رسانه
رسانه

شناخت عیسی اهمیت بسیاری دارد :: جستجوعیسی ...

درخواست حذف اطلاعات

شناخت عيسي اهميت بسیار دارد.‏ در کتاب مقدّس آمده است که انسان زمانی به حیات جاودان دست می یابد که خدای واحدِ حقیقی و فرستادهٔ او عيسي را بشناسد.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۳‏)‏ آری،‏ شناخت یَهُوَه خدا و عيسي راه دستی به زندگی جاودانی در بهشت روی زمین است.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۶‏)‏ عيسي راه زندگی و اینکه چگونه باید با دیگران رفتار کنیم را به ما می آموزد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)منبع: http://nejatde. /

شناخت عیسی .. اهمیت بسیاری دارد

درخواست حذف اطلاعات

ammadi | نظر بدهید شناخت عيسي اهميت بسیار دارد. شناخت عيسي اهميت بسیار دارد. در کتاب مقدّس آمده است که انسان زمانی به حیات جاودان دست می یابد که خدای واحدِ حقیقی و فرستادۀ او عيسي .. را بشناسد. (یوحنّا ۱۷:‏۳) آری، شناخت عيسي .. راه دستی .. به زندگی جاودانی در بهشت روی زمین است. (یوحنّا ۱۴:‏۶) عيسي راه زندگی و اینکه چگونه باید با دیگران رفتار کنیم را به ما می آموزد. .. خصوصیات بی شماری دارد که در زیر به بررسی چند خصوصیت او میپردازیم یوحنا 10: 35-36«پس اگر آنانی را که کلام خدا ب .. ان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد، آیا .. ی را که پدر تقدیس کرده، به جهان فرستاد، بدو می گویید کفر می گویی، از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟» همانطور که در این آیات می بینیم، عيسي گفت که پسر خداست. این سخن بدین معناست که خدا پدر اوست. بنابراین نخستین خصوصیت اواین است که او پسر خداست. پسر

راه

درخواست حذف اطلاعات

عيسي : تنها راه به خدا با اینکه تا به اینجا بسياري از خصوصیات عيسي را برشمردیم، اما خصوصیات وی به همینجا ختم نمی شود. یوحنا 14: 6 در این رابطه می گوید: یوحنا 14: 6" عيسي بدو گفت: «من راه و راستی و حیات هستم. هیچ نزد پدر جز به وسیله من نمی آید." عيسي تنها راه، راستی و حیات است. همانطور که خودش نیز گفت، هیچ جز به وسیله او نزد خدا نمی رود. این یعنی او تنها راه به خداست. واضح است که این سخن بدین معناست که این دیدگاه که می گویند تمامی ادیان راه های گوناگونی هستند که در نهایت به خدای حقیقی می رسند دیدگاهی کامل غلط است. بر اساس آیه ای که خو م تنها یک راه وجود دارد که به خدای حقیقی ختم می شود و آن هم عيسي خداوند است. هیچ جز به وسیله او نزد خدا نمی رود. عيسي : تنها واسطه میان خدا و انسان عيسي نه تنها تنها راه به خداست بلکه تنها واسطه میان خدا و انسان نیز هست. اول تیموتائوس 2: 5 در این مورد به درستی

آیا اهمیت دارد که اناجیل کاملاء دقیق و حقیقی درباره عیسی نوشته شده باشند؟

درخواست حذف اطلاعات

آری. اگر قرار است ایمان دارای ارزش باشد، آنگاه بایستی بر پایة حقایق و واقعیات بنا شده باشد. در اینجا دلیل این موضوع را میبینیم. اگر سوار بر هواپیمایی به مقصد لندن باشید، احتمالاً ایمان دارید که هواپیمای جت دارای سوخت کافی است، از لحاظ فنی قابل اعتماد است، خلبانی کارآزموده دارد و هیچ تروریستی در هواپیما نیست. اما این ایمانتان نیست که قادر است شما را به لندن برساند. ایمان شما تا جایی مفید است که باعث شود سوار هواپیما شوید. اما آنچه در حقیقت شما را به لندن میرساند بی عیب و نقص بودن هواپیما، خلبان و غیره است. شما میتوانید به تجربیات مثبت قبلی خود در پرواز تکیه کنید. اما برای اینکه هواپیما به لندن برسد تجربیات مثبت شما کافی نیست. آنچه که اهميت دارد دلیل ایمان شماست . . . آیا قابل اتکا است؟ آیا عهد جدید ارائه ای دقیق و قابل اعتماد دربارة عيسي است؟ بله. ما میتوانیم به عهد جدید اطمینان داشته باش

