رسانه
رسانه

میشود :: جستجو. . . . . .

درخواست حذف اطلاعات

هیچ تقصیرى ندارد .. ها را دیگران به کاممان تلخ د ..! با رفتنشان با نیامدنشان با نماندنشان .. وگرنه که به خودىِ خود بد نیست غروبش خیلى هم ارام است خیابان ها خلوت سکوت است... همه انگار آرام مى گیرند ها ! اگر دیگران # را به کاممان تلخ نکرده باشند ها را ميشود دست در دست در خیابان راه رفت .. ميشود ساعت ها گوشه اى لـمید و کتاب خواند ميشود سینما رفت و پاپ کرن خورد و از صداى "خــرچ خـــرچ" اش هم لذت برد .. اصلاً ... اصلاً ها را ميشود خانه ماند! ميشود خانه ماند و راحت خو د و رویا دید ... مژده_ دمندانمنبع: http://javad-ecka. /

جهان شما چقدر است

درخواست حذف اطلاعات

جهان شما چقدر است؟ همه ما بار ها این جمله را شنیده ایم که هی فلانی جهانت را بزرگ کن. اما این سوال یعنی چه؟جواب این سوال را در چه حیطه ای باید جست،یا منظور از جهانی که باید بزرگ شود چیست؟ برای ما که جهان دارد خلاصه ميشود در محدود تربن چیزها ، یعنی روزمره مان،ميشود تلگرام و اینستاگرام و تا حدی مان و رفقایمان ،چطور ميشود جهان را بزرگ کرد؟منبع: http://neastan. /

نمیدونم چرا چندروزه همش توی بچگیم گیر

درخواست حذف اطلاعات

مثلا زنگ خورده استاز در مدرسه بیرون میپرم کیفم روی کوله بالا میپرد و مثلا پدر دارم و او آنطرف خیابان با آن دوچرخه ی کره ای قدیمی که خورجین دارد و قرار است من روی خورجینش بنشینم منتظرم است نان هم یده و کلاه هم سرش است آن شال سفید را هم که ابجی ملیحه برایش بافته دور گردنش است هوا سرد است از دهانش بخار بیرون می آید من ذوق کرده ام من از همه ی بچه های مدرسه خوشبخت ترم بابا بغلم میکند من را میگذارد ترک دوچرخه نان ها به من میدهد دستم از گرمای نان توی بغچه داغ ميشود ذوق میکنم پدر سوار ميشود دور فلکه میچرخد و همه ی غصه هایم تمام ميشود (رویایی که چیزی بجز خیال نشد...خیالی که بافتم و حتی توی این سرما تن پوش قلبم نشد که نشد) منبع: http://sedayesokoot94. /

نان سنگگ

درخواست حذف اطلاعات

دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن میکند و درون تنور میگذارد؟!چه اتفاقی می افتد؟!خمیر به سنگ ها میچسبد!اما نان،هر چه پخته تر می شود،از سنگها جدا ميشود....حکایت آدم ها همین استسختی های این دنیا،حرارت تنور است.و این سختی هاست که انسان را پخته تر میکنند...و هر چه انسان پخته تر ميشود سنگ کمتری به خود میگیرد...سنگ ها تعلقات دنیایی هستند ...ماشین من،خانه ی من،کارخانه ی من......آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگ ها را از آن میگیرند!خوشا به حال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته ميشود که به هیچ سنگی نمیچسبد...... منبع: http://pnu1357. /

آذر

درخواست حذف اطلاعات

پاییز فصل من است... من در پاییز متولد شده ام... من دختر اذر ماهم... و پاییز می آید و من بی صبرانه منتظر آذر ماه می مانم ... من سه بار در آذر متولد میشوم... ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧، ١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠ پاییز فصل روزشماری منه ٩/١٠/ ٩/١٥/ ٩/٢٦/ ١٠ آذر که بیاید آشنایی ی اله ميشود.. ١٥ آذر من ١٨ ساله میشوم... ٢٦آذر دیدار ی اله ميشود... ومن سه بار در آذر متولد میشوم... ١٠.١٥.٢٦ و... #text_by_me#اشتباه_من#منبع: http://deltangiha0. /

