رسانه
رسانه

مربی :: جستجودید مردم نسبت به آدم موفق و ناموفق

درخواست حذف اطلاعات

تیم صاحب نامی حتما می شناسید که وقتی در چند بازی بد نتیجه میگیرد این روند تکرار می شود . مهاجمان دیگر به سادگی موقعیت گل را اب میکنن. دروازه بان شوتهای ساده را نمی تواند بگیرد . دفاع به سادگی جا می ماند . مربي کمتر تعویض میکند و همه از تعویضهای او انتقاد میکنند . مربي قدرت ی خود را از دست میدهد . بازیکنان مربي راقبول ندارند و معمولا به صورت چن نفری نقشه هایشان را اجرا میکنند و یا تکروی میکنند .مربي مدام از داور ناراضی است و علت باخت را داور میداند.و در عمل تیم بسیار ضعیف می شود و کار به تعویض مربي میکشد و مربي جدید هم معمولا تعدادی از بازیکنان را تعویض میکند تا کمی اوضاع بهتر شود و جو عوض شود و تماشاگران دوباره حمایت کنند برع آن تیمی که خوب نتیجه میگیرد از همان شروع بازی به گل می رسد و دفاع و دربازه بان کمتر اشتباه میکند و مهاجمان اکثر موقعیت گلها را به گل تبدیل میکنند . نیمه دوم هم مربي ب

مربی گری درجه یک کاراته

درخواست حذف اطلاعات

مربي گری درجه یک کاراته با موافقت سیدعلی حق شناس یک دوره مربي گری درجه یک کاراته سبک شیتوریو در تهران برگزار شد. این دوره با حضور کاراته کاران واجد شرایط عضو اتحادیه و زیر نظر معاونت کاراته به مدت پنج روز برگزار گردید. منبع: http://impunion. /

دیدار با دانش آموزان مدرسه شوراب خان

درخواست حذف اطلاعات

هفته ی کتاب بهانه ای شد برای دیدن روی ماه دانش آموزان مدرسه ی روستای شوراب خان. در اول کار صدای صلواتشان به گوش فلک افلاک رسید و به ما خوش آمد گفتند. وقتی با آنها حرف از کتاب میزدیم با چشمهای مشتاق ما را نگاه می د. وقتی مربي فرهنگی داشت درمورد فعالیت ها حرف میزد ، سوال میپرسیدند که واقعا نقاشی و داستان و سفال داریم؟ وقتی خیالشان راحت شد به قصه گویی مربي ادبی گوش دادند که داشت داستان کتاب ی که عصبانی بود ، خیلی عصبانی بود را میگفت. با او همراهی می د و دست ا قرار شد کتاب را با کمک مربي هنری کتاب سازی کنند. مربي هنری درمورد جلد کتاب و نقاشی آن عصبانی حرف زدند و با کمک مربي ادبی داستان عصبانی کانون را نوشتند. در کلاس دیگر این مدرسه هم مربي فرهنگی کتاب به دنبال فلک را قصه گویی د. بچه ها همراه با او حرف های گرگ و زوزه های او ، مشکل عطسه ی ماهی را تکرار د. در آن کلاس هم دانش آموزان با کمک مربي هن

دیدار با دانش آموزان مدرسه شوراب خان

درخواست حذف اطلاعات

هفته ی کتاب بهانه ای شد برای دیدن روی ماه دانش آموزان مدرسه ی روستای شوراب خان. در اول کار صدای صلواتشان به گوش فلک افلاک رسید و به ما خوش آمد گفتند. وقتی با آنها حرف از کتاب میزدیم با چشمهای مشتاق ما را نگاه می د. وقتی مربي فرهنگی داشت درمورد فعالیت ها حرف میزد ، سوال میپرسیدند که واقعا نقاشی و داستان و سفال داریم؟ وقتی خیالشان راحت شد به قصه گویی مربي ادبی گوش دادند که داشت داستان کتاب ی که عصبانی بود ، خیلی عصبانی بود را میگفت. با او همراهی می د و دست ا قرار شد کتاب را با کمک مربي هنری کتاب سازی کنند. مربي هنری درمورد جلد کتاب و نقاشی آن عصبانی حرف زدند و با کمک مربي ادبی داستان عصبانی کانون را نوشتند. در کلاس دیگر این مدرسه هم مربي فرهنگی کتاب به دنبال فلک را قصه گویی د. بچه ها همراه با او حرف های گرگ و زوزه های او ، مشکل عطسه ی ماهی را تکرار د. در آن کلاس هم دانش آموزان با کمک مربي هن

