رسانه
رسانه

متن سخنان اتحادیان از مشهددرباره تائب درابرسج :: جستجوسخنان ناب از برکت دعا و رازو نیاز تائب در شبهای

درخواست حذف اطلاعات

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان از خود گذشتی رسیدی (تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب) این سخنان ناب حاصل سی سال بی خو و عشق و علاقه به یزدان پاک و فرشتگان و افراد صالح است حاصل عشق و علاقه شدید تائب به فرهنگ وورزش و فعالیت و فداکاریست حاصل عشق به قرض الحسنه و خیریه و کوشا بودن در این راه است امیدوارم حاصل دعای شب و ورد سحری تائب باعث خشنودی و سعادت و خیر و برکت همه شما عزیزان باشد باعث هرچه بیشتر شدن رحم و غیرت و خج همه ما گردد آمین یا رب العالمین

سوادرایانه ای

درخواست حذف اطلاعات

کدوئی به وزن 80کیلوگرم درابرسج شاهرود توسط آقای سیدجلال حسینی بذراین کدو توسط بستگان ایشان درکشور آلمان ارسال شد امروزه نوع و میزان سواد هم فرق کرده است یکی از مواردی که برای سواد برشمرده اند سواد رایانه ای است که از همه مهمتر می باشد اگر بتوانیم تجربه و مهارت لازم را بدست آوریم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم و در سطح جهانی بدرخشیم پیشرفت و رشد و شکوفائی نصیب و روزی ما می شود و اما بعنوان مثال تائب س رست قرض الحسنه و خیریه صخا در روستای خودش ابرسج توانست از این سواد رایانه ای به نحو احسن استفاده نماید و بهره ببرد تنها ی و اولین ی است که برای شکوفائی کارش یعنی صخا در سطح جهانی به تبلیغ و تشویق و تحریک بزرگان جهان پرداخته است امیدواریم بعد از اینهمه همت و تلاش موفق و سربلند شود این همه مقالات بی شمار می تواند تائب را به سربلندی برساند و با بزرگان جهان ایده اش را به نحو احسن برای روستاها ت

جرقه علم و عرفان صخا درابرسج

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان کمی با دقت نگاه کنیم البته این وظیفه دانشمندان و ثروتمندان است که به صخا بادقت بیشتری نگاه کنند این بیت از شعرهای حافظ باید توسط انسانهای بسیار باسواد و بافرهنگ تفسیر شود باید دقت و مطالعه شود تائب با صخا خداوند را خوشحال کرد دل دریا و قلب شیرش را به جهانیان نمایش داد خداوند از تائب خشنود شد که با صخا توفیق ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه اش داد تا قلبهای مردمان را خشنود کند تائب خداوند را با پندار و گفتار و کردار نیک خشنود ساخت خدا هم به تائب جایزه ویژه داد عاشقان از سازمان ملل جایزه نمی گیرند عاشقان مستقیم از خدا جایزه می گیرند صخا جایزه ویژه خداست صخا با اعتبارات د خودش مشکلات بسیاری از قرض داران را حل کرده است اگر فقط یکی از ابرمیلیاردرها و یا تنها یکی از پولدارها به تائب در صخا توجه می د امروز ابرسج گلستان می شد و همه روستاهای جها

صخا و یک دنیا حرف و حدیث

درخواست حذف اطلاعات

صخا یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه است که بدست یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار افتتاح شده است (تائب) انی که با صخا حمایت و همکاری داشتند بدون شک دستهای غیب خدا بودند که من خالصانه آنها را می بوسم (تائب) صخا با دست خالی و فقط با دو تا هزارتومانی در سال 1372توسط یک مرد و زن فداکار تشکیل شد(تائب) معجزات و کرامات صخا یکی دو تا نیست باید از نزدیک مشاهده کرد(تائب) صخا با حمایت دانشمندان و ثروتمندان می تواند دریک چشم به هم زدن روستایم را گلستان کند (تائب) صخا به رفاه و آسایش سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم می شد(تائب) صخا مزد سخاوت های تائب صخا محصول زحمت های تائب صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید

کارخدا لنگ نمی ماند صخا کار خداست

درخواست حذف اطلاعات

قرض الحسنه و خیریه کار خداست لطف و عنایت خداست عشق و علاقه بزرگان و خدادوستان است مورد تائید همه انسانهای روی زمین است دست خداست که در این کار می باشد خشنودی قلب قرض داران و دردمندان را به همراه دارد همه اینها و بسیاری دیگر از این قبیل معجزه ها و کرامتهائی را با خودش دارد که انسان حیران می ماند صخا با همه قرض الحسنه ها فرق دارد چون حاصل زحمتهای یک انسان عارف و عاشق و شاعر و نویسنده است که قرار است خداوند به او پاداش خوبی بدهد همان پاداش را که خداوند به یوسف داد قرار است به تائب ما درابرسج بدهد قرار است خدا عزیزان جهان را در صخا جمع کند قرار است عزیزان و بزرگواران جهان خواب تائب را ببینند چون تائب عزیز و حبیب خداست تائب تنها ی است که از خودش گذشت تا به خدا رسید تائب عمل کرد با قرض الحسنه ریاضت کشید با خیریه آبدیده شد در خدمتگزاری جوروجفاهای زیادی دید که بارها صبرش تمام شد کاسه صبرش لبری

گلچین سخنان تائب

درخواست حذف اطلاعات

دربین انی به اوج صداقت و ایمان رسیدم که درکی از این مقام نداشتند (تائب) خنده خدا را برمن تلخ و زهر د انی که صاحب دلهای سیاه و چشمهای شور بودند (تائب) چوب مکاران و هوسبازان را خوردم و این یاد یوسف بود که قابل تحملش کرد (تائب) اگر صابر و شاکرم و به دردهایم می خندم دلم به لطف بی انتهای خدا خوش است (تائب) دلم خوش است که غیوری و از رگ گردن به من نزدیکتر (تائب) حواسمان به فداکاران بیشتر باشد (تائب) مظلومان را هرگز متهم نکنیم (تائب) نخواب تا دعایت مستجاب شود و آرزویت برآورده گردد (تائب) یعقوب باشیم برای انی که بوی یوسف می دهند (تائب) از خدا خواستم چراغی روشن کنم اکنون می خواهم نورش را زیاد کند (تائب)

شان عاشقانی همچون تائب با وجود صخا باید حفظ شود

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان تائب س رست صخا سی سال نخو د تا به این مقام والا و ارزشمند رسید باید شان تائب عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار حفظ شود چه انی باید حفظ کنند دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور جهان انسانهای اطراف تائب باید همت و تلاش کنند و شان تائب را حفظ کنند فریاد تائب در قالب قرض الحسنه و خیریه در جهان بلند شدشان تائب با حمایت و همکاری خداپسندانه باید حفظ شود در حفظ شان یک انسان فداکار و ارزشمند و کارآفرین باید همت و تلاش کنیم شان یک فعال و فداکار بالاتر و بیشتر و بهتر از این حرفهاست اگر شان یک فداکار و کارآفرینی همچون تائب حفظ نشود بسیاری از افراد بی بهره می شوند با حفظ شان تائب می شود یک روستا را گلستان کرد می شود همه را بهره مند ساخت شان یک نان رسان و گره گشا و مشکل گشا باید حفظ شود صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تا

جرقه علم و عرفان صخا درابرسج

درخواست حذف اطلاعات

صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان کمی با دقت نگاه کنیم البته این وظیفه دانشمندان و ثروتمندان است که به صخا بادقت بیشتری نگاه کنند این بیت از شعرهای حافظ باید توسط انسانهای بسیار باسواد و بافرهنگ تفسیر شود باید دقت و مطالعه شود تائب با صخا خداوند را خوشحال کرد دل دریا و قلب شیرش را به جهانیان نمایش داد خداوند از تائب خشنود شد که با صخا توفیق ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه اش داد تا قلبهای مردمان را خشنود کند تائب خداوند را با پندار و گفتار و کردار نیک خشنود ساخت خدا هم به تائب جایزه ویژه داد عاشقان از سازمان ملل جایزه نمی گیرند عاشقان مستقیم از خدا جایزه می گیرند صخا جایزه ویژه خداست صخا با اعتبارات د خودش مشکلات بسیاری از قرض داران را حل کرده است اگر فقط یکی از ابرمیلیاردرها و یا تنها یکی از پولدارها به تائب در صخا توجه می د امروز ابرسج گلستان می شد و همه روستاهای جها

