رسانه
رسانه

فهم هر ی که رسیده خا ار زینب است :: جستجوفهم هر ی که رسیده خا ار زینب است

درخواست حذف اطلاعات

فهم هر که رسيده خا ار زينب است قلب ما گر درد دارد بي قرار زينب است چشم ما از خود ندارد اشک؛ زهرا لطف کرد مثل چشمه، چشم شيعه اشکبار زينب است ظاهرا کرب و بلا باشد خزان عمر او در حقيقت روز عاشورا بهار زينب است راه را تا کربلا نه تا خدا هموار کرد اين که ما در راه باشيم انتظار زينب است ما رأيت گفته است الا الحسين کِي ديده است روي خونين حسين آئينه دار زينب است آمدن در قتلگاه و بوسه بر حنجر زدن گفتن ذکر تقبّل افتخار زينب است هرکه ميگويد ندارد معجري باور نکن نور هجده سر حجاب باوقار زينب است صورت او شد کبود آبرويش مال ماست هرچه داريم امنيت از اعتبار زينب است مشکل امر فرج با دست او وا ميشود بر خود مهدي قسم اين کار کار زينب استمنبع: http://bahman65. /

فهم هر ی که رسیده خا ار زینب است

درخواست حذف اطلاعات

فهم هر که رسيده خا ار زينب است قلب ما گر درد دارد بي قرار زينب است چشم ما از خود ندارد اشک؛ زهرا لطف کرد مثل چشمه، چشم شيعه اشکبار زينب است ظاهرا کرب و بلا باشد خزان عمر او در حقيقت روز عاشورا بهار زينب است راه را تا کربلا نه تا خدا هموار کرد اين که ما در راه باشيم انتظار زينب است ما رأيت گفته است الا الحسين کِي ديده است روي خونين حسين آئينه دار زينب است آمدن در قتلگاه و بوسه بر حنجر زدن گفتن ذکر تقبّل افتخار زينب است هرکه ميگويد ندارد معجري باور نکن نور هجده سر حجاب باوقار زينب است صورت او شد کبود آبرويش مال ماست هرچه داريم امنيت از اعتبار زينب است مشکل امر فرج با دست او وا ميشود بر خود مهدي قسم اين کار کار زينب استمنبع: http://bahman65. /

عقیله العرب

درخواست حذف اطلاعات

چرا به "حضرت زينب" سلام الله عليها لقب "عقيله العرب" را مي دهند؟يکي از القاب حضرت زينب (س) عقيلة العرب يا عقيله بني هاشم است و بنابر قول بعضي از ادباي عرب، «ة» عقيلة العرب تاي تأنيث است اما اگر به شکل دقيق تر بررسي شود، تاي مبالغه است نه تاي تأنيث؛ بنابراين عقيل يک فرد دمند است و عقيلة العرب بانويي است که منسوب به بني هاشم و از طرفي بسيار دمند است.حضرت زينب (س) در عين اينکه داراي ابعاد شخصيتي متعدد و والايي بودند، از عقل و دمندي بسيار بالايي نيز برخوردار بودند و به اين خاطر است که ايشان را عقيلة العرب و يا عقيله بني هاشم مي نامند.عقيله، به زني بزرگ منش گويند که در بين بستگان، عزيز و محترم و در خاندانِ خود، ارجمند باشد.بر اساس بعضي از روايات، زينب (عليها السلام) داراي مجلس علمي پرباري بوده و ني که مي خواستند مسائل دين را بياموزند، در آن مجلس حاضر مي شده و ب دانش مي کرده اند.(1)پس از تمام شد

777- سلام ای سرجدایان

درخواست حذف اطلاعات

سلام اي سر جدايان سلام اي باوفايانببينيد حال زينب ش ته بال زينب سلام اي آشنايان سلام اي با خدايانببينيد حال زينب ش ته بال زينب سلام اي سربداران سلام اي ني سوارانببينيد حال زينب ش ته بال زينب ****** متن و سبک نوحه در ادامه مطلبمنبع: http://navayebehbehan. /

