رسانه
رسانه

مطالعه :: جستجومهارت های صیح مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه با فاصله: مطالعه بی وقفه و مستمر موجب خست و بیزاری از مطالعه می شود؛ روش درست ، مطالعه ی با فاصله و استراحت در میان دو وعده مطالعه میباشد. مورد زیر الگوی مناسبی است » 90 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه استراحت ، 75 دقیقه مطالعه و 30 دقیقه استراحت ، 60 دقیقه مطالعه و 45 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه مطالعه و استراحت نسبی زیاد و انجام سایر امور روزانه » یادتان باشد به هر میزان که میزان مطالعه در یک روز افزایش می یابد خست زیاد شده و به دقایق استراحت زیادتری نیاز دارید و مدت زمان مطالعه مرحله بعدی باید کاهش یابد. عدم مطالعه در کنار وسایل صوتی و تصویری روشن لب خوانی به جای بلند خوانی مطالعه در ح نشسته و آرامش به جای ح حرکت و قدم زدن مطالعه به موقع و بیدار نماندن در شب برای حضور مناسب در کلاس یا جلسه امتحان روز بعد مطالعه ن در موقع خستگی عدم مطالعه طوطی وار (بدون درک و تلخیص و طبقه بندی) مطالعه ن با ح

مهارت های صیح مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه با فاصله: مطالعه بی وقفه و مستمر موجب خستگی و بیزاری از مطالعه می شود؛ روش درست ، مطالعه ی با فاصله و استراحت در میان دو وعده مطالعه میباشد. مورد زیر الگوی مناسبی است » 90 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه استراحت ، 75 دقیقه مطالعه و 30 دقیقه استراحت ، 60 دقیقه مطالعه و 45 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه مطالعه و استراحت نسبی زیاد و انجام سایر امور روزانه » یادتان باشد به هر میزان که میزان مطالعه در یک روز افزایش می یابد خستگی زیاد شده و به دقایق استراحت زیادتری نیاز دارید و مدت زمان مطالعه مرحله بعدی باید کاهش یابد. عدم مطالعه در کنار وسایل صوتی و تصویری روشن لب خوانی به جای بلند خوانی مطالعه در ح نشسته و آرامش به جای ح حرکت و قدم زدن مطالعه به موقع و بیدار نماندن در شب برای حضور مناسب در کلاس یا جلسه امتحان روز بعد مطالعه ن در موقع خستگی عدم مطالعه طوطی وار (بدون درک و تلخیص و طبقه بندی) مطالعه ن

فواید کتابخوانی

درخواست حذف اطلاعات

فواید کتابخوانی 1-مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است. 2-مطالعه پایه های یادگیری مهارت های جدید را فعال می سازد. 3-مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد. 4- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به صورت اجمالی با سایر فرهنگ ها و مناطق اشنا شوید. 5- مطالعه، تمرکز را افزایش می دهد. 6- مطالعه باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 7- مطالعه انضباط شخصی (مهمترین ویژگی افراد موفق) را افزایش می دهد. 8- مطالعه باعث افزایش خلاقیت می شود. 9-مطالعه این امکان را به شما می دهد تا در رابطه با موضوعی صحبت کنید. 10- مطالعه کتاب، سرگرمی ارزانی است. 11- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به اختیار خود مطالب بیاموزید. 12-مطالعه قوای استدلال شما را افزایش می دهد. 13- مطالعه باعث می شود تا اشتباهاتمان کاهش پیدا کند. 14- مطالعه را کاهش می دهد. 15-مطالعه می تواند زندگی شما را تغییر دهد. 16-مطالعه استرس را

مطالعه به معنی خواندن نیست!

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه به معنی خواندن نیست!مطالعه در لغت به معنی نگریستن به هر چیزی برای واقف شدن به آن ، تامل و تفکر ، نظر به دقت است.افراد زیادی در جوامع جهت سر گرمی رو مه ، کتاب و ... میخوانند نمی توان آنها را اهل مطالعه دانست.مطالعه همراه با پرسش ،جستجو و تفکر است. چه بسیار افراد در ضمن حضور در طبیعت و محل کار ،تماشای تلوزیون ،شنیدن رادیو و... بدون کتاب در حال مطالعه اند و ما آنها را اهل مطالعه نمی دانیم.به آمار های منتشر شده در مورد میزان مطالعه جوامع باید به دیده تردید نگریست.با ادب و احتراممرتضی یوسفی طهارم@yousefitaharamمنبع: http://yousefitaharam. /