حضور مربیان مرکز شماره یک اورمیه دربرنامه بازگشایی مدارس با یک سبد بوی مهر.

درخواست حذف اطلاعات

صبح روز شنبه ، سوم ماه مهر لیلا صحرا نورد -مربي فرهنگی - و ساسان - مربي مسئول فرهنگی - با فعالیتهای قصه گویی،مسابقه، فضاسازی مدرسه و معرفی فعالیتهای کانون در راستای جذب عضو در ویژه برنامه بازگشایی مدارس در مدرسه مهرورزان حاضر شدند. منبع: http://morghak1. /

اولین روز هفته کتاب مرکز سریش آباد

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت اولین روز هفته ی کتاب و کتابخوانی که به نام مهدی آذر یزدی نام گذاری شده بود ، کانون میزبان دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد بود. مربي فرهنگی درمورد کتاب و اهمیت کتاب خوانی صحبت د . در ادامه مربي ادبی کتاب محله ی میکروب خان را معرفی د و در کلاس مشترک فرهنگی و ادبی ، شروع به کتابسازی د. در این برنامه دانش آموزان با کمک مربي فرهنگی ، با شخصیت نویسنده ی بزرگ داستان های کودک ، مهدی آذر یزدی آشنا شدند. منبع: http://ashianeh86. /

اولین روز هفته کتاب مرکز سریش آباد

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت اولین روز هفته ی کتاب و کتابخوانی که به نام مهدی آذر یزدی نام گذاری شده بود ، کانون میزبان دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد بود. مربي فرهنگی درمورد کتاب و اهمیت کتاب خوانی صحبت د . در ادامه مربي ادبی کتاب محله ی میکروب خان را معرفی د و در کلاس مشترک فرهنگی و ادبی ، شروع به کتابسازی د. در این برنامه دانش آموزان با کمک مربي فرهنگی ، با شخصیت نویسنده ی بزرگ داستان های کودک ، مهدی آذر یزدی آشنا شدند. منبع: http://ashianeh86. /

روز جهانی سالمند

درخواست حذف اطلاعات

به مناسب روز جهانی سالمند و روز پدربزرگ ها و مادر بزرگها ، جشنی در مدرسه ی شاهد دخترانه برگزار شد. در این جشن مربي فرهنگی داستانی به زبان محلی گفتند و در با همکاری مربي ادبی یک بازی با شرکت مادر بزرگ ها و نوه ها برگزار شد. در این بازی چشم نوه ها بسته میشد و در این میان باید مادربزرگ خود را در میان بقیه مادربزرگ ها پیدا می د. منبع: http://ashianeh86. /

روز جهانی سالمند

درخواست حذف اطلاعات

به مناسب روز جهانی سالمند و روز پدربزرگ ها و مادر بزرگها ، جشنی در مدرسه ی شاهد دخترانه برگزار شد. در این جشن مربي فرهنگی داستانی به زبان محلی گفتند و در با همکاری مربي ادبی یک بازی با شرکت مادر بزرگ ها و نوه ها برگزار شد. در این بازی چشم نوه ها بسته میشد و در این میان باید مادربزرگ خود را در میان بقیه مادربزرگ ها پیدا می د. منبع: http://ashianeh86. /