عقیله العرب

درخواست حذف اطلاعات

چرا به "حضرت زينب" سلام الله عليها لقب "عقيله العرب" را مي دهند؟يکي از القاب حضرت زينب (س) عقيلة العرب يا عقيله بني هاشم است و بنابر قول بعضي از ادباي عرب، «ة» عقيلة العرب تاي تأنيث است اما اگر به شکل دقيق تر بررسي شود، تاي مبالغه است نه تاي تأنيث؛ بنابراين عقيل يک فرد دمند است و عقيلة العرب بانويي است که منسوب به بني هاشم و از طرفي بسيار دمند است.حضرت زينب (س) در عين اينکه داراي ابعاد شخصيتي متعدد و والايي بودند، از عقل و دمندي بسيار بالايي نيز برخوردار بودند و به اين خاطر است که ايشان را عقيلة العرب و يا عقيله بني هاشم مي نامند.عقيله، به زني بزرگ منش گويند که در بين بستگان، عزيز و محترم و در خاندانِ خود، ارجمند باشد.بر اساس بعضي از روايات، زينب (عليها السلام) داراي مجلس علمي پرباري بوده و ني که مي خواستند مسائل دين را بياموزند، در آن مجلس حاضر مي شده و ب دانش مي کرده اند.(1)پس از تمام شد

اربعین

درخواست حذف اطلاعات

يک اربعين گذشته و زينب رسيده است بالاي تربتي که خودش آرميده است يا ايها الغريب سلام اي برادرم اي يوسفي که گرگ تنت را دريده است ازشهر شام کينه رسيده مسافرت پس حق بده به او که چنين قد خميده است احساس ميکنم که مادرم اينجا نشسته است در کربلا نسيم مدينه وزيده است بر نيزه بودي و به سرم بود سايه ات با اين حساب ي زينبت را نديده است اين گل بنفشه هاي تن و چهره ي کبود دارد گواه ، زينبتان داغديده است توطعم خيزران و سنگ ها و خواهرت طعم فراق و غربت و غم را چشيده است آبي به کف گرفته و رو سوي علقمه با آه مي رود سکينه و خجلت کشيده است اين دختر شماست که خواستند کنيزيش .... لکنت گرفته است و صدايش بريده است نيزه نشين شد حضرت سقا و اهلبيت زخم زبان زهر و نا شنيده است گفتي رقيه ..... گفت نمي آيم جان ! در شام ماند و شهر جديد آفريده است... جان قربون دلت برم ....منبع: http://zohre60. /

حضرت زینب کبری (س)

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحيم بازآمده ام تا زمن از شام بپرسي ازبودن ما درملاء عام بپرسي درميان همه درد ودلها حرفهاي حضرت زينب کبري(س)ازهمه سو کتربود.چون او هم اسيربودهم اسيرداري ميکرد،هم غريب بودوهم غريبداري ميکرد،هم يتيم بودوهم يتيم داري ميکرد،خلاصه در آن دشت پربلا زينب کبري(س)عهده دارمسئوليتي بزرگ بود......منبع: http://ahmadivenhari312. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

قدوم استواري داشت زينب مگردر دل قراري داشت زينب علي راقهرماني بود بر جا همه داغ ازهزاري داشت زينب نبوغي دا شت زينب درصدايش تب اينده داري داشت زينب تکان مي داد هر کاخ ستم را به دل صد داغ کاري داشت زينب. عدو مي خواست نسلي بر کندليک علي رادر کناري داشت زينب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

قدوم استواري داشت زينب مگردر دل قراري داشت زينب علي راقهرماني بود بر جا همه داغ ازهزاري داشت زينب نبوغي دا شت زينب درصدايش تب اينده داري داشت زينب تکان مي داد هر کاخ ستم را به دل صد داغ کاري داشت زينب. عدو مي خواست نسلي بر کندليک علي رادر کناري داشت زينبمنبع: http://133439. /

مناجات با زمان شب دو محرم

درخواست حذف اطلاعات

نگاه نوکران حتماً به دستان کريمان استميان سفره ما هم به لطفت تکه اي نان استدل نوکر به مولا خوش، دل مولا ... نمي دانم ي که فکر مولا نيست به وقت مرگ نادان استدليل اشک چشم ما، عزيز و يوسف زهرابيا امشب در اين هيئت که حالا وقت باران استبيا که کاروان آمد، بيا که خيمه بر پا شدبيا آرامش دل ها بيا که وقت طوفان استببين که حاج علي اصغر، رسيده خسته از راه استببين که عصر عاشورا شبيه عيد قربان استرسيده کاروان حج، به زير لب حسين مي گفتبه قرآن ما مسلمانيم و زينب هم مسلمان استزماني مي رسد زينب به دنبال علمدار استبه دورش دشمنان خندان، ولي زينب چه گريان است

