رسانه
رسانه

عاشقت بودم که من رسوای صد چندان شدم :: جستجوعاشقت بودم که من، رسوای صد چندان شدم

درخواست حذف اطلاعات

از نگاه عاشقت، در تنگستان شدمعاشق چشمان تو، در شهر گچساران شدمکل آن دانشکده، فهمیده بودش عاشقمعاشقت بودم که من، رسواي صد چندان شدممنتظر بودم که تو، خارج شوی از آن کلاسآمدی بیرون و من، مجنون جاویدان شدمتا به سمتت آمدم، ر مرا با یک نگاهاز غم آن یک نگاه، من درد بی پایان شدماز غمت وقتی که تو، رفتی از آن دانشکدهمرد تنها و غریب ، در کل گچساران شدممحمدصادق رزمی

افشین یدالهی

درخواست حذف اطلاعات

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود رانده، سجده کنان عاشقت شوداز تو بعید نیست میان دو خنده اتتاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شودتوران به خاک خاطره هایت بیفتد وآرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شودچشمان ت، که رنگ پشیمانی خداستدر آینه، بدون گمان، عاشقت شوداز تو بعید نیست، قیامت کنی و بعدخا تر جهنمیان عاشقت شودوقتی نوازش تو شبیخون زندگی ستهر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود•از من بعید بود ولی عاشقت شدم...از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

عاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگری

درخواست حذف اطلاعات

از کنارم رد شدی، دیدی ولی نشناختیمن همانم که به دل، آن عشق زیبا ساختییاد آن عشق قدیمی، یاد آن چشمان تویاد آن روزی که تو، بر عاشقت دل باختیعاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگریحق این عاشق عزیز، الحق چه بد پرداختیمثل باران بهار، ناگه به چشمم آمدیدیدی آن حال مرا، اما چرا نشناختیناگهان با گریه ام، یک لحظه برگشتی عقببا دو چشم خیس خود، بر من نگاه انداختیمحمدصادق رزمی

عاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگری

درخواست حذف اطلاعات

از کنارم رد شدی، دیدی ولی نشناختیمن همانم که به دل، آن عشق زیبا ساختییاد آن عشق قدیمی، یاد آن چشمان تویاد آن روزی که تو، بر عاشقت دل باختیعاشقت بودم ولی ،رفتی تو با آن دیگریحق این عاشق عزیز، الحق چه بد پرداختیمثل باران بهار، ناگه به چشمم آمدیدیدی آن حال مرا، اما چرا نشناختیناگهان با گریه ام، یک لحظه برگشتی عقببا دو چشم خیس خود، بر من نگاه انداختیمحمدصادق رزمی

خودم عاشقت میشدم...

درخواست حذف اطلاعات

گفت: خیلی برام وحشتناکه! گفتم: چی وحشتناکه؟ گفت: میدونی؟ اگه تو رو پیدا نمی ، اگه تورو نمی دیدم، الان من توو چه حالی بودم؟ گفتم: دیوونه ای بخدا، این فکرا چیه میکنی؟ گفت: نه جدی! همیشه از این میترسم اگه عاشقت نمیشدم چی میشد؟ صورتمو به سمتش برگردوندم و آهسته بهش گفتم : اونوقت خودم عاشقت می شدم... #بابک_زمانی

(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

من عاشقت هستم چرا این رانمیفهمی؟من عاشقت هستم چرا مغرور و بی رحمی؟اقرار از این بهترکه بی توساده می میرمگفتم گره خورده به تقدیرِ تو تقدیرم؟از زندگی ازعشق ازمن بی توبیزارممن عاشقت هستم عزیزم،دوستت دارممن عاشقت هستم بیا،با من مدارا کنکمتردلم رابشکن و امروزوفردا کنمن عاشقت هستم چرایش را نمیدانمتاآ ش هم پای این احساس می مانم#افق_‌خاموش

من عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

من عاشقت شدم، اقرار می کنم انکار می کنی، اصرار می کنم من عاشقت شدم، مسری ست درد من آ تو را به عشق بیمار می کنم بی وقفه عشق را فریاد می زنم از خواب خوش تو را بیدار می کنم جز فتح قلب تو راضی نمی شوم تنها به بوسه ات افطار می کنم من عاشقت شدم، باور نمی کنی؟ یکدندگی نکن، اخطار می کنم از هر طریق هست در انتها تو را از هر که جز خودم بیزار می کنم دار و ندار را هر چیز در کف است در راه وصل تو ایثار می کنم بانو! به عشق تو دل بسته ام تمام من عاشقت شدم، تکرار می کنم (یحیی ی)

عاشقت بودم ولی، من گر نفهمیدم چه شد

درخواست حذف اطلاعات

تا که دیدم چشم تو، دیگر نفهمیدم چه شدبا چنین احوال بد، بهتر نفهمیدم چه شدعاشقم یا من خلم، یا آنکه من بد دیده امهرچه کوشش کرده ام، بدتر نفهمیدم چه شدمن نمیدانم چرا، اینگونه عاشق گشته امبا تمام هوش خود، آ نفهمیدم چه شداندکی حالم ببین، من را در آغوشت بکشعاشقت بودم ولی، من گر نفهمیدم چه شدیادم آمد دیدمت، در سالن دانشکدهبعد از آن تا دیدمت، دیگر نفهمیدم چه شد

پیش از من خدا عاشقت شد

درخواست حذف اطلاعات

پیش از منخدا عاشقت شدو تو در تمام اینه ها لبخند زدیو خواب جهان را یدیبامن ، کنار منچند لحظه پیش از منخدا عاشقت شدو گل سرختصویر تو را در جهان ظاهر کردچیستا یثربی

از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور

درخواست حذف اطلاعات

داشتم طالع رنگی رنگیو  نگاه می که نگاهم جلب شد به تاریخش...از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور.از تولد من تا تولد تو هفت روز فاصله ست و این که اول هفته من باشم و آ هفته تو برام جذاب بود.پرت شدم توی ده سال پیش...واقعا ده سال پیش؟ ده سال گذشته و من هنوز دوست دارم با وصفیکه هیچ‌خبری ازت ندارم.نمی دونمم کجایی و چیکار کردی با زندگیت...نه ساله که دیگه هیچ وقت ندیدمت...نه سال از روزهای دوست داشتنت میگذره... من عاشقت بودم...رسما و واقعا.برای همه عجیب بود ولی من عاشقت بودم.عاشق بوت...بوی پولیور بنفشیو که ازت قرض می گرفتم و تمام زنگ کلاس زیر دماغم نگهش می داشتم.هنوز صابون لو لای لباسام میذارم که بوی تو بگیرن. من عاشق خال گوشه چپ لبت بودم.عاشق اون ع ی که تو وسایل ورزشی یه پارک تو اصفهان گرفتیم و تو جلو من نشسته بودی و من دستم دور شونه هات بود و تو دستاتو قلاب کرده بودی زیر چونت و لبخند میزدی.یه لبخندی

عاشقت شده؟

درخواست حذف اطلاعات

سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه اگه خدا عاشقت بشه خوب تورو یداری میکنه... http://www.yjc.ir/fa/news/6199263/وصیت -شهید-م ع-حرم-محسن-حججی-به-فرزندش-صوت

در سال سوم نظری...عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

در سال سوم نظری...عاشقت شدم- نه ماه محض دربه دری- عاشقت شدم مثل خودم عجیب غریب است عشق من-چون قبل اینکه دل ببری عاشقت شدم-  دارم به بار عشق شما فکر میکنمکه من چطور یک نفری عاشقت شدم  نه از طریق نامه و دیوار وپنجره...به شیوه ی جدید تری عاشقت شدم بی آنکه با برادرتان هم دهن شوم-بی هیچ ترس ودردسری- عاشقت شدم از شهررد شدی ومن ای سیب سرخ خیس*با شعر(فاضل نظری) عاشقت شدم  ضا پدرام یار