متد لوژی نقد(7)

درخواست حذف اطلاعات

متد لوژی نقد(7) در بخشهای پیشین گفتیم شناخت بشر دو کانال دارد کانال شناخت علمی وکانال شناخت هنری و بظاهر نوع سومی هم هست که بصورت ناگهانی و بظاهر بی مقدمه رخ میدهد بان الهام یا درک شهودی واشراقی میگویند. طرفداران شناخت علمی آنرا نوعی شناخت علمی میدانند که بناگهان رخ مینماید مانند کشف ناگهانی ارشمیدس در خصوص وزن اجسام غوطه ور در آب ویا نوشته ها وموسیقی که گاهی بیاید . در حیطه ی شناخت هنری هم اینچنینست/ ممکنست یک اثر بناگهان بذهن هنرمند باید بهر صورت هر نام بران بگذاریم واقعیت اینست که بیشتر آثار هنری اینگونه زاده میشوند.و گریزی ازان نیست چایکوفسکی موسیقی دان بزرگ روس بیشتر آثار خودرا در خواب میساخت. بیشتر دانش آموزان که پیوسته بفکر حل مسئله هستند مسائل را در خواب حل میکنند. شاید خود شما هم باین ح بر خورده اید. ادامه دارد ....منبع: http://maktabhayehonari. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عيسي : خداوند به غیر از پسر خدا و نجات دهنده، عنوان دیگری که به عيسي داده می شود خداوند است. درباره واژه "خداوند" باید متذکر شد که این واژه برگردان واژه یونانی "کوریوس" به معنی سرور، رئیس و یا فردی مقتدر است2. اینکه عيسي به راستی در مقام اقتدار قرار داشت از اینجا معلوم می شود که در کتاب مقدس 82 مرتبه با عنوان "خداوند عيسي " مورد خطاب قرار گرفته است. جدای از این، آیاتی در کلام هستند که به اقتدار و خداوندی عيسي اشاره می کنند. یکی از آنها فیلیپیان 2: 9-11 است. در آنجا اینطور می خوانیم: فیلیپیان 2: 9-11 " از این جهت خدا نیز او [عيسي] را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عيسي هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عيسي ، خداوند است برای تمجید خدای پدر." همچنین اول قرنتیان 15: 24-28 می گوید: " و بعد از آن انته

٩٥/٠٩/٠٩

درخواست حذف اطلاعات

شاید قرار بود بیاموزم و تورا از دست دادم و سبب همه اشک هایم این است... کاش. بودی و مرا درس می آموختی، تشنه شناخت خداوندم ، تشنه شناخت خود و جهانم... دو روز بیشتر به ٣٧ سال م نمانده... و امسال تصمیمم این است شناخت را شروع کنم برای سلامتی تو همواره دعاگو هستممنبع: http://manoabedinam. /

اهمیت شناخت

درخواست حذف اطلاعات

اهميت شناخت : 1- چون انکار یک موجب انکار بقیه ان است: حمران بن اعین می گوید: از صادق (علیه السلام) راجع به ان سؤال ، پس فرمود: هر یکی از ان زنده را انکار کند، همه ی ان را که از دنیا رفته اند، انکار کرده است.[1]منبع: http://marefat2. /