مناجات با زمان شب دو محرم

درخواست حذف اطلاعات

نگاه نوکران حتماً به دستان کريمان استميان سفره ما هم به لطفت تکه اي نان استدل نوکر به مولا خوش، دل مولا ... نمي دانم ي که فکر مولا نيست به وقت مرگ نادان استدليل اشک چشم ما، عزيز و يوسف زهرابيا امشب در اين هيئت که حالا وقت باران استبيا که کاروان آمد، بيا که خيمه بر پا شدبيا آرامش دل ها بيا که وقت طوفان استببين که حاج علي اصغر، رسيده خسته از راه استببين که عصر عاشورا شبيه عيد قربان استرسيده کاروان حج، به زير لب حسين مي گفتبه قرآن ما مسلمانيم و زينب هم مسلمان استزماني مي رسد زينب به دنبال علمدار استبه دورش دشمنان خندان، ولي زينب چه گريان است

دل زینب

درخواست حذف اطلاعات

اي يزيد اين سرسر عالمين استشرمي ز خدا کناين سر حسين استقلب مصطفي خون شدفاطمه پريشان شدآه از دل زينبآه از دل زينباز کينه مزن چوببر اين لب و دنداندر پيش دو چشماين غمزده طفلانبنگر به يتيمانشبر زينب نالانشآه از دل زينبآه از دل زينب *********** جز خواندن قرآن جرم او چه باشدبا قاري قرآن اين روا نباشدفکر روز عقبا کن يا حيا ز زهرا کنآه از دل زينبآه از دل زينب ************ اي يزيد اين سر سر عالمين استشرمي ز خدا کن اين سر حسين استقلب مصطفي خون شد فاطمه پريشان شدآه از دل زينبآه از دل زينب ************** حسين آقام آقام آقامحسين جان حسين جانقلب مصطفي خون شدفاطمه پريشان شدآه از دل زينبآه از دل زينب قلب مصطفي خون شدفاطمه پريشان شدآه از دل زينبآه از دل زينبمنبع: http://asheghanfattahi. /

اربعین

درخواست حذف اطلاعات

يک اربعين گذشته و زينب رسيده استبالاي تربتي که خودش آرميده است يا ايها الغريب سلام اي برادرماي يوسفي که گرگ تنت را دريده است ازشهر شام کينه رسيده مسافرتپس حق بده به او که چنين قد خميده است احساس ميکنم که مادرم اينجا نشسته استدر کربلا نسيم مدينه وزيده است بر نيزه بودي و به سرم بود سايه اتبا اين حساب ي زينبت را نديده استاين گل بنفشه هاي تن و چهره ي کبوددارد گواه ، زينبتان داغديده است توطعم خيزران و سنگ ها و خواهرتطعم فراق و غربت و غم را چشيده استآبي به کف گرفته و رو سوي علقمهبا آه مي رود سکينه و خجلت کشيده است اين دختر شماست که خواستند کنيزيش ....لکنت گرفته است و صدايش بريده استنيزه نشين شد حضرت سقا و اهلبيتزخم زبان زهر و نا شنيده استگفتي رقيه ..... گفت نمي آيم جان !در شام ماند و شهر جديد آفريده استشاعر: ياسر_مسافر

السلام علیک یا سیدتی زینب کبری سلام الله علیها

درخواست حذف اطلاعات

در خانه ي آل پيمبر ، گوهري زينب بر شاه عالم ، مرتضي ، تاج سري زينب ارث تو از زهرا همين ام هاييست هم دختري، هم خواهري، هم مادري زينب زير عباي مصطفي جاي تو خالي بود وقتي نگار خانه ي پيغمبري زينب وقتي برايت روز اول اشک ميريزند يعني که بايد از چه غم ها بگذري زينب در نام تو ، معناي " هل من ناصر ... " پيداست يعني حسينت را ، تو تنها ياوري زينب وصف تو در اذهان ما هرگز نمي گنجد از هرچه مي پنداشتم بالاتري زينب قدر تو را تنها حسين فاطمه دانست وقتي برايش يک تنه يک لشکري زينب رخت اسارت گرچه بر تن داشتي اما آزادگان عالمي را سروري زينب سجاد نوبختي