پاییزی

درخواست حذف اطلاعات

ابراهیم بارون گرفته دلم می خواست کنارت بودم یه دنیا دلم می خواست دستای عاشقت توی دستم باشه ابراهیم دلم خودم و خودت و می خواد ابراهیم به یادتم با هر تپش قلبم به یادتم ابراهیم به یاد پاییزی قرار ابراهیم خیلییییییییییی دلم می خواد بیای دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم ما جفت هم هستیم  

عاشقت باشم و

درخواست حذف اطلاعات

عاشقت باشم و پنهان کنم و پیر شوم این خودش فلسفه ی عشق درونی من است هی نگاهت م ، گم بشوم در چشمت گم شدن در شب چشمان تو پیدا شدن است

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

درخواست حذف اطلاعات

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود رانده، سجده کنان عاشقت شود از تو بعید نیست میان دو خنده ات تاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شود توران به خاک خاطره هایت بیافتد و آرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شود چشمان تو، که رنگ پشیمانی خداست درآینه، بدون گمان، عاشقت شود از تو بعید نیست ،قیامت کنی و بعد خا تر جهنمیان عاشقت شود وقتی نوازش تو شبیخون زندگیست هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود از من بعید بود ولی عاشقت شدم... از تو بعید نیست جهان عاشقت شود | افشین یداللهی |

دیالوگ

درخواست حذف اطلاعات

بش گفتم یادته کوچولو بودم دیدمت ، عاشقت شدم ، آبجی بزرگم  شدی؟یه ریزه بچه بودم..حالا دارم 22 ساله میشمگفت اوهوم ولی هی از دستم فرار کردی...هی یه جا بند نمیشدی... هی میومدم بگیرمت هی یکی دیگه چشمتو میگرفت منو یادت میرف...#راست میگفت...

محاله نخوامت

درخواست حذف اطلاعات

محال ترین" بعید" دنیا عاشقت بودم و دیگر نیستم ! #سین_برزگر

من همیشه عاشقت بودم

درخواست حذف اطلاعات

از آغاز زمان از وقتی شروع به با .. کرد از وقتی صدای خندتو شنیدم از وقتی رنجت رو احساس .. من خیلی جوون بودم،تو خیلی جوونتر بودی از اشتیاقی که نسبت به هم داشتیم هراسان بودیم من همیشه عاشقت بودم هیچ .. دیگری نبود من قبل از اینکه خودم رو بشناسم،می شناختمت اوه عزیز من،من همیشه دوست داشتم از اولین باری که همدیگرو بوسیدیم از وقتی توی ساحل خو .. دیم تو خیلی به آرامش نزدیک بودی خیلی دور از دسترس بودی تو ترکم کردی،من باید جلوتو میگرفتم ممکنه برام صبر کنی تا بهت بگم؟ من همیشه عاشقت بودم هیچ .. دیگری نبود من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم سالها به اتفاق روزها میرفتند و ما از راههای جداگانهای می رویم هرگز دست از رویا های تو بر نداشتم من همیشه عاشقت بودم وقتی بهم زنگ میزنی منو به گریه میندازه ما هیچ وقت زمانی برای خودمون نداشتیم اگه من میت

آهای امید بده به من تا بگذره روزگار شوم

درخواست حذف اطلاعات

سلام از این دور کبود به تو که رفتی خیلی زوددد قسم به عشق که مثل من هیچ .. ی عاشقت نبود من همونم که واسه تو لالایی گفت از راه دور شمرده بود ستاره هاتو از یکی تا صد کرور حالا اون عاشق جوون شاد از انتظارات پیر شده گفته بودم یه روز میای نمیدونستم که دیر شده آهای کجایی عشق من آهای عروسک خیال چی شد که عاشقت شدم چی شد شدی عشق محال آهای قرار من بگو چی بود گناه من فقط تا کی این انتظار و صبر عمرم رسید ا .. خط اهای که یاد تو برام مقدسه مثل .. کجای دنیایی که من دلم برات تنگ شده باز من ارزومه که فقط صداوتو بشنوم یه روز تورو نمیدونم ولی من که دوست دارم هنوز * * *منبع: http://my-hut. .. /

تو نیستی....