کوتاه و خو از هسته ی زمین

درخواست حذف اطلاعات

بر اساس نظریه ی نسبیت انیشتین، هسته ی زمین 2.5 سال از سطح آن جوان تر است. دلیلش هم آن است که بر اساس این نظریه زمان با افزایش شدت گرانش کند تر ميشود تا انجا که این نظریه پیش بینی تعوری میکند زمان برای جرمی که با سرعت نور حرکت کند ایست میکند و برای جرمی که از سرعت نور بیشتر حرکت کند مع ميشود !!!!! (البته این پیش بینی تعوری بوده و در دنیای فیزیکی ممکن نیست) و فقط ح اول در دنیای فیزیکی امکان پذیر میباشد . براین اساس هر چه ما به مرکز جرم نزدیک تر شویم گرانش شدید تر ميشود و گرانش شدید تر یعنی زمان کند تر در نتیجه سن هسته زمین از سطحش کمتر است !!!!@fizikdananeshomalمنبع: http://qphg. /

خدا ،ازادى ،عد

درخواست حذف اطلاعات

‎در هیچ کجاى جهان عد ى وجود ندارد‎ما در یک زندان بزرگیم اما من تمام قانون دنیا را هم میزنم تا ترا به دور از این سلول ها ببرم چه کنم اسمان همه جا یک جور است تا چشم میبیند قفس است ‎پاى من هم به زنجیر است‎تا کجاى اسمان پرواز ازاد است ؟؟؟ آن خانه باغ دل سبز کجاست؟؟ کدام محدودهء ذهنم انسان را جاى دهم ميشود پنجره را باز کرد ؟؟ ميشود خدا را کشید ميشود !! fmمنبع: http://fmcheraboodanfm. /

حذف ایکلاد

درخواست حذف اطلاعات

عزیزان حذف اطلاعات آیکلاد که یک آی دی و رمز است، درصورت فراموشی، میتواند کاررابه جایی برساند که شما دیگرقادربه استفاده ازگوشی ایفون خود نخواهید بود! چگونه آیکلاد باعث نجات اطلاعات ازدست رفته ویا گوشی ازدست رفته ميشود؟ چگونه فراموشی اطلاعات ایکلاد باعث ازدست رفتن گوشی ميشود؟! چگونه وبرای چه ازایکلاداستفاده کنیم؟ درصورت فراموشی آیکلاد چه کنیم؟ درصورتیکه گوشی ایفون مفقود شد چگونهرمیتوانیم آن ر م؟ چگونه ایکلاد راست وازآن استفاده کنیم؟ درمورد همه این موارد بحث خواهد شد. قبل از ادامه بحث به اطلاع میرساند برداشتن یاحذف ایکلاد بصورت کاملا قانونی ازطریق شرکت اپل بابها وزمانی کوتاه دراپل ورک شاپ انجام ميشود، جهت ب اطلاع تماس بگیرید 02144313913 02144361538 09123852063منبع: http://appleworkshop. /

حذف ایکلاد

درخواست حذف اطلاعات

عزیزان ، حذف اطلاعات آیکلاد که یک آی دی و رمز است، درصورت فراموشی، میتواند کاررابه جایی برساند که شما دیگرقادربه استفاده ازگوشی ایفون خود نخواهید بود! چگونه آیکلاد باعث نجات اطلاعات ازدست رفته ویا گوشی ازدست رفته ميشود؟ چگونه فراموشی اطلاعات ایکلاد باعث ازدست رفتن گوشی ميشود؟! چگونه وبرای چه ازایکلاداستفاده کنیم؟ درصورت فراموشی آیکلاد چه کنیم؟ درصورتیکه گوشی ایفون مفقود شد چگونهرمیتوانیم آن ر م؟ چگونه ایکلاد راست وازآن استفاده کنیم؟ درمورد همه این موارد بحث خواهد شد. قبل از ادامه بحث به اطلاع میرساند برداشتن یاحذف ایکلاد بصورت کاملا قانونی ازطریق شرکت اپل بابها وزمانی کوتاه دراپل ورک شاپ انجام ميشود، جهت ب اطلاع تماس بگیرید 02144313913 02144361538 09123852063منبع: http://applethebest. /

زر خـیــــــــــــز

درخواست حذف اطلاعات

jamshid molaeiy:*زرخیــــــــــز* وقتی که تابستان پسش پاییز ميشوداحساس بی مهری فقط لبریز ميشود ب سراغ خشت را از دل گرفته ام فردا که آس پیک هم گشنیز ميشود نابودم اما در خودم این واژه ها اسیر از چشم و گوش بینی ام سرریز ميشود *دیگر درون فکر هایم پا پتی نیا* *چیزی نمانده حمله چنگیز ميشود* ملکی که غارت کرده این روزها مغول زر خیز بوده دوباره زرخیز ميشود...! نامی به نیکی مانده از دیربازمان هر که رفته شامل او نیز ميشود از شهریاران بی خبر ماندم ولی بدانطهران خبر رسیده که تبریز ميشود...! بعد از گذشت سالها پوسیدگی شبی...!چاقوی زنجانی دوباره تیز ميشود *رایکا* جمشید مولایی @jamshidmolaeyمنبع: http://jamshidmolaey. /

