رسانه
رسانه

شخصی :: جستجووبلاگ

درخواست حذف اطلاعات

تعریف وبلاگ - کلمه وبلاگ از دو بخش web (شبکه جهانی اینترنت) و log (یادداشت ، نوشتن و گزارش) - وبلاگ یک فضا و صفحه شخصي بر روی اینترنت است که تازه ترین نوشته ها و آ ین مطالب در بالای صفحه قرار می گیرد. - وبلاگ محیطی است برای بیان افکار، عقاید، یادداشتهای شخصي، مقاله، ع و هر چه که شما دوست دارید دیگران بدانند در اینترنت منتشر شود. - وبلاگ سایتی اینترنتی است که توسط مردم معمولی راه اندازی میشود. آن ها داستان، شعر، قطعه های ادبی، ع و یا مطالبی شبیه سایر وب سایت ها را به وبلاگ خودشان پست می کنند. وبلاگ زنجیره ای از متن، تصویر، موارد صوتی و تصویری و وبلاگ بسیار شبیه یک رو مه است، یا دفتر خاطرات online، بلاگ در واقع یک دفتر خاطرات یا نوشته های شخصي یک فضای همکاری، یک محیط ، بازار ارائه آ ین اخبار، مجموعه ای از لنیک ها، افکار خصوصی شما، و نهایتاً یادداشت هایی برای تمام دنیاست.منبع: http://pajohesh

نعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول

چرا باید زندگی شخصی تان را شخصی نگه دارید؟

درخواست حذف اطلاعات

اگر روزانه ع ی به اشتراک نگذارید یا فکری را توییت نکنید چه می شود؟ به نظرتان کم کم از دنیای بیرون محو می شوید یا اینکه نه خوشحال تر خواهید بود؟ اینجا برایتان می گوییم که چرا لازم است زندگی شخصي تان را کاملاً شخصي نگه دارید.

خشونت

درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خان

مقاله خشونت

درخواست حذف اطلاعات

عریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانو

حکم ی که نسبت به مجازات وکشتن شخص مرتد انکار بورزد (200)

درخواست حذف اطلاعات

حکم ی که نسبت به مجازات وکشتن شخص مرتد انکار بورزد (200) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : اگر چنین شخصي به شبهه ای در قران و سنت چنگ زده باشد و یا اینکه به دلیل تفسیر و تاویل نادرست باشد، در این صورت مسأله برایش روشن گشته و أقامه الحجة می گردد، و چنانچه پس از این مراحل باز عنادت ورزید، در این صورت کافر می گردد . اما اگر شخصي منافق و سکولار باشد و هدف او تمس و کوچک شمردن قانون شریعت الله باشد در این صورت به دلیل رده و کفرش پس از دست یافتن به او کشته می شود . ابن حزم در کتاب محلی قسمت جواب به انی که می گویند رسول الله صلی الله علیه وسلم ی را به جرم ارتداد نکشته است می فرماید : " و من ظن أن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقتل من وجب علیه القتل من أصحابه فقد کفر و حل دمه و ماله لنسبته الی رسول ا

مقاله خشونت

درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خان

تعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خان

society? how far?

درخواست حذف اطلاعات

از کجا شروع می کنیم به اهمیت دادن به آدما توی ابعاد شخصي زندگیمون؟ اصلا تعریف شخصي چیه؟ خب واضح اینه که شخصي و غیرشخصي واسه هر ی یه بازه ای از کارا رو پوشش می ده. اما با این حال، با همون تعریف شخصي از شخصي! یعنی خودمون می دونیم چی واسه خودمون شخصي هست و چی نیست... یه بار یه نفر گفت که ما به خاطر بقیه باید به ظاهرمون اهمیت بدیم! که حال بقیه بهتر شه با دیدنمون! و اونجا بود که کلا ذهنم hang که چطور ممکنه یکی اینجوری به ماجرا نگاه کنه؟ فک کنم که خشمی پشت این شگفت! نهفته بوده... :دی کماکان، با خودم حرف می زدم... :) :غصهـنوشت!

اهمیت وبلاگها در فضای مجازی

درخواست حذف اطلاعات

وبلاگ چیست؟وبلاگ، وب نامه، وب نوشت، تار نگار یا بلاگ؛ رسانه ای ساده و انعطاف پذیر است که حال ارتقاء ارتباطات در عالم اینترنت و بازتاب تعامل انسان با این فضای باز مجازی است. رسانه ای که با رشد چشمگیر خود، جوانان ایرانی را در رتبه دهم رده بندی جهانی قرار داده است. (با توجه به درصد کم کاربران اینترنت به نسبت جمعیت کل جمعیت در ایران این رتبه بسیار قابل توجه است.)وبلاگ توانسته پتانسیل بالایی را برای استفاده های شخصي و حرفه ای ایجاد کند، به طوری که امروزه اشخاص، گروه ها، احزاب، تشکل ها و... زیادی از آن برای ارائه عقاید و نظرات خود استفاده می کنند. درواقع وبلاگ ها عبارتند از رو مه های شخصي روی شبکه اینترنت که با برنامه ای ساده اداره می شوند. بلاگ ها عامدانه اطلاعات عینی و عقاید شخصي را با هم آمیخته و اغلب با یک لینک به منبع اصلی، یک بلاگر دیگر و یا مقاله ای که وبلاگ نویس مزبور مورد تحلیل قرار داد

