رسانه
رسانه

صلحی :: جستجو



خارجه فرانسه: بدون تشکیل ت فلسطین، هیچ صلحی وجود ندارد

درخواست حذف اطلاعات

خارجه فرانسه گفت که بدون تشکیل ت فلسطین در مرز های 1967 میلادی هیچ صلحي را نمی توان تصور کرد.





مخالفان: شرط شرکت در مذاکرات؛ فقط برکناری اسد

درخواست حذف اطلاعات

مخالفان سوری با انتشار بیانیه ای اعلام د نمی توانند مذاکرات صلحي را بپذیرند که نتیجۀ آن انتقال قدرت از اسد به حکومت انتقالی نباشد....





دوترته آتش بس با کمونیست ها را پایان داد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهوری فیلیپین امروز ( ) قرار است از آتش بس با چریک های کمونیست خارج شود و این درحالیست که به سربازان این کشور دستور داده تا آماده جنگ باشند و اعلام کرده که تا برای نسل دیگر با این چریک ها هیچ صلحي صورت نمی گیرد.





صلح

درخواست حذف اطلاعات

سلام همه برای رسیدن به صلحي جهانی و چشیدن طعم آرامش در دنیا بی ت میکنند. یادمه از سال 88که صدای اعتراض مردمم رو با گلوله خفه د. و چشمان عزیز شان را خونین ......با آقای اسحاق آبادی آشنا شدم .ایشان با پشتکاری قابل تحسین وخست ناپذیر همه مقاله هایش ازصلح و دوستی در دنیا دم میزد. منبع: http://zahray. /





بودن

درخواست حذف اطلاعات

همسرم! به قامت یک فرمانده با تمام آن هایی که دلم را بیرحمانه کرده بودند، یک تنه جن د جن د و مرا به من به خودش بازگرداند. حال نشسته مشغول سوا سنگ از میان دانه های برنج است. سوش پرچم صلحي ست بر افروخته و خیالش آسوده! تلخ، مرا از خودم می ترساند. نمی دانم این خاصیت فتح است یا سرزمین من از بها افتاده! و من دلم می خواهد احساس کند مرزهای من هنوز هم حساس اند! می ترسم از این فقط کنار هم بودنمان!منبع: http://khanqah. /





من چه کرده ام؟؟

درخواست حذف اطلاعات

می گویی عمیقا از ته قلبت طرفدار صلحي... ! اما اصلا می دانی صلح چیست؟ می گویی از جنگ بیزاری اما... کاری برای تمام ش کردی؟ نه در دنیا.. در جامعه ی خودت.. ! در سال و ماه و هفته و روز خودت... قدمی برداشته ایی تا آن صلح آرمانی برقرار شود؟!منبع: http://khatereyekhoshema. /





معمای مرگ خانواده پزشک تبریزی پیچیده تر می شود

درخواست حذف اطلاعات

حواشی مربوط به مرگ مشکوک اعضای خانواده صلحي، پزشک تبریزی همچنان ادامه دارد. این پزشک ادعا کرده که نامزد و مادر بزرگ او با غذای نذری مسموم شده اند، اما خبرها حاکی است که انگشت اتهام به سوی خود صلحي چرخیده است. به گفته یک منبع آگاه، غذای نذری در کار نبوده و خود صلحي غذا را تهیه کرده است. آرمان امروز: حواشی مربوط به مرگ مشکوک اعضای خانواده صلحي، پزشک تبریزی همچنان ادامه دارد. این پزشک ادعا کرده که نامزد و مادر بزرگ او با غذای نذری مسموم شده اند، اما خبرها حاکی است که انگشت اتهام به سوی خود صلحي چرخیده است. به گفته یک منبع آگاه، غذای نذری در کار نبوده و خود صلحي غذا را تهیه کرده است. صلحي همان پزشکی است که چندی پیش نسخه ای خاص با خطی خوش برای بیمارش نوشته بود. او همچنین در یک نسخه دیگر نیز از داروخانه خواسته بود که اگر بیمار در پرداخت هزینه دارو با مشکل مواجه شد، با او تماس ب رند. این نسخه





.

