رسانه
رسانه

طرح درس ریاضی سوم شعاع و قطر دایره :: جستجودرس پژوهی با موضوع ریاضی سوم ابت شعاع وقطر دایره

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از رزفایل درس پژوهی با موضوع رياضي سوم ابت شعاع وقطر دايره با و پر سرعت . درس پژوهی رياضي سوم ابت شعاع وقطر دايره فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 24صفحه قسمتی از مجموعه طرح درس   عنوان تدریس: شعاع و قطر دايره     مدت تدریس:45دقیقه            پایه / مقطع: سوم ابت زمان تدریس:  محل تدریس:کلاس               تعداد فراگیران:   اه کلی: آموزش رياضي شعاع و قطر دايره اه جزئی: فراگیران با شعاع و قطر دايره آشنا شوند. رابطه ی شعاع و قطر دايره را بداند. اه رفتاری: شعاع و قطر دايره توضیح دهد (دانشی). شعاع دو قطر دايره را در شکل ترسیم کند. (مهارتی) فراگیر در رسم شعاع و قطر دايره از خود علاقه نشان دهد (نگرشی) رفتار ورودی: برقراری ار

فعالیتهای انجام شده در کلاس ما به تاریخ 9/2

درخواست حذف اطلاعات

قرآن : ارزشی سوره انسان _ تدریس سوره سبا رياضي : ارزشی ترسیم دايره با پرگار _ معرفی شعاع و مرکز دايره ( ترسیم دايره با پرگار را در خانه خوب تکرار و تمرین کن تا به مهارت برسی) نوشتاری : املای ذهنی از درس 5 خوانداری ( املاها بررسی خواهد شد) علوم : ارزشی شفاهی فصل 4 فردا حتما یک قطعه ع همراه می آورممنبع: http://moalem-shayan. /

آموزش ریاضی 04

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هایدی آموزش رياضي 04 با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 2 روشهای متعدد و متنوعی برای تدریس درس رياضي ذکر کرده اند که انواع این روشها را بعضی زبانی ، فعال و مکاشفه ای گفته اند ، گروهی روشهای تدریس رياضيات را گقتاری ، پرسشی و سقراطی و آمیخته ذکر کرده اند برای سال اول روشهای ویژه ای معرفی کرده اند ازقبیل :شرحی ، تشبیهی ارائه قاعده ، روش تعاونی ، آزمایشی ، ایفای نقش ، استفاده از مدل ، استناد از مثال ، شبیه سازی و کاوشگری و......اینک به روش تدریس مکاشفه ای می پردازیم .به عنوان مثال می خواهیم به دانش آموز بیاموزیم که قطر دايره دو برابر شعاع است . دانش آموز چند دايره روی کاغذ یا مقوا رسم می کند و با راهنمایی معلم برای هر یک قطر و شعاع را رسم می کند . سپس به مقایسه می پردازد و سرانجام قاعده مورد نظر را کشف می کند « قطر دو

الگوریتم مساحت و محیط دایره

درخواست حذف اطلاعات

در الگوریتم مساحت و محیط دايره در واقع می خواهیم یک عدد صحیح را بعنوان شعاع دايره از کاربر دریافت کنیم و سپس مساحت و محیط آن را به وی نمایش دهیم. طرح این الگوریتم برای کامپیوتر به شرح زیر است: 1. شروع 2. شعاع دايره را بخوان در r قرار بده 3. حاصل عبارت 3.14 * r * 2 را در a قرار بده 4. حاصل عبارت 2 r * 3.14 را در p قرار بده 5. مقادیر a و p را به عنوان مساحت و محیط دايره نمایش بده 6. پایان نمونه کد c# برای الگوریتم بالا int r = int.parse(console.readline()); int a = r * 2 * math.pi; int p = r * math.pi * math.pi; console.writeline("area is : " + a.tostring()); console.writeline("perimeter is : " + p.tostring()); نویسنده:matin.jمنبع: http://moharame95man. /