درخواست حذف اطلاعات

خیس میشم با تو هرشب زیر بارونی که نیست دستتو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست باشم و عاشقم نباشم کار آسونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست من خ با تو اینجا از تو میسازم که نیست باید هر شب روی رازی بندازم که نیست تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست این همه تصویر زیبا تو زمستونی که نیست با جنونه هر شب من جز تو مهمونی که نیست نامه هامو وقتی می خونی که نیست هرچی اینجا با تو ساختم خوب میدونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست غرق میشم تو سیاه موج موهایی که نیست دور تو میگردم اینجا دور میدونی که نیست تو یه روزی برمیگردی از خیابونی که نیست عاشقم میشی دوباره عاشق اونی که نیست عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست

دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

حیف و حیف که رفت و پای من صبر نکرد باور ن ی است برایم نبود تو نمیدانم چرا این قدر نگون بختم بی تو چه کنم که این روز و شب ها را ولی تو قول داده بودی، قول من عاشقت بودم اما این شد عاقبتم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

داشتم فکر می اگر تو آنطور دستت را به شیشه ی پایین کشیده ی پنجره ی ماشین تکیه نمی دادی و به چراغ قرمز چهار راه خیره نمی شدی شاید الان عاشقت نبودم.داشتم فکر می که اگر لیوان داغ چایت را هر صبح بخاطر آن میگرن لعنتی به پیشانی ات نمی چسب تا گرمایش را حس کنی و بعد یک لکه ی قرمز روی پوستت نمی افتادشاید الان عاشقت نبودم .داشتم فکر می اگر که ساعت دو نیمه شب زنگ نمی زدی و یک شعر برایم نمی خو شاید الان عاشقت نبودم .شاید الان عاشقت نبودم و تو یکی از صدها ادم معمولی دیگری برایم بودی که توی پیاده رو از کنار هم رد می شویم و احتمالا با بی حوصل شانه هایمان بهم بخورد ،و بدون اینکه به یکدیگر نگاه کنیم کیفمان را سفت بچسبیم و با قدم هایمان شلنگ تخته بیاندازیم.شاید الان عاشقت نبودمو تو یکی از صدها ادم معمولی دیگری برایم بودیکه فروشنده ی کتاب فروشی ِ انتهای خیابان است .که مردی با قدی متوسط است ، دکمه ی یکی از است

عاشقت شده ام که...

درخواست حذف اطلاعات

عاشقت نشده ام که نداشته باشمت، که بگذارم بروم، که رفیق نیمه راه باشم. عاشقت نشده ام که رویاهایت را با جان طلب نکنم و در غم و لبخندت شریک نباشم. عاشقت نشده ام که ذوقت را موقع شعر خواندن و گل یدن و شمع روشن نفهمم و حال عاشقانه ات را با بوسه و آغوش ن م. عاشقت نشده ام که بنویسی و نخوانم، بزنی زیر آواز و مست نشوم، از آینده بگویی و بگویم هیس! من عاشقت شده ام که عاشقت کنم، که عاشقت بمانم. من تو را برای آنچه که هستی، برای گریه و لبخندت دوست می دارم و در این دنیا هیچ چیز برایم عزیزتر از صدایت وقتی که شعر می خوانی، کلماتت وقتی که می نویسی، نگاهت وقتی که به چشمان من است، دستانت وقتی که شمعی روشن می کند، و قلبت وقتی که به من گلی هدیه می دهد نیست. برایم سعدی بخوان تا رفیق این همه سال عاشقی مان باز بگوید که من بی روی تو آرامم نیست. که من از عهد آدم تو را دوست دارم و تو از همان وقت که توی بهشت بوسیدمت، ع