طراحی نقشه های شناختی فازی

درخواست حذف اطلاعات

به عنوان یک طرح کارامد برای ارائه اطلاعات و مکانیسم شبیه سازی متناسب با بررسی های بیشمار و حوزه های کاربردی، طرح شناخت فازی (fcms) توجه زیادی را از جوامع تحقیقاتی مختلف به سمت خود جلب کرده است. به هر حال fcms (طرح شناخت فازی) سنتی، روش کارامدی را برای تعیین وضعیت سیستم مورد بررسی و تعیین علت و معلول که مبنای واقعی نظریه fcms (طرح شناخت فازی) می باشد، ایجاد نمی کند. بنابراین در بسياري از موارد، ایجاد fcms (طرح شناخت فازی) برای سیستم های علت و معلول یچیده بست به دانش متخصصان دارد. مدل های ایجاد شده فیزیکی، دارای کمبودهایی مهمی از نظر خاص بودن مدل و مشکلاتی از نظر دسترسی قابل اطمینان دارند. در این مقاله به طرح شبکه عصبی فازی برای بالا بردن توان یاد ری fcms (طرح شناخت فازی) پرداخته به گونه ای که تعیین خ ر توابع عضویت و تعیین علت و معلول آن با مکانیسم استنتاج fcms (طرح شناخت فازی) رایج ادغام می

چرا جهانبینی ها مختلف هستند ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا یکی مادی فکر میکند و دیگری الهی؟؟ چواب اینست که او جهان را به گونه ای میشناسد و این به گونه ای دیگر لازم به دکر است که نمیشود هم ه اش صحیح باشد از این دو لا اقل یکی اش اشتباه است ریشه اختلاف جهان بینی هم از شناخت است و اینجاست که مسیله شناخت یا المعرفه اهميت والایی به خود میگیرد منبع: http://falsafeislami. /

چرا جهانبینی ها مختلف هستند ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا یکی مادی فکر میکند و دیگری الهی؟؟ چواب اینست که او جهان را به گونه ای میشناسد و این به گونه ای دیگر لازم به دکر است که نمیشود هم ه اش صحیح باشد از این دو لا اقل یکی اش اشتباه است ریشه اختلاف جهان بینی هم از شناخت است و اینجاست که مسیله شناخت یا المعرفه اهميت والایی به خود میگیرد منبع: http://falsafeislami. /

عیسی کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

عيسي کیست؟عيسي اسامی و لقب های بسياري دارد. نام «عيسي» یعنی « ی که نجات می دهد». ما معمولا لقب « » را به نام او اضافه می کنیم. واژه « » از واژۀ عبری «ماشَیخ» گرفته شده شده است « » یا «ماشیخ» به معنی «مسح شده» یا « ی که خدا او را برای خدمت مسح کرده» می باشد.زمانی که عيسي چشم به جهان گشود، یهودیان چند صد سال بود که در انتظار آن شخص «مسح شده» بودند. اشعیای نبی در مورد ماشیخ موعود نوشته بود که او ی است که ...منبع: http://persianchristian. /

طراحی نقشه های شناختی فازی

درخواست حذف اطلاعات

به عنوان یک طرح کارامد برای ارائه اطلاعات و مکانیسم شبیه سازی متناسب با بررسی های بیشمار و حوزه های کاربردی، طرح شناخت فازی (fcms) توجه زیادی را از جوامع تحقیقاتی مختلف به سمت خود جلب کرده است. به هر حال fcms (طرح شناخت فازی) سنتی، روش کارامدی را برای تعیین وضعیت سیستم مورد بررسی و تعیین علت و معلول که مبنای واقعی نظریه fcms (طرح شناخت فازی) می باشد، ایجاد نمی کند. بنابراین در بسياري از موارد، ایجاد fcms (طرح شناخت فازی) برای سیستم های علت و معلول یچیده بستگی به دانش متخصصان دارد. مدل های ایجاد شده فیزیکی، دارای کمبودهایی مهمی از نظر خاص بودن مدل و مشکلاتی از نظر دسترسی قابل اطمینان دارند. در این مقاله به طرح شبکه عصبی فازی برای بالا بردن توان یادگیری fcms (طرح شناخت فازی) پرداخته به گونه ای که تعیین خ ر توابع عضویت و تعیین علت و معلول آن با مکانیسم استنتاج fcms (طرح شناخت فازی) رایج ادغام

