رسانه
رسانه

متن سخنان اتحادیان از مشهددرباره تائب درابرسج :: جستجوسخنان ناب از برکت دعا و رازو نیاز تائب در شبهای

درخواست حذف اطلاعات

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان از خود گذشتی رسیدی (تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب) این سخنان ناب حاصل سی سال بی خو و عشق و علاقه به یزدان پاک و فرشتگان و افراد صالح است حاصل عشق و علاقه شدید تائب به فرهنگ وورزش و فعالیت و فداکاریست حاصل عشق به قرض الحسنه و خیریه و کوشا بودن در این راه است امیدوارم حاصل دعای شب و ورد سحری تائب باعث خشنودی و سعادت و خیر و برکت همه شما عزیزان باشد باعث هرچه بیشتر شدن رحم و غیرت و خج همه ما گردد آمین یا رب العالمین

سوادرایانه ای

درخواست حذف اطلاعات

کدوئی به وزن 80کیلوگرم درابرسج شاهرود توسط آقای سیدجلال حسینی بذراین کدو توسط بستگان ایشان درکشور آلمان ارسال شد امروزه نوع و میزان سواد هم فرق کرده است یکی از مواردی که برای سواد برشمرده اند سواد رایانه ای است که از همه مهمتر می باشد اگر بتوانیم تجربه و مهارت لازم را بدست آوریم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم و در سطح جهانی بدرخشیم پیشرفت و رشد و شکوفائی نصیب و روزی ما می شود و اما بعنوان مثال تائب س رست قرض الحسنه و خیریه صخا در روستای خودش ابرسج توانست از این سواد رایانه ای به نحو احسن استفاده نماید و بهره ببرد تنها ی و اولین ی است که برای شکوفائی کارش یعنی صخا در سطح جهانی به تبلیغ و تشویق و تحریک بزرگان جهان پرداخته است امیدواریم بعد از اینهمه همت و تلاش موفق و سربلند شود این همه مقالات بی شمار می تواند تائب را به سربلندی برساند و با بزرگان جهان ایده اش را به نحو احسن برای روستاها ت

جرقه علم و عرفان صخا درابرسج

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان کمی با دقت نگاه کنیم البته این وظیفه دانشمندان و ثروتمندان است که به صخا بادقت بیشتری نگاه کنند این بیت از شعرهای حافظ باید توسط انسانهای بسیار باسواد و بافرهنگ تفسیر شود باید دقت و مطالعه شود تائب با صخا خداوند را خوشحال کرد دل دریا و قلب شیرش را به جهانیان نمایش داد خداوند از تائب خشنود شد که با صخا توفیق ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه اش داد تا قلبهای مردمان را خشنود کند تائب خداوند را با پندار و گفتار و کردار نیک خشنود ساخت خدا هم به تائب جایزه ویژه داد عاشقان از سازمان ملل جایزه نمی گیرند عاشقان مستقیم از خدا جایزه می گیرند صخا جایزه ویژه خداست صخا با اعتبارات د خودش مشکلات بسیاری از قرض داران را حل کرده است اگر فقط یکی از ابرمیلیاردرها و یا تنها یکی از پولدارها به تائب در صخا توجه می د امروز ابرسج گلستان می شد و همه روستاهای جها

کارخدا لنگ نمی ماند صخا کار خداست

درخواست حذف اطلاعات

قرض الحسنه و خیریه کار خداست لطف و عنایت خداست عشق و علاقه بزرگان و خدادوستان است مورد تائید همه انسانهای روی زمین است دست خداست که در این کار می باشد خشنودی قلب قرض داران و دردمندان را به همراه دارد همه اینها و بسیاری دیگر از این قبیل معجزه ها و کرامتهائی را با خودش دارد که انسان حیران می ماند صخا با همه قرض الحسنه ها فرق دارد چون حاصل زحمتهای یک انسان عارف و عاشق و شاعر و نویسنده است که قرار است خداوند به او پاداش خوبی بدهد همان پاداش را که خداوند به یوسف داد قرار است به تائب ما درابرسج بدهد قرار است خدا عزیزان جهان را در صخا جمع کند قرار است عزیزان و بزرگواران جهان خواب تائب را ببینند چون تائب عزیز و حبیب خداست تائب تنها ی است که از خودش گذشت تا به خدا رسید تائب عمل کرد با قرض الحسنه ریاضت کشید با خیریه آبدیده شد در خدمتگزاری جوروجفاهای زیادی دید که بارها صبرش تمام شد کاسه صبرش لبری

شان عاشقانی همچون تائب با وجود صخا باید حفظ شود

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان تائب س رست صخا سی سال نخو د تا به این مقام والا و ارزشمند رسید باید شان تائب عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار حفظ شود چه انی باید حفظ کنند دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور جهان انسانهای اطراف تائب باید همت و تلاش کنند و شان تائب را حفظ کنند فریاد تائب در قالب قرض الحسنه و خیریه در جهان بلند شدشان تائب با حمایت و همکاری خداپسندانه باید حفظ شود در حفظ شان یک انسان فداکار و ارزشمند و کارآفرین باید همت و تلاش کنیم شان یک فعال و فداکار بالاتر و بیشتر و بهتر از این حرفهاست اگر شان یک فداکار و کارآفرینی همچون تائب حفظ نشود بسیاری از افراد بی بهره می شوند با حفظ شان تائب می شود یک روستا را گلستان کرد می شود همه را بهره مند ساخت شان یک نان رسان و گره گشا و مشکل گشا باید حفظ شود صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تا

