رسانه
رسانه

متضاد :: جستجودانسته های نفرت ان ز

درخواست حذف اطلاعات

" شاید شما تصور میکنید که متضاد عشق نفرت است. من این دو حس را متضاد نمیدانم. در حقیقت عشق و نفرت بسیار به هم نزدیکند. از نظر من متضاد عشق، ترس است." خیلی ذهنم در ره اینه که چرا بعضی وقتا چیزی رو می خوام ولی براش کاری نمیکنم. چرا از داشتن بعضی حسها احساس گناه میکنم؟ اینا همش به خاطر دانسته هایی ان که خانواده های ما بهمون خوروندن. من نیازی به این دانسته های مز ف که فقط مانع از لذت بردن من از زند م میشه ندارم. بهتره باور داشته باشم که چه چیزایی خوشحالم میکنه.منبع: http://marze-gomshode. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

یکی دیگر از تفاوتهای اساسی و مهم بین اقا و خانم شدت عواطف در خانم وسردی عواطف در اقا که این جز ویژ های متضاد بین اقا و خانم میباشد و باعث بروز اختلافات و تع ت بین زوجین میگرددمنبع: http://sama-esf. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دارم زندگی می کنم با حس های متضاد. دارم پدر خودم را در می آورم. امروز قبل از ناهار آمده بودم توی آشپزخانه لالوی دست و پای مامان می لولیدم که داشت مرغ آلو درست می کرد. حرف زدم. از خودم ، از حس هام ، از آقای ب ، از سفر لاهیجان ، از حرف هایی که زدیم ... منبع: http://7thmonth. /

شروع کار

درخواست حذف اطلاعات

برای شروع کار لوازم بسیار ساده ای را پیشنهاد میکنم تا تهیه کنید 1.مداد اتود0.5با نوک پر رنگbیا2b 2.دفتر شطرنجی معمولی با خطوط بسیار کمرنگ آبی هرچه کمرنگتر بهتر 3.سه عدد مداد رنگی ،خوشرنگ،متضادمنبع: http://nf10. /

روابط واژگانی

درخواست حذف اطلاعات

هر زمان با واژه جدیدی روبرو شدیم برای یاد ری بهتر و فهم بیشتر مطلب ؛ بهتر است روابط واژگانی پیرامون ان کلمه مورد کنکاش قرار دهیم . یعنی مترادف/ متضاد/ هم خانواده / کلمه های مشابه آن را بیشتر بشناسیم. با این کار دایره واژگان ما افزایش می یابد و در درس ادبیات فارسی بسیار پیشرفت می کنیم. اما این روابط واژگانی کدامند: مترادف ( واژه نامه) به کلمه هایی گفته می شود که معنی و مفهوم ی انی دارند ومی توان به جای یکدیگر از هم استفاده کرد. مانند : پیمودن :رفتن افسوس :حسرت بوم :جغد متضاد ( تضاد ) به کلمه هایی گفته می شود که از نظر معنی ومفهوم مخالف هم هستند . مثال : سهل #دشوار تاریک # روشن خواب # بیدار نکته :با اضافه (با ،بی) می توان کلمه های متضاد ساخت . مانند :با ادب --------- ادب --------- بی ادب متشابه،هم وا به کلمه هایی می گویند که ازنظر تلفظ ی ان هستند اما ازنظرمعنی وشکل املایی با هم فرق دارند.

دلنوشته

درخواست حذف اطلاعات

این روزهای من پر از حسهای متضاد.. حس بد حس خوب حس سیاه حس سفید حس ترس حس امنیت حس پریشونی حس آرامش.. راستش اینروزهای من خا تری ان... مخلوطی از نابترین احساسات متضاد حالم... دوسشون دارم حتی غم انگیزترین لحظه هارو دوس دارم اینا یادگاره روزاییه ک حالم خوب بود.. شاید سخت باشه حتی نفس کشیدن تو این حال وهوا... ولی من لحظه لحظشو نفس میکشم عین بیماری ک ا از قط امید ...راستش دیگه فقط نگام ب پایانه میخوام سیر نگاه کنم چیزایی ک باید ولی نگاه ن ... از وقتی ک یادمه دنیا از اولشم فقط خط پایان رو نشونم داد...زندگی شاید ی مسیر باشه ... فقط باید عبور کنی و بگذاری و بگذری از چیزایی ک شاید ب جونت بستس و جونت بهشون ولی رسم دنیاس باید بگذری...ی روزی میاد ک حتی باید جسمتم بذاری بمونه زیر خاک و روحت پر بکشه اون بالا بالاها.... منبع: http://masirezendegim. /

