رسانه
رسانه

عاشقت بودم که من رسوای صد چندان شدم :: جستجوعاشقت بودم که من، رسوای صد چندان شدم

درخواست حذف اطلاعات

از نگاه عاشقت، در تنگستان شدمعاشق چشمان تو، در شهر گچساران شدمکل آن دانشکده، فهمیده بودش عاشقمعاشقت بودم که من، رسواي صد چندان شدممنتظر بودم که تو، خارج شوی از آن کلاسآمدی بیرون و من، مجنون جاویدان شدمتا به سمتت آمدم، ر مرا با یک نگاهاز غم آن یک نگاه، من درد بی پایان شدماز غمت وقتی که تو، رفتی از آن دانشکدهمرد تنها و غریب ، در کل گچساران شدممحمدصادق رزمی

عاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگری

درخواست حذف اطلاعات

از کنارم رد شدی، دیدی ولی نشناختیمن همان بودم که تو، آن عشق زیبا ساختییاد آن عشق قدیمی، یاد آن چشمان تویاد آن روزی که تو، بر عاشقت دل باختیعاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگریحق این عاشق ولی، الحق چه بد پرداختیمثل باران بهار، ناگه به چشمم آمدیدیدی این حال مرا، اما چرا نشناختیناگهان با حسرتی، یک لحظه برگشتی عقببا دو چشم خیس خود، بر من نگاه انداختیمحمدصادق رزمی

اگه عاشقت باشه

درخواست حذف اطلاعات

اگه عاشقت باشه ، تنهات نمیزارهاگه عاشقت باشه ، ی رو جات نمیارهاگه عاشقت باشه ،  درکت میکنهاگه عاشقت باشه ،  بخاطرت میجنگه اگه عاشقت باشه ، واسه تو غرور ندارهاگه عاشقت باشه ، مال خودش میشیبه شرط این که عاشقت باشه  

افشین یدالهی

درخواست حذف اطلاعات

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود رانده، سجده کنان عاشقت شوداز تو بعید نیست میان دو خنده اتتاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شودتوران به خاک خاطره هایت بیفتد وآرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شودچشمان ت، که رنگ پشیمانی خداستدر آینه، بدون گمان، عاشقت شوداز تو بعید نیست، قیامت کنی و بعدخا تر جهنمیان عاشقت شودوقتی نوازش تو شبیخون زندگی ستهر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود•از من بعید بود ولی عاشقت شدم...از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

عاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگری

درخواست حذف اطلاعات

از کنارم رد شدی، دیدی ولی نشناختیمن همانم که به دل، آن عشق زیبا ساختییاد آن عشق قدیمی، یاد آن چشمان تویاد آن روزی که تو، بر عاشقت دل باختیعاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگریحق این عاشق عزیز، الحق چه بد پرداختیمثل باران بهار، ناگه به چشمم آمدیدیدی آن حال مرا، اما چرا نشناختیناگهان با گریه ام، یک لحظه برگشتی عقببا دو چشم خیس خود، بر من نگاه انداختیمحمدصادق رزمی

عاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگری

درخواست حذف اطلاعات

از کنارم رد شدی، دیدی ولی نشناختیمن همانم که به دل، آن عشق زیبا ساختییاد آن عشق قدیمی، یاد آن چشمان تویاد آن روزی که تو، بر عاشقت دل باختیعاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگریحق این عاشق عزیز، الحق چه بد پرداختیمثل باران بهار، ناگه به چشمم آمدیدیدی آن حال مرا، اما چرا نشناختیناگهان با گریه ام، یک لحظه برگشتی عقببا دو چشم خیس خود، بر من نگاه انداختیمحمدصادق رزمی

خودم عاشقت میشدم...