جرقه علم و عرفان صخا درابرسج

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان کمی با دقت نگاه کنیم البته این وظیفه دانشمندان و ثروتمندان است که به صخا بادقت بیشتری نگاه کنند این بیت از شعرهای حافظ باید توسط انسانهای بسیار باسواد و بافرهنگ تفسیر شود باید دقت و مطالعه شود تائب با صخا خداوند را خوشحال کرد دل دریا و قلب شیرش را به جهانیان نمایش داد خداوند از تائب خشنود شد که با صخا توفیق ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه اش داد تا قلبهای مردمان را خشنود کند تائب خداوند را با پندار و گفتار و کردار نیک خشنود ساخت خدا هم به تائب جایزه ویژه داد عاشقان از سازمان ملل جایزه نمی گیرند عاشقان مستقیم از خدا جایزه می گیرند صخا جایزه ویژه خداست صخا با اعتبارات د خودش مشکلات بسیاری از قرض داران را حل کرده است اگر فقط یکی از ابرمیلیاردرها و یا تنها یکی از پولدارها به تائب در صخا توجه می د امروز ابرسج گلستان می شد و همه روستاهای جها

عاشق تائب باشیم هزاران عشق نصیب و روزیمان می شود

درخواست حذف اطلاعات

تائب کیست س رست یک کار خیرخواهانه و انساندوستانه بنام صخا خودش هم یک انسان خیرخواه و انساندوست است عاشق تائب بشویم تا هزاران عشق نصیبمان گردد وقتی عاشق تائب که شدیم و از او در صخا حمایت کردیم عاشق علم و عرفان می شویم عاشق قرض الحسنه و خیریه می شویم عاشق انسانهای بسیار خوب می گردیم دشمن مغرضان و مغروران و منفوران می گردیم عاشق شیخ بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن قانی و ابوسعید ابوالخیر می شویم عاشق تورات و انجیل و قرآن می گردیم عاشق اشعار شاعران و سخنان بزرگان می شویم عاشق خیر و خوبیها می گردیم عاشق فعالیت و فداکاری و هوشیاری و بیداری می شویم عاشق همه عاشقان جهان هستم عاشق بهترین انسانهای دنیا عاشق بیل گیتس و بافت هستم این برکت علم و عرفان است این است تائب بستگی به شما دارد که هدیه تائب را چگونه پاسخ بدهید تائب فداکاری را به شما هدیه کرد با فعالیت و فداکاری تائب دل همه مردم دنیا را خش

گلچین سخنان تائب

درخواست حذف اطلاعات

دربین انی به اوج صداقت و ایمان رسیدم که درکی از این مقام نداشتند (تائب) خنده خدا را برمن تلخ و زهر د انی که صاحب دلهای سیاه و چشمهای شور بودند (تائب) چوب مکاران و هوسبازان را خوردم و این یاد یوسف بود که قابل تحملش کرد (تائب) اگر صابر و شاکرم و به دردهایم می خندم دلم به لطف بی انتهای خدا خوش است (تائب) دلم خوش است که غیوری و از رگ گردن به من نزدیکتر (تائب) حواسمان به فداکاران بیشتر باشد (تائب) مظلومان را هرگز متهم نکنیم (تائب) دربین انی فداکار شدم که عاجز از حداقل حمایت و همکاری بودند (تائب) نخواب تا دعایت مستجاب شود و آرزویت برآورده گردد (تائب) یعقوب باشیم برای انی که بوی یوسف می دهند (تائب) از خدا خواستم چراغی روشن کنم اکنون می خواهم نورش را زیاد کند (تائب)

تائب خدا را با صداقت و ایمان خشنود ساخت

درخواست حذف اطلاعات

وقتی در صخا دقت می کنیم می بینیم که این قرض الحسنه از نامش پیداست که هزاران تفسیر و توضیح دارد خدا را در وسط صداقت و ایمان می بینیم که تائب با این دو واژه ارزشمند یاریش می کند صداقت و ایمان که در قالب قرض الحسنه ارائه شده است خداوند از صداقت و ایمان خشنود می شود و تائب تمام سعی و تلاشش را می کند تا بلکه بتواند به نحو احسن خداوند را راضی و خشنود سازد و اگر این فداکاری با همکاری مواجه گردد خشنودی خداوند هزاران برابر خواهد شد و این یک دنیا ارزش خواهد داشت دنیا چه ارزشی دارد که نتوانیم در راه صداقت و ایمان قدم برداریم و در این راه همدیگر را یاری کنیم تائب همه را به سعادت و خوشبختی اجبار می کند و اگر اظهار تنفر می کنیم این گناه تائب نمی باشد گناه همه انی است که در اوج توانائی بی تفاوت هستند و زمینه های تنفر را خیلی راحت بوجود می آورند انی که ضدهمکاری می کنند اوضاع بدتری خواهند داشت چون آش

کوهنوردی امروز تائب به یادحکیم ارد بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و ت

پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند (تائب) تقویت فداکاران به نفع همه مردم جهان است (تائب) ی که در شه سعادت و خوشبختی بندگان خداست و به همه توجه و عنایت دارد فداکاری را به اوج می رساند با قرض الحسنه و خیریه به مردم خدمت می کند صاحب یک ایده برای روستاها می شود چنین شخصی پاداشش فقط حمایت و همکاریست تعریف و تبلیغ و تشویق مزد و پاداش چنین ی خواهد بود چون خداوند در آیات و روایاتش از نیکوکاران تعریف کرده است حمایت و پشتیبانی از آنها را برخود واجب کرده است سرزنش و گلایه و سوء تفاهم را حرام کرده است خداوند خودش را دوستدار نیکوکاران معرفی کرده است پس اجازه ضدهمکاری به فداکاران را ندهیم حمایت و همکاری را برخود واجب کنیم عاشق فداکاران باشیم انی که شب و روز در مطالعه و بررسی هستند تا با پیشرفت و رشد و شکوفائی خداوند را خشنود سازند پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب) حمایت و همکاری از فداکار

