رسانه
رسانه

ماهیت :: جستجوپای منبر

درخواست حذف اطلاعات

((...خلاصه اینکه رفقا، ماهيت دین خوب است. اصلا ماهيت هر دین آسمانی خوب است. این سوء استفاده از دینهاست که عمل قبیحیست و باعث بدبینی میشود...)) گزیده ای از بیانات میرزا دنی خان وبلاگستانی در مسجد جامع منبع: http://dani74. /

ماهیت شرکت الکتروتکنیک

درخواست حذف اطلاعات

شرکت الکتروتکنیک با ماهيت ی مشاور در صنایع الکترونیک با پشتوانه بیش از پانزده سال تجربه فنی و بازرگانی در راستای تامین نیازهای تخصصی در زمینه الکترونیک تاسیسس گردید. ارائه خدمات فنی و ی و همچنین بازرگانی در جهت تسهیل انتخاب متخصصین بر اساس کاربرد و همچنین تولید و حمل دقیق کالا از کشور تولید کننده تا تحویل در انبار مشتری اولویت کاری این شرکت می باشد. منبع: http://mypcb. /

مثلِ سراب!

درخواست حذف اطلاعات

هر ذره، ماهیّت دارد.این ماهیّت، زمان را برای ذره، هویّت می بخشد.پس زمان، برای اهمیت دارد.اما، یادت باشد،. زمان وهم ـی بیش نیست.همچو گذشته،.همچو حال ام،.زند ام. #زینب الف. پ.ن.: بحثِ زمان را حتماً پیش خواهم کشید. فعلاً در همین حد کفایت می کند، در اینجا!منبع: http://twist-again. /

ماهیت ی

درخواست حذف اطلاعات

ماهيت ی : چشم انداز روشن ارائه چشم انداز به دیگران شجاعت برای تغییر وضعیت توانایی الهام بخشیدن به دیگران بصیرت تفویض اختیار به منظور توسعه توانایی های دیگران دانش شنیدن، یاد گرفتن و عمل یکپارچگی برای زنده بودن ارزشها تمایل به شناخت فضائل دیگران منبع: http://hami63. /

ماهیت در صادر اول

درخواست حذف اطلاعات

اولین ماهيت ،ماهيتی است که هیچ تعلقی و نسبتی ندارد ،همان صادر اول است فلاسفه گویند (از ف ن گرفته اند )که خداوند واحد مطلق است و لایصدر منه الا الواحد این واحد که عقل است این هم مجرد است و واحد یک شان مخلوق بودن یا همان معلول بودن دارد و یک شان عقل بودن میشود دو شان که عقل دوم و عقل سوم صادر میشود (بهتر است بگویند دو وجه دارد که همان نوری است که دو نور از ان خلق شده ولاحول و لاقوة الابالله)منبع: http://darolreza. /

ماهیت شرکت الکتروتکنیک

درخواست حذف اطلاعات

شرکت الکتروتکنیک با ماهيت ی مشاور در صنایع الکترونیک با پشتوانه بیش از پانزده سال تجربه فنی و بازرگانی در راستای تامین نیازهای تخصصی در زمینه الکترونیک تاسیس گردید. ارائه خدمات فنی و ی و همچنین بازرگانی در جهت تسهیل انتخاب متخصصین بر اساس کاربرد و همچنین تولید و حمل دقیق کالا از کشور تولید کننده تا تحویل در انبار مشتری اولویت کاری این شرکت می باشد. منبع: http://mypcb. /

نکاتی از ا.د.م

درخواست حذف اطلاعات

✅نکته۱: گزارش اصلاحی حکم نیست، اما مانند احکام قابلیّت اجرایی دارد.✅نکته۲: ماهیّت گزارش اصلاحی، عقد صلح مندرج در سند رسمی است.✅نکته۳: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی شود.✅نکته۴: هر حکمی سند رسمی محسوب می شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد..✅نکته۵: هر سند رسمی را می توان به موجب دادخواست، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حکم دادگاه را نمی توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست.✅نکته۶: با صدور حکم، قاعده ی فراغ دادرس حاکم می شود یعنی دیگر قاضی نمی تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید.✅نکته۷: استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از: اعادهی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.✅نکته۸: سند، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته ای که در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد

نکاتی از ا.د.م

درخواست حذف اطلاعات

✅نکته۱: گزارش اصلاحی حکم نیست، اما مانند احکام قابلیّت اجرایی دارد.✅نکته۲: ماهیّت گزارش اصلاحی، عقد صلح مندرج در سند رسمی است.✅نکته۳: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی شود.✅نکته۴: هر حکمی سند رسمی محسوب می شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد..✅نکته۵: هر سند رسمی را می توان به موجب دادخواست، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حکم دادگاه را نمی توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست.✅نکته۶: با صدور حکم، قاعده ی فراغ دادرس حاکم می شود یعنی دیگر قاضی نمی تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید.✅نکته۷: استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از: اعادهی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.✅نکته۸: سند، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته ای که در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد

کاراکتر کلیدى

درخواست حذف اطلاعات

در یک سال و نیم گذشته،تقریبا هر روز یک یا دو سینمایى دیده ام و در بیشتر ها، یک کاراکتر وجود دارد که پیچیده ترین کارهاى تیم را پیش مى برد و کارهاى پیچیده معمولا در جایى انجام مى شود که هیج اثرى از افراد دیگر تیم نیست و در واقع آنها فکر مى کنند این خودشان هستند که در حال حل مسائل پیچیده هستند.یعنى دقیقا وقتى که آن کاراکتر بیچاره دارد با س مى جنگد یا شمشیر مى زند و یا بمب خنثى مى کند،یا توطئه و یا دسیسه؛دیگر هم تیمى ها برایش غایب رد مى کنند و چون بیشتر اوقات غایب است، عضو موثرى هم به حساب نمى آید و معمولا حقى هم برایش قائل نیستند.موضوع مشترک میان همه انى که نقش آن کاراکتر را در تیم به عهده دارند این است که کاراکتر موصوف نه حوصله دارد از کارهاى مهمى که کرده است،نام ببرد و نه دلش مى خواهد غیبتش را موجه کند و نه دنبال به حساب آمدن توسط دیگران است. این کاراکتر فقط یک آدم است که آن کارها را انجام

تعریف ژئومورفولوژی و رابطه آن با سایر علوم" :

درخواست حذف اطلاعات

ژئومورفولوژی علم مطالعه و بررسی اشکال ناهمواریهای زمین" مخصوصا" مطالعه ماهيت تعریف شده است، این واژه از زبان یونانی گرفته شده و از سه جزء (ژئو= زمین، مورف= شکل و لوژی= شناسی) ترکیب یافته است. بنابراین پیکرشناسی زمین درباره مطالعه ناهمواری خشکی ها و کف دریاها و اقیانوس ها صحبت می کند. این دانش به ماهيت، منشاء و تحول اشکال زمین، فرایندهای تشکیل و ترکیب مواد سازنده اشکال زمین مربوط می شود. نقشی که ژئومورفولوژی در بررسی ناهمواریها دارد از سه دیدگاه قابل توجه است.منبع: http://ndmum. /

بازای گردشگری

درخواست حذف اطلاعات

استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهيت خدمات تأکید می کند . بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاری و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگری عمل می کنند. نوشته شده توسط : مهدی سقایی : خسرو نادری هشیمنبع: http://hatefi-m. /

کنترل غریزه

درخواست حذف اطلاعات

ادراک مفهومی پساغریزی است؛ لازم نیست که درک کنم اندوهگینم یا از چیزی هراسان، امیدوارم یا ی ره نومید، حتی ماهيت دریافت ها و احساساتم را هم غریزه برایم مفهوم می کند در همان لحظه ی مختص به خودش... خبر کوتاهی می شنوم یا در موقعیتی قرار می گیرم و بلافاصله احساساتم به شکل غریزی درگیر موقعیت می شود و تحت تاثیر قرارم می دهد اما اگر بخواهم آن اثر را ادراک کنم باید حتماً فرصتی پیش بیاید که بتوانم از غریزه فاصله بگیرم... اما غریزه ای که ادراک شده باشد- یعنی غریزه ای که در تجربه های عینی و یا حتی ذهنی پیشین این فرصت را یافته باشد که تحلیل و درونی شود- در رخدادهای ناگهانی بعد، در وقایع، در شرایط نامعین و ناگهانی، جوری بروز و ظهور و شمایل پیدا می کند که خیال می کنیم در همان لحظه هم داریم ادراک می کنیم هم غریزه را در کنترل داریم... مسئله ی کنترل غریزه فی نفسه منتفی است، آنچه رخ می دهد ادراک همزمان است

کنترل غریزه

درخواست حذف اطلاعات

ادراک مفهومی پساغریزی است؛ لازم نیست که درک کنم اندوهگینم یا از چیزی هراسان، امیدوارم یا ی ره نومید، حتی ماهيت دریافت ها و احساساتم را هم غریزه برایم مفهوم می کند در همان لحظه ی مختص به خودش... خبر کوتاهی می شنوم یا در موقعیتی قرار می گیرم و بلافاصله احساساتم به شکل غریزی درگیر موقعیت می شود و تحت تاثیر قرارم می دهد اما اگر بخواهم آن اثر را ادراک کنم باید حتماً فرصتی پیش بیاید که بتوانم از غریزه فاصله بگیرم... اما غریزه ای که ادراک شده باشد- یعنی غریزه ای که در تجربه های عینی و یا حتی ذهنی پیشین این فرصت را یافته باشد که تحلیل و درونی شود- در رخدادهای ناگهانی بعد، در وقایع، در شرایط نامعین و ناگهانی، جوری بروز و ظهور و شمایل پیدا می کند که خیال می کنیم در همان لحظه هم داریم ادراک می کنیم هم غریزه را در کنترل داریم... مسئله ی کنترل غریزه فی نفسه منتفی است، آنچه رخ می دهد ادراک همزمان است

