رسانه
رسانه

عوامل درونی :: جستجوعوامل فلاح و رستگاری

درخواست حذف اطلاعات

عوامل فلاح و رستگاری انسان امروز در اثر نگرانی ها و نا آرامی های دنیای جدید، پیش از پیش به امنیت و آرامش نیازمند بوده و هم چنان در پی یافتن راه های جدید برای رسیدن به آرامش معنوی و سعادت و رستگاری است. حال در این جا به برخی عوامل کلید ی راه های ب فلاح و رستگاری از دیدگاه معارف ی پرداخته و عوامل ایجاد کننده فلاح و رستگاری را بیان می کنیم.منبع: http://marefat2. /

عوامل عمده مصرف بالا:

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به سوالات زیاد دوستاندر خصوص مصرف بالا، هرچند مواردی قبلا ذکر شد اما کامل نبود، اکنون مفصلا به بررسی دلایلمصرف بالای سوخت می پردازیم.عوامل عمده مصرف بالا:1. تنظیمات باد لاستیک2. عوامل سنسوری 3. تنظیمات موتوری4. عوامل مربوط به نحوه رانند 5. اجناس مصرفی نامرغوب6. اگزوز و کاتالیست7. نوع و کیفیت سوخت8. باک و کنیسترمنبع: http://moayene. /

عوامل عمده مصرف بالا:

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به سوالات زیاد دوستاندر خصوص مصرف بالا، هرچند مواردی قبلا ذکر شد اما کامل نبود، اکنون مفصلا به بررسی دلایلمصرف بالای سوخت می پردازیم.عوامل عمده مصرف بالا:1. تنظیمات باد لاستیک2. عوامل سنسوری 3. تنظیمات موتوری4. عوامل مربوط به نحوه رانندگی5. اجناس مصرفی نامرغوب6. اگزوز و کاتالیست7. نوع و کیفیت سوخت8. باک و کنیسترمنبع: http://moayene. /

عوامل رطوبت بستر

درخواست حذف اطلاعات

عوامل رطوبت بستر محمدامین مروتی اسهال به دلایل می و عفونی و عوامل جیره ای و غذایی( نظیر بالا بودن پروتئین و چربی و نمک و تو ین ها در جیره) عمده ترین دلیل رطوبت بستر است. مشکل تهویه و بستر نامناسب هم از عوامل دیگرند. درمان اسهال های میکربی با سولتریم یا نئومایسین و نیز استفاده از آ زنده و آنزیمیت و زئولیت (اتا3 در هزار) و اِستالدِرِن 200 تا 50گرم در متر مربع برای کاهش این رطوبت کارساز است.منبع: http://amindvm. /

عوامل رطوبت بستر

درخواست حذف اطلاعات

عوامل رطوبت بستر محمدامین مروتی اسهال به دلایل می و عفونی و عوامل جیره ای و غذایی( نظیر بالا بودن پروتئین و چربی و نمک و تو ین ها در جیره) عمده ترین دلیل رطوبت بستر است. مشکل تهویه و بستر نامناسب هم از عوامل دیگرند. درمان اسهال های میکربی با سولتریم یا نئومایسین و نیز استفاده از آ زنده و آنزیمیت و زئولیت (اتا3 در هزار) و اِستالدِرِن 200 تا 50گرم در متر مربع برای کاهش این رطوبت کارساز است.منبع: http://amindvm. /

علل بوجود آمدن آسیب هاى اجتماعى

درخواست حذف اطلاعات

-به طور کلى علل بوجود آمدن آسیب هاى اجتماعى به خصوص براى نوجوانان را به سه دسته تقسیم مى کنیم: 1-عوامل شخصیتى : این دسته از عوامل به دلیل ند اشتن تعادل روانى ، شخصیتى و اختلال در رفتار . 2-عوامل فردى : در حوزه ى عوامل فردى مى توان به موارد زیر اشاره کرد : آرزو هاى بلند خوش گذرانى و لذت طلبى بسیار قدرت، استقلال طلبى بسیار بى بندو بارى 3- عوامل اجتماعی: عدم پایبندی خانواده ها به آموزه های دینی طرد اجتماعی نوع شغل بی کاری فقر و... منبع: http://mmb81. /

عمده ترین عوامل خانواد آسیب زا در دوران کودکی

درخواست حذف اطلاعات

برخلاف بسیاری از حیوانات، مراحل رشد و نمو انسان در طی یک دوران نسبتا طولانی صورت می رد. در طی این دوران هم عوامل ژنتیکی و مادرزادی و هم عوامل محیطی در این که فرد چگونه به تکامل برسد موثر است. اولین و اثرگذارترین محیطی که انسان تجربه می کند محیط خانواده است که نقش بنیادین و اساسی در بهنجاری و یا نابهنجاری فرد ایفا می کند؛ از طرفی انسان در دوران کودکی و بالاخص سنین پیش از مدرسه از حساسیت و آسیب پذیری ویژه ای در مقابل عوامل آسیب زا برخوردار است که در صورت رعایت نشدن عوامل مرتبط و مشکل آفرین مربوط به آن، می تواند عوارض ناهنجار و آسیب زای آن آغاز شده و چنانچه اقدامات درمانی لازم به کار گرفته نشود، شخص را مبتلا به ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی در آینده نماید.منبع: http://alikeshmiri. /

عمده ترین عوامل خانوادگی آسیب زا در دوران کودکی

درخواست حذف اطلاعات

برخلاف بسیاری از حیوانات، مراحل رشد و نمو انسان در طی یک دوران نسبتا طولانی صورت می گیرد. در طی این دوران هم عوامل ژنتیکی و مادرزادی و هم عوامل محیطی در این که فرد چگونه به تکامل برسد موثر است. اولین و اثرگذارترین محیطی که انسان تجربه می کند محیط خانواده است که نقش بنیادین و اساسی در بهنجاری و یا نابهنجاری فرد ایفا می کند؛ از طرفی انسان در دوران کودکی و بالاخص سنین پیش از مدرسه از حساسیت و آسیب پذیری ویژه ای در مقابل عوامل آسیب زا برخوردار است که در صورت رعایت نشدن عوامل مرتبط و مشکل آفرین مربوط به آن، می تواند عوارض ناهنجار و آسیب زای آن آغاز شده و چنانچه اقدامات درمانی لازم به کار گرفته نشود، شخص را مبتلا به ناهنجاری های رفتاری و شخصیتی در آینده نماید.منبع: http://alikeshmiri. /

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اعتیاد را به عادت ، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است». برای گرایش به اعتیاد علت های زیادی را شمرده اند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سطه حیطه ی توان در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی طبقه بندی کرد. این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. به همراه 3 مقاله رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتی

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اعتیاد را به عادت ، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است». برای گرایش به اعتیاد علت های زیادی را شمرده اند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سطه حیطه ی توان در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی طبقه بندی کرد. این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. به همراه 3 مقاله رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتی

علل و عوامل افسردگی و هم و غم در روایات

درخواست حذف اطلاعات

علل و عوامل حزن و اندوه (افسردگی) در روایات

خشونت و سلامت

درخواست حذف اطلاعات

خشونت و سلامت عوامل خطر خشونت جوانی (۱۰ تا۲۹ سالگی) شامل عوامل فردی، ارتباطی و اجتماعی است. عوامل فردی خشونت جوانان به عوامل بیولوژیک و خصوصیات روانی و رفتاری جوانان وابسته است. عوامل ارتباطی نیز ناظر بر تاثیر روابط ک ن و نوجوانان و جوانان با خانواده و هم سالان است. طبق تحقیقات، مهاجمان جوان خشن، کمتر از مهاجمان غیرخشن از عواطف مثبت والدین، زندگی منظم و با برنامه و نیز نظارت والدین برخوردار بوده اند. منبع: http://khoshoonat95. /

عوامل تولیددر مواد آرشیوی

درخواست حذف اطلاعات

عوامل تولید: پس از ذکر عنوان بر روی برگه ی فهرستنویسی، نام ماده در کروشه ذکر می شود و بعد از آن علامت ممیز(/) گذاشته می شود. سپس عوامل تولید آورده می شود که این عوامل عبارتند از: محقق،نویسنده،مترجم، نامه نویس،تهیه کننده،کارگردان(فنی و هنری)، بردار،صدا بردار،سازنده ی موسیقی متن،ویرایشگر(مونتور یا تدوین کننده)،گوینده،مجری و حداکثر نام پنج نفر از بازیگران.اسامی افراد هر حرفه با علامت(؛) از یکدیگر جدا می شوند و اگردر یک زمینه بیش از یک نفر کار کرده باشند از علامت(،) استفاده می شود.بعضی از فهرستنویسان از علامت (:) بین شغل و حرفه و نام استفاده می کنند. منبع: http://group8library. /

عوامل مؤثر بر بروز خشونت:

درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر بر بروز خشونت: 1- زمینه خانوادگی: که خشمهای کنترل نشده ناشی از عوامل ارثی, ناراحتی های عاطفی, نداشتن الگوهای مناسب و یا ترکیبی از همه اینهاست. 2-عوامل روانپزشکی و روانشناختی: یورگمن روانکاو سوئدی در توضیح علت اعمال خشونت در تمامی خانواده ها بر نقش عوامل فردی تأکید می کند؛ او نشان می دهد در خانواده هایی که اعضای آن خود در معرض خشونت قرار گرفته اند, احتمال بروز خشونت و یا تن دادن به آن به مراتب بیشتر است. همچنین در میان شخصیتهای پرخاشگر و خود شیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است. منبع: http://rahmateslami95. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عامل استرس{عوامل فردی-عوامل محیطی} 1-هریک ازما نقش هایی ایفا میکنیم مثل همسر،رئیس،پدر و... ایفای هرنقشی رفتارهای خاص خودرا میطلبد وانتظاراتی را پدید می اورد.گاهی بین این نقش های تضاد هایی که وجود دارد که مارا متحمل می کند.گاهی مشخص نبودن نقش باعث فشارمیشود.گاهی نقشهایی که ایفا میکنیم زیاد وازتوان ما خارج است-سن فرد- ت-رژیم غذایی و... 2-وضعیت اقتصادی،فشارخانواده،فشار اجتماعی را ارها: واقعیت این است که درحوزه ومقوله بیماری ها وهر عارضه ومشکلی گذرا وقابل درمان است وبا درنظرداشتن به مهار عوامل محیطی استرس آور،عوامل دروني وفردی بسیار تاثیرگذار درامر کنترل استرس است. از را ارهای موثر شهامت برخورد با واقعیت است.بنابراین هر رویدادی که اتفاق می افتد بپذیریم وپس از پذیرش به دنبال حکمت ومصلحتی باشیم واز هر اتفاقی به صورت مثبت بهره برداری کینم. ه نی با افراد موفق وغیر مضطرب درخیلی از موارد آشفتگی وبی

قرآن و عوامل رویکرد به خشونت

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: نویسنده، بانگاهى به نظرات ابن خلدون، مار ، داروین، اسپینوزا، اگوست کنت، اسپنسر و ما وبر درباره خشونت، قدر مشترک تمامى آنها را در نادیده انگارى اراده انسان در برابر عوامل تأثیر گذار جبرى قلمداد کرده و این در حالى است که قرآن آدمى را شرور بالذّات و داراى سرشت خشونت‏گر نمى‏شناسد و رفتارهاى پرخاش جویانه و خشن انسانها را در علل و عوامل بیرونى جست و جو مى‏کند. سپس تفاوت‏هاى فرهنگى را به عنوان یکى از عوامل خشونت مورد بررسى قرار داده و نظریه نسبى گرایى را از منظر رهیافت نظرى و عقلانى نقد کرده و با استفاده از آیات قرآن بر زیست جمعى امن و دور از خشونت در عین اختلاف پیروان هر یک از ادیان به آموزه‏ها و معارف دینى خویش تأکید کرده و ویژگى‏هاى جامعه توحیدى آینده تاریخ را برشمرده است. منبع: http://khooshoonatm. /

عوامل رویکرد به خشونت

درخواست حذف اطلاعات

کیده: نویسنده، بانگاهى به نظرات ابن خلدون، مار ، داروین، اسپینوزا، اگوست کنت، اسپنسر و ما وبر درباره خشونت، قدر مشترک تمامى آنها را در نادیده انگارى اراده انسان در برابر عوامل تأثیر گذار جبرى قلمداد کرده و این در حالى است که قرآن آدمى را شرور بالذّات و داراى سرشت خشونت‏گر نمى‏شناسد و رفتارهاى پرخاش جویانه و خشن انسانها را در علل و عوامل بیرونى جست و جو مى‏کند. سپس تفاوت‏هاى فرهنگى را به عنوان یکى از عوامل خشونت مورد بررسى قرار داده و نظریه نسبى گرایى را بیان کرده . منبع: http://porseshmer17. /

ارزشیابى_تشخیصى

درخواست حذف اطلاعات

ظایف #ارزشیابى_تشخیصى ۱. ارزشیابى تشخیصى به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی. ۲. ارزشیابى تشخیصى به منظور کشف دلایل اصلى مشکلات شاگردان در یاد ری. ارزشیابى تشخیصى به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودى و کشف علل مشکلات شاگردان در یاد ری:الف- تشخیص شاگردانى که مشکل یاد رى دارند.ب- تشخیص نکات ضعیف و ترمیم آنها.ج- کشف علل اشتباهات شاگردان:-عدم توانایى در مهارت هاى پایه.-عدم آگاهى از روش درست مطالعه.- ضعف در توانایى هاى ذهنى.- عوامل فیزیکى.- عوامل عاطفى.- عوامل مربوط به ضعف معلم در تدریس.منبع: http://rahmaniali7682. /

شناخت فاکتور های اصلی اقلیم در معماری

درخواست حذف اطلاعات

هدف اصلی دراین تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین او تداوم حیات شهری به شمار می آید.منبع: http://memari133. /

قرآن و عوامل رویکرد به خشونت

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: نویسنده، بانگاهى به نظرات ابن خلدون، مار ، داروین، اسپینوزا، اگوست کنت، اسپنسر و ما وبر درباره خشونت، قدر مشترک تمامى آنها را در نادیده انگارى اراده انسان در برابر عوامل تأثیر گذار جبرى قلمداد کرده و این در حالى است که قرآن آدمى را شرور بالذّات و داراى سرشت خشونت‏گر نمى‏شناسد و رفتارهاى پرخاش جویانه و خشن انسانها را در علل و عوامل بیرونى جست و جو مى‏کند. سپس تفاوت‏هاى فرهنگى را به عنوان یکى از عوامل خشونت مورد بررسى قرار داده و نظریه نسبى گرایى را از منظر رهیافت نظرى و عقلانى نقد کرده و با استفاده از آیات قرآن بر زیست جمعى امن و دور از خشونت در عین اختلاف پیروان هر یک از ادیان به آموزه‏ها و معارف دینى خویش تأکید کرده و ویژگى‏هاى جامعه توحیدى آینده تاریخ را برشمرده است. منبع: http://khooshoonatm. /

عوامل غضب و خشم :

درخواست حذف اطلاعات

خشم مى‏ تواند عوامل گوناگونى داشته باشد، از جمله :1. صفات رذیله‏ اى مانند، حسادت، کبر و غرور، حرص، حب جاه و مال و ...؛2. کم‏ حوصلگى و کم‏ ظرفیتى؛3. ضعف و ناتوانى مزاج؛4. عدم اعتماد به نفس؛5. حساسیت‏هاى افراطى؛6. منفى ‏بافى و سوء ظن به دیگران؛7. یاد رى و همانند سازى و تقلید از والدین، همسالان ، همکلاسان و دوستان.منبع: http://solh-ashti. /

عوامل موثر در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار

درخواست حذف اطلاعات

عوامل موثر در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی می تواند به عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز مؤثر باشد، که در این بین در پیدایش هر رفتار، نمی توان یکی از این موارد را به عنوان علت العلل مؤثر دانست بلکه چند عامل با هم نیز می تواند تاثیرگذار باشد. عوامل فردی: جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، ضعف و قدرت، بیماری، عامل ژنتیک و.... عوامل روانی: حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، کم هوشی، خیال پردازی، قدرت طلبی، کم رویی، پرخاشگری، حسادت، بیماری های روانی و... عوامل محیطی: اوضاع و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیابان، گرما و سرما و.... عوامل اجتماعی: خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بی کاری، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعیت و... .منبع: http://nafi-khoshoonat. /

عنوان تحقیق: "بررسی تأثیر عامل محیط در بروز بز اری و پیشگیری و درمان آن "

درخواست حذف اطلاعات

"بسم الله الرحمن الرحیم" مقدمه شناخت محیط بدون شناخت پدیده های پیرامون آن ممکن نیست. بزه و بز اری از پدیده های محیطی است که در جوامع گوناگون بشری مطرح می باشد. جرم شناسی یکی از شاخه ها و رشته های حقوقی است و به مطالعه عوامل به وجود آورنده بزه و بز اری و راههای پیشگیری و درمان و جلوگیری از وقوع آن می پردازد. عوامل زیادی در شکل گیری و بروز بز اری دخیل است. محیط یکی از این عوامل می باشد. تأثیر محیط بر بز اری همیشه به یک اندازه نیست. بروز انواع بز اری تا حدی بست به چگون محیط آن دارد مثلاً در محیط شهری بز اری نسبت به محیط کوچک روستایی بیشتر است. عوامل زیادی از جمله عوامل ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و... بر محیط تأثیر می گذارد. محیط هم به نوبه ی خود در بروز بز اری تأثیر دارد. با رشد و توسعه و صنعتی شدن جوامع بشری بز اری هم به شیوه های مختلف رشد و توسعه می یابد. روشن است بروز بز اری در کشورهای ت

عوامل افزایش مصرف سوخت

درخواست حذف اطلاعات

خوب است بدانیم ... عوامل افزایش مصرف سوخت 1- دریچه ساسات باز نمی شود و یا با سرعت کافی باز نمی شود . 2- سطح شناور کاربرتور بیش از حد پایین است. 3- سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد گیر کرده است و در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود . 4- ژیگورها فرسوده شده یا به اصطلاح گشاد کرده اند که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد . 5- سوخت پاش ها نشت می کنند . 6- فشار ریل سوخت در خودروهای انژکتوری بیش از حد بالا باشد .

تحرک اجتماعی و عوامل موثر بر آن

درخواست حذف اطلاعات

تحرک اجتماعی و عوامل موثر بر آن(با تاکید بر تحرک اجتماعی در ایران) ابوالقاسم راسخی بخشایش[1] چکیده: امروزه در جوامع توجه به تحرک اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. به گونه ای که می توان توسعه یافت جوامع را در بخش های مختلف با میزان تحرک اجتماعی آنها سنجید. در این نوشته سعی بر ان است تا عوامل موثر بر تحرک اجتماعی مورد بررسی قرار رد. تحرک اجتماعی که مهمترین عوامل آن تحصیلات، مهاجرت، ازدواج، شغل پدر و...است پویایی جامعه و میزان شرایط برابر افراد را در استفاده از موقعیت ها برای ب مزایای اجتماعی را نشان می دهد. یکـی از مهـمتـرین موانـع تحرک اجتماعی که تأثیرات تعیین کنندهای در ناکارامدی دیوانسالاری و به تبع آن توسعه نیافت جامعه، بـه ویـژه در کشـورهای در حـال توسعه دارد، پدیدآمدن گروههای قدرتمند ویژه با بافتهای سخت (و معیارهـای برخاسته از منافع گروهی) در ساختارهای ، اجتماعی، و اداری جام

نرمی و ملایمت رمز موفقیت (ص)

درخواست حذف اطلاعات

نرمی و ملایمت رمز موفقیت (ص) برای پیشرفت و موفقیت اکرم(ص) در بین اعراب خشن و عقب مانده دوران جاهلیّت عوامل متعددی نقش داشته است، از جمله می توان از عوامل ذیل نام برد. یک: قرآن به عنوان معجزه ماندگار الهی و وجود زیبایی ها، جاذبه ها، و شورانگیزی های غیرقابل توصیف آن و همین طور ژرفا و عمق غیر قابل وصف آن است. منبع: http://rahmateslami95. /

بااین غذاها با وزوز گوش مقابله کنید!

درخواست حذف اطلاعات

بااین غذاها با وزوز گوش مقابله کنید! وزوز گوش یک مشکل شایع در بین افراد است. این احساس وزوز یا سوت کشیدن گوش از بیرون از بدن نبوده و ناشی از عوامل دروني بدن و مشکلی آزاردهنده است. عوامل متعددی در بروز سروصدای داخل گوش تاثیر دارد و ممکن است در یک یا هر دو گوش احساس شود. با این حال یکی از عمده ترین عوامل آن مشکل برو یم یا دندان قروچه در زمان خواب است. البته باید بدانید که وزوز گوش بیماری محسوب نمی شود. بلکه علامتی است که باید در پی منشا آن باشید. گاه گوش دروني ما از مشکل یا هاب رنج می برد.از طرف دیگر این مساله از قرار گرفتن مداوم در برابر صداهای شدید ناشی می شود. در هر صورت برای تسکین و کاهش این صداها باید عامل آن را شناخت و نسبت به برطرف آن اقدام کرد. اگر مساله ناشی از برو یم باشد نیاز به محافظت شبانه از دندان ها وجود دارد. اگر مشکل مربوط به گوش باشد متخصص گوش، حلق و بینی بهتر می تواند کمکت

ناکامی علت اصلی بروز خشونت در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

یک محقق علوم رفتاری گفت: پرخاشگری و مشاهده پرخاشگری از عوامل ایجاد ناکامی، یاس، ناامیدی و افزایش خشونت در سطح اجتماع است. مصطفی فروتن در گفت وگو با ایلنا درباره علل و ریشه های بروز خشونت در جامعه گفت: زمانی که می خواهیم به انواع خشونت به ویژه خشونت اجتماعی بپردازیم؛ دو دسته از عوامل مورد توجه قرار می گیرند یک دسته عوامل فردی و دسته دیگر عوامل اجتماعی است که در حوزه عوامل فردی نحوه فرزندپروری و سبک زند را مدنظر است. فروتن با بیان اینکه ورود به عصر صنعتی با تغییراتی در بافت و بدنه اجتماع همراه است،افزود: تنیدگی هایی که در سطح اجتماع ایجاد می شود؛ معمولاً حاکی از آن است که هریک از ما دارای زند متفاوت تری نسبت به گذشته هستیم.

اسباب اباحه جرم

درخواست حذف اطلاعات

اسباب اباحه یاعلل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.منبع: http://alibarzgar. /

علل و عوامل پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

عوامل خانواد به عنوان ی ری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد مؤثر می باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زند افراد بسیار حائز اهمیت می باشد و خیلی از چیزها را افراد در سال های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم ترین این عوامل عبارت اند از: ۱) نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولاً کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می بیند بران خته می شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از انی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشم ن و پرخاشگر می شود.منبع: http://aida4424. /

مراحل کلسیم گیری از نمونه های استخوانی

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه: در فرایند تهیه مقاطع میکروسکپی ، پس از انتخاب و جدا سازی نمونه مورد نظر آن را با مواد فی کننده مناسب فی می کنند و سپس مراحل بعدی تهیه مقطع را به ترتیب انجام می دهند. اما برای به دست آوردن مقاطع پارافینی یا سلوئیدینی رضایت بخش و مناسب از استخوان ، ابتدا کلسیم باید از ماتری کلاژن آلی غضروف کلسیفه شده، و بافت های اطرافی زدوده شود ،که به این عمل کلسیم گیری یا "کلسیفیکاسون" گفته می شود و که توسط عوامل شیمیایی متعددی صورت میگیرد.این عوامل یا اسیدی هستند که نمکهای کلسیم محلول تشکیل می دهند یا عوامل چلیت کننده هستند که با یون های کلسیم اتصال برقرار میکند.منبع: http://laboratories. /

اسباب اباحه جرم

درخواست حذف اطلاعات

اسباب اباحه یاعلل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.منبع: http://alibarzgar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بی حج پدیده ای است اجتماعی که برای رسیدن به عوامل و علل آن باید با نگاهی اجتماعی مسائل و زمینه های آن راکاوید.این بحث از جهات مختلفی قابل توجه است وبی گمان در چگونگی پیدایش و رشد و گسترش آن نمی توان به یک یا چندعامل بسنده کرد.چنانکه راه حلهای این معضله ی اجتماعی را نیز نمی توان ساده انگارانه در مطالبی محدودکرد. 1-تلاش استعمار درزدودن پوشش 2-دگرگونی ارزش ها 3-الگوهای نا هنجار 4-خلأ های درونيمنبع: http://mobinaaaa. /

چرا جنگل ها ت یب می شوند • عوامل ت یب جنگل

درخواست حذف اطلاعات

چرا جنگل ها ت یب می شوند مقدمه عوامل ت یب جنگل ها هر جنگلی برای خود یک جامعه زنده به حساب می آید و اگر این جامعه نباتی تنها از طریق عوامل طبیعی مورد تهدید قرار رد بنا به طبیعت و سرشت خویش ، قابلیت ترمیم و تجدید و احیای جامعه خود را دارد، مگر اینکه انسان ندانسته به کمک عوامل طبیعی ت یب بشتابد. در این صورت جامعه نباتی که محصول فعالیت طبیعی بوده و به یکباره و یا به تدریج از بین می رود و امیدی برای تجدید حیات آن در مدت محدود نخواهد بود. یکی از شناخته ترین عوامل طبیعی ت یب جنگلها ، باد می باشد. برای مطالعه به برویدمنبع: http://moalemdehati. /

قرآن و عوامل رویکرد به خشونت(1)

درخواست حذف اطلاعات

نظریه های توجیه گر خشونت پی جویی عوامل و اسباب رویکردهای خشونت آمیز، بر اساس برخی از مکتب ها و نظریه های فلسفی، اقتصادی، جامعه شناختی، زیست شناختی و اجتماعی کاری نافرجام و بی ثمر است؛ مکتب هایی چونان مار یسم، طبیعت گرایی ـ شامل داروینیسم اجتماعی، جغرافیاگرایی جبری، ۱ مکتب مردم سنجی، طرفداران و اصحاب نظریه نزاع خارجی. مار یسم، نه تنها تضاد و خشونت را برآمده از دل ساختار اقتصادی جامعه و پی آیند گریز ناپذیر حرکت تاریخ می شمارد که آن را به سود اجتماع و مایه تکامل جوامع نیز می انگارد، آبشخور گفته مار که: «خشونت قابله اجتماع است» چنین نگاهی نسبت به خشونت است. ۲ مکتب طبیعت گرایی رابطه و پیوندی استوار میان زند اجتماعی و عوامل اقلیمی قائل است و یا عوامل ژنتیکی و نژادی را خاستگاه رفتارهای خاص می شناسد. امیل دورکیم (۱۸۵۸ ـ ۱۹۱۷م) جامعه شناس فرانسوی و از طرفداران مکتب جغرافیاگرایی باور داشت که میان خو