الگوریتم مساحت و محیط دایره

درخواست حذف اطلاعات

در الگوریتم مساحت و محیط دايره در واقع می خواهیم یک عدد صحیح را بعنوان شعاع دايره از کاربر دریافت کنیم و سپس مساحت و محیط آن را به وی نمایش دهیم. طرح این الگوریتم برای کامپیوتر به شرح زیر است: 1. شروع 2. شعاع دايره را بخوان در r قرار بده 3. حاصل عبارت 3.14 * r * 2 را در a قرار بده 4. حاصل عبارت 2 r * 3.14 را در p قرار بده 5. مقادیر a و p را به عنوان مساحت و محیط دايره نمایش بده 6. پایان نمونه کد c# برای الگوریتم بالا int r = int.parse(console.readline()); int a = r * 2 * math.pi; int p = r * math.pi * math.pi; console.writeline("area is : " + a.tostring()); console.writeline("perimeter is : " + p.tostring()); نویسنده:matin.jمنبع: http://moharame95man. /

ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 42) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 23) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 محیط مثلث = مجموع سه ضلع4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 35) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع6) مساحت مثلث قائم ا اویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث قائم ا اویه = مجموع سه ضلع7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷ 2محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 محیط لوزی = یک ضلع × 49) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 210) مساحت دايره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاع محیط دايره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر11) مس

تحقیق درباره ی دایره 64 ص

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ی دايره 64 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 58 دايرهمعادله یک دايرهفرض کنیم c(a,b) مرکز و r شعاع دايره باشد . فرض کنیم p(x,y) نقطة دلخواهی روی محیط دايره باشد. در این صورت cp=r بنابراین با مراجعه به معادلة ، که عبارتی برای فاصله بین دو نقطه ارائه می دهد، داریم که معادله مطلوب است.اگر فرض کنیم a=b=0 یعنی مرکز دايره در مبدا باشد، در این صورت معادله به صورت زیر درمی آید. معادله (1.19) می تواند چنین نوشته شود. بنابراین معادله یک دايره به صورت زیر است که در آن g ، f ، c اعداد ثابتی هستند. بالع معادله (3.19) را می توان چنین بازنویسی کرد. با مقایسه این معادله با (1.19) می بینیم که(3.19) دايرهای به مرکز (-g-f) و با شعاع را نمایش می دهد(4.19)در ح کلی معادله یک دايره

شعاع حرکتی خودروهای پلاک منطقه آزاد مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

شعاع حرکتی خودروهای پلاک منطقه آزاد توسط گمرک ایران مشخص شد. خودروهایی که از طریق مناطق آزاد مانند انزلی، اروند، ارس، ماکو و چابهار وارد کشور می شوند، شعاع حرکتی محدودی دارند و تنها در صورت داشتن مجوز یا پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی می توانند از محدوده تردد خود خارج شوند. ... نوشته شعاع حرکتی خودروهای پلاک منطقه آزاد مشخص شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

انیمیشن حرکت شناسی چرخدنده و نسبت انتقال

درخواست حذف اطلاعات

حرکت شناسی چرخدنده و نسبت انتقال در مکانیزمی که در زیر مشاهده می کنید به توضیح عواملی موثر برای حرکت چرخدنده می پردازم. np teeth=تعداد چرخدنده روی دنده کوچک (دنده پینیون) ng teeth=تعداد چرخدنده روی دنده بزرگ (دنده بزرگ) r= شعاع چرخدنده بزرگ r=شعاع چرخدنه کوچک نسبت چرخدنده یا نسبت انتقال (gear ratio)=تعداد دوران چرخدنده ورودی تقسیم بر تعداد دوران چرخدنده .. وجی و یا تعداد دندانه چرخدنده .. وجی تقسیم بر تعداد دندانه چرخدنده ورودی و یا شعاع دايره گام چرخدنده .. وجی تقسیم شعاع دايره گام چرخدنده ورودی برای مثال برای مشاهده چند نسبت چرخدنده ای کلید go را در انیمیشن زیر فشار دهید. منبع: http://iran-agritech. .. /

گرد و غبار شعاع دید در آبادان و مشهر را به 400 متر کاهش داد

درخواست حذف اطلاعات

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: گرد و غبار که روز چهارشنبه برخی مناطق خوزستان را فرا گرفته، شعاع دید…

کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش بینی می شود بعدازظهر امروز شعاع دید افقی در اهواز کاهش بیشتری یابد که به دلیل فعال شدن کانون های داخلی و فرونشینی هواست.

