رسانه
رسانه

میشود :: جستجو. . . . . .

درخواست حذف اطلاعات

هیچ تقصیرى ندارد .. ها را دیگران به کاممان تلخ د ..! با رفتنشان با نیامدنشان با نماندنشان .. وگرنه که به خودىِ خود بد نیست غروبش خیلى هم ارام است خیابان ها خلوت سکوت است... همه انگار آرام مى گیرند ها ! اگر دیگران # را به کاممان تلخ نکرده باشند ها را ميشود دست در دست در خیابان راه رفت .. ميشود ساعت ها گوشه اى لـمید و کتاب خواند ميشود سینما رفت و پاپ کرن خورد و از صداى "خــرچ خـــرچ" اش هم لذت برد .. اصلاً ... اصلاً ها را ميشود خانه ماند! ميشود خانه ماند و راحت خو د و رویا دید ... مژده_ دمندانمنبع: http://javad-ecka. /

جهان شما چقدر است

درخواست حذف اطلاعات

جهان شما چقدر است؟ همه ما بار ها این جمله را شنیده ایم که هی فلانی جهانت را بزرگ کن. اما این سوال یعنی چه؟جواب این سوال را در چه حیطه ای باید جست،یا منظور از جهانی که باید بزرگ شود چیست؟ برای ما که جهان دارد خلاصه ميشود در محدود تربن چیزها ، یعنی روزمره مان،ميشود تلگرام و اینستاگرام و تا حدی مان و رفقایمان ،چطور ميشود جهان را بزرگ کرد؟منبع: http://neastan. /

نمیدونم چرا چندروزه همش توی بچگیم گیر

درخواست حذف اطلاعات

مثلا زنگ خورده استاز در مدرسه بیرون میپرم کیفم روی کوله بالا میپرد و مثلا پدر دارم و او آنطرف خیابان با آن دوچرخه ی کره ای قدیمی که خورجین دارد و قرار است من روی خورجینش بنشینم منتظرم است نان هم یده و کلاه هم سرش است آن شال سفید را هم که ابجی ملیحه برایش بافته دور گردنش است هوا سرد است از دهانش بخار بیرون می آید من ذوق کرده ام من از همه ی بچه های مدرسه خوشبخت ترم بابا بغلم میکند من را میگذارد ترک دوچرخه نان ها به من میدهد دستم از گرمای نان توی بغچه داغ ميشود ذوق میکنم پدر سوار ميشود دور فلکه میچرخد و همه ی غصه هایم تمام ميشود (رویایی که چیزی بجز خیال نشد...خیالی که بافتم و حتی توی این سرما تن پوش قلبم نشد که نشد) منبع: http://sedayesokoot94. /

حذف ایکلاد

درخواست حذف اطلاعات

عزیزان حذف اطلاعات آیکلاد که یک آی دی و رمز است، درصورت فراموشی، میتواند کاررابه جایی برساند که شما دیگرقادربه استفاده ازگوشی ایفون خود نخواهید بود! چگونه آیکلاد باعث نجات اطلاعات ازدست رفته ویا گوشی ازدست رفته ميشود؟ چگونه فراموشی اطلاعات ایکلاد باعث ازدست رفتن گوشی ميشود؟! چگونه وبرای چه ازایکلاداستفاده کنیم؟ درصورت فراموشی آیکلاد چه کنیم؟ درصورتیکه گوشی ایفون مفقود شد چگونهرمیتوانیم آن ر م؟ چگونه ایکلاد راست وازآن استفاده کنیم؟ درمورد همه این موارد بحث خواهد شد. قبل از ادامه بحث به اطلاع میرساند برداشتن یاحذف ایکلاد بصورت کاملا قانونی ازطریق شرکت اپل بابها وزمانی کوتاه دراپل ورک شاپ انجام ميشود، جهت ب اطلاع تماس بگیرید 02144313913 02144361538 09123852063منبع: http://appleworkshop. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ما تفاوت زیادی باهم داریم!مثلا لباس هایمانبه گمانم تو روشن می پوشی،من اما تیرهقدم هایمانبه گمانم تو سریع برمی داری،من اما آرامیا مثلا حرف زدن هایمانتو خوش صحبتی،من اما پُر حرفولی ماحتما تفاهم زیادی باهم داریم مثل اینکه دلمان تنگ هم نشود،یک حسی قلقلک میکند که باشم که سرک بکشی که وقتی اسم دیگری در ذهنمان تداعی ميشود ناخوادگاه آن لبخند محزون پدیدار ميشود... تفاوت هایمان، گوشه ای می نشینند و تفاهم ها پیروز میشوند... +تاریخ تولدت کلیده قفلیه که میخواستی روز/ماه/سالمنبع: http://pitelo el. /

کله پوک-ملعون با پرنی آن مترادف است !