عیسی کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

عيسي کیست؟عيسي اسامی و لقب های بسياري دارد. نام «عيسي» یعنی « ی که نجات می دهد». ما معمولا لقب « » را به نام او اضافه می کنیم. واژه « » از واژۀ عبری «ماشَیخ» گرفته شده شده است « » یا «ماشیخ» به معنی «مسح شده» یا « ی که خدا او را برای خدمت مسح کرده» می باشد.زمانی که عيسي چشم به جهان گشود، یهودیان چند صد سال بود که در انتظار آن شخص «مسح شده» بودند. اشعیای نبی در مورد ماشیخ موعود نوشته بود که او ی است که ...منبع: http://persianchristian. /

جشن هالوین چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از جشن هایی که در بسياري از کشورهای اروپایی و یی برگزار می شود، جشن هالووین نام دارد✅. مردم این کشورها، اغلب شناخت زیادی از این جشن ندارند. آنها می گویند که هالووین جشن ارواح

جشن هالوین چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از جشن هایی که در بسياري از کشورهای اروپایی و یی برگزار می شود، جشن هالووین نام دارد✅. مردم این کشورها، اغلب شناخت زیادی از این جشن ندارند. آنها می گویند که هالووین جشن ارواح

شناخت

درخواست حذف اطلاعات

همه این سختی ها . مشکلات و در همون لحظات اوج نامردی دوستان همه و همه به رشد و شناخت بهتر ما از اطراف منجر میشه. اره تو این سختی میشکنیم. پیر میشیم. داغون میشیم. و این تاوانیه که باید برای شناخت بهتر و آگاهی بدیم. که خودمون رو بشناسیم. دنیامون و دوستانمون رو بشناسمون. با این همه هرچی می گذره نمیتونم هضم کنم که بعضی ها چجوری می تونن انقد بد باشن. آقاتلخهمنبع: http://atretalkh. /

امان از هر چیزی که سر راه ِ سوژه ی شناخت من باشد، دود می شود و به هوا می رود!

درخواست حذف اطلاعات

می تونم با آرامش بیشتری جزییات چیزها رو ببینم. می تونم بفهمم دلیل خیلی از نا آرومی هام دقیقا چیه. می تونم باهاشون کنار بیام یا بذارمشون کنار، حتی مهم نیست چه نتیجه ای ازشون می رم. مهم اینه که قدم در مسیری گذاشتم که توش شناخت جزییات شخصیت خودمه. و اگر این شناخت "به واقع" میسر بشه، من نصف مسیر زند مو رفتم :)منبع: http://ruziruzegari. /

شناخت

درخواست حذف اطلاعات

همه این سختی ها . مشکلات و در همون لحظات اوج نامردی دوستان همه و همه به رشد و شناخت بهتر ما از اطراف منجر میشه. اره تو این سختی میشکنیم. پیر میشیم. داغون میشیم. و این تاوانیه که باید برای شناخت بهتر و آگاهی بدیم. که خودمون رو بشناسیم. دنیامون و دوستانمون رو بشناسمون. با این همه هرچی می گذره نمیتونم هضم کنم که بعضی ها چجوری می تونن انقد بد باشن. آقاتلخهمنبع: http://atretalkh. /

چه انی را الگوی تمدنی خود قرار می دهیم؟

درخواست حذف اطلاعات

بشر غربی در پسامدرن (اکنون) یک شناخت مات، کج و معوج از جهان هستی دارد.✅جوهره پست مدرن نفی عقل مدرن است، عقل واقعیت را نشان نمی دهد، ابزار دیگری هم برای شناخت وجود ندارد، لذا بشر با همین شناخت مات و مبهم باید بسازد ❗️❗️❗️☘این تحلیل انی است که فلسفه غرب و معرفت شناسی دینی تدریس می کنند، قدر خود را بدانید☘ kashkool2020@ https://telegram.me/kashkool2020/354منبع: http://javadbagheriqomi. /

چه انی را الگوی تمدنی خود قرار می دهیم؟

درخواست حذف اطلاعات

بشر غربی در پسامدرن (اکنون) یک شناخت مات، کج و معوج از جهان هستی دارد.✅جوهره پست مدرن نفی عقل مدرن است، عقل واقعیت را نشان نمی دهد، ابزار دیگری هم برای شناخت وجود ندارد، لذا بشر با همین شناخت مات و مبهم باید بسازد ❗️❗️❗️☘این تحلیل انی است که فلسفه غرب و معرفت شناسی دینی تدریس می کنند، قدر خود را بدانید☘ kashkool2020@ https://telegram.me/kashkool2020/354منبع: http://javadbagheriqomi. /

رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی

درخواست حذف اطلاعات

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسید و رأی صادر می کند. رأی داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد. لذا شناخت آن حائز اهميت فراوان است. رأی داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رأی داور باید مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رأی صادر شد داور فارغ می شود و رأی او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رأی داور) داریم. رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی- حسین خزاعیمنبع: http://kafi95. /

شناخت

درخواست حذف اطلاعات

عيسي ، همان نجات دهنده ای است که خدا وعدۀ ظهورش را در عهد عتیق از طریق ان راستین، به انسان داد. این منجی آسمانی، بر اساس پیشگوئیهای دقیق انبیاء به دنیا آمد، در میان ما زند کرد، مرد و از مردگان برخاست تا یگانه نجات دهندۀ ما انسانها باشد. به هنگام ولادت عيسي ، فرشتگان بر چوپانان ظاهر شدند و به ایشان پیامی تسلی بخش در بارۀ نجات دادند. در دنیای پرتلاطم امروز، ما چقدر به این پیام تسلی بخش و حاکی از آرامش نیاز داریم. خوب است که این پیام را بپذیریم. اهميت کریسمس در این است که عيسي ، ذاتش همانند خداست و او به دنیا آمد تا ما خدای حقیقی را بشناسیم. فرزند یگانۀ خدا، انسان شد تا با مرگ و رستاخیز و صعودش به آسمان، واسطه و شفیع دائمی ما در حضور خدای پدر باشد. قانون خدا این است که هرچه بکاریم، همان را درو خواهیم کرد. انسان، هزاران سال است بذر دشمنی و نفرت کاشته که از آن، جنگها را درو کرده است. در واقعۀ م

مسئولیت

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم مسئولیت ارتباط مستقیمی با شناخت دارد. انسانی که خود و هستی و نقش خویش را مجهول می بیند به مسئولیت نمی رسد. زیر بنای مسئولیت 1)خداوند نعمت ها را حکیمانه می بخشد و می گیرد وبا توجه به نعمات انسان مسئولیت می یابد.هر چه نعمت بیشتر مسئولیت افزون تر 2)باید نعمت های خود را باور سازیم و انها را از دست ندهیم و سود به دست اوریم. 3)برای بدست اوردن سود باید نعمت هارا در مسیر حق به کار گرفت نوع مسئولیت باید انسان نعمتها را در راه خدا و خدمت به خلق او به کار گیرد و باید نیاز های جامعه را بر طرف سازد و این نیاز ها متعدد هستند و مهمترین نیاز جامعه تربیت است پس چه بهتر که به مهمترین نیاز جامعه بپردازد. (پس ضرورت تربیت مشخص می شود) راه شناخت مسئولیت 1)ازادی از اسارت ها و هوا ها که با شناخت میسر است 2)میزان و سنجش که عقل است 3)م .. 4)ملاک اهميتمنبع: http://masuleyat-sazandegi. .. /

امان از هر چیزی که سر راه ِ سوژه ی شناخت من باشد، دود می شود و به هوا می رود!