خانه مهربانی پست چهارم

درخواست حذف اطلاعات

خ این پیام چقدرقشنگه یعنی میتونه آدم راعاقبت بخیر ه پس نخونیش ضررکردی.شخصي به پسرش وصیت کرد که پس از مرگم جوراب کهنه ای به پایم بپوشانید،میخواهم در قبر در پایم باشد. وقتی که پدرش فوت کرد و جسدش را روی تخته شست و شوی گذاشتند تا غسل بدهند، پسر وصیت پدر خود را به به عالم اظهار کرد، ولی عالم ممانعت کرد و گفت: طبق اساس دین ما ، هیچ میت را به جز کفن چیزی دیگری پوشانیده نمی شود! ولی پسر بسیار اصرار ورزید تا وصیت پدرش را بجای آورند، سر انجام تمام علمای شهر یکجا شدند و روی این موضوع م د، که سر انجام به مناقشه انجامید.... در این مجلس بحث ادامه داشت که ناگهان شخصي وارد مجلس شد و نامه پدر را به دست پسر داد، پسر نامه را باز کرد، معلوم شد که نامه (وصیت نامه) پدرش است و به صدای بلند خواند:پسرم! میبینی با وجود این همه ثروت و دارایی و باغ و ماشین واین همه امکانات وکارخانه حتی اجازه نیست یک جوراب کهنه را با

سفر به اعماق با زیردریایی شخصی

درخواست حذف اطلاعات

ترجمه ی پگاه شفتی: فناوری است دیگر، دوست دارد همه چیز را شخصي کند. روزگاری رایانه ها شخصي شدند و امروز نوبت به زیردریایی رسیده است.

کار اضافی شخصی

درخواست حذف اطلاعات

کار اضافی شخصي آقای عبدوس در صفحه شخصي ایشان قرار داده شد

را ارهایی برای افزایش نظم و سازمان دهی شخصی

درخواست حذف اطلاعات

سازمان دهی عملکرد شخصي در زندگی شخصي و کاری نیاز به ابزار یا آموزش‌های خاص ندارد و تنها با چند تکنیک ساده قابل اجرا است.

را ارهایی برای جلوگیری از دسترسی افراد متفرقه به کامپیوترهای شخصی

درخواست حذف اطلاعات

مسلما همه ما در حین کار با رایانه شخصي نیازمندیم تا از حفظ حریم شخصي و محدوده تعریف شده خود مطمئن شده و خیالمان از بابت حفظ امنیت اطلاعات و داده های کامپیوترمان مطمئن شود.

محافظان شخصی برای سلبریتی ها چقدر آب میخورد؟

درخواست حذف اطلاعات

استفاده بازیگران و چهره ها از بادیگارد شخصي دوباره خبرساز شده است و پیرو همین اتفاق، مسوولان ناجا از غیرقانونی بودن استفاده اشخاص از محافظ شخصي خبر دادند.

اطلاعات شخصی را منتشر نکنید تا نشوید!

درخواست حذف اطلاعات

کاربران اینترنتی در صورتی که نمی خواهند اطلاعات شخصي آنها شود، نباید اطلاعات و تصاویر شخصي خود را در رسانه های ارتباط جمعی و فضای مجازی منتشر کنند.

برند شخصی خود را با انجام این اقدامات قوی تر کنید

درخواست حذف اطلاعات

برندسازی شخصي یکی از مباحث به‌روز و بااهمیت دنیای امروز ب و کار است. ساخت یک برند شخصي خوب نیازمند زمان و انجام برخی اقدامات به‌خصوص است.

تعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

..... معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی

شخصی

درخواست حذف اطلاعات

تا الان آزاد بود پست قبل ....هر ی رمز داشت میتونسا بخونه..چندنفری هم خوندن...اما ترجیح دادم شخصي بشه... .

قتل با اسلحه پایان مشکلات شخصی

درخواست حذف اطلاعات

مرد جوان در وحدتیه بوشهر به علت اختلافات شخصي با فردی دیگر، به ضرب گلوله به قتل رسید.

پرواز موفق شورفلای؛ پهپاد شخصی با قابلیت حمل سرنشین

درخواست حذف اطلاعات

شرکت ورک‌هورس، پهپاد هیبریدی شورفلای را با موفقیت آزمایش کرد. این پرنده، انقل در صنعت بالگردهای شخصي به وجود می‌آورد و پرواز شخصي آسان و ایمن را فراهم می‌کند.

راننده عبوری قربانی درگیری شخصی

درخواست حذف اطلاعات

فرماندار بهبهان از کشته و مجروح شدن 2 نفر در یک نزاع شخصي در پارک خارستان این شهرستان خبر داد.

انواع اختلافات...