درخواست حذف اطلاعات

گفت: خیلی برام وحشتناکه! گفتم: چی وحشتناکه؟ گفت: میدونی؟ اگه تو رو پیدا نمی ، اگه تورو نمی دیدم، الان من توو چه حالی بودم؟ گفتم: دیوونه ای بخدا، این فکرا چیه میکنی؟ گفت: نه جدی! همیشه از این میترسم اگه عاشقت نمیشدم چی میشد؟ صورتمو به سمتش برگردوندم و آهسته بهش گفتم : اونوقت خودم عاشقت می شدم... #بابک_زمانی

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

من عاشقت هستم چرا این رانمیفهمی؟من عاشقت هستم چرا مغرور و بی رحمی؟اقرار از این بهترکه بی توساده می میرمگفتم گره خورده به تقدیرِ تو تقدیرم؟از زندگی ازعشق ازمن بی توبیزارممن عاشقت هستم عزیزم،دوستت دارممن عاشقت هستم بیا،با من مدارا کنکمتردلم رابشکن و امروزوفردا کنمن عاشقت هستم چرایش را نمیدانمتاآ ش هم پای این احساس می مانم#افق_‌خاموش

مغرور بی رحم

درخواست حذف اطلاعات

من عاشقت هستم چرا این رانمیفهمی؟من عاشقت هستم چرا مغرور و بی رحمی؟اقرار از این بهترکه بی توساده می میرمگفتم گره خورده به تقدیرِ تو تقدیرم؟از زندگی ازعشق ازمن بی توبیزارممن عاشقت هستم عزیزم،دوستت دارممن عاشقت هستم بیا،با من مدارا کنکمتردلم رابشکن و امروزوفردا کنمن عاشقت هستم چرایش را نمیدانمتاآ ش هم پای این احساس می مانم#افق_‌خاموش

من عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

من عاشقت شدم، اقرار می کنم انکار می کنی، اصرار می کنم من عاشقت شدم، مسری ست درد من آ تو را به عشق بیمار می کنم بی وقفه عشق را فریاد می زنم از خواب خوش تو را بیدار می کنم جز فتح قلب تو راضی نمی شوم تنها به بوسه ات افطار می کنم من عاشقت شدم، باور نمی کنی؟ یکدندگی نکن، اخطار می کنم از هر طریق هست در انتها تو را از هر که جز خودم بیزار می کنم دار و ندار را هر چیز در کف است در راه وصل تو ایثار می کنم بانو! به عشق تو دل بسته ام تمام من عاشقت شدم، تکرار می کنم (یحیی ی)

عاشقت بودم ولی، من گر نفهمیدم چه شد

درخواست حذف اطلاعات

تا که دیدم چشم تو، دیگر نفهمیدم چه شدبا چنین احوال بد، بهتر نفهمیدم چه شدعاشقم یا من خلم، یا آنکه من بد دیده امهرچه کوشش کرده ام، بدتر نفهمیدم چه شدمن نمیدانم چرا، اینگونه عاشق گشته امبا تمام هوش خود، آ نفهمیدم چه شداندکی حالم ببین، من را در آغوشت بکشعاشقت بودم ولی، من گر نفهمیدم چه شدیادم آمد دیدمت، در سالن دانشکدهبعد از آن تا دیدمت، دیگر نفهمیدم چه شد

تقصیر

درخواست حذف اطلاعات

الکی الکی عاشقت شدم الکی الکی بهت دل بستم الکی الکی شدی تموم زندگیم الکی الکی شروع شد اشتباهاتم تقصیر من بود فرقی نمیکنه مهم نیست امروز باشه شنبه باشه ، روز هفدهم فروردین سال 1395 باشه یا چهارشنبه ، روز پانزدهم اردیبهشت سال 1395 یا حتی اول تابستان باشد یا وسط پاییز باز هم تقصیر من است همیشه مقصر همه بدبختی ها همه دلتنگی ها همه اشتباه ها خودم بودم شاید سر به هوا ترین پسر دنیا بودم که هیچ دقتی در کارهایم نبود شاید حواس پرت ترین ولی شاید هم بدترین پسر دنیا بودم و این تاوانی بود که باید پس میدادم تاوانی که راستش را بخواهی عاشقش بودم... کاش میشد همان طور که الکی الکی عاشقت شدم تو هم الکی الکی برمیگشتی و میگفتی الکی الکی رفتم کاش میشد حتی الکی هم شده بگویی دوستت دارم کاش میشد چشمانم را ببندم و بروم به آن روزی که به تو گفتم عاشقت هستم و تو خندیدی و گفتی از این خواب کهنه دست بردار من

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

عاشقت شدم که وقتی پاییز شد و هر ی رفت توی لاک خودش ی باشد که هوای این بی قراری ام را داشته باشد عاشقت شدم که صبح های ابری بهانه ی لبخند باشی که صدایت طعنه بزند به خش خش برگ ها...عاشقت شدم که شعرهایم مخاطب خاص داشته باشند و آدم ها را با هم ورق بزنند آن روز من به دلهره های بعد از نبودنت فکر ن دلم خواست عاشقت شوم تا رنگ فصل ها را ما تعیین کنیم.

