عضو شورایعالی نظام پزشکی و بزرگوارانی که ضمن پاسداشت روز فردوسی ....سيمرغ درمانگر را بعنوان سمبل درمان به سازمان نظام پزشکی ارایه نمودند و مانع از آن شدند که نماد سيمرغ از سوی کشورهای همسایه شمالی بعنوان میراث معنوی آنها ثبت شود. با احترام شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی

تبریک فرجود شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی بمناسبت 25 اردیبهشت روز فردوسی

درخواست حذف اطلاعات

25 اردیبهشت روز فردوسی گرامی باد تبریک به تمامی همکاران و تشکر از محمود فاضل عضو شورایعالی نظام پزشکی و بزرگوارانی که ضمن پاسداشت روز فردوسی ....سيمرغ درمانگر را بعنوان سمبل درمان به سازمان نظام پزشکی ارایه نمودند و مانع از آن شدند که نماد سيمرغ از سوی کشورهای همسایه شمالی بعنوان میراث معنوی آنها ثبت شود. با احترام شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکیمنبع: http://farjoud. /

ایستاده در غبار

درخواست حذف اطلاعات

ایستاده در غبار ی است مستند گونه با پردازش عالی و نوعی از بیان که عالی منظورش را می رساند دوستش داشتم اگر چه لحظاتی در سینما دلم میخواست از جایم بلند شوم یک دوری بزنم و برگردم حوصله سر بر نیست شبیه اخبار است ایستاده در غبار ی به کارگردانی و نویسند محمدحسین مهدویان و تهیه کنند حبیب الله والی نژاد محصول سال ۱۳۹۴ است. این برای حضور در بخش نگاه نو سی و چهارمین دوره جشنواره فجر انتخاب شد. ایستاده در غبار به خاطر خلاقیت های کم نظیر سازانش، مورد توجه عموم و منتقدین قرار گرفت و سيمرغ بلورین بهترین جشنواره فجر ۱۳۹۴ را از آن خود کرد.[۱] ایستاده در غبار در تاریخ ۱۹ داد ۱۳۹۵ در سینماهای ایران اکران شده است. خلاصه داستان احمد که دوران نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های مشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرزهای ایران رقم می خورد. این دربارهٔ زن

ایستاده در غبار

درخواست حذف اطلاعات

ایستاده در غبار ی است مستند گونه با پردازش عالی و نوعی از بیان که عالی منظورش را می رساند دوستش داشتم اگر چه لحظاتی در سینما دلم میخواست از جایم بلند شوم یک دوری بزنم و برگردم حوصله سر بر نیست شبیه اخبار است ایستاده در غبار ی به کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد محصول سال ۱۳۹۴ است. این برای حضور در بخش نگاه نو سی و چهارمین دوره جشنواره فجر انتخاب شد. ایستاده در غبار به خاطر خلاقیت های کم نظیر سازانش، مورد توجه عموم و منتقدین قرار گرفت و سيمرغ بلورین بهترین جشنواره فجر ۱۳۹۴ را از آن خود کرد.[۱] ایستاده در غبار در تاریخ ۱۹ داد ۱۳۹۵ در سینماهای ایران اکران شده است. خلاصه داستان احمد که دوران نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های مشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرزهای ایران رقم می خورد. این درباره

دنیای زیبای قصه ها

درخواست حذف اطلاعات

شروع تابستان که شد مجموعه کتاب های سيمرغ ،اعضاء قصه خوان را به جمع دوستداران قصه گو کشاند و ثمر بخش این شوق و ذوق، معرفی این کتب توسط اعضاء بود تا خاطرات دنیای زیبای قصه ها را باز هم تجربه کنند. منبع: http://sosostari. /

ع بازیگران زن در جشن خانه سینما

درخواست حذف اطلاعات

ع بازیگران زن در جشن خانه سینما جشن خانه سینما با حضور بازیگران زن سرشناس کشورمان همراه شد. ع های اختصاصی سيمرغ از حضور بازیگران زن در جشن خانه سیما 95 را مشاهده می کنید. نیکی کریمی در جشن خانه سینما آزاده صمدی در جشن خانه سینما 95 هانیه توسلی در جشن خانه سینما چهره ملیکا شریفی نیا در جشن خانه سینما چهره خندان لیلا بلوکات در جشن خانه سینما شبنم قلی خانی و الهه حصاری در جشن خانه سینما پانته آ بهرام در کنار ساره بیات چهره خاص ترلان پروانه در جشن خانه سینما تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سيمرغاختصاصی سيمرغمنبع: http://saadatlu. /