آذر ماه❤️☔️❄️

درخواست حذف اطلاعات

وقتی آذر ماه دوست داشتنی ميشود

کدام خواب شیرین ؟

درخواست حذف اطلاعات

کدام خواب شیرین ؟ وقتى میان همهمهء سرد زمین صداى جیرجیرکى نمیشنوم !!! وقتى یخ زده ایم این بشرى که مدام میخکوب دیوارهاى سنگى ست خودم را میگویم چشمهایم را بسنه ام بى انکه انگشت اشاره ام به نوک بینى نشانه برود در وهم خو گى ام غرق شده ام کجاى خواب سخن ازادگى ست؟ کجاى نوشتن کلام ابادى است؟ کجاى زندگى رسم یارى ميشود؟ کجاى دل مهربانى نقاشى ميشود؟ کى چه وقت میان دستان ما گره اى میزان ميشود ... fmمنبع: http://fmcheraboodanfm. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ما تفاوت زیادی باهم داریم!مثلا لباس هایمانبه گمانم تو روشن می پوشی،من اما تیرهقدم هایمانبه گمانم تو سریع برمی داری،من اما آرامیا مثلا حرف زدن هایمانتو خوش صحبتی،من اما پُر حرفولی ماحتما تفاهم زیادی باهم داریم مثل اینکه دلمان تنگ هم نشود،یک حسی قلقلک میکند که باشم که سرک بکشی که وقتی اسم دیگری در ذهنمان تداعی ميشود ناخوادگاه آن لبخند محزون پدیدار ميشود... تفاوت هایمان، گوشه ای می نشینند و تفاهم ها پیروز میشوند... +تاریخ تولدت کلیده قفلیه که میخواستی روز/ماه/سالمنبع: http://pitelo el. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اصلا رقیه نه ، مثلا دختر خودت؛ یک شب میان کوچه بماند ،چه ميشود ؟ اصلا بدون کفش ،توی بیابان ،پیاده نه !!! در راه خانه تشنه بماند ،چه ميشود ؟ ی از او به سیلی و شلاق و ،نه ! تنها به زور گوشواره بگیرد ،چه ميشود ؟ گیریم خیمه نه ،خانه و یا س ناه ،نه ! یک شعله پیرهنش را بگیرد ، چه ميشود ؟ در بین شهر ،توی شلوغی ،همیشه ،نه ! یک شب که نیستی ،بهانه بگیرد ،چه ميشود ؟ اصلا پدر ،عمو و برادر ،نه ، جوجه ای ، تشنه مقابل چشمش بمیرد ،چه ميشود ؟ دست گنا ار مرا روز رستخیز ، یک دختر سه ساله بگیرد ،چه ميشود ؟ آجرک الله یا صاحب ا مانمنبع: http://motahhare94. /

کله پوک-ملعون با پرنی آن مترادف است !

درخواست حذف اطلاعات

اگر جُمعه باشد و هوس ش تن تمام قوانینی که مُز ف تر از صدای یک خواننده عصر قجری اند،تورا در بر گرفته باشند و در مخیله ات چرخ بزند،آن وقت است که تمام نباید ها ميشود دلم خواست،تمام حق نداری ها ميشود همینی که هست.تمام دلم ش ته ها ميشود خب به درک.تمام میروم ها ميشودخ ظ،بسلامت.تمام نماندن ها ميشود موزیک دنس عصر غیرقابل تحمل گوربه گور شده ات حتما باید جُمعه باشد مثلا اگر دوشنبه باشد ميشود،بمیر!تمام ممنوعیت های ملاقات های خاص را باید با یک کاغذ سبز ید وگرنه ميشود همینی که گفتم.تمام 9ونیم هارا هم همینطور. حتما باید قوانین سفت و سختی باشد که بشکنی،کاست قدیمی باشد که همراه با دل و روده اش نقش سنگ فرش خیابان کنی.باید تولد هایی باشد که یادت برود تبریک بگویی.پیام هایی باشد که نخوانده پاکشان کنی.رژلب هایی باشد که نزده پاکشان کنی.کتاب هایی باشد که نخوانده به 100 قسمت مساوی تقسیمشان کنی.حرف هایی باشد که نز