بهترین عشق عشق به ان خداست

درخواست حذف اطلاعات

ان واسطه های بسیار خوبی بین ما و خداوند هستند از سخنان خوب و دانشمندانه آنهاست که به خداوند نزدیک می شویم پس هرچه عشق به ان در ما بیشتر باشد به خداوند نزدیک تر می شویم تائب اگر امروز از همه شما عزیزان به خداوند نزدیک تر می باشد از برکت عشق فراوانی است که به ان دارد هرروز و هرشب به یاد ان است و داستانهای آنها را و سخنان آن بزرگواران را تفسیر می کند و چون در کوهنوردی و پیاده روی بهتر و بیشتر از شما قرار دارد پس تفاسیر سخنان را بیشتر مرور می کند عزیزان اگر می خواهید در کارهایتان موفق و پیروز شوید عشق به ان خدا را در خودتان بسیار زیاد کنید انی که در راه سعادت و خوشبختی ما زحمت فراوانی را متحمل شدند و خاطرات بسیار خوبی را برای ما به جا گذاشته اند اگر آنها نبودند چگونه می توانستیم در برابر اینهمه ناملایمتها صبر و شکر جمیل کنیم تا وقتی که به پیروزی و سربلندی برسیم اگر داستان چاه و زندان یوسف

بهترین سخنان بزرگان فقط درصخا

درخواست حذف اطلاعات

کافیست صخا را در اینترنت باز کنیم و سخنان بزرگان فراوانی مشاهده می کنیم که حاصل سی سال بی خو تائب س رست عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار صخا می باشد و حاصل مطالعات فراوان در کشکول شیخ بهائی و حافظ و قرآن و تورات و انجیل است صخا یک سکوی پرش بسیار خوب برای همه نوجوانان و جوانان عزیزی که در اول راه هستند و دوست دارند یک زندگی خوب و مفید و شایسته داشته باشند نکاتی در صخا هست که حاصل تجربیات یک عارف و عاشق است که در اوج نوجوانی و جوانی در مدت چهل روز به مقامی بلند و شایسته رسید و با همت و فداکاری در قرض الحسنه و خیریه با یک مجموعه مجزا شا ار کرد ی که همه نوجوانان و جوانان عزیز را خوشبخت و زرنگ می خواهد و این امکانش در صخا هست با مطالعه و بررسی در صخا هر انسانی به اوج می رسد صخا یک ویژه است که معجزه علم و عرفان است نوجوانانی در اینجا تربیت که با سالها درس و مدرک بالا نمی توانستند به ای

کوهنوردی امروز تائب به یادحکیم ارد بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و ت

تائب خدا را با صداقت و ایمان خشنود ساخت

درخواست حذف اطلاعات

وقتی در صخا دقت می کنیم می بینیم که این قرض الحسنه از نامش پیداست که هزاران تفسیر و توضیح دارد خدا را در وسط صداقت و ایمان می بینیم که تائب با این دو واژه ارزشمند یاریش می کند صداقت و ایمان که در قالب قرض الحسنه ارائه شده است خداوند از صداقت و ایمان خشنود می شود و تائب تمام سعی و تلاشش را می کند تا بلکه بتواند به نحو احسن خداوند را راضی و خشنود سازد و اگر این فداکاری با همکاری مواجه گردد خشنودی خداوند هزاران برابر خواهد شد و این یک دنیا ارزش خواهد داشت دنیا چه ارزشی دارد که نتوانیم در راه صداقت و ایمان قدم برداریم و در این راه همدیگر را یاری کنیم تائب همه را به سعادت و خوشبختی اجبار می کند و اگر اظهار تنفر می کنیم این گناه تائب نمی باشد گناه همه انی است که در اوج توانائی بی تفاوت هستند و زمینه های تنفر را خیلی راحت بوجود می آورند انی که ضدهمکاری می کنند اوضاع بدتری خواهند داشت چون آش

کوهنوردی امروز تائب به یادحکیم ارد بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و ت

مردم عاشق قرض الحسنه هستند همه را شیفته صخا خواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

آنی که فلک با تو درآید به طرب گرآدمیی شیفته گردد چه عجب تا جان بودم بندگیت خواهم کرد خواهی به طلب مرا و خواهی مطلب مردم عاشق قرض الحسنه هستند و تائب س رست قرض الحسنه صخا با وجود سالها ارائه خدمات قرض الحسنه به این مهم پی برده است در هیچ کجا همچون قرض الحسنه مردم اینچنین خوشحال و خشنود نمی شوند قرض الحسنه لطف و عنایت خداست برای همین خوشحالیش هزاران برابر است پس باید همه مردم جهان قدر فداکاریهای تائب و خانواده اش را بدانند و با حمایت و همکاری در تقویت صخا بکوشند تائب با عشق فراوانش به قرض الحسنه همه را عاشق این کار کرده است و در جذب و جلب افراد توانا همت و تلاش بسیاری کرده است مقالات و اشعار بی شمار تائب و کوشش شبانه روزی این س رست کوشا و فعال همه حکایت از خیر و خوبی صخا دارد مردم عاشق قرض الحسنه هستند و من یک قرض الحسنه مجزا به نام صخا را از سال 1372استارت زده ام و عاشقانه و خالصانه با

سعادت و خوشبختی هدیه تائب به همه روستائیان جهان

درخواست حذف اطلاعات

تشکر می کنم از حقتعالی که لطفی اینچنین بی انتها کرد صخا باشد زالطاف خداوند که قلب شیر را برمن عطا کرد (تائب) یک قلب شیر و یک دل دریا پاداش فداکاری من بود که خداوند عطایم کرد شما هم با همکاری و تقویت صخاصاحب این جایزه بزرگ بشوید (تائب) دوای همه دردهای یک روستا صخاست این جایزه یک انسان فعال و فداکار است که به همه روستائیان جهان اهداء نمود(تائب) یک جوانمرد همه را جوانمرد می خواهد(تائب) حاصل سی سال فداکاری من در زمینه فرهنگ و ورزش برنامه ای شد که به مدت چهل روز همه دردهای روحی و جسمی شما راشفا می بخشد(تائب) برنامه ای دارم که هرمعتادی را ظرف چهل روز بدون نیاز به پزشک و هیچ گونه هزینه ای مادرزاد می کند(تائب) با مطالعه و بررسی در زمینه قرض الحسنه و خیریه صخا شاعر و نویسنده ای پرتلاش شدم (تائب) اگر به صحت و سلامتی خانواده های خودتان علاقه دارید در تقویت صخا همت و کوشش نمائید(تائب) از برکت

برسد بدست دلهای دریا و قلبهای شیر

درخواست حذف اطلاعات

از تائب س رست عاشق و فعال و فداکار صخا به دلهای دریا و قلبهای شیر جهان موضوع حمایت و عنایت و همکاری صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان با احترام ابوالفضل ابراهیمی (تائب) اه تائب در صخا فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه نقاط ضعف عدم حمایت و همکاری و ضدهمکاری و معوقات نقاط قوت شروع به نام حقتعالی دعا و آرزوی تائب در صخا از خداوند جذب و جلب تنها یک دانشمند بزرگ و یک ثروتمند مشهور جهت تقویت و پرنور شدن این چراغ عرفانی و و تقویت نقاط قوت و ازبین رفتن نقاط ضعف این نامه حاصل زحمت یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار سحرخیز و کوهنورد است امیدوارم همه در سربلندی و سرافرازی بهترین حبیب خدا توجه و عنایت داشته باشیم که بدون شک سربلندی تائب در صخا دلهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد و

درجه تائب باصخا روزبروز بالاتر می رود

درخواست حذف اطلاعات

از خود گذشتی رسیدی تائب که از سال 1372صخا را افتتاح کرد و چندسالی تجربه می آموخت و دیگران را هم کم کم شریک قرض الحسنه و خیریه می کرد تا همه باهم درراه خداوند و درقالب قرض الحسنه قلبهای بندگان را شاد کنند از خانه و خانواده شروع کرد و با دوستان و اقوام ادامه داد از روستا و بخش و شهر هم گذشته است و قصد دارد با جذب و جلب ابرمیلیاردرهاو پولدارهای جهان با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان جهان با بهترین امکانات در بهترین و عالیترین شرایط روستای خودش ابرسج را گلستان کند و کم کم به همه روستاهای جهان با این ایده قشنگ هر روستا یک تائب با یک صخا برسد درجه تائب طبیعتا نزد خداوند با این ایده و این همه فداکاری بالا شده است که در سطح جهانی صاحب درخشش گردیده است درخشش در جهان به سادگی نیست همت و صداقت و ایمان و فداکاری می خواست که تائب با صخا و ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه و صبر و شکر جمیل و عشق و علا

کارآفرینان کوشا و دلسوز

درخواست حذف اطلاعات

براستی از فداکاران چگونه حمایت کرده ایم با فداکاران چه اندازه همکاری داشته ایم عنایت و توجه ما از این انسانهای عاشق چه میزان بوده است چه اندازه به سخنان بزرگان در مورد کارآفرینان ارزش قائل شده ایم تائب یکی از این کارافرینان است که سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو ده است و با تلاش و همت شبانه روزی به دنبال جذب و جلب نیکوکاران و حمایت کننده های بزرگ بوده است تا بتواند خدمات قرض الحسنه و خیریه به کشاورزان و دامداران و همه عزیزان ارائه بدهد تائب بهترین طرز تفکر را برای حمایت و همکاری با تولیدکننده ها در قالب قرض الحسنه داشته است بهترین ایده را خلق کرده است شاعر و نویسنده بوده است و با اشعار و مقالاتش متفاوت از همه کارآفرینان بوده است اما چه اندازه به این کارآفرین متفاوت توجه شده است با دست خالی و پشتوانه خالی چگونه می تواند پشتیبان خوبی برای دیگران باشد آیا در این جهان به این بزرگی یک نفر پی

