رسانه
رسانه

عوامل انحراف :: جستجوانواع آزمون های آماری

درخواست حذف اطلاعات

انواع آزمون های آماری توزیع تی استیودنت برای مشخص .. توزیع تی استیودنت به دو پارامتر µ ) )میانگین واقعی و (σ) انحراف استاندارد نیاز است. به عبارت دیگر، چنانچه انحراف استاندارد شناخته شود می توان توزیع میانگین های نمونه ها را توصیف کنیم. در عمل پژوهش هایی وجود دارند که در آنها انحراف استاندارد جامعه مورد مطالعه، ناشناخته است. در حقیقت چنانچه پژوهشگر میانگین و انحراف استاندارد را بداند، نیازی به انتخاب نمونه نیست. بنابر این، زمانی که انحراف استاندارد جامعه ناشناخته است، باید آن را به استفاده از انحراف استاندارد نمونه برآرود کرد و از طریق برآورد انحراف استاندارد جامعه، خطای استاندارد برآرود میانگین یعنی s میانگین، را محاسبه کرد. بنابر این هنگامی که انحراف استاندارد جامعه معلوم باشد، می توان خطای استاندارد میانگین را برآورد کرد، و تی را به جای زی محاسبه کرد. فرمولی که بر اساس آن تی را محاسبه م

طرح یک سوال...؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

حال سؤال این است که آسیب ها و انحرافات اجتماعی چگونه پدید می آیند و عوامل پیدایش آسیب ها و انحرافات اجتماعی کدامند؟ بررسی و ریشه ی انحرافات اجتماعی از اهمیّت زیادی برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعی امنیت اجتماعی را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه محسوب می شود. به طور کلی، هر رفتاری که از آدمی سر می زند، متأثر از مجموعه ای از عوامل است که به طور معمول در طول زند سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام عملی خاص وادار می کند. هر چند بررسی عمیق انحرافات اجتماعی مجال دیگری می طلبد، اما به اجمال، به چند عامل مهم پیدایش انحرافات اجتماعی اشاره می گردد. عوامل به وجودآورنده انحراف و کجروی در جوامع مختلف ی ان نیست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نیز از نظر عوامل متفاوتند. این تفاوت ها را می توان در ا، روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله های یک شهر مشاهده کرد. در هر جامعه و محی

چرا بی حج ؟

درخواست حذف اطلاعات

بخش سوم : چرا بی حج ؟ عدم شناخت و آگاهی اشاره یکی از عوامل بی حج زن در جامعه را می توان ناآگاهی و نادانی وی نسبت به مسئله ی حجاب دانست. آیات زادی در قران و روایات فراوانی از حضرات ائمه معصومین (ع) ذکر شده که جه و نادانی را موجب انحراف و انحطاط یک قوم و اقوام دانسته و بنیان همه ی بدختی های بشر را نادانی معرفی نموده است. در تأیید این مطلب به چند نمونه از آیات و روایات و نیز حکایاتی در این باره اشاره می شود: منبع: http://noor31. /

عوامل فلاح و رستگاری

درخواست حذف اطلاعات

عوامل فلاح و رستگاری انسان امروز در اثر نگرانی ها و نا آرامی های دنیای جدید، پیش از پیش به امنیت و آرامش نیازمند بوده و هم چنان در پی یافتن راه های جدید برای رسیدن به آرامش معنوی و سعادت و رستگاری است. حال در این جا به برخی عوامل کلید ی راه های ب فلاح و رستگاری از دیدگاه معارف ی پرداخته و عوامل ایجاد کننده فلاح و رستگاری را بیان می کنیم.منبع: http://marefat2. /