درخواست حذف اطلاعات

می تونم با آرامش بیشتری جزییات چیزها رو ببینم. می تونم بفهمم دلیل خیلی از نا آرومی هام دقیقا چیه. می تونم باهاشون کنار بیام یا بذارمشون کنار، حتی مهم نیست چه نتیجه ای ازشون می گیرم. مهم اینه که قدم در مسیری گذاشتم که توش شناخت جزییات شخصیت خودمه. و اگر این شناخت "به واقع" میسر بشه، من نصف مسیر زندگی مو رفتم :)منبع: http://ruziruzegari. /

رفتار شناسی فرهنگی (بخش سوم)

درخواست حذف اطلاعات

از آنجا که شناخت انسان در حوزه های مختلف نیازمند دریافت پیش فرض های ذهنی رفتار آدمی است و شناخت این پیش فرضها میتواند الگوهای کنش و واکنش انسانی را مورد بررسی قرار دهد شناخت رفتار ضرورت پیدا میکند چه در حوزهی فردی و چه در حوزهی اجتماعی زیرا بیانگر رابطه انسان، ذهن او و الگوهای ارتباطی میان آنهاست. 15/8/95منبع: http://negharman. /

رفتار شناسی فرهنگی (بخش سوم)

درخواست حذف اطلاعات

از آنجا که شناخت انسان در حوزه های مختلف نیازمند دریافت پیش فرض های ذهنی رفتار آدمی است و شناخت این پیش فرضها میتواند الگوهای کنش و واکنش انسانی را مورد بررسی قرار دهد شناخت رفتار ضرورت پیدا میکند چه در حوزهی فردی و چه در حوزهی اجتماعی زیرا بیانگر رابطه انسان، ذهن او و الگوهای ارتباطی میان آنهاست. 15/8/95منبع: http://negharman. /

رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی

درخواست حذف اطلاعات

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد. لذا شناخت آن حائز اهميت فراوان است. رأی داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رأی داور باید مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رأی صادر شد داور فارغ می شود و رأی او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رأی داور) داریم. رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی- حسین خزاعیمنبع: http://kafi95. /

پنج راه شناخت کامل بودن دین مسلمان 95/8/27

درخواست حذف اطلاعات

پنج راه شناخت کامل بودن دین مسلمان زین العابدین علیه السلام فرمود: راه شناخت کامل بودن دین مسلمان به اینهاست: سخنان بیهوده نمى گوید، کمتر بحث و جدال مى کند، بردبار، شکیبا و خوش خوست. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏2، ص: 240.- منبع:حوزهمنبع: http://farhangimasjedonnabi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هر چه بیشتر انسانها را میشناسی . و هر چه با خصوصیاتشان آشنا می شوی . بعضی ها میگن باعث میشه شناخت بیشتر علاقه بیشتر ولی ...... اینطور نیست این شناخت باعث دوری تو از آنها میشود . و اینجاست که من می گویم گاهی وقتها تنهای خیلی بهتر از حضور در انبوه جمعیت ه گاهی با شناخت انسان های اطراف از تنهای خود خیلی هم رازی و خوشحالی منبع: http://matin061. /

کار روح القدس

درخواست حذف اطلاعات

کار روح القدس: در زمان های گذشته، خدا روح مقدس خود را به انبیا و مقدسین عطا می فرمود، اما هنگامی که خدا عيسي را فرستاد تا نجات دهندهء جهان باشد، روح خود را هم به همهء انی که به عيسي ایمان می آورند، عطا فرمود. عيسي فرمود «پس اگر شما با آنکه شریر هستید می دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد» «لوقا ۱۱:۱۳» خداوند امین است و هر در هر زمان به ایمان آورد و خود را به خداوند تسلیم نماید از خدا بخواهد که روح القدس را به او عطا فرماید، خدا حتما این کار را خواهد کرد.روح القدس خود خداست،کامل است، درک و اراده دارد، باور انسان هاست،پیام الهی را به بشر رسانید، حیات تازه و قدرت می بخشد.روح القدس عطایای مافوق طبیعی خود را بر حسب اراده اش به ایمانداران عطا می کند، هدف از بخشیدن این عطایا ۱- بنای بدن ایمانداران و ۲- وحدت در ا