آمادگی برای مطالعه ازمون وک ، قضاوت ، ارشد ، سردفتری

درخواست حذف اطلاعات

آمادگی برای مطالعه ازمون وک ، قضاوت ، ارشد ، سردفتری مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟ آیا تا کنون دقت کرده اید که هر جلسه مطالعه ی شما چگونه شروع می شود؟شاید کمتر دقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعف های اساسی بیشتر داوطلبین به نحوه شروع مطالعه برمی گردد. مطالعه بدون ب آمادگی های لازم، مانند شنا بدون یادگیری مهارتهای شنا است. ی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهد گرفت، زمان زیادی را هم از دست خواهد داد. در ادامه مطلب فراهدف به شرایطی که مطالعه بهتر می شود را بیان می کند:منبع: http://farahadaf. /

اهمیت مطالعه و نحوه درست آن

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه، همانند انجام هرکار یا فعالیت دیگر ، نیازمند استفاده از روش درست است. رشد و شکوفایی استعدادها، تواناییها و دانش هر انسان به کمیت و کیفیت مطالعه او بستگی دارد. اگر به دقت بررسی کنیم خواهیم دید که یکی از دلایل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان این است که شیوه مطالعه آنها بر طبق روشها و اصول صحیح مطالعه نیست و نه اینکه وماً کم مطالعه می کنند. رعایت ن اصول و بهداشت مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارآیی و بازدهی انسان، تضعیف روحیه، کاهش اعتماد به نفس و خستگی و د دگی از مطالعه می شود. واقعیت این است که در دنیای امروز که عصر اطلاعات و نبرد شه ها و مغزهاست و انسان با انبوه فزاینده اطلاعات اعم از کتاب، مجله، رو مه و .... مواجه است، نمی توان با همان روشهای قدیمی پیش رفت. در جهان امروز مطالعه، ضرورتِ پیشرفت است. در اینجا به ذکر پیشنهادها و توصیه هایی می پردازیم که رعایت آنها در هنگام مطالعه تقریباً ب

فواید کتابخوانی

درخواست حذف اطلاعات

1-مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است. 2-مطالعه پایه های یادگیری مهارت های جدید را فعال می سازد. 3-مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد. 4- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به صورت اجمالی با سایر فرهنگ ها و مناطق اشنا شوید. 5- مطالعه، تمرکز را افزایش می دهد. 6- مطالعه باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 7- مطالعه انضباط شخصی (مهمترین ویژگی افراد موفق) را افزایش می دهد. 8- مطالعه باعث افزایش خلاقیت می شود. 9-مطالعه این امکان را به شما می دهد تا در رابطه با موضوعی صحبت کنید. 10- مطالعه کتاب، سرگرمی ارزانی است. 11- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به اختیار خود مطالب بیاموزید. 12-مطالعه قوای استدلال شما را افزایش می دهد. 13- مطالعه باعث می شود تا اشتباهاتمان کاهش پیدا کند. 14- مطالعه را کاهش می دهد. 15-مطالعه می تواند زندگی شما را تغییر دهد. 16-مطالعه استرس را کاهش می دهد. 17- مطال

انگیزه مطالعه در ک ن

درخواست حذف اطلاعات

وقتی درباره مطالعه بچه ها صحبت می شود معمولا پدران ومادران می پرسند «چگونه بچه ها را به مطالعه تشویق کنیم؟» پاسخ به این سوال بستگی به خود پدر و مادرها و بستگی به بچه ها دارد. دراین مورد والدین باید مطمئن باشند که کارهای زیادی می توانند انجام دهند.منبع: http://payammehr. /

مهارت های صحیح مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه با فاصله: مطالعه بی وقفه و مستمر موجب خستگی و بیزاری از مطالعه می شود؛ روش درست ، مطالعه ی با فاصله و استراحت در میان دو وعده مطالعه میباشد. مورد زیر الگوی مناسبی است « 90 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه استراحت ، 75 دقیقه مطالعه و 30 دقیقه استراحت ، 60 دقیقه مطالعه و 45 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه مطالعه و استراحت نسبی زیاد و انجام سایر امور روزانه » یادتان باشد به هر میزان که میزان مطالعه در یک روز افزایش می یابد خستگی زیاد شده و به دقایق استراحت زیادتری نیاز دارید و مدت زمان مطالعه مرحله بعدی باید کاهش یابد. نکات که باید هنگام مطالعه رعایت کنید: عدم مطالعه در کنار وسایل صوتی و تصویری روشن لب خوانی به جای بلند خوانی مطالعه در ح نشسته و آرامش به جای ح حرکت و قدم زدن مطالعه به موقع و بیدار نماندن در شب برای حضور مناسب در کلاس یا جلسه امتحان روز بعد مطالعه ن در موقع خستگی عدم مطالعه طوطی وار (ب

روز کتاب و کتاب خوانی.