احترام و عشق و علاقه تائب به بزرگان جهان

درخواست حذف اطلاعات

تائب درراه رضایت پروردگار آموخته است که به بزرگان جهان احترام بگذارد و برای همه ارزش قائل شود این طرز فکر خوب را در سجده های شکر خودم آموختم یاد گرفتم و به همه زیردستانم سفارش کرده ام که اگر می خواهید خیر و بهره ای ببینید به بزرگان احترام بگذارید حرفها و سخنان جالب را از سراسر جهان وقتی که شنیدم سرمه چشمانم و از دل و جان عمل همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور سخنان بسیار جالب دارند که با مطالعه در زندگی آنها تجربه های زیادی آموختم به هیچ کدام حساسیت نداشتم و همه در نظرم ی ان بودند ما موحد و یکتا پرست هستیم و همه را فرزندان آدم و حوا می شناسیم و همه برادر و خواهر می باشیم پس فرقی نداریم من به سخنان بزرگان عمل و در مجموعه قرض الحسنه صخا به کار گرفتم تا خیر و برکت کارم بشود امیدوارم این احترام و ارزش و عشق و علاقه باعث تحریک و تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان گردد صخا خدمت

خداوند دعاو آرزوهای مارا می شنود (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

دردعا و آرزوهای خوب به سیم آ بزنیم (تائب) خداوند دعا و آرزوهای ما را می شنود (تائب) نتیجه صبر خودت را می بینی رنج هائی که کشیده ای به سرآمده و حالا نوبت بخت و مراد است ت با تو مساعدت کرده پس قدراینهمه عنایت الهی را بدان دراصل آنچه را درگذشته کاشته ای امروز درو می کنی و به نیت خودت خواهی رسید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان شروع به نام حقتعالی خودش باطل کند افکار ای عزیز مصر خدای من به عشق یوسف به تو عزت و قدرت و ثروت داد (تائب) دعا و آرزوهای یعقوب نبی کنج کلبه احزان د رعزیز مصر جواب داد (تائب) قابل توجه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب جهان دعای عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری درگوشه و کنار این جهان مخصوصا در روستاها پشت و پناه شماست (تائب) ای عزیز مصر سالها از حال و احوال خزانه دارلایق و شایسته خودت غافل و بی خبر بودی اما خداوند هوای تو را داشت و نگ

کم بازدیدترین وبلاگ دنیا

درخواست حذف اطلاعات

همیشه سعی و تلاش می کنم از بازدید بالائی برخوردار باشم برای همین شب و روز مطالعه می کنم تا مطالب جالب ارائه بدهم سخنان بزرگان را خوب و متنوع خدمتتان ارائه می دهم اشعار شاعران مختلف از سراسر دنیا مطالب زیبای عرفانی و آیات پروردگار از قرآن و تورات انجیل که از همه کشورهای جهان بازدید داشته باشم تا به اه خداپسندانه خودم برسم من سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو دم تا بتوانم ستاره های جهان را جذب و جلب صخا کنم و با تقویت صخا همه راتقویت نمایم هرچند بازدیدهای من خوب بوده است اما راضی نیستم انتظارات و توقعات من بسیار بالاتر می باشد چون تائب عارف و عاشق است و صخا قرض الحسنه و گره گشا و نان رسان صخا خدمتی همراه با صداقت وایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید باید تبلیغ و تشویق را از صخا زیاد گردانیم تا کم بازدید نباشد

صخا هدیه خدا به پاس عشق و علاقه بسیار

درخواست حذف اطلاعات

با صخا به خداوند بیشتر احتیاج دارم (تائب) صخا میل مرا به ستاره های مشهور جهان زیادتر کرد (تائب) پاداش عشق ارزشمند است گرانبهاست تشکر می کنم از حقتعالی که لطفی اینچنین بی انتها کرد من با دست خالی فقیر و خسته گره گشا و نان رسان و مشکل گشا شدم این معجزه عشق است فقط چهل روز چله گرفتم ای نه دله ای ده دله هرده یله کن صراف وجود باش و خود را چله کن یک صبح به اخلاص بیا در بر ما گرکام تو برنیامد آنگه گله کن صخا معجزه علم و عرفان بود و هست اوج فعالیت و فداکاریست که توانستم با لطف و عنایت خدا وامهای راحت و آسان بدون چک و سفته بدون کارمزد با مبالغ بسیار قابل توجه به ابرسجیان تا پنجاه ملیون تومان پرداخت کنم چون اعتبار روستائیان زیاد است مخصوصا ابرسجیان که انسانهائی بسیار لایق و شایسته و خوب و متشکر و مرا همیشه و در همه جا سربلند و سرافراز د و من هم خودم و خانواده و دوستان و اعتبار و آبرویم را از آنه

صخا و یک دنیا حرف و حدیث

درخواست حذف اطلاعات

صخا یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه است که بدست یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار افتتاح شده است (تائب) انی که با صخا حمایت و همکاری داشتند بدون شک دستهای غیب خدا بودند که من خالصانه آنها را می بوسم (تائب) صخا با دست خالی و فقط با دو تا هزارتومانی در سال 1372توسط یک مرد و زن فداکار تشکیل شد(تائب) معجزات و کرامات صخا یکی دو تا نیست باید از نزدیک مشاهده کرد(تائب) صخا با حمایت دانشمندان و ثروتمندان می تواند دریک چشم به هم زدن روستایم را گلستان کند (تائب) صخا به رفاه و آسایش سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم می شد(تائب) صخا مزد سخاوت های تائب صخا محصول زحمت های تائب صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید انی که در راه صخا متحمل رنج و زحمت هائی شده اند اجرشان با خداست (تائب) پرنور یک چراغ عرف