عاشق تائب باشیم هزاران عشق نصیب و روزیمان می شود

درخواست حذف اطلاعات

تائب کیست س رست یک کار خیرخواهانه و انساندوستانه بنام صخا خودش هم یک انسان خیرخواه و انساندوست است عاشق تائب بشویم تا هزاران عشق نصیبمان گردد وقتی عاشق تائب که شدیم و از او در صخا حمایت کردیم عاشق علم و عرفان می شویم عاشق قرض الحسنه و خیریه می شویم عاشق انسانهای بسیار خوب می گردیم دشمن مغرضان و مغروران و منفوران می گردیم عاشق شیخ بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن قانی و ابوسعید ابوالخیر می شویم عاشق تورات و انجیل و قرآن می گردیم عاشق اشعار شاعران و سخنان بزرگان می شویم عاشق خیر و خوبیها می گردیم عاشق فعالیت و فداکاری و هوشیاری و بیداری می شویم عاشق همه عاشقان جهان هستم عاشق بهترین انسانهای دنیا عاشق بیل گیتس و بافت هستم این برکت علم و عرفان است این است تائب بستگی به شما دارد که هدیه تائب را چگونه پاسخ بدهید تائب فداکاری را به شما هدیه کرد با فعالیت و فداکاری تائب دل همه مردم دنیا را خش

حافظ دیوانه فالم را گرفت

درخواست حذف اطلاعات

حافظ دیوانه فالم را گرفت یک غزل آمد که حالم را گرفت ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم تا درخت دوستی برکی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم تقاضای خویش را بلند بگو تا شاید ی حرفهایت را بشنود یا اینکه شکار به دام تو بیفتد یعنی اینکه به مقصد برسی این فال را هم به امید این باز کرده ای که ت و شام نصیبت شود پس آنروز بسیار نزدیک است و تو به بلندترین جای خوشبختی و مقام دست پیدا می کنی امیدوار و مشتاق به نگاه خداوند هستم همان خدائی که صخا را به من داد بعد از یک دنیا صداقت و ایمان و فداکاری صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم (تائب) داستان صخا را به گوش جوانمردان عالم برسانیم (تائب) داستان صخا را بگوش ابرمیلیاردرها و پولدارها برسانیم (تائب) داستان صخا را به برادران اهل تسنن برسانیم (تائب) داستان صخا را به

یک دنیا حرفهای موثر و مفید

درخواست حذف اطلاعات

برای بهترین ها بهترین باشیم (تائب) همه دانشمندان و ثروتمندان محبوب جهان را به صخا برای مشاهده یک دنیا صداقت و ایمان دعوت می کنم (تائب) همه عاشقان جهان را برای دیدن خدا به صخا دعوت ی کنم (تائب) درد دلهائی دارم که باید دانشمندان و ثروتمندان بزرگ جهان بشنوند فقط ستاره های محبوب دنیا (تائب) فداکاران نباید با یک دنیا صداقت و ایمان در غربت و تنهائی فعالیت کنند (تائب) ی که با یک فداکار همکاری نمی کند در اصل با خدا ضدهمکاری می کند (تائب) یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار صخا را افتتاح کرد(تائب) از همه انی که سالی صدهزارتومان و حداقل یک دعای خشک و خالی را از صخا دریغ ورزیدند به خدا پناه می برم (تائب) صخا وامهای بدون کارمزد و بدون چک و سفته داد چگونه به خودمان اجازه ضدهمکاری به چنین مجموعه ای می دهیم (تائب)

متن سخنان اتحادیان از مشهددرباره تائب درابرسج

درخواست حذف اطلاعات

جناب اتحاديان مدیر کل بازنشسته آموزش و پرورش مشهد از باسوادان و بافرهنگهای بزرگواری که حاصل دعا و آرزوهای تائب بود و هست به همراه گرامی فیض بخش که دوست همکار ایشان می باشد مهمان ما در ابرسج بود و از مناظر زیبای این روستا دیدن فرمودند و از نزدیک داستان فعالیت و فداکاری مرا با صخا دیدند و شنیدند و دقایقی را در این باره صحبتهای شیرینی داشتند که به سمع و نظرتان می رسانم و این ضبط شد و در روستا پخش گردید ببینید شما باید شرح زندگی یک آقای زحمتکشی مثل ابوالفضل ابراهیمی را که عمرش رو و خانواده اش را و شا را نشاط زندگیش را فدای آبادی این روستا کرده اینرو رو مه ای کنید رسانه ای کنید بفرستید به شصت رو مه کشور تا این رو مه ها که دارای نویسندگان برجسته تحلیلگران برجسته جامعه شناسان برجسته و مردم دوستان برجسته دارن بیان اینجا با این آقا ابوالفضل ابراهیمی مصاحبه کنند و بگویند آقا چی باعث شد که تو زندگیت