درخواست حذف اطلاعات

روز کتاب و کتاب خوانی,بر تمام عزیزان اهل کتاب و مطالعه مبارک. انشااله که ما با مطالعه کتب مفید بتونیم,سطح دانش و آگاهی خودمون رو,در مورد مسائل مختلف زندگی بالا ببریم. ما در روز وقت زیادی رو,صرف وسائل ارتباط جمعی مختلف مثل:موبایل میکنیم,پس حداقل سعی کنیم یه مقدار از وقت خودمون رو هم,به مطالعه اختصاص بدیم,که برای ما مفیده و ضرری هم نداره.منبع: http://farhadshahmoradi. /

چگونه موقع مطالعه خواب نرویم؟

درخواست حذف اطلاعات

چگونه موقع مطالعه خواب نرویم؟در این مطلب چند روش برای مطالعه و تمرکز حواس بیان شده که شاید برایتان باشد.1- خیلی از افراد به ویژه افرادی که چند سال مجبور به شرکت در هیچ آزمونی نبوده اند، مطالعه برایشان سخت است و وقتی 10 دقیقه یک کتاب را می خوانند، خوابشان می برد. همانطور که اگر مدت زیادی ورزش نکنیم، بعد از مدتی بدنمان با اندکی فعالیت خسته می شود، مغز هم همینگونه است. اگر مدت زمان طولانی از حافظه خود استفاده نکنیم، پس از مدتی تنبل شده و بعد از چند دقیقه مطالعه و تلاش برای تمرکز حواس یا تلاش برای حفظ مطلبی، خسته می شویم و خوابمان می برد.برای بازگرداندن مغز به شرایط بهتر باید کم کم آن را تمرین داد و فعال کرد. طبیعتا فشار یکباره جواب نخواهد داد و شما را دلسرد می کند.برای این کار روزهای اول زمان کمتری برای مطالعه در نظر بگیریم و به محض اینکه خواب به سراغ ما می آید، به جای خو دن یک فعالیت فیزیکی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

7h مطالعه ، اول وقت، 3 صفحه قران و ترجمه اش ، 15 ایروبیک ، 35 پیاده روی ، 30 مطالعه ازاد، 15 لایتنرینگ زبان ، مسواک و 30 خواب 3*5 تصویر سازی ذهنی، 15 خطاطی، عصر هم باید برم یه سر به دفتر بزنم 2h اختصاص زمان منبع: http://blueice. /

روش های مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

برای تغییر عادات مطالعه مراحل زیر را باید در نظر گرفت: آگاهی ،درباره موضوع 1. علاقه 2. ارزی ،ارزی اطلاعات بدست آمده با در نظر گرفتن موقعیتهای موجود 3. مطابقت خود با فکر تازه و اختیار و قبول آن انواع روشهای مطالعه روش پس ختام این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسی آن (pq4r) متشکل از حروف اول شش مرحله آن است. مراحل پیش خوانی در این مرحله کتاب یا مطلب بصورت یک مطالعه اجمالی و مقدماتی مطالعه شود. از جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها ، خواندن سطحی فصل ، توجه به تصاویر ، بخشهای اصلی و فرعی و خلاصه فصلها می باشد. هدف در این مرحله یافتن یک دید کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر می باشد. مرحله سؤال پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی ، به طرح سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت و تمرکز فک

روانشناسی اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

روان شناسی اجتماعی از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسی وجامعه است.[۱] روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مست م وجود روابط متقابل بین خود با دیگران است، بنابراین به یک تعریف دیگر روان شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه رفتار متقابل بین انسان ها یا علم مطالعه تعامل انسان ها شناخته می شود. تعریف دیگری نیز شده است ازجمله :روانشناسی اجتماعی روش مطالعهٔ علمی رفتار و واکنش و عملکردهای فرد در حضور جمع یا حضور تلویحی افراد استمنبع: http://sz1343blog. /