آشنایی با روابط واژگانی ( مترادف / متضاد / کلمه های هم خانواده / کلمه ها متشابه

درخواست حذف اطلاعات

کلمات مترادف(هم معنی): به کلمه هایی گفته میشود که معنی و مفهوم ی انی دارندومیتوانند به جای یکدیگر از هم استفاده کرد.مانند: (پیمودن =رفتن ) (افسوس =حسرت)و... کلمات متضاد(مخالف): به کلماتی گفته می شود که از نظر معنی ومفهوم مخالف هم هستند.مانند:(تاریک و روشن ) که مخالف همدیگرند. کلمات متشابه: به کلماتی می گویند که از نظر تلفٌظ ی ان هستند اما از نظر معنی وشکل املایی باهم فرق دارند. مانند: خار=تیغ گل یا خاشاک خوار:کم ارزش کوچک کلمات هم خانواده: به کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیاید. مانند:(تحمٌل ـ حمل ـ حامل ) یا (عجله ـ عجول ـ تعجیل)و... نکته:کلمات هم خانواده از نظر معنا به هم نزدیک و در بیشتر مواقع حدٌاقل ۳حرف مشترک دارند.منبع: http://adabyar. /

آشنایی با روابط واژگانی ( مترادف / متضاد / کلمه های هم خانواده / کلمه ها متشابه

درخواست حذف اطلاعات

کلمات مترادف(هم معنی): به کلمه هایی گفته میشود که معنی و مفهوم ی انی دارندومیتوانند به جای یکدیگر از هم استفاده کرد.مانند: (پیمودن =رفتن ) (افسوس =حسرت)و... کلمات متضاد(مخالف): به کلماتی گفته می شود که از نظر معنی ومفهوم مخالف هم هستند.مانند:(تاریک و روشن ) که مخالف همدیگرند. کلمات متشابه: به کلماتی می گویند که از نظر تلفٌظ ی ان هستند اما از نظر معنی وشکل املایی باهم فرق دارند. مانند: خار=تیغ گل یا خاشاک خوار:کم ارزش کوچک کلمات هم خانواده: به کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیاید. مانند:(تحمٌل ـ حمل ـ حامل ) یا (عجله ـ عجول ـ تعجیل)و... نکته:کلمات هم خانواده از نظر معنا به هم نزدیک و در بیشتر مواقع حدٌاقل ۳حرف مشترک دارند.منبع: http://adabyar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زندگی شما هر چقدر هم که سخت باشد، خبر خوشی در انتظارتان است. شما یک قربانی درمانده نیستید که بین دو ابر قدرت آسمانی برابر اما متضاد، گیر کرده باشید. دروغگو و فریبکار است. او تنها وقتی می تواند بر شما قدرت داشته باشد که دروغهایش را منبع: http://persianchristian. /

تکالیف پایه ی پنجم متانت

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا سلام! تکلیف فارسی: 1- کلمات مترادف و متضاد را از درس اول تا پنجم پیدا کن بنویس. 2- شعر " د رهنمای و د دلگشای" را حفظ کن. تکلیف ریاضی: 1- پنج جمع و پنج تفریق مربوط به اعداد مخلوط بنویسید. 2- یک مسئله بنویسید که جواب آن حاصل دو و سه چهارم به علاوه ی یک و یک چهارم باشد. مطالعه ی درس ها فراموش نشود. منبع: http://falahzadeh57. /

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته وقف

درخواست حذف اطلاعات

- این حدیث گرانبها از کدام معصوم (ع) است :"مال دنیا جمع نشود مگر در سایه پنج خصلت ا-بخل زیاد 2-آرزوی دراز 3- آزمندی چیره بر انسان 4-ترک صله رحم 5- دنیا دوستی و فراموش آ ت الف) رضا (ع) ب) حضرت علی (ع) ج} صادق (ع) د) حسین (ع) 2- نعمتها و موهبتهایی که خداوند به انسان عطا می کند شامل کدامیک از مراحل زیر است؟ الف) تقسیم الهی ب)طلب آدمی ج}توزیع میان مردمان د) هرسه مورد 3-این حدیث گرانبها که حرمت مال مومن را به مثابه خون او می داند از کیست؟ " حرمه المال المومن کحرمه الدمه " الف ) علی (ع) ب) حضرت محمد (ص) ج) حسن (ع) د) هیچکدام 4- منظور از حق معلوم مال مسلمانان بر اساس قرآن و روایات چیست ؟ الف)زکات ب)خمس ج}حق سائل و محروم د) همه موارد 5- این حدیث گرانبها از کدام معصوم است"آن که خانه اضافی داشت و مومنی به آن نیاز دار ی دریغ ورزد خداوند بزرگ می گوید به ملائکه شاهد باشید که این بنده بخل ورزید هرگز در