تحلیل رابطه ی آلود هوا با ترافیک

درخواست حذف اطلاعات

آلود هوا از مهم ترین مخاطرات زیست محیطی کلان است که شناخت عوامل مؤثر بر آن کمک شایانی به کاهش آثار آن خواهد کرد. حل این مشکل نیازمند مطالعات دقیق در زمینۀ شناسایی متغیرهای مؤثر بر آلاینده هاست. هدف این پژوهش بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا در ارتباط با شرایط جوی و ترافیک در شهر تهران طی 60 روز (15 آبان تا 15 دی، معادل 6 نوامبر تا 5 ژانویه) برای هر یک از سال های 1389 تا 1391 بوده است. به منظور محاسبۀ همبست و تحلیل رگرسیون بین شاخص های کیفیت هوا (میان ن و بیشینه) با متغیرهای ترافیک و هواشناسی از ضریب همبست پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شاخص ناپایداری جو (شاخص– ki ) بیشترین تأثیر را بر تغییرات آلود هوا داشته است. در خصوص تخمین شاخص کیفیت هوا، مدل های رگرسیون ساده و چندگانۀ خطی در سال 1390، دقیق ترین مدل در تخمین بیشینة شاخص کیفیت هوا و دارای کمترین انحراف

معرفی کتاب ویژه ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

آذرخش کربلا مولف: محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و تنظیم کتاب: غلامحسن محرمی ناشر کتاب : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی (ره) نوع جلد: شومیز قطع: رقعی سال نشر: 1391 شمارگان: 2000 چاپ جاری: 9 تعداد صفحات: 336 این کتاب مجموعه سخنرانی های در حسینیه ی قم در محرم 1421 است که به قلم آقای محمود پاک روان ویرایش شده و چاپ اول آن در بهار 1379 با شمارگان 5000 نسخه و به کوشش انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی (رحمه الله) انجام پذیرفته است. گفتنی است این کتاب تاکنون در ده نوبت تجدید چاپ شده است.مطالب این کتاب حاصل نگارش دوازده جلسه سخنرانی حضرت می باشد که به قرار ذیل است:در جلسات اول و دوم با عنوان «شبهاتی پیرامون عاشورا و بزرگ داشت آن» به این شبهات پاسخ می گویند: علت گرامیداشت عاشورا بعد از گذشت بیش از هزار و چهارصد سال چیست؟ چرا عزاداری می کنیم، آیا بهتر نیست به جای عزاداری از جلسات بحث و گفت وگ

عوامل عمده مصرف بالا:

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به سوالات زیاد دوستاندر خصوص مصرف بالا، هرچند مواردی قبلا ذکر شد اما کامل نبود، اکنون مفصلا به بررسی دلایلمصرف بالای سوخت می پردازیم.عوامل عمده مصرف بالا:1. تنظیمات باد لاستیک2. عوامل سنسوری 3. تنظیمات موتوری4. عوامل مربوط به نحوه رانند 5. اجناس مصرفی نامرغوب6. اگزوز و کاتالیست7. نوع و کیفیت سوخت8. باک و کنیسترمنبع: http://moayene. /

عوامل عمده مصرف بالا:

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به سوالات زیاد دوستاندر خصوص مصرف بالا، هرچند مواردی قبلا ذکر شد اما کامل نبود، اکنون مفصلا به بررسی دلایلمصرف بالای سوخت می پردازیم.عوامل عمده مصرف بالا:1. تنظیمات باد لاستیک2. عوامل سنسوری 3. تنظیمات موتوری4. عوامل مربوط به نحوه رانندگی5. اجناس مصرفی نامرغوب6. اگزوز و کاتالیست7. نوع و کیفیت سوخت8. باک و کنیسترمنبع: http://moayene. /

عوامل رطوبت بستر

درخواست حذف اطلاعات

عوامل رطوبت بستر محمدامین مروتی اسهال به دلایل می و عفونی و عوامل جیره ای و غذایی( نظیر بالا بودن پروتئین و چربی و نمک و تو ین ها در جیره) عمده ترین دلیل رطوبت بستر است. مشکل تهویه و بستر نامناسب هم از عوامل دیگرند. درمان اسهال های میکربی با سولتریم یا نئومایسین و نیز استفاده از آ زنده و آنزیمیت و زئولیت (اتا3 در هزار) و اِستالدِرِن 200 تا 50گرم در متر مربع برای کاهش این رطوبت کارساز است.منبع: http://amindvm. /

