رسانه
رسانه

عشق دین محبت :: جستجوگدای محبت

درخواست حذف اطلاعات

محبت زیباست، ارزشمند و قدسی‌ست. ولی گدای محبت بودن، به معنی عاجزانه و ملتمسانه مهر و الفت طلبیدن از این و آن، نامربوط و خطاست. عده‌ای تشنهٔ محبت دیدنند و این وضعیت رقت‌انگیزی پدید می‌آورد. محبت را نباید گ کرد. شهریار محبت باید بود، یعنی آن را عطا کرد و نطلبید. ایضاً عرض کنم، فقط حق و حقیقت است که درخور گ ‌ست. گدای حقیقت، محبت هم می‌طلبد و نصیبش می‌گردد. ولی، از منشاء و چشمه‌ای قدسی.

غایت محبت

درخواست حذف اطلاعات

" معرفت، محبت، عشق " محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاص تر از محبت است زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد و محبت خاص تر از معرفت است زیرا که هر محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد. پس اول پایه معرفت باشد و دوم پایه محبت و سوم پایه عشق. و به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن، تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد. و معنی خُطوَتیْنِ وَ قَد وَصَلْت این است. سهروردی، مجموعه آثار ▪️این محبت هم نتیجۀ دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست دانش ناقص کجا این عشق زاد عشق زاید ناقص، اما بر جماد مولانا برگرفته از کتاب " متون عرفانی به زبان فارسی " حسین الهی قمشه ای

محبت عشق معرفت

درخواست حذف اطلاعات

محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانندو عشق خاص تر از محبت استزیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشدو محبت خاص تر از معرفت استزیرا که هر محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.پس اول پایه معرفت باشد و دوم پایه محبت و سوم پایه عشق.و به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن،تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد.و معنی خُطوَتیْنِ وَ قَد وَصَلْت این است.- سهروردی، مجموعه آثار- این محبت هم نتیجۀ دانش استکی گزافه بر چنین تختی نشستدانش ناقص کجا این عشق زادعشق زاید ناقص، اما بر جمادمولانا - در تک آن راه دو منزل شدمتا به یکی تک به در دل شدمنظامی برگرفته از کتاب " متون عرفانی به زبان فارسی "

تا چه سنی باید به فرزندان، بیشتر محبت کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

محبت به فرزند، به سن خاصی اختصاص ندارد و تا پایان عمر بدان نیاز دارد؛ اما محبت ویژه و کامل در یک سال اول زندگی او بسیار مهم است.

خدا محبت است❤

درخواست حذف اطلاعات

✞ نشانه ی تشخیص ایمان نجات بخش به خدا، محبت خداست. ایمان به عیسی که با محبت داشتن به او متمایز نباشد، ایمان نجات بخش نیست. خلقت تازه که در نجات روی می دهد، اراده ای جدید، اشتیاق و نگرشی عمیق در شما به وجود می آورد؛ محبتی برای خدا که درست از درون وجود شما می تابد. آن محبت به معنی اشتیاقی برای خشنودی و حرمت نهادن به او بالاتر از همه ی چیزهای دیگر است. عیسی به ما توانایی بخشید تا محبتش را بپذیریم، زیرا برای گناه ما، گناه نفرت ما از خدا، جان داد. اکنون او قادرمان می سازد که خدا را محبت کنیم. «و ی که محبت نمی نماید، خدا را نمی شناسد؛ زیرا خدا محبت است»

بی محبت مادر-فرزین چت

درخواست حذف اطلاعات

بی محبت مادر یک قنات بی آبم مثل راه بی مقصد مثل ع بی قابم بی محبت مادر از شکوفه ها دورم یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند تم و غمگینم مثل بلبلی در بند بی محبت مادر در دلم صفایی نیست از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست. 

ء ممنونم...