چراغ مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

اولین دوره مسابقه چراغ مطالعه با شعار 《همه باهم چراغ مطالعه شهرمان را روشن کنیم》 با مشارکت کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان ، اداره کتابخانه های عمومی اداره آموزش و پرورش و شهرداری بابل برای ارسال ع های سلفی و ها از آی دی salehian22@ استفاده نمائید، همچنین اخبار و اطلاعات و ع ها و های گلچین شده در کانال چراغ مطالعه سروش قرار داده می شود.منبع: http://saba-babol. /

کتاب در استانبول ترکیه چه می کند؟

درخواست حذف اطلاعات

طبق آمار منتشرشده سرانه مطالعه کتاب در کشور ترکیه حدود ۵۵ دقیقه در روز است. رقمی که ترکیه را هم ردیف کشورهایی مثل هند، برزیل، ما ی و روسیه قرار می دهد. دسترسی به آمار دقیق سرانه مطالعه ایران چندان ساده نیست، چراکه آمار به شدت متفاوتی دراین باره ارائه شده است. برای نمونه در سال ٨٧ علی اکبر اشعری رییس کتابخانه ملی ایران سرانه مطالعه را ٢دقیقه و در صورت افزودن مطالعه کتاب های درسی،۶دقیقه اعلام کرد و به سیاه نمایی متهم شد. در همان زمان محمد سالاری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعه فرهنگی و کتابخانه، آمار واقعی را ١٢٠ دقیقه دانست. عددی که می شد آن را کاملاً در جهت سفید نمایی قلمداد کرد. در سال٨١مرکز پژوهش های وزارت فرهنگ و ارشاد ی، سرانه مطالعه را ٧دقیقه در روز اعلام کرد ادامه مطلب....منبع: http://1tondkhan. /

زنگ مطالعه در مدارس نواخته شده

درخواست حذف اطلاعات

دیدار با رئیس آموش و پرورش شهرستان مشک در اولین روز هفته کتاب و کتابخوانی و اجرای زنگ مطالعه در مدارس ابت دخترانه پرنیان و پسرانه شفا با پیام خواندن قصه طعمی به یاد ماندنی دارد بیایید باهم واژه ها را بچشیم. منبع: http://kpfkvn-andimeshk03. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه ی انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه ی بی نظمی های اجتماعی . درواقع آسیب های اجتماعی مطالعه و ریشه ی بی نظمی ها نا هنجاری ها و آسیب هایی نظیربی کاری . اعتیاد . فقر . خودکشی . طلاق و....همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان انها و نیز مطالعه شرایط بیمار گونه و نابسامانی اجتماعی است به عبارتی دیگر مطالعه خواستگاه اختلال ها بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی است . زیرا اگر در جامعه ای هنجار ها مراعات نشود کجروی پدید می آید و رفتار ها آسیب میبیند . منبع: http://yakta1383. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تا آ شهریور فرصت دارم برا یکم تغییر توی زندگیم . یکم مطالعه درسی تقویت زبان مطالعه غیر درسی کم استفاده از تلگرام و اینستا ورزش(ترجیحا) پیاده روی دیدن چندتا ... ... هنوز لیستم کامل نیست باید بازم فکر کنم ... برنامه بریزم ... ج بکشم ... منبع: http://bani99. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

: در خانه ما همه کتاب می خوانند انقلاب: در منزل من همه افراد، بدون استثنا، هر شب در حال مطالعه خواب شان مى برد به گزارش نامه نیوز، کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معطم ی بخش هایی از سخنان آیت الله معظم انقلاب در سال ۷۴ را درباره اهمیت کتابخوانی منتشر کرده است. در ادامه بخش هایی از سخنان معظم له آمده است؛ من این را مى خواهم عرض کنم که در منزل خودِ من، همه افراد، بدون استثنا، هرشب در حال مطالعه خوابشان مى برد. خود من هم همین طورم. نه این که حالا وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه مى کنم؛ تا خوابم مى آید، کتاب را مى گذارم و مى خوابم. همه افراد خانه ما، وقتى مى خواهند بخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است.منبع: http://ehsanmohamadzadeh. /