ع بازیگران زن در جشن خانه سینما

درخواست حذف اطلاعات

ع بازیگران زن در جشن خانه سینما جشن خانه سینما با حضور بازیگران زن سرشناس کشورمان همراه شد. ع های اختصاصی سيمرغ از حضور بازیگران زن در جشن خانه سیما 95 را مشاهده می کنید. نیکی کریمی در جشن خانه سینما آزاده صمدی در جشن خانه سینما 95 هانیه توسلی در جشن خانه سینما چهره ملیکا شریفی نیا در جشن خانه سینما چهره خندان لیلا بلوکات در جشن خانه سینما شبنم قلی خانی و الهه حصاری در جشن خانه سینما پانته آ بهرام در کنار ساره بیات چهره خاص ترلان پروانه در جشن خانه سینما تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سيمرغاختصاصی سيمرغمنبع: http://saadatlu. /

سیمرغ و زال

درخواست حذف اطلاعات

سام نریمان، زابل و از پهلوانان سر آمد ایران زمین بود ولیکن فرزندی نداشت . سالها گذشت و خداوند به وی فرزندی داد . کودکی سفید و سرخ و زیبا رو ولیکن با موهای سفید همچون موهای پیرمردان . ی جرات نمی کرد که این خبر را به سام برساند ، تا اینکه دایه کودک که زنی شیردل بود به نزد سام رفت و گفت : این روز بر سام فرخنده باشد که آنچه از خداوند می خواستی به تو عطا کرد . بیا و فرزندت را ببین که تمامی اندام او زیبا است و هیچ زشتی در او نخواهی دید ، تنها همانند آهو موی سفید دارد . ای پهلوان بخت تو اینگونه بود و نباید دلرا غمگین کنی . منبع: http://amingamesandroid. /

مراسم یادواره در سیمرغ برگزار شد

درخواست حذف اطلاعات

رییس اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر ، در مراسم یادواره که در حسینیه دستکنده کلا شهرستان سيمرغ برگزار شد ، گفت : زنده نگه داشتن یاد ی انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است . به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر ، حجت ال رضا ذاکری در این مراسم که عصر روز پنج شنبه 20 آبان ماه 95 برگزار شد ، زنده نگه داشتن یاد ی انقلاب را باعث تداوم حرکت انقلاب ی ذکر کرد و گفت : باید با عمل به وصایای که تبعیت از ولایت و پاسداری از انقلاب ی بود در تبیین اه والای بیش از پیش تلاش کنیم . رییس اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر با بیان این که دو قطره در نزد خدا جایگاه والایی دارند ، افزود : قطره خونی که در راه خدا ریخته شود و اشکی که در دل شب از خوف خدا بر زمین ریخته شود ارزش بسیار زیادی دارد . وی تصریح کرد : با اسوه و الگو قرار دادن مکتب عاشورا و قیام حسین(ع) در راه احیای فرهنگ ناب محمدی از جان خود

آ زندگی نیکو دمند در بیمارستان

درخواست حذف اطلاعات

گویندگی در رادیو سرآغاز فعالیت نیکو دمند بود اما " آ " زندگی او در بیمارستان ابن سینا رقم خورد. نیکو دمند هنرمند پیش وت عرصه بازیگری و گویندگی کشورمان در پنجمین روز از آبان سال 1311 متولد شد. نیکو دمند فعالیت خود را از سال 1337 با گویندگی در رادیو و همچنین فعالیت سینمایی او با بازی در " آ " در سال ۱۳۶۹ شروع شد. "قاب های خالی"، "عشق گمشده"، "آژانس دوستی"، "کت جادویی"، "مادر"، "همسایه ها"، "هفت سنگ"، "همه فرزندان من"، "آوای فاخته" و " ان مادربزرگ" از جمله آثار تلویزیونی هستند که زنده یاد دمند در آن ها به ایفای نقش پرداخته است. این هنرمند پیش وت همچنین در عرصه سینما نیز با ایفای نقش در تعدادی از آثار خاطره انگیز، تصویری به یاد ماندنی را در ذهن تماشاگران بر جای گذاشت به نحوی که مخاطبان، ایفای نقش او در آثار سینمایی همچون "بازیچه"، "راز گل شب بو"، "قلب های نا آرام"، "صبحانه ای برای دو نفر"،