از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور

درخواست حذف اطلاعات

داشتم طالع رنگی رنگیو  نگاه می که نگاهم جلب شد به تاریخش...از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور. تولد من تا تولد تو هفت روز فاصله ست و این که اول هفته من باشم و آ هفته تو برام جذاب بود.پرت شدم توی ده سال پیش...واقعا ده سال پیش؟ ده سال گذشته و من هنوز دوست دارم با وصفیکه هیچ‌خبری ازت ندارم.نمی دونمم کجایی و چیکار کردی با زندگیت...نه ساله که دیگه هیچ وقت ندیدمت...نه سال از روزهای دوست داشتنت میگذره... من عاشقت بودم...رسما و واقعا.برای همه عجیب بود ولی من عاشقت بودم.عاشق بوت...بوی پولیور بنفشیو که ازت قرض می گرفتم و تمام زنگ کلاس زیر دماغم نگهش می داشتم.هنوز صابون لو لای لباسام میذارم که بوی تو بگیرن. من عاشق خال گوشه چپ لبت بودم.عاشق اون ع ی که تو وسایل ورزشی یه پارک تو اصفهان گرفتیم و تو جلو من نشسته بودی و من دستم دور شونه هات بود و تو دستاتو قلاب کرده بودی زیر چونت و لبخند میزدی.یه لبخندی که

از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور

درخواست حذف اطلاعات

داشتم طالع رنگی رنگیو  نگاه می که نگاهم جلب شد به تاریخش...از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور.از تولد من تا تولد تو هفت روز فاصله ست و این که اول هفته من باشم و آ هفته تو برام جذاب بود.پرت شدم توی ده سال پیش...واقعا ده سال پیش؟ ده سال گذشته و من هنوز دوست دارم با وصفیکه هیچ‌خبری ازت ندارم.نمی دونمم کجایی و چیکار کردی با زندگیت...نه ساله که دیگه هیچ وقت ندیدمت...نه سال از روزهای دوست داشتنت میگذره... من عاشقت بودم...رسما و واقعا.برای همه عجیب بود ولی من عاشقت بودم.عاشق بوت...بوی پولیور بنفشیو که ازت قرض می گرفتم و تمام زنگ کلاس زیر دماغم نگهش می داشتم.هنوز صابون لو لای لباسام میذارم که بوی تو بگیرن. من عاشق خال گوشه چپ لبت بودم.عاشق اون ع ی که تو وسایل ورزشی یه پارک تو اصفهان گرفتیم و تو جلو من نشسته بودی و من دستم دور شونه هات بود و تو دستاتو قلاب کرده بودی زیر چونت و لبخند میزدی.یه لبخندی

عاشقت شده؟

درخواست حذف اطلاعات

سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه اگه خدا عاشقت بشه خوب تورو یداری میکنه... http://www.yjc.ir/fa/news/6199263/وصیت -شهید-م ع-حرم-محسن-حججی-به-فرزندش-صوت

در سال سوم نظری...عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

در سال سوم نظری...عاشقت شدم- نه ماه محض دربه دری- عاشقت شدم مثل خودم عجیب غریب است عشق من-چون قبل اینکه دل ببری عاشقت شدم-  دارم به بار عشق شما فکر میکنمکه من چطور یک نفری عاشقت شدم  نه از طریق نامه و دیوار وپنجره...به شیوه ی جدید تری عاشقت شدم بی آنکه با برادرتان هم دهن شوم-بی هیچ ترس ودردسری- عاشقت شدم از شهررد شدی ومن ای سیب سرخ خیس*با شعر(فاضل نظری) عاشقت شدم  ضا پدرام یار