درخواست حذف اطلاعات

اختلافات ی نشأت گرفته از خشونتهای خانوادگی در جوامع شرقی و سنتی از لحاظ فرهنگی نمود بیشتری دارد. به طوری که دلایل عمده قتلهای ی را تعصب، انگیزه انتقام شخصي، حسادت، شکاک بودن، ذهنیت بسته، وجود شخص ثالث، رهایی از دست شریک زندگی که حکم مانع را دارد و از بین رفتن آبرو تشکیل می دهد. ناگفته نماند که اختلافات ی که منجر به قتل می گردد بیشتر توسط مردان صورت می گیرد، در مورد ن کمتر دیده شده زنی به تنهایی و بدون همکاری شخصي دیگر اقدام به قتل کرده باشد. در بسیاری از مواقع، موانع حقوقی مثل عدم ج زن از مرد، سپردن حضانت فرزندان به مرد، اخلاق بد شوهر و ... از عواملی است که زن را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. شهلا اعزازی، معتقد است که ن بسیار متحمل هستند و بسیاری از آنان خشونت پذیرند. چون در جامعه پذیری طولانی خودشان خشونت نسبت به مادر و ... را دیده اند. ولی وقتی حامی پیدا کنند اعم از پدر، برادر یا مردی دی

۱۵ داد: معرفی کامپیوتر شخصی اپل 2

درخواست حذف اطلاعات

۴۰ سال پیش در چنین روزی، اولین کامپیوتر شخصي شرکت اپل با نام اپل ۲ به بازار معرفی شد. استیو وزنیاک و استیو جابز به کمک یکدیگر این کامپیوتر را تولید کرده بودند.

۲۰ مهر، رونمایی از کامپیوتر شخصی next

درخواست حذف اطلاعات

۲۹ سال پیش در چنین روزی، استیو جابز که شرکت اپل را ترک کرده بود، اولین کامپیوتر شخصي با برند next را معرفی کرد.

چگونه حریم شخصی خود در را حفظ کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

محبوب ترین شبکه اجتماعی است که میلیاردها ع و و اطلاعات شخصي کاربرانش را روی سرورش ذخیره دارد.

چگونه استایل شخصی خود را پیدا کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

ما نکاتی را برایتان آورده ایم تا با دنبال آنها، راحت تر به سبک شخصي لباس پوشیدن تان برسید.

برند شخصی می تواند منجر به فرصت شغلی در آینده شود

درخواست حذف اطلاعات

گسترش فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی نیاز به برند شخصي را افزایش داده است. برند شخصي می‌تواند فرصت‌های شغلی فراوانی برای شما ایجاد کند.

خدا بزرگه!

درخواست حذف اطلاعات

تقدیر، صبر، خداوند... واژه ها، واژه ها، واژه ها... کاش آدم ها سکوت را بلد بودند؛ گاه برای به دست آوردن دل دیگران، به جای سخن گفتن از باورهای شخصي شان سکوت می د؛ سکوت چیز خوبی است؛ سکوت بهترین همدری است؛ کامل ترین شکل تفاهم؛ مرا با واژه های خودتان دلداری ندهید، تقدیر و صبر و دعا و معجزه را رها کنید، شما را به خدا مرا به خدای شما کاری نیست... منبع: http://neghope. /

خودروی شخصی مدیرعامل ایران خودرو چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مدیرعامل ایران خودرو در مورد خودروی شخصي خود گفت: خودروی شخصي من یک ماکیسمای مدل ٨٣ است که در زمان مدیریت شرکت سایپا یده بودم.

تعریف خشونت

درخواست حذف اطلاعات

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصي و اجتماعی. در جنبه شخصي، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حو

درمان موفق معتادان با رویکرد پزشکی شخصی

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین: مسئول کمیته جشنواره دانشجویی سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصي ایران، درمان موفق معتادان با توجه به رویکرد پزشکی شخصي را مورد تاکید قرار داد.

استفاده داماد ترامپ از ایمیل شخصی برای مکاتبات تی

درخواست حذف اطلاعات

نشریه پ یکو نوشت داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور از ایمیل شخصي برای مکاتبات شخصي استفاده کرده است.

به دست آوردن ip address خود و سایرین.

درخواست حذف اطلاعات

بعد از اتصال به اینترنت از منوی start گزینه run را کلیک کرده و در آن زمان cmd را وارد کنید.حال برای بدست آوردن ip خود دستور ipconfig را وارد کنید . برای به دست آوردن ip یک سایت مثل google کافی است که دستور ping www.google .com را وارد کنید . برای به دست آوردن ip شخصي که با شما چت می کند و یا هر سایتی که در آن زمان به آن متصل هستید کافی است در زمان بر قراری ارتباط با شخص یا سایت مورد نظر دستور netstat-n را وارد کنید. در این صورت ip همراه با port طرف مقابل شما به شما اعلام می شود. بخش state نیز بیانگر آن است که آیا ارتباط همچنان بر قرار است یا خیر . برای بدست آوردن ip شخصي که به شما ایمیل ارسال کرده است می توانید در یاهو و برخی سایت های دیگر به قسمت header در بالای سمت راست بروید. منبع: http://maryamkohansal2015. /