دستهای تو

درخواست حذف اطلاعات

وقتیکه قهری با من ندیدنت آسون نیست قصه غم که میشی شنیدنت آسون نیست به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسواي دیگه س دست نذاشتی دیگه تو دستای من دستاتم عاشق دستای دیگه س به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسواي دیگه س دست نذاشتی دیگه تو دستای من دستاتم عاشق دستای دیگه س دستاتم عاشق دستای دیگه س با تو بودن واسه من نعمت بود از تو گفتن واسه من عادت بود همه حرفات واسه من آیه عشق نفست رحمت بود دل من مستیشو از مستی چشمای تو ساخت تا به عشق تو رسید پرهیزشو پاک به تو باخت به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسواي دیگه س دست نذاشتی دیگه تو دستای من دستاتم عاشق دستای دیگه س دستاتم عاشق دستای دیگه س میدونستی دل دیوونه من عاشقته عاشقت با همه جون با همه تن عاشقته اسم تو وقتی تو شعر و تو ترانم میومد میدونستی غزل و شعر و سخن عاشقته حالا من هستم و تن رفته به باد واسه من شعر و سخن رفته به باد من

دوباره عاشقت خواهم شد

درخواست حذف اطلاعات

سال ها بعدوقتی پیر شدیموقتی تمام از دست دادنی ها رااز دست دادیموقتی جوانی مان رازیبایی مان راامیدهایمان رادر سپیدی موهاو چروک صورتمان جا گذاشتیمدوباره عاشقت خواهم شداین بارشاید دست هایت بلرزدشاید مو نداشته باشیدندان هایت باشدصدایت بلرزداصلا شایدنتوانی به خوبی راه برویاما عاشقت خواهم شدواقعی تر ، عجیب تر ، عاشقانه ترفقط به خاطر خودتو چیزهایی که برای از دست دادن نداری نازنین عابدین پور

خیلی زود عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

خیلی زود عاشقت شدم و نگاهم را پنهان زمانی نگذشته بود که تمام قصه های عاشقانه را آتش زدم دیگر نیازی به این تاریخ افسانه ای نیست من به شناخت عمیقی رسیدم در همان دقایقی که چشمانت را دیدم نزار قبانی مترجم : بابک شاکر

۲ سال هم زمان کمی نبوده ا!

درخواست حذف اطلاعات

یه روزی وقتی اونقدی بزرگ شدم که بتونم از خودم و احساساتم خج نکشم و کاملا فراموشت کرده باشم حتما بهت میگم که یه زمانی عاشقت شده بودم.

آهنگ عاشقت میشم از میلاد بابایی

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ عاشقت میشم از میلاد بابایی آهنگ جدیدو بسیار شنیدنی و زیبا عاشقت میشم (تیتراژ پایانی سریال گسل) از خواننده کشورمان میلاد بابایی با لینک و کیفیت عالی آهنگ عاشقت میشم با ۲ کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و همراه با متن آهنگ این اثر ترانه: یاحا کاشانی ؛ آهنگسازی: میلاد بابایی ؛ تنظیم: ارشیا ؛ می و مستر: علی تیرداد milad babaei - asheghet misham ادامه مطلب