437 : دلگرمی

درخواست حذف اطلاعات

میتونستم با خیال راحت عاشقت باشم. اگه فقط آدم دیگه ای بودم. اگه این همه نقص و معلولیت نداشتم. فقط، اگه، اگه ، اگه ...لعنت به این اگه ها. اونوقت گوش خودتو که سهله گوش دنیارو کر می . اما حالا با چه رویی، با چه جرئتی عاشقت شدم؟ حالا فقط باید کر بشم، باید کور بشم ، باید لال بشم.باید بمیرم.تنها راهش همینه. حتی نمیتونی آرزوم باشی، حتی نمیخوام آرزوت کنم. به خاطر خودت، به خاطر خودت که روحتم خبر نداره و این تنها دلگرمی این روزهای منه.

پاییزی

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم بارون گرفته دلم می خواست کنارت بودم یه دنیا دلم می خواست دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهیم دلم خودم و خودت و می خواد ابراهیم به یادتم با هر تپش قلبم به یادتم ابراهیم به یاد پاییزی قرار ابراهیم خیلییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم ما جفت هم هستیم  

عاشقت باشم و

درخواست حذف اطلاعات

عاشقت باشم و پنهان کنم و پیر شوم این خودش فلسفه ی عشق درونی من است هی نگاهت م ، گم بشوم در چشمت گم شدن در شب چشمان تو پیدا شدن است

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

درخواست حذف اطلاعات

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود رانده، سجده کنان عاشقت شود از تو بعید نیست میان دو خنده ات تاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شود توران به خاک خاطره هایت بیافتد و آرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شود چشمان تو، که رنگ پشیمانی خداست درآینه، بدون گمان، عاشقت شود از تو بعید نیست ،قیامت کنی و بعد خا تر جهنمیان عاشقت شود وقتی نوازش تو شبیخون زندگیست هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود از من بعید بود ولی عاشقت شدم... از تو بعید نیست جهان عاشقت شود | افشین یداللهی |

دیالوگ

درخواست حذف اطلاعات

بش گفتم یادته کوچولو بودم دیدمت ، عاشقت شدم ، آبجی بزرگم  شدی؟یه ریزه بچه بودم..حالا دارم 22 ساله میشمگفت اوهوم ولی هی از دستم فرار کردی...هی یه جا بند نمیشدی... هی میومدم بگیرمت هی یکی دیگه چشمتو میگرفت منو یادت میرف...#راست میگفت...

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

حرفهای مرا نمی فهمی، چشمهای مرا نمی خوانی قول دادم که عاشقت باشم، عشق کردی مرا برنجانی داغ دیدم نگاه سردت را، عشق کردی که عاشقم ی گفته بودم که سوخت خواهم داد، سایه ات را اگر که کم ی حال من بی تو حال خوبی نیست، مرده ام، خسته ام، غمم، آهم هر ی جز تو خوب می دانست خاطرت را زیاد می خواهم گفته بودم که مرد می مانم، عاقبت گریه اتفاق افتاد قلبم از اشتیاق خالی شد، زندگی از دل و دماغ افتاد درد من را سلامتی می داد، غصه را زهرمار می تو اگر دل نمی بریدی، من، با خدا هم می میل با تو پ م بود و دل ندادی و پ رم کردی دفن کردی غرور من را با خاکهایی که بر سرم کردی خودکشی اتفاق خوبی بود که به آغوش مرگ راهم داد خام بودم که فکر می زندگی را ش ت خواهم داد رفتنت ماجرای تلخی بود، مرده ام بس که مرگ شیرین است منِ بازنده را تماشا کن، آ عاشقت شدن این است (هانی ملک زاده) پ.ن:تو اگر دل نمیبردی.من.با خدا هم می منبع: http:/