پیام زینب

درخواست حذف اطلاعات

عشق معناميشودبين درکلام زينب است/روزعاشوراعيان شدچون پيام زينب است/بنده خوب الهي صاحب صبرو يقين/ مرهم قلب حسيني با م زينب است/عصرعاشورازمان رفتن درقتلگاه/لحظه سخت شهادت بر زينب است/قافله سالاردشت نينوابعدازحسين/برشهيدان خ صد سلام زينب است/تسليت گويم به مهدي اش مظلومه است/شيعه تاروز قيامت بين غلام زينب است/

نوحه عربی و فارسی

درخواست حذف اطلاعات

متن و ترجمه اين شعر: گفتم که اين خاک بلاست، گفتي بلاءٌ للولا گفتم چه سازم با غمت، گفتي تو و صبر و رضا فتاده درختان طوبا به صحرا نديدم به عالم خزاني چنين را تو و تيغ و خنجر تو و نعش بي سر من و اين ج ، من و صبر زهرا تنها مانده در اين صحرا زينب بر ني ديده ماه خود را زينب بنگر داغت چه کرده با زينب (مظلوم. ياسيدي يا ثار الله) الخاطِراتُ المُوجِعاتْ .. تلکَ الشفاهُ الذابلاتْ خاطراتي دردناک.... آن لب هاي پژمرده تلکَ الجُسومُ الشاحِباتْ ..تلکَ الدماءُ السائلاتْ آن بدنهاي رنگ پريده ... آن خونهاي روان تَموجُ المواضيْ ببحرِ الدماءِ شمشيرهاي برنده با دريايي از خون موج مي زند وينداحُ من عرصةِ الکبرياءِ و در عرصه کبرياء الهي خوني ريخته شده منتشر مي گردد نَزيفٌ... ونَوحٌ إلى الأنبياءِ: و نوحه اي خطاب به انبياء: قضى السبطُ من سطوةِ الأدعياءِ که نواده رسول خدا با هجوم ظالمانه و جور بدکاران به شهادت رسيد

تقدیم به ساحت پر فروغ پیام رسان نهضت کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها :

درخواست حذف اطلاعات

شيعيان حقا دوام کربلا اين زينب(س) است وارث درد و عزا و صد بلا اين زينب (س) است گر شهيدان بر بساط نعمت حق منعمند بعد ايشان با غم هجران، وفا اين زينب (س) است اربعيـــــن آمد کنار قبـــــر ثارالله (ع) او آن که تاريخي بسازد نينوا اين زينب (س) است امر بالمعروف ، نهي از منکر است آن حسين(عليه السلام) ، قالوا بلي اين زينب (س) است مظهر نيکو بود ملک تولا را که او عامل اصل تبرا و ولا اين زينب (س) است خطبه اش بت ها ش ت و چون خليل(ع) سنتي نيکو نهاده در منا اين زينب (س) است هيبت پوشالي دشمن به صولت او ش ت حافظ شد مهد صفا اين زينب (س) است اربعين ۱۴۳۸ منبع: http://talebian45. /

استیکر حضرت زینب

درخواست حذف اطلاعات

بهتربن استيکر حضرت زينب استيکر حضرت زينب در تلگرام جديد ترين استيکر حضرت زينب حضرت زينب استيکر زينب استيکر حضرت ادامه مطلب

السلام علیک یا سیدتی زینب کبری سلام الله علیها

درخواست حذف اطلاعات

در خانه يِ آلِ پيمبر ، گوهري زينب بر شاهِ عالم ، مرتضي ، تاج سري زينب ارثِ تو از زهرا همين امِّ هاييست هم دختري، هم خواهري، هم مادري زينب زيرِ عبايِ مصطفي ، جايِ تو خالي بود وقتي نگارِ خانه يِ پيغمبري زينب وقتي برايت روز اول اشک ميريزند يعني که بايد از چه غم ها بگذري زينب در نام تو ، معنايِ " هل من ناصِرٍ ... " پيداست يعني حسينت را ، تو تنها ياوري زينب وصفِ تو در اذهانِ ما هرگز نمي گنجد از هرچه مي پنداشتم بالاتري زينب قدرِ تو را تنها حسينِ فاطمه دانست وقتي برايش يک تنه يک لشکري زينب رختِ اسارت گرچه بر تن داشتي اما آزادگانِ عالمي را سروري زينب سجاد نوبختي

769- سالار بی آبم

درخواست حذف اطلاعات

زينب کو سر باباي من زينب مونس من زينب کو دُر والاي من زينب آن يل تنهاي من زينب شد ابه جاي من زينب نالم از اعداي من ****** متن و سبک نوحه در ادامه مطلبمنبع: http://navayebehbehan. /

اس ام اس وفات حضرت زینب سلام الله علیه (7)

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: اس ام اس هاي جالب تسليت وفات حضرت زينب (س) عزاي زينب کبري رسيدهآن کربلايي قامت خميدهآجرک الله بقية اللهرسيده عزاي يار ثارالله پيامک وفات حضرت زينب (س)  اي پرچم کربلا به دوشت، زينبقربانِ تو و خَشم و وشت، زينبتا مويِ سرت سپيد شد از غم ِدوستشد کعبه ي دل سياهپوشت زينب اس ام اس وفات حضرت زينب سلام الله عليها کنج حياط خانه ي خود، بين بسترشبانو رسيده بود به ساعات آ ش خيره به گوشه اي شده بود و يکي يکيرد مي شدند خاطره ها از برابرش   تسليت وفات حضرت زينب(س)  اي بي کفن، تو فکر کفن کُن براي منهر چند چيزي از تن زينب نمانده استيک دسته گل براي مزارم تهيه کنديگر گُلي به گُلشن زينب نمانده است جملات تسليت وفات حضرت زينب(س)  معلوم بود موقع رفتن ز چشمهاشدر رازهاي عجيبي نهفته داشتاين روضه هاي عام که مردُم شنيده اندصدها

وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

درخواست حذف اطلاعات

صبر را معنا و مفهومي به نام زينب است / احترام عشق هم از احترام زينب استداوري بنگر که در بيدادگاه شهر شام / با حسين همدست گشتن اتهام زينب استمشت را کرده گره با هيبت و احساس گفت / اين حسين فرمانده عالم، زينب استگرچه بين بانوان زهرا مقام اول است / بعد زهرا رتبه ي برتر مقام زينب استمنبع: http://gugher91. /

متن نوحه زینب زینب (موذن زاده)

درخواست حذف اطلاعات

متن نوحه زينب زينب (موذن زاده) مجموعه: شعر و ترانه   متن نوحه زينب زينب موذن زاده    متن نوحه ترکي زينب زينب زينب زينب زينب کنز حيا زينب کان وفا زينب زينب زينب زينب درد آشينا زينب غرق بلا زينب غم قهرماني زهرا نيشاني اي روح با ايمان جانيم سنه قوربان زينب زينب زينب سرگشته دوران آواره طوفان زينب زينب زينب حفظ عهد و پيمان شير شه مردان زينب زينب زينب محبوبه جانان قرآنينه قوربان زينب زينب زينب کنز حيا زينب کان وفا زينب زينب زينب زينب درد آشينا زينب غرق بلا زينب غم قهرماني زهرا نيشاني اي روح با ايمان جانيم سنه قوربان زينب زينب زينب شمشير دو پهلو دان برنده بيان زينب زينب زينب زينب قارداش باشونين اوستونده زولفي آراران زينب زينب زينب زينب صحراي مصيبت ده غمنن قوجالان زينب زينب زينب زينب قارداش باشونين قاني زولفينده حنا زينب زينب زينب زينب پيمان حَقَ مظهر قرآنه او لان ياور زينب زينب زي

تسکین همسر شهید در دیدار با ی

درخواست حذف اطلاعات

همسران بانوان استواري هستند که صبر آنها همراه وهمگام با صبر زينب(س) است. حضرت زينب(س) مکتبي دارد به وسعت زمين , سربازاني از جنس «نحن عباسک يا زينب».