عشق اول؟

درخواست حذف اطلاعات

همه فکر میکنن من بی احساس ترین موجود روی زمینم.خودم هم بگی نگی با این موضوع موافق بودم.هیچوقت برایم مهم نبود که فلانی مرده است یا دیگری در زجر است یا آن یکی عاشقم است!فکر می از درون مرده ام و هیچوقت هم زنده نمیشوم.اما وقتی اون روز بعد از چندین سال دیدمت وقتی بعد از چند سال تپیدن قلبم را احساس فهمیدم من از وقتی شناختمت عاشقت بوده ام.شاید از غم دوری ات بود که به آن شکل بی احساس شده بودم شاید چون تو پیشم نبودی هیچ و هیچ چیز برایم مهم نبود شاید چون تو را زیبا ترین فرد روی زمین میدیدم هیچ به نظرم زیبا نمی آمد.شاید چون از اول عاشق تو بودم عاشق هیچ دیگری نمیشدم. فکر می عشق واژه ی احمقانه ای است که مردم برای زیبا رابطه ی ازش استفاده میکنند اما حالا میفهمم چقدر احمق بودم.هر دیگری هم اینگونه فکر کند احمق است! عشق واژه ی احمقانه ای نیست که وجود خارجی نداشته باشد این را هر دفعه که به چشمانت نگاه میکنم

آهنگ جدید ۷ باند من عاشقت میشم

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید ۷ باند من عاشقت میشم با ت ت     آهنگ جدید ۷ باند من عاشقت میشم با ت ت آهنگ جدید ۷ باند من عاشقت میشم همینک از رسانه صبا موزیک  آهنگ شنیدنی و فوق العاده  ۷ باند بنام من عاشقت میشم همراه با ت ت موزیک و new 7 band  – man asheghet misham withtext on saba- and s متن آهنگ من عاشقت میشم ۷ باند من عاشقت میشم هر روز و هر لحظه قلبم بهم میگه تو عاشق منیشنیدم از بارون تو هیچ خیابونی بدون من قدم نمیزنیمن همه جای زندگیم بودنتو حس میکنم دوست داشتنت یه خواب کوتاه نیستاونقدر گرفتار توام که اگه از دلت برم برای من تو زندگی جایی نیستنمیدونی که چقدر لحظه های دیدنت واسم نفس گیرهتو بیا خودم میمونم چشمام دنبال تو میرهمن عاشقت میشم هر روز و هر لحظه قلبم بهم میگه تو عاشق منیشنیدم از بارون تو هیچ خیابونی بدون من قدم نمیزنیمن عاشقت میشم هر روز و هر لحظه قلبم بهم

رسوای زمانه

درخواست حذف اطلاعات

شمع و پروانه منم مست می خانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منم…رسواي زمانه منم ، دیوانه منمیار پیمانه منم ، از خود بیگانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمچون باد صبا در به درم ، با عشق و جنون هم سفرمشمع شب بی سحرم ، از خود نبود خبرمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمتو ای خدای من ، شنو نوای منزمین و آسمان تو ، می لرزد به زیر پای منمه و ستارگان تو ، می سوزد به ناله های منرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منموای از این شیدا ، دل منمست و بی پروا ، دل منمجنون هر صحرا ، دل منرسوا دل من ، رسوا دل منلاله ی تنها ، دل منداغ حسرت ها ، دل منسرمایه ی سودا ، دل منرسوا دل من ، رسوا دل منخاک سر پروانه منم ، خون دل پیمانه منمچون شور ترانه تویی ، چون آه شبانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منممنبع: http://avidafar. /

رسوای زمانه

درخواست حذف اطلاعات

شمع و پروانه منم مست می خانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منم…رسواي زمانه منم ، دیوانه منمیار پیمانه منم ، از خود بیگانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمچون باد صبا در به درم ، با عشق و جنون هم سفرمشمع شب بی سحرم ، از خود نبود خبرمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمتو ای خدای من ، شنو نوای منزمین و آسمان تو ، می لرزد به زیر پای منمه و ستارگان تو ، می سوزد به ناله های منرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منموای از این شیدا ، دل منمست و بی پروا ، دل منمجنون هر صحرا ، دل منرسوا دل من ، رسوا دل منلاله ی تنها ، دل منداغ حسرت ها ، دل منسرمایه ی سودا ، دل منرسوا دل من ، رسوا دل منخاک سر پروانه منم ، خون دل پیمانه منمچون شور ترانه تویی ، چون آه شبانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منمرسواي زمانه منم ، دیوانه منممنبع: http://avidafar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