درخواست حذف اطلاعات

سلام ء... یه چیزی بگم ء ؟! این از لطف و محبت شماست که منو با شما ء میشناسن این از لطف و محبت شماست که اسم منو با شما ء میبرند حتی این از لطف و محبت شماست که میخوان با من شوخی کنند اسم شما رو میارن حتی تر تر این از لطف و محبت شماست که گفتم نطلبید راهیان ، گفتم نمیرم راهیان ملت تعجب کنن و تازه بگن من با شما قهرم !! ء ! من ای که از خود چیزی ندارم این همه لطف و محبت شما رو چطور جبران کنم ؟! فقط میتونم از خوبی هاتون برای اطرافیانم بگم... و به همه ی خسته ها و درمانده ها ، شما رو نشون بدم... ان شاءالله باهم مروج فرهنگ شما باشیم منو زندگیم.. آمین یا ارحم الراحمین...

حقیقت عالم محبت

درخواست حذف اطلاعات

      کاش که روحم با روح اعلای شما و محبینتان آشنا باشد و الفت داشته باشد ؛ یا علی ... چه زیبا از حقیقت عالم « محبت » برداشته ای مولاجان ... اینگونه میشود راز آشنایی های از نظر مردمان عجیب غریب را و راز شدت محبت را دانست ... اینگونه میشود معنا و دلیل محبت را پی برد ... هیچ چون تو ، محبت را نمیشناسد آقاجان ... هیچ ...  

برای سفارش طلسمات و دعا به شماره تلفن 09906855568 تماس حاصل فرمایید

درخواست حذف اطلاعات

دعایی مجرب برای جلب مهر و محبت – دعای محبوبیت دعای مهر و محبت خوراندنی بسیار قوی – محبت فوری دعای فراموش عشق – دعای دل کندن از شخص دعای آشتی میان دو نفر – دعای محبوبیت و محبت ذکر افزایش محبت زن و شوهر – دعای آشتی همسر ذکری مجرب برای رفع کدورت و رفع هم و غم دعای مهر و محبت آسان – محبوبیت و تسخیر قلوب دعای محبت سریع الاجابه – دعا برای عزیز شدن دعاهای مهرمحبت و محبوبیت – دعای محبت آسان دعای دفع دشمن ظالم – دعای مجرب جلب قلوب دعای مرجانه – دعای مهر و محبت فوری سخنی در باب مهره مار – ذکر ثروت و عزت طلسم محبت غساله – مهر و محبت و محبوبیت دعای افزایش رزق و برکت – دعای محبت آسان واقعی ذکری مجرب برای رفع کدورت و رفع هم و غم دعای محبت و محبوبیت – دعای زیاد شدن شیر مادر دستورالعملی مجرب برای صلح و آشتی – دعای اف

محبت

درخواست حذف اطلاعات

شاید یکی از دلایل این که میترسممیترسم این که چبرهای خوبی که دارم از دست بدممامانم رو از دست بدممحبت مامانم رو از دست بدمخیلی چیزای دیگه رو از دست بدمکلا از دست دادن سختهوای به حال این که کل دارایی محبت باشه

نیاز به محبت

درخواست حذف اطلاعات

نیاز به محبت نیاز به محبت و احترام نیازی فطری وروانی است که در همه انسانها به ویژه در ک ن وجود دارد. برخورد توام با احترام و محبت موجب سالمت روان و تقویت عزت نفس میگردد. محبت به معنی دوست داشتن ی و تکریم به معنی حب ذات و دوست داشتن خود است. اگر محبت از جانب دیگران به فرد ابراز شود، موجب احساس رضایت و خشنودی او میگردد. مصداق شعر وز محبت خار ها گل می شود را در زند گی تان تجربه کنید.

را ارهای ایجاد محبت

درخواست حذف اطلاعات

معجزه محبت همه به محبت جواب می دهند. اساس روابط برمحبت بناست, ذات انسان براساس محبت بنا شده است , محبت دارای انرژی بسیار زیادی است ,تمام موجودات زنده نیازمند محبت هستند و جواب محبت هیچ چیز به جز محبت نیست. آیا می دانید با را ارهای خیلی ساده می توانید محبت را بین افراد خانواده برقرار کنید واز بودن کنار هم لذت ببرید پس باما همراه شوید ... ادامه مطلب

خدای زنده

درخواست حذف اطلاعات

-beloved,let us love one another, for love is of god ;and everyone who loves is born of god and knows god.-he who does not love does not know god,for god is love. 1john 4:7-8(amen)-ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم،زیرا دوستی و محبت از جانب خداست.هر که محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد .-اما،آنکه محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است،زیرا خدا محبت است.اول یوحنا 8 -4:7 (آمین)منبع: http://babilroholghodos5. /