گاهی نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب ميشودگاهی نميشود، که نميشود، که نميشود…گه جور ميشود خود آن بی مقدمهگه با دو صد مقدمه ناجور ميشود…گاهی هزار دوره دعا بی اجابت استگاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود…گاهی گدای گ و بخت با تو یار نیستگاهی تمام شهر گدای تو ميشود..منبع: http://majidkakvan. /

گاهی ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود گاهی بساط عیش خودش جور ميشودگاهی دگر تهیه بدستور ميشود گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود گاهی گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود گاهی تمام آبی این آسمان مایکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود گاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود از هرمه زندگیست دلت سیر ميشود گاهی به خواب بود جوانی مان گذشت گاهی چه زود فرصتمان دیر ميشود کاری ندارم کجایی چه میکنی بی عشق سر مکن که دلت پیر ميشود قیصر امین پورمنبع: http://spring7. /

8.لق

درخواست حذف اطلاعات

دیده ای یک دکمه از لباسی شل ميشودهی لق میخوردآدم را حرصی میکندمیگویی یا می افتد یا میماندو سر آ اینقدر لج در ار ميشود که میکنی و پرتش میکنی یه گوشهیا در هیاهویی گم ميشودیا یکی بهتر جایگزینش ميشودسعی کن دکمه لق زندگی ی نباشیکه روزی تو را گم کند __________________________________________________________ ادمایی که حرف توی دلشون بمونه حتی حق دفاع هم نمیدن خیلی ستمه.منبع: http://azardokhtxper. /

توضیحى. در مورد مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان من میخواهم امروز شما را با این مدرسه به طور کامل اشنا کنم.همونطور که میدونید این وبلاگ جادوى واقعى را اموزش میدهد.اما قبل از اموزش باید گروهبندى بشوید.در این مدرسه چهار گروه وجود دارد،گریفیندور،استلیرین،ریونکلا و هافلپاف .در هنگام گروهبندى شما در یکى از گروه هاى گفته شده البته با توجه به شخصیتتان.در این مدرسه درس گیاهان ،وردها،اعطلاعات عمومى جادویى،کلاس وسایل جادویى.من براى هر. درسى که یاد میدهم تکلیف میدهم ام فقط یه دونه.تا اینم یادم نرفته بگم که درس ها رمز دارند و فرد گروه بندى شده رمزها از طریق ایمیل یا وبلاگتان به شما فرستاده ميشود.هر. درس تکلیف دارد و هر فقط٢بار اجازه دارد که تکالیفش را ننویسد.اگر ى بیشتر از ٢بار تکالیف اش را انجام نده نمره هایش کم ميشود و براى جبران ان باید افراد را بیشتر کند.اگر هم نمره ى فرد به شدت پایین باشد ا اج ميشود و رمز درس ها عوض و به ان فرد داده

با اجازه؟

درخواست حذف اطلاعات

با اجازه میتوانم جان بقربانت کنم؟یا به صرف بوسه ای یکدفعه مهمانت کنم؟ چشم تو چون جام می میماند و من در کفشمن لبم را میتوانم مست چشمانت کنم؟ ای فرشته ای پری ای حضرت خوبی و عشقميشود روزی تو را پا بند انسانت کنم سرو آزادم بگو در کنج آغوشم تو را ميشود آیا کمی در بند و زندانت کنم؟ من که گمراه رهت، راه تو اما اصل دینميشود یک دم تو را بی دین و ایمانت کنم؟ آفرین بر خالقت، احسنت بر دستان اوجای ایزد ميشود بوسه به دستانت کنم؟ پای پیمانت نم و ندادی بوسه راميشود آ تو را بر پای پیمانت کنم

امشب

درخواست حذف اطلاعات

حال من؟ به احوال پرسی تو بست دارد! تو اگر حالم را بپرسی مگر ميشود بگویم بدم؟! اصلا مگر ميشود تو باشی و من خوب نباشم؟! مثلا همین امشب شب تولد تو مگر ميشود حال من بد باشد شکر خدا امشب حال من خوب است، چون امشب حس حال تو خوب است راستش را بخواهی تو فقط باش من اثبات میکنم که بدی در دنیا وجود ندارد

عوامل موثر در گرایش نوجوانان و جوانان به :

درخواست حذف اطلاعات

1- خانواده: آموزش و پرورش روحیه مذهبی مناسب برای اقامه آن . ابتدا از خانواده شروع ميشود و خانواده نقش مهمی در انتقال فرهنگ از خود بروز میدهد . آنچه در مورد فرزند در گرایش به مهم است . وجود انگیزه است و آنچه در تربیت و آموزش اهمیت دارد روح معنوی به اعماق دل اوست .نه تحمیل شکل و قلب او. زمانی آموزش به توفیق می انجامد و قرین موفقیت ميشود که با احسا س خوشا یند همراه باشد ربدیهی است زمانی که نوجوان در معرض یادگیری و آموزش احکام و عبادات قرار دارد. لازم است از قبل برای این موضوع زمینه سازی شود تا همراه آموزش . احساس خوشایند در او ایجاد گردد و به این ترتیب .نتیجه ی مطلوب به بار آورد در این صورت تقویت چنین گرایش فطری نیز بسیار آسا ن وطبیعی خواهد بود زمانی نوجوان الگوهای رفتاری مطلوب خویش را در موقعیتها و شرایط مختلف زند در رفت و آمدها میهمانیها و برخوردهای بستگان و دوستان و از جمله حضور آنان در صف

متن های جوانی

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان نمیکنی ولی ميشود.... گاهی نميشود که نميشود که نميشود....گاهی بساط عیش خودش جورميشود...گاهی دگرتهیه به دستورميشود..... گه جورميشود خودآن بی مقدمه... گه بادوصدمقدمه ناجورميشود...... گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است.... گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود... گاهی گدای گد و بخت باتو یارنیست.......گاهی تمام شهرگدای تو ميشود..... گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود... گاهی دلم تراشه ای ازسنگ ميشود...گاهی تمام آبی این آسمان ما.... یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود.. گاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود... ازهرچه زندگیست دلت سیرميشود...گویی به خواب بود جوانی مان گذشت......... گاهی چه زود فرصتمان....دیرميشود... کاری ندارم کجایی. چه میکنی....... بی عشق سرمکن....که دلت پیر ميشود..قارتالیdj m.rمنبع: http://dj-mojtabarostami. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ميشود بغلم کنی؟؟محکم،از آنهایی که سرم چفت شود روی قلبت و حتی هوا هم بینمان نباشد...ميشود بغلم کنی؟؟دلم تنگ استبرای بوی تنت،برای دستانت که دورم گره شودو برای حس امنیتی که آغوشت دارد...ميشود بغلم کنی؟؟هیچ نگویی،فقط روی موهایم بوسه بکاری و بگذاری گریه کنم...و آرام در گوشم بگویی مگر من نباشم که اینجور گریه کنی ميشود بغلم کنی؟؟تمام شهر میدانند از تو هم پنهان نیست، من به تو معتادم...منبع: http://thisage. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ميشود بغلم کنی؟؟محکم،از آنهایی که سرم چفت شود روی قلبت و حتی هوا هم بینمان نباشد...ميشود بغلم کنی؟؟دلم تنگ استبرای بوی تنت،برای دستانت که دورم گره شودو برای حس امنیتی که آغوشت دارد...ميشود بغلم کنی؟؟هیچ نگویی،فقط روی موهایم بوسه بکاری و بگذاری گریه کنم...و آرام در گوشم بگویی مگر من نباشم که اینجور گریه کنی ميشود بغلم کنی؟؟تمام شهر میدانند از تو هم پنهان نیست، من به تو معتادم...منبع: http://thisage. /

روز سیدالایام وروز زمان است.

درخواست حذف اطلاعات

لاادری صحرا شکوفا ميشود وقتی بیایی دنیا چه زیبا ميشود وقتی بیایی چیزی شبیه آنچه در باور نگنجد مانند رویا ميشود وقتی بیایی یابن االحسن عقده زکاربسته ما بالطف تو واميشود وقتی بیایی تلخ است صبروانتظار اما به کامم شهدگوارا ميشود وقتی بیاییمنبع: http://shafiee-sayedmahmod. /

نام مرا صدا بزن

درخواست حذف اطلاعات

نام مرا صدا بزن (بهشته). تا جانم را فدایت م. تو بامن بمان و فقط نام مرا صدا بزن تا تمام وجودم را فرش حضورت کنم.تو ای هدیه ای از جانب خدا ، با تو تمام نداشته ها ، داشته ميشود . با تو همه ی دلگیری ها ،خنده ميشود. تو چه میدانی از راز دل، بدون تو این دل مگر دل ميشود؟؟ نام مرا صدا بزن ، ای جاااااانم؟ جان من فدای جان تو جانان من.منبع: http://beheshteomid. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امشب در ایران فاجعه ای اتفاق می افتد!امشب (1ابان 95) عده ای از هموطنان مان در حوادثی قابل پیشگیری فوت خواهند کرد. در نیمه دوم هرسال، حدود 750 نفر در ایران براثر مسمومیت با گاز منوا یدکربن در ح خواب فوت می کنند. بالاترین آمار فوت به این دلیل، هرسال مربوط به اولین شبی است که هوا سرد ميشود و بخاریها به کار می افتند. پیشگیری از این مرگ تلخ و اغلب خانوادگی، بسیار آسان است: کافیست وجی بخاری گازی را کنترل کنید و مطمئن شوید همه گاز وجی بخاری از اتاق خارج ميشود و لوله های بخاری محکم هستند. برای اطمینان بیشتر، درز مختصری از پنجره یا در به بیرون بازبگذارید تا هوا جریان داشته باشد. اگر در میان اقوام و آشنایانتان، ی از بخاری گازی استفاده میکند، تا دیرنشده و نخو ده با او تماس بگیرید و این راه های ساده برای پیشگیری از فاجعه در شرف وقوع امشب را به او بگویید. منبع: http://jooshgazbartar. /

صبح امروز آقای سلیمانی مهمان دبیرستان عاشورا با موضوع گفتمان دینی بودند.

درخواست حذف اطلاعات

شیرزاد, [19.11.16 09:59]در سنین بلوغ که شامل دوران نوجوانی ميشود ٣ پدیده ی مثبت در زندگی نوجوانان اتفاق می افتد١- خود تشخیصی ٢-خود تاییدی ٣-خود انتخاب گری در مرحله ی خود تشخیصی نوجوان به شناخت وجود و هویت خود پی میبرد که این یکی نشانه های بارز دوران بلوغ میباشد .مرحله ی دوم خود تاییدی میباشد که نوجوان در این مرحله بین تایید خود و دیگران وجود و ماهیت خود را تایید مینماید وسایل مورد نیاز خود را با سلیقه ی شخصی خود انتخاب وبه نظر دیگران در انتخاب هایش کمترین توجهی نمی نماید.آ ین مرحله از پدیده های مثبت دوران بلوغ خود انتخاب گری میباشد در این مرحله نوجوان دو مسیر را پیش رو دارد مسیر درست ومسیر نادرست ( انحرافی) که خود شامل خودسری نیز ميشودشیرزاد, [19.11.16 10:01]

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز مدت موقت پتروشیمی بندر این نامه های که ارسال ميشود توسط کارگروه عزیزمان فرستاده شده است و حاصل ساعتها و روزها و ماه ها تلاش و زحمت و از خودگذشتگی این عزیزان میباشد و فقط جهت اطلاع شما دوستان و سروران گرامی ارسال ميشود: سلام علیکم ، منوال بدین ترتیب است که پتروشیمی بندر به دیوان عد اداری اعتراض زده و دیوان از مرجع صادر کننده رای که در اینجا اداره کار منطقه ویژه می باشد تقاضای یک نسخه پرونده و اسناد مرتبط شده ، و اداره کار نیز به همراه اسناد نامه ایی تنظیم نموده دال بر قانونی بودن رای و توضیحات لازمه بنده به نمایندگی از همه شما بزرگواران از کارگروه گرامی تشکر میکنم و خداوند ان شاء الله هر چه خوبی و شادی در دنیا هست به انها اعطا کنه و همیشه شاد و سلامت باشند خسته نباشید عزیزان کارگروه و خدا قوت پهلوانان فداکار صنعت

عوامل موثر در گرایش نوجوانان و جوانان به :

درخواست حذف اطلاعات

1- خانواده: آموزش و پرورش روحیه مذهبی مناسب برای اقامه آن . ابتدا از خانواده شروع ميشود و خانواده نقش مهمی در انتقال فرهنگ از خود بروز میدهد . آنچه در مورد فرزند در گرایش به مهم است . وجود انگیزه است و آنچه در تربیت و آموزش اهمیت دارد روح معنوی به اعماق دل اوست .نه تحمیل شکل و قلب او. زمانی آموزش به توفیق می انجامد و قرین موفقیت ميشود که با احسا س خوشا یند همراه باشد ربدیهی است زمانی که نوجوان در معرض یادگیری و آموزش احکام و عبادات قرار دارد. لازم است از قبل برای این موضوع زمینه سازی شود تا همراه آموزش . احساس خوشایند در او ایجاد گردد و به این ترتیب .نتیجه ی مطلوب به بار آورد در این صورت تقویت چنین گرایش فطری نیز بسیار آسا ن وطبیعی خواهد بود زمانی نوجوان الگوهای رفتاری مطلوب خویش را در موقعیتها و شرایط مختلف زندگی در رفت و آمدها میهمانیها و برخوردهای بستگان و دوستان و از جمله حضور آنان در

امشب

درخواست حذف اطلاعات

حال من؟ به احوال پرسی تو بستگی دارد! تو اگر حالم را بپرسی مگر ميشود بگویم بدم؟! اصلا مگر ميشود تو باشی و من خوب نباشم؟! مثلا همین امشب شب تولد تو مگر ميشود حال من بد باشد شکر خدا امشب حال من خوب است، چون امشب حس حال تو خوب است راستش را بخواهی تو فقط باش من اثبات میکنم که بدی در دنیا وجود نداردمنبع: http://soleimani-software. /

سیزدهم صفر

درخواست حذف اطلاعات

یار! بگذار یادت بدهم ! اینکه زن ها با طلا یدن حالشان خوب ميشود همه ی ماجرا نیست! زن قبل از هر چیز با دوست داشته شدن حالش خوب ميشود! 1200 هزار تومان طلای ده ی ناچیز می د و حالش خوب نميشود اما به دیدن یک پیامِ (من با تو شارژ میشوم) دست از زمین و زمان میشوید و حال و اینده اش خوب ميشود! منبع: http://omms. /

40سالگی...

درخواست حذف اطلاعات

امروز یکجایی متنی خواندم که نوشته بود اگر الان سر یک بی محلی غر میزنم بخاطر این است که این روزهای 20سالگی اینطور میطلبد وگرنه در روزهای 40سالگی همه چیز طور دیگری ميشود...و عجیب نگفته بود که بدتر ميشود فقط گفته بود نوع دوست داشتن و داشتن و زندگی عوض ميشود...ومن همه اش فکر میکنم این روزهای 20سالگی که دارد میپرد میان روزمرگی...نکند تا40 تا 60 تا 80 همینطور روزمره بگذرد کاری نکنیم صدایمان در نیاید هیچ اتفاق خاصی نیوفتد؟؟؟بعد کمی فکر میکنم به خنده های دخترانه مان دور سینی کباب به سفره های یکبار مصرف روزانه مان...حتما در 40سالگی 60سالگی 80 سالگی هم یک چیزهایی پیدا ميشود برای خندیدن...حتما پیدا ميشود حتی اگر مدل این متن های رمانتیک و عاشقانه تلگرامی نباشد ولی بالا ه یک جوری حالمان خوب ميشود...مگه نه؟منبع: http://divane. /

"زبان...(١٤)

درخواست حذف اطلاعات

کاربرد اصلی ى زبان آنست که انسان را آماده و توانا میکند تا در جریان ارتباط داشتن با واقعییت ها و رویداد های زندگی ، تصاویر و نشانه های أخذ شده از محسوسات را از راه شیدن با کلام ترکیب کرده ومفاهیمی را که از این طریق در پیشینه ى ذهنش پردازش ميشود آشکار ومشخص سازد ، به گونه اى که بتواند آنها را از راه قیاسات واستقراء ذهن ، در باورش وجدان کرده ونهایتآ بمرحله ى عملی برساند. بدیهی است در این فرآیند رعایت دستور زبانی ودانستن گرامر و اصول جمله بندی وعبارت پردازی یک ارزش با اهمییت محسوب ميشود و فرد هرچه بیشتر در این زمینه مهارت وتجربه داشته باشد در توجیه وتبیین وآراسته مشروحات بیانی موفق تر خواهد بود ، اما آنچه که در پروسه ى بمعنا رساندن " امر واقع " در بستر زبان دارای اهمییت است تفحص و جستجو در بطن واقعه وتجربه اندوزی هر چه بیشتر در این زمینه میباشد ، برا ی مثال ، چنانچه دو نفر در سر چهار راهی یک

ادامه سوالات درس 2

درخواست حذف اطلاعات

سخن اکرم )ص( را درباره عفو و گذشت ، بیان کنید: رسول خدا)ص( -فرمودند:اهلِ گذشت باشید که آن بنده را عزیز می کند پس، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را -سرافراز کند.11 از خطاهاى چه انى نباید چشم پوشى کرد؟ چرا ؟ انی که اشتباهات خود را نمى -پذیرند و تصمیم ندارند خطا هاى خود را ترک کنند اگر از کار آنها چشم پوشى کنیم موجب -جسارت بیشتر آنان ميشود و خود را اصلاح نخواهند کرد.12 ماجرای گذشتِ زیبا درباره چه ی است ؟ درباره مالکِ اَشتر فرمانده حضرت -علی)ع(.13 مالکِ اَشتر در مقابلِ رفتار آن مردِ نادان چه کرد؟ او ایستاد خشمش را فروخورد به - - -مسجد رفت و بعد از برای هدایت آن مرد دعا کرد .14 غفار بودن خداوند چه تأثیری درزندگی انسان ها دارد؟ موجب ميشود تا بعضی از -افرادِ خطا کار به گناه خود پی ببرند و ناامید نشوند و برای جبران اشتباه خود تلاش کنند.15 با چه شرطی گذشت از خطای دیگران شایسته است ؟ به شرط آن که فرد

حق سهیم شدن در سود شرکت

درخواست حذف اطلاعات

یکی از اه یداران از ید سهام یک شرکت , سهیم شدن در سود شرکت می باشد. میزان سود تقسیمی متعلقه به هر سهم در مجمع عمومی سالانه شرکت تعیین ميشود.. منظور از سود , سود قابل تقسیم است که شامل سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی ( نصف سود خالص هر سال ) و سایر اندوخته های اختیاری , به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است , ميشود . نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را نیز مجمع عمومی تعیین میکند. اگر مجمع عمومی در این خصوص تصمیمی نگرفته باشد , هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.منبع: http://online-trading. /

بانوی پاییزی...

درخواست حذف اطلاعات

پاییز می آید چرا حالم پریشان ميشود باران به دنیای دلم بی وقت مهمان ميشود پاییز با زیباترین احساس های زندگی در انعکاس برگ ها با باد ان می شود باران که می بارد زمین پرآب و زیبا ميشود دهقان که بعد از چند فصل، لبهاش خندان ميشود آن که با فصل بهار، همرنگ یکدیگر شود پاییز می آید ببین، غمگین و نالان ميشود هر فصل در دنیای من جایی برای عاشقیست عاشق همیشه هرکجا بی وقت خواهان ميشود من عاشق فصل توام، بانوی پاییزی من فصلت چه زیبا ميشود هر وقت آبان ميشود... ر ح ی م...منبع: http://rhm-m. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی حرف ها فقط بغض میشوند، از همان بغض های پیچیده ی بی دوا و درمان. گاهی به جایی میرسی که هیچ لباس تازه ای تو را خوشحال نمیکند، نه دامن چین دار نه پیراهن کوتاه گل گلی. گاهی سخت ميشود خنده های از ته دلت، قهقه های با انرژیت را تکرار کنی. دختر که باشی نازکی دلت همیشه برایت مسئله ساز ميشود، با هر اشاره ای اشک هایت جاری میشوند و سفیدی چشمهایت را قرمز قرمز قرمز رنگ میکنند درست مثل پیراهن قرمز خال خالیه دخترانه ام. دختر که باشی دلت ناز میخواهد ، از همان نازهایی که لپت را میکشند و میگویند از دست تو. دختر که باشی دوسداری اهل خانه از شیطنتت آسی شوند اما دلت که دل نباشد یک گوشه آرام و بی صدا توی لاک خودت غصه هایت را مرور میکنی. آه که دیگر زمانی که رفت بر نخواهد گشت. برای آرزوهایی که تا ابد آرزو خواهند ماند من چه کنم... جواب احساس هایی که بی هوا پوچ شدند من چه کنم. سنگینی درد بزرگیست و از آن دردمندان

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلام همشهریلر : فرا رسیدن تاسوعاو عاشورای حسینی برعموم دارانیان ومخاطبین عزیزمان تسلیت باد. از اول ماه محرم هر روز در داران مراسم احسان شام برگزار ميشود.گفته ميشود هزینه احسان را هر روز یکی از همشهریان متقبل ميشود. باخبر شدیم پدر بزرگوار شهید والامقام جعفر عبدیلی مرحوم علی عبدیلی یه دیار حق شتافت .روحش شاد. منبع: http://daranekamki. /