واژه آموزی و گسترش واژگان

درخواست حذف اطلاعات

مهم ترین مصالح ساخت هر زبان ، واژه های آن زبان است. ک ن از پایه سوم ابت در هر سال می توانند تا سه هزار واژه را به گنجینه ی واژگان خود بیفزایند. ک ن به هنگام ورود به دبستان، مقدار زیادی واژه که آن ها را از طریق شناخت پدیده های اطراف خود بدست آورده اند، در ذهن خود دارند.آنان برخی از این واژگان را در گفتار روزمره به کار می برند و برخی دیگر را اگر چه به کار نمی برند، ولی مفهوم آن ها را می دانند. در دبستان، ک ن شکل نوشتاری واژه ها را از طریق خواندن، همراه با معنی آن ها به ذهن می سپارند. یکی از راه های واژه آموزی، کشف روابط مفهومی واژگان به صورت های مختلف است. برخی از این راه ها عبارت اند از: 1- هم مفهومی : خواندن یک گروه از واژگان که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند. مانند واژه های سفر، چمدان، بلیت، اتوبوس و . . . که همه از نظر مفهومی با واژه ی «سفر» در یک گروه قرار می رند. 2- هم معنایی : برخی

واژه آموزی و گسترش واژگان

درخواست حذف اطلاعات

مهم ترین مصالح ساخت هر زبان ، واژه های آن زبان است. ک ن از پایه سوم ابت در هر سال می توانند تا سه هزار واژه را به گنجینه ی واژگان خود بیفزایند. ک ن به هنگام ورود به دبستان، مقدار زیادی واژه که آن ها را از طریق شناخت پدیده های اطراف خود بدست آورده اند، در ذهن خود دارند.آنان برخی از این واژگان را در گفتار روزمره به کار می برند و برخی دیگر را اگر چه به کار نمی برند، ولی مفهوم آن ها را می دانند. در دبستان، ک ن شکل نوشتاری واژه ها را از طریق خواندن، همراه با معنی آن ها به ذهن می سپارند. یکی از راه های واژه آموزی، کشف روابط مفهومی واژگان به صورت های مختلف است. برخی از این راه ها عبارت اند از: 1- هم مفهومی : خواندن یک گروه از واژگان که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند. مانند واژه های سفر، چمدان، بلیت، اتوبوس و . . . که همه از نظر مفهومی با واژه ی «سفر» در یک گروه قرار می گیرند. 2- هم معنایی : بر

چی بگم از غمم

درخواست حذف اطلاعات

کاشی ادم غم نداشت نه که نداشت این همه زیاد نبود کاش یکی بیشتر نبود تا ادم تحملش تموم نمیشد من نمیگم کاش دنیا بهشت بود ولی کاش یه پنجره به سمت بهشت داشت من نمیگم غم نبود ولی خوشی هم به اندازه تعداد غم و غصه بود.نمیگم نا امیدی اسراغ ادما نمی اومد ولی کاشکی زود زود نمی اومد.من نمیگم ی عاشق نبود ولی کاش واقعی بود من نمیگم محبت نباشه ولی دورویی هم نبود.خسته شدم از این همه تظاهر به عشق تظاهر به دوست داشتن.خسته شدم از حرف و عمل متضاد توی زندگیم کاشکی همه چی خواب باشه کاشکی رویا باشه هم خوبی ها هم بدی ها.......منبع: http://arezuyetanha. /

اعجاز عددی قرآن

درخواست حذف اطلاعات

دوستان عزیز همانگونه که می دانید بزرگترین معجزه اکرم (ص) قرآن کریم می باشد که در مدت بیست و سه سال بر قلب مبارک ایشان نازل گردیده است و این در حالی استکه گرامی ما مسلمانان خواندن و نوشتن نمی دانست. یکی از شگفتی های قرآن کریم اعجاز عددی آن می باشدبدین صورت که تعداد برخی از کلمات با متضاد آنها از نظرتعداد مرتبه ای که در قرآن آمده برابر می باشند که به برخی از آنها اشاره می شود. کلمه تعداد متضاد کلمه تعداد حیات (زندگی) 145 موت (مرگ) 145 عمل صالح 167 سیئات 167 دنیا 115 آ ت 115 ملائک 88 88 شدت (سختی) 102 صبر 102 جهنم و مشتقاتش 77 جنت و مشتقاتش 77 نور و مشتقاتش 24 ظلمت ومشتقاتش 24 شهر (ماه) 12 تعداد ماه های سال یوم (روز) 365 تعداد روزهای سال منبع: http://daei14. /

رده بندی منابع دیداری-شنیداری

درخواست حذف اطلاعات

رده بندی منابع دیداری-شنیداری فاسکت معتقد است:«احتمالآً هیچ یک از شعب علم کتابداری به اندازه ی رده بندی،بحث ان ز نبوده و نظرهای گوناگون و متضاد نپرورده است. به هر حال،رده بندی وقتی دارای ارزش است که در خدمات مرجع و بازی مؤثر،موادی که به طور منظم در یک مجموعه یا مخزن مرتب شده باشد،به عنوان وسیله در نظر گرفته شود.وقتی رده بندی این گونه باشد می تواند برای شایست خدمات مرجع،امری حیاتی محسوب شود.» منبع: http://group8library. /

نمونه سوال نگارش

درخواست حذف اطلاعات

1-در عبارت های زیر منادا و ندا را مشخص کنید؟ الف- ای وطن همچو جان در هر بدن. ب- خدایا مستضعفان جهان را پیروز بگردان. ج- ای نگهبان وطن موقع جان بازی توست. د- مامان باران می بارد؟ 2-متن زیر را تا یک بند ادامه دهید؟ وطنم را دوست دارم زیرا..................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3-در بیت های زی کام یک کنایه و کدام یک مبلغه است ؟ علت هر یک را بنویسید. بزد تیغ و بینداخت از بر سرش / فرو ریخت چون رود خون از سرش ......................................................................

نمونه سوال نگارش

درخواست حذف اطلاعات

1-در عبارت های زیر منادا و ندا را مشخص کنید؟ الف- ای وطن همچو جان در هر بدن. ب- خدایا مستضعفان جهان را پیروز بگردان. ج- ای نگهبان وطن موقع جان بازی توست. د- مامان باران می بارد؟ 2-متن زیر را تا یک بند ادامه دهید؟ وطنم را دوست دارم زیرا..................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3-در بیت های زی کام یک کنایه و کدام یک مبلغه است ؟ علت هر یک را بنویسید. بزد تیغ و بینداخت از بر سرش / فرو ریخت چون رود خون از سرش ......................................................................

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

واژه پزشک در فرهنگ نامه ها مترادف و متضادآواشناسی: pezeskحکیم، ، طبیب، نبضشناس، نبضگیردیکشنریdoktor, hekimلغت نامه دهخداپزشک . [ پ َ زَ ] (اِ) جغد باشد و آن پرنده ای است معروف . (برهان قاطع).پزشکلغت نامه دهخداپزشک . [ پ ِ زَ / زِ ] (اِ) ی که بدرد بیماران رسیدگی کند و بتدبیر و دارو شفا بخشد. پزشک .بجشک . طبیب . متطبب . حکیم . آسی . مُعالج : بر روی پزشک زن مین چون هست درست بیسیارت . رودکی . و ابرص همچنین است زیرا که مرض برص چیزی است که پزشکان همه مقرند...پزشکفرهنگ فارسی معین(پِ زِ) [ په . ] (ص . اِ.) ی که حرفه اش معالجه امراض است ، طبیب .پزشکفرهنگ فارسی عمیدpezešk ی که بیماران را معالجه می کند؛ طبیب: ◻︎ چو چیره شود بر دل مرد رشک / یکی دردمندی بُوَد بی پزشک (فردوسی۱: ۱۴۴۱).پزشکدیکشنری فارسی به انگلیسیdoctor, medico, physicianپزشکدیکشنری فارسی به عربیطبیبپزشکواژگان مترادف و متضادحکیم، ، طبیب،

مقالات در حوزه عربی

درخواست حذف اطلاعات

جهت آشنایی همکاران با نمونه مقالات ارائه شده در سایت اداره کل لینک مقالات را خدمتتان ارائه می دهم مقاله اقسام فعل در زبان فارسی و عربی از سرکار خانم فراهانی منطقه4 اینجا کلیک کنید. مقاله منفی از سرکار خانم اکبری منطقه 18 اینجاکلیک کنید. ج مترادف و متضادها درس چهارم و پنجم کتاب نهم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 6 اینجا کلیک کنید. مقاله مترادف و متضاد درس اول کتاب نهم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 9 اینجاکلیک کنید.

مقالات در حوزه عربی

درخواست حذف اطلاعات

جهت آشنایی همکاران با نمونه مقالات ارائه شده در سایت اداره کل لینک مقالات را خدمتتان ارائه می دهم مقاله اقسام فعل در زبان فارسی و عربی از سرکار خانم فراهانی منطقه4 اینجا کلیک کنید. مقاله منفی از سرکار خانم اکبری منطقه 18 اینجاکلیک کنید. ج مترادف و متضادها درس چهارم و پنجم کتاب نهم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 6 اینجا کلیک کنید. مقاله مترادف و متضاد درس اول کتاب نهم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 9 اینجاکلیک کنید.منبع: http://arabim1t. /

