رسانه
رسانه

ما کیستیم :: جستجوما کیستیم

درخواست حذف اطلاعات

من متاسفم به خاطر همه ی وقت هایی که نبودم به خاطر حرف هایم به خاطر شعوری که در خودمان نمی بینم به خاطر این نمایشی که راه انداخته ایم به خاطر همه ی تناقض هایمان من متاسفم که حرف زدن بلد نیستم و من متاسفم که نتوانستم دلیلی بیابم برای رد حرف هایت متاسفم برای تظاهر برای ریا برای همه ی آن وقت هایی که نگاهت .. برای همه ی وقت هایی که تو انسانی نیافتی من برای خودمان متاسفم متاسفم که تنهاییم من عذر میخواهم برای همه ی آن احساساتی که به تو دست داد همه ی آن هایی که نمی بایست. من شرمنده ام روی حرف زدن ندارم و چه خوب که نمی خوانی که فکر کنی همه ی این شرمی که بر گرده ام میگذرد ترحم است من لال شدم. انگشتانم روی کیبرد سرگردان شدند وقتی مغزم فهمید آن چه را چشمانم خواندند. من لال شدم انگشتانم لمس، مغزم ایستاد چشمانم دو دو زدند من متاسفم که حرفی برای گفتن نداشتم منبع: http://mychords. .. /

آیا ثروت قابل ذخیره است ؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا می توانیم چیزی از ثروت خودرا برای خود ذخیره کنیم؟ هر چیزی که امروز در تسلط ماست ناچار روزی از دست ما خارج خواهد بود. برای همین خاطر اکنون از ثروت خودرا باید بخشید تا شاید فصول زندگانی ما هم فصلی از عطا وبخشش داشته باشد . زیاد شنیدیم که بعضی می گویند : ما می خواهیم ببخشیم ولی آنانکه اظهار استحقاق می کنند ..... ولی ما فراموش کردیم که درختان باغ میوه برای بخشش میوه خود از ما سئوال نمیکنند ! و چا ایان در مراتع نیز سخنی نمی گویند چون زندگانی آنها در بخشیدن است اگر میوه ندهند خودرا به نابودی می کشانند . خداوند در قران آیه 192 سوره بقره می فرماید: وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى َّهْلُکَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ=در راه خدا انفاق کنید مبادا با دستهای خود ، خود را به هلاکت بیندازید و احسان کنید خدا محسنین را دوست دارد حقیقت این ا