درخواست حذف اطلاعات

یاد تو پرچم صلحي است میان شورش این همه فکر ...! وقتی گریه میکنی زیباتر میشوی ؛ اما بخند ... من به همان " زیبا" که "تر " نیست قانعم... خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد ؟ خواهان ی باش که خواهان تو باشد! گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من ؛ انچه البته به جایی نرسد ، فریاد است ... اشکم از دیده چو افتاد دلم تسکین یافت خنک ان درد که یک قطره بود درمانش میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا اسمان است ایام هجر را گذر م و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود جنگل همیشه سوختنی نیست ؛ خوردنی هم هست ... من یک جنگل چوب سادگی ام را خوردم رفتم که خار از پا کشم ؛ محمل ز چشمم دور شد یک لحظه من غافل شدم صد سال راهم دور شد پیام : ما به گونه ای زندگی می کنیم که گویا هرگز نخواهیم مرد و به گونه ای میمیریم که گویا هرگز زندگی نگرده ایممنبع: http://370moon. /





تعریف صلح

درخواست حذف اطلاعات

صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی ، توافق ، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل و پیمان تسلیم است.[۱] عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلو ری از تنازع احتمالی آینده صورت می رد و یا به جای یکی از عقود معاملاتی به کار می رود.صلح به دو قسم زیر تقسیم بندی می شود:1.صلح بر دعوی: صلحي که در جهت رفع تنازع و یا جلو ری از آن واقع شود.2.صلح بدوی:معامله ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می شود.شرایط عقد صلح:عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:1.اهلیت طرفین2.موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشد3.جهت صلح با ید مشروع باشد4.قصد و رضای طر





تعریف صلح

درخواست حذف اطلاعات

صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی ، توافق ، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل و پیمان تسلیم است.[۱] عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می گیرد و یا به جای یکی از عقود معاملاتی به کار می رود.صلح به دو قسم زیر تقسیم بندی می شود:1.صلح بر دعوی: صلحي که در جهت رفع تنازع و یا جلوگیری از آن واقع شود.2.صلح بدوی:معامله ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می شود.شرایط عقد صلح:عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:1.اهلیت طرفین2.موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشد3.جهت صلح با ید مشروع باشد4.قصد و رضا





تعریف صلح

درخواست حذف اطلاعات

صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی ، توافق ، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل و پیمان تسلیم است.[۱] عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می گیرد و یا به جای یکی از عقود معاملاتی به کار می رود.صلح به دو قسم زیر تقسیم بندی می شود:1.صلح بر دعوی: صلحي که در جهت رفع تنازع و یا جلوگیری از آن واقع شود.2.صلح بدوی:معامله ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می شود.شرایط عقد صلح:عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:1.اهلیت طرفین2.موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشد3.جهت صلح با ید مشروع باشد4.قصد و رضا





غزل"حافظ

درخواست حذف اطلاعات

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابتو ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبتخوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوزکاغوش که شد منزل آسایش و خوابتدرویش نمی پرسی و ترسم که نباشد شه آمرزش و پروای ثوابتراه دل عشاق زد آن چشم خماریپیداست از این شیوه که مست است تتیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفتتا باز چه شه کند رای صوابتهر ناله و فریاد که نشنیدیپیداست نگارا که بلند است جنابتدور است سر آب از این بادیه هش دارتا غول بیابان نفریبد به سرابتتا در ره پیری به چه آیین روی ای دلباری به غلط صرف شد ایام شبابتای قصر دل افروز که منزلگه انسییا رب مکناد آفت ایام ابتحافظ نه غلامیست که از خواجه گریزدصلحي کن و بازآ که ابم ز عتابتمنبع: http://sohrabpop. /





اجماع اصحاب و امت ی در مورد کافر شدن مرتدین و کشتن آنها (198)

درخواست حذف اطلاعات

اجماع اصحاب و امت ی در مورد کافر شدن مرتدین و کشتن آنها (198) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اجماع شان در باره ی کافر شدن مرتدین و کشتن آنها: همچون جنگ و کشتار آنها بر علیه آنهایی که ادعای نبوت و ی می د ، یا آن قبایلی که می خواندند، روزه می گرفتند، حج می رفتند و سایر احکام شرعی را انجام می دادند اما از دادن زکات به ت ی امتناع می نمودند . نکته ای که در این جا لازم است یاد آور شوم اینکه در ابتدا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم آغازگر جنگ بودند نه مرتدین، یعنی به گونه ای نبوده است که مرتدین ابتدا جنگ را شروع نموده باشند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در موضع دفاع قرار گرفته باشند ، بلکه کاملاً بر ع بوده؛ آغازگر جنگ اصحاب رسول الله صلی الله علیه





ارام باش..