bias یا تورش

درخواست حذف اطلاعات

bias یا تورش یا سوش به هر نوع خطای سیستماتیک در طرح (design) ، انجام (counduct) و آنالیز مطالعه می گویند که منجر به تخمین نادرست اثر مواجهه بر ریسک ایجاد بیماری یا outcome مطالعه می شود در واقع،bias به معنای انحراف از حقیقت در مطالعه است یا به بیان دیگر خطایی است که جمعیت هدف را از جامعه نمونه برداری شده متفاوت می کند. bias از عوامل تعیین کننده internal validity یا اعتبار درونی مطالعه است. منابع مختلف،bias را به انواع متعدد و متفاوتی تقسیم می کنند. اما رایجترین تقسیم بندی انواع bias ها به این شکل است: تورش انتخاب (selection bias) تورش اطلاعات (information bias) مخدوش کننده (confounder) منبع: http://phd-epidemiology. .. /

قرآن و عوامل رویکرد به خشونت

درخواست حذف اطلاعات

کیده: نویسنده، بانگاهى به نظرات ابن خلدون، مار .. ، داروین، اسپینوزا، اگوست کنت، اسپنسر و ما .. وبر درباره خشونت، قدر مشترک تمامى آنها را در نادیده انگارى اراده انسان در برابر عوامل تأثیر گذار جبرى قلمداد کرده و این در حالى است که قرآن آدمى را شرور بالذّات و داراى سرشت خشونت‏گر نمى‏شناسد و رفتارهاى پرخاش جویانه و خشن انسانها را در علل و عوامل بیرونى جست و جو مى‏کند. سپس تفاوت‏هاى فرهنگى را به عنوان یکى از عوامل خشونت مورد بررسى قرار داده منبع: http://khoshoonat96. .. /

عوامل رطوبت بستر

درخواست حذف اطلاعات

عوامل رطوبت بستر محمدامین مروتی اسهال به دلایل می و عفونی و عوامل جیره ای و غذایی( نظیر بالا بودن پروتئین و چربی و نمک و تو ین ها در جیره) عمده ترین دلیل رطوبت بستر است. مشکل تهویه و بستر نامناسب هم از عوامل دیگرند. درمان اسهال های میکربی با سولتریم یا نئومایسین و نیز استفاده از آ زنده و آنزیمیت و زئولیت (اتا3 در هزار) و اِستالدِرِن 200 تا 50گرم در متر مربع برای کاهش این رطوبت کارساز است.منبع: http://amindvm. /

ریشه کن خشونت از دیدگاه

درخواست حذف اطلاعات

تجدید هویت دینی : آیینی است که به رفع نیازهای واقعی و فطری انسان می پردازد و رفع این نیازمندی ها که برنامه های تربیتی عالی را برای مومنین در بر دارد ، عامل قوی در جلو ری از بز اری و جرم و انحراف است . انسان اهل معنویت و تدین همیشه خود را در محضر خدا می داند و وظایف خود را بدون نظارت ی انجام میدهد و اعتقاد به معاد ، حساب و کتاب و حضور در پیشگاه خداوند مانع عظیم برای جلو ری از انحراف اوست.منبع: http://labetigh. /

پرسش مهر 17 مقاله پژوهشی

درخواست حذف اطلاعات

خشونت در یک لحظه ایجاد نمی شود و فرایندی است که در افراد به مرور زمان شکل می گیرد و ریشه های آن به عوامل .. ، اقتصادی، مسائل دینی و مذهبی و عوامل روحی و روانی برمی گردد. برای مبارزه با خشونت باید با عوامل ایجاد کننده آن برخورد و عوامل و ریشه ها را شناسایی کرد و بعد از رسیدن به شناخت ریشه ها به مقابله با همان علت ها پرداخت در غیر این صورت هرگونه برخوردی ، خود متوسل شدن به خشونت است.گاه مردم از روند تصمیم گیری های .. ناراضی هستند و گاه این ن .. یتی از سیستم های .. موجود است و خشونت ها و جنگ و درگیری هایی که هم اکنون در برخی کشورها وجود دارد ناشی از همین مسئله است.منبع: http://akhosravani. .. /