فکر کنم بهم دروغ گفتی ، از همون اولش تو هم می خواستی که من عاشقت بشم و الا من عشق اولم بود ، تو که عشق اولت نبود، خوب می فهمیدی معنی این همه کنجکاوی من در موردت چیه، خوب می دونستی این که هر جا میری هستم، این که هر کاری که می کنی دلم می خواد تکرار کنم، این که دائم تماشات می کنم و چه حواست باشه چه نباشه با خودم لبخند می زنم، این که تا آن میشدی بهت پی ام می دادم، این که هی نگرانت بودم، این که به نظرم بی نقص بودی ... تو خوب می دونستی من دارم با شیب تندی عاشقت میشم،اگر این عشق رو نمی خواستی می تونستی جلوش رو بگیری، پس دیگه بهم دروغ نگو ، نگو که منظور تو این عشق نبود. من خودم خوب می دونم شبیه دختر رویاها و افکار تو نیستم، اما نمی تونم کاریش کنم، نه این رو و نه محبتی رو که ناخودآگاه به تو دارم. دستی رو که نمی تونی قطعش کنی ببوس! بیا و دوستم داشته باش.منبع: http://sarnevesht-e-eva. /

آهنگ رضا غلامی عاشقت میمونم

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید رضا غلامی به نام عاشقت میمونم new reza gholami – asheghet mimoonam مرورگر شما از پخش موزیک آنلاین پشتیبانی نمی کند آهنگ با کیفیت 320 آهنگ با کیفیت 128 برچسب ها ,asheghet mimoonam, reza gholami, آهنگ جدید, آهنگ ایرانی, آهنگ جدید, آهنگ جدید رضا غلامی, آهنگ رضا غلامی به نام عاشقت میمونم, آهنگ عاشقت میمونم, آهنگ غمگین, رضا غلامی, عاشقت میمونم آهنگ جدید رضا غلامی به نام عاشقت میمونم آهنگ رضا غلامی عاشقت میمونم

مادرم

درخواست حذف اطلاعات

مادرم سه قانون داشت:عاشق شو، عاشق بمان و عاشق بمیر ...بابا می خندید و مثل تمام مَردهای آن روزها، عشق را کیلویی چند صدا می زد!خواهرم، قانون اول را خیلی دوست داشت...آنقدر زیاد که هر روز لابه لای فرمول های ریاضی و حساب چند بار مرورش می کرد تا شاید مردی پیدا شود برای اثباتش...برادرم، دومی را... مادر زادی عاشق بود...گنجشک های لب ایوان را " خاتون " صدا می کرد و به شمعدانی های روی طاقچه می گفت: " بانو " و حوض حیاط، چقدر شبیه قانون سوم بود!هیچ وقت آب نداشت ولی از هر طرف که نگاهش می کردی دو ماهی سرخ را همیشه توی ذهنش می .. اند ...من اما آدمی بودم " قانون مدار " عاشقت شدم... عاشقت هستم...و این عشق ات...راستی من چند وقتی هست که مُرده ام! منبع: http://divaneyeeshgh. .. /

عاشقت هستم

درخواست حذف اطلاعات

خدایا خیلی شبان وار می خواهم نیایشت کنم؛ وقت هایی که آسمانت ابری ست، یا زمانی که باران می باری، صد چندان زیبایی! صد بار بیشتر عاشقم می کنی. چه نیکو که داد را اردیبهشتی دیگر ساخته ای ای نازنین ترین دلدار. ای پادشاه آسمان ها و زمین. برکت رمضانت را سپاس میزبان سخی و بزرگوارم.

بیا بی ا ، بگو هوا ، هوای ماست...