گلچین سخنان تائب

درخواست حذف اطلاعات

دربین انی به اوج صداقت و ایمان رسیدم که درکی از این مقام نداشتند (تائب) خنده خدا را برمن تلخ و زهر د انی که صاحب دلهای سیاه و چشمهای شور بودند (تائب) چوب مکاران و هوسبازان را خوردم و این یاد یوسف بود که قابل تحملش کرد (تائب) اگر صابر و شاکرم و به دردهایم می خندم دلم به لطف بی انتهای خدا خوش است (تائب) دلم خوش است که غیوری و از رگ گردن به من نزدیکتر (تائب) حواسمان به فداکاران بیشتر باشد (تائب) مظلومان را هرگز متهم نکنیم (تائب) دربین انی فداکار شدم که عاجز از حداقل حمایت و همکاری بودند (تائب) نخواب تا دعایت مستجاب شود و آرزویت برآورده گردد (تائب) یعقوب باشیم برای انی که بوی یوسف می دهند (تائب) از خدا خواستم چراغی روشن کنم اکنون می خواهم نورش را زیاد کند (تائب)

چه کنم دعایم مستجاب شود

درخواست حذف اطلاعات

لبخند خدا را تلخ نکنیم دعایمان مستجاب خواهد شد (تائب) شب است و روایات زیادی داریم که در چنین شبی دعا مستجاب می شود پس زمینه های اجابت دعا را فراهم کنیم تائب س رست صخا همیشه شبهای در کوههای ابرسج اول برای تقویت صخا از ته دل دعا می کند چون تقویت صخا تقویت دردمندان و قرض داران است من وظیفه ام فعالیت و فداکاری و همت و تبلیغ و کوشش است و بعد از آن دعا می کنم تا خداوند اجابت کند تا بتوانم با جذب و جلب ستاره های مشهور دنیا صخا را تقویت کنم با جذب و جلب ابرمیلیاردرها و پولدارها صخا را تقویت نمایم تا بتوانم با خوشحالی هرچه بیشتر قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد و سند کنم اینجا در ابرسج یک قلب بسیار مهربان که از اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات پروردگار از همه مهربانتر شده است می طپد بوی بهشت می دهد بوی خیر و برکت و امیدواری می دهد تا دلها را شاد کند تا خداوند را با سماجت راضی و خشن

چه کنم دعایم مستجاب شود

درخواست حذف اطلاعات

شب است و روایات زیادی داریم که در چنین شبی دعا مستجاب می شود پس زمینه های اجابت دعا را فراهم کنیم تائب س رست صخا همیشه شبهای در کوههای ابرسج اول برای تقویت صخا از ته دل دعا می کند چون تقویت صخا تقویت دردمندان و قرض داران است من وظیفه ام فعالیت و فداکاری و همت و تبلیغ و کوشش است و بعد از آن دعا می کنم تا خداوند اجابت کند تا بتوانم با جذب و جلب ستاره های مشهور دنیا صخا را تقویت کنم با جذب و جلب ابرمیلیاردرها و پولدارها صخا را تقویت نمایم تا بتوانم با خوشحالی هرچه بیشتر قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد و سند کنم اینجا در ابرسج یک قلب بسیار مهربان که از اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات پروردگار از همه مهربانتر شده است می طپد بوی بهشت می دهد بوی خیر و برکت و امیدواری می دهد تا دلها را شاد کند تا خداوند را با سماجت راضی و خشنود کند تا لبخند خدا را زیباتر و دلنشین تر گرداند تلاش م

تائب خدا را با صداقت و ایمان خشنود ساخت

درخواست حذف اطلاعات

وقتی در صخا دقت می کنیم می بینیم که این قرض الحسنه از نامش پیداست که هزاران تفسیر و توضیح دارد خدا را در وسط صداقت و ایمان می بینیم که تائب با این دو واژه ارزشمند یاریش می کند صداقت و ایمان که در قالب قرض الحسنه ارائه شده است خداوند از صداقت و ایمان خشنود می شود و تائب تمام سعی و تلاشش را می کند تا بلکه بتواند به نحو احسن خداوند را راضی و خشنود سازد و اگر این فداکاری با همکاری مواجه گردد خشنودی خداوند هزاران برابر خواهد شد و این یک دنیا ارزش خواهد داشت دنیا چه ارزشی دارد که نتوانیم در راه صداقت و ایمان قدم برداریم و در این راه همدیگر را یاری کنیم تائب همه را به سعادت و خوشبختی اجبار می کند و اگر اظهار تنفر می کنیم این گناه تائب نمی باشد گناه همه انی است که در اوج توانائی بی تفاوت هستند و زمینه های تنفر را خیلی راحت بوجود می آورند انی که ضدهمکاری می کنند اوضاع بدتری خواهند داشت چون آش

کوهنوردی امروز تائب به یادحکیم ارد بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و ت

استیکر سخنان مهم

درخواست حذف اطلاعات

استیکر سخنان در تلگرام سخنان مهم استیکر مهم سخنان استیکر سخنان مهم ادامه مطلب

استیکر سخنان

درخواست حذف اطلاعات

سخنان استیکر سخنان سخنان استیکر استیکر سخنان ادامه مطلب

پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند (تائب) تقویت فداکاران به نفع همه مردم جهان است (تائب) ی که در شه سعادت و خوشبختی بندگان خداست و به همه توجه و عنایت دارد فداکاری را به اوج می رساند با قرض الحسنه و خیریه به مردم خدمت می کند صاحب یک ایده برای روستاها می شود چنین شخصی پاداشش فقط حمایت و همکاریست تعریف و تبلیغ و تشویق مزد و پاداش چنین ی خواهد بود چون خداوند در آیات و روایاتش از نیکوکاران تعریف کرده است حمایت و پشتیبانی از آنها را برخود واجب کرده است سرزنش و گلایه و سوء تفاهم را حرام کرده است خداوند خودش را دوستدار نیکوکاران معرفی کرده است پس اجازه ضدهمکاری به فداکاران را ندهیم حمایت و همکاری را برخود واجب کنیم عاشق فداکاران باشیم انی که شب و روز در مطالعه و بررسی هستند تا با پیشرفت و رشد و شکوفائی خداوند را خشنود سازند پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب) حمایت و همکاری از فداکار

بهترین سخنان بزرگان فقط درصخا

درخواست حذف اطلاعات

مردم ، همواره گوش به ندای بخشندگان دارند. حکیم ارد بزرگ پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست . حکیم ارد بزرگ کافیست صخا را در اینترنت باز کنیم و سخنان بزرگان فراوانی مشاهده می کنیم که حاصل سی سال بی خو تائب س رست عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار صخا می باشد و حاصل مطالعات فراوان در کشکول شیخ بهائی و حافظ و قرآن و تورات و انجیل است صخا یک سکوی پرش بسیار خوب برای همه نوجوانان و جوانان عزیزی که در اول راه هستند و دوست دارند یک زندگی خوب و مفید و شایسته داشته باشند نکاتی در صخا هست که حاصل تجربیات یک عارف و عاشق است که در اوج نوجوانی و جوانی در مدت چهل روز به مقامی بلند و شایسته رسید و با همت و فداکاری در قرض الحسنه و خیریه با یک مجموعه مجزا شا ار کرد ی که همه نوجوانان و جوانان عزیز را خوشبخت و زرنگ می خواهد و این امکانش در صخا هست با مطالعه و بررسی در صخا هر انسانی ب

بهترین عشق عشق به ان خداست

درخواست حذف اطلاعات

ان واسطه های بسیار خوبی بین ما و خداوند هستند از سخنان خوب و دانشمندانه آنهاست که به خداوند نزدیک می شویم پس هرچه عشق به ان در ما بیشتر باشد به خداوند نزدیک تر می شویم تائب اگر امروز از همه شما عزیزان به خداوند نزدیک تر می باشد از برکت عشق فراوانی است که به ان دارد هرروز و هرشب به یاد ان است و داستانهای آنها را و سخنان آن بزرگواران را تفسیر می کند و چون در کوهنوردی و پیاده روی بهتر و بیشتر از شما قرار دارد پس تفاسیر سخنان را بیشتر مرور می کند عزیزان اگر می خواهید در کارهایتان موفق و پیروز شوید عشق به ان خدا را در خودتان بسیار زیاد کنید انی که در راه سعادت و خوشبختی ما زحمت فراوانی را متحمل شدند و خاطرات بسیار خوبی را برای ما به جا گذاشته اند اگر آنها نبودند چگونه می توانستیم در برابر اینهمه ناملایمتها صبر و شکر جمیل کنیم تا وقتی که به پیروزی و سربلندی برسیم اگر داستان چاه و زندان یوسف

بهترین سخنان بزرگان فقط درصخا

درخواست حذف اطلاعات

کافیست صخا را در اینترنت باز کنیم و سخنان بزرگان فراوانی مشاهده می کنیم که حاصل سی سال بی خو تائب س رست عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار صخا می باشد و حاصل مطالعات فراوان در کشکول شیخ بهائی و حافظ و قرآن و تورات و انجیل است صخا یک سکوی پرش بسیار خوب برای همه نوجوانان و جوانان عزیزی که در اول راه هستند و دوست دارند یک زندگی خوب و مفید و شایسته داشته باشند نکاتی در صخا هست که حاصل تجربیات یک عارف و عاشق است که در اوج نوجوانی و جوانی در مدت چهل روز به مقامی بلند و شایسته رسید و با همت و فداکاری در قرض الحسنه و خیریه با یک مجموعه مجزا شا ار کرد ی که همه نوجوانان و جوانان عزیز را خوشبخت و زرنگ می خواهد و این امکانش در صخا هست با مطالعه و بررسی در صخا هر انسانی به اوج می رسد صخا یک ویژه است که معجزه علم و عرفان است نوجوانانی در اینجا تربیت که با سالها درس و مدرک بالا نمی توانستند به ای

مرا پرکنید تا شما را خالی کنم (تائب)

درخواست حذف اطلاعات

مرا پرکنید تا شما را خالی کنم این یک سخن ناب از تائب است که بعد از یک عمر مطالعات فراوان ب کرده و به آن رسیده ام همه شما منظور یک عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فعال و فداکار را می فهمید از اینکه می گوید مرا پرکنید تا شما را خالی کنم هیچ به اندازه یک عارف و عاشق دلسوز شما نیست حتی از پدر و مادر برایتان دلسوزتر می باشند تائب این را با صخا نشان داده است تائب را پرکنید از لطف و عنایت و توجه و حمایت و همکاری تا شما را از غم و غصه و رنج استرس و فشار و بسیاری از این قبیل خالی کند تائب با جذب رضایت حقتعالی و خشنودی خداوند در های رحمت را برویتان باز کرد تا شما را از جوروجفاها خالی کند اما حمایت و همکاری می خواست که ضعیف بود و اصلا نبود پس من خالی هستم مرا پرکنید شما هم خالی نیستید تا شما را خالی کنم شما دلتان پراز غم و غصه است سنگین هستید سبکتان می کنم اما باید جواب فداکاری را با حمایت و همکار

کوهنوردی امروز تائب به یادحکیم ارد بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و ت

شعر از تائب اگر بخیلان و هوسبازان نبودند من اینجا نبودم

درخواست حذف اطلاعات

دین سنگینی به دوش شماست نان ب بزرگترین خطاست گره بکار دیگران نزنید اینکار مستوجب خشم خداست از آه و ناله تائب شرم کنید بنده ای که مظلوم و بی ریاست یوسف کجا و برادرانش کجا این راه و رسم دنیای بی وفاست با اینکه بد بود مرتکب شدید آ شرف و غیرتتان کجاست ای چشمهای شور و دلهای سیاه بهشت سهم انسانهای باصفاست وقتی که امتحان تمام می شود صد وای به حال و روز شماست هرچند که بدستتان سوختیم ساختیم ارزش داشت چون عاقبت باماست تحقیر و ت یب ما موقتیست مهم پایان کار یعنی انتهاست کم کم خودتان را جمع و جور کنید صحبت از یک دنیا جوروجفاست فریاد ما به گوش این و آن رسید منظور قلبهای شیر و دلهای دریاست

بهترین سخنان بزرگان فقط درصخا

درخواست حذف اطلاعات

مردم ، همواره گوش به ندای بخشندگان دارند. حکیم ارد بزرگ پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست . حکیم ارد بزرگ کافیست صخا را در اینترنت باز کنیم و سخنان بزرگان فراوانی مشاهده می کنیم که حاصل سی سال بی خو تائب س رست عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار صخا می باشد و حاصل مطالعات فراوان در کشکول شیخ بهائی و حافظ و قرآن و تورات و انجیل است صخا یک سکوی پرش بسیار خوب برای همه نوجوانان و جوانان عزیزی که در اول راه هستند و دوست دارند یک زندگی خوب و مفید و شایسته داشته باشند نکاتی در صخا هست که حاصل تجربیات یک عارف و عاشق است که در اوج نوجوانی و جوانی در مدت چهل روز به مقامی بلند و شایسته رسید و با همت و فداکاری در قرض الحسنه و خیریه با یک مجموعه مجزا شا ار کرد ی که همه نوجوانان و جوانان عزیز را خوشبخت و زرنگ می خواهد و این امکانش در صخا هست با مطالعه و بررسی در صخا هر انسانی ب