خدا خدا خدا

درخواست حذف اطلاعات

آدم نیاز به محبت داره خدا آدم نیاز به محبت داره تو آدم رو نیازمند به محبت آفریدی شیطون به آدم دروغ گفت که نیاز به امنیت و رفاه داره آدم همه چیز رو برای محبت میده آدم برای گرفتن محبت مشهور میشه پولدار میشه بعد میبینه گول خورده شده برده شیطون خدا آدم گناه داره برای اینکه نیاز به محبت داره تو آدم رو اینجوری آفریدی که خون باید حرکت کنه همه اندامها باید با قلب در تماس باشند دایم دایم وگرنه می میرند مهر داشتن کافی نیست اگه مثل خون جریان نداشته باشه به هیچ دردی نمی خوره باید محبت کرد محبتی که تو دل بمونه ه میشه خدایا آدمها همه فقیرند همه کمبود محبت دارند چه جوری به هم غذا بدهند؟! خدایا خدایا تو همه چیز رو کامل آفریدی خدایا به داد دل آدم برسون اونی رو که قراره برسونی . . . نگذار دل آدم بمیره خدا نگذار شیطون پیروز بشه ...

طلسمی قوی و مجرب برای عشق و علاقه و محبت

درخواست حذف اطلاعات

طلسمی قوی و مجرب برای  عشق و علاقه و محبتدر این مطلب دعاهایی برای عشق و محبت و علاقه بیان میشود که کاربردی و آسان است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

معجزۀ محبت

درخواست حذف اطلاعات

مولوی : از محبت خارها گل می شود از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود ازمحبت دُردها صافی شود وز محبت دَردها شافی شوداز محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مل می شوداز محبت دار تختی می شود وز محبت بار بختی می شوداز محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن می شوداز محبت نار نوری می شود وز محبت دیو حوری می شوداز محبت سنگ روغن می شود بی محبت موم آهن می شوداز محبت حزن شادی می شود وز محبت غول هادی می شوداز محبت نیش نوشی می شود وز محبت شیر موشی می شوداز محبت سُقم صحت می شود وز محبت قهر رحمت می شوداز محبت مرده ، زنده می شود وز محبت شاه بنده می شوداین محبت هم نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست منبع: http://cherakhashm. /

محبت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

محبت چیست؟از آتش پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من سوزانتر است از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از شمع پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من عاشق تر است. از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم

معجزۀ محبت

درخواست حذف اطلاعات

مولوی : از محبت خارها گل می شود از محبت تلخها شیرین شود وز محبت مسها زرین شود ازمحبت دُردها صافی شود وز محبت دَردها شافی شوداز محبت خارها گل می شود وز محبت سرکه ها مل می شوداز محبت دار تختی می شود وز محبت بار بختی می شوداز محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن می شوداز محبت نار نوری می شود وز محبت دیو حوری می شوداز محبت سنگ روغن می شود بی محبت موم آهن می شوداز محبت حزن شادی می شود وز محبت غول هادی می شوداز محبت نیش نوشی می شود وز محبت شیر موشی می شوداز محبت سُقم صحت می شود وز محبت قهر رحمت می شوداز محبت مرده ، زنده می شود وز محبت شاه بنده می شوداین محبت هم نتیجه دانش است کی گزافه بر چنین تختی نشست منبع: http://cherakhashm. /

اهمیت طریق محبت

درخواست حذف اطلاعات

محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمی برد، محبت ف نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید، به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد، محبت از بدی مسرور نمی شود ، اما با حقیقتوشادی می کند. محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. محبت هرگز پایان نمی پذیرد. اما نبوتها از میان خواهد رفت و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد. زیرا معرفت ما جزیی است و نبوتمان نیز جزیی، اما چون کامل آید، جزیی از میان خواهد رفت. آنگاه که کودکی بیش نبودم، چون ک ن سخن می گفتم و چون ک ن می شیدم و نیز چون ک ن استدلال می . اما چون مرد شدم، رفتارهای ک نه را ترک گفتم. آنچه اکتون میبینم چون تصویری محو است در آیینه، اما زمانی خواهد رسید که رو به رو خواهیم دید. اکتون شناخت من جزیی است، اما زمانی فرا خواهد رسید که به کمال