تحقیق هندسه ترسیمی (1)

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو تحقیق هندسه ترسیمی (1) با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 46 هندسه ترسیمی (1) مربوطه : سرکار خانم باقریتهیه کننده : محسن عیوضیزمستان 83به نام دانندة مقداربخش اول: چند ترسیم1-روش رسم متساوی الاضلاع:دايره ای به شعاع r ترسیم کرده دو خط عمود بر هم آن را رسم می کنیم از محل تقاطع قطر و محیط دايره به اندازه ی شعاع r قوسی می زنیم که دايره را در دو نقطه ی m و n قطع کند. امتداد همان قطری که از آن به شعاع r رسم کرده ایم (یعنی a) رأس دیگر مثلث است.2-روش رسم مربع:دايره ای به شعاع معلوم r و دو قطر عمود بر هم ab و cd را رسم می کنیم. به شعاع r از محل تقاطع قطرها با محیط (نقاط a و b و c و d) قوسی می زنیم تا همدیگر را قطع کنند. امتداد این نقاط که از مرکز دايره می گذرد دايره را در نقاط m و n و s و q قطع می کند که از اتصال ای

گرد و خاک در 3استان؛ نصف جهان محو شد/ شعاع دید در کرمان به 100متر رسید/ خاک و با

درخواست حذف اطلاعات

ایرنا نوشت: مردم کرمان صبح امروز (پنجشنبه) را با مشاهده گرد و غبار بر فراز این دیار آغاز د، پدیده ای که به گفته کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، شعاع دید را به 100 متر کاهش داد.

شعاع دید در انار به2 هزار متر کاهش یافت

درخواست حذف اطلاعات

کارشناس هواشناسی شهرستان انار گفت: ریزگردها و غبار امروز شهر انار را فرا گرفته و شعاع دید را به شدت کاهش داده است.

کاهش شعاع دید در اهواز

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش شعاع دید در اهواز به ۱۰۰ متر براثر گردوخاک خبر داد.

وزش طوفان در منطقه سیستان شعاع دید را کاهش داد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: باد و گرد و خاک از صبح امروز سیستان را فرا گرفته به نحوی که در حال حاضر سرعت وزش باد و شعاع دید افقی در ایستگاه هواشناسی شهرستان ز به ترتیب ۴۶ کیلومتر…

دایره های مماس بر دایره

درخواست حذف اطلاعات

الف) دلگون (cardioid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ١ واحد، حول آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را دلگون گویند. ب) نفروئید (nephroid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ٢ واحد، حول آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را نفروئید گویند. ج) دلتاگون (deltoid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ٣ واحد، درون آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را دلتاگون گویند. د) ستاره گون (astroid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ٤ واحد، درون آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را ستاره گون گویند. منبع: http://s-valizadeh. .. /

آموزش و نقشه ساخت ف یاب ( شعاع زن - فانکشن )

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل آموزش و نقشه ساخت ف یاب ( شعاع زن - فانکشن ) با و پر سرعت . در این مجموعه نقشه و آموزش ساخت 3 نوع  دستگاه ف یاب شعاع زن و یک عدد نقطه همراه با کتاب آموزش کار با دستگاه رو یاد بگیرید با آموزش و نقشه ساخت ف یاب ( شعاع زن - فانکشن )

شعاع مجاز تردد خودرو های منطقه آزاد تعیین شد

درخواست حذف اطلاعات

گمرک ایران شعاع مجاز برای تردد خودروها در مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، ماکو و چابهار را اعلام کرد.

درس پژوهی ریاضی سوم ابت درس شعاع وقطر دایره

درخواست حذف اطلاعات

درس پژوهی رياضي سوم ابت شعاع وقطر دايره.درس پژوهی رياضي سوم ابت شعاع وقطر دايره تعداد صفحات:24 فرمت فایل:ورد             چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و شه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی ...دریافت فایل

ن یتی شرکت داسک از شعاع حرکتی کامیون برقی تسلا

درخواست حذف اطلاعات

مقامات داسک، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل و نقل در ی شمالی، شعاع حرکتی کامیون برقی تسلا سمی را ناکافی می‌دانند.