اثرات شناخت (علیه السلام) :

درخواست حذف اطلاعات

اثرات شناخت (علیه السلام) : برای شناخت معصوم (علیه السلام) نیز نتایج و اثراتی است که می توان از روایات گوناگون آنها رااست اج نمود (در اینجا سعی شده که به مهم ترین آنها بسنده شود) از آن جمله اینکه:منبع: http://marefat2. /

isa

درخواست حذف اطلاعات

عيسي کیست؟ عيسي پسر خداست (عبرانیان 1: 3).عيسي کلمه خداست (یوحنا 1: 1).عيسي کلمه حیات است (اول یوحنا 1: 1)عيسي پسر انسان است (لوقا 10:19)عيسي خدای حق است (اول یوحنا 20: 5)عيسي خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس 16: 3)عيسي مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 1: 3)عيسي فروغ جلال خداست (عبرانیان 1: 3)عيسي صورت خدای نادیده است (کولسیان 15: 1)عيسي خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است (کولیسان 16: 1)عيسي برتر از همه چیز است (کولسیان 18: 1)عيسي بره خداست که گناه را از جهان برمی رد (یوحنا 29: 1)عيسي کاهن اعظم است (عبرانیان 11: 9)عيسي شفیع ماست (اول یوحنا 1: 2)عيسي واسطه است (اول تیموتائوس 5: 2)عيسي انسان است (اول تیموتائوس 5: 2)عيسي است (تثنیه 18:18)عيسي رهاننده است (رومیان 26:11)عيسي نجات دهنده است (لوقا 11: 2)عيسي اول و آ ، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8: 1) (مکاشفه 13:22)عيسي نان حیات است (یوحنا 51:

توصیه هایی برای شناخت پیش از ازدواج

درخواست حذف اطلاعات

دوران آشنایی های قبل از ازدواج برای بسياري از زوج ها مهم و تعیین کننده است. باید همدیگر را بشناسند و با خصوصیات اخلاقی و رفتاری هم آشنا شوند. باید بدانند طرز فکرشان درباره ی مسائل گوناگون چیست و آیا در مجموع می توانند زیر یک سقف با هم زند کنند؟ برای ادامه مطلب کلیک کنیدمنبع: http://moshaverehgharb. /

شناخت عنکبوتی و شناخت کل یوم هو فی شان

درخواست حذف اطلاعاتبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عيسي : درب برای یافتن دیگر مشخصه عيسي باید به یوحنا باب 10 مراجعه کنیم. در آنجا می خوانیم: یوحنا 10: 7-10 " آنگاه عيسي ب ان باز گفت: «آمین آمین به شما می گویم که من درِ ان هستم. جمیع انی که پیش از من آمدند، و راهزن هستند، لیکن ان سخن ایشان را نشنیدند. من در هستم هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون امد و علوفه یابد. نمی آید مگر آنکه ب د و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند." عيسي در اینجا از نوعی آرایه ادبی استفاده می کند تا اطلاعات بیشتری از خود و عاقبت پیروانش به ما بدهد. در این متن عيسي خود را به درب تشبیه می کند. همه ما می دانیم که در وسیله ای است که ما را از محل کنونی مان به مکانی دیگر داخل می کند. بنابراین وقتی کلام خدا عيسي را به در تشبیه می کند می خواهد بگوید که او ی است که ما را به مکانی دیگر از مکان فعلی مان وارد می کند. حال اگر بپرسید