محاله نخوامت

درخواست حذف اطلاعات

محال ترین" بعید" دنیا عاشقت بودم و دیگر نیستم ! #سین_برزگر

من همیشه عاشقت بودم

درخواست حذف اطلاعات

از آغاز زمان از وقتی شروع به با .. کرد از وقتی صدای خندتو شنیدم از وقتی رنجت رو احساس .. من خیلی جوون بودم،تو خیلی جوونتر بودی از اشتیاقی که نسبت به هم داشتیم هراسان بودیم من همیشه عاشقت بودم هیچ .. دیگری نبود من قبل از اینکه خودم رو بشناسم،می شناختمت اوه عزیز من،من همیشه دوست داشتم از اولین باری که همدیگرو بوسیدیم از وقتی توی ساحل خو .. دیم تو خیلی به آرامش نزدیک بودی خیلی دور از دسترس بودی تو ترکم کردی،من باید جلوتو میگرفتم ممکنه برام صبر کنی تا بهت بگم؟ من همیشه عاشقت بودم هیچ .. دیگری نبود من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم سالها به اتفاق روزها میرفتند و ما از راههای جداگانهای می رویم هرگز دست از رویا های تو بر نداشتم من همیشه عاشقت بودم وقتی بهم زنگ میزنی منو به گریه میندازه ما هیچ وقت زمانی برای خودمون نداشتیم اگه من میت

آهای امید بده به من تا بگذره روزگار شوم

درخواست حذف اطلاعات

سلام از این دور کبود به تو که رفتی خیلی زوددد قسم به عشق که مثل من هیچ .. ی عاشقت نبود من همونم که واسه تو لالایی گفت از راه دور شمرده بود ستاره هاتو از یکی تا صد کرور حالا اون عاشق جوون شاد از انتظارات پیر شده گفته بودم یه روز میای نمیدونستم که دیر شده آهای کجایی عشق من آهای عروسک خیال چی شد که عاشقت شدم چی شد شدی عشق محال آهای قرار من بگو چی بود گناه من فقط تا کی این انتظار و صبر عمرم رسید ا .. خط اهای که یاد تو برام مقدسه مثل .. کجای دنیایی که من دلم برات تنگ شده باز من ارزومه که فقط صداوتو بشنوم یه روز تورو نمیدونم ولی من که دوست دارم هنوز * * *منبع: http://my-hut. .. /

تو نیستی....

درخواست حذف اطلاعات

خیس میشم با تو هرشب زیر بارونی که نیست دستتو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست باشم و عاشقم نباشم کار آسونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست من خ با تو اینجا از تو میسازم که نیست باید هر شب روی رازی بندازم که نیست تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست این همه تصویر زیبا تو زمستونی که نیست با جنونه هر شب من جز تو مهمونی که نیست نامه هامو وقتی می خونی که نیست هرچی اینجا با تو ساختم خوب میدونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست غرق میشم تو سیاه موج موهایی که نیست دور تو میگردم اینجا دور میدونی که نیست تو یه روزی برمیگردی از خیابونی که نیست عاشقم میشی دوباره عاشق اونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست

دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

حیف و حیف که رفت و پای من صبر نکرد باور ن ی است برایم نبود تو نمیدانم چرا این قدر نگون بختم بی تو چه کنم که این روز و شب ها را ولی تو قول داده بودی، قول من عاشقت بودم اما این شد عاقبتم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

داشتم فکر می اگر تو آنطور دستت را به شیشه ی پایین کشیده ی پنجره ی ماشین تکیه نمی دادی و به چراغ قرمز چهار راه خیره نمی شدی شاید الان عاشقت نبودم.داشتم فکر می که اگر لیوان داغ چایت را هر صبح بخاطر آن میگرن لعنتی به پیشانی ات نمی چسب تا گرمایش را حس کنی و بعد یک لکه ی قرمز روی پوستت نمی افتادشاید الان عاشقت نبودم .داشتم فکر می اگر که ساعت دو نیمه شب زنگ نمی زدی و یک شعر برایم نمی خو شاید الان عاشقت نبودم .شاید الان عاشقت نبودم و تو یکی از صدها ادم معمولی دیگری برایم بودی که توی پیاده رو از کنار هم رد می شویم و احتمالا با بی حوصل شانه هایمان بهم بخورد ،و بدون اینکه به یکدیگر نگاه کنیم کیفمان را سفت بچسبیم و با قدم هایمان شلنگ تخته بیاندازیم.شاید الان عاشقت نبودمو تو یکی از صدها ادم معمولی دیگری برایم بودیکه فروشنده ی کتاب فروشی ِ انتهای خیابان است .که مردی با قدی متوسط است ، دکمه ی یکی از است