علل بوجود آمدن آسیب هاى اجتماعى

درخواست حذف اطلاعات

-به طور کلى علل بوجود آمدن آسیب هاى اجتماعى به خصوص براى نوجوانان را به سه دسته تقسیم مى کنیم: 1-عوامل شخصیتى : این دسته از عوامل به دلیل ند اشتن تعادل روانى ، شخصیتى و اختلال در رفتار . 2-عوامل فردى : در حوزه ى عوامل فردى مى توان به موارد زیر اشاره کرد : آرزو هاى بلند خوش گذرانى و لذت طلبى بسیار قدرت، استقلال طلبى بسیار بى بندو بارى 3- عوامل اجتماعی: عدم پایبندی خانواده ها به آموزه های دینی طرد اجتماعی نوع شغل بی کاری فقر و... منبع: http://mmb81. /

عمده ترین عوامل خانواد آسیب زا در دوران کودکی

درخواست حذف اطلاعات

برخلاف بسیاری از حیوانات، مراحل رشد و نمو انسان در طی یک دوران نسبتا طولانی صورت می رد. در طی این دوران هم عوامل ژنتیکی و مادرزادی و هم عوامل محیطی در این که فرد چگونه به تکامل برسد موثر است. اولین و اثرگذارترین محیطی که انسان تجربه می کند محیط خانواده است که نقش بنیادین و اساسی در بهنجاری و یا نابهنجاری فرد ایفا می کند؛ از طرفی انسان در دوران کودکی و بالاخص سنین پیش از مدرسه از حساسیت و آسیب پذیری ویژه ای در مقابل عوامل آسیب زا برخوردار است که در صورت رعایت نشدن عوامل مرتبط و مشکل آفرین مربوط به آن، می تواند عوارض ناهنجار و آسیب زای آن آغاز شده و چنانچه اقدامات درمانی لازم به کار گرفته نشود، شخص را مبتلا به ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی در آینده نماید.منبع: http://alikeshmiri. /

عمده ترین عوامل خانوادگی آسیب زا در دوران کودکی

درخواست حذف اطلاعات

برخلاف بسیاری از حیوانات، مراحل رشد و نمو انسان در طی یک دوران نسبتا طولانی صورت می گیرد. در طی این دوران هم عوامل ژنتیکی و مادرزادی و هم عوامل محیطی در این که فرد چگونه به تکامل برسد موثر است. اولین و اثرگذارترین محیطی که انسان تجربه می کند محیط خانواده است که نقش بنیادین و اساسی در بهنجاری و یا نابهنجاری فرد ایفا می کند؛ از طرفی انسان در دوران کودکی و بالاخص سنین پیش از مدرسه از حساسیت و آسیب پذیری ویژه ای در مقابل عوامل آسیب زا برخوردار است که در صورت رعایت نشدن عوامل مرتبط و مشکل آفرین مربوط به آن، می تواند عوارض ناهنجار و آسیب زای آن آغاز شده و چنانچه اقدامات درمانی لازم به کار گرفته نشود، شخص را مبتلا به ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی در آینده نماید.منبع: http://alikeshmiri. /

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اعتیاد را به عادت ، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است». برای گرایش به اعتیاد علت های زیادی را شمرده اند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سطه حیطه ی توان در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی طبقه بندی کرد. این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. به همراه 3 مقاله رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتی

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اعتیاد را به عادت ، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است». برای گرایش به اعتیاد علت های زیادی را شمرده اند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سطه حیطه ی توان در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی طبقه بندی کرد. این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. به همراه 3 مقاله رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتی

عوامل ظهور ( 1)

درخواست حذف اطلاعات

پس از پیش گفتاری کم ولی مفید میرویم به سراغ عوامل ظهور عوامل ظهور به دو دسته تقسیم میشوند 1. عواملی که در روایات با درج دقیق تاریخ بیان شده است 2. عواملی که در روایات بدون تاریخ بیان شده است. ما در این قسمت به عوامل ظهور که در روایات با درج دقیق تاریخ بیان شده است می پردازیممنبع: http://mfm. .. /