معرفی کتاب 500 نکته درباره ی مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

500 نکته درباره ی مطالعه نویسنده: فیل ریس مترجم: بیتا عسگری ،گیتا عسگری کتاب 500 نکته درباره مطالعه تألیف فیل ریس توسعه آموزش در گلمورگان است. این کتاب بسیار ساده برای مطالعه و راهنمایی با ارزش برای دانشجویان در تمام سطوح ی می باشد. این مجموعه حدود پانصد نکته ساده را در پنجاه و یک سر فصل به شما ارائه می دهد که برای هر دانشجویی از زمان شروع به تحصیل در تا زمان درخواست اشتغال به کار در پایان دوره تحصیلات مفید خواهد بود. کتاب فوق الذکر با تکیه بر نکاتی همچون: نگارش مقالات، ارائه سمینارها، شرکت در امتحانات، تقویت حافظه، حل مسایل، تکمیل مهارتها و موفقیت در مصاحبه ها، شما را در گذر از بحرانها دوران تحصیل یاری می دهد. کتاب 500 نکته برای مطالعهمنبع: http://library-of-ferdosi. /

روش صحیح مطالعه

درخواست حذف اطلاعات

روش های صحیح مطالعه

تکلیف هفته آینده مورخ 95/8/26

درخواست حذف اطلاعات

ادامه فصل اول : الف -1- محیط درون سازمانی 2- راهبردهای استراتژیک منابع انسانی 3- انواع ساختارهای سازمانی خلاصه و خوانده شود. ب - مدل پویایی و استراتژی جنریک مطالعه شود و داوطلب یکی توضیح دهد و در ادامه این دو مدل را توضیح می دهد. ج - فصل دوم ( نظام جبران خدمت نیز مطالعه شود )منبع: http://hrmanagment. /

ساعت مطالعه فاطمه از 13شهریور تا19شهریور

درخواست حذف اطلاعات

سلام به همگی خب خیلی دیر شد ببخشید چون وای فای خونمون مشکل داشت وقطع و وصل میشد دیر شد.خب بریم سراغ نتیجه این هفته من: مجموع ساعات مطالعه:69ساعت(هرکار نشد70تا) مجموع ساعات مطالعه اختصاصی:55ساعت (زیست:14..شیمی:13..ریاضی:14..فیزیک:14) مجموع ساعت مطالعه عمومی:14ساعت (عربی:7..زبان..7) مجموع تعداد تست ها:1400 (تخصصی:1190..عمومی:210) تعدادتست اختصاصی:1190 (زیست490..شیمی350..ریاضی210..فیزیک140) تعدادتست عمومی:210 (زبان 105..عربی105) خب این هفته شرایط روحیم 1کم بد بود ولی خداروشکر کنترلش چقد زندگی ها حاشیه دارن واقعا زندگی من جون میده واسه ادم بهونه تراش..بازم فیزیک سرکشی کرد و اعصاب خورد کن شد ولی بهتر ازهفته قبل بود حداقل بیشتر شد تحملش کنم ...امیدوارم هفته بعد بهترباشم دوستون دارم...به امید موفقیتمنبع: http://patogh kor96. /

تعریف ژئومورفولوژی و رابطه آن با سایر علوم" :

درخواست حذف اطلاعات

ژئومورفولوژی علم مطالعه و بررسی اشکال ناهمواریهای زمین" مخصوصا" مطالعه ماهیت تعریف شده است، این واژه از زبان یونانی گرفته شده و از سه جزء (ژئو= زمین، مورف= شکل و لوژی= شناسی) ترکیب یافته است. بنابراین پیکرشناسی زمین درباره مطالعه ناهمواری خشکی ها و کف دریاها و اقیانوس ها صحبت می کند. این دانش به ماهیت، منشاء و تحول اشکال زمین، فرایندهای تشکیل و ترکیب مواد سازنده اشکال زمین مربوط می شود. نقشی که ژئومورفولوژی در بررسی ناهمواریها دارد از سه دیدگاه قابل توجه است.منبع: http://ndmum. /

ساعت مطالعه(6تا12شهریور)