درخواست حذف اطلاعات

اگر جُمعه باشد و هوس ش تن تمام قوانینی که مُز ف تر از صدای یک خواننده عصر قجری اند،تورا در بر گرفته باشند و در مخیله ات چرخ بزند،آن وقت است که تمام نباید ها ميشود دلم خواست،تمام حق نداری ها ميشود همینی که هست.تمام دلم ش ته ها ميشود خب به درک.تمام میروم ها ميشودخ ظ،بسلامت.تمام نماندن ها ميشود موزیک دنس عصر غیرقابل تحمل گوربه گور شده ات حتما باید جُمعه باشد مثلا اگر دوشنبه باشد ميشود،بمیر!تمام ممنوعیت های ملاقات های خاص را باید با یک کاغذ سبز ید وگرنه ميشود همینی که گفتم.تمام 9ونیم هارا هم همینطور. حتما باید قوانین سفت و سختی باشد که بشکنی،کاست قدیمی باشد که همراه با دل و روده اش نقش سنگ فرش خیابان کنی.باید تولد هایی باشد که یادت برود تبریک بگویی.پیام هایی باشد که نخوانده پاکشان کنی.رژلب هایی باشد که نزده پاکشان کنی.کتاب هایی باشد که نخوانده به 100 قسمت مساوی تقسیمشان کنی.حرف هایی باشد که نز

روح خدا

درخواست حذف اطلاعات

درماتم روح خداهردیده زمزم ميشود/شور درون ها مملوزاین غم ميشود/باشد مرهم مستضعفان این جهان/ازسوگ او آتشفشان هردل زماتم ميشود/بعداز ی آمدزنسل اهل بیت/سیدعلی برشیعیان مولاومرهم ميشود/راه مابودراه شهیدان خدا/میثاق ازبهرولی ایمان محکم ميشود/عصرظهورمهدی مرهون شده بهر /نام شریف نائبش باشیعه همدم ميشود/

توضیحى. در مورد مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان من میخواهم امروز شما را با این مدرسه به طور کامل اشنا کنم.همونطور که میدونید این وبلاگ جادوى واقعى را اموزش میدهد.اما قبل از اموزش باید گروهبندى بشوید.در این مدرسه چهار گروه وجود دارد،گریفیندور،استلیرین،ریونکلا و هافلپاف .در هنگام گروهبندى شما در یکى از گروه هاى گفته شده البته با توجه به شخصیتتان.در این مدرسه درس گیاهان ،وردها،اعطلاعات عمومى جادویى،کلاس وسایل جادویى.من براى هر. درسى که یاد میدهم تکلیف میدهم ام فقط یه دونه.تا اینم یادم نرفته بگم که درس ها رمز دارند و فرد گروه بندى شده رمزها از طریق ایمیل یا وبلاگتان به شما فرستاده ميشود.هر. درس تکلیف دارد و هر فقط٢بار اجازه دارد که تکالیفش را ننویسد.اگر ى بیشتر از ٢بار تکالیف اش را انجام نده نمره هایش کم ميشود و براى جبران ان باید افراد را بیشتر کند.اگر هم نمره ى فرد به شدت پایین باشد ا اج ميشود و رمز درس ها عوض و به ان فرد داده

فصل اشک

درخواست حذف اطلاعات

چشمهابا اشک درمان ميشود/قلبهاباگریه سامان ميشود/فاطمیه فصل اشک وگریه هاست/مجلس زهرافراوان ميشود/برکویر خشک دل زهراگل است/بزم سختیها چه آسان ميشود/راه ورسم بندگی درفاطمه است/اوف بهرجانان ميشود/حیدرو زینب برایش غمگسار/مجتبی هم اشک باران ميشود/کربلاشد یادمان فاطمی/برسرنی روح قرآن ميشود/باظهورمهدوی حق آشکار/چون بساط ظلم پایان ميشود/

نمیشود که نمیشود

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشودگاهی بساط عیش خودش جور ميشود گاهی دگر تهیه بدستور ميشودگه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشودگاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشودگاهی گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشودگاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشودگاهی تمام آبی این آسمان ما یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشودگاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود از هرچه زندگیست دلت سیر ميشودگویی به خواب بود جوانی مان گذشت گاهی چه زود فرصتمان دیر ميشودکاری ندارم کجایی چه میکنی بی عشق سر مکن که دلت پیر ميشود

زندگی گاهی قفس گاهی قناری میشود ....

درخواست حذف اطلاعات

زندگی گاهی قفس گاهی قناری ميشود ... سهم ماهی ها زمانی ؛ بیقراری ميشود .. گاه دوشادوش ابری؛ گاه هم بالین خاک زندگی یک وقت هایی ؛ آبشاری ميشود . مثل تقدیر زلیخا؛ تا عزیزی میرسد ... عشق گاهی هم دچار بدبیاری ميشود . با نگاهت ؛ کم ؛ نمک بر زخم تنهایی بپاش زخم کهنه ؛ سر اگر واکرد ؛ کاری ميشود . عاقبت بار نگاه تو به بندم میکشد .... عشق گاهی زاده بی بند و باری ميشود . زیر باران بهاری ؛ دست من در دست تو ... زندگی ؛ روزی همان که دوست داری ميشود . لحظه ای بنشین کنارم ؛ دل بده ؛ آتش بگیر این غزل روزی برایت ؛ یادگاری ميشود ... تقدیم به خوانندگان عزیز منبع: http://davoudsajadi. .. /

جاودانه....

درخواست حذف اطلاعات

آسمانِ خدا ک دلتنگ ميشود ماه و ستاره ها... به خواب میروند بغض میکند میبارد...آرام ميشود... و آینده در فردا طلوع میکند آسمانِ دلِ من ک غمگین ميشود اندوه چشمک میزند درد بیدار ميشود چشم میبارد آرام نميشود در گذشته جا میماند ...غرق ميشود

"زبان...(١٤)

درخواست حذف اطلاعات

کاربرد اصلی ى زبان آنست که انسان را آماده و توانا میکند تا در جریان ارتباط داشتن با واقعییت ها و رویداد های زندگی ، تصاویر و نشانه های أخذ شده از محسوسات را از راه شیدن با کلام ترکیب کرده ومفاهیمی را که از این طریق در پیشینه ى ذهنش پردازش ميشود آشکار ومشخص سازد ، به گونه اى که بتواند آنها را از راه قیاسات واستقراء ذهن ، در باورش وجدان کرