رسانه
رسانه

من خداوند جهانم :: جستجومن خداوند جهانم

درخواست حذف اطلاعات

1-من خداوندِ جهانم که خدا ز آنِ من است مالکِ جان جهانم کی به کتمانِ من است 2-خون دل خورده ام و راه ب زازل چه غبارهای غلیظی که به دامانِ من است 3-رنج بسیار کشیدم که شدم صاحب حقّ حالیا حقّ بدرونِ دل و این جانِ من است 4-گر که منصور بگفت است انا الحقّ سر-دار او بمعنا به سر گوشه ای از خوانِ من است 5-عابدی کاو به نشست است به تسبیح و گو چنین باش که خلقی چو تو مهمانِ من است 6-آنکه کتمان د این سخنِ پاکِ مرا یا که فرعونِ من است یا خودِ هامانِ من است 7-زاهد-ار زهد فشان است بدانید که او متحیّر به سرِ نقطه ایمانِ من است 8-آیت است اینکه خداوند بمن گفت بگو این دلیلِ من و هم کثرتِ برهانِ من است 9-آنکه سجاده نشین است به شبهای دراز خوش عزیزیست که او هم ز رقیبانِ من است 10-مژده بادابهمانی که بمن ظلم نمود به معاد ز آتش آشفته نگهبانِ من است 11-آنکه بر نیزه سرش آیت قرآن خواندست آن حسینِ(ع) من و هم آ

شط مواجِ نبودن

درخواست حذف اطلاعات

 نمی دانستمکه دیدار تو در بارانو لبخندت زیر چتر بازجهان را دو خواهد کردجهان، پیش از آن چشم مه آلودتو دیگراین جهانمدر سکوت بهت لحظه های سختدو نیمه می شود عمرمپیش  از تو شنا در شط آرامشپس از تودست لرزان زماندر دست واژگان سرگشته و غمگینمیان رود بی حوصله از راه  دورجهانم دو شدبرای  رویای تا ابد مسکوت

نگاه من به ن

درخواست حذف اطلاعات

من و ن  158- من به عنوان یک مرد، همیشه پاکی ن را نگریسته ام به همین دلیل تمام ن در کنار من احساس پاک بودن,  با حیا بودن و نجیب بودن می کنند حتی فواحش.  و هیچ چون من نتوانسته است به زن نگاه کند و لذا همه ن جهان عاشق من هستند. 159- من به لحاظ غریزه قدرتمندترین مرد جهان هستم و. در عین حال به همین شدت به لحاظ صبورترین و پاک ترین مرد جهانم.  من مردترین مردان جهانم.  من مرد آرمانی همه ن جهانم. 160- من همه ن جهان را ی ان دوست می دارم و حتی به لحاظ غریزی و در چشم و دل و احساس من یک دختر چهارده ساله با یک پیر زن صد ساله فرقی ندارد.  علی اکبر خانجانیکتاب هستی بایستی

نصف جهانم درد می کشد!

درخواست حذف اطلاعات

به نصف جهان رفته بودم. نگاهش . درد داشت، دردی عظیم...

به نام خداوند دانش نواز

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند دانش نواز / خداوند درمانگر چاره سازخداوند طب و خداوند رای / خداوند جان و خدای شفایخدای شفا بخش ، خداوند جانبخش/ خداوند حکیم روانبخششفا او ببخشد به دستان ما / ولیکن به دیده است دستان ماخدایا ببخشای دانش طبیب / که تا چاره سازد درد حبیب شاعر: سجاد نوروزی "طبیب حبیب"

به جز تو

درخواست حذف اطلاعات

به جز توقلب خودم رابه هیچ نسپردمتو هم غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی امید صباغ نو

فندقِ مامان!

درخواست حذف اطلاعات

اوه ببین چند وقته برات نامه ننوشتم زیبای جهانم! اگه گفتی راجبه چیه این دفه؟ از دست دادن :))

من

درخواست حذف اطلاعات

منکاج کج کنج و کنارممنذهن مریض و بی مکانممن آتشکده و برزخ جانممنپیکر یک نه هزار رنج و عذابممن در اوج درخششخودم کارگر بار جهانم

من به دنبال دل خسته ز جانم هستم

درخواست حذف اطلاعات

من به دنبال دل خسته ز جانم هستم در پی دیدن روی دو جهانم هستم شاهد این سخنم چشم غبار آلودم من به دنبال تو ای ماه نهانم هستم کاشکی در پس ابری تو نمانی هرگز من به دنبال دل و جان ومکانم هستم عشق را گرچه پسندیده ترین می دانم سوی معشوق دل و و مکانم هستم گرچه با لقمه احساس ، مرا بیرون کرد از همه خلد برین ، شاه جهانم هستم تن و جان در طلب لطف و خطاپوشی تو عقل و دل را به گمان ، سوی گمانم هستم گر که یک جمله از این شعر و غزل کافی نیست من به شعر و غزلم ، شیخ زمانم هستم عمر بر باد دهد هر که تو را نشناسد من به دنبال غم ، هجر تو جانم هستم عذر برگیر و مرا در دل خود مهمان کن همه دم در طلب مهر مهانم هستم 1395/08/24 12:55منبع: http://aliryas5. /

بنام خداوند

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند ختم رسل خداوند عرش و خداوند کل بود منجی و هادی مسلمین محمد فرستاده ای ذات کل

آهو را به دست خود اژدها میکنیم

درخواست حذف اطلاعات

از بداخلاقی و طعنه زدن و غر زدن های خودم بدم میاد. دیگه نمیشه جهان فاسد مردم را بریزم دور؛ چون خودمم جزو همون جهانم.

بگیر از من جهانم را

درخواست حذف اطلاعات

بگیر از من جهانم را ولی بانو! حرم را نه تمام جاده ها، آری خیابانِ ارم را نه ! شعر: خانم ز.بشری موحد

چه کار کنیم تا خداوند متعال گناهان گذشته ما را ببخشد؟

درخواست حذف اطلاعات

پاداش افراد در نزد خداوند درجه بندی شده است و انی که برای رضای خداوند و تبلیغ دین مهاجرت می کنند، جایگاه رفیعی دارند.

ایه

درخواست حذف اطلاعات

لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی ،جلال من و فرازندة سر من . ۴ به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدّس خود اجابت می نماید. سلاه ۵ و اما من خسبیده ، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. ۶ از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ۷ ای خداوند ، برخیز! ای خدای من ، مرا برهان ! زیرا بر رخسار همة دشمنانم زدی ؛ دندانهای شریران را ش .. تی . ۸ نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو می باشد.منبع: http://masihrahhaghighat. .. /

خداوند جان آفرین

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند روح و روان که نامش بود ورد پیر و جوان خداوند جان آفرین و عظیم ستایش شود هر دم و هر زمان

جهانم تویی عزیزم

درخواست حذف اطلاعاتماه ترین ماه خداوند از راه رسید /آد که از اهمیت این ماه حکایت دارد

درخواست حذف اطلاعات

اهمیت ماه مبارک رمضان آن چنان رفیع و برجسته است که از آن به عنوان برترین ماه نزد خداوند یاد می شود و این مهمانی خداوند همراه با آد خاص است.

نام هاى متعدد خداوند ، چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

درخواست حذف اطلاعات

نام هاى متعدد خداوندنام هاى متعدد خداوند ، چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟نام هاى خدا باید همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از ذات آن شود  نام هاى متعدد خداوندنام هاى متعدد خداوند نام هاى متعدد خداوندپرسش : چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟با توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است، باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از آن ذات شود.ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ای دوست...

درخواست حذف اطلاعات

ای دوست قبولم کن وجانم بستانمستــم کـــن وز هر دو جهانم بستانبـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــوآتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانماز چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانمغمم این است که چون ماه نو ، انگشت نمایی  ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانمدم به دم حلقه این دام شود تنگتر و مندست و پایی نزنم ، خود ز کمندت نرهانمسرِ پُر شور مرا نِه شبی ای دوست به دامانتو شوی فتنه ساز دلم و سوز نهانمساز بش ته ام و طائر پر بسته نگارا عجبی نیست که این گونه غم افزاست فغانمنکته ی عشق ز من پرس به یک بوسه که دانیپیر این دیر جهان مست کنم گر چه جوانمسرو بودم سر زلف تو بپیچید سرم را  یاد باد آن همه و تاب و توانمآن لئیم است که چیزی دهد و باز ستاندجان اگر نیز ستانی ز تو من دل نستانمگر ببینی تو هم آن چهره به روزم بنشینینیم شب مست چو بر تخت خی بنشانمکه تو را دید که در حسرت دیدار دگر نیستآری آنجا که عیان است چه حاجت به بیانم؟بار ده بار دگر ای شه خوبان که مباداتا قیامت به غم و حسرت دیدار بمانممرغکا

شوق دیدار

درخواست حذف اطلاعات

شوق دیدار خدایم در دل روشنی راه جهانم در دل عشق و ایمان خدایم در دل درک این هر دو جهانم در دل عباس https://telegram.me/teknikagahi منبع: http://teknikaghahi. .. /

هفته دفاع مقدس گرامی باد

درخواست حذف اطلاعات

بنام خداوند شور آفرینخداوند والفجر و فتح المبینخداوند آنها که پ ر شدندشب آتش و خون کبوتر شدندخداوند موسی ، خداوند نوحخداوند شبهای فتح الفتوحخداوند مردان اهل نبردخداوند غیرت، خداوند دردبنام خ که نور آفریدشب حمله عشق و غرور آفریدخداوند گردان قایق سوارخداوند شیران شب زنده داربنام خداوند حال و قدیمخداوند شبهای هورالعظیمخداوند دستان ذکر و دعاخداوند مجنون خیبر گشاخ که شادی و غم آفریدمحرم نوشت و علم آفریدسفرنامه کربلا را سرودبدنهای از تن جدا را سرود منبع: http://bineshlib. /

بعد از تو ...

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه را باید چای دم کرد تلفن را کشید را بست خاموش و کم نور و مست پنج شنبه را باید رو به روی هم نشست باید از تو نوشت باید آرام گونه ات را بوسید ... علی سلطانی ................................... انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم فاضل نظری ...........................................

و آمدی که بریزی به هم جهانم را.

درخواست حذف اطلاعات

گاهی برای برخاستن، باید فرو ریخت و ویران شد. و من امروز از پایه ویران شدم... +الحمدلله رب العالمین. خدایا به تلاش هامون برای برخاستن، برکت بده...

یه سوال

درخواست حذف اطلاعات

خداوند متعال میگه نا امیدی از من بعد از شرک بزرگترین گناهه ، خب این تا اینجاش درست که نباید از رحمت خداوند نا امید بشیم ، ولی خب بخشش خداوند هم یه سری ساختار داره که یکیش اینه که جبران کنی ، حالا ی که نمیتونه جبران کنه چی؟

شوق دیدار

درخواست حذف اطلاعات

شوق دیدار خدایم در دل روشنی راه جهانم در دل عشق و ایمان خدایم در دل درک این هر دو جهانم در دل

اگه یروز..

درخواست حذف اطلاعات

اگه یروز یکی بهتون گفت که تو یه نگاه عاشقتون شده و ماه هاست که از فکرتون نمیتونه بیاد بیرون یه فرصت آشنایی و شناخت بش بدید ، شاید هیچوقت دوباره این اتفاق برای "اون و شما" تکرار نشه... +خسته ام از انتظار و ناامید از ایستادن ،بخند و از این کفر برهان جهانم را... "یکی دیگر"

قسمت کوتاهی از کلام خداوند کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اى همه مردم روى زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید! زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد، او امر فرمود و عالم هستى بوجود آمد. خداوند تصمیمات قومها را بى اثر میکند و نقشه هاى قومهاى جهان را نقش بر آب میسازد. اما تصمیم خداوند، قطعى است و نقشه هاى او تا ابد پایدار است. خوشابحال قومى که خداوند، خداى ایشان است! خوشابحال مردمى که خداوند، ایشان را براى خود بر گزیده است! خداوند از آسمان نگاه میکند و همه انسانها را مى بیند، او از محل س .. ت خود تمام .. نان جهان را زیر نظر دارد او که آفریننده دلهاست، خوب میداند که در دل و .. شه انسان چه میگذرد. خداوند از .. انى که او را گرامى میدارند و انتظار رحمتش را میکشند مراقبت میکند، او ایشان را از مرگ میرهاند و در هنگام قحطى آنها را زنده نگاه میدارد. امید ما به خداوند است او مددکار و م .. ع ماست، او مایه شادى دل ماست ما بنام مقدس او تو

....

درخواست حذف اطلاعات

از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیستگر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیستاز بس که به خودم زخم زدم در همه عمرمهر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نیستدیریست که از خانه ابان جهانمبر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نیستدر حسرت دیدار تو آواره ترینم هر چند که تا منزل تو فاصله ای نیست  ...

شهادت خداوند متعال

درخواست حذف اطلاعات

اولین و بزرگترین شاهد قیامت، خداوند است. در قرآن آمده است: «اِنَّ اللهَ عَلى‏ کُلِ‏ّ شَى‏ءٍ شَهیِدٍ»(1)؛ همانا خداوند بر همه چیز گواه است. در بحث شهادت براى خداوند اوصاف دیگرى نیز آمده است که همگى دل بر احاطه و حضور و علم و گواهى خداوند دارند، نظیر آیه «اِنَّ اللهَ کانَ عَلَیکُم رَقیِباً»(2)؛ همانا خداوند مراقب شماست، یا آیه «و کانَ اللهُ بِکُلِ‏ّ شَى‏ءٍ مُحِیطاً»(3)؛ خداوند بر هر چیز احاطه و حضور دارد.منبع: http://shahedanghiyamat. /

انگار ک بادبادکی ازیاد رفته برخار خوش باور چشم به راه ک ن دبستانی دور هی بی قرار

درخواست حذف اطلاعات

سلام زند لحظه لحظه از تو میکاهد .. و من بی پناه گم میشوم در دنیای خویش ... هیچ نیست .. اینجا زمان معنای عجیبی گرفته است .. گاهی چنان سریع میگذرد ک هر روز به کوتاهی چند دقیقه میشود ... گاه چنان طولانی ک هر دقیقه ای چون سال ... این روزمر ها همچون موریانه ای افتاده اند به جان تو .. اینجا زمان در یک مسیر مدام تکرار میشود و بی رحمانه از من گرفته است تمامی مرا .. اینبار قصد تورا دارد .. تکرار ..تکرار .. تکرار .. تا تورا فراموش کنم و همرنگ خودش بشوم .. بی رنگ بی عطر چون هوا در تمامی لحظه ها باشم تا مرگ لحظه و تکرار زمان تا....تا نمیدانم کجا ... راستش را بخواهی فکر میکنم پیر شده ام .. زمان تمامی چیزی ک باید را به من داده .. و حال یک به یک از من بازپس می رد ... تا نمیدانم هزار و سیصد چند فقط خود را داشتم و جهانم پر بود از سوال و دلیل برای فهمیدن انها .. مو به مو دنیا را میدیدم و از خود میگذراندم و

ایزوستیا: خواست بگوید من ارباب جهانم

درخواست حذف اطلاعات

سرگئی اورجونیکیدزه، دیپلمات، معاون اسبق دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای اجتماعی همکاری بین المللی و دیپلماسی علنی تالار اجتماعی فدراسیون روسیه در مقاله ای برای رو مه ایزوستیا به بررسی علل حمله موشکی به پرداخته است.

بیست و نه راه برای سحرخیزی

درخواست حذف اطلاعات

راههای زیادی برای سحرخیزی وجود دارد و دانشمندان بزرگ این راهها را برای ما شرح داده اند اما من با فقط یاد خداوند و عشق خداوند همه آن راهها را به طور اتو ماتیک رفتم من به عشق خداوند صبح زود بیدار شدن را برای خودم واجب در اوج جوانی عاشق سحرخیزی شدم تا خداوند را خوشحال کنم و صددرصد فکر می خداوند با سحرخیزی من خوشحال می شود فقط همین یک راه کافی بود که بعدها در مقالات فراوان خواندم که سحرخیزی و صبح خیزی سی راه و چهل راه و پنجاه راه دارد و من همه این راهها را با عشق و یاد و نام خداوند بدون اینکه متوجه باشم رفتم و تفسیر نه تنها سحرخیزی و صبح زود بیدار شدن عزیزان همه کارهای خوب را به عشق خداوند و به خشنودی خداوند انجام بدهیم آنوقت می بینیم که یک دنیا عظمت و قدرت نصیبمان شده است فرقی ندارد همه خوبیها فرهنگ و ورزش قرض الحسنه و خیریه همه اینها باید برای خشنودی خداوند باشد آنوقت اثرات خوب و مفیدش د

گسل

درخواست حذف اطلاعات

پلک میزنی جهانم زیر و رو میشود موهایت را باز میکنی توفان میشود .. میخندی .. بهار میاید .. دیوانه منم که خانه ام را روی گسل خطرناک تن تو ساخته ام .. .................................. من که  اصرار ندارم تو خودن مختاری یا نرو .. یا که بمان .. یا نگهت میدارم ... ..................................... ماجرای مرا پایانی نبود اگر عطر تو از صندلی بر نمیخواست و به خیابانم نمیبرد ... شمس لنگرودی ...................................  

پادشاهی از عشق

درخواست حذف اطلاعات

ب پادشاهی مهمانم بودتمام جهانم را پیشکش حضورش سرزمین اندامم رامزارع گیسوانم رادریای چشمانم راهمه را به او تقدیم او با لشکری از لبانش آمده بودومن خودم را تسلیم مهمانی که پادشاه بزرگی ازعشق بود سهام الشعشاع مترجم : بابک شاکر

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عجیبه که صدام دیگه در نمیاد.. شاید صدای خاموش انتخاب واسه وبلاگم که الان معنیشو بفهمم.. ص توو جهانم نیست، همش تصویر میبینم... خوشحالم که به اون بالاسری اعتقاد دارم.. پس همه چی درست میشه.. منبع: http://hespid. /

ماه شب آ رمضان

درخواست حذف اطلاعات

جامانده ام از قافله ی همسفرانمرخصت بده ای عمر که خود را برسانماز گریه پرم مثل گلی در شب بارانای باد در این باغ بگیر و بتکانممی رفتم از این شهر از این کوچه ی بن بستجا می شد اگر بی ی ام در چمدانماز ماندن و از رفتن عطر نفس توستیک روز اگر پیرم و یک روز جوانمدلباخته ی شیخم و -شاهم- چه زیانیمن نقش جهانی وسط نصف جهانمدر سال فقط یک شب و یک روز عزیزممن ماه شب آ ماه رمضانم...!سعید بیابانکی

نوری شبیه تو به جهانم وزیده است

درخواست حذف اطلاعات

نازت کشیدنی ست لبانت چشیدنی ست یک عمر قصه گفتن از آنها شنیدنی ست جانا ! ببین تمام تنم ذوب می شود خورشید من ! به سوی تو پرواز ، دیدنی ست والله !! از تمام انم گسیختم از هر چه جز دل تو به قرآن ! ب ی ست نوری شبیه تو به جهانم وزیده است باغی شدم که میوه ی آن سرخ و چیدنی ست این عشق مثل روزنه هایی به سمت روز در تار و پود ماست مگر آف ی ست؟ این شعر نیست این همه ی طاقت من است ! پشت شبی که سخت به پایان رسیدنی ست... | شیرین خسروی |

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند

درخواست حذف اطلاعات

جملات و متن های زیبا در مورد خداوند خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها، خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد. ادامه مطلب

عشق تو در ابتدا چون جوی آبی ساده بود

درخواست حذف اطلاعات

عشق تو در قلب من گویی فقط یک لحظه بودعشق تو در ابتدا چون جوی آبی ساده بودمی شدش من هم کمی خندان شوم با یار خودگر که یارم لحظه ای در این جهانم زنده بودسهم من از عشق تو از پشت قاب پنجرهنقش تیری در دلی بر شرجی یک شیشه بودرنگ چشمان تو سبز و ابرویت هشتاد و هشتعشق تو در قلب من حقا خودش یک فتنه بوداو که عمری از غمت اشعار غمگین گفته بودحال وقتی آمدی با چشم گریان مرده بودمحمدصادق رزمی