سخنان ناب از برکت دعا و رازو نیاز تائب در شبهای

درخواست حذف اطلاعات

صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان از خود گذشتی رسیدی (تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب) این سخنان ناب حاصل سی سال بی خو و عشق و علاقه به یزدان پاک و فرشتگان و افراد صالح است حاصل عشق و علاقه شدید تائب به فرهنگ وورزش و فعالیت و فداکاریست حاصل عشق به قرض الحسنه و خیریه و کوشا بودن در این راه است امیدوارم حاصل دعای شب و ورد سحری تائب باعث خشنودی و سعادت و خیر و برکت همه شما عزیزان باشد باعث هرچه بیشتر شدن رحم و غیرت و خج همه ما گردد آمین یا رب العالمین روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند

سلیقه تائب با صخا مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

صخا میزان سلیقه تائب را به نمایش جهانی گذاشته است دانشمندان و بزرگان و ثروتمندان و ستاره های معروف دنیا خودشان از روی اعمال و رفتار و پندار انسانها متوجه میزان سلیقه هایشان می شوند لازم به توضیح و تفسیر نیست صخا یک یادگار بسیار ارزشمند است که توجه و عنایت تائب را به صداقت و ایمان به همه نشان می دهد یک انسان از روی پندار و گفتار و کردارش مشخص می شود تائب با صخا خودش را نشان داد سلیقه خودش را به تمام دنیا نشان داد مردم یک فرد را از روی کارهایش می شناسند و پی به وجود انسان می برند یک عمل زیبا و خوب مثل صخا نشان دهنده شخصیت والای تائب می باشد که چگونه این انسان به خیرخواهی و انساندوستی عشق می ورزد و شب و روز در حال فعالیت و فداکاریست باید همینطور باشد انسان باید الگوی مناسبی باشد که همه مردم دنیا بهره و لذت ببرند انسان باید بالاتر از توانش همت کند و سلیقه خودش را با یک کار آبرومندانه و ی

تائب خدا را با صداقت و ایمان خشنود ساخت

درخواست حذف اطلاعات

وقتی در صخا دقت می کنیم می بینیم که این قرض الحسنه از نامش پیداست که هزاران تفسیر و توضیح دارد خدا را در وسط صداقت و ایمان می بینیم که تائب با این دو واژه ارزشمند یاریش می کند صداقت و ایمان که در قالب قرض الحسنه ارائه شده است خداوند از صداقت و ایمان خشنود می شود و تائب تمام سعی و تلاشش را می کند تا بلکه بتواند به نحو احسن خداوند را راضی و خشنود سازد و اگر این فداکاری با همکاری مواجه گردد خشنودی خداوند هزاران برابر خواهد شد و این یک دنیا ارزش خواهد داشت دنیا چه ارزشی دارد که نتوانیم در راه صداقت و ایمان قدم برداریم و در این راه همدیگر را یاری کنیم تائب همه را به سعادت و خوشبختی اجبار می کند و اگر اظهار تنفر می کنیم این گناه تائب نمی باشد گناه همه انی است که در اوج توانائی بی تفاوت هستند و زمینه های تنفر را خیلی راحت بوجود می آورند انی که ضدهمکاری می کنند اوضاع بدتری خواهند داشت چون آش

کوهنوردی امروز تائب به یادحکیم ارد بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و ت

مردم عاشق قرض الحسنه هستند همه را شیفته صخا خواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

آنی که فلک با تو درآید به طرب گرآدمیی شیفته گردد چه عجب تا جان بودم بندگیت خواهم کرد خواهی به طلب مرا و خواهی مطلب مردم عاشق قرض الحسنه هستند و تائب س رست قرض الحسنه صخا با وجود سالها ارائه خدمات قرض الحسنه به این مهم پی برده است در هیچ کجا همچون قرض الحسنه مردم اینچنین خوشحال و خشنود نمی شوند قرض الحسنه لطف و عنایت خداست برای همین خوشحالیش هزاران برابر است پس باید همه مردم جهان قدر فداکاریهای تائب و خانواده اش را بدانند و با حمایت و همکاری در تقویت صخا بکوشند تائب با عشق فراوانش به قرض الحسنه همه را عاشق این کار کرده است و در جذب و جلب افراد توانا همت و تلاش بسیاری کرده است مقالات و اشعار بی شمار تائب و کوشش شبانه روزی این س رست کوشا و فعال همه حکایت از خیر و خوبی صخا دارد مردم عاشق قرض الحسنه هستند و من یک قرض الحسنه مجزا به نام صخا را از سال 1372استارت زده ام و عاشقانه و خالصانه با