به حق چیزهای دیده و دیده

درخواست حذف اطلاعات

آدم های که داخل شهرک مستقراند چرا یه خورده عجیبن! متمدانی که در نظر شه کمی متضاد می آیند! ح ی شبیه در کلاس (پز) در چهره هایشان دیده میشه. لب که می گشایند گویی شبیه مرکزی ها صحبت می کنند! سیم های هندزفری های گوشی های موبایلشان سفید است و دیوانه وار عاشق گوش دادن به اهنگ در اتوبوسند! خب این یکی کمی جدیده سیم هندزفریش کرمیه ! گوشی هایشان نازکه. ناخن هایشان رنگ پوست پیازی و یکی در میان سفید رنگ است. لبهایشان صورتی است و نشتی کرده به اطراف و نیاز به تعمیرات لوله کش آب و فاضلاب دارد! موهایشان از جلو و عقب در آغوش باد و چشمان مردان می ند! کیفهایشان پاساژی است!!! روسری این یکی قرمز دوست داشتنی و عینک اش چون خواهر عینکی است! باید سری هم به پشت بام هایشان بزنیم این چهر ه ها منبعی آشنا دارند!!!منبع: http://aronsma. /

کمی بیشتر در باره ی خودمان ...

درخواست حذف اطلاعات

جا داره از همین جا مطلبی در باره ی خودم بنویسم .من در دوران راهنمایی و مخصوصا دبیرستان علاقه ی بسیار زیادی به ادبیات فارسی پیدا ، و هنوز هم ارادت مند آموخته های اون دوران هستم ...داشتم ع ای قدیمی رو روی کامپیوترم نگاه می که به ع ی رسیدم .من رو به فکر فرو برد و یاد این جمله ی بسیار معروف افتادم :- لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ، گفت : " از بی ادبان " .بله ...شاید همه ی شما که این مطلب رو می خونید این جمله در ذهنتون شده .شاید حتی مثل من الگوی زندگی شما باشد و خودتون هم خبر نداشته باشید !!!حالا نظر شخصیم رو برای شما بیان می کنم تا شاید یکم بیشتر با منظورم آشنا شیم :مگر میشه ی معنی تلخی رو بدونه ولی تا حالا باغلوا نخورده باشه ؟!یکم جدی تر بخوام بگم :" ما معنی چیز ها رو هنگامی که متضاد آنها رو می شناسیم بیشتر درک می کنیم . "منبع: http://aminhastam. /

ملکوت

درخواست حذف اطلاعات

یک گوشهٔ بدنم مرا به زند میخواند و گوشهٔ دیگری به مرگ. این دوگان را در روحم کشنده تر و شدیدتر حس میکنم درد من این است، نمیدانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کدام یک را؟ این جا دیگر کاملا تصادف است، آنها هر کدام برایم جاذبهٔ بخصوص دارند من مثل ده آهنی میان این دو قطب نیرومند و متضاد چرخ میخوردم. #بهرام_صادقی ملکوت منبع: http://dreamblackks. /

ملکوت

درخواست حذف اطلاعات

یک گوشهٔ بدنم مرا به زندگی میخواند و گوشهٔ دیگری به مرگ. این دوگانگی را در روحم کشنده تر و شدیدتر حس میکنم درد من این است، نمیدانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کدام یک را؟ این جا دیگر کاملا تصادف است، آنها هر کدام برایم جاذبهٔ بخصوص دارند من مثل ده آهنی میان این دو قطب نیرومند و متضاد چرخ میخوردم. #بهرام_صادقی ملکوت منبع: http://dreamblackks. /

درد دارم...

درخواست حذف اطلاعات

مغزم ، مغزم درد می کند از حرف زدن ، چقدر حرف زده ام، چقدر در ذهنم حرف زده ام . وار ، وار حرف با لحن و ح های مختلف ، مغایر ، متضاد و ... گفته ام و شنیده ام ، خاموش شده و باز بر افروخته ام ، پرخاش کرده و باز خود دار شده ام ، خشم گرفته ام و لحظاتی بعد احساس کرده ام چشمانم داغ شده اند و دارند گر می رند ، مثل وقتی که انسان بخواهد اشک بریزد و نتواند . . . . پ.ن: حال این روزای منو میگه... :(منبع: http://manooookhodam. /

پارک محله ما و اشتراکیت

درخواست حذف اطلاعات

دو تصویر متضاد را مجسم کنید 1. یک باغ شخصی و دیوار کشی شده فقط برای تفریح یک خانواده 2. یک پارک عمومی برای تفریح رایگان مردم یک محله به نظر شما چرا ت ها هزینه فضای سبز و گل ها و گیاهان و اسباب تفریح را در پارک های عمومی قبول می کنند ؟ آیا این منطق صحیح هست که یک ت بگوید : تفریح و نیاز به فضای سبز یک امر شخصی هست و هر ی برای خودش به صورت مجزا یک پارک تهیه کند ؟ آیا امکانش هست ؟ نتیجه اش چیست ؟ به نظر می رسد عاقلانه هست که تجربه پارک عمومی رایگان را در مورد سایر امور نیز قابل تکرار بدانیم به همین رایگان سازی و عمومی سازی پارک و هر چیز دیگر ، اشتراکیت می گویند و به همین ترتیب که پارک عمومی و رایگان ممکن هست پس می توان در محله ها ، رستوران های رایگان و عمومی داشت و حتی تمام مراکز شغلی می توانند خدمات تخصصی شان را عمومی و رایگان کنندمنبع: http://shoravaeshterak. /

درد دارم...