علل و عوامل افسردگی و هم و غم در روایات

درخواست حذف اطلاعات

علل و عوامل حزن و اندوه (افسردگی) در روایات

علل و عوامل افسردگی و هم و غم در روایات

درخواست حذف اطلاعات

علل و عوامل حزن و اندوه (افسردگی) در روایات

خشونت و سلامت

درخواست حذف اطلاعات

خشونت و سلامت عوامل خطر خشونت جوانی (۱۰ تا۲۹ سالگی) شامل عوامل فردی، ارتباطی و اجتماعی است. عوامل فردی خشونت جوانان به عوامل بیولوژیک و خصوصیات روانی و رفتاری جوانان وابسته است. عوامل ارتباطی نیز ناظر بر تاثیر روابط ک ن و نوجوانان و جوانان با خانواده و هم سالان است. طبق تحقیقات، مهاجمان جوان خشن، کمتر از مهاجمان غیرخشن از عواطف مثبت والدین، زندگی منظم و با برنامه و نیز نظارت والدین برخوردار بوده اند. منبع: http://khoshoonat95. /

۴ مسیر انحرافی در مسیر رسیدگی به حقوق های نجومی

درخواست حذف اطلاعات

.. انقلاب، یکبار در سخنرانی عیدفطر و یکبار نیز در یکی از سخنرانی های اخیر خود، خواستار شفاف سازی درباره پرونده موسوم به حقوق های نجومی (#فیش_گیت) شدند. ایشان سه فرایند: ۱- برکناری مدیران نجومی؛ ۲- برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده؛ و ۳- مجازات خیانت کنندگان به آبروی انقلاب را مطالبه .. د؛ اما روند فعلی، خلاف مطالبه .. ی و افکارعمومی است: اولین انحراف در روند رسیدگی؛ سعی بر کم جلوه دادن مدیران نجومی و تبدیل ۹۰۰ مدیر متخلف به تنها ۱۰ مدیر است که آن هم به قول دیوان محاسبات حاضر به پس دادن اموال نامشروع نیستند! دومین انحراف قانونی .. پرداخت های تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بود که جفای بزرگی به بیت المال و مردم است که با دریافتی های بسیار ناچیزتر، گذران زندگی می کنند. سومین انحراف عدم برکناری مدیران نجومی است؛ هنوز غیر از چند نفری که در موج اولیه افشاگری ها درباره #فیش_گیت برکنار ش

گسترش خشونت اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

گسترش خشونت اجتماعی در پاسخ به این پرسش که در جامعه پرتحرک ما و در سالی که گذشت، مهمترین تحرکات اجتماعی از منظر تاثیرشان در جهت پیشبرد جامعه به سوی جامعه متجدد، یا در مسیر انحراف از جامعه متجدد یا در طریق بازگشت جامعه به عقب چه بوده اند می خواهم فقط به یک واقعیت اجتماعی اشاره کنم که می باید آن را به عنوان تحرکی در مسیر انحراف از جامعه متجدد به حساب آورد، آنچه که سنگین شدن و گستردن فضای خشونت اجتماعی می خوانم. منبع: http://khoshoonat95. /

بینی زیبا به چه بینی اطلاق می شود؟

درخواست حذف اطلاعات

بینی زیبا به چه بینی اطلاق می شود؟ طبق نظر تمام مکاتب عمل زیبایی بینی ، بینی زیبا بینی طبیعی است. در حقیقت بینی به شکل نازیبا در هنگام صحبت فرد باعث می شود توجه مخاطب در چهره به بینی جلب شود ولی بینی زیبا و طبیعی باعث می شود هنگام صحبت ، بلکه به اجزاء زیبای صورت از جمله چشم و ابرو و گونه ها جلب شود مخصوصا در ایرانی ها که چشم و ابرویی زیبایی دارند. توجه مخاطب را جلب می کند.جالب توجه اینکه در فرهنگ عامه ما دقیقاً تصور بر ع .. است و بسیاری از افراد می خواهند پس از عمل زیبایی بینی ، بینی کاملاً عمل شده بنظر برسد و مخاطب متوجه عمل زیبایی بینی فرد بشود که این دقیقاً بر خلاف اصول زیبایی صورت است. آیا عمل زیبایی بینی فقط باید بر ظاهر بینی متمرکز باشد و فقط در بعضی بینی های خاص مشکل انحراف بینی یا مسائل عملکردی دیگر بینی مطرح است؟ این سؤال بسیار کلیدی است. اخیراً در تمامی مکاتب عمل زیبایی بینی گفته