پایان انتظار

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان از خود می گذری به خدا می پیوندی همت و تلاش می کنی فعالیت و فداکاری را به اوج می رسانی در راه صداقت و ایمان شب و روز نمی شناسی و همه راهها را می روی تا اینکه به هدف نهائی برسی هر هدفی دارد و اما هدف تائب از این همه رنج و زحمت و صبر و شکر جمیل چیست گلستان روستایش ابرسج تقویت صخا جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان ابرسجی و به همین منظور جذب و جلب افراد توانا از سراسر جهان توجه و عنایت همه فداکاران و عاشقان جهان همه اینها را به خاطر خشنودی خداوند متحمل می شود و به جان می د تا بلکه بتواند در نهایت لبخند برلبها بنشاند داستان یوسف را روزی سه چهار بار می خواهد مخصوصا آن زمانی که نامش پایان انتظار گذاشته شده است زمانی که وعده خداوند عملی شد و امتحان تمام شد و این یوسف بود که امتحانش را با سربلندی و سرافرازی داد بدون هیچ شکوه و گلایه ای فقط بنام و

تلخ لبخند خدا عواقب بدی دارد

درخواست حذف اطلاعات

ی که مظلومانه و خداپسندانه فعالیت و فداکاری می کندو در نوع خودش بهترین است خداوند صددرصد به او لبخند می زند وقتی نسبت به او بخل و کینه روا می داریم حقوقش را پایمال می کنیم جایش را می گیریم به او تهمت می زنیم و غیبتش را می کنیم در چاه و زندانش می اندازیم آیا متوجه نمی شویم که اینها لبخند خدا را تلخ و زهر می کند یا اینکه خودمان را به آن راه می زنیم ی که در اوج فعالیت و فداکاری از ما حمایت و همکاری می خواهد و سالها ماس و خواهش می کند آنهم در قالب قرض الحسنه و خیریه که نه تنها ضرری ندارد بلکه سراسر استفاده است رفع بلا ها و مصیبت هاست و ما با ضدهمکاری و عدم حمایت و همکاری جوابش را می دهیم آیا لبخند خدا تلخ و زهر نمی شود ی که برمرغ بریان موسی ناسپاسی می کند لبخند خدا را تلخ و زهر کرده است ی که قدر و ارزش بهترین انسان را در اوج به خداوند نمی داند طبیعتا لبخند خدا را تلخ کرده است انی که با به

چگونه مورد توجه و سرچ قرار بگیریم

درخواست حذف اطلاعات

شهرت و محبوبیت کمک زیادی به انسان می کند و طبیعتا مورد توجه و عنایت قرار می گیرد اما انسانهائی همچون تائب با وجود صخا این کار نان رسان و مشکل گشا چگونه مورد توجه قرار بگیرند و چگونه از سوی افراد توانا و دانشمند و البته نیکوکار مورد توجه و سرچ قرار بگیرند هرچند کار سختی است اما امثال تائب راهش را بلد هستند امثال تائب خیلی زود عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار می شوند تا به شهرت و محبوبیت برسند تا از این دوستی و صلح و صفا و محبوبیت به نفع صخا که یک قرض الحسنه و خیریه خوب است بی نهایت استفاده برسانند پس همه باید به این همه ذوق و شوق اینهمه فداکاری احترام بگذاریم و هر در حد توان و حتی بالاتر از توانش بکوشد مطالب متنوع صخا که طی سالها بی خو مخصوصا زمستانها که شبهای درازش برای نویسندگی و شعر گفتن و مطالعه عالیست باعث جلب توجه و عنایت بیشتر خواهد شد و کمتر ی همچون تائب در صخا اینگونه مشتا

دردمندان که بیشتر افراد جامعه را تشکیل می دهند

درخواست حذف اطلاعات

ما در مکانی که زندگی می کنیم پر از افرادی هست که دچار گرفتاریهائی هستند که به راحتی آب خوردن حل شدنیست فقط یک جوانمردمثل تائب می خواهد و یک مجموعه ای همچون صخا که عاشقانه و خالصانه در شه گره گشائی و مشکل گشائی باشد اکنون که تائب در این روستا خودش را نشان داده است و چراغی روشن کرده است باید مورد توجه و عنایت و حمایت دانشمندان وثروتمندان قرار بگیرید تا تقویت گردد و با امکانات و شرایط خوب به حل مشکلات و نقاط ضعف بپردازد اگر اهل فعالیت و فداکاری نیستید و نمی خواهید هم باشید لااقل اهل حمایت و همکاری باشید و افراد توانا را تشویق به حمایت و همکاری کنید و من با سالها سابقه در قرض الحسنه عده زیادی را هم می بینم که اهل حمایت و همکاری نیستند و نمی خواهند باشند وگرنه ماس ها و خواهش های تائب یک سرسوزن برانها اثر داشت و اما عده ای هم که خطرناک هستند و برای این مجموعه ها و برای تائب سم مهلکی می باشند

صخا و یک دنیا حرف و حدیث

درخواست حذف اطلاعات

صخا یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه است که بدست یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار افتتاح شده است (تائب) انی که با صخا حمایت و همکاری داشتند بدون شک دستهای غیب خدا بودند که من خالصانه آنها را می بوسم (تائب) صخا با دست خالی و فقط با دو تا هزارتومانی در سال 1372توسط یک مرد و زن فداکار تشکیل شد(تائب) معجزات و کرامات صخا یکی دو تا نیست باید از نزدیک مشاهده کرد(تائب) صخا با حمایت دانشمندان و ثروتمندان می تواند دریک چشم به هم زدن روستایم را گلستان کند (تائب) صخا به رفاه و آسایش سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم می شد(تائب) صخا مزد سخاوت های تائب صخا محصول زحمت های تائب صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید انی که در راه صخا متحمل رنج و زحمت هائی شده اند اجرشان با خداست (تائب) پرنور یک چراغ عرف