درخواست حذف اطلاعات

مغزم ، مغزم درد می کند از حرف زدن ، چقدر حرف زده ام، چقدر در ذهنم حرف زده ام . وار ، وار حرف با لحن و ح های مختلف ، مغایر ، متضاد و ... گفته ام و شنیده ام ، خاموش شده و باز بر افروخته ام ، پرخاش کرده و باز خود دار شده ام ، خشم گرفته ام و لحظاتی بعد احساس کرده ام چشمانم داغ شده اند و دارند گر می گیرند ، مثل وقتی که انسان بخواهد اشک بریزد و نتواند . . . . پ.ن: حال این روزای منو میگه... :(منبع: http://manooookhodam. /

مجریان ستیزی

درخواست حذف اطلاعات

انواع مجریان ستیزی جریان های مقابله با و هادیان امواج ستیزی در جوامع غربی را می توان در گروه های مختلفی به شرح زیر دسته بندی کرد: 1. گروه های صهیونیستی؛ 2. یان صهیونیست (جریان های پروتستان فعال در )؛ 3. جریان های کاتولیک صلیبی؛ 4. جریان های قومی ارتد متضاد با مسلمانان (همانند جریان های تندرو صرب)؛ 5. گروه های نژاد پرست و آشوبگر؛ 6. جریان های ؛ 7. لائیک های مهاجر از کشورهای ی؛ 8. ایدئولوژی های انحرافی و ضد ی (همانند بهائیت، مار یسم و ...)منبع: http://maarefgroup-kau. /

کیهان بررسی می کند ؛ زمین تا آسمان وعده های ت از مطبوعات تا گشایش اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

سرویس - رفتارهای دوگانه و ضد و نقیض ت یازدهم از وعده تا عمل بسیارند، وعده هایی که در زمان انتخابات داده شد و بخش قابل توجهی از آنها نه تنها محقق نشد بلکه گاه شاهد رفتاری متضاد از ت پس از روی کار آمدن بوده ایم. ت یازدهم با وعده هایی روی کار آمد که بسیاری از آنها محقق نشد. مواردی همچون: حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل ک نه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید تنها بخشی از وعده های ت یازدهم بود.منبع: http://kayhaniha. /

مجریان ستیزی

درخواست حذف اطلاعات

انواع مجریان ستیزی جریان های مقابله با و هادیان امواج ستیزی در جوامع غربی را می توان در گروه های مختلفی به شرح زیر دسته بندی کرد: 1. گروه های صهیونیستی؛ 2. یان صهیونیست (جریان های پروتستان فعال در )؛ 3. جریان های کاتولیک صلیبی؛ 4. جریان های قومی ارتد متضاد با مسلمانان (همانند جریان های تندرو صرب)؛ 5. گروه های نژاد پرست و آشوبگر؛ 6. جریان های ؛ 7. لائیک های مهاجر از کشورهای ی؛ 8. ایدئولوژی های انحرافی و ضد ی (همانند بهائیت، مار یسم و ...)منبع: http://maarefgroup-kau. /

واژه آموزی

درخواست حذف اطلاعات

مهم ترین مصالح ساخت هر زبان ، واژه های آن زبان است. ک ن از پایه سوم ابت در هر سال می توانند تا سه هزار واژه را به گنجینه ی واژگان خود بیفزایند. ک ن به هنگام ورود به دبستان، مقدار زیادی واژه که آن ها را از طریق شناخت پدیده های اطراف خود بدست آورده اند، در ذهن خود دارند.آنان برخی از این واژگان را در گفتار روزمره به کار می برند و برخی دیگر را اگر چه به کار نمی برند، ولی مفهوم آن ها را می دانند. در دبستان، ک ن شکل نوشتاری واژه ها را از طریق خواندن، همراه با معنی آن ها به ذهن می سپارند. یکی از راه های واژه آموزی، کشف روابط مفهومی واژگان به صورت های مختلف است. برخی از این راه ها عبارت اند از: هم مفهومی، هم معنایی ، کلمه های متضاد و کلمه های متشابه . منبع: راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستانمنبع: http://vazhhnameh. /

مسابقه یک کتاب بیست سوال

درخواست حذف اطلاعات

در حضور پسر های دبستان مصطفی پایه ی چهارم کتاب افسانه ی روباه حیله گر را روخوانی کردیم در حین روخوانی به عمد متضاد یا هم معنی بعضی کلمات را می گفتیم بچه ها اصل کلمه را می گفتند .سپس در پایان سوالاتی که از متن کتاب مطرح شده را در مسابقه یک کتاب بیست سوال پاسخ می دادند و گروه ها امتیاز می گرفتند منبع: http://khoramshahr-kpfkvn. /

پاییزانه!