عوامل تولیددر مواد آرشیوی

درخواست حذف اطلاعات

عوامل تولید: پس از ذکر عنوان بر روی برگه ی فهرستنویسی، نام ماده در کروشه ذکر می شود و بعد از آن علامت ممیز(/) گذاشته می شود. سپس عوامل تولید آورده می شود که این عوامل عبارتند از: محقق،نویسنده،مترجم، نامه نویس،تهیه کننده،کارگردان(فنی و هنری)، بردار،صدا بردار،سازنده ی موسیقی متن،ویرایشگر(مونتور یا تدوین کننده)،گوینده،مجری و حداکثر نام پنج نفر از بازیگران.اسامی افراد هر حرفه با علامت(؛) از یکدیگر جدا می شوند و اگردر یک زمینه بیش از یک نفر کار کرده باشند از علامت(،) استفاده می شود.بعضی از فهرستنویسان از علامت (:) بین شغل و حرفه و نام استفاده می کنند. منبع: http://group8library. /

ایجاد انحراف مسلمین با هتک حرمت خاندان رس ..

درخواست حذف اطلاعات

این مطلب صرفا بررسی تاریخی و دقیق وقایع صدر .. تنها چند ساعت پس از شهادت حضرت .. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از زبان صح .. بزرگ و مورد اعتماد و احترام اهل سنت و تشیع می باشد و تلاش شده است بدون هیچگونه جانبداری به بررسی انحراف بزرگ جهان .. پس از شهادت .. آ .. ا .. مان پرداخته است. خلیفه دوم آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله‏ ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد! حضرت زهرا علیها السّلام در مقابل او در آمد و فریاد زد:« یا ابتاه، یا رسول اللَّه»! آن شخص شمشیر را در حالى که در غلافش بود بلند کرد و به پهلوى حضرت زد. آن حضرت ناله کرد:« یا ابتاه»! خلیفه دوم تازیانه را بلند کرد و به بازوى حضرت زد. آن حضرت صدا زد: «یا رسول اللَّه................منبع: http://soroodeentezar. .. /

دوری از گناه برای ظهور...

درخواست حذف اطلاعات

در دوران غیبت ،عوامل انحراف انسان ،بیشتر فراهم می شود و فتنه ها نیز قوی تر شده دنبال بی دین انسان ها هستند . مهم ترین وظیفه در این دوران ، تقوای الهی و دوری از گناه است . صادق (علیه السّلام ) فرمودند: « همانا برای صاحب المر،غیبتی است. پس تقوا پیشه کنید وبه دین او چنگ نزنید ». (کمال الدین،جلد 1،ص51.) پس حواست باشد اگر ی ع یا بدی را در اختیارت گذاشت، او همان دشمن است و دوست ندارد تو با تقوا و ترک گناه، ت را یاری کنی.منبع: http://hejab01. /

علل و عوامل پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

عوامل خانوادگی به عنوان ی .. ری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد مؤثر می باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می باشد و خیلی از چیزها را افراد در سال های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود.منبع: http://porseshmehriran95. .. /

واقع بینی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند.. باد باعث طراوتش میشود آب باعث رشدش میشود و آفتاب پختگی و کمال میبخشد اما … به محض .. شدن آن بند و جدا شدن از درخت، آب باعث گندیدگی باد باعث پلاسیدگی و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش میشود.. بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند .. شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود. ✅پول ، قدرت، شهرت، زیبایی…. تا بند به خ .. م برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است اما به محض جدا شدن بند بندگی، همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می شود.