خواب های یک یوگی

درخواست حذف اطلاعات

خواب رو دیدم ! نشسته بودیم منتظر کلاس بودیم و بچه ها خیلی بی نظمی می خود منم با یکی همش حرف میزدمی و میخندیدم و اولین نفر هم نشسته بودیم ... از همه عصبانی شدن و گفتن همه برن عقب و گوشه ای بشینن که دیگه اریب بودیم باهاشون و روبروشون نبودیم ... یادمه قبلش همش حرکت یوگا میکردیم ... طی حرکات منظمی یه سیکلی رو میرفتیم که من یادمه گوش رفتیم .. بعد که عصبانی شدن، و رفتیم عقب، دیگه ی نباید تمرین میکرد ما فقط باید رو نگاه میکردیم. اون داشت حرکتا رو انجام میداد و من دیدم داره میلرزه انگشتهاش ... به هما اشاره که بغلم نشسته بود که و ببنیه ... انگار داشت تو همون موق لحظه لحظه پیر و پیر تر میشد ...دستاش چروک شد و انگشتاش استخونی و انگار انگشتاش داشتن میفتادن و من همش نگران بودم که الان نمیتونن حرکتا رو انجام بدن ، و با این که دارن لحظه به لحظه ییر میشن الان ممکنه براشون بد باشه و ممکنه بمیرن .... بقیه ش

دید مردم نسبت به آدم موفق و ناموفق

درخواست حذف اطلاعات

تیم صاحب نامی حتما می شناسید که وقتی در چند بازی بد نتیجه می رد این روند تکرار می شود . مهاجمان دیگر به ساد موقعیت گل را اب میکنن. دروازه بان شوتهای ساده را نمی تواند ب رد . دفاع به ساد جا می ماند . مربي کمتر تعویض میکند و همه از تعویضهای او انتقاد میکنند . مربي قدرت ی خود را از دست میدهد . بازیکنان مربي راقبول ندارند و معمولا به صورت چن نفری نقشه هایشان را اجرا میکنند و یا تکروی میکنند .مربي مدام از داور ناراضی است و علت باخت را داور میداند.و در عمل تیم بسیار ضعیف می شود و کار به تعویض مربي میکشد و مربي جدید هم معمولا تعدادی از بازیکنان را تعویض میکند تا کمی اوضاع بهتر شود و جو عوض شود و تماشاگران دوباره حمایت کنند برع آن تیمی که خوب نتیجه می رد از همان شروع بازی به گل می رسد و دفاع و دربازه بان کمتر اشتباه میکند و مهاجمان اکثر موقعیت گلها را به گل تبدیل میکنند . نیمه دوم هم مربي بازیکنان

10155دلایل عدم موفقیت یک مربی در هدایت تیم

درخواست حذف اطلاعات

برخی از دلایل عدم موفقیت یک مربي در هدایت تیم۱- اتخاذ روش نادرست ۲- ترس ۳- عدم توجه به جزئیات ۴- ضعف شخصیت ۵- عدم توجه به تمرینات ابت ۶- عدم وفاداری ۷- عدم ابتکار ۸- عدم برخورداری از رابطه اجتماعی مناسب ۹- شک و دودلی در تصمیم ری ۱۰- به حریم مسئولیت دیگران ۱۱- عدم برخورداری از یک سیاست مطلوب ۱۲- کنترل ن احساسات ۱۳- منفی گرایی ۱۴- سخت ری بیش از حد ۱۵- عدم ثبات در رفتارمنبع: http://sportgenius-yr. /

گرامیداشت مقام معلم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و احترام شهید مرتضی مطهری می فرمایند : چرا در حق معلم و مربي بر حق والدین ترجیح دارد؟ برای اینکه معلم و مربي سازنده شخصیت اند و والدین سازنده شخص . هفته گرامیداشت مقام والای معلم بر شما عزیزان مبارک باد . گروه آ ماد دفاعی استانمنبع: http://goruhamadegi. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ج خودم بازدید کارشناسان موسسه کوئیکا کره جنوبی از مجتمع تخصصی فناوری خودرو 9 دی و مرکز تربیت مربيبه گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربي و پژوهش های فنی و حرفه ای ؛ پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، مرکز تربیت مربي با موسسه کوئیکای کره جنوبی مبنی بر اجرای فاز 2 پروژه آموزشی و به روز رسانی مرکز تربیت مربي ، هیئتی از موسسه کوئیکای کره جنوبی از مجتمع تخصصی فناوری خودرو 9 دی و مرکز تربیت مربي بازدید د. منبع: http://kh-parastoo. /