شعاع حرکتی کامیون برقی تسلا، حدود هزار کیلومتر است

درخواست حذف اطلاعات

ایلان ماسک در پاسخ‌گویی به اظهارات رئیس دپارتمان کامیون دایملر در مورد شعاع حرکتی کامیون برقی تسلا سمی، اعلام کرد که این محدوده در نسخه تولیدی تا ۹۶۵ کیلومتر نیز می‌رسد.

نکات جالب دایره ها

درخواست حذف اطلاعات

الف) دلگون (cardioid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ١ واحد، حول آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را دلگون گویند. ب) نفروئید (nephroid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ٢ واحد، حول آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را نفروئید گویند. ج) دلتاگون (deltoid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ٣ واحد، درون آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را دلتاگون گویند. د) ستاره گون (astroid): اگر دايره ای به شعاع ١ واحد مماس بر دايره ای به شعاع ٤ واحد، درون آن بغلتد، شکلی که یک نقطه از محیط دايره ی غلتان بر آن حرکت می کند را ستاره گون گویند. منبع: http://ysahar. .. /

خودروهای مناطق آزاد تا چه محدوده ای می توانند تردد کنند

درخواست حذف اطلاعات

خودروهایی که پلاک منطقه آزاد دارند، می توانند در شعاع خاصی رفت و آمد کنند. این شعاع در مناطق مختلف متفاوت است.

وزش باد شدید در شمال سیستان وبلوچستان/شعاع دید در ز به ۱۰۰۰ متر رسید

درخواست حذف اطلاعات

رئیس پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید و گردوخاک در شمال استان شعاع دید در شهر ز را به ۱۰۰۰ متر کاهش داد.

طرح درس مفهوم دایره

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هایدی طرح درس مفهوم دايره با و پر سرعت . طرح درس  مفهوم دايرهفرمت فایل ورد ( word) و قابل ویرایش تعداد صفحات5 قیمت 1500تومانمقدمه:تدریس و یادگیری و یاد دهی یک فرآیند دو جانبه است آموزگار یا تعلیم دهنده با احاطه کامل به موضوع و نظریه ها و م ومات یاد دهی و یادگیری، شناخت کامل توانمندیهای دانش آموزان تدریس را انجام دهد در ضمن با ارائه روش های کاربردی و مورد استفاده در زندگی دانش آموز را به شناخت و انتخاب بهتر زیستن رهنمون کند.اه کلی: شناخت دايرههدف های رفتاری که دانش آموزان پس از اتمام درس بتواند.1-    شعاع دايره را بکشند2-    شعاع دايره را روی دايره نشان بدهند3-    قطر دايره را روی دايره نشان بدهند.4-    ارتباط دايره و شعاع (که قطر دايره در برابر شعاع است را بدانند)5-    با توجه به اندا

نمونه سوالات ریاضی سوم ابت ..

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی امتحان درس : رياضي نام :و نام خانوادگی : شهریور ماه پایه سوم : نام آموزشگاه : مدرسه تربیت ردیف سؤالات 1- عدد3022چند رقمی است ؟................................... رقم............ هزارآن چند است ؟.............................. 2. عددهای زیرا با عدد ویا حروف بنویسید؟ .............. هفت هزار وسیصد وهشتاد ............................................................ ......................................................... 5104 3 4- نام شکل های زیرابنویسید ؟ برای محور یک تساوی ضرب بنویسید 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- تقسیم کنید . 63 57 ضرب های زیر را انجام دهید . 425 مساحت شکل را محاسبه کن . حاصل ضرب هر سه عدد را بنویس. ˭10ˣ3ˣ50 ˭10ˣ3ˣ2 32چرخ برای چند اتومبیل سواری استفاده می شود ؟ الف ) 8 ب) 7 ج)6 دوبرابر شعاع دايره ای 10 سانتی متر است . قطر این دايره چند سانتی متر است ؟ الف) 5 ب) 10 ج) 20

قطع برق محل حادثه پلاسکو تا شعاع ۵۰۰ متری

درخواست حذف اطلاعات

میزان نوشت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای در خصوص حادثه پلاسکو گفت: به منظور رعایت کلیه جوانب ایمنی نسبت به قطع برق کلیه پست های برق به شعاع 500 متری محل حادثه اقدام شد.

