رسانه
رسانه

ما که درختیم قلم می شویم :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

همه مان پیر مى شويم ، آ ایمر مى گیریم و بر مى گردیم ، به زمانى که همدیگر را نمى شناختیم ، کنترل ادرارمان را از دست مى دهیم ، زود رنج و بهانه گیر مى شويم و مى بینیم که چگونه زندگى خارج از کنترل ما همه چیز را پس خواهد گرفت ، هر چه سریع تر برویم ، سخت تر باز خواهیم گشت و این من را مى ترساند ، این که سخت بروم مرا مى ترساند و هميشه صدایى در ميانه ى شادى ها مى کند : از پس این بهار خزانى است ، تو از غم زاییده شدى و کلُ شئٍ یرجعُ الى اصله . ما همه به جایى بازخواهیم گشت که از آن آمده ایم ، و از این جبر گزیرى نیست . منبع: http://mardidartariki. /

خوب بودن کافی نیست، باید بیدار شویم!

درخواست حذف اطلاعات

خوب بودن کافی نیست، باید بیدار شويم! بسیاری از افراد بر این باورند که با اخلاقیات و با انجام کارهای خوب مي توانند زندگی خود را با وجدانی آسوده به سر ببرند، اما برای پیشرفت در مسیر درونی و برای سیر تکامل روحی و درونی، فقط انجام کارهای خوب و مطابق با عرف اجتماعی کافی نمي باشد. نمي توان انتظار داشت فقط با انجام کارهای خوب، بتوانیم بیداری درونی به دست آوریم و از چرخه طبیعت خارج شويم. سادگی است که بپنداریم، اگر ما چیزی درباره آگاهی و بیداری ندانیم، با ما کاری نخواهند داشت. منبع: http://ft1122. /

ای عشق

درخواست حذف اطلاعات

این روزها هر آینه تحقیر مي شويمقربانی تهاجم و تزویر مي شويمفواره ی رها شده مصداق ماستپامي شويم و دوباره زمينگیر مي شويمقد راست ميکنیم برای صعود و بازاز ارتفاع خویش سرازیر مي شويمما قله های مرتفع فتح ناپذیربا سادگی به دست تو تسخیر مي شويمای عشق ! ای کرامت گسترده ی مادر پهنه ی زلال تو تطهیر مي شويمگرچه به جرم نام تو تعزیر مي کنندگرچه به نام جرم تو تکفیر مي شويماما بی آفتاب حصور خجسته اتمصداق بیت مختصر زیر مي شويميا در هجوم حادثه بر باد مي رویميا روبروی آینه ها پیر مي شويم- بهروز یاسمي

سرها به نیزه شد

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا سرهابه نیزه شد،که ماسر به راه شويم نی نیزه هابلندوهمه غرق نگاه شويم زینب شده اسیر،که شويم آزاده درجهان نی نی اسیرنفس،همه غرق گناه شويم برطفل بی پدر،که زدن سیلی ازجفا آری برادرم، منو توسیلی براه شويم همت کن ای عزیز،توبا گام استوار ازظلمت سیه رهیده،بسوی پگاه شويم غلامحسن ملائی 26/8/95منبع: http://alanderi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

درختان مي گویند بهارپرندگان مي گویند ، لانهسنگ ها مي گویند صبرو خاک ها مي گویند مصاحبو انسان ها مي گویند «خوشبختی»امّا همه ی ما در یک چیز شبیهیم ،در طلب نور !ما نه درختيمو نه خاک .پس خوشبختی را با علم به همه ی ضعف هامان در تشخیص ،باید در حریم خودمان جستجو کنیم …حسین پناهیمنبع: http://koojaeekoojaee19. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

درختان مي گویند بهارپرندگان مي گویند ، لانهسنگ ها مي گویند صبرو خاک ها مي گویند مصاحبو انسان ها مي گویند «خوشبختی»امّا همه ی ما در یک چیز شبیهیم ،در طلب نور !ما نه درختيمو نه خاک .پس خوشبختی را با علم به همه ی ضعف هامان در تشخیص ،باید در حریم خودمان جستجو کنیم …حسین پناهیمنبع: http://koojaeekoojaee19. /

قصه ی عشق

درخواست حذف اطلاعات

            صبر کن! آرام! کم کم آشنا هم مي شويم! عده ای قبلاً شدند و ما دوتا هم مي شويم!   مثل هر کاری از اول سخت مي گیریم و بعد – ساده در آغوش یکدیگر رها هم مي شويم !   «شرم» چیزی دست و پاگیر است و وقت ما کم است پس به مقدار ضرورت بی حیا هم مي شويم !   گرچه عمری سربزیری خصلت ما بوده است هر کجا لازم شود سر به هوا هم مي شويم!   #   دیر یا زود آتش هر عشق مي خوابد! کمي - صبر کن! نسبت به هم بی اعتنا هم مي شويم!   از همان راهی که مي آییم ؛ برخواهیم گشت! بعد از آن با سادگی از هم جدا هم مي شويم!    

چه ی می تواند ایمان بیاورد !!

درخواست حذف اطلاعات

مطابق کلام خدا به همه ایمانداران نسبتی از ایمان داده شده است. ( روميان ۱۲ : ۳ ) پولس به روميان مي نویسد: خدا به همه ایمانداران نسبتی از ایمان را داده است. اما قبل از آنکه ی شويم، آنقدر ایمان داریم که بتوانیم ی بشويم. انجیل مي گوید ی که بخواهد مي تواند نجات یابد. واضحا هر انسانی که کلام خدا را مي شنود و اطاعت مي کند، ایمان را بیان مي کند. این شامل همه انیکه که مي شنوند و اطاعت مي کنند، مي شود. ایمانداران یا انیکه نزدیک نجات یافتن هستند. ( مکاشفه ۲۲ : ۱۷ ) انیکه کلام خدا را نمي شنوند و یا نمي خواهند به آن عمل کنند، ایمانی که از طرف خدا مي آید را ندارند. ایمان یعنی شنیدن و عمل ". .... که ما را از دست افراد بداخلاق و بدکار خلاص شويم، زیرا همه مردم ایمان ندارند و دوستدار خدا نیستند. ( دوم تسالونیکیان ۳ : ۲ )

نوشته محمد رضا شعبانعلی

درخواست حذف اطلاعات

بعضی روزها، شیرینند. زود مي گذرند. مي ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر بادوستان قدیمي .بعضی روزها، مهم اند. زود مي گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی مي ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تاآ ین روزهای زندگی با ما مي ماند. مثل روزی که عاشق مي شويم .بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود مي گذرند. فراموش مي کنیمشان. مي ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی ازنزدیکانمان را از دست مي دهیم .بعضی روزها متفاوتند. زود مي گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار مي کنیم. و بارها با آن روزها زندگی مي کنیم. مي ميریم وزنده مي شويم. مثل روزی که با عزیزترین مان مي گذرانیم .بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. مي آیند. مي مانند. و نمي گ

چگونه اشتهای خود را کاهش دهیم و لاغر شویم؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از بزرگ ترین دغدغه های انسان دوران دیجیتال چاقی و اضافه وزن است. بسیاری از ما به محض رها رژیم لاغری خود، دوباره چاق مي شويم و برای آب چربی های اضافه دست به دامن هر کار و روشی مي شويم. اما اغلب هم با ش ت مواجه مي شويم. شاید دلیلش این باشد که روش انتخ ما چندان درست نیست.

| اظهارات عاشورایی جوان عراقی خطاب به انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

در ویدئوی زیر تصاویری از یک جوان عراقی را مي بینید که خطاب به انقلاب مي گوید: والله اگر کشته شويم، سپس سوزانده شويم، خا ترمان را بر باد دهند، باز زنده شويم و دوباره کشته شويم دست از تو برنمي داریم...

شهریور

درخواست حذف اطلاعات

چون شهریور؛ نه پای ماندنی که باهم بمانیم ، زرد شويم و بریزیم... نه پای رفتنی ، برای خاطره شدن، برای نماندن ... نمي روی اما مي سوزانی ، مثل روزهایِ داغِ تابستان... چون شهریور؛ نه مي روی ، نه مي مانی... پریناز منبع: http://gahnevispsrm. /

"درد و دل با خدا"

درخواست حذف اطلاعات

خدایا، تو ميدانی که چه مي کشیم ، پنداری که چون شمع ذوب مي شويم ، آب مي شويمما از مردن نمي هراسیم ، اما ميترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند و اگر نسوزیم هم که روشنائی مي رود و جای خود را دوباره به شب مي سپارد ، پس چه باید کرد؟از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شويم و از دیگر سو باید شهید شويم تا آینده بماند هم باید امروز شهید شويم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا فردا شهید نشود ، عجب دردی...چه مي شد امروز شهید مي شدیم و فردا زنده مي شدیم تا دوباره شهید شويممنبع: http://yarehdabestanieman. .. /

اعماق مرگ

درخواست حذف اطلاعات

16:00  چهارشنبه     در خیال  ما،  دیوارها مي دوند.  زمين مي خوریم،  خالی مي شويم؛  در دست هامان،  فاصله شیهه مي کشد.  مي تازند؛  لگدمال مي شويم. از خویش مي گریزیم،  از نفس مي افتیم،  بی دست و پا مي شويم.  و هرگز به بهشت نمي رسیم. 

چند سوال در مورد روش های معلم شدن

درخواست حذف اطلاعات

چند سوال در مورد روش های معلم شدن وجود داره که زیاد پرسیده ميشه ، اگه در مورد این سوالات اطلاعاتی دارید با ذکر شماره سوال ، لطفا پاسخ بدید . 1 - برای معلم شدن چه رشته ای باید خوند ؟2 - چگونه معلم شويم ؟3 - چگونه معلم ابت شويم ؟4 - چگونه وارد تربیت معلم شويم ؟5 - شرایط لازم برای معلم ابت شدن چه مواردی هستند ؟6 - چگونه معلم دبیرستان شويم ؟7 - چگونه معلم هنرستان شويم ؟8 - چگونه در فرهنگیان قبول شويم ؟

حکایت گل

درخواست حذف اطلاعات

شعر > محمد حسن حسینی: گاه شاد مي شويم گاه دل ش ته مي شويم

مولانا ...

درخواست حذف اطلاعات

ما در دو جهان ، غیر خدا یار نداریم جز یاد خدا ، هیچ دگر ، کار نداریم درویش فقیریم و در این گوشه دنیا با نیک و بد خلق جهان ، کار نداریم گر یار وفادار ، نداریم عجب نیست ما یار ، بجز حضرت جبار ، نداریم با جامه صد و با قه پشمين بر خاک نشینیم و از آن عار نداریم ما شاخ درختيم و پر از ميوه ی توحید هر رهگذری ، سنگ زند باک نداریم ما صاف دلانیم و ز کَس کینه نداریم گر شهر پر از فتنه و ما با همه یاریم مولانا

بیا هر روز که بیدار می شویم

درخواست حذف اطلاعات

بیا هر روز که بیدار مي شويم، پنجره دل را بگشاییم و فریاد بزنیم : "ای عشق سلام ، زندگی سلام ، روزت بخیر" بیا اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان جا خوش کند و به ما بخندد... زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم... بی بهانه هر صبح آغاز شويم... دوباره عاشق شويم ... دوباره ببینیم... دوره ببوییم ... دوباره لمس کنیم... زندگی را .... بودنمان را .... احساسمان را و خود خودمان را.  

همبستگی ملی نیاز امروز همه ماست/ نباید در نقض پیش قدم شویم

درخواست حذف اطلاعات

نائب رئیس مجلس با اشاره به بدعهدی های طرف های غربی در گفت: نباید در نقض پیش قدم شويم.

از غم روشن شویم

درخواست حذف اطلاعات

درعالم ِنشان دار غم به پابوس ِلحظه های ما ميایدچه باکچو عشق نمي نشاند بر دلمماهبگذار تا ميتوانیم از غم روشن شويم ...نیلوفرثانیبهار96

خادم: تبعات قرارنگرفتن مقابل ی ها را بپذیریم و تعلیق شویم یا ماس نکنیم

درخواست حذف اطلاعات

مردانه پای تصميمات بایستید و بدون منت کشی تعلیق شويم/ تا کی به هر و نا ی ماس کنیم!

فرکی: امیدوارم از انتهای ج جدا شویم

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: دوست داریم در دیدار با صبای قم ش ت دور رفت را جبران کنیم و از انتهای ج جدا شويم.

عراقچی: اگر از خارج شویم همه چیز به ح قبل برمی گردد

درخواست حذف اطلاعات

اگر به نتیجه نرسیم براساس بند ۳۶ از خارج مي شويم.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دراین های و هو گم شدی، حیف شد تو هم مثل مَردم شدی، حیف شد گرفتار بد ه نی شدی تو هم مثل مَردم زمينی شدی زمين منزلت نیست، شرمنده ایم دلی با دلت نیست، شرمنده ایم ی مهربان نیست ما را ببخش زمين، آسمان نیست ما را ببخش توخوبی چرا پیش ما آمدی؟ زمين است اینجا، چرا آمدی؟ تورا جان خورشید از اینجا برو تورا دوست داریم امّا برو دعا کن شبیه شقایق شويم اگر هم خدا خواست عاشق شويم برو د ناه خدا خوبِ من برو ماس دعا خوبِ من علیرضا بندریمنبع: http://nagvayeasheghi. /

به کمتر از قهرمانی راضی نمی شویم/سال خیلی سختی در پیش است

درخواست حذف اطلاعات

کاپیتان پرسپولیس گفت: با این هدف راهی لیگ برتر هفدهم مي شويم که بار دیگر بتوانیم عنوان قهرمانی مان را تکرار کنیم.

زندگی پلی است که/

درخواست حذف اطلاعات

زندگی پلی است که باید ناخواسته از آن گذشتدر بین این راه عاشق مي شويمش ت مي خوریم و پیروز مي شويمو در نهایت در ابدیّت محو مي شويمای کاش همه در این راه صادق و راست باشند...!

طارمی: می توانیم فینالیست شویم/ ما قهرمان و بهتر از بقیه تیم های ایران هستیم

درخواست حذف اطلاعات

مهاجم تیم پرسپولیس گفت: خوشحالم با ش ت تیم قدرتمند لخویا به مرحله بعد رسیدیم و اميدوارم فینالیست شويم.

علاج واقعه

درخواست حذف اطلاعات

سخت ست رفت و آمد و مهمانی و سرورانگار باید از تو و من ها شويم دوربر باد رفت قدرت جادوییِ یداز مَسکن و خوراکی و... حتّی لباس گور ِ طبیعی مان، قَلع و قمع شدتا کر شويم و لال بمانیم و گُنگ و کوردرگیرِ مشکلات بزرگی شويم و بعدکم کم نفس کشیدن ِمان هم شود به زور...پاسخ نمي دهد به سوالاتِ ما یآشِ نپخته شان شده مثل هميشه شوردارد زبانه مي کشد آتش، درون مادیگر اثر نمانده از آن مردم صبور( باید علاجِ واقعه، پیش از وقوع کرد)شاید که تکّه تکّه نگردد سِتِ بلور!زهرا موسی پور فومنی

مقابل الغرافه سو رایز می شویم/ دنبال پیروزی هستیم

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: فردا بازی سختی با الغرافه داریم و مي خواهیم با حداکثر امتیاز از زمين خارج شويم.

چطور از شر استرس خلاص شویم؟

درخواست حذف اطلاعات

چطور از شر استرس خلاص شويم؟

در نیم فصل دوم با اقتدار ظاهر می شویم

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی تیم هندبال بانوان شهرداری شاهین شهر گفت: برای نیم فصل دوم نیازی نمي بینم که بازیکن جدید به تیم اضافه شود، با همين بچه ها اگر آماده تر کار کنند مقتدرانه ظاهر مي شويم و بهترین نتیجه را مي گیریم.

با جزوه چگونه در اینترنت میلیونر شویم؟

درخواست حذف اطلاعات

جزوه چگونه در اینترنت ميلیونر شويم؟ جزوه چگونه در اینترنت ميلیونر شويم؟، در قالب pdf و در 25 صفحه.

بیا هر روز که بیدار می شویم،

درخواست حذف اطلاعات

بیا هر روز که بیدار مي شويم، پنجره دل را بگشاییم و فریاد بزنیم : "ای عشق سلام ، زندگی سلام ، روزت بخیر" بیا اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان جا خوش کند و به ما بخندد... زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم... بی بهانه هر صبح آغاز شويم... دوباره عاشق شويم ... دوباره ببینیم... دوره ببوییم ... دوباره لمس کنیم... زندگی را .... بودنمان را .... احساسمان را و خود خودمان را.

نگار عابدی از «هست ونیست» گفت

درخواست حذف اطلاعات

با فیمنامه های خوب کمتر مواجه مي شويم . اگر هم با فیمنامه خوبی مواجه مي شويم تمام شخصیت ها درست پرداخت نشده اند.

مهدی تاج: آماده صعود تیم ملی می شویم

درخواست حذف اطلاعات

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با پایان مسابقات لیگ دسته اول و لیگ برتر همه آماده مي شويم برای دیدار با ازب تان و صعود تیم ملی به جام جهانی.

۶ ماده غذایی که باید در هر آشپزخانه ای باشد ( )

درخواست حذف اطلاعات

گاهی بی وقت گرسنه مي شويم و یا به خوردن یک چیز شیرین علاقه مند مي شويم. اگر این ۶ ماده غذایی را دم دست داشته باشید مشکلتان حل مي شود.

کم نمی آوریم و ادامه می دهیم/ هر چقدر اذیت کنند مصمم تر می شویم

درخواست حذف اطلاعات

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اتفاقات اخیر گفت: هنوز بعضی آقایان مي خواهند ما را تحت فشار بگذارند اما بدانند آنها فقط انگیزه ما را بالا مي برند تا موفق شويم.

راحت بیدار شویم

درخواست حذف اطلاعات

بیدارشدن از خواب سخت است، آن هم در فصل زمستان و پاییز و بهار. نمي توانیم به خودمان دروغ بگوییم، بسیاری از ما در طول سال تحصیلی همه ی صبح ها به سختی از خواب بیدار مي شويم.

کی روش: دوم هم شویم برای ما به منزله آ شدن است/بازهم پشت بازیکنان را خالی د!

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی تیم ملی فوتبال در بیانیه سوم خود نوشت: آقایان! بیاییم بر سر این اصل واقعی توافق کنیم که حتی اگر ما دوم شويم برای ما به منزله آ شدن است.

سیچلو: شاید قهرمان شویم

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران گفت: شاید قهرمان آسیا شويم اما قطعا تمام تلاشمان را برای ب عنوان قهرمانی انجام مي دهیم.