تیم های کشتی آزاد دسال ،نونهالان و نوجوانان آموزشگاههای دورود به ترتیب مقام سوم

درخواست حذف اطلاعات

در مسابقات کشتی آزاد آموزشگاههای استان در سه رده سنی دسالان ، نونهالان و نوجوانان تیم های شهرسنان درود به مربيگری آقایان مجید نظری ، هادی نصرتی و محمد رضا پاپی به ترتیب مقام های سوم ، سوم و دوم استان را ب د که در این مسابقات آقای عباس باجلان س رست تیم را بر عهده داشتند .علی عباس پاپی کارشناس تربیت بدنی بیان داشتند با توجه به اینکه در شهرستان دورود سه باشگاه کشتی فعالیت می کنند و ما اگر بتوانیم در این سه باشگاه بین مربيان و کشتی گیران پایه رقابت سالم برقرار کنیم در آینده شاهد شکوفایی هرچه بهتر کشتی گیران در سطح استان و کشور خواهییم بود. که در اینجا جا دارد از زحمات آقای عباس دالوند ریس هییت کشتی شهرستان دورود ،باشگاههای ورزشی خانه کشتی با مربيگری آقای هادی نصرتی از قهرمانان صاحب نام کشورمان و مجید نظری مربي با دانش (باشگاه فرهنگیان) و همچنین محمد رضا پاپی باشگاه سیمان قدردانی بعمل اید. مقام

اسامی اعضای هیات علمی آزاد ت آباد

درخواست حذف اطلاعات

گروه کامپیوتر: احسان امینی (بورسیه ی) اعظم ربیعی( یار) مجید هارونی ( یار) گلناز قزوینی آقایی(بورسیه ی) ریحانه سند(بورسیه ی) بابک نیک مرد (بورسیه ی) جعفر حامین(مربي) سلمان طاهری زاده (دانشجو ی-مربي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گروه برق: زهرا حیدران (بورسیه ی) رسول صادقی(استایار) بهداد آرندیان (بورسیه ی) مهدی حمید خانی(بورسیه ی) محمد رضا رفیع منزلت(بورسیه ی) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گروه حسابداری: جواد فروزنده(بورسیه ی) حسین عیلخانی(بورسیه ی) نوشین احمدی(بورسیه ی) زهره زیودار(بورسیه ی) رحمان ساعدی(بورسیه ی) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گروه معارف: حجت ال شاه سنایی (بورسیه ی) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گروه علوم پایه : الهام ناظم ( یار) لیلا نارنجانی(بورسیه ی) علیرضا فتاحی (مربي) ـــــــــــــــــــــــــــــــ

گرامیداشت مقام معلم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و احترام شهید مرتضی مطهری می فرمایند : چرا در حق معلم و مربي بر حق والدین ترجیح دارد؟ برای اینکه معلم و مربي سازنده شخصیت اند و والدین سازنده شخص . هفته گرامیداشت مقام والای معلم بر شما عزیزان مبارک باد . گروه آ مادگی دفاعی استانمنبع: http://goruhamadegi. /

پژوهش ها به کشور رفتند

درخواست حذف اطلاعات

پژوهش اعضا مرکز بندر (سارا شریفی و کوثر حسین زاده)با هدایتگری مربي خانم زینب مقدم با عنوان"الرساله الذهبیه،از اغاز تا پایان" و نیز اقدام پژوهی مربي خانم لیلا سپهری به مر حله کشوری راه یافتند.با ارزوی پیروزی برای این عزیزانمنبع: http://bandaremam-kpfkvn. /

پژوهش ها به کشور رفتند

درخواست حذف اطلاعات

پژوهش اعضا مرکز بندر (سارا شریفی و کوثر حسین زاده)با هدایتگری مربي خانم زینب مقدم با عنوان"الرساله الذهبیه،از اغاز تا پایان" و نیز اقدام پژوهی مربي خانم لیلا سپهری به مر حله کشوری راه یافتند.با ارزوی پیروزی برای این عزیزانمنبع: http://bandaremam-kpfkvn. /

همراه با آی قصه قصه در مرکز شماره یک اورمیه

درخواست حذف اطلاعات

عصری پاییزی با آی قصه قصه در مرکز شماره اورمیه همراه شدیم. روز دوم آبان ماه جاری قصه گویی کتابخانه ای در مرکز اجرا شد. با تلاوت آیاتی چند از کلام اله توسط حسین اولیایی و با پخش سرود کانون به پیشواز یکی بود و یکی نبود رفتیم تا به یاد داشته باشیم که آن یکی همیشه بود و هست. بیان ویژگی های قصه خوب و قصه گوی خوب و پیشینه قصه گویی توسط نگین تمجیدزاده -مربي فرهنگی - یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در این روز به یادماندنی بود. قصه گوی ها توسط اعضاء ، اولیاء، اعضاء قدیمی کانون و مربيان اجرا شد. - لیلا صحرانورد: مربي فرهنگی مرکز آوازی برای وطن - رضا کریانی : این چوب مال کیه ؟ به زبان ترکی - حدیث ندری: سه خواهر ثنا شیخ بگلو:مرحوم چه می گوید؟ زینب محمد نژاد: یخی که عاشق خورشید شد مهدی نوری : گروفالو در پایان برنامه از قصه گوها و مدعوین پذیرایی شد. منبع: http://morghak1. /

آرزوی سلامتی برای مدرس، مربی و طراح ارزشمند سنگنوردی جناب «علی اکبرزاده

درخواست حذف اطلاعات

آرزوی سلامتی برای مدرس، مربي و طراح ارزشمند سنگنوردی جناب «علی اکبرزاده متاسفانه مدتیست که ایشان با بیماری سختی درگیر میباشند که چندی پیش مسئولین هیئت استان تهران، فدراسیون و تعدادی از ورزشکاران به ملاقات ایشان رفتند. جامعه صعودهای ورزشی برای این مربي با اخلاق و ارزشمند ایران آرزوی بهبودی و شفای عاجل دارد منبع: http://keyvangolshan. /

10155دلایل عدم موفقیت یک مربی در هدایت تیم

درخواست حذف اطلاعات

برخی از دلایل عدم موفقیت یک مربي در هدایت تیم۱- اتخاذ روش نادرست ۲- ترس ۳- عدم توجه به جزئیات ۴- ضعف شخصیت ۵- عدم توجه به تمرینات ابت ۶- عدم وفاداری ۷- عدم ابتکار ۸- عدم برخورداری از رابطه اجتماعی مناسب ۹- شک و دودلی در تصمیم گیری ۱۰- به حریم مسئولیت دیگران ۱۱- عدم برخورداری از یک سیاست مطلوب ۱۲- کنترل ن احساسات ۱۳- منفی گرایی ۱۴- سختگیری بیش از حد ۱۵- عدم ثبات در رفتارمنبع: http://sportgenius-yr. /

داود گیل نیرنگ کارمند پتروشیمی جم مربی تیم ملی کشتی فرنگی شد

درخواست حذف اطلاعات

داود گیل نیرنگ فرنگی کار سابق تیم ملی و کارمند پتروشیمی جم به عنوان مربي در کنار آقای علی اشکانی کار خود را در عرصه مربيگری آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم به نقل از ایسنا، داود گیل نیرنگ فرنگی کار مازنی ایران و دارنده مدال های طلای آسیا در سال ۲۰۱۲، نقره جوانان جهان در سال ۲۰۰۷ ، طلا جوانان آسیا در سال ۲۰۰۶ و کارمند پتروشیمی جم به عنوان مربي تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران کار خود را آغاز کرد. گیل نیرنگ چند ماه پیش در تورنمنت اوکراین به عنوان پنجمی وزن ۹۸ کیلوگرم دست یافت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران خود را برای حضور در مسابقات جهانی مجارستان که کمتر از یک ماه دیگر در دو وزن غیر المپیکی ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم برگزار می شود آماده می کند و افشین بیابانگرد و یوسف قادریان به عنوان نمایندگان ایران در این رقابت ها حاضر خواهند بود. منبع: http://jamjpc55. /

دعوت از مربی بهداشت

درخواست حذف اطلاعات

از مربي بهداشت خانم شیرنژاد دعوت شد که به کلاس بیایند و درباره ی مواد غذایی سالم و نا سالم برای دانش آموزان توضیحاتی بدهند. با تشکر از خانم شیر نژاد. منبع: http://danesh-am00z. /

مجتبی تقوی کیست

درخواست حذف اطلاعات

اخبارفوتبال بروجرد, [۱۹.۱۱.۱۶ ۱۳:۰۰] مجتبی تقوی (زاده ۱۳ اسفند ۱۳۴۶ - بروجرد) بازیکن سابق و مربي فوتبال ایران است.وی دوران بازیگری خود را در باشگاه فوتبال سایپا گذراند و سپس به عنوان سرمربي کار خود را در تیم های صنعت نفت آبادان، عقاب، سایپا شمال، سایپا البرز [۱] و ذوب آهن اصفهان ادامه دادمربي کار بلد فوتبال ایران افتخار فوتبال بروجردمنبع: http://boroujerdfootball. /

مجتبی تقوی کیست

درخواست حذف اطلاعات

اخبارفوتبال بروجرد, [۱۹.۱۱.۱۶ ۱۳:۰۰] مجتبی تقوی (زاده ۱۳ اسفند ۱۳۴۶ - بروجرد) بازیکن سابق و مربي فوتبال ایران است.وی دوران بازیگری خود را در باشگاه فوتبال سایپا گذراند و سپس به عنوان سرمربي کار خود را در تیم های صنعت نفت آبادان، عقاب، سایپا شمال، سایپا البرز [۱] و ذوب آهن اصفهان ادامه دادمربي کار بلد فوتبال ایران افتخار فوتبال بروجردمنبع: http://boroujerdfootball. /

انتخاب بهترین مراسم روز آزمایشگاه ( 11آبان) در منطقه

درخواست حذف اطلاعات

در مدارس دبیرستان دوره دوم بهترین و کاملترین برنامه های انجام شده دخترانه : دبیرستان فرزانگان رودهن مربي آزمایشگاه : سرکار خانم نادره حقایقی پسرانه : دبیرستان شهید بهشتی مربي آزمایشگاه : جناب آقای غلامحسین پروهان ضمن تشکر از تلاش این دبیران سختکوش سرگروه شیمی منطقه درخصوص برگزاری بهینه ودرشان این مناسبت درخواست لوح تقدیر از ریاست اداره ی منطقه برای این سروران گرامی نموده است. منبع: http://roodhenchemistry. /

پایان نامه با موضوع وظایف عمومی مربیان

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه با موضوع وظایف عمومی مربيانمقدمه :مربي شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.حال با توجه به تعریف مربي می توان فرق بین مربي با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربي اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند ی به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.شرایط مربي از نظر قوانین موثر در تدریس :داشتن علاقه به رشته آموزشی خودداشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعاتتسلط کامل به علوم فنی مورد نیاز … جهت به ادامه مطلب مراجعه نما

کارگاه نوشتن خلاق

درخواست حذف اطلاعات

روز دوشنبه 1395/08/03 مربي ادب دوست مرکز همانند هفته های گذشته با حضور در مدارس مقطع ابت و اجرای برنامه ادبی به معرفی و جذب عضو پرداختند . مربي خوب و مهربان ادبی خانم شجاعی با انجام این فعالیت باعث شده تا معلمین ضمن تشویق دانش آموزان شاهد حضور اعضاء را در کارگاهها باشیم . از این مربي خوب و تلاشگر سپاسگزارم. منبع: http://kanoon-shahmirzad. /

20 آبان 1395

درخواست حذف اطلاعات

در اموزش یاس دو برای تقویت و پرورش حواس مربي مرکز ما از اموزش,گرمی وسردی برای تقویت حس لامسه استفاده د.مربي از چای به عنوان یک مایع گرم واز بستنی بعنوان یک خوراکی سرد برای اموزش استفاده د. منبع: http://ferdos-center. /

27 مهر 1395

درخواست حذف اطلاعات

در کلاس یاس یک در ادامه افزایش خزانه اطلاعات عمومی اموزش چهارنوع میوه سیب انگور انار موز را داشتیم که امروز از میوه سیب وکارت ان استفاده شد مربي از بچه ها خواست کارت سیب را به مربي نشان دهند حالا بگویند مزه سیب تلخ است یا شیرین ودر ا پرسیدند میوه سیب ایا شبیه گردی است یانه؟؟بعد از اموزشهای لازمه موضوع اموزشی امروز را در دفتر بچه ها کشیدند وخواستند میوه را قرمز رنگ کند. منبع: http://ferdos-center. /

مربی گری درجه سه جودو

درخواست حذف اطلاعات

مربي گری درجه سه جودو به در خواست معاونت جودو و تایید دبیر اتحادیه یک دوره مربي گری درجه سه در تهران برگزار گردید. این دوره با حضور مربيان درجه سه جودو واجد شرایط عضو اتحادیه و زیر پوشش کمیته فنی معاونت جودو اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی برگزار شد. منبع: http://impunion. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ساعت از دو می گزرد و من باز یاد هندوستان می کند ،اصلا متوجه نمشوم که تمام این روزهایی که می روند را برای چه دنب می گردم ،کاش شکل سر باشد حداقل، یعنی به جایی رسیده ام که دویدن دنب مرا پر می کند ،هیچ وقت به روز داشتنت فکر نکرده ام و هیچ توصیفی برایش ندارم ،یعنی روزی می رسد که وقتی مثل امشب که تولد نود و ان سالگی ملکه انگلستان باشد و این تیم هم در روز دوم مسابقات یورو ۱۶ان هم در دور اول گروهی به پست روسیه پیر سنگین بخوردو گلی بزند و مربي پیر و محافظه کارش تیم را ببندد و نتواند نتیجه را حفظ کند دقیقه ا از روس ها گل بخورندو بازی را مساوی کنند و من در و دیواررا بهم بکوبم از اهمیت چهار چهار دو لوزی بگویم و جسارت نداشته مربي پیر انگلستان و تو باشیو ،همه چیز اینجا تمام می شود ...سفید است ،نمی دانم همیشه شعار فرار از محافظه کاری را داده ام اما همیشه پای عمل محافظه کار می شوم برای همین ۴-۲-۳-۱ترکیب م

3 آذر 95

درخواست حذف اطلاعات

در زنگ هنر وشعر خوانی کلاس یاس دو که باحضور مربي آموزشی وهنری تشکیل شد بچه ها با کشیدن گردی ورنگ آمیزی آن بطوری که رنگ بزن فقط با رنگ قرمز و مواظب باش از دایره بیرون نزنی ک ن مورد ارزی قرارگرفتند وبعد شعرهای ک نه توسط مربي آموزشی خوانده شد.شما والدین گرامی لطفا درمنزل روزی یک کتاب داستان وشعر برای کودک خود بخوانید منبع: http://ferdos-center. /

3 آذر 95

درخواست حذف اطلاعات

در زنگ هنر وشعر خوانی کلاس یاس دو که باحضور مربي آموزشی وهنری تشکیل شد بچه ها با کشیدن گردی ورنگ آمیزی آن بطوری که رنگ بزن فقط با رنگ قرمز و مواظب باش از دایره بیرون نزنی ک ن مورد ارزی قرارگرفتند وبعد شعرهای ک نه توسط مربي آموزشی خوانده شد.شما والدین گرامی لطفا درمنزل روزی یک کتاب داستان وشعر برای کودک خود بخوانید منبع: http://ferdos-center. /

نظرسنجی مربی والیبال

درخواست حذف اطلاعات

سلام شما چی فکر میکنین؟ درباره ی نتیجه ری تیم والیبال، ب ایران آرژانتین رو برد و به المپیک رفت و مسابقات لیگ جهانی تمام شد. پارسال ایران 6 ج بود و امسال 9 ام شد، به نظرتون با کوواچ بهتر نتیجه نمی گرفت؟ و دوم اینکه به نظرتون ایران چرا علاقه ی زیادی به جذب مربي آرژانتینی دارد؟ آیا میخواد خاطره ی ولاسکو رو زنده کنه؟ حالا لوزانوی آرژانتینی چی؟منبع: http://looolak. /

انتخاب بهترین مراسم روز آزمایشگاه ( 11آبان) در منطقه

درخواست حذف اطلاعات

در مدارس دبیرستان دوره دوم بهترین و کاملترین برنامه های انجام شده دخترانه : دبیرستان فرزانگان رودهن مربي آزمایشگاه : سرکار خانم نادره حقایقی پسرانه : دبیرستان شهید بهشتی مربي آزمایشگاه : جناب آقای غلامحسین پروهان ضمن تشکر از تلاش این دبیران سختکوش سرگروه شیمی منطقه درخصوص برگزاری بهینه ودرشان این مناسبت درخواست لوح تقدیر از ریاست اداره ی منطقه برای این سروران گرامی نموده است. منبع: http://roodhenchemistry. /

نظرسنجی مربی والیبال

درخواست حذف اطلاعات

سلام شما چی فکر میکنین؟ درباره ی نتیجه گیری تیم والیبال، ب ایران آرژانتین رو برد و به المپیک رفت و مسابقات لیگ جهانی تمام شد. پارسال ایران 6 ج بود و امسال 9 ام شد، به نظرتون با کوواچ بهتر نتیجه نمی گرفت؟ و دوم اینکه به نظرتون ایران چرا علاقه ی زیادی به جذب مربي آرژانتینی دارد؟ آیا میخواد خاطره ی ولاسکو رو زنده کنه؟ حالا لوزانوی آرژانتینی چی؟منبع: http://looolak. /

کارگاه تربیت مربی -مشاوره پیش از ازدواج و بهبود روابط زوجین با استفاده از مدل جه

درخواست حذف اطلاعات

کارگاه تخصصی تربیت مربي - مشاور پیش از ازدواج برای 70 نفر از مشاورین در مشهد با همکاری خانه علوم تربیتی با حضور تفرشی ، مرادی و خانم تبریزی مهر در 2 مهرماه 95 برگزار شد که مورد استقبال مشاوران محترم قرار گرفت در این گاره 4 کیس ازدواج و تع ت مورد تحلیل و ارزی با مدل دیسک قرار گرفت و نحوه تفسیر و تحلیل تست ها به مشاورین و روانشاسان محترم آموزش داده شد. منبع: http://atafreshi. /

2 آذر 95

درخواست حذف اطلاعات

در یاس دو مربي برای پرورش حس چشایی وشناخت بوها چشم کودک را با پارچه بست وبا دادن میوه پرتقال وسیب به کودک گفت پرتقال ترش وسیب شیرین است در این اموزش ک بدون دخ حس بینایی صورت گرفته کودک باخوردن میوه تشخیص میدهد کدام سیب وکدام پرتقال است....علاوه بر این مربي از کودک خواست میوه هارابوکندوتفاوتهای بوها را تشخیص دهد وبا بو اسم میوه رابگوید. منبع: http://ferdos-center. /