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

داشتم فکر می اگر تو آنطور دستت را به شیشه ی پایین کشیده ی پنجره ی ماشین تکیه نمی دادی و به چراغ قرمز چهار راه خیره نمی شدی شاید الان عاشقت نبودم.داشتم فکر می که اگر لیوان داغ چایت را هر صبح بخاطر آن میگرن لعنتی به پیشانی ات نمی چسب تا گرمایش را حس کنی و بعد یک لکه ی قرمز روی پوستت نمی افتادشاید الان عاشقت نبودم .داشتم فکر می اگر که ساعت دو نیمه شب زنگ نمی زدی و یک شعر برایم نمی خو شاید الان عاشقت نبودم .شاید الان عاشقت نبودم و تو یکی از صدها ادم معمولی دیگری برایم بودی که توی پیاده رو از کنار هم رد می شویم و احتمالا با بی حوصلگی شانه هایمان بهم بخورد ،و بدون اینکه به یکدیگر نگاه کنیم کیفمان را سفت بچسبیم و با قدم هایمان شلنگ تخته بیاندازیم.شاید الان عاشقت نبودمو تو یکی از صدها ادم معمولی دیگری برایم بودیکه فروشنده ی کتاب فروشی ِ انتهای خیابان است .که مردی با قدی متوسط است ، دکمه ی یکی از ا

موسیقی

درخواست حذف اطلاعات

این آقای خواجه ی با آهنگ جدیدش ما رو سر ذوق آورده و این قطعه از متن آهنگش ورد زبان ما شده... من هنوز همون ، درد دیروزم مرد همیشه هیچکی مثل من ، عاشقت نبود عاشقت نمی شه...منبع: http://biraheeh. /

دستهای تو

درخواست حذف اطلاعات

وقتیکه قهری با من ندیدنت آسون نیست قصه غم که میشی شنیدنت آسون نیست به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسواي دیگه س دست نذاشتی دیگه تو دستای من دستاتم عاشق دستای دیگه س به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسواي دیگه س دست نذاشتی دیگه تو دستای من دستاتم عاشق دستای دیگه س دستاتم عاشق دستای دیگه س با تو بودن واسه من نعمت بود از تو گفتن واسه من عادت بود همه حرفات واسه من آیه عشق نفست رحمت بود دل من مستیشو از مستی چشمای تو ساخت تا به عشق تو رسید پرهیزشو پاک به تو باخت به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسواي دیگه س دست نذاشتی دیگه تو دستای من دستاتم عاشق دستای دیگه س دستاتم عاشق دستای دیگه س میدونستی دل دیوونه من عاشقته عاشقت با همه جون با همه تن عاشقته اسم تو وقتی تو شعر و تو ترانم میومد میدونستی غزل و شعر و سخن عاشقته حالا من هستم و تن رفته به باد واسه من شعر و سخن رفته به باد من

عشق اول؟

درخواست حذف اطلاعات

همه فکر میکنن من بی احساس ترین موجود روی زمینم.خودم هم ب ن با این موضوع موافق بودم.هیچوقت برایم مهم نبود که فلانی مرده است یا دیگری در زجر است یا آن یکی عاشقم است!فکر می از درون مرده ام و هیچوقت هم زنده نمیشوم.اما وقتی اون روز بعد از چندین سال دیدمت وقتی بعد از چند سال تپیدن قلبم را احساس فهمیدم من از وقتی شناختمت عاشقت بوده ام.شاید از غم دوری ات بود که به آن شکل بی احساس شده بودم شاید چون تو پیشم نبودی هیچ و هیچ چیز برایم مهم نبود شاید چون تو را زیبا ترین فرد روی زمین میدیدم هیچ به نظرم زیبا نمی آمد.شاید چون از اول عاشق تو بودم عاشق هیچ دیگری نمیشدم. فکر می عشق واژه ی احمقانه ای است که مردم برای زیبا رابطه ی ازش استفاده میکنند اما حالا میفهمم چقدر احمق بودم.هر دیگری هم اینگونه فکر کند احمق است! عشق واژه ی احمقانه ای نیست که وجود خارجی نداشته باشد این را هر دفعه که به چشمانت نگاه میکنم میف