تعاون و تحقق اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف اطلاعات

در سالهای اخیر معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور مهمترین چالش کشور می باشد. لو در مسیری که برای مسوولان و مردم ترسیم شده کلید واژه هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید، کاروسرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی پله های نردبان پیشرفت و تعالی کشور را تشکیل می دهد. اگر در ماهيت کلمات فوق بیشتر تعمق کنیم درمی ی م که علی رغم این که جهت اصلی این کلمات، اه اقتصادی کشور را نشان می دهد اما لازمه تحقق هرکدام از آن ها ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با هرکدام است و همین عامل باعث شده است که سیاستگذاری کلان فرهنگی ـ اجتماعی کشور به سمت بررسی و اصلاح معیشت مردم سوق پیدا می کند و در ابعادی بزرگتر، ماهيت رفتاری اجتماعی به خود می گیرد و به عنوان شاخصه ای اجتماعی ظهور می باید. کلیه حقوق این مقاله متعلق به وبلاگ سایبر ژورنالیست است... لطفا به ادامه مطلب بروید... منبع

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

درخواست حذف اطلاعات

ماهيت حقوقی اجاره بشرط تملیک مقدمه بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند. از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای ی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است . در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قر

در آزمون است ، نه آقایان و ظریف

درخواست حذف اطلاعات

این واقعاً قبیح است که این نگاه را داشته باشیم که تا اتفاقی می افتد کاسه و کوزه را تو سر یک نفر و چند نفر بشکنیم و ضعف و نادانی خودمان را توجیح کنیم روی سخنم به آن دست از افرادی است که می خواهند از این که در آزمون است را چالشی کنند و تا قبل از تعیین تکلیف از الان تسویه حسابهای جناحی و نمایند ، بلکه بجای اتحاد ساز مخالفت و تقصیر این و آن است را کوک می کنند ، به مذاکره کننده چه ربطی داره این قضیه، از نکته مهم غفلت دارد می شود اگر برنامه جامع اقدام مشترک که هنوز هم ماهيت حقوقی آن در برزخ هست که یک سند همکاری بین المللی است یا معاهده است و چی آ الامر هنوز ماهيت هم در بلاتکلیفی است اما به نظر یک موافقت شفاهی است که بعضاً اهم آن موضوعات شفاهی بر روی کاغذ آورده شد البته نکته ی مهم این هست که تیم و ت چه باقی بماند و چه از بین برود گناهی نکرده و ندارند و مقصر نیستند که ما بی آییم نمره بدهیم به ایشا

پاسخ تروریست های حادثه حله در میدان های جنگ به خوبی داده خواهد شد

درخواست حذف اطلاعات

جانشین فرمانده کل پیرامون به شهادت رسیدن هموطنانمان در شهر حله عراق گفت: این عملیات جنایتکارانه واکنش به ش ت های تروریست های تکفیری است لذا جواب آنها در میدان های جنگ کنونی به خوبی داده خواهد شد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرتیپ پاسدار "حسین سلامی" جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی با حضور در برنامه متن _ حاشیه شبکه سوم سیما با بیان اینکه تفاوتی بین پاسداران و ان وجود ندارد گفت: وقتی ما و ها دارای اعتقادات یک پارچه ای هستیم، از یک ی تبعیت می کنیم، آرمان ها و دشمنان مشترک داریم و در یک سنگر با هم می جنگیم و داری تفکر انقل ی ان هستیم و آرزوهایمان حفظ اقتدار، عزت، کرامت و منزلت همه امت ی و حتی جهان مستضعفین است بنابراین تفاوتی در ماهيت پاسداران و ان وجود ندارد. وی افزود: منبع: http://abac. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ما از بالا به پایین می ترقیم !! قائم مقام تعاون، کار و رفاه اجتماعی بن مایه فساد را قدرت عنوان کرد و گفت:فسادی که در حوزه اقتصادی می بینیم ریشه در قدرت دارد. ابوالحسن فیروز آبادی گفت: فساد به عنوان عاملی چند وجهی از ماهيت ذاتی مخفی بودن برخوردار است. وی اظهار داشت: با توجه به ماهيت فساد و ویژگی های آن می طلبد نمایندگانی از سازمان های تی به طور متوالی دور هم جمع شوند و درباره مصادیق فساد با یکدیگر گفت و گو کنند. وی می گوید :فساد وجوه متعددی دارد که شامل ، اقتصادی ،اداری و قضایی است و ریشه مشترک آن مبتنی بر فریبکاری، حقه بازی ،تظاهر و ریاکاری است . اوبا بیان آنکه از زمانی که جامعه بشری ایجاد شده، جامعه برای ثبات خود نیاز به تشکیل حکومت دارد و آن زمان است که با فساد مواجه می شویم، گفت: فساد ریشه در سیستم ها دارد و سیستمی بدون فساد نداریم. برای اداره قدرت نیاز به تدبیر است. وی با اشاره به آما

واحدیت غیرعددی<توحیدقرآنی>

درخواست حذف اطلاعات

چکیده :قرآن توحید لایق خداوند تعالی را(واحدیت غیرعددی)می داند. نه یک قابل عدد وتعدد بردار. بعداز بیان وآشنایی با اقسام توحید، توحید درقرآن کریم ر ان می کنم.که قرآن کریم توحید الهی رامطرح نموده است. *علامه طباطبائی رحمه الله توحیدلایق خداوندتعالی درقرآن را(واحدیت غیر عددی )معرفی می کند.واحدیت غیر عددی، یک غیر قابل تعدد است،نه یک قابل تعدد. خورشید منظومه شمسی یکی هست ولی فرض تعدد دارد ولی خداوند تعالی یک است که فرض تعددندارد. خداوندتعالی وحدت عددی دارد.یعنی:1 . یکی درعرض دیگری نیست.بلکه برهمه احاطه دارد. " الا انه بکل شیء محیط ،فصلت/54 " 2. خداوند یکی از یک ماهيت نیست .بلک حقیقت وجود است ،برخلاف ماهیات دیگر . *یکی درعرض دیگران : خداوندتعالی یکی درعرض دیگران نیست.مثلا می گوییم:" دراتاق در،پنجره،لامپ، ومیز هست." ولی دربیان وجود خداوند تعالی نمی گوییم: "درجهان کره زمین ،ماه، خورشید وخداوند داری

تاریخ نگاری یا سیاست بازی

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ نگاری یا سیاست بازی. دیدگاه و منش شخصیتی دو دسته تقریبا برای مردم ایران و آذربایجان کاملا روشن و واضح شده است و آن چهره کریه و منافقانه انی است که به دروغ از تشیع برای اه شوونیستی خود استفاده کرده اند و دسته دیگر که را مدام به نبود متهم کرده اند و اکنون نشان دادند که برای این آقایان چه معنای دارد. صرف نظر از اینکه عاقبت این فرا یون به کجا می انجامد، تشکیل آن دست کمی از نداشت. همانگونه که بر جام ماهيت امپریالیستی را برای شیفتگان سازش با این کشور، برملا کرد و همه دیدند و فهمیدند این کشور بر هیچ صراطی مستقیم نیست. تشکیل فرا یون نیز ماهيت شوونیسم ایرانی را که در لایه های مختلف جامعه رخنه کرده و لباس تزویر پوشیده بودند، کرد.منبع: http://salariyan. /

نشست علمی

درخواست حذف اطلاعات

بررسی تطبیقی اص الوجود و اص الماهیه از دیدگاه شیخ احمد احسائی و آیت الله فیاضی به حول و قوه الهی و عنایت حضرت بقیه الله دومین نشست علمی اساتید در تاریخ 26 آبان 1395 در حوزه علمیه بروجن برگزار شد. این نشست که با عنوان«بررسی تطبیقی اص الوجود و اص الماهیه از دیدگاه شیخ احمد احسائی و آیت الله فیاضی»بود توسط حجت ال خسروی از اساتید این حوزه ارائه شد و آقایان جعفری و قاسمی خواه و دیگر اساتید به نقد مباحث ارائه شده پرداختند.لازم به ذکر است که نظر اقای احسائی این است که هر دو اصل به طور مجزا اصل هستند ولی فیاضی بر این نظر است که وجود و ماهيت در خارج عین هم هستند و به طور مجزا نمی توان آنها را احصا نمود.اما نظر ملاصدرا در حکمت متعالیه بر این است که آن چه اولا و بالذات در خارج محقق می شود وجود است و ماهيت به تبع وجود موجود می شود که این نظر مختار ارائه کننده این نشست بود. منبع: http://pajohesh1395

وجه زام در قراردادها

درخواست حذف اطلاعات

اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه زامی قرار دهند اولا ماهيت این وجه زام چیست؟ ثانیا ایا این وجه زام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه وجه زام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟منبع: http://karampoor. /

ماهیت مرگ چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

تصور ابت که از مرگ به ذهن انسان می رسد خصوصا در تصور مادی گراها که این تصور را علم فرض د این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود. آیا واقعاً مرگ همین است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود؟ یا اینکه مرگ انسان را از یک مرحله وارد مرحله دیگری می کند و از یک عالم به عالم دیگری سیر می دهد بطوری که در یک نشئه غروب می کند همزمان در نشئه دیگری که وسیع تر و زیباتر و بزرگتر هست طلوع می کند؟ مرگ در روایات آنچه که از روایات و آیات رسیده خیلی روشن و قابل بیان است اما در این مباحث علم و عقل اگر هم حرفی داشته باشند خیلی کم است. از روایات بر می آید که حقیقت مرگ چیزی جز لباس عوض و منزل عوض و بوئیدن یک گل خوشبو برای بعضی از افراد نیست. منبع: http://webquran. /

توحیدقرآنی(واحدیت غیرعددی)

درخواست حذف اطلاعات

چکیده :قرآن توحید لایق خداوند تعالی را(واحدیت غیرعددی)می داند. نه یک قابل عدد وتعدد بردار. بعداز بیان وآشنایی با اقسام توحید، توحید درقرآن کریم ر ان می کنم.که قرآن کریم توحید الهی رامطرح نموده است. *علامه طباطبائی رحمه الله توحیدلایق خداوندتعالی درقرآن کریم را(واحدیت غیر عددی )معرفی می کند.واحدیت غیر عددی، یک غیر قابل تعدد است،نه یک قابل تعدد. خورشید منظومه شمسی یکی هست ولی فرض تعدد دارد ولی خداوند تعالی یک است که فرض تعددندارد. خداوندتعالی وحدت عددی دارد.یعنی:1 . یکی درعرض دیگری نیست.بلکه برهمه احاطه دارد. " الا انه بکل شیء محیط ،فصلت/54 " 2. خداوند یکی از یک ماهيت نیست .بلکه حقیقت وجود است ،برخلاف ماهیات دیگر . *یکی درعرض دیگران : خداوندتعالی یکی درعرض دیگران نیست.مثلا می گوییم:" دراتاق در،پنجره،لامپ، ومیز هست." ولی دربیان وجود خداوند تعالی نمی گوییم: "درجهان کره زمین ،ماه، خورشید وخداون

ماهیت عشق

درخواست حذف اطلاعات

عشق سنگ محک است دوز خلوص دل را مشخص می کند رفته رفته دل صاف تر و خالص تر می گردد البته عشق صادقانه نه از نوع حیوانی هرچند نوع حیوانی هم موثر است مرغی که تا دیروز ترسو بود با عشق مادری می شود پهلوان که با کوچک ترین واکنش جنگنده می شود عشق بلایای طبیعی نباشد یک ز له است هستی را دگرگون می کند منبع: http://sick. /

تاریخ نگاری یا سیاست بازی

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ نگاری یا سیاست بازی. بهنام کیانی : دیدگاه و منش شخصیتی دو دسته تقریبا برای مردم ایران و آذربایجان کاملا روشن و واضح شده است و آن چهره کریه و منافقانه انی است که به دروغ از تشیع برای اه شوونیستی خود استفاده کرده اند و دسته دیگر که را مدام به نبود متهم کرده اند و اکنون نشان دادند که برای این آقایان چه معنای دارد. صرف نظر از اینکه عاقبت این فرا یون به کجا می انجامد، تشکیل آن دست کمی از نداشت. همانگونه که بر جام ماهيت امپریالیستی را برای شیفتگان سازش با این کشور، برملا کرد و همه دیدند و فهمیدند این کشور بر هیچ صراطی مستقیم نیست. تشکیل فرا یون نیز ماهيت شوونیسم ایرانی را که در لایه های مختلف جامعه رخنه کرده و لباس تزویر پوشیده بودند، کرد.منبع: http://salariyan. /

ماهیت بز اری ک ن و نوجوانان

درخواست حذف اطلاعات

ماهيت بز اری ک ن و نوجوانانرفتار های ضد اجتماعی می تواند بخشی از فرایند رشد یا آغاز یک الگوی بلند مدت فعالیتهای مجرمانه باشد ، امروزه نوع فعالیتهای مجرمانه جوانان شبیه به جرائمی است که افراد بزرگسال مرتکب می شوند ، در حالی که در گذشته به موازات افزایش سن افراد نوع جرم آن ها نیز متفاوت می شد و این واقعیت باعث شگفتی و احساس خطر است . بعنوان مثال در گذشته جوانان بیشتر به رفتار های خلافی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا یهای کوچک و بی اهمیت ، یعنی رفتار هایی که به گفت ماریز ویلانت (maryse vaillant ) نوعی بازی محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه خود دارند و رفتار های بز ارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است . اما امروزه نوجوانان ...برای مطالعه کامل این مطلب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .منبع: http://abnormal. /

آیامی شود خداوندتعالی رابه امری تشبیه کرد؟

درخواست حذف اطلاعات

تشبیه وتوصیف خداوندتعالی ،مرکب از اثبات همراه با بلا تشبیه است. در توضیح توحید نظری وتوحید لایق خداوندتعالی درقرآن(یعنی:واحدیت غیر عددی)،بیان شدکه:چیزی شبیه خداوندتعالی نیست. چون خداوندتعالی ماهيت نداردوصرف وجوداست.ولی می بینیم آیات قرآن وروایات،خداوندتعالی راتشبیه نموده اند. مانند:"الله نورالسموات والارض مثل نوره کمشکوه ،نور/35" دربیان مطلب بایدگفت:تشبیه خداوند تعالی درمعارف دینی،تشبیهی مرکب است از: اثبات همراه بانفی تشبیه.وقتی می گوییم: خداوند نوراست ونوراومانندمشکاه است یعنی: نور است البته نه مانند نوری که مامی بینیم. خداوند عالم است البته نه مانندعلم ما. خداوندتعالی قادراست نه مانند قدرت ما . خداوند قادریاعالم است بلاحد. ودرصفات او نقص وعدم راه ندارد.وجه تمایزخداوندتعالی ازغیرش است. خداوند شیء بلاحد است وغیرخداوند شیء ولیس بشیء(ومحدودودارای ماهيت) است. صادق علیه السلام می فرماید :"خدا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

یادداشت/ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، تفکر و حضور «بسیج» را می طلبد امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، تفکر و حضور بسیج را می طلبد چراکه بدون تفکر نمی شود بر مشکلات فائق آمد و این تفکر با اخلاص و ایثار و استقامت الهی که دارد همچون تجربه های گذشته می تواند این غول فساد و ظلم منافقین داخلی را هم ریشه کن کند. به گزارش ندای گناباد، فرمان تشکیل بسیج در ۵ آ ذر ۱۳۵۸ به فرمان حضرت (ره) بنیانگذار ایران صادر شد. اهمیت تشکیل بسیج در کمتر از ی ال از پیروزی انقلاب، در خود این فرمان نهفته می باشد. بسیج در تفکر مستقل از هر نهاد یا سازمان دیگری بود؛ زمانی این اهمیت و استقلال بسیج نمایان می شود که بدانیم در دوران تشکیل بسیج یا قبل از آن، پاسداران و کمیته های انقلاب ی تشکیل شده بود و این تشکیلات بسیج حتما اه ی فراتر از سازمان بسیج که صرفا ذیل سازمان رزم پاسداران تشکیل شده باشد؛ داشته است.

روابط عمومی یک فرایند است.

درخواست حذف اطلاعات

روابط عمومی یک فرایند است. یعنی یک سری اقدامات، تغییرات، یا وظایف که نتیجه ای را به بار می آورند. برای توصیف این فرایند به نحوی مطلوب و خوشایند و برای به خاطر سپردن اجزای آن، بهتر است از اختصار (ریس)"race" که اولین با توسط "جان مارتسون" در کتابش با عنوان ماهيت روابط عمومی ابداع و استفاده شد، استفاده کنید. اساساً race به معنای آن است که فعالیت روابط عمومی از چهار عنصر کلیدی زیر تشکیل می شود: • تحقیق. مشکل یا موقعیت چیست؟ research • عمل(برنامه ریزی) چه کاری قرار است در رابطه با آن مشکل یامسئله انجام شود؟ action • ارتباطات (اجرا) چگونه باید به مردم گفت؟ communication • ارزی . آیا به اطلاع مخاطبان رسید و چه تاثیری داشت؟ evaluation هارولد لاسول: چه ی چه چیزی را برای چه ی و با چه هدف و چه میزان تاثیرگذاری تولید کرده است؟منبع: http://alizade1356. /

صبح امروز آقای سلیمانی مهمان دبیرستان عاشورا با موضوع گفتمان دینی بودند.

درخواست حذف اطلاعات

شیرزاد, [19.11.16 09:59]در سنین بلوغ که شامل دوران نوجوانی میشود ٣ پدیده ی مثبت در زندگی نوجوانان اتفاق می افتد١- خود تشخیصی ٢-خود تاییدی ٣-خود انتخاب گری در مرحله ی خود تشخیصی نوجوان به شناخت وجود و هویت خود پی میبرد که این یکی نشانه های بارز دوران بلوغ میباشد .مرحله ی دوم خود تاییدی میباشد که نوجوان در این مرحله بین تایید خود و دیگران وجود و ماهيت خود را تایید مینماید وسایل مورد نیاز خود را با سلیقه ی شخصی خود انتخاب وبه نظر دیگران در انتخاب هایش کمترین توجهی نمی نماید.آ ین مرحله از پدیده های مثبت دوران بلوغ خود انتخاب گری میباشد در این مرحله نوجوان دو مسیر را پیش رو دارد مسیر درست ومسیر نادرست ( انحرافی) که خود شامل خودسری نیز میشودشیرزاد, [19.11.16 10:01]

یاد ری و ماهیت آن

درخواست حذف اطلاعات

ب به صورت مجازی با دوستان تکنولوژی آموزشی بحثی در مورد یاد ری و ماهيت اون صورت گرفت که خلاصه از مواردی که به ذهنم رسید رو اینجا هم میذارم... 1- قسمت زیادی از یاد ری ما (شاید 90 درصد) اون اتفاقی و تصادفی است. فرایندی که از تعامل با طبیعت، اجتماع، ابزارها و دانش قبلی خود فرد حاصل میشه. اتفاقی به معنی اینه که فرد برای یاد گرفتن اون مطلب و موضوع برنامه قبلی نداشته و در برابر یادگرفتن یا یاد نگرفتن اون هم گاهی اختیاری نداره. این توضیح می تونه نظریات خب ردازی رو با چالش مواجه کنه که گاهی یاد ری های ما از این سه مرحله حافظه حسی، فعال و دراز مدت نمی گذرند. 2- در توصیف یاد ری از صفت پایدار استفاده میشه. این پایدار از نظر زمانی یعنی چی؟؟؟ یعنی چند مدت؟ یک ساعت، یک دقیقه؟ یک ماه؟؟ یک عمر؟؟ مثلاً اگه من شماره ای رو یاد ب رم و پنج دقیقه یادم بمونه به نظرم یاد ری اتفاق افتاده. اما آیا پایدار هست؟ هر چند

در ماهیت عشق

درخواست حذف اطلاعات

در کلاس فلسفه ی اخلاق بودیم. دوره ی کارشناسی. کنفرانس یکی از دوستان در باره ی عشق و تعریف عشق بود. با مثالی از یوسف و زلیخا، عشق را به دو قسم تقسیم کرده بود: عشق آسمانی و زمینی. مثل همیشه. در پایان می خواست این نکته را برساند که عشق زمینی نیز نوعی از عشق است که پلی و ممری است به عشق حقیقی. کلاس تعریفی از عشق ارائه کرد که تا مدتها از اینکه این نکته را بیان کرده بود در باب عشق آزرده خاطرم می کرد و باتعاریفی که فلاسفه و حکما و بزرگان از عشق ارائه می دادند، متباین بود و عشق را منحصر در عشق آسمانی می کرد. آن جمله این بود: عشق آن چیزی است که از چشم وارد می شود و از خارج می گردد. خوب یادم است که معترض شدم که این چه تعبیری است که درباره ی عشق می آوردید. حدیث و آیه مبنی بر عشق داریم. عشق را منتها الیه عقل دانسته اند. ماهيتی فرامادی دارد عشق... اما امروز... باخود گفتم بیراه نمی گفت، من خام بودم که

حدوث بر دو گونه کلی است

درخواست حذف اطلاعات

حدوث بر دو گونه کلی است ویژگی حدوث زمانی آنست که پیش از آن نقطه زمانی که شی ء در آن حادث و موجود می شود نقاطی دیگر تحقق داشته و ظرف زمان و کمیت و مقدار و قبلیت و بعدیت و تقسیم به اجزاء را می پذیرد. اصولاً زمان از نوع امتداد است و لذا وقتی حادث شود، هر نقطة آن نسبت به مابعدش عدم محسوب می شود. عالم زمانیات آمیخته ای از عدم و وجود است ، اما حدوث غیر زمانی بر دو گونه کاملاً متفاوت است :اول : حدوث ذات برای شناخت و تعریف آن باید باقتضای ذات هر چیز قبل از وجود آن (و باصطلاح به ماهيت بما هی هی اشیاء) توجه کرد. ابن سینا می گوید:«الماهیة (المعلول ) فی نفسه أن ی لیس و له عن علته أن ی أیس».یعنی هر ماهيت موجود را وقتی با توجه به علت آن بررسی کنیم موجود بالفعل است ولی با توجه به نفس الامر و امکان ذاتی آن چیزی جز عدم نیست . این عدم بهیچوجه با موجود بالفعل بودن او تعارض ندارد و با آن قابل جمع است . ازاینر