درخواست حذف اطلاعات

سلام به همه این هفته حالم خوشه خوب پیش رفتم راضی ام.بریم سراغ عملکرداین هفته من: مجموع ساعات مطالعه:65ساعت میانگین ساعت مطالعه روزانه:تقریبا 9ساعت مجموع ساعات مطالعه اختصاصی:49/5ساعت (زیست15..شیمی13/5..ریاضی14..فیزیک7) مجموع ساعات مطالعه عمومی:14ساعت (عربی7...زبان7...) مجموع تعدادتست ها:1330 (اختصاصی:1120...عمومی:210...) مجموع تعدادتست اختصاصی:1120 (زیست:490..شیمی:350..ریاضی:210..فیزیک:70) مجموع تعدادتست عمومی:210 (عربی:140...زبان:70...) تواین هفته که گذشت فیزیک خوب باهام تانکرد سرسازش نداشت غدبازی دراورد وبه تلاشم پوزخن چن بارعصبیم کرد چن بار زدمش تو دیوارو دوباره باحال زار رفتم دنبالش خلاصه کلی حرصم داد کلی خستم کرد ولی ولی ولی تواین هفته دهنشو سرویس میکنم بعله اینطوریاس...تصمیم براهفته اینده ساعت مطالعه روزی10ساعته وافزایش تعدادتستهاس همچنین وقت بیشترواسه فیزیک گذاشتن...من

7- انعکاس آفتاب بر تخته های باراَنداز (نُه داستان)

درخواست حذف اطلاعات

شروع مطالعه : 29/ 8 / 95 وضعیت مطالعه : یک دور خوانده شد اتمام و زمان مطالعه : 29 آبان - 25 دقیقه / ------------------------------ نویسنده : جی. دی. سالینجر شرح مختصر کتاب : - نظر شخصی : - نقل قول های مستقیم از کتاب : -منبع: http://mumeshki-ketab. /

9- دهانم زیبا و چشمانم سبز ( نُه داستان)

درخواست حذف اطلاعات

شروع مطالعه : 29/ 8 / 95 وضعیت مطالعه : یک دور خوانده شد اتمام و زمان مطالعه : 29 آبان - 20 دقیقه / ------------------------------ نویسنده : جی. دی. سالینجر شرح مختصر کتاب : - نظر شخصی : - نقل قول های مستقیم از کتاب : -منبع: http://mumeshki-ketab. /

11- فِرنی

درخواست حذف اطلاعات

شروع مطالعه : 30/ 8 / 95 وضعیت مطالعه : یک دور خوانده شد اتمام و زمان مطالعه : 30 آبان - 40 دقیقه / ------------------------------ نویسنده : جی. دی. سالینجر شرح مختصر کتاب : - نظر شخصی : - نقل قول های مستقیم از کتاب : - منبع: http://mumeshki-ketab. /

مبدا نژادهای انسان

درخواست حذف اطلاعات

مبدا نژادهای انسان میخاییل نستورخ مطالعه نژادها بخودی خود شاخه ای از دانش انسان شناسی است علمی که نژاد های انسانی را طبقه بندی میکند و چگون تکامل نژادها را تحت تاثیر عوامل بیولوژیک ، جامعه شناسی و اقتصادی مطالعه می نماید، علمی تازه کار که با مسائل و مشکلاتی فراوان روبرو است. علم انسان شناسی شوری نژادهای انسانی را اشکال بیولوژیک نوع انسان میداند که در طول تکامل خود شکل گرفته اند. نژاد شناسان در جریان مطالعه خود به رشته هایی از علوم مانند کالبد شناسی، فیزیولوژی، جنین شناسی و دیرین شناسی متکی هستند. منبع: کانال تلگرام کتابخانه سیمرغ

تکالیف

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و احترام ریاضی:شمارش 2تا 2تا و 3تا 3تا و4تا 4تا و5تا 5تا آهنگین خوانده و نوشته شود. فارسی:لغات درس پنجم داده شده خوانا و زیبا چندین بار نوشته شود. علوم :فصل اول و دوم مطالعه شود. من یک نویسنده ام :به دلیل علاقه مند بچه ها به مطالعه کتاب دانش آموزان عزیز کت را مطالعه نموده سپس خلاصه آن را با ذکر نام کتاب و مولف آن بنویسند. اولیاء محترم لطف نموده از قسمت اول درس پنجم بلدرچین وبرزگر املاء گرفته شود. با سپاس فراوانمنبع: http://nokhbegan3. /