ساده عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

ساده عاشقت شدمساده دوستت دارمساده برایت می نویسمو توچه ساده نیستیتا مندر عشقی یک نفرهعاشق شعرهای بی معشوق خود باشم...گاهی عشقبه همین سادگی ساده می شود

عشق پاییزی خوبم ابراهیم

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم قلبم ابراهیم الان بارون گرفته و صبح خیلیییییییییی سرد شده مثل پاییز خودم و خودت می دونم تو هم مثل خودم عاشق پاییزی دلم نوازش دستات و می خواد ابراهیم به یادتم هر نفس هر هر هفدهم هر پاییز به یاد خوشبختی قرار به یاد نگاه عاشقت به یاد تلفن های هر دقیقه به یاد وقتی دستای عاشقت توی دستم بود به یاد وقتی سرم و گذاشتم روی قلب عاشقت اون سرد پاییزی خوشبختی ما ابراهیم بیا ابراهیم خدا ما رو برای هم ساخته عاشقتم ابراهیم بیا  

سخت می بینم بیایی...آه ...بیداری بس اشت

درخواست حذف اطلاعات

سخت می بینم بیایی...آه...بیداری بس است طفل دل بس کن فغان و ناله و زاری بس است می نشانم بر لبم یک خنده اما بی دلیل خنده هایِ بی بهایِ سست و اجباری بس است هر که می آید مرا با نیش دلداری دهد دست بردارید...از جانم که دلداری بس است از درت ر مرا باز آمدم دیوانه تر ای دلِ دیوانه بس کن بیش از این خواری بس است هم شریکِ بودی هم رفیقِ قافله نارفیقی تا به کی؟ دیگر دغل کاری بس است صبر ایوبی ندارم بس تحمل کرده ام درد دارم یا بیا یا این ستمکاری بس است عاشقت بودم ندیدی جان من یک شب بیا رحم کن بر عاشقت دیگر جفاکاری بس است پلک بر هم می زنی و تیر بر قلبم ببین زخمی ام...افتاده ام...دیگر کمانداری بس است سرگشته منبع: http://sargashteh22. /

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

سلام ابراهیم عشق خوبم ابراهیم مثل همه ها یه دنیا دلم گرفته دلم می خواد برای همیشه بیای که دستم  توی دستای عاشقت باشه ابراهیم خدا تو رو برای من ساخته برای خودم همیشه برای من بیا صورتت چشم ها نگاه عاشقت شوخی ها حرف ها تو مال خودم هستی ابراهیم قلب عاشقت عشق تو مال منه ابراهیم دلم می خواد بیای    

دوباره عاشقت خواهم شد

درخواست حذف اطلاعات

سال ها بعدوقتی پیر شدیموقتی تمام از دست دادنی ها رااز دست دادیموقتی جوانی مان رازیبایی مان راامیدهایمان رادر سپیدی موهاو چروک صورتمان جا گذاشتیمدوباره عاشقت خواهم شداین بارشاید دست هایت بلرزدشاید مو نداشته باشیدندان هایت باشدصدایت بلرزداصلا شایدنتوانی به خوبی راه برویاما عاشقت خواهم شدواقعی تر ، عجیب تر ، عاشقانه ترفقط به خاطر خودتو چیزهایی که برای از دست دادن نداری نازنین عابدین پور

خیلی زود عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

خیلی زود عاشقت شدم و نگاهم را پنهان زمانی نگذشته بود که تمام قصه های عاشقانه را آتش زدم دیگر نیازی به این تاریخ افسانه ای نیست من به شناخت عمیقی رسیدم در همان دقایقی که چشمانت را دیدم نزار قبانی مترجم : بابک شاکر

۲ سال هم زمان کمی نبوده ا!

درخواست حذف اطلاعات

یه روزی وقتی اونقدی بزرگ شدم که بتونم از خودم و احساساتم خج نکشم و کاملا فراموشت کرده باشم حتما بهت میگم که یه زمانی عاشقت شده بودم.