رسانه
رسانه

طراقی کرد :: جستجوفاطمیه_شور بسیار زیبا_کربلایی مجید طراقی

درخواست حذف اطلاعات

کربلایی مجید طراقي با چایی روضه های تو خوب شدم...قرآن منی مسلمان شدم...هیات شاهزاده قاسم ابن الحسن کرجفاطمیه_شور بسیار زیبا_کربلایی مجید طراقي فاطمیه_لینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p |

نمرات میان ترم اخلاق حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

اسدی زهرا  3.5 اصغری اکین آباد الهه  غ پور امین  0.5 انصاری امین جان الهام  4.5 بختیاری زهرا غ  بختیاری مسعود  3 بقائی طوسی الیکا غ  بیات هوشنگ  4 پیری زاده مهدی  1.5 حاجی غلامعلی پارسا غ  حسن پور مسعود  0.5 حسینی فر زهرا  4 خان محمدی حمیدرضا غ  خدایاری آزیتا  4.5 دباغیان علیرضا  5 دریانورد سهند غ  دهقانی طراقي مریم غ  زیبا میلاد غ  سلمانیان پوریا  2.5 شهریاری فرد محمدحسین غ  طاهری زهرا  3.5 عبادی شیما غ  عندلی مصطفی  3.5 غظنفری حسین  4 فردقاسمی فرهاد غ  قادری جانبهان حسین  2 قاسمی مسعود  0.5 قباد

نمرات درس اخلاق حرفه ای

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا ۴ داد یکشنبه  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند.faranak.setvati@ gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید.

نمرات درس کارآفرینی

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند.faranak.setvati@ gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید.

نمرات درس کارآفرینی

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دانشجویان محترماین ترم هم کوششی بود برای نقل و تعامل بخشی از تجربیات علمی و عملی که از اساتید آموخته بودم تا گامی برای زندگی بهتر خودم و دیگران برداشته باشم.چند نکته قابل ذکر است:مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر تا 6 داد  ساعت 9 شب می باشد بعد از آن مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده دانشجو می باشد. در همین پیج اعلام و البته در کلاس هم همین طور، دانشجویان که غیبت کامل داشتند حذف هستند به هیچ عنوان رسیدگی نمی شود و از وساطت دوستان، همکاران و ... خودداری فرمایید. اینکه تنها راه ارتباطی و پاسخ به سوالات از طریق ایمیل هست لطفا لطفا در پیج پیغام نگذارید.دانشجویانی که نمره برای انان ثبت نشده است سریعا از طریق ایمیل تماس حاصل نمایند.faranak.setvati@ gmail.comتمام ملاحظات اخلاقی در روند تدریس و ارزشی لحاظ شده لطفا از عنوان مسائل غیرمرتبط خودداری فرمایید.