بد بخت ترین ن کیستند ؟

درخواست حذف اطلاعات

بد بخت ترین ن کیستند ؟* انی که محبت مرد را دلیل عظمت خود می پندارند.* انی که محبت مرد را جنون او می پندارند .* انی که محبت مرد را بر علیه او بکار می گیرند .* انی که محبت مرد را به پول محک می زنند .* انی که محبت مرد را انکار می کنند تا به آن پاسخ گو نباشند .* انی که محبت مرد را به س ه می گیرند.* انی که محبت مرد را به خدمت بلھوسی خود می گیرند .* انی که محبت مرد را دلیل نیازش می پندارند .* انی که محبت مرد را در رختخواب تحقیر میکنند .* انی که محبت مرد را چاپلوسی میدانند.* انی که محبت مرد را در فرزندان خود نابود می کنند .از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 34

مادر

درخواست حذف اطلاعات

بی محبت مادریک قنات بی آبممثل راه بی مقصدمثل ع بی قابمبی محبت مادراز شکوفه ها دورمیک کبوتر بی بالیک چراغ بی نورمبی محبت مادرچون لبان بی لبخند تم و غمگینممثل بلبلی در بندبی محبت مادردر دلم صفایی نیستاز بهار در قلبمهیچ ردپایی نیستمنبع: http://karimi4758. /

دومین شب مراسم عزاداری حسینی (ع) در حسینیه (ره)

درخواست حذف اطلاعات

در این مراسم که هزاران تن از قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان حضور داشتند، حجت ال والمسلمین رفیعی با تبیین آثار دوستی و محبت اهل بیت علیهم السلام، گفت: محبت اهل بیت علیهم السلام باید برای خدا، بدون منت و همراه با عمل باشد. سخنران مراسم، ترجیح دادن دستورات اهل بیت علیهم السلام بر همه امور را شرط دیگر محبت راستین خواند و افزود: اگر چنین محبتی در زندگی ایجاد شد، مراتب عالی محبت به اهل بیت علیهم السلام محقق شده است.

نقش محبّت در زندگى از نگاه علی (ع)

درخواست حذف اطلاعات

(علیه السلام) فرمودند: اظهار محبت و دوستى با مردم نیمى از عقل است.

ای صاحب زمین و زمان و هر چه که هست

درخواست حذف اطلاعات

محبت ولیّ تو، تنها محبت باقی ست و هر چیز جز آن فانی.

محبت شرطی ممنوع

درخواست حذف اطلاعات

محبت شرطی ممنوع ▪️بعضی رفتارهای همسرش آزارش می داد. می خواست غیر مستقیم، رفتار درست را به او نشان دهد. ▫️برای این کار از سلاح محبت استفاده کرد. اما مقداری ناشیانه عمل کرد و این طرز تفکر برای همسرش بوجود آمد که: «محبت می کند تا من را تغییر دهد؛ پس من در مقابل این محبت با شدت می ایستم.» ▪️گاهی نیت ما از انجام برخی امور، کاملا خیرخواهانه است؛ اما روش ما برای انجام آن اشتباه و نتیجه خلاف انتظار ما خواهد بود. ▫️اگر قصد انجام چنین کاری داریم، باید اول محبت خالص و بدون چشم داشت خود را به همسرمان نشان دهیم1 و بعد از مدتی، وقتی این محبت، ملکه ی ذهنی برای او شد، آن گاه به حل مشکلات بپردازیم. منبع: 1. محسن عباسی ولدی، تا ساحل آرامش، ج 2(قایق مهربانی)، ص 144

دعای مهر و محبت همسر – دعای محبوبیت فوری 09906855568

درخواست حذف اطلاعات

دعای مهر و محبت و آشتی زن و شوهر صرفا در امر حلال استفاده شود. برای آشتی زن و شوهر و یا آشتی و محبت میان دو نفر ، دعای شریف ذیل را ۴۴۴ مرتبه بر قطعه ای از نبات یا شیرینی بخواند و آنرا به فرد مورد نظر بخوراند. میان آنها آشتی و محبت شدید برقرار میشود. مجرب است. (یا مُقَلِّبَ القلوب قَلِّب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَّتی و عشقی و اُنْسی و اُلفَتی و مَوَدَّتی و قبولِ قَوْلی بِحَقِّ یا بَدوح و یا وَدود اَجِب دَعوتی یا وَصْلائیل) .

محبت اهل بیت

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال #رفیعی ✔️محبت به اهل بیت علیه السلام.. @basirateroz محبت به اهل بیت علیهم السلام به خاطر خدا باید باشد، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا را برای خدا دوست داشته باشید و ما را برای خدا، هیچ گاه بین ما و خدا مقایسه ایجاد نکنید. همه ی علاقه ی شما به رضا و حسین علیهما السلام به خاطر فانی شدن در راه خدا بود.

محبت والدین و رشد کودک

درخواست حذف اطلاعات

محبت والدين و رشد کودک انسان ها دو جزء فعال وجودی دارند که شامل تفکر و هیجان است که این ها احساسات درونی هستند و بخشی از آنها بصورت یادگیری هستند... همه افراد باید صحبت را تجربه کرده باشند، زیرا افراد تنها زمانی می توانند محبت خود را انتقال دهند که آن را در وجود خود پرورش داده باشند... برای انتقال بهتر محبت از مادر به فرزندان باید حتما محبت را در وجود خود رشد و توسعه داده باشند... زیرا بعدها بدلیل عدم محبت ممکن است مستعد زمینه هایی برای افسردگی و سایر مشکلات گردد...محبت والدين و رشد کودک مادرها در دوران بارداری و بعد از آن حتما باید مورد محبت قرار گیرند و محبت تصنعی نمی تواند این حس را به فرزند منتقل کند...منبع: http://moshavere-ezdevaj. /

ظریف: امیداورم بتوانم شایسته محبت ی باشم

درخواست حذف اطلاعات

ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص قدردانی انقلاب از وی در دیدار امروزشان با مردم تبریز هم خاطرنشان کرد: ایشان از همه آنچه که در صحبت های خصوصی و علنی گفتیم، اطلاع دارند. مثل همیشه محبت می فرمایند و بنده سپاسگزارم و امیداورم بتوانم شایسته محبت ایشان باشم.

ای عشق

درخواست حذف اطلاعات

مرا به بوسه های لبانت ببوس، زیرا که عشق تو از .. نیکوتر است!(غزل غزلها ۱.۲) محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی برد؛ محبت ف .. نمی فروشد و کبر و غرور ندارد.(قرنتیان ۱۳.۴) رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید؛ به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد(قرنتیان ۱۳.۵) محبت از بدی مسرور نمی شود، امّا با حقیقت شادی می کند.(قرنتیان ۱۳.۶) محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند.(قرنتیان ۱۳.۷) بیا تا بامداد از عشق سیر شویم؛ بیا تا یکدیگر را از عشق سرمست کنیم!(امثال ۷.۸) او مرا به میخانه درآورده، و عشق است پرچمِ او بر فرازم.(غزل غزلها ۲.۴) همچون غزالی دلپذیر و آهویی زیبا، .. هایش تو را همیشه .. ّم سازد و عشق او سرمستت کند.(ا مثال ۵.۱۹) را تا سیر نگشته، زحمت مرسانید و بازمدارید (غزل غزلها ۸.۴) تو در طلب عشق چه ماهرانه راه خود را

از محبت خار ها گل می شود

درخواست حذف اطلاعات

‏یکی از معدود آدمایی که واژه ی انسانیت برازندشونه، ایی هستن که میدونن ممکنه محبتشون جبران نشه، ولی بازم محبت میکنن.... با محبت به دیگران زندگیتون رو شیرین کنین :))) محبتتون مستدام :)

چند نکته برای پس از انتخابات

درخواست حذف اطلاعات

انی که به ک رأی می دهند هرچند اداره امور خود را برعهده می گذارند به لحاظ قانونی نیز م م به تبعیت از تصمیمات و راهبری های او می شوند. در فرهنگ تشیع وَلایت (محبت) با وِلایت (حکومت) پیوستگی دارد، یعنی حاکمی که مورد محبت مردم است اطاعت از او عملی می شود و نیز حکومتی که مورد اطاعت مردم است به شرطی که مورد محبت مردم و علاقه آنان واقع شود ثبات و ماندگاری پیدا می کند.

نرخ محبت

درخواست حذف اطلاعات

نرخ محبت درحیات زمینی ھر چیزی قیمتی دارد . خداوند که خود اسوه عشق و ایثار مطلق است این واقعیت را بهبشر گوشزد می کند که حیات دنیا کالائی است که فروش آن به مفت و مجانی به خدا ارزش این تجارت رادارد و مابقی تجارتھا سراسر زیان است .و امّا غیر تجارت ترین و یا به لحاظی گران قیمت ترین کالاھا ھمانا عشق و محبّت است . آیا شما تا کجا وبهچه قیمتی حاضرید که محبّت کنید و به آن ادامه دھید و محبّت را به صرفه می دانید ؟بی تردید محبّت تنھا کالائی است که مشتریان بسیار بسیار فراوان دارد ولی ھیچ حاضر نیست نرخیبرایش بپردازد و بلکه در اکثر موارد جواب محبّت ، جفا و خیانت و عداوت و انتقام است . اینست که در دورانحاکمیت مطلقه پول ، محبت یک کالای بی ارزش و نایاب است . مسئله اصلی اینست که آنکه محبّت میکند خودش بیشتر به آن محتاج است و اینست که مخاطبانش تازه منّت ھم می نھند تا محبّتی را بپذیرند .این داستان ھمیشگی محبّت د

محبت داروی همه دردها

درخواست حذف اطلاعات

محبت حضرت علی علیه السلام : دل آدمی رمنده ایست که بامحبت رام می شود. حضرت علی علیه السلام :محبت نردبان رفعت است . درعالم چیزی بالاترازمحبت نمی بینم -بتهوون درجهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.افلاطون دنیارامحبت می تواندنجات دهد واین مرض بزرگ بشریت رامحبت می توانددرمان کند-کمال الملک شمشیری علیه محبت وجودندارد-مثل ژاپنی ی که محبت می کاردحق شناسی درومی کند-مثل تازی محبت درازدواج ازاحترام ایجادمی گردد.فنلون محبت راازماهی بایدآموخت که ازآبش بیرون آری میمیرد.مثل ایرانی یک کلمه محبت آمیزمی تواندتمام فصل زمستان انسان راگرم کند-مثل ژاپنی مهربانی زبانی است که لال می تواندباآن سخن گوید.کروناشنوامی تواندآنرابشنودوبفهمدوکوریان نا می تواندآنراببیند-بووی زندگیتان سرشارازعشق ومحبت

محبت

درخواست حذف اطلاعات

نقل است از لقمان حکیم که فرمود: سال هاست که با داروهای گوناگون آدمیان را مداوا کنم و در این مدت هیچ دارویی را موثر تر و کارساز تر از محبت نیافتم...

معجزه محبت در زندگی شویی

درخواست حذف اطلاعات

عاطفه مادری که اساس شکل دهی شخصیت کودک را تشکیل می دهد از دریافت محبت زن از مرد نشات می گیرد. به بیان دیگر، اگر زنی از مهر شوهرش برخوردار نباشد، نمی تواند فرزندان خود را از مهرمادری سیراب کند.

اگر رحمت و محبت و رفق و مدارای نبود، دلی نرم نمی شد

درخواست حذف اطلاعات

رسول خدا (ص) با رحمت و محبت، و رفق و مدارا رس خود را پیش برد و این امر در تحول انسان و جامعه به سوی کمال و اصلاحات اجتماعی ای که مأمور بدان بود نقشی کلیدی داشت.

محبت افراطی؛ سد رشد شخصیت تک فرزندی ها است

درخواست حذف اطلاعات

محبت افراطی و توجه ویژه به ک نی که تنها فرزند خانواده هستند اثرات م بی در بزرگسالی برای آنها به همراه دارد.

در کربلا هم قحطی آب بود و هم قحطی محبت

درخواست حذف اطلاعات

مرحوم میرزا اسماعیل ، عارف سالکی است که روز به روز بر تعداد شیفتگان کلامش افزوده می شود. خواندن " طوبای محبت " او در این روزها بیش از هر زمان دیگری بر دل می نشیند.

با تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی...