رسانه
رسانه

فرق میان غنی و مستغنی :: جستجوvoid main (void) 80

درخواست حذف اطلاعات

على علیه السّلام فرمودند: أصحابُ المَهدِیِّ شَبابٌ لاکُهُولَ فیهِم ؛ یاران مهدى جوان اند و ميان سالى در ميان آنان نیست ._____________________________________________________________________________اگر به ما رسید که جوانی ما به فدای آقایمان اگر هم نرسید ، فرزندانی تربیت خواهیم کرد مثل دسته ی گل ، جوان هایمان فدای آقایمان منبع: http://line-1. /

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

چگونه از سختى هاى زندگى عبور کنیم ؟ عبور از فشارهاى زندگى مى تواند عبور از ميان آتش باشد ، اشعیا مى گوید اگر به خدا إیمان داشته باشیم ، مى توانیم از ميان آتش عبور کنیم و سوخته نشویم . ( خدا ) قول این را نداده که حرارت را احساس نکنیم ، اما قول داده که نخواهیم سوخت . با إیمان و با عیسى به راه رفتن ادامه بده ، تو به سلامت عبور خواهى کرد ، آمین هللویاهاشعیا 43 : 1 منبع: http://adindeilamifar. /

فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات ميان رشته ای در علوم انسانی فصلنامه مطالعات ميان رشته ای در علوم انسانی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و در راستای اجرای طرح تدوین رشته های ميان رشته ای در این پژوهشکده و تصویب نهایی آنها توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور منتشر می شود. این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهشهای تجربی و نظری رشته های مختلف در حوزه علوم انسانی یک فضای گفتمانی ایجاد کند و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش ميان رشته ای، و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه معاصر گام موثری بردارد. از تمامی محققان، صاحبنظران و علاقمندان به حوزه ميان رشته ای، دعوت می شود تا مقاله های خود را مطابق اولویت های ذکر شده از طریق سامانه فصلنامه جهت ورود به فرایند داوری از طریق سامانه فصلنامه ارسال نمایند: منبع: http://keramatollahrasekh. /

تعمیم روح برادری و نفی خشونت میان امت

درخواست حذف اطلاعات

تعمیم روح برادری و محبت ميان بخش های امتتردیدی نیست که هر مؤمن صادق و با ایمانی با تمام وجود آرزو می کند که امت و جامه اش را متحّد، همبسته و بدور از درگیری ها و نزاع ها و برکنار از فرقه گرایی های تنگ نظرانه و فاقد مهر و محبت و تسامح و مدارای ی ببیند. منبع: http://nafykhoshounat17. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چه دردیست در ميان جمع بودن ولی درگوشه ای تنها نشستنبرای دیگران چون کوه بودن ولی در چشم خود آرام ش تنبرای هر لبی شعری سرودن ولی لب های خود همواره بستنچه دردیست در ميان جمع بودن ولی درگوشه ای تنها نشستنمنبع: http://sokotekawir. /

فرق میان غنی و مستغنی

درخواست حذف اطلاعات

در اصطلاحات قرآنی، هر واژه دارای بار معنایی خاصی است که توجه و اهتمام در آن می تواند نسبت انسان به خدا و انسان به انسان را تبیین کند.یکی از اصطلاحات قرآنی، غني است. غني ی است نیازی ندارد تا تامین شود؛ زیرا دارایی او ذاتی است و از ی یا چیزی وام نگرفته است. در مقابل غني، فقیر است. فقیر ی است که ندارد و عامل رفع نیاز نیز در اختیار او نیست. پس ندار و ناتوان است. از نظر قرآن خدا غني بالذات است و نیازی ندارد تا آن را برطرف کند.اما مستغني همان فقیر و نداری است که نیاز به چیزی دارد، ولی چیزی را دارد که نیازش را برطرف می کند. این که خدا خود را گاه به استغناء توصیف کرده و فرموده است: وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِیٌّ حَمِیدٌ(تغابن، آیه 6) به این نکته توجه داده است که این استغنای الهی برخاسته از نیاز نیست؛ از این روست که به دنبال آن از غني حمید بودن خود سخن به ميان می آورد تا معلوم شود که ا

مذاکرات بی نتیجه افغانستان و پا تان در کابل

درخواست حذف اطلاعات

«شکیب مستغني» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از نتیجه بخش نبودن مذاکرات مقامات کابل و آباد خبر داد.

روز جهانی سالمند

درخواست حذف اطلاعات

به مناسب روز جهانی سالمند و روز پدربزرگ ها و مادر بزرگها ، جشنی در مدرسه ی شاهد دخترانه برگزار شد. در این جشن مربی فرهنگی داستانی به زبان محلی گفتند و در با همکاری مربی ادبی یک بازی با شرکت مادر بزرگ ها و نوه ها برگزار شد. در این بازی چشم نوه ها بسته میشد و در این ميان باید مادربزرگ خود را در ميان بقیه مادربزرگ ها پیدا می د. منبع: http://ashianeh86. /

اول قرنتیان باب 13

درخواست حذف اطلاعات

محبّت 8نبوّت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه یافته و بیان معرفت از ميان می رود، امّا محبّت هرگز از ميان نخواهد رفت.9عطایایی مانند معرفت و نبوّت، جزئی و ناتمام است.10امّا با آمدن کمال، هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. 11موقعی که بچّه بودم حرفهای بچّگانه می زدم و بچّگانه تفکّر و استدلال می . حال که بزرگ شده ام از روشهای بچّگانه دست کشیده ام.12آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آیینه است ولی در آن زمان همه چیز را روبه رو خواهم دید. آنچه را که اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من! 13خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبّت، ولی بزرگترین اینها محبّت است.منبع: http://nadernajjari11. /

انتهاى جاده

درخواست حذف اطلاعات

من خسته از هزار حرف نگفته ام بیهوده سفر را به انتظارت نشسته ام اما تو هنوز در پیچ و تاب سفرت مانده اى با پیام بى تفاوتى که براى نیامدت فرستاده اى اما من ميان همین نگفته ها زندگى کرده ام و ترا ميان انتظار همین سفر تا انتهاى جاده کشانده ام بسوى همان زیبایی که از اغاز صحبتش بود به گرمایی که شوق سفر به چشمانش دوخته بود fmمنبع: http://fmcheraboodanfm. /

انتهاى جاده

درخواست حذف اطلاعات

خسته از هزار حرف نگفته ام بیهوده سفر را به انتظارت نشسته ام تو هنوز در پیچ و تاب سفرت مانده اى با پیام بى تفاوتى که براى نیامدت فرستادى اما من ميان همین نگفته ها زندگى کرده ام و ترا ميان انتظار همین سفر تا انتهاى جاده کشانده ام بسوى همان زیبایی که از اغاز حرفش بود به گرمایی که شوق سفر را به چشمانت دوخته بود fmمنبع: http://fmcheraboodanfm. /

❗️روایتی بسیار مهم که فقط به ظاهر آن توجه می شود❗️

درخواست حذف اطلاعات

✅ صادق علیه السلام: مهدی در ميان مردم راه می رود، در بازارهایشان رفت و آمد می کند و روی فرش هایشان گام می نهد، ولی او را نمی شناسند تا هنگامی که خداوند اجازه دهد تا خودش را به آنان معرفی کند.

مرا تعلیم ده!

درخواست حذف اطلاعات

مردی به صلی الله علیه و آله عرض کرد یا رسول الله! مرا تعلیم ده!حضرت فرمود: برو و غضب نکن.آن مرد گفت: همین مرا بس است و به جانب قبیله خود رفت. ناگهان در ميان طایفه اش جنگی در گرفت و مسلحانه در برابر یکدیگر صف کشیدند. آن مرد هم که و ضعیف جنگی را مشاهده کرده مسلح شد و در صف جن ران ایستاد. آنگاه سخن صلی الله علیه و آله را بیاد آورد که به او فرمود: غضب نکن. اسلحه را کنار گذارد و به نزد مخالفین قوم خود رفت و گفت: ای مردم هر جراحت و قتل و زدن بی نشانه ای که در افراد شما به عهده من باشد و خونبهای آن را می پردازم.مخالفین که برای سخنان صلح طلبانه را از او شنیدند گفتند: ما این جریمه را نمی خواهیم. برای شما باشد زیرا ما از شما به این جریمه سزاوارتریم. آنگاه با یکدیگر صلح د و با آن کینه از ميان رفتمنبع: http://porsesh9596. /

ذوالقرنین در قرآن

درخواست حذف اطلاعات

ذوالقرنین در قرآناز تو درباره ی ذوالقرنین می پرسند، بگو : اکنون درباره ی او با شما سخن خواهم گفت : او را در زمین پادشاهی دادیم »و همه ی وسایل حکمروایی را برایش فراهم کردیم،بدین وسیله تا آنجا راند که محل غروب خورش ید است و چنانمی نماید که خورشید در چشمه ای که آب تیره رنگ دارد فرو می رود، در آنجا قومی یافت.به او گفتیم اکنون می توانی درباره ی آنها به عذاب و ستم رفتار کنی و یا اینکه به رفتار نیکو گرایی . گفت ی کهبیداد کرد زود خواهد بود که عذاب بیند و پس از انکه به سوی خدا رفت باز عذ شدید دامنگیر اوست ، اما یکه ایمان آورد و رفتار نیکو کرد سزای او نیک است و از طرف خدای نیز در کار او گشایشی حاصل.سپس راهی پیش پای او گذاشتیم و او تا بدانجا رفت که خورشید طلوع می کند و قومی در آنجا یافت که ميان ایشانو آفتاب حج و پوششی نبود ، بدین طریق بدانچه لازم بود از او آگاه شدیم.باز همچنان رفت تا رسید به جایی که

مرا تعلیم ده (کنترل خشم وگوش جان سپردن به حرف رسول خدا)

درخواست حذف اطلاعات

مردی به صلی الله علیه و آله عرض کرد یا رسول الله! مرا تعلیم ده!حضرت فرمود: برو و غضب نکن.آن مرد گفت: همین مرا بس است و به جانب قبیله خود رفت. ناگهان در ميان طایفه اش جنگی در گرفت و مسلحانه در برابر یکدیگر صف کشیدند. آن مرد هم که و ضعیف جنگی را مشاهده کرده مسلح شد و در صف جن ران ایستاد. آنگاه سخن صلی الله علیه و آله را بیاد آورد که به او فرمود: غضب نکن. اسلحه را کنار گذارد و به نزد مخالفین قوم خود رفت و گفت: ای مردم هر جراحت و قتل و زدن بی نشانه ای که در افراد شما به عهده من باشد و خونبهای آن را می پردازم.مخالفین که برای سخنان صلح طلبانه را از او شنیدند گفتند: ما این جریمه را نمی خواهیم. برای شما باشد زیرا ما از شما به این جریمه سزاوارتریم. آنگاه با یکدیگر صلح د و با آن کینه از ميان رفتمنبع: http://payammehr. /

تکلیف شماره 4 ریاضی ی پیشرفته

درخواست حذف اطلاعات

دانشجویان محترم درس ریاضی ی پیشرفته با سلام تکلیف شماره 4 با 3 فرمت word و pdf و xps داده شده است. لطفا فرمائید. http://www.mediafire.com/file/ih9hzq960uh6n1s/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87_4.docx http://www.mediafire.com/file/urn4fl8yj1s4ttv/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87_4.pdf http://www.mediafire.com/file/m46s8xg537cl4v7/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87_4.xps در این تکلیف نکاتی در خصوص معادلات اویلر ارائه و سپس معادلات دیفرانسیل ode برای حل به روش اپراتور d داده شده است. لطفا پاسخ داده و تا قبل از امتحان ميان ترم (دستی و یا الکترونیکی) تحویل فرمائید. حل این تمرینات برای تسلط بیشتر برای امتحان ميان ترم مفید خواهد بود. سپاسمنبع: http://tadris95961. /

برو و غضب نکن.

درخواست حذف اطلاعات

مردی به صلی الله علیه و آله عرض کرد یا رسول الله! مرا تعلیم ده!حضرت فرمود: برو و غضب نکن.آن مرد گفت: همین مرا بس است و به جانب قبیله خود رفت. ناگهان در ميان طایفه اش جنگی در گرفت و مسلحانه در برابر یکدیگر صف کشیدند. آن مرد هم که و ضعیف جنگی را مشاهده کرده مسلح شد و در صف جن ران ایستاد. آنگاه سخن صلی الله علیه و آله را بیاد آورد که به او فرمود: غضب نکن. اسلحه را کنار گذارد و به نزد مخالفین قوم خود رفت و گفت: ای مردم هر جراحت و قتل و زدن بی نشانه ای که در افراد شما به عهده من باشد و خونبهای آن را می پردازم.مخالفین که برای سخنان صلح طلبانه را از او شنیدند گفتند: ما این جریمه را نمی خواهیم. برای شما باشد زیرا ما از شما به این جریمه سزاوارتریم. آنگاه با یکدیگر صلح د و با آن کینه از ميان رفت. dastanquran منبع: http://shirahmadi81. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلام ، نمیدونم ی اینو میخونه یا نه اصلا میاد توی این بلاگ یا نه الان داشتم یه چیزی رو میخوندم ؛ همه چی میچرخه ، ادما... ادما ميان که برن ، نميان که بمونن ، موندنشون بعضیا کم بعضیا زیاد بعضیا هم واسه یه مدت کوتاهی ميان و میرن بعدش کوله شون رو جا میزارن پیش ما و ما میمونیم با یه کوله به نظرم قشنگ بود ، تویی که داری اینو میخونی حالا با خودت فک نکنی اینم یکی از اوناست که دم از عاشقی میزنه عشق ماله تو قصه هاس ، اینجا اسمش زندگیه جایی واسه داستان توش نیست ، همه مثل هم ... بریم سر کار پول در بیاریم ازدواج کنیم بچه دار بشیم و بمیریم ،،، چقدر پوچ ... اوج چیزی که بهش میگیم زندگی اینه همه تنهاییم ولی فک میکنیم نیستیم ، کلی دوست داریم ا ش همه همینیم ،حالا شاید یه کم بالا پایین ولی همش همینه همین قدر ساده ،همین قدر بی معنی که چی بشه ؟؟؟منبع: http://boghzenagofte. /

ناسیونالیسم و ملی گرائی ابزار نفوذ و تحکیم دین سکولاریسم در میان مسلمین (306)

درخواست حذف اطلاعات

ناسیونالیسم و ملی گرائی ابزار نفوذ و تحکیم دین سکولاریسم در ميان مسلمین (306) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : زمانی که از صحبت به ميان می آوریم منظور : 1- برنامه فراگیر و در بردارنده کلیه مظاهر زندگی است. 2- قرآن، سنت و تبعیت به احسان از سابقین الاولین در شناخت احکام ی مرجع هر مسلمانی است. 3- تنوع در نظریه ها و برداشتهای فقهی آن هم در مسائل فرعی تا زمان پدیدار شدن شورای اولی الامر، امری قهری است که هیچ گونه ج و اختلافی را در برندارد. که مواضعی آگاهانه و آگاهیهایی را می طلبد چون: الف : دوری از موانع و نقاط اختلاف . ب: دوری از سلطه و قدرت سکولاریستی حکام. ج: توجه و اهتمام بر تربیت و سازماندهی. د: برتری و ترجیح عمل بر شعار و تبلیغات. و: هدایت فعالیتها بسوی شورای واحد ی. 4- عدم غوطه ور شدن در مسا

بیا و مرا پیدا کن .

درخواست حذف اطلاعات

گم شده ام . در ميان هزاران تیکه از خودم گم شده ام . جایی ميان عقل و منطق و نوجوانی و ت و احساس و قدرت و ضعف و امید و ناامید و روان و روحم گم شده ام . جایی ميان تکامل و یا تکرار گناه گم شده ام . جایی ميان وزش خنک باد و کوه و تویی که برایم داستان بخوانی ، و یا در خیابان های پر از هرزگی شبانه گم شده ام . جایی ميان یک عماد خوب و یک حرامزاده گم شده ام . جایی ميان یک فرشته و یک گم شده ام . جایی ميان عمق ذهن مشکوک به روان گسیختگی ام گم شده ام . رو به نابودی هستم ... بیا و مرا پیدا کن .

اتحاد شیعه و سنی

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال سی ی الله محمودی نژاد، مدیرکل سازمان تبلیغات ی استان فارس دوشنبه ۲۴ بهمن ماه در همایش علمای شیعه و سنی اظهار کرد: در این همایش سعی می شود، دگربار واژه الهی وحدت به منصه ظهور گذاشته شود و در مقطع کنونی بیداری ی، کج شان یاوه سرا به خاموشی ابدی کشانده شوند. وی افزود: از همگان انتظار داریم در تداوم و استحکام وحدت ميان اهل تشیع و تسنن کوشا باشند و در این ميان چنانچه سخن تفرقه آمیزی از حنجره ای بیرون آید، صدای است. مدیرکل سازمان تبلیغات ی فارس وحدت شیعه و سنی در جنوب فارس را موجب مسرت و تأیید معظم انقلاب و ایشان در این استان خواند و بر وم هرچه بیشتر مبارزه با تفرقه و فرق ضاله در این منطقه مهم و استراتژیک مذهبی تأکید کرد. در ادامه حجت ال عبدالحسین افتخاری، عضو مجمع تقریب مذاهب نیز مدارا و خویشتن داری، توجه به مشترکات فکری و عملی ميان مسلمانان را ضروری دانست و گفت: وحدت و همدلی ی، یکی از بر

اربعین حسینی

درخواست حذف اطلاعات

میلیونها نف یاده و پا همسو و هم جهت در بستری از خاک با دستهای خالی از دنیا وبا قلبیهای مملو از حقیقت به عشق که برای حق قیام کرد برای تعالی خدا به شهادت رسید وثارالله شد میلیونها زن و مرد پا و پیاده با پاهای مجروح بسوی کربلا به پیش می روند تا قدر بدانند ی را که قیام کرد و قدر بدانند از اصح که تا آ قیام وفادار باقی ماندند رودروی دشمن ایستادند تا به شهادت رسیدند و با خون سرخ دشمن را رسوا د استکبار زمان را به ورطه هلاکت رساندند هزاران مومن با قلوبی آکنده از ایمان همواره پیروزند اگر بنام خدا قیام کنند ریشه ظلم را در سراسر دنیا می خشکانند هل من ناصر حسین حسین ع یاران توانمند با وفا و مومن می خواهند آلوده به دنیا نباشند در ميان اصحاب شهید سرمایه داران و رانت خواران را نخواهید دید دنیا طلبان بجای دفاع از حرم م ع مجرمان می شوند و در ميان اصحاب جایی ندارند حسین را امروز یاری کنیم در دفاع از آرما

..

درخواست حذف اطلاعات

ميان ایمان و کفر فاصله ای جز کم عقلی نیست. بنده خدا متوجه مخلوقی می شود (وحاجت خود را از فقیری مانند خود می خواهد) در صورتیکه اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد نزدیکتر از آن وقت باو میرسد. از نشانه های فهمیدن دین خویشتن داری و خاموشی است.منبع: http://khodshenasiii. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

به راستى که تمامى تنت شعرى است که در طبیعتى ناب سروده شدهبلور گردنت شاخه گلى وخط ميان دو مرمرین اتجایگاه سجده است سپیدى بازوانت روشنایى روزهاى زندگى است و پاهایت نسیمى است بر دل من ولغزیدن در بهشت ميانشاناوج پرواز است .تنت شاه غزلى استکه دست طبیعت آنرابه زیبایى سروده است.منبع: http://joujouyeman. /

زمــــــان

درخواست حذف اطلاعات

با گذر زمان همه چیز از یاد میرود انیکه دوستشان داشتیم، انیکه زیر باران به دنبالشان گشتیم انیکه به گمانمان با نگاهى شناختیم در ميان خطوط چهره شان، در کلماتشان، زیر آرایششان و در ميان عهدى دروغین که در آن شب بسته شد با گذر زمان همه چیز محو میشود با گذر زمان از یاد میرود، همه چیز از یاد میرود حتى شیرینترین خاطرات که ما را به وجد مى آوردند در نگارخانه خاطرات، ميان پرتوهاى مرگ به دنبال غروب یکشنبه اى میگردم که محبت تنها رهایمان کرد با گذر زمان از یاد میرود، همه چیز از یاد میرود انى که بى هیچ دلیلى تمام باور ما بودند انى که به آنها جواهرات و چیزهاى بیخودى دادیم و انى که روحمان را به خاطرشان به پشیزى فروختیم و انى که در مقابلشان همانند یک سگ دویدیم با گذر زمان همه چیز بهتر میشود با گذر زمان از یاد میرود، همه چیز از یاد میرود ما فراموش میکنیم احساسات و صداى انى را که چون بیچارگان به ما میگفتند: "ز

سی و ششمین شب ....

درخواست حذف اطلاعات

برف ده سالگی بخاطر آدم برفی هایش؛برف چهارده سالگی بخاطر اخبار و تعطیلی هایش؛برف هجده سالگی را درست یادم نیست، در ميان افکار یخ زده بودم؛برف بیست سالگی قدم زدن های عاشقانه و رد پاهایم؛برف بیست و پنج سالگی به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد .... منبع: http://negarjoooooonam. /

ها

درخواست حذف اطلاعات

۱۴ ميان ترم معادلات دیفرانسیل ۲۱ ميان ترم هوش لعنتی دست بردارید!!!؟؟؟ ميان ترم چی دیگه؟ بس کنید بی شرف ها

اسیر

درخواست حذف اطلاعات

در این جنگ من اسیر شده امدر این جنگ نابرابراز فردا باید بنشینم ونقشه فرار بکشمآرى ، مناسیر شده امبه هر طرف نگاه میکنمیا چشمانت راهم را مى بنددیا لبخندت و من این ميان ، تنها ایستاده اماسیر و سرگردانایستاده ام در جایى که همه ى راهها به تو ختم مى شودهمه ى راههاى فراردر این جنگ نابرابر من اسیر شده ام . منبع: http://joujouyeman. /

آرایه های ادبی پایه های هفتم ،هشتم و نهم

درخواست حذف اطلاعات

تشبیه در هر تشبیه ميان آن چه تشبیه می شود و آن چه بدان تشبیه می کنیم ، شباهت ها و مشترکاتی وجود دارد . از تشبیه برای زیبایی و تاثیر گذاری سخن و نوشته استفاده می شود . تشبیه : « تشبیه ماننده چیزی است به چیزی ، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب (دروغ) باشد نه صدق (درستی – حقیقت ) یعنی ادعائی باشد نه حقیقی » ( شمیسا ، 1381 : 67 ) « توجه اصلی ما در فهم تشبیه باید روی « مشبه به » باشد ، چون « وجه شبه » از « مشبه به » اخذ می شود . » (همان ، 70 ) تشبیه دارای انواعی مختلف است که در این بحث نمی گنجد . در جمله ی : رزمندگان مثل شیر جنگیدند مشبه: ( کلمه ای است که آن را تشبیه می کنیم ) مثل : رزمندگان مشبه به :( کلمه ای است که طرف اول (مشبه) را به آن نشبیه می کنیم ) مثل :شیر ادات تشبیه: ( کلمه هایی هستند که طرف اول (مشبه) را به طرف دوم (مشبه به) پیوند می دهد . مثل : مثل وجه شبه:

تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال دوم 96-95

درخواست حذف اطلاعات

ميان ترم حسابرسی 1 و 2 چهارشنبه 25/12/95 ساعت 30/13 ميان ترم گذراندن اوقات فراغت 8/12/95 ساعت 30/13 ظهر سه فصل اول کتاب ميان ترم برنامه ریزی و س رستی گشتهای جهانگردی 10/12/95 ساعت 9 صبح تا ص 104 ميان ترم آشنایی با سازمانهای تی ایران 15/12/95 ساعت 9 صبح فصل اول ميان ترم مدیریت بازاری و تبلیغات جهانگردی 17/12/95 ساعت 9 صبح فصل 1 تا 4

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدایــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــا . . .وقتی همه چیز را به تو می سپارم ،نورِ بی کرانِ تو در من جریان می یابد ؛و دعایم به بهترین شیوه ی ممکن متجلی می شود . . .پس هم اکنون خود را در آغوش تو رها می کنم ،تا تمام آشفتگی ها و سردرگمی هایم ،در حضور امن و گرمِ تو ،به آرامی ذوب شوند و از ميان بروند . . .منبع: http://garagez. /

آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری سال 1395

درخواست حذف اطلاعات

علوم پزشکی بوشهر از ميان داوطلبان پسر واجد شرایط زیر جهت تحصیل در هنرستان بهیاری 17 شهریور برازجان برای سال تحصیلی 96-95 پس از برگزاری امتحان کتبی و مصاحبه حضوری و انجام سایر مراحل براساس اولویت دانش آموز می پذیرد. منبع: http://behyar. /

#حق_ما_نبود_آقا

درخواست حذف اطلاعات

شاید اگر که عادت من ادعا نبودشاید اگر که نوکرتان بی وفا نبودالان ميان راه نجف تا به کربلا...من هم شبیه این همه، حتما بنا نبوددر ازدحام میلیونیِ زائران توآری، فقط برای من انگار جا نبودحالی برای گفتن یک بیت ناب نیستیک جمله و تمام، که این حق ما نبود...از ما گذشت،آبرویم رفت... بگذریماین اربعین به طالع من کربلا نبودآقا تر از تمامی این حرف ها توییآقا کریم بود گدایش گدا نبود#حامد_فلاحی_راد @rosariaby✍

انسانیت

درخواست حذف اطلاعات

به ابوسعید ابوالخیر، گفتند :فلانی قادر است پرواز کند،گفت: این که مهم نیست، مگس هم می پرد. گفتند: فلانی را چه میگویی..؟؟روی آب راه میرود..!!گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را می کند.گفتتند: پس از نظر تو شا ار چیست..؟؟ گفت: این که در ميان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به ی زَخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی ٬دلی نشکنی٬ از اعتماد ی سوء استفاده نکنی و ی را از خود ناراحت نکنی.این شا ار است منبع: http://rwriter. /

در این باب وحشی میفرماید:

درخواست حذف اطلاعات

ا ین جلسه تمرین تو سال 96 هم امروز تموم شد. از موارد رزولوشن سال دیگه قطعا یکیش اینه: یادگرفتن دریافت سرویس های توی شیشه! :| از درجه سختیش بخوام بگم میشه یه چیزی تو این مایه ها که : الکترومغناطیس و میدان و امواج و انتن را بیان تو یه درس 3 واحدی باهم ارائه کنند. همینقدر سخت و پیچیده و جانکاه! ولی واقعا از همین الان دلم تنگ شد برای یک ماه سالن نرفتن :( چیه این آدم ؟ همش بنده عادات میشیم:\ عشق می فرمایدم مستغني از دیدار باش چند گه با یار بودی، چند گه بی یار باش شوق می گوید که آسان نیست بی او زیستن صبر می گوید که باکی نیست گو دشوار باش وصل خواری بر دهد ای طایر بستان پرست گلستان خواهی قفس، مستغني از گ ار باش وصل اگر اینست و ذوقش این که من دریافتم گر ز حرمانت بسوزد هجر منت دار باش صبر خواهم کرد وحشی از غم نادیدنش من چو خواهم مرد گو از حسرت دیدار باش

دندون شیری

درخواست حذف اطلاعات

بازم من بعد یه ماه اومدم و گزارشا رو بدم و برم،اول اینکه امروز اولین دندون خانوم خانومامون افتاد البته نه که فکر کنین خودش افتاد ها یه برنامه ای داشتیم با این دندون که نگو،چند روز بود که من می دیدم دندوناش لق شدن ولی نمی افتن دیروز هم متوجه شدیم که از زیرش دندون دایمیش داره در میاد ولی کج و معوج،برا همین از دیروز من و باباش با خواهش و ماس و تهدید و دعوا داریم روش کار می کنیم و آ ش امشب باباش موفق شد دندونشو در بیاره،من هم قبلش کلی باهاش بازی کرده بودم تا لق بشه. در ضمن یه خبر دیگه هم موجود می باشد احتمالا (٩٩درصد)بنده حامله می باشم☺️.البته باید بگم که با برنامه قبلی بود ولی الان کمی ترس برم داشته و یکم تو شک هستم .فردا جواب بتا رو اقای شوه می ره که بگیره اخه من الان شهر طرحم هستم و ایشون و دختملی بعد از کلاسشون ميان.برا همین جواب رو هم خودشون می گیرن و ميان.داشتم می گفتم الان کمی ترس ورم د