به مناسبت روز کتاب

درخواست حذف اطلاعات

24 آبانماه روز کتاب و کتابخوانی را گرامی میداریم . تنها راز موفقیت افزایش مطالعه موردی است که باید آن را مد نظر قرار دهید. اطلاعات خود را افزایش دهید و در رابطه باهر موضوعی از بهترین گزینه یعنی ,کتاب استفاده کنید. امروزه شما در هر زمینه ای که بخواهید میتوانید کتاب تهیه کنید و بخوانید. مطالعه در زندگی شخصی ، روحیه ، افزایش درآمد و بسیاری از مسائل دیگر تاثیر فراوانی دارد. افرادی که مطالعه میکنند همیشه یک قدم جلو تر از آنهایی هستند که علاقه ای به مطالعه ندارند و از آن دوری میکنند. خواندن حداقل یک کتاب در هفته برای هر فرد امری اجباریست. اگر قصد موفقیت و پیشرفت و حتی آموزش صحیح فرزندانتان را دارید مطالعه را جز کارهای ضروری خود قراردهید. منبع: http://nwmlm. /

زنگ کتاب و مطالعه در دبستان پسرانه بیهقی نوده خاندوز به صدا درآمد

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی زنگ کتاب و مطالعه در روز یکشنبه 24 آبان 95 راس ساعت 9و 30 دقیقه در محل دبستان پسرانه بیهقی نوده خاندوز توسط آقای کوهستانی مسئول کتابخانه عمومی این شهر به صدا درآمد. در این مراسم که با حضور خانم حبیبی عضو شورای شهر و انجمن کتابخانه های عمومی چشمه ساران ، آقای شفائی مدیر آموزشگاه و تنی چند از معلمین برگزار شد ابتدا آقای شفائی مدیر دبستان بیهقی نکاتی را در خصوص سرانه مطالعه در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و ارزش مطالعه به دانش آموزان بیان کرد سپس آقای کوهستانی ضمن ترغیب دانش آموزان و معلمین محترم جهت عضویت و استفاده از منابع کتابخانه عمومی از اهمیت سرمایه گذاری جهت نهادینه فرهنگ مطالعه در قشر نوجوان که آینده سازان این مملکت هستند صحبت به میان آورد و افزود تنها با مطالعه و علم آموزی و تولید علم می توانند کشور را به اه انقلاب و راحل (ره) برسانند . خ

cزنگ کتاب و مطالعه در دبستان پسرانه بیهقی نوده خاندوز به صدا درآمد

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی زنگ کتاب و مطالعه در روز یکشنبه 24 آبان 95 راس ساعت 9و 30 دقیقه در محل دبستان پسرانه بیهقی نوده خاندوز توسط آقای کوهستانی مسئول کتابخانه عمومی این شهر به صدا درآمد. در این مراسم که با حضور خانم حبیبی عضو شورای شهر و انجمن کتابخانه های عمومی چشمه ساران ، آقای شفائی مدیر آموزشگاه و تنی چند از معلمین برگزار شد ابتدا آقای شفائی مدیر دبستان بیهقی نکاتی را در خصوص سرانه مطالعه در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و ارزش مطالعه به دانش آموزان بیان کرد سپس آقای کوهستانی ضمن ترغیب دانش آموزان و معلمین محترم جهت عضویت و استفاده از منابع کتابخانه عمومی از اهمیت سرمایه گذاری جهت نهادینه فرهنگ مطالعه در قشر نوجوان که آینده سازان این مملکت هستند صحبت به میان آورد و افزود تنها با مطالعه و علم آموزی و تولید علم می توانند کشور را به اه انقلاب و راحل (ره) برسانند . خ

۷ دلیل علمی برای اینکه چرا باید کتاب بخوانیم؟

درخواست حذف اطلاعات

۱-کتاب خواندن از شما انسان بهتری می سازد. این جمله کلیشه ای و یا استعاری نیست. نه تنها یکی، بلکه دو تحقیق موازی کشف کرده اند که کتاب خواندن واقعا از ما انسان های بهتری می سازد؛ مهربان تر و نسبت به دیگران با درک تر ۲-کتاب خواندن باعث کاهش استرس می شود. لوئیس گزارش داده است که کتاب خواندن تا ۶۸ درصد سطح استرس را کاهش داده باعث کاهش قابل توجه تپش قلب می شود. در مقایسه می توان گفت که قدم زدن بیرون از خانه سطح استرس را تا ۴۲ درصد کاهش می دهد. ۳-کتاب خواندن باعث افزایش هوش می شود. طبق نظر محققان، توانایی یادگیری و پردازش اطلاعات بسیار مهم است و دقیقا به همین دلیل است که مطالعه بسیار کمک می کند. ۴-کتاب خواندن به روابط فردی کمک می کند. مطالعه تنها به رابطه ی فعلی کمک نمی کند، بلکه در یافتن روابط جدید نیز بسیار موثر است ۵-کتاب خواندن شما را سخنران بهتری می کند. این موضوع نیز اصلا پیچیده نی