نمایشگاه ع علیرضا نوروزی

درخواست حذف اطلاعات

ب ایی نمایشگاه ع « بلورهای تیان شان » در نیشابور س رست اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابور دراین خصوص اظهار کرد: همزمان با بزرگداشت هفته تربیت بدنی برای نخستین بار نمایشگاه ع " تیان شان " آثار علیرضا نوروزی هیمالیا نورد نیشابوری با همکاری شهرداری ، نمایشگاه بین المللی خیام ، انجمن کتاب سيمرغ ، اداره ورزش وجوانان ، انجمن سینمای جوان و اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابور در راستای معرفی قلل فلات پ ب ا گردیده است. عباس کرخی گفت: نمایشگاه ع " بلورهای تیان شان " آثار علیرضا نوروزی هیمالیا نورد نیشابوری تعداد 50 قطعه ع در ابعاد 70*50 بصورت رن از قلل فلات پ شامل سامانی ، کورژنفسکایا، لنین ،پوبدا وخا نتان گری در کشورهای تاجی تان وقرقیزستان می باشد. وی خاطرنشان کرد: هدف از ب ایی این نمایشگاه در معرض دید گذاشتن توانمندی ها و هنر ورزشکاران عکاس است ، تا هم کاراین هنرمنددر بوته نقد و بررسی قرار رد وباعث آشنایی

مبدا نژادهای انسان

درخواست حذف اطلاعات

مبدا نژادهای انسان میخاییل نستورخ مطالعه نژادها بخودی خود شاخه ای از دانش انسان شناسی است علمی که نژاد های انسانی را طبقه بندی میکند و چگون تکامل نژادها را تحت تاثیر عوامل بیولوژیک ، جامعه شناسی و اقتصادی مطالعه می نماید، علمی تازه کار که با مسائل و مشکلاتی فراوان روبرو است. علم انسان شناسی شوری نژادهای انسانی را اشکال بیولوژیک نوع انسان میداند که در طول تکامل خود شکل گرفته اند. نژاد شناسان در جریان مطالعه خود به رشته هایی از علوم مانند کالبد شناسی، فیزیولوژی، جنین شناسی و دیرین شناسی متکی هستند. منبع: کانال تلگرام کتابخانه سيمرغ

دنیای زیبای قصه ها

درخواست حذف اطلاعات

شروع تابستان که شد مجموعه کتاب های سيمرغ ،اعضاء قصه خوان را به جمع دوستداران قصه گو کشاند و ثمر بخش این شوق و ذوق، معرفی این کتب توسط اعضاء بود تا خاطرات دنیای زیبای قصه ها را باز هم تجربه کنند. منبع: http://sosostari. /

نمایشگاه ع علیرضا نوروزی

درخواست حذف اطلاعات

ب ایی نمایشگاه ع « بلورهای تیان شان » در نیشابور س رست اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابور دراین خصوص اظهار کرد: همزمان با بزرگداشت هفته تربیت بدنی برای نخستین بار نمایشگاه ع " تیان شان " آثار علیرضا نوروزی هیمالیا نورد نیشابوری با همکاری شهرداری ، نمایشگاه بین المللی خیام ، انجمن کتاب سيمرغ ، اداره ورزش وجوانان ، انجمن سینمای جوان و اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابور در راستای معرفی قلل فلات پ ب ا گردیده است. عباس کرخی گفت: نمایشگاه ع " بلورهای تیان شان " آثار علیرضا نوروزی هیمالیا نورد نیشابوری تعداد 50 قطعه ع در ابعاد 70*50 بصورت رنگی از قلل فلات پ شامل سامانی ، کورژنفسکایا، لنین ،پوبدا وخا نتان گری در کشورهای تاجی تان وقرقیزستان می باشد. وی خاطرنشان کرد: هدف از ب ایی این نمایشگاه در معرض دید گذاشتن توانمندی ها و هنر ورزشکاران عکاس است ، تا هم کاراین هنرمنددر بوته نقد و بررسی قرار گیرد وباعث آش

تقدیرنامه

درخواست حذف اطلاعات

خدا قوت میگیم به ده فروش برتر مجموعه ت و دوست عزیزمون جناب آقای دال آرزوی موفقیت و سيمرغ برای همکار نگرش مثبتیمون منبع: http://nmosbatgahvareh. /

شعر سیروس عبدی

درخواست حذف اطلاعات

[به ماشه هایی که به سمت خندهٔ ک ن چکانده می شوند ]: ............................... بر بام تو سيمرغ اگر پَر زده باشد خورشید هم از مغربِ تو سَرْ زده باشد ! سربازِ خدا باشی و با إذْنِ شیاطین خشمی شده باشی که به خاور ، زده باشد حتّی اگر آن حنجره ، تکبیر و أذان را - -سرْداده و "یاهویِ" قلندر زده باشد تا خندهٔ کودک ، شده خالِ وسطِ سیبْلْ تا داغی از آن بر دلِ مادر ، زده باشد یک آه ، از آن داغ ، به بنیاد تو کافیست تا عاقبَتَت را رَقَمِ شر زده باشد یک زخم به نابودیِ بنیادِ تو مانده زخمی نه از آن دست که خنجر زده باشد زخمیست که بازوی خدا بر کَمَرِ کفر آنگونه که در معرکه ، حیدر(ع) ، زده باشد زخمیست که بر هیبتِ پوشالیِ اندازهٔ صدْ صاعقه ، تندر زده باشد حتّی اگر آفاق به فرمانِ تو باشد خورشید هم از مغربِ تو سَرْ زده باشد یک-روز مِیآید که نویسندهٔ تقدیر بر محوِ تو امضایِ مقدّر زده

شعر سیروس عبدی

درخواست حذف اطلاعات

[به ماشه هایی که به سمت خندهٔ ک ن چکانده می شوند ]: ............................... بر بام تو سيمرغ اگر پَر زده باشد خورشید هم از مغربِ تو سَرْ زده باشد ! سربازِ خدا باشی و با إذْنِ شیاطین خشمی شده باشی که به خاور ، زده باشد حتّی اگر آن حنجره ، تکبیر و أذان را - -سرْداده و "یاهویِ" قلندر زده باشد تا خندهٔ کودک ، شده خالِ وسطِ سیبْلْ تا داغی از آن بر دلِ مادر ، زده باشد یک آه ، از آن داغ ، به بنیاد تو کافیست تا عاقبَتَت را رَقَمِ شر زده باشد یک زخم به نابودیِ بنیادِ تو مانده زخمی نه از آن دست که خنجر زده باشد زخمیست که بازوی خدا بر کَمَرِ کفر آنگونه که در معرکه ، حیدر(ع) ، زده باشد زخمیست که بر هیبتِ پوشالیِ اندازهٔ صدْ صاعقه ، تندر زده باشد حتّی اگر آفاق به فرمانِ تو باشد خورشید هم از مغربِ تو سَرْ زده باشد یک-روز مِیآید که نویسندهٔ تقدیر بر محوِ تو امضایِ مقدّر زده

نشست جشن امضاء و نقد و بررسی مجموعه داستان «خودزنی» نوشته ی داوود آتش بیک

درخواست حذف اطلاعات

نشست جشن امضاء و نقد و بررسی مجموعه داستان «خودزنی» نوشته ی داوود آتش بیک، نویسنده جوان و مطرح بجنوردی ، بعداز ظهر (۳۰ شهریور ماه) با همکاری «انجمن داستان سيمرغ نیشابور» برگزار شد. منبع: http://mostafa-bayan. /

