رسانه
رسانه

مظهرعدل :: جستجوعلی مظلوم

درخواست حذف اطلاعات

گریه کن بهرعلی مظلوم دوران حیدراست/آفتاب حق پرستی نورایمان حیدراست/یاورخوب پیمبرشدشهید راه دین/آنکه ازخوف الهی بودگریان حیدراست/درفضیلت مثل احمد حضرتش کفو بتول/مردمیدان شجاعت روداحسان حیدراست/معترف شددشمن او که علی عبدخداست/مظهرعدل الهی روح قرآن حیدراست/ضربت ابن مرادی اشک مهدی را ربود/اسوه ای بهرولایت حق و انسان حیدراست/

روز شمار انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

روز شمار انقلاب برگرفته از کتاب جای پای انقلاب مؤلف : فاطمه جواهری حقیقی  چاپ87 30دی،مصادف بااربعین.دراین روز میلیون ها نفردومین رفراندم رابرگزار د. رفراندمی که در آن بر ی تأکید می شد   و در قطعنامه آن راهپیمایان خواهان تشکیل جمهوری  ی شدند . در این روز حتی مردم روستاها هم د . مردم شعارمی دادند: «نظام شاهنشاهی نابودبایدگردد» «تامرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد، حتی اگرشب و روز برما گلوله بارد» «تا خون در رگ ماست ، ماست» «وای به روزی که مسلح شویم،درصدد خون برادرشویم» «نظام شاهنشاهی عامل هرفساداست،                            مظهرعدل وداداست» » تو وارث حسینی» «فرمود

تبریک وتسلیت

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدایے ڪه بر ذات وے محال است هرگز برבعقل پے... آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه ایبر سر و .. زند در کنج غربت خانه ایسوخته بال و پرش از غم ولیکن ناتواندور شمعِ عسکری پر می زند پروانه ایشهادت .. عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره .. زمان(ع) تسلیت باد سلام خدای مهربانم... سلام اے صاحب صبح رهایی سلام اے مظهرعدل خ .. السلام علیک یاصاحب ا .. مان(عج)السلام علیک یاشریک القرآن... یا حسن بن علی ایهاالعسگری مادرت نیست ولیکن پسرت هست هنوزجای شکر است که مهدی به سرت هست هنوزنفست تنگ شده کنج قفس افتادی باز خوب است که این بال و پرت هست هنوزپسرت آمده بالای سرت آقا جان مرهمی بر جگر پر شررت هست هنوزاثر وضعی سم خشکی لبهاست، ولی خوب شد کاسه ی آبی به برت هست هنوزلب تو خشک و دو چشمان تو تر آقا جان گوییا ظهر عطش در نظرت هست هنوز صلی الله علیک یا ابا عبدالله... نمیدونم چرابغضم میگیره دلم پرخون میشه وقتی اسم .