صخا بیشتر و بهتر از همه دنیا به یاد خداست

درخواست حذف اطلاعات

صخا اوج علم و عرفان است اوج فداکاریست پس طبیعی است که بهتر و بیشتر از همه با خدا رفیق و مونس باشد س رست این قرض الحسنه و خیریه عرفانی و یک عاشق و یک عارف است پس طبیعی است که بیشتر و بهتر از همه به یاد خدا باشد چون کتابهای آسمانی را از همه شما بیشتر و بهتر می خواند مطالعه و بررسی می کند از همه دنیا بیشتر بی خو می کشد و همه وقتش صرف تفکر در خداوند می باشد و برای تقویت قرض الحسنه صخا به آب و آتش می زند و شب و روز همت و تلاش می کند پس طبیعتا از همه بهتر و بیشتر عاشق یزدان است خداوند را متفاوت از همه بندگان با نامهای مختلف شبانه روز صدا می زند دعا می کند و آرزوهای پرخیر و برکتی دارد تائب از همه بهتر و بیشتر به خداوند نزدیک است چون از همه بهتر و بیشتر عاشق و شیدای خداست تائب در اوج جوانی همه دارو ندارش را وقف راه خدا کرد صرف و هزینه دوستی با خدا کرد تائب جوانی و سلامتی اش را در راه خدا داد

خیلی چیزها را از تائب درصخا یادبگیریم

درخواست حذف اطلاعات

وقتی که انسان با هزاران زحمت به مقامهای والائی رسید یعنی اینکه توفیق رسیدن به مقامهای بلندی را داشته است باید خیلی چیزها را از او یاد بگیریم تائب س رست قرض الحسنه صخا سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو د تا بتواند با همت و تلاش به خداوند نزدیک تر شود تائب سحرهای باشکوه رااز دست نداد تا بتواند بیشتر درک کند و بیشتر بخواند و بنویسد و بگوید برای همین هم عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار شد که خیلی چیزها را می شود از نزدیک شدن به او یاد گرفت و طبیعتا آموخت حرفهای قشنگی که از بزرگان جهان گلچین کرده است تجربه های خوب و ارزنده ای که در راه همت و کوشش در قرض الحسنه و خیریه بدست آورده است خیلی چیزهای زیادی را می شود از تائب آموخت که همه می تواند از برکت آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران جهان و سخنان بزرگان دنیاست تائب با نزدیک شدن به بزرگان جهان به مشهوران و محبوبان جهان چیزهای خوبی بدست آ

اول دیدم برای همین توقع دیده شدن دارم

درخواست حذف اطلاعات

سالهاست که یک هنر ارزشمند خداوند به من از برکت اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات پروردگار داده است خدا را شکر می کنم که بواسطه سحرخیزی و کوهنوردی خداوند از همه بیشتر و بهتر به من فرصت داده است تا همه دانشمندان و ثروتمندان مشهور جهان را ببینم با مطالعه و بررسی در احوال همه ستاره های معروف جهان همه چیز را از آن عزیزان دیدم و فهمیدم و عاشق آنها شدم برای اینکه درتقویت صخا این ارتباطات کمکم کند و سالهاست این کار را می کنم مخصوصا در داستان زندگی ابرمیلیاردرها و پولدارها که برایم بسیار جذاب و جالب است و برای تقویت صخا و ارائه خدمات راحت و آسان در قالب قرض الحسنه بهترین راهها را انتخاب کرده ام چون با جذب و جلب انسانهای توانا و دانشمند زودتر به نتیجه های مطلوب می رسم برای همین پس از سالها همت و تلاش و زحمت و بی خو توقع دارم داستان تائب در صخا به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسد و آنها مرا ببینن

سخنان زیبا می شوند وقتی بوی فداکاری بدهند

درخواست حذف اطلاعات

سخنان بزرگان تاثیر فراوانی در بهبود بیماریهای روحی و روانی دارند بزرگانی که محبوب و خوش زبان هستند مخصوصا سخنان بزرگانی که سالها عمرشان را در مطالعه و بررسی احوال دانشمندان و کارآفرینان مشهور جهان نموده اند و خودشان کارآفرین هستند و در قالب کارهای انساندوستانه فعالیت و فداکاری می کنند تائب س رست صخا بعد از یک عمر فعالیت در احوال دانشمندان بزرگ جهان و مطالعات و بررسیهای فراوان در سردی و گرمی چشیدن آن عزیزان بهره های فراوانی برد و با یک مجموعه خیرخواهانه و انساندوستانه مجزا به خدمتگزاری مشغول شد تاثیراتی که یک عمل انساندوستانه برسخنان انسان می گذارد بسیار بالاست فداکاری و فعالیت در قرض الحسنه و خیریه که گره گشا و نان رسان و مشکل گشاست بوی خوشی به اشعار و مقالات انسان می دهد و کیفیت سخنان را بیشتر و بیشتر می نماید برای همین من علاقه دارم به سخنان کارآفرینان بزرگ جهان و لذت بیشتری می برم