تاکربلا

درخواست حذف اطلاعات

بنگرشکوه دين را گنج زمين رسيده/اشک و حماسه هايي برمسلمين رسيده/تاکربلا روان است سيل حسين گويان/وقت نشان شيعه برمومنين رسيده/مرهم براي زينب شد گامهاي زائر/ترکيب عشق وايمان باحق چنين رسيده/اندرمجالس ما عباس کرده غوغا/هنگام سربلندي ازبهردين رسيده/ذکر حسين وزينب پرکرده کل عالم/گنجينه ولايت همچون نگين رسيده/شيعه هميشه باشدآماده بهرمولا/بهر ظهور مهدي يک اربعين رسيده/

زینب ای شیرزن کرببلا.

درخواست حذف اطلاعات

بمناسبت باز گشت حسين ع ازسفر کوفه وشام. زينب اي شيرزن کرببلا زينب اي قافله سالار بلا زينب اي مف زنهاي جهان زينب اي دخت علي وزهرا زينب اي عالمه آل رسول زينب اي شافعه روز جزا زينب اي دختر والاي علي زينب اي زين اب واخت واخا زينب اي صابره اندر محنت زينب اي عابده در صبح ومسا گرنبودي سخنت در کوفه ورنرفتي قدمت در آنجا گرنبودي سفر تو سوي شام همره راس ابا عبد الله گر نبد حفظ تو اززين عباد که نشد کشته آن قوم دغا نبد از نهضت خونين حسين اثري و خبري در دنيا کردي تکميل قيام و نهضت کردي جاويد توآن عاشورا آه تو سوخت قلوب شيعه بشده ناله آنها به سما همه دارند به دل عشق حسين همه دارند به سر شورونوا آرزوي همگي اي زينب اين بوددرصف م همه را دستگيري ي حق حسين حرمت مادرتوخيرنسا خاصه محمود که شد زائر تو ناجيش باش به حق مولا مدرک ديوان اشعار اينجانب.اين شعر در برگشت اززيارت حضرت زينب س در آذر ماه 1365 سروده شده است

برگزاری کلاس های درس «زینب رحیمی» در منزل/ پدر زینب: رضایت نامه اردو را امضا +ع

درخواست حذف اطلاعات

يکي از دانش آموزان حادثه ديده هرمزگاني که اکنون دوران نقاهت خود را در منزل دنبال مي کند، زينب رحيمي است و معلمان براي اينکه او از درس عقب نماند، به منزل زينب رفته و کار آموزش را دنبال مي کنند.

مرثیه زینب زینب زینب - حاج سلیم موذن زاده

درخواست حذف اطلاعات

 مرثيه حاج سليم موذن زاده : زينب زينب زينب / کنز حيا زينب…

کانال ع نوشته شهادت حضرت زینب

درخواست حذف اطلاعات

کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب عضو شدن در کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب لينک عضويت در کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب بهترين کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب خاصترين کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب جامع ترين کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب عضويت در کانال ع نوشته شهادت حضرت زينب ادامه مطلب

ساخت مهمانسرای حرم حضرت زینب(س) به مرحله اجرای سقف رسید+ ع

درخواست حذف اطلاعات

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گفت: طرح ساخت مهمانسراي حرم حضرت زينب(س) با 35 درصد پيشرفت فيزيکي اکنون به مرحله اجراي سقف طبقه اول رسيده است.

بنر لایه باز طرح در مورد حضرت زینب (س) - psd حضرت زینب (س)

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصي از سورنا فايل بنر لايه باز طرح در مورد حضرت زينب (س) - psd حضرت زينب (س) با و پر سرعت . بنر لايه باز طرح در مورد حضرت زينب (س) - psd حضرت زينب (س)  با بنر لايه باز طرح در مورد حضرت زينب (س) - psd حضرت زينب (س)

مداحی زینب زینب شب ولادت حضرت زینب(س)

درخواست حذف اطلاعات

فايل صوتي مداحي زينب زينب در اينجا آماده دريافت است.لينک خبر  

میلاد اسوه صبر

درخواست حذف اطلاعات

    ميلاد اسوه صبر زينب کبري س  و  روز پرستار مبارک . بهمين مناسبت مراسمي در حرم مطهر زاده عبدالله ع برگزار گرديد.                    [ادامه مطلب را در اينجا بخوانيد ...]