ان زه

درخواست حذف اطلاعات

داشتن ان زه عامل موفقیت است !ان زه که در انگلیسى به ان موتى ویشن و به فرانسوى به ان موتى واسیون مى گوید، یکى از کاربرد ترین واژه در جهان است، چون بدون ان زندگى رونق ، جلا، روح و معنى ندارد ، براى تقویت ان زه، باید بسیار تحقیق کرد، تا ان را بطور سیستماتیک اموخت و بدیگران نیز منتقل ساخت، ولى ما درین جا بطور خلاصه و ساده معنى، شناخت عمومى روى خود، شناخت اختصاى روى خود و تفکیک شناخت داخلى و خارجى را یاداور مى شوم تا به این وسیله به سادگى ان زه خود را تقویت نمایم.منبع: http://ayendayebihtar. /

isa

درخواست حذف اطلاعات

عيسي کیست؟ عيسي پسر خداست (عبرانیان 1: 3).عيسي کلمه خداست (یوحنا 1: 1).عيسي کلمه حیات است (اول یوحنا 1: 1)عيسي پسر انسان است (لوقا 10:19)عيسي خدای حق است (اول یوحنا 20: 5)عيسي خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائوس 16: 3)عيسي مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 1: 3)عيسي فروغ جلال خداست (عبرانیان 1: 3)عيسي صورت خدای نادیده است (کولسیان 15: 1)عيسي خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است (کولیسان 16: 1)عيسي برتر از همه چیز است (کولسیان 18: 1)عيسي بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد (یوحنا 29: 1)عيسي کاهن اعظم است (عبرانیان 11: 9)عيسي شفیع ماست (اول یوحنا 1: 2)عيسي واسطه است (اول تیموتائوس 5: 2)عيسي انسان است (اول تیموتائوس 5: 2)عيسي است (تثنیه 18:18)عيسي رهاننده است (رومیان 26:11)عيسي نجات دهنده است (لوقا 11: 2)عيسي اول و آ ، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8: 1) (مکاشفه 13:22)عيسي نان حیات است (یوحنا 5

نورحیات

درخواست حذف اطلاعات

عيسي : نور حیات عيسي جدای از نان حیاتی که گفتیم، خصوصیت دیگری هم دارد و آن این است که اگر او را پیروی کنیم، نور جهان از آن ما خواهد بود. انجیل یوحنا در این رابطه می گوید: یوحنا 8: 12" پس عيسي باز ب ان خطاب کرده، گفت: «من نورِ عالم هستم. ی که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد.» " یوحنا 12: 46" من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آوَرَد در ظلمت نَمانَد." به همانطور که دوام حیاتمان مست م وجود آب و غذاست، به همانطور هم طی مسیر زندگی به نور احتیاج دارد. نور لازم است تا اینکه احساس امنیت کنیم و بفهمیم که به کجا قدم می گذاریم. همانطور که عيسي مشخصاً می گوید: یوحنا 12: 35" ی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود." وقتی در تاریکی راه می رویم، نمی دانیم که به کدام سمت حرکت می کنیم. به همین دلیل هم به نور نیازمندیم. اما نور فیزیکی تنها برای راه رفتن فیزیکی ما کا

ارزش ویژه برند به چه معناست؟

درخواست حذف اطلاعات

شمندان از معنای ارزش ویژه برند برداشت های گوناگونی داشته اند . برخی آن را ارزش افزوده نام به محصول، وفاداری به برند، شناخت برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، مطلوبیت افزوده شده، تغییرات رفتاری ناشی از شناخت برند و... تعریف کرده اند. برخی از شمندان، کاربرد واژه ارزش ویژه برند را به مفهوم ارزی مفاهیم ذهنی مشتریان منحصر کرده اند. در حالی که برخی دیگر، آن را مفاهیم رفتاری می دانند. به عبارت دیگر، در متون بازاری ، ارزش ویژه برند به دو دسته طبقه بندی می شود: آنهایی که شامل ادراکات مشتری است (همچون آگاهی از برند ، و کیفیت ادراک شده وآنهایی که شامل رفتار مشتری است( همچون وفاداری به برند و ... ) (شمس، 1386) بسياري از شمندان بیان می کنند که ارزش ویژه ی برند ، دربرگیرنده ی عواملی چون آگاهی از برند، میزان وفاداری مشتریان به برند، کیفیت تصور شده، نشان و علامت ثبت شده است. بقیه ی عوامل به توانایی برن