اسرار تاریخی کمیته ی مجازات

درخواست حذف اطلاعات

اسرار تاریخی کمیته ی مجازات جواد تبریزی کمیته مجازات، انجمنی بود که در اوا دوره قاجار اقدام به ترور افرادی که به نظرشان ایادی بیگانه بودند، می د.پس از خاتمه جنگ جهانی اول، روس ها و انگلیس ها در همه امور ایران دخ می د و عده ای از جراید و رجال را عامل اجرایی خود کرده بودند. این وضع باعث شد که میرزا ابراهیم خان زاده انجمنی سرّی تشکیل دهد.او و دوست دیرینش اسدالله خان ابوالفتح زاده در اوایل شهریور ۱۲۹۵ طرح تشکیل کمیته مجازات را ریختند و کمی بعد محمد نظرخان مشکوةالممالک به این دو پیوست و «کمیته مرکزی مجازات» بدست این سه تن تشکیل شد. کمیته مجازات بزودی پیشرفت کرد و اعضای دیگری پذیرفت و نیز شروع به جمع آوری اسلحه و اقدام به ترور نمود تا در ۲۲ تیر ۱۲۹۶ اعضای آن دستگیر و مجازات شدند. منبع: کانال تلگرامی کتابخانه سيمرغ

نمایندگان مازندران با منطقه آزاد بندر آباد مخالفتی ندارند

درخواست حذف اطلاعات

مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سيمرغ در مجلس شورای ی با بیان اینکه احمدی لاشکی گفتند 9 درباره بندر آباد مخالف هستند اما مخالفتی وجود ندارد، گفت: در مصاحبه های قبلی هم گفتم این آمار درستی نیست چرا که در صحبت هایی که با ادیانی، یوسف نژاد، شاعری و دامادی شده، موافق هستند. عبدالله رضیان ، اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری در استان با چالش مواجه بود و از روز نخستی که وارد مجلس شدیم نشست های بسیار زیادی در این زمینه برگزار شد.وی افزود: نتیجه این نشست ها انتخاب سه منطقه بود که ت اعلام کرد؛ سه منطقه امکان پذیر نیست و قرار شد تصمیم نهایی با توجه به استعداد بیشتر منطقه و شرایط مهیا بر عهده ت قرار گیرد. مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سيمرغ در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه منطقه آباد به دلیل فراهم بودن زیرساخت ها به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب شده، تصریح کرد: یکی از مهم ترین زیرساخت های منطقه آزاد تج

گنج بی مثال

درخواست حذف اطلاعات

روز شنبه مورخ 1395/08/15در مرکزشماره یک دلیجان محفل ادبی شاهنامه خوانی با حضور تعدادی از اعضا و مربیان برگزار شد در این نشست صمیمانه ادبیات و شاعر کشوری خدیجه رحیمی مهمان ما بودند . ایشان بخش هایی از شاهنامه را برای اعضا توضیح دادند و به معرفی شخصیت های شاهنامه همچون: سيمرغ، زال ، رستم ، تهمینه ، سام ..... پرداختند و در ادامه بخش هایی از شاهنامه توسط اعضا و مربیان خوانده شد و در مورد فردوسی و شا ار بزرگش شاهنامه گفتگو کردیم و همین طور پرسش و پاسخ هایی دزرمورد پیام های اخلاقی شاهنامه از اعضا داشتیم. منبع: http://markaz1delijan. /

گنج بی مثال

درخواست حذف اطلاعات

روز شنبه مورخ 1395/08/15در مرکزشماره یک دلیجان محفل ادبی شاهنامه خوانی با حضور تعدادی از اعضا و مربیان برگزار شد در این نشست صمیمانه ادبیات و شاعر کشوری خدیجه رحیمی مهمان ما بودند . ایشان بخش هایی از شاهنامه را برای اعضا توضیح دادند و به معرفی شخصیت های شاهنامه همچون: سيمرغ، زال ، رستم ، تهمینه ، سام ..... پرداختند و در ادامه بخش هایی از شاهنامه توسط اعضا و مربیان خوانده شد و در مورد فردوسی و شا ار بزرگش شاهنامه گفتگو کردیم و همین طور پرسش و پاسخ هایی دزرمورد پیام های اخلاقی شاهنامه از اعضا داشتیم. منبع: http://markaz1delijan. /