ع / آذین بندی حرم حضرت زینب(س)

درخواست حذف اطلاعات

آماده سازي فضاي داخلي حرم حضرت زينب(س) به مناسبت فرا رسيدن سالروز ميلاد با سعادت حضرت زينب(س)

کربلا

درخواست حذف اطلاعات

سر ني در نينوا مي ماند اگر زينب نبود کربلا در کربلا مي ماند اگر زينب نبود چهره سرخ حقيقت بعد از آن توفان رنگ پشت ابري از ريا مي ماند اگر زينب نبود چشمه فريادمظلوميت لب تشنگان در کوير تفته جا مي ماند اگر زينب نبود زخمه زخمي ترين فرياد در چنگ سکوت از طراز نغمه وا مي ماند اگرزينب نبود در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ در گلوي چشمها مي ماند اگر زينب نبود ذوالجناح دادخواهي بي سوارو بي لگام در بيابان ها رها مي ماند اگر زينب نبود در عبور بستر تاريخ، سيل انقلاب پشت کوه فتنه جا مي ماند اگر زينب نبود شاعر: قادر طهماسبيمنبع: http://baranbash20. .. /

اس ام اس ولادت حضرت زینب سلام الله علیه (6)

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: اس ام اس هاي جالبمتن تبريک ولادت حضرت زينب (س) زينب همان ي است که وقت رسيدنشاز عرش جبرئيل هم آمد به ديدنشبا خلقتش خدا به تمام فرشتگانهمواره ف ميکند از آف ش اس ام اس ولادت حضرت زينب (س) شب عشق و جنون براي ما امشبهآخه تولده خواهر ارباب بي بي جان زينبهاشک شوقه ميباره نم نماز چشاي حيدر و زهراهمه جمعن حتي ملائکاومده چون زينب کبري پيامک ولادت حضرت زينب (س) پنجم ماه جمادي اولي در مدينه در تابان آمد از تلاقي قمر با خورشيد نجم رخشنده نمايان آمد  اس ام اس ولادت حضرت زينب (س) فصل الخطاب عاشقي ما رسيده استاي قطره هاي تب زده دريا رسيده استزيباترين حماسه دنيا رسيده استزينب به دست حضرت زهرا رسيده است اس ام اس تولد حضرت زينب (س) زينب طلوع بود ولي ابتدا نداشتزينب غروب بود ولي انتها نداشتزينب رسول بود ولي مصطفي نشدشهر نزول بود اگر

مرقد حضرت زینب(س) در مصر است یا ؟

درخواست حذف اطلاعات

حرم حضرت زينب (س) در جنوب دمشق، مشهورترين مکاني که به عنوان مدفن حضرت زينب(س)، مطرح شده است.

مداحی «زینب زینب» سلیم موذن زاده

درخواست حذف اطلاعات

فايل صوتي مداحي سليم موذن زاده با عنوان «زينب زينب» را در اينجا دريافت کنيد.

ماجرای توسل یک اهل سنت به حضرت زینب(س)/ خطبه ای طولانی که زینب(س) با یک بار شنید

درخواست حذف اطلاعات

شيخ عبدالرحمن اجهورى مقرى در کتابش «مشارق الانوار» مى گويد که در سال 1170 هجري دچار مشکل بسيار سختى شدم و به روضه (قبر مطهر و نوراني) حضرت زينب(س) متوسل شدم.

گل خلقت

درخواست حذف اطلاعات

زينب نگين آفرينش درجهان است/زينب گل خلقت شکوه آسمان است/او بنده ايزد شده الگوي شيعه/زينب زعشق مصطفي آتشفشان است/در روز ميلادش علي دارد توسل/زينب براي فاطمه مهرش عيان است/ ازبهر دوسبط نبي آرام دل شد/زينب براي کربلا تصويرجان است/بهرولايت حافظ اسرار مولاست/زينب صفاي شيعه اندر هر مکان است/ازبهر مهدي گشته الگوي دو عالم/زينب دعايش مهدي صاحب زمان است/