درخواست حذف اطلاعات

کی باورش میشه جز من ؟ کی باورش میشه که تو ب رو با من صبح کردی ؟ کی با ورش میشه که اون نخی که بین وصله از کجا آب میخوره ؟ کی باورش میشه که من از بچگی به تو یه ارادت دیگه داشتم ، که وقتی اسمت میومد دلم واست پر می کشید کی حتی قهر و آشتی ها ی ما رو باور میکنه ؟ کی میتونه بفهمه من چقدر ذلیلتم ؟ من که میدونم از کی عاشقت بودم ، تو دقیقا از کی اینقدر عاشقم بودی ؟ دقیقا از کی ؟ من فقط یک قطره اشک ریختم و خواستم شب تولدت حالا که نمیتونم پیشت باشم تو تا صبح منو در آغوش بگیری کی باورش میشه که تو تا اذون صبح از کنارم جمب نخوردی ؟ فقط من حست می ، شک ندارم به حضورت کی باورش میشه که تو ضامنم شدی ؟ جز من ....!!!!!! تولدت مبارک خوبی ها همیشه عاشقم بمون ، همیشه عاشقت میمونم ....منبع: http:// ayedarya. /

کمی حلوا

درخواست حذف اطلاعات

کجا برویم؟ من در قبرِ ش قایم می شوم تو کجا قایم می شوی؟ گول نخورید من مونگول تشریف دارم اراجیفم را به دل نگیرد اینجا دختریست که پدرش را دیروز کفن کرد و امروز مادرش را؛ خسته می شوم هوس خاک می کنم پدر بیامرز کمی حلوا خیرات کن! مجلس ما بی ریاست آقای رئیس جمهور من دوستت دارم! باید بگویم عاشقت هستم عاشقت هستم عاشقت هستم عاشقت هستم مادر یادت نرود برای سحری بیدارم کنی! یادت نرود یادت نرود آه از این شلم شوربایی که بار گذاشتند!

بیان احساس

درخواست حذف اطلاعات

دفعه ی اول توی کوچه دیدمش گفت داداشی میای بازی کنیم ? بعد از اینکه بازیمون تموم شد گفت:تو بهترین داداش دنیایی. وقتی بزرگ تر شدم به .. رفتم .... چشمم همش اونو میدید و می خواستم از ته قلبم بگم عاشقشم ، دوستش دارم ، اما اون گفت : تو بهترین داداش دنیایی ...... وقتی ازدواج کرد من ساقدوشش بودم ، بازم گفت : تو بهترین داداش دنیایی .... و وقتی مرد من زیر تابوتشو گرفتم . مطمئن بودم اگه میتونست حرف بزنه باز می گفت : تو بهترین داداش دنیایی چند وقت بعد دفتر خاطراتش به دستم رسید ... دیدم توش نوشته( عاشقت بودم ، دوستت داشتم ،اما میترسیم بگم. برای همین بهت میگفتم بهترین داداش دنیایی منبع: http://dellpostshanieh. .. /

عـــــاشقت بـــــاشم . . .شعر خودم!

درخواست حذف اطلاعات

آیـیـنـه ای و دوست داری عاشقت باشم مانند ِهـر گـــرد و غبـاری عاشقت باشم یکـــــ بـــار انه نگاهـم کردی امّا من اصـــــرار کـردم چند باری عاشقت باشم تجـویـز کــــردی چشم هایت را برای من تـــا روزهــای بی قــــراری عاشقت باشم باغم پراز لاس ومــن درجست وجوی تو تصمـیـــم دارم هـــر بهاری عاشقت باشم گل بوسه ای بـرمن نمی روید قسم خوردم هر غنچه ای بر من بکــاری عاشقت باشم من از خدا هر روزعمری تازه می خواهم تـــــا قـبـل مرگم روزگــاری عاشقت باشم در روزگاری که همــه ازعشق می ترسند ممنون از اینکــه می گـذاری عاشقت باشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهمــــــن 94منبع: http://jafarhabibi38. /