عوامل مؤثر بر بروز خشونت:

درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر بر بروز خشونت: 1- زمینه خانوادگی: که خشمهای کنترل نشده ناشی از عوامل ارثی, ناراحتی های عاطفی, نداشتن الگوهای مناسب و یا ترکیبی از همه اینهاست. 2-عوامل روانپزشکی و روانشناختی: یورگمن روانکاو سوئدی در توضیح علت اعمال خشونت در تمامی خانواده ها بر نقش عوامل فردی تأکید می کند؛ او نشان می دهد در خانواده هایی که اعضای آن خود در معرض خشونت قرار گرفته اند, احتمال بروز خشونت و یا تن دادن به آن به مراتب بیشتر است. همچنین در میان شخصیتهای پرخاشگر و خود شیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است. منبع: http://rahmateslami95. /

عوامل مؤثر در یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

یادگیری (learning) یک فرآیند است. در هر فرآیندی عوامل و متغیرهایی در حال تعامل اند. نوع و شدت تعامل، تغییرات گوناگونی را به دنبال می آورد. بررسی همه عوامل مؤثر در فرآیند تدریس، امکان پذیر نیست. چند تا از مهم ترین این عوامل که تأثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارت اند از: آمادگی، انگیزه و هدف، تجارب گذشته، موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس، رابطه جز و کل، تمرین و تکرار. ادامه مطلب...منبع: http://cafetondkhani. .. /

تحریفات حادثه کربلا

درخواست حذف اطلاعات

از آنجائیکه حادثه کربلا برای ما مردم ، به عنوان یک حادثه بزرگ اجتماعی محسوب میشود ؛ یعنی حادثه عاشورا در تربیّت ما، در خلق وخوی ما اثر گذار است .حادثه ای عظیم که خود بخود ، .بدون هیچ قدرت خارجی که بخواهد مؤمنین را مجبور به پذیرش ان نماید ، در أیّام عاشورا ی حسینی ، میلیونها نفر و قهراً میلیونها ساعت از وقت خودشان را برای استماع قضایای عاشورا حسینی صرف میکنند و میلیونها تومان پول در این راه به عشق حسین علیه السلام ج میکنند . و لذا لازم وضرورت دارد که این قضیّه عاشورا همانطوری که اتّفاق افتاده است _ بدون کم وکاستی _ برای مردم بیان شود . و اگر کوچکترین _ دخل و تصرّفی _ از طرف ما در این حادثه صورت بگیرد ،حادثه را دچار انحراف نموده و آنگونه که ما باید از این حادثه درس بگیریم بر ع موجب انحراف و ضرر ما و دین خواهد شد . (بر گرفته از کتاب حماسه حسینی شهید مرتضی مطهّری ،ج 1 ، ص18 .)منبع: http://asre

چند عامل ایجاد خشونت در افراد

درخواست حذف اطلاعات

عوامل بسیار زیادی می توانند وجود داشته باشند تا در افراد خشونت ایجاد شود. وقتی عوامل را بشناسیم،با راه های درست و اصولی خواهیم توانست بر خشونت قلبه کنیم.. در این پست برخی از عوامل ایجاد خشوتت آورده شده است برای مشاهده کامل این مطلب به ادامه مطلب بروید...منبع: http://bikhoshonat. .. /