با تائب در صخا خوب برخورد نشد

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ حضرت یوسف در اوج صداقت و ایمان در اوج فعالیت و فداکاری برخورد خوبی ندید و این راه و رسم روزگار است تائب هم با صخا بهترین خدمات را ارائه نمود بهترین نوع صداقت و ایمان را به همه نشان داد اما برخورد مناسب و خوبی که در خوروشانش بود را ندید انتظار و توقعی را که داشت ندید توقع حمایت و همکاری داشت چون فداکاریش بسیار بالا بود برخورد ضعیف و بد با فداکاران شرم آور است پشیمانی دارد حسرت دارد از آنجا که تائب انتظارات و توقعات بسیار خوبی داشت اما برآورده نشد لذا با صخا در جهان فریاد زد تا همه انی را که قدرنیکوکاران و فداکاران را می دانند به سمت و سوی صخا جذب و جلب نماید صخا همه را بهره مند م

ورزش سخت روح را قوی تر می کند

درخواست حذف اطلاعات

من روزگذشته برای اولین بار در کوهنوردیهای خودم نزدیک سی کیلومتر راه رفتم هرچند کفشهایم مناسب این همه راه نبود هرچند خسته و کوفته شدم اما ب که خو دم و صبح بیدار شدم روح و روان خودم را قوی تر می بینم بطوری که انگار کالری زیادی را به روح و روان انسان تزریق می کند یکدفعه دو برابر تا سه برابر روح و روان خودم را قوی تر می بینم من حافظ و قرآن و تورات و انجیل زیاد خوانده ام هرسه روز یک ختم حافظ و قرآن هم داشتم با اینهمه قدرتی که کوهنوردی به روح و روانم داد خیلی زیادتر می باشد برای همین توصیه می کنم برای لذت بردن از آیات و روایات و اشعار شاعران و سخنان بزرگان حتما کوهنوردی داشته باشید هیچ مثل تائب در صخا عاشق بزرگان جهان نیست این هم از برکت کوهنوردی است پس حواسمان به تائب بیشتر باشد هیچ مثل رضا سلیمانی راد از تائب در این سالها حمایت و همکاری نکرد چون کوهنورد است ورزشکار است پس قدر کوهنوردی و ورزش

زبانهای تلخ لال می شوند

درخواست حذف اطلاعات

زبانهای تلخ عاقبت لال می شوند (تائب) ی که اهل اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات پروردگار نباشد و صحبت و سخنش در این موارد نباشد طبیعتا زبانش تلخ است و اهل غیبت و تهمت و گلایه و سرزنش و متهم دیگران می شود چون دست خودش نیست اهل دل نیست و همه اینها کینه و دشمنی و کدورت و سختی و محنت ببار می آورد و زندگی تلخ می گردد زبانهای تلخ زندگی را هم تلخ می کنند (تائب) وقتی به حق بودی مغرضان و مغروران و منفوران تاب دیدنت را نخواهند داشت (تائب) هرچه از مغرضان و مغروران و منفوران دورتر بشوی به خدا نزدیک تر خواهی شد آنقدر نزدیک که نگو و نپرس و این اوج لذت و عزت است و در جهان با سخنان خوب و شایسته مطرح می شوی مثل یک شمع که پروانه ها از سراسر دنیا به دورت می گردند و این مهم است شمع باش کم کم پروانه ها از سراسر دنیا جذب و جلب تو می شوند (تائب) صخا همان شمعیست که روشن شد تا همه پروانه ها را از سراسر دن

تائب برای شماست شما هم برای تائب باشید

درخواست حذف اطلاعات

تائب س رست عارف و عاشق صخا برای شما هدیه های باارزشی را از دل علم و عرفان بیرون آورد و خدمتتان عرضه کرد شما می توانید حاصل زحمت سالهای زیاد تائب را در کارهائی گلچین ببینید و استفاده کنید و لذت ببرید صخا یک هدیه ارزشمند از تائب برای همه مردم بود چون احترام مردم در نظر گرفته شد و یک مجموعه قرض الحسنه ارائه گردید باید در نظر داشته باشیم وقتی یک نفر در راه قدم برمی دارد به خداوند توهین می کند به همه بندگان خدا توهین می کند و برع ی هم در راه خداوند قدم برمی دارد و آنهم قدمی متفاوت و متمایز همچون صخا خدا را در نظر گرفته است مردم جهان را در نظر گرفته است احترام همه را نگه داشته است برای رضای خدا و همه بندگان خدا قدم خیر برداشته است برای انسانیت و شعور و شرافت ارزش قائل شده است تائب برای خداوند و برای همه جهان احترام و ارزش زیادی قائل شده است که شاعر و نویسنده و عار ف وعاشق و فداکار شده است این

ببینید خدا با من چه کرده است

درخواست حذف اطلاعات

من صاحب و مالک یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه مجزا و خوش نام هستم که برای قرض داران و دردمندان توانسته ام چراغی روشن کنم و تنوری گرم نمایم و در این راه همه دارو ندارم را وقف صخا کرده ام و خانواده ام را هم وقف صخا کرده ام من عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکارم خوب نگاه کنید دقت کنید که خداوند با من چه کرده است صدائی به من داده است بنام صخا که اکنون می توانم در جهان فریاد بزنم بخیلان هرچه د واگذارشان به خدا مغرضان و مغروران و منفوران هرچه در حق من و خانواده و دوستان و اقوامم کرده اند واگذارشان به خداوند فقط خوب نگاه کنید و دقت کنید در عوض خداوند با من چه کرده است امروز از برکت صبر و شکر جمیل برجفای حسودان فریادم را در جهان بلند کرده ام اشعار و مقالاتم در جهان دست بدست می شوند و نام تائب را با افتخار همه دانشمندان و ثروتمندان جهان برزبان می آورند خوب نگاه کنید ببینید که خداوند با نیکوکار