قلم و کتاب دفینه ای در غربت!

درخواست حذف اطلاعات

چاپ شده در رو مه اطلاعات: چهار شنبه 22 اردیبهشت 1395- شماره 26436 قلم و کتاب دفینه ای در غربت! احمد راسخی لنگرودی روزی بر سبیل اتفاق، طی جلسه ای در جمع اهل قلم حضور یافتم. در آن جلسه، پراکنده مباحثی بر سر زبانها رفت و حرفهایی در اطراف موضوعات متفرق زده شد. از ميان انبوه موضوعات، موضوعی گُل انداخت و اسباب توجه و حیرت همگان شد. موضوع پیرامون اتفاقات در حوزه قلم، و جایگاه کتاب و مطالعه در این روزها دور می زد. کم ش دوستان حاضر در جلسه به نمونه هایی از اتفاقات در حوزه قلم اشاره داشتند که نسبتاً درخور توجه بود. جملگی از مهجوریت قلم و دورافتادگی این سوگند مقدس الهی از ميان مردم کوچه و بازار چیزها گفتند و از شوربختی قلم در دل ناله ها د. یکی از حضار در جلسه که از نوجوانی جوهر نویسندگی را در خود آشکار یافته بود و آن را عشق وجود خود می دانست و به گونه ای شعار معروفی چون: «بنویس و زنده بمان»

میان رشتگی یک نحوه نگاه است/ فراز و فرودهای میان رشتگی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

فریدون رحیم زاده، مدیر طرح ميان رشته ای علوم انسانی گفت: ميان رشتگی یک رویکرد و نحوه نگاه است، به بیان دیگر ميان رشتگی یک رشته نیست و در ساختار اتفاق نمی افتد، بلکه در ذهن اتفاق می افتد.

جنگ قدرت میان بن نایف و بن سلمان(عربستان)

درخواست حذف اطلاعات

اساس نیوز: رو مه یی وال استریت ژورنال نوشت: محمد بن نایف ولیعهد سعودی، دوباره به صحنه قدرت بازگشته و گویا حاضر به کوتاه آمدن از ایفای نقش خود در ساختار قدرت آل سعود نیست. ادامه مطلب در سایت اساس نیوزمنبع: http://asianews1396. /

ایجاد یک تغییر

درخواست حذف اطلاعات

مردی در سواحل مکزیک به هنگام غروب خورشید در حال قدم زدن بود که شخص دیگری را مشاهده کرد. همانطوری که به وی نزدیک می شد، متوجه شد که او به طور مداوم خم شده، چیزی را از روی زمین برداشته و به ميان اقیانوس پرتاب می کند. مرد با تعجب به او نزدیک شده و پرسید: "عصر به خیر رفیق، چکار می کنی؟"، شخص پاسخ داد: "اکنون هنگام پایین رفتن آب دریا است و این ستارگان زیبای دریایی در ساحل به جا مانده اند، اگر به داخل اقیانوس برنگردند از کمبود ا یژن خواهند مرد، خوب من دارم آنها را به داخل آب می اندازم." مرد به او گفت: "اما هزاران ستاره دریایی در ساحل افتاده اند، تو نخواهی توانست به همه آنها برسی، آنها بسیار زیادند، این اتفاق همه روزه در صدها کیلومتر ساحل بالا و پایین این منطقه رخ می دهد، امکان ندارد که بتوانی تغییری ایجاد کنی." آن شخص لبخند زده، خم شد و ستاره دیگری را برداشت و همانطوری که آن را به ميان اقیانوس پ