اعلان های css

درخواست حذف اطلاعات

مرجع اعلان های css3 را می توانید در آدرس www.w3schools.com/cssref/ بی د. از لینک زیر می توانید یک cheat sheet مفصل از اعلان های css3 را مشاهده و کنید. https://2zpt4dwruy922flhqyznip50-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/10/css3-mega-cheat-sheet.jpg توصیه می شود انی که توان مطالعه منابع به زبان انگلیسی را دارند آموزش کامل css نسخه 3 را در سایت www.w3schools.com مطالعه کنند و افرادی که نمی توانند منابع انگلیسی را مطالعه کنند یک آموزش css به زبان فارسی را که به راحتی با یک جستجوی ساده در گوگل یافت می شود، پیدا کرده و مطالعه کنند.منبع: http://304web. /

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه، غذای روح و درمان بیماری های فکری است. کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ادعا و بدون تکلف و منّت، آنچه دارد در اختیار ما می گذارد. مطالعه، با نیّت خالص، عبادتی بزرگ است. لحظه ای نشستن در کتابخانه، حضور در محضر شمندان قرون و فرزانگان زمان است. کتابخانه، معبد اهل علم و محراب پاک دانشجویی و علم آموزی است. هرکه از کتاب و مطالعه بیگانه است، غریب و بی مونس است. منبع: http://libbaghbahadoran. /

تکنیک فوق پیشرفته تندخوانی فانتوم در 7 گام

درخواست حذف اطلاعات

با استناد به آمار رسمی و تعیین سطح بیش از ده هزار نفر در گروه تخصصی مطالعه شریف که مستقیم توسط خودم صورت گرفته،میانگین سرعت در کشورمان 150 کلمه در دقیقه است که نسبت کشورهای دیگر در سطح مناسبی نیست و تقریباً یا 98% افراد مهارت فن مطالعه را ندارند.به عنوان اولین گام،از یک نشانگر برای مطالعه استفاده کنید.اگرچه در آغاز کار این روش غیرعادی به نظر می رسد اما می تواند حرکت چشمان شما را در امتداد یک خط هدایت کند. ادامه مطلب..منبع: http://1tondkhan. /

تندخوانی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

وقتی در دبستان بودیم به دلایلی باید با صدای بلند متن ها را برای معلم می خو م.وقتی بزرگ تر شدیم این عادت به جا ماند.این عادت باعث می شود که سرعت ما در مطالعه کم شود.البته ا اما به تنها به زبان آوردن کلمات مهم نیست٬ بلکه اگر در هنگام مطالعه در ذهن هم کلمات بلند خوانده شوند این کار هم باعث کند شدن سرعت مطالعه می شود. ادامه مطلب...منبع: http://1tondkhan. /

برنامه ریزی درسی

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ریزی:روشی است به صورت گام به گام که برای انجام هر چه بهتر و به موقع فعالیت ها و بها دادن به وقت انجام می شود.شما می توانید با یک برنامه ریزی مناسب : 1- در وهله ی اول باعث ایجاد آرامش و اطمینان در وجود خود شوید. 2- به موقع، به مطالعه ی تمام دروس خود بپردازید. 3- اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید. 4- علاقه و عادت به مطالعه را در خود افزایش دهید. 5- اضطراب و نگرانی از امتحان را حتی در شب امتحان و یا کنکور کاهش دهید. برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب می توانید به موارد زیر عمل کنید:1- همه ی افراد با یکدیگر تفاوت هایی دارند پس بهتر است با توجه به بهره ی هوشی، شرایط و امکانات و عادت های مطالعه شما برای خودتان، برنامه ریزی داشته باشید و از افراد دیگر پیروی نکنید. 2-می توانید از افرادی که دارای تخصص در این زمینه هستند و از روحیات شما آگاهی دارند برای ترتیب دادن یک برنامه استفاده کنید. 3- به