سعادت و خوشبختی هدیه تائب به همه روستائیان جهان

درخواست حذف اطلاعات

تشکر می کنم از حقتعالی که لطفی اینچنین بی انتها کرد صخا باشد زالطاف خداوند که قلب شیر را برمن عطا کرد (تائب) یک قلب شیر و یک دل دریا پاداش فداکاری من بود که خداوند عطایم کرد شما هم با همکاری و تقویت صخاصاحب این جایزه بزرگ بشوید (تائب) دوای همه دردهای یک روستا صخاست این جایزه یک انسان فعال و فداکار است که به همه روستائیان جهان اهداء نمود(تائب) یک جوانمرد همه را جوانمرد می خواهد(تائب) حاصل سی سال فداکاری من در زمینه فرهنگ و ورزش برنامه ای شد که به مدت چهل روز همه دردهای روحی و جسمی شما راشفا می بخشد(تائب) برنامه ای دارم که هرمعتادی را ظرف چهل روز بدون نیاز به پزشک و هیچ گونه هزینه ای مادرزاد می کند(تائب) با مطالعه و بررسی در زمینه قرض الحسنه و خیریه صخا شاعر و نویسنده ای پرتلاش شدم (تائب) اگر به صحت و سلامتی خانواده های خودتان علاقه دارید در تقویت صخا همت و کوشش نمائید(تائب) از برکت

علوم الهی

درخواست حذف اطلاعات

بردلهای سیاه و چشمهای شور لعنت مرا که دعا بسیار می کنم چشم می زنند حضرت یعقوب به فرزندانش گفت از درهای مختلف وارد مصر شوید چون از چشم نظر می ترسید به روز سیاه افتاده بود چشمانش کور شده بود اما از علوم الهی آگاه بود چون خدا خودش بهره مندش کرده بود پس همانطور که پدر دستور داده بود اطاعت د تائب با عشق فراوان به یعقوب و یوسف قدم در راه قرض الحسنه و خیریه گذاشته است و از نفس گرم این عزیزان بهره می برد تائب هم از برکت سخنان گهربار یعقوب و یوسف به علوم الهی دست پیداکرده است تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب) خداوند بهترین حامی و پشتیبان است دانشمندان و ثروتمندان جهان به تائب در صخا توجه و عنایت کنند تائب را با صخا حمایت کنند علوم الهی نصیب انی می شود که از خودگذشتن شعارشان باشد صبر و شکرجمیل شعارشان باشد تائب در صخا از محضر سالخوردگان مظلوم ابرسجی بهره های فراوان برده است و به این مقا

بی ت طفل شیرخوار

درخواست حذف اطلاعات

1-طفلکی میکرد بی ت شبی مادرش افتاده در تاب و تبی 2-چون که دارد مادری طفلی صغیر در دو دست کوچکش باشد اسیر 3-می رباید خواب راحت را ازو نیمه شب با گریۀ بی گفتگو 4-می برد از مادرش صبر وقرار می فتد مادر به سختی در شرار 5-گویدش گریه مکن ای جان من بردی آ طاقت و ایمان من 6-با خودش گوید که می نالد ز گوش گوئیا گردیده گوشش پُر ز جوش 7-در دو گوش او بریزاند دوا باز می بیند نمی یابد شفا 8-بعد گوید از شکم ناله چنین باید او را داد قند و دارچین 9-کیسه ی گرمی به بطنش می نهد باز کودک گریه را سر میدهد 10-گریه اش میگردد افزونتر ز پیش مادرِ درمانده از بهرش پریش *** 11-پیر زالی که شده عمرش بصد گوشه ای خو ده بر فرش نمد 12-گوید آرام و خصیف و کم صدا گوش کن ای دختر از بهر خدا 13-کودکت از تشنگی نالد چنین آب ریز اندر گلویش- نازنین 14-چونکه آبش داد آرام گشت و گفتگوی پیر را باید شنفت 15-گفت ای مادربزرگ تو