نمونه سوالات ریاضی سوم ابت

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی امتحان درس : رياضي نام :و نام خانوادگی : شهریور ماه پایه سوم : نام آموزشگاه : مدرسه تربیت ردیف سؤالات 1- عدد3022چند رقمی است ؟................................... رقم............ هزارآن چند است ؟.............................. 2. عددهای زیرا با عدد ویا حروف بنویسید؟ .............. هفت هزار وسیصد وهشتاد ............................................................ ......................................................... 5104 3 4- نام شکل های زیرابنویسید ؟ برای محور یک تساوی ضرب بنویسید 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- تقسیم کنید . 63 57 ضرب های زیر را انجام دهید . 425 مساحت شکل را محاسبه کن . حاصل ضرب هر سه عدد را بنویس. ˭10ˣ3ˣ50 ˭10ˣ3ˣ2 32چرخ برای چند اتومبیل سواری استفاده می شود ؟ الف ) 8 ب) 7 ج)6 دوبرابر شعاع دايره ای 10 سانتی متر است . قطر این دايره چند سانتی متر است ؟ الف) 5 ب) 10 ج) 20

مه صبحگاهی شعاع دید را در آبادان و مشهر به 800 متر کاهش داد

درخواست حذف اطلاعات

وقوع پدیده شرجی همراه با مه صبحگاهی امروز در آبادان و مشهر شعاع دید را به کمتر از 800 متر کاهش داد.

سفر به ناکجاآباد!

درخواست حذف اطلاعات

وسط ناکجا آباد بود! انگار که هیچ چیز در شعاع چند صد کیلومتری آنجا وجود نداشت. فقط چند خودرو که به شکل دايره پارک کرده بودند و دو چادر موقتی برای اقامت وجود داشت...

قطع گاز شعاع 300 متری ساختمان پلاسکو تا اطلاع ثانوی

درخواست حذف اطلاعات

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سخنگوی شرکت ملی گاز نوشت:سخنگوی شرکت ملی گاز گفت : گاز ساختمان های اطراف ساختمان پلاسکو تا شعاع 300 متری تا اعلام وضعیت عادی قطع است.

اعزام کاروانهای «در شعاع خورشید» به شهر و روستاهای اسان رضوی

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با ایام مبارک دهه مهدویت و فرخنده میلاد با سر سعادت حضرت صاحب ا مان (عج) کاروانهای «در شعاع خورشید» به شهر و روستاهای اسان رضوی اعزام می شوند.

مساحت اشکال هندسی

درخواست حذف اطلاعات

دنیای رياضيات, [۰۳.۱۲.۱۶ ۱۴:۵۰]فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 42) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 23) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 محیط مثلث = مجموع سه ضلع4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3@tizhooshanwitheshghi5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع 6) مساحت مثلث قائم ا اویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث قائم ا اویه = مجموع سه ضلع7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷ 2محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 محیط لوزی = یک ضلع × 4@tizhooshanwitheshghi9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع = مجموع

دویست و سی و نه

درخواست حذف اطلاعات

یکی از چلنجای زندگیمم اینه که ساقه طلایی رو چند ثانیه تو چای نگه دارم که به قاعده خیس بخوره به طوری که نه وا بره و نه بافتش تو دهن خشک باشه . تا به اکنون نتیجه بدین صورته که : این زمان تابعیست از دمای چای(θ ) ، تاریخ انقضای ساقه طلایی (d or deadline) و شعاع لیوان (r) : t(time)=f(θ,d,r,...) لابد دما و شعاع باید برن تو م ج دیگه ، یا مثلا توان منفی یا یه رادیکالی با فرجه ی خاصی ... وای خدا واقعنی دارم فکر میکنم بهش !

شنبه بیست وهفتم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات

دکوثر ید اول 159 ید دوم حدود 148 دامین زیر 265 سمگا حدود 300 حریل هپکو ید اول 85 ید دوم 81 لخزر لکما ورنا خساپا حکمت زیر 115 کرازی کاذر ید اول 201 ولبهمن ولغدر و ولغدرح وپترو دانامنبع: http://qomsaham. /