دلایل ش تگی و انحراف آقایان

درخواست حذف اطلاعات

دلایل ش تگی و انحراف آقایان مردانهسلامت نیوز: از هر 9 مرد، یک نفر مبتلا به انحراف است. کجی می تواند بطرف بالا، پائین، سمت راست، چپ و یا مجموعه ای از آنها باشد، مثلا بطرف پائین و چپ. این ح نه تنها باعث درد هنگام مقاربت می شود بلکه لذت طرف مقابل را هم کاهش می دهد.اندازه مردانهبه گزارش سلامت نیوز، محمد رضا صفری نژاد در گفتگویی با سلامانه ضمن ارائه این آمار و توضیحات، ادامه داد: «انحراف 2 دلیل دارد: یا مادرزادی است و با رسیدن فرد به بلوغ شدت می یابد و خودش را ظاهر می کند یا اکتس که به دلیل ضربه به یا تحت فشار قرار گرفتن آن ایجاد می شود و در اصطلاح به آن بیماری پیرونی می گویند».رئیس انجمن علمی سلامت خانواده ایران و ، نوع اکتس را خطرناکتر از نوع مادرزادی دانست و یکی از دلایل بروز نوع اکتس را استفاده از دستگاههای مختلف برای تغییر اندازه معرفی کرد و هشدار داد: «سیر بیماری پیرونی معمولا بطرف ناتوان

دوری از گناه برای ظهور...

درخواست حذف اطلاعات

در دوران غیبت ،عوامل انحراف انسان ،بیشتر فراهم می شود و فتنه ها نیز قوی تر شده دنبال بی دین انسان ها هستند . مهم ترین وظیفه در این دوران ، تقوای الهی و دوری از گناه است . صادق (علیه السّلام ) فرمودند: « همانا برای صاحب المر،غیبتی است. پس تقوا پیشه کنید وبه دین او چنگ نزنید ». (کمال الدین،جلد 1،ص51.) پس حواست باشد اگر ی ع یا بدی را در اختیارت گذاشت، او همان دشمن است و دوست ندارد تو با تقوا و ترک گناه، ت را یاری کنی.منبع: http://hejab01. /

مهمان خائن خانه های مسلمانان

درخواست حذف اطلاعات

مهمان خائن خانه های مسلمانان با هدف از بین بردن ایمان و یاد خدا و ایجاد انحراف در اعتقادات و شک و شبهه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. واین غول دجال واره ( ) ابزار برای رسیدن به اه خود است. عوامل استکبار امروز بد درست می کنند . نوار بد درست می کنند. حرفهای بد درست می کنند. شعر بد می گویند. داستان بد می نویسند. همه اینها را داخل کشور بین نوجوانان و جوانان و مردم عادی پخش و منتشر می کنند واز طریق ررواج می دهند. واقعا گنداب فسادی است که تیرهای خود را به سمت ملتها و کشور ما هدفگیری می کند. ی( 26/2/ 75 با هدف از بین بردن ایمان ویاد خدا و ایجاد انحراف در اعقادات و شک و شبهه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. دعوت به نفاق و فسق – دعوت به کارهای پست و دعوت به فساد قلب و نفاق-دعوت به اء و سخنان لغو. خشونت و خودکشی . ترویج مدگرایی. ترویج عرفانهای کاذب و فرقه های نادرست برای گمراهی جوانان. تز ل اعتقادی. تمس و ا

عاشقی کوچه گرد

درخواست حذف اطلاعات

گاهی اوقات در خلوت خود رویاهایی در ذهن می پرورانم که مرا آرام می کند : کاش میشد عاشقی کوچه گرد بودم که شب ها به تمام کوچه های بن بست سر می زد و آواز عاشقی سر میداد .. روی برگ های خشک پاییزی قدم بر می داشتم و خود را به باد های سرگردان می سپردم .. به صدای لالایی باد و اشک هایی که بر گونه ی خیابان های شلوغ می ریختند دل می بستم .. روی تپه ای کنار درختی جوان و چشمه ای آرام ، دراز می کشیدم و دست در آب روان می گذاشتم و به سقف سیاه آسمان چشم می دوختم و آنگاه ستاره ای دنباله دار از جلوی چشمانم می گذشت .. آنگاه چشم هایم را می بستم و آرزویی می .. روی خط سفید جاده ای خلوت و در دور دست ها قدم بر می داشتم و زیر باران می چرخیدم .. کنار دریای وشان می ایستادم و به خط افق و موج های پر تلاطم دریا چشم می دوختم .. روی ساحل زانو بغل می گرفتم و در سکوت سرد خودم به غروب خورشید می نگریستم ای کاش .... 95/7/10