درخواست حذف اطلاعات

آرام باش... اینجا قطب است! شاید از قطب هم سردتر... مردمانی که دلشان سخت سرد و بی بخار شده است... چشمانی که محبت را به .. فروخته اند... و دستانی که اگر هم دستگیری کنند بی دلیل نمیکنند... شاید این روزها همه با خود این جملات را .. میکنیم. اما یک چیز می ماند: من میدانم که به اندازه ی این سرما ، آنطرفتر آتش محبتی شعله ور است میدانم که به ازای هر جنگی ، صلحي ب .. است میدانم خ .. آن بالا نشسته که نگهبانانی بر زمین گماشته تا تو را دست گیری کنند، وسیله هایی که لحظه به لحظه زندگی به تو میدهند... آرام باش! سخت از لطف بی کران آرام باش ، که آرام سختی ها را پذیرا باشی! منبع: http://kolbeh .. 1. .. /





علت مرگ خانواده پزشک تبریزی مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

علت مرگ خانواده پزشک تبریزی مشخص شد موسی خلیل الهی دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه پرونده فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است. فرادید| دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی صادر شد، خبر داد.موسی خلیل الهی دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه پرونده فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است.وی ادامه داد: این فرد یک پزشک عمومی است که در سال های اخیر فارغ حصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذ





عقد صلح در حقوق مدنی

درخواست حذف اطلاعات

عقد صلح چیست؟ صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف ... صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش آمده استفاده می شود. ماده 752 قانون مدنی می گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آن





به مناسبت سالروز صلح حسن(ع)

درخواست حذف اطلاعات

آنها [پیشنهاد] کرده بودند که چه باید چه بشود؛ «حَکَم قرار بدهید، قرآن است، قرآن است این». این ابتلا را حضرت داشت، الآن نظیر او را ما داریم. اینکه می‌گویند، این‌ور و آن‌ور می‌افتند که بگذارید یک حکمیتی پیدا بشود، بیایند حکم، حکم پیدا بشود که کارها را انجام بدهد، تشخیص بدهد که کی چی است، دنیا نمی‌داند که کی م است؟! ما از آن قضیه باید عبرت بگیریم و زیر بار حکمیت [نرویم‌]. ما در این هفت سالی که بوده است فهمیدیم که این حکمها کی‌ها هستند و اینهایی که می‌خواهند صلح ایجاد کنند کی‌ها هستند. قصه حسن و قضیه صلح، این هم صلح تحمیلی بود؛ برای اینکه حسن، دوستان خودش، یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند، او را جوری د که نتوانست خلافش د، صلح کرد؛ صلح تحمیلی بود. این صلحي هم که حالا به ما می‌خواهند بگویند، این‌ است.2 شهریور 1365 &nbs





علت مرگ خانواده پزشک تبریزی مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

علت مرگ خانواده پزشک تبریزی مشخص شد موسی خلیل الهی دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه پرونده فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است. فرادید| دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی صادر شد، خبر داد.موسی خلیل الهی دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه پرونده فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است.وی ادامه داد: این فرد یک پزشک عمومی است که در سال های اخیر فارغ حصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذ





بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگی "سیر توماس وایت" شاعر دوران رنسانس انگلیسی را می خواندم و متعجب شدم از اینکه زمان کوچکترین اثری در احساسات انسانی نداشته و ندارد. قرن پانزدهم, قرن شانزدهم, قرن بیست و یکم, فرقی نمی کند. انسان همان انسان است, با همان دردها و مصائب که تا زنده است رهایش نمی کنند. تمام ماجرا همین است. انسان با عمر محدود و توانایی های بالفعل محدودش باید در برابر کوهی که به قدمت تاریخ است بایستد و با تک تک ص ه هایش به تنهایی دست و پنجه نرم کند. چه چیزی باعث می شود آدمی به بزرگی توماس وایت هم احساس در زندان بودن کند و برای تمام جنگ هایی که کرده, صلحي نبیند؟ همه شنیده ایم تمام دنیا زندان است, اما تا اتفاقی تلخ برای روحمان نیفتد, این جمله را هرگز درک نخواهیم کرد. آیا در پایان آرامشی برای تمام ارواح خسته خواهد بود؟ گمانم می شود. اگر به سابقه ی زندگی خودمان نگاه کنیم میبینیم هیچ دردی تا همیشه برایمان دردناک نما





بازی warhammer 40.000 : sanctus reach برای کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات

warhammer 40.000 : sanctus reach بازی جدیدی در سبک استراتژی است که توسط slitherine ltd برای کامپیوتر منتشر شده است. warhammer 40.000 : sanctus reach شما را به دوران سیاهی از قتل عام و جنگ بی پایان می برد که در آن هیچ صلحي بین ستارگان وجود ندارد و خطرات مختلفی امپراطوری انسان ها را از هر سو تهدید می کند. یکی از گروه های ضد بشری که بسیار وحشی و جنگ طلب هستند ارک ها هستند که تمام تلاششان را برای نابودی انسان ها بکار می گیرند. یکی از گروه های ارک ها که دارای ی بسیار خشن است یکی پس از دیگری سیارات و سرزمین های مختلف را تصرف کرده و همه را قتل عام می کنند. اما گروهی از قهرمانان شجاع در برابر آن ها مقاومت می کنند و باید از انسان ها و آ ین پایگاهشان محافظت کنند… بازی warhammer 40.000 : sanctus reach نسخه codex برای pc ادامه مطلب





فرق بین صلح و دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

صلح چیست؟ صلح چیست؟ صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف ... صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش آمده استفاده می شود. ماده 752 قانون مدنی می گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین،





بازی warhammer 40.000 : sanctus reach برای کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات

warhammer 40.000 : sanctus reach بازی جدیدی در سبک استراتژی است که توسط slitherine ltd برای کامپیوتر منتشر شده است. warhammer 40.000 : sanctus reach شما را به دوران سیاهی از قتل عام و جنگ بی پایان می برد که در آن هیچ صلحي بین ستارگان وجود ندارد و خطرات مختلفی امپراطوری انسان ها را از هر سو تهدید می کند. یکی از گروه های ضد بشری که بسیار وحشی و جنگ طلب هستند ارک ها هستند که تمام تلاششان را برای نابودی انسان ها بکار می گیرند. یکی از گروه های ارک ها که دارای ی بسیار خشن است یکی پس از دیگری سیارات و سرزمین های مختلف را تصرف کرده و همه را قتل عام می کنند. اما گروهی از قهرمانان شجاع در برابر آن ها مقاومت می کنند و باید از انسان ها و آ ین پایگاهشان محافظت کنند… بازی warhammer 40.000 : sanctus reach نسخه codex برای pc ادامه مطلب





با قلم می توان ساخت .با قلم می توان باخت.

درخواست حذف اطلاعات

با قلم می توان ساخت .با قلم می توان باخت. با قلم می شود هدایت کرد با قلم می شود گمراه نمود. با قلم می توان آگاهی داد با قلم می توان بر آگاهی ها س وش گذاشت. با قلم می توان آبرو داد.عزت آفرینی کرد عزیز داشت با قلم می توان تحقیر کرد عزت ها و افتخارات گذشته را زی ا گذاشت..با قلم می توان دل ش ت از قطعه سفال تا بنا و کاخ تخت جمشید از...تا.... حتی اگر دل انسان های هزاره های کهن باشد با قلم می توان ش ته ها را ترمیم کرد .با قلم می توان بین حال و گذشته ج انداخت و با قلم می توان نسل حاضر را به گذشته پیوند داد.با قلم می توان بین دو یا میلیون ها نفر آشتی برقرار نمود .با قلم می توان بین دو نفر و یا میلیون ها نفر آتش فتنه بپا ساخت.با قلم سرفراز شد آنکه ساخت و با قلم باخت آنکه با مردم و میراث مردم نساخت.با قلم می توان دوستی کرد می توان تخم دشمنی کاشت از قلم می توان بمب ساخت و بر سرمردم فرود آورد و با قلم





شعار مرگ بر .. یک راهبرد است

درخواست حذف اطلاعات

شعار مرگ بر .. ی مردم ایران، فرو ریختن خط دفاعی .. و ضربه به سلطه گری مزورانه آنهاست، فریاد دادخواهی مردم دشمن شناس ایران در گوش دنیاست، و تا .. ی م .. و صهیونیست پرور هست مرگ بر .. هم هست، چرا که مرگ بر .. ، همان مرگ بر .. و تداعی کننده نابودی .. است. مرگ بر .. یک خط است، یک راهبرد است، یک شعور .. است، مرگ بر .. تنها یک شعار نیست، یک عقیده است، یک هشدار و بیدار باش دائمی برای آگاهی و هوشیاری مستمر، در مقابل .. ی جهانخوار، و توطئه های این کشور علیه مردم ایران است. مرگ بر .. نیاز زمانه ماست، نیاز تاریخ ماست، ارتقاء سطح معرفتی ایرانیان در مورد جنایات .. ت .. ست، فقط ما .. را متهم نمی کنیم بلکه این تاریخ است که .. را جنایتکار، چپاولگر و دشمن جامعه بشری، و مُخلِ صلح و امنیت جهانی معرفی می کند، این تفرقه اندازی در بین ملتهاست که .. را مستحقِ نفرت مردم جهان کرده است. مرگ بر .. ، در راستای منافع





تفاوت صلح و آتش بس

درخواست حذف اطلاعات

ته های دفاع مقدس از زبان محسن رضایی اگر شلمچه را نمی گرفتیم،جنگ تمام نمی شد فرهنگ > میراث و تمدن - تنظیم - نوید صالحی:جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، ناگفته های بسیاری دارد که تا امروز که 30سال از آغاز آن و 2دهه از پایان آن می گذرد هنوز برزبان نیامده است. آنچه در پی می آید پاسخ های محسن رضایی به گروهی از راویان کاروان های راهیان نور است که از نظرتان می گذرد. در مورد پایان دادن یا ادامه جنگ نظریه های گوناگونی از جمله نظریه یک به علاوه هفت و دو به علاوه شش عنوان شده است؟ این نظریه ها از سوی چه انی و با چه هدفی مطرح شد؟ نظریه دو به علاوه شش را گروه نهضت در ایران طرح د و منظورشان این است که آن دوسال اول جنگ درست بوده و 6سال آ اضافه بود. علت ادامه جنگ را هم به عهده ایران می گذارند. پس این نظر دو قسمت دارد؛ یکی اینکه چرا آن 6 سال ادامه داشت و یکی هم اینکه چرا برعهده ایران بود؟ هردو این برداشت ها





تفاوت صلح و آتش بس

درخواست حذف اطلاعات

ته های دفاع مقدس از زبان محسن رضایی اگر شلمچه را نمی گرفتیم،جنگ تمام نمی شد فرهنگ > میراث و تمدن - تنظیم - نوید صالحی:جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، ناگفته های بسیاری دارد که تا امروز که 30سال از آغاز آن و 2دهه از پایان آن می گذرد هنوز برزبان نیامده است. آنچه در پی می آید پاسخ های محسن رضایی به گروهی از راویان کاروان های راهیان نور است که از نظرتان می گذرد. در مورد پایان دادن یا ادامه جنگ نظریه های گوناگونی از جمله نظریه یک به علاوه هفت و دو به علاوه شش عنوان شده است؟ این نظریه ها از سوی چه انی و با چه هدفی مطرح شد؟ نظریه دو به علاوه شش را گروه نهضت در ایران طرح د و منظورشان این است که آن دوسال اول جنگ درست بوده و 6سال آ اضافه بود. علت ادامه جنگ را هم به عهده ایران می گذارند. پس این نظر دو قسمت دارد؛ یکی اینکه چرا آن 6 سال ادامه داشت و یکی هم اینکه چرا برعهده ایران بود؟ هردو این برداشت ها





برای «مهرورزی» سبقت ب ریم

درخواست حذف اطلاعات

با بررسی تاریخچه بشریت و ادیان مختلف می توان به این مهم رسید که هم به دنبال دوستی و مساوات بوده و هستند اما آنچه درطول تاریخ دستخوش ناملایمات مختلفی شده و مورد هجمه قرار گرفته است، در برخی اوقات از اصل انسانیت خود دور افتاده ایم که در زمان حال هم ی در یکی از نامه های خود به جوانان نیز به آن اشاره داشته و فرموده اند: «واقعیت این است که اگر مسائل دردناک، زمینه ای برای چاره شی و محملی برای همفکری فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان، به خودی خود برای همنوعان اندوه بار است». یکی از دلایل اصلی تشکیل نهضت بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایجاد سازمانی با زبان مشترک میان انسان‎ها بوده تا در این نهاد مردمی علاوه بر تسکین آلام بشری، محبت و انسان دوستی درتمام سطوح جامعه رواج پیدا کند و افراد بکوشند تا جهانی مهرورز داشته باشیم. بخش عمده‎ فعالیت های صلح طلبانه جمعی





کربلا قیامت است

درخواست حذف اطلاعات

هر چه از کودکی از حسین(ع) درگوشَت گفته اند و در دسته های عزاداری و هیاتها شنیده ای، اینجاست. اینجا پایان دنیاست. حضیض و اوج دنیا در یک قاب. ق که دنی دون از آنان که از "قاب قوسین او ادنی" میگذرند متمایز می شود. اوج اندوه حسین(ع). إربا إربای علی اکبر. خون پاشیده به آسمان علی اصغر(ع). دستهای عباس(ع). دل دخت سه ساله حسین(ع). دل زینب(س).اینجا قیامت است. زمان، عاشورا نیست. زمان تحویل سال قمری است. یا مقلب القلوب و الابصار.. . شب اول محرم. ماه حرام خدا. ماه صلح. صلحي که با جنگ با سبط رسول خدا برای همیشه رنگ خون گرفت. اینجا مردم زمانه جمع اند. از هر طیف و رنگی.پرچم سرخ گنبد حسین پایین می آید. مردم فریاد لبیک یا حسین سر می دهند. زبانت می گیرد. اگر هم ندای جمعیت شوی و لبیک گویان شوی، ظهر عاشورا در کدامین خواهی بود؟ یزید؟ حسین؟ گعده کوفیان؟ یا جماعتی که شب قبل حجاب ظلمت را فرصتی برای فرار بر قرار دان





علت اهمیت فتح مکه

درخواست حذف اطلاعات

می دانیم که .. دین توحید است و برای هیچ مسئله ای به اندازه توحید یعنی خدای یگانه را پرستش .. و غیر او را پرستش ن .. اهمیت قائل نیست و نسبت به هیچ مسئله ای به اندازه این مسئله حساسیت ندارد. مردم قریش که در مکه بودند مشرک بودند. این بود که یک نبرد پی گیری میان پیغمبر اکرم (ص) و مردم قریش که همان قبیله رسول اکرم بودند در گرفت. سیزده سال پیغمبر اکرم در مکه بودند. بعد آمدند مدینه و در مدینه بود که مسلمین قوت و قدرتی پیدا .. د. جنگ بدر و جنگ احد و خندق و چند جنگ کوچک دیگر میان مسلمین که در مدینه بودند با مشرکین قریش که در مکه بودند در گرفت. در جنگ بدر مسلمانها فتح خیلی بزرگی نمودند. در احد، برع .. ش .. ت خوردند یعنی اول پیروز شدند ولی بعد در اثر یک اشتباه ش .. ت خوردند و بعد دو مرتبه خودشان را جمع و جور .. د. پای هم مسلمین در احد ش .. ت خوردند. در خندق باز مسلمین فاتح شدند. بعد جریان حدیبیه پی





تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه محبت و مهرورزی در  جامعهدر جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش قرار دهد و مبنایی باشد که رشد و تعالی هر جامعه ای بر آن بنا شـود.  باید بدانیم بدون بکار گیری این زبان شه پرور نمی توان به ضرورت های جهانی جامعه پیشرفته پاسخ معقول داد. ام





تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه محبت و مهرورزی در  جامعهدر جهان امروز مهرورزی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی در جامعه و پشتیبانی از آن منجر می شود بلکه موجب شناسایی هر چه بیشتر تفاوت ها و مشا بهت های مردمی می گردد و می تواند سبب شود که انسان ها به درک درستی از همکاری برای رسیدن به سعادت همکان دست یابند. برای آنکه بتوان انتظارات جامعه معاصر را بهتر برآورده کرد ، باید افق های مهر و محبت چنان گسترده شود که تمامی فرهنگ های جهان را تحت پوشش قرار دهد و مبنایی باشد که رشد و تعالی هر جامعه ای بر آن بنا شـود.  باید بدانیم بدون بکار گیری این زبان شه پرور نمی توان به ضرورت های جهانی جامعه پیشرفته پاسخ معقول داد. ا