درخواست حذف اطلاعات

زند نایاب ترین چیز در دنیاست بیشتر مردم فقط وجود دارند همین اسکار وایلد برای چندمین بار پیاپی هست که میام که این هجمه افکار متفاوت و بعضا متضاد ذهنم رو بریزم رو این سفیدی اما کلمات از دستم در میرن!!! این روزها حالم خدا رو شکر میتونم بگم که خوب هست! اما دلتن دارم! پاییز باشه و من دلتنگ نباشم! اصلا مگر میشه؟ یه حس ضد و نقیضی داره این دلتن نگفتنی! از اون حس هایی که نمیتونی برای ی توصیفش کنی! تلفیقی از حس های متضاد! انگار سعی دارم گاهی خودم هم با خودم تعارف کنم! هی انکار میکنم مبادا تولید بیقراری هایی کند مزمن!!! یکهو به خودم بیام و ببینم سال هاست که بیقرارم... خدا رو شکر بیقراری هام دیگه شکل سابق رو نداره و ظاهرا توان کنترلشون رو یاد گرفتم از زند ! راهش مهم نیست! مهم اینه که بالا ه یه جا از زند یاد می ریم زند رو زیادی جدی گرفتیم! زند شوخی بود اما ما جدی جدی عاشق شدیم! وقتی در تمام روزمر هات

زیبایی دنیای تضاد

درخواست حذف اطلاعات

دوستان نزدیک من از علاقه ام به دیدن و مقایسه ی پدیده های اطرافم از دریچه تضاد اطلاع دارند. ما انسانها برای درک دنیای اطرافمان از ابزارها و امکانات متعدد و متفاوتی بهره می بریم.از انتگرال ها و نمودارها و معادلات فیزیک گرفته تا ابزارهایی که بواسطه ی این علوم،ساخته شده اند که هر کدام ای از این نمایش را برای ما به تصویر بکشند.اما بنظرم از آنجایی که هر کشف تازه نقطه ی اتکایی برای انسان بوده که کنترل و دخل و تصرف بیشتری برای او به ارمغان آورد.در نقطه ای مقابل،پاشنه ی آشیل این دنیا شده تا برای ما مس تر شود و آسیب پذیرتر،شاید یکی از آنها اختلال و دیگری اختلاف میان اقوام و گروه ها و ملل مختلف بوده.لذت این کشف ها و در اختیار داشتن امکانات برای درک بیشتر یا کوتاه بوده یا رنج و عذاب سایرین را به همراه داشته.شاید این چند سطر کمی بی ارتباط با موضوع اصلی که در ذهن دارم شد.برویم سر اصل بحث،زیبایی دنیای تض

ال نینو . و لا نینو چیستند؟

درخواست حذف اطلاعات

پاییز و زمستان خشک در راه است. این خلاصه خبری است که مرکز اقیانوس شناسی در آستانه ورود به نیمه سرد سال منتشر کرده است. بنابراین پیش بینی می شود بعد از وقوع «ال نینو» در سال گذشته و افزایش چشمگیر بارندگی، امسال پدیده «لانینو» سالی کم بارش را به دنبال بیاورد. این موضوع درحالی رخ می دهد که سال آبی جدید در ایران خشک و بی بارش شروع شده است. براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران در نخستین هفته سال آبی ٩٦-٩٥، ٥ حوضه از ٦ حوضه آبریز اصلی کشور بدون بارش گزارش شده اند. هدایت فهمی؛ معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو دراین باره به «شهروند» توضیح می دهد: گرچه لانینو در ی شمالی گزارش شده، اما این پدیده جوی مانند ال نینو سایر نقاط کره زمین را تحت تأثیر قرار می دهد و وزارت نیرو هم برای امسال سال کم بارشی را پیش بینی کرده است. او ادامه می دهد: در پدیده ال نینو با پدیده «ترسالی» مواج

پاییزانه!