نمایندگان مازندران با منطقه آزاد بندر آباد مخالفتی ندارند

درخواست حذف اطلاعات

مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سيمرغ در مجلس شورای ی با بیان اینکه احمدی لاشکی گفتند 9 درباره بندر آباد مخالف هستند اما مخالفتی وجود ندارد، گفت: در مصاحبه های قبلی هم گفتم این آمار درستی نیست چرا که در صحبت هایی که با ادیانی، یوسف نژاد، شاعری و دامادی شده، موافق هستند. عبدالله رضیان ، اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری در استان با چالش مواجه بود و از روز نخستی که وارد مجلس شدیم نشست های بسیار زیادی در این زمینه برگزار شد.وی افزود: نتیجه این نشست ها انتخاب سه منطقه بود که ت اعلام کرد؛ سه منطقه امکان پذیر نیست و قرار شد تصمیم نهایی با توجه به استعداد بیشتر منطقه و شرایط مهیا بر عهده ت قرار گیرد. مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سيمرغ در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه منطقه آباد به دلیل فراهم بودن زیرساخت ها به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب شده، تصریح کرد: یکی از مهم ترین زیرساخت های منطقه آزاد تج

تا . . .

درخواست حذف اطلاعات

پرواز با خورشید بگذار ، که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی بسرایم . آنگاه ، به صد شوق ، چو مرغان سبکبال ، پر گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم خورشید از آن دور ، از آن قله پر برق آغوش کند باز ، همه مهر ، همه ناز سيمرغ طلایی پرو بالی ست که – چون من – از لانه برون آمده ، دارد سر پرواز پرواز به آنجا که نشاط است و امیدست پرواز به آنجا که سرود است و سرورست . آنجا که ، سراپای تو ، در روشنی صبح رویای ی ست که در جام بلور است . آنجا که سحر ، گونه گلگون تو در خواب از بوسه خورشید ، چو برگ گل ناز است ، آنجا که من از روزن هر اختر شبگرد ، چشمم به تماشا و تمنای تو باز است ! من نیز چو خورشید ، دلم زنده به عشق است . راه دل خود را ، نتوانم که نپویم هر صبح ، در آیینه جادویی خورشید چون می نگرم ، او همه من ، من همه اویم ! او ، روشنی و گرمی بازار وجود است . در من نیز ، دلی گرم تر از او

ضیافت

درخواست حذف اطلاعات

روز من از ضیافتت چوشام عارفانه شد گریه آرام شبم به لطف این بهانه شدحماسه حضورتو درشب قصه های منتمام رویای مرا سرود شاعرانه شدقلندر قلعه به دوش دربدر به حرمت عشق پر شانه بسرتاسرقاف درگهت کرانه تا کرانه شدبه سوی سيمرغ رخت چو ققنوس جوان شدهبال وپرم به روز وشب شعله شمع خانه شدای زتبار سادگی ، سبز نگاه گرم توعمق فروغ نرگست روشنی شبانه شدنهال سرو میهنم به اشک تو جوانه زدکویرتشنه ی زمین امید را نشانه شددراین سراب وهم شب ، سکوت شیهه می کشدمرغ شباهنگ شب از ،سکوت ،غرق لانه شدشگفت از این غروب سرد که آتشی بپانکردآتش آن پیر د به آسمان فسانه شدغریب غربت ستم ،بیا که همرهت منمبه زخمه سه تارتو گریه من بهانه شدجنگل جان زندگی درانتظارتازگیبارش ابرآگهی ،غنای سرب خانه شدبه لحظه حضورتو دراین نسیم سرمدینرگس عاشقانه ات چراغ این زمانه شدبیا که وسمه نازشد زسرمه های چشم تو و شب درازشد زباده الست توطلوع بایدت کنون ،

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عرصه سيمرغ چو ویران کنیم دغدغۀ مرغ ، غم نان کنیم سوخته این شهر " "و غزلشهر "سرآب" آینه بندان کنیم شهپر شاهین بکشیدند، خلقلاشه خور پیر ،چو شاهان کنیم [ماه درخشنده چو پنهان شودشب پره بازی گر میدان کنیم] بر سر این خان پر از اط چرب خوریم و صدقه نان کنیم راست و چپ،مفتی ولات و دبیربهر طمع صلح چه آسان کنیم نکبت کردار چو بیرون زندحیله گران وعده ،که، جبران کنیم هرکه سرش بر تن او ارزشی استکور و کرش کرده و زندان کنیم مدعی راهبری در جهانلیک بود ، مشق دبستان کنیم درخور ما نیست بهین تا چنین! بوسه به دستان شغالان کنیم " انی " منبع: http://mzamirani. /