تاریخچه تاسیس آل سعود_7

درخواست حذف اطلاعات

10. فیصل‏ بن ترکی، ‏ 1258 ـ 1278ق.حدود20 سال حکومت وه ‏ با او بود. لیکن ت عثمانی‏ تصمیم به جنگ با فیصل، ریاض گرفت. ت مرکزی‏ عثمانی‏ لشکری‏ را به فرماندهی شریف محمدبن عون، مکه به قصیم فرستاد و اهالی‏ قصیم را به اطاعت ت مرکزی‏ درآورد. سرانجامِ کار، این شد که صلحي‏ با اهالی‏ قصیم منعقد گردید که در مقابل، قصیمی‏ها باید 10 هزار ریال پرداخت نمایند. بدین ترتیب شریف با لشکر خود به قرارگاه برگشت و فیصل هم به تعهّد خود عمل کرد و هر سال 10 هزار ریال بر طبق عهدنامه پرداخت می‏نمود. این امر هم چنان ادامه داشت تا اینکه فیصل فلج و کور گردید. او با همین مرض در سال 1282ق. درگذشت و به جای‏ خود عبدالله را از میان چهار فرزندش به حکومت منصوب نمود که همین امر باعث درگیری‏ میان برادران گردید.11. عبدالله ‏بن فیصل رکی، ‏ 1278 ـ 1284ق.بعد از آن که عبدالله از طرف پدرش به حکومت رسید، یکی‏ از برادرانش، که سعود نام داشت





نقشۀراه معارضین سوری برای هم پیمانی با

درخواست حذف اطلاعات

یک گروه معارض ت طرح صلحي موسوم به «نقشۀراه ت جدید » برای همکاری مستقیم با رژیم صهیونیستی ارائه کرده است. به گزارش مصاف، گروه موسوم به جبهۀ نجات ملی این نقشۀ‏راه با پیشنهاد داده است که شامل موضوعاتی همچون به رسمیت شناختن رژیم ، ارائۀ «راه ‏حل» برای مسئلۀ سرزمین های ی رژیم صهیونیستی در بلندی ها جولان و همکاری دوجانبه با تل آویو است. رژیم در جنگ شش روزۀ سال 1967 بخش‎هایی از بلندی های جولان را و پس از مدتی آن را ضمیمه خود کرد؛ اقدامی که جامعۀ بین الملل آن را به رسمیت نشناخت. پس از جنگ بعدی در سال 1973، رژیم صهیونیستی از منطقۀ کفرإلما خارج شد، اما تا سال 2002 سعی داشت این شهرک را به منطقۀ عاری از سلاح که بین جولان ی و جولان قرار دارد، ضمیمه کند. رژیم صهیونیستی معمولاً به مواضع در بلندی های جولان حمله و ادعا می کند این حمله ها تلافی جویانه هستند. رو مۀ الکترونیکی رأی الیوم با انتشار گزارشی





آشنایی با برخی از قراردادهها

درخواست حذف اطلاعات

عبدالقادر عثمانی رودی دبیر تاریخ -جغرافیا متوسطه دومآشنایی با قرارداد رویترامتیا مه رویتر قراردادی بود که میان بارون ژولیوس دو رویتر و ت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شدبه موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه آهن و سدها از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن ایران (بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال ها برای کشتیرانی یا کشاورزی؛ ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره برداری از جنگل ها برای مدت 70 سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت 25 سال در ازای پرداخت 6 میلیون لیره انگلیسی و سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت.این قرارداد به قدری استعماری بود که موجب اعتراض همه دنیا، حتی دیپلمات های انگلیسی مانند لرد کرزن شد. این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت دلاک زاده قزوینی و فراماسون یعنی میرزا حسن خان س





روزی ک گذشت..

درخواست حذف اطلاعات

سلام.. حاالم خوبه... الان خوبه... میخوام از دیروز بگم.. صبح رفتم .. ... یک ساعت تقریبا زود رسیدم.. رفتم بوفه ی چیزی بخورم و زمانم بگذره.. نزدیکای ساعت ده رفتم سمت سالن اجتماعات ک جلسه دفاع بود.. اینبار زود رسیده بودم و هنوز .. ا نیومده بودن.. صلحي هم منو دید گفت میخواسته بهم زنگ بزنه و دعوتم کنه ولی شمارمو نداشته.. یعنی شماره منو حذف کرده.. برام مهم نبود.. تشکر .. گفتم .. خبرم کرد.. صبورانه نشستم و گوش .. .. تا جلسه تموم شد.. بعد از جلسه هم رفتم... این یکی هم با نمره 19/10 دفاعش پذیرفته شد... بعد رفتم سمت سینما... میخواستم برم ناهار بخورم دیدم گشنه م نیست.. رفتم دیدم ی .. دارم برای 12 تا 2.. .. آس و پاس.. طنز بود.. بدک نبود.. ولی برای من بد بود... سعی می .. بخندم.. راحت باشم.. ذهنمو روی .. متمرکز کنم ولی نمیشد.. وقتی میخندیدم داشت اشکم در میومد.. گریه خنده شده بود.. مس .. ه بود.. .. ه ک تم





چرا بعد از فتح مشهر جنگ ادامه پیدا کرد

درخواست حذف اطلاعات

چرا بعد از فتح مشهر که به ایران پیشنهاد اتمام جنگ شد، جنگ همان طور ادامه یافت و چرا شعار رزمندگان ما این بود که جنگ جنگ تا کربلا و آیا این به کشوری دیگر محسوب نمی شود؟ جنگ تحمیلی زمانی شروع شد که ایران ی به دلیل وقوع انقلاب، حوادث و مشکلات داخلی و بین المللی، به هیچ وجه آماده در ر شدن در یک جنگ گسترده نبود . در این صورت تنها راه منطقی، دفاع با قدرت علیه م و بیرون راندن و تنبیه آنان و حصول اطمینان از عدم دیگر بود . این مبنای استراتژی ایران در طول جنگ تحمیلی بود و با وجود هزینه های زیاد جنگ، تا آ ین روز تعقیب می شد . درباره به طول انجامیدن جنگ، دو سؤال مطرح می شود: 1 . آیا امکان نداشت جنگ تحمیلی، در مدت زمان کوتاه تری خاتمه یابد؟ به عبارت دیگر در بعضی از زمان ها که موازنه نظامی و به نفع ایران بود، چرا ت ایران اقدام به پایان دادن جنگ نکرد؟ 2 . چه مؤلفه های جدیدی در پایان هشتمین سال جنگ وارد م





فراز و فرود فعالیت های بین المللی امریکا درسال 2016 میلادی

درخواست حذف اطلاعات

ناکامی های .. در زمینه سیاست خارجی در سال 2016 خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی به بررسی ناکامی های .. در زمینه سیاست خارجی در سال 2016 پرداخت. خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت: ناکامی های .. در زمینه سیاست خارجی در سال 2016 تنها به موضوع .. محدود نمی شود. .. به رغم اقدامات خود شاهد بی ثباتی روزافزون در افغانستان و وخامت در روابط با ترکیه بوده و همچنین حمایت واشنگتن از حملات سعودی ها در یمن نیز با انتقادهای گسترده روبرو بوده است زیرا این حملات کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان را در یمن د .. ی داشته است. اینها تنها بخشی از چالش های .. در حوزه سیاست خارجی به شمار می رود. « افغانستان » .. در سال 2016 نه تنها نتوانست در جهت تحقق هدف خود در زمینه برقراری ثبات در افغانستان به پیشرفتی دست یابد بلکه شاهد احیای حملات عناصر .. و افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان بوده است. ش .. ت .. بار .. در پیشبرد طرح





بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

موضوع صلح و دوستی یکی از مسائل مهمی است که بر آن تأکید دارد، چرا که جامعه بدون وجود صلح قابل تصور و زندگی نیست. ایجاد صلح و دوستی در جامعه ابتدا از فرد و خانواده آغاز می شود و سپس در جامعه و بعد از آن درسطح بین المللی مطرح می شود که خواستار این است، و می خواهد که صلح و دوستی گستره ی جهانی پیدا کند. اهمیت تحقیق در این زمینه بسیار زیاد بوده و این امر باعث افزایش آگاهی افراد جامعه نسبت به ارزش صلح و دوستی از نظر می شود و همچنین باعث شناساندن اثرات مؤثر صلح و دوستی در خانه، جامعه و جهان می باشد، که با آشنا شدن با این اثرات در صدد افزایش صلح در میان یکدیگر خواهند شد و این امر به افزایش اتحاد و یکپارچگی و کاهش درگیری و نزاع افراد جامعه و جهان کمک شایانی می کند. هدف از انتخاب این موضوع کمک به افزایش صلح و دوستی ، و همچنین تقویت فرهنگ زندگی عادلانه همراه با صلح و مسالمت و نشاط و شادی افراد جامعه ا





جلسه نقد و بررسی رُمان |کافه ی خیابان گوته| نوشته حمیدرضا شاه آبادی

درخواست حذف اطلاعات

هفدهمین نشست از جلسات هفت شهر قلم نقد و بررسی رُمان "کافه ی خیابان گوته" نوشته حمیدرضا شاه آبادی، نشر اُفق با حضور نویسنده اثر، انوشه منادی، رضا فکری و مصطفی علیزاده مکان: خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا فرهنگسرای ارسباران زمان: دوشنبه 11مردادماه 1395 ساعت 17 لینک خبر در خبرگزاری مهرمنبع: http://rezachee. /