حدوث بر دو گونه کلی است

درخواست حذف اطلاعات

حدوث بر دو گونه کلی است ویژگی حدوث زمانی آنست که پیش از آن نقطه زمانی که شی ء در آن حادث و موجود می شود نقاطی دیگر تحقق داشته و ظرف زمان و کمیت و مقدار و قبلیت و بعدیت و تقسیم به اجزاء را می پذیرد. اصولاً زمان از نوع امتداد است و لذا وقتی حادث شود، هر نقطة آن نسبت به مابعدش عدم محسوب می شود. عالم زمانیات آمیخته ای از عدم و وجود است ، اما حدوث غیر زمانی بر دو گونه کاملاً متفاوت است :اول : حدوث ذات برای شناخت و تعریف آن باید باقتضای ذات هر چیز قبل از وجود آن (و باصطلاح به ماهيت بما هی هی اشیاء) توجه کرد. ابن سینا می گوید:«الماهیة (المعلول ) فی نفسه أن ی لیس و له عن علته أن ی أیس».یعنی هر ماهيت موجود را وقتی با توجه به علت آن بررسی کنیم موجود بالفعل است ولی با توجه به نفس الامر و امکان ذاتی آن چیزی جز عدم نیست . این عدم بهیچوجه با موجود بالفعل بودن او تعارض ندارد و با آن قابل جمع است . ازاینر

کتاب «هویت غربی، ماهیت و مولفه ها» شایسته تقدیر شد

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «هویت غربی، ماهيت و مولفه ها» اثر گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و شه ی در دومین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی های سراسر کشور شایسته تقدیر شد. مراسم اختتامیه دومین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی های سراسر کشور با عنوان «نشان دهخدا» در حوزه علوم انسانی با حضور سیدرضا صالحی ی فرهنگ و ارشاد ی، علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید ضیاء هاشمی معاون فرهن اجتماعی علوم و برخی اساتید حوزه و در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد. در این مراسم که از ساعت ۱۴ ۲۵ آبان ماه در سالن ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد، از نویسندگان یازده اثر برتر حوزه علوم انسانی که در سال ۹۴ برای اولین بار به زیور چاپ آراسته شده اند، تقدیر به عمل آمد. در این مراسم، «هویت غربی ماهيت و مولفه ها» اثر مشترک سیدرضا و احمد صادقی که در گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه سامان یافته است،

سحروجادوازمنظرقرآن(سیدمرتضی جوادپور)

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله مطالبی را در مورد سحر وجادو مورد بحث وبررسی قرار می دهم زیرا پیرامون آن زیادبحث شده تاحدی که بعضا آن را تکذیب کرده وبعضاآن را فراتر از حکومت مطلق الهی دانسته اند لذا برای ایضاح مطلب بر آن شدم تحقیقی جامع با گرایش اکتساب به سحر را تدوین کنم. مطالبی مانند تاریخچه سحر، ماهيت، جایز وممنوع بودنش و...منبع: http://hozehqaen. /

ارزش خبری

درخواست حذف اطلاعات

هر لحظه صدها رویداد کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان اتفاق می افتد که علی رغم وجود و کثرت رسانه های فردی و جمعی امکان انتقال همه آن ها وجود نداشته یا تعدادی زیاد از این وقایع ارزش لازم برای انتقال به مخاطب را ندارند. بنابراین برای تشخیص این که چه رویدادی ارزش تهیه گزارش و انتقال را دارد به معیارهایی نیاز است که به کمک آن ها بتوان وقایع را ارزش گذاری نمود. این معیارها که به تنهایی یا با ترکیب با یکدیگر، یک رویداد را پدید می آورند و در ماهيت خود رویداد وجود دارند ارزش خبری نامیده می شوند. مهم ترین ارزش های خبری به شرح زیر هستند: ادامه مطلب را در وبلاگ زیر می توانید مطالعه کنید: http://falsafi91. /post/224 منبع: http://tafakor-region15. /

کَدخداپرستان نمی خواهند توبه کنند؟!

درخواست حذف اطلاعات

آن هایی که برای رسیدن به میز گفت وگو با یی ها، پیام عاشورا را مذاکره می نامیدند، اکنون بعد از عیان بدعهدی یی ها و جلوه هایی تازه از ماهيت ضدایرانی ایالات متحده، شرمنده نیستند؟منبع: http://bahari97. /

کتاب «هویت غربی، ماهیت و مولفه ها» شایسته تقدیر شد

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «هویت غربی، ماهيت و مولفه ها» اثر گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و شه ی در دومین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی های سراسر کشور شایسته تقدیر شد. مراسم اختتامیه دومین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی های سراسر کشور با عنوان «نشان دهخدا» در حوزه علوم انسانی با حضور سیدرضا صالحی ی فرهنگ و ارشاد ی، علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی علوم و برخی اساتید حوزه و در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد. در این مراسم که از ساعت ۱۴ ۲۵ آبان ماه در سالن ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد، از نویسندگان یازده اثر برتر حوزه علوم انسانی که در سال ۹۴ برای اولین بار به زیور چاپ آراسته شده اند، تقدیر به عمل آمد. در این مراسم، «هویت غربی ماهيت و مولفه ها» اثر مشترک سیدرضا و احمد صادقی که در گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه سامان یافته اس