درخواست حذف اطلاعات

زندگی نایاب ترین چیز در دنیاست بیشتر مردم فقط وجود دارند همین اسکار وایلد برای چندمین بار پیاپی هست که میام که این هجمه افکار متفاوت و بعضا متضاد ذهنم رو بریزم رو این سفیدی اما کلمات از دستم در میرن!!! این روزها حالم خدا رو شکر میتونم بگم که خوب هست! اما دلتنگی دارم! پاییز باشه و من دلتنگ نباشم! اصلا مگر میشه؟ یه حس ضد و نقیضی داره این دلتنگی نگفتنی! از اون حس هایی که نمیتونی برای ی توصیفش کنی! تلفیقی از حس های متضاد! انگار سعی دارم گاهی خودم هم با خودم تعارف کنم! هی انکار میکنم مبادا تولید بیقراری هایی کند مزمن!!! یکهو به خودم بیام و ببینم سال هاست که بیقرارم... خدا رو شکر بیقراری هام دیگه شکل سابق رو نداره و ظاهرا توان کنترلشون رو یاد گرفتم از زندگی! راهش مهم نیست! مهم اینه که بالا ه یه جا از زندگی یاد میگیریم زندگی رو زیادی جدی گرفتیم! زندگی شوخی بود اما ما جدی جدی عاشق شدیم! وقتی در

نویسندگی، یک کار تعصب زُدا

درخواست حذف اطلاعات

خب امروز اولین روز کار من به عنوان یک نویسنده تازه کار است. صبح زود بیدار شدم و در درایو e لپ تاپ که خالی است ، یک پوشۀ شیک به اسم "writingland" باز . تعداد محتویات این پوشه از صبح تا حالا به 8 آیتم رسیده، و احتمالا تا شب بیشتر هم بشود. * عنوان : توی این فایل word ، عنوان های جذ که به ذهنم می رسد را می نویسم، شاید داستان خوبی حول این هسته ها در آینده شکل بگیرد. لامصب عنوان است که توی ذهنم می آید این روزها. فکر کنم من از آنهایی هستم که دوره های خلاقیتشان شبیه فصل هاست و الان هم احتمالا فصل بهار است برایم. * ایده ها : اینجا می آیم و برایم خودم در حد پاراگراف یا بیشتر یا کمتر، یک ایده ای که برای نوشتن به سرم زده را توضیح می دهم. * دیالوگ : اینجا هر دیالوگی به نظرم می رسد را می نویسم. شاید حول این دیالوگ ها داستانی شکل گرفت یا اینکه اینها بعدا در داستانی به کار آمدند. * صداهای اطراف : اینجا صد

نکات ضروری در انشا

درخواست حذف اطلاعات

مواردی که رعایت آن ها در هر انشایی ضروری است: ü رعایت علایم نگارشی{:.،!؟« »[ ] ( )و...} ü رعایت حاشیه ی مناسب در طرفین وبالا وپایین ورقه ü پرهیز از کلمات محاوره ای مگر در هنگام تعریف داستان آن هم در مواقع ضروری ü رعایت بند و پاراگراف ü رعایت اختصار و پرهیز از زیاده گویی ü نوشتن با خطی خوانا و بدون غلط املایی ü استفاده از ورقه ای تمیز ومرتّب و نوشته ای منظّم ü دقّت و توجّه به ارتباط متن و محتوای انشاء با موضوع آن ü استفاده از عناصر زیبایی سخن مانند: تشبیه ، جان بخشی ، انسان نمایی ، مبالغه کلمات مترادف و متّضاد و.... ü استفاده از تع ر مناسب (آیات ،احادیث اشعار و ضرب المثل ها و...)در ارتباط با موضوع انشاء ü انشاء می تواند مقدمه و نتیجه ری داشته باشد اما وماً نیازی به نوشتن خود این عبارات نیست. ü پرهیز از نوشتن جملات تکراری ü برقراری ارتباط معنایی مناسب بین جمله ها وبندهامنبع: http://adabia

نکات ضروری در انشا

درخواست حذف اطلاعات

مواردی که رعایت آن ها در هر انشایی ضروری است: ü رعایت علایم نگارشی{:.،!؟« »[ ] ( )و...} ü رعایت حاشیه ی مناسب در طرفین وبالا وپایین ورقه ü پرهیز از کلمات محاوره ای مگر در هنگام تعریف داستان آن هم در مواقع ضروری ü رعایت بند و پاراگراف ü رعایت اختصار و پرهیز از زیاده گویی ü نوشتن با خطی خوانا و بدون غلط املایی ü استفاده از ورقه ای تمیز ومرتّب و نوشته ای منظّم ü دقّت و توجّه به ارتباط متن و محتوای انشاء با موضوع آن ü استفاده از عناصر زیبایی سخن مانند: تشبیه ، جان بخشی ، انسان نمایی ، مبالغه کلمات مترادف و متّضاد و.... ü استفاده از تع ر مناسب (آیات ،احادیث اشعار و ضرب المثل ها و...)در ارتباط با موضوع انشاء ü انشاء می تواند مقدمه و نتیجه گیری داشته باشد اما وماً نیازی به نوشتن خود این عبارات نیست. ü پرهیز از نوشتن جملات تکراری ü برقراری ارتباط معنایی مناسب بین جمله ها وبندهامنبع: http://adab