عوامل افزایش مصرف سوخت

درخواست حذف اطلاعات

خوب است بدانیم ... عوامل افزایش مصرف سوخت 1- دریچه ساسات باز نمی شود و یا با سرعت کافی باز نمی شود . 2- سطح شناور کاربرتور بیش از حد پایین است. 3- سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد گیر کرده است و در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود . 4- ژیگورها فرسوده شده یا به اصطلاح گشاد کرده اند که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد . 5- سوخت پاش ها نشت می کنند . 6- فشار ریل سوخت در خودروهای انژکتوری بیش از حد بالا باشد .منبع: http://saipa-salehi. /

خشونت جوانان

درخواست حذف اطلاعات

خشونت جوانان (افراد ۱۰ تا ۲۹ سال) در تمام دنیا و به طور روزانه، به وسیله رو مه ها و رسانه های ارتباط جمعی گزارش می شود. قتل ها و حمله های غیرکشنده جوانان، سهم عمده ای از بار مرگ های زودرس، آسیب ها و ناتوانی ها را تشکیل می دهد. درک عوامل خطرساز توسعه دهنده خشونت جوانان، برای سیاست گذاری موثر و برنامه ریزی دقیق در زمینه پیشگیری از خشونت ضروری است. عوامل خطر خشونت جوانان شامل عوامل فردی، ارتباطی و اجتماعی است و....... جهت خواندن ادامه این نوشته به ادامه مطلب مراجعه نمایید. منبع:رو مه ی سلامتمنبع: http://porsseshemehr95. /

مراحل کلسیم گیری از نمونه های استخوانی

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه: در فرایند تهیه مقاطع میکروسکپی ، پس از انتخاب و جدا سازی نمونه مورد نظر آن را با مواد فی کننده مناسب فی می کنند و سپس مراحل بعدی تهیه مقطع را به ترتیب انجام می دهند. اما برای به دست آوردن مقاطع پارافینی یا سلوئیدینی رضایت بخش و مناسب از استخوان ، ابتدا کلسیم باید از ماتری کلاژن آلی غضروف کلسیفه شده، و بافت های اطرافی زدوده شود ،که به این عمل کلسیم گیری یا "کلسیفیکاسون" گفته می شود و که توسط عوامل شیمیایی متعددی صورت میگیرد.این عوامل یا اسیدی هستند که نمکهای کلسیم محلول تشکیل می دهند یا عوامل چلیت کننده هستند که با یون های کلسیم اتصال برقرار میکند.منبع: http://laboratories. /

علل و عوامل پرخاشگری

درخواست حذف اطلاعات

عوامل خانوادگی به عنوان ی ری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد مؤثر می باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می باشد و خیلی از چیزها را افراد در سال های اولیه حیات اجتماعی خود در آن می آموزند. خانواده می تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم ترین این عوامل عبارت اند از: ۱) نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولاً کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می بیند برانگیخته می شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از انی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگین و پرخاشگر می شود.منبع: http://aida4424. /

شیوه زند و ناباروری

درخواست حذف اطلاعات

ناباروری معمولا به عدم بارداری پس از ی ال تماس منظم و بدون پیشگیری از بارداری تعریف می شود به طور معمول ناباروری تقریبا 15درصد از زوج ها را در طول زند تحت تاثیر قرار می دهد در زوج باروری که سن زن از 30سال کمتر باشد در طول یک دوره قاعد حدود25-20درصد شانس بارداری وجود دارد به عبارت دیگر در هر ماه از هر صد زوج جوان دارای تماس منظم و بدون پیشگیری از بارداری، حدود 25-20زوج احتمال باردار شدن را دارند تقریبا 40درصد ناباروری ها ناشی از عوامل مرتبط با ن، نظیر بسته بودن لوله ها یا نداشتن تخمک گذاری است حدود 40درصد ناباروری ها نیز ناشی از عوامل مردانه نظیر کاهش تعداد یا حرکت اسپرم است در حدود 20-15درصد موارد علت ناباروری نامشخص است به عبارت دیگر علیزغم طبیعی بودن آزمایش ها، دلیل قطعی برای باردار نشدن وجود ندارد. عوامل متعددی وجود دارد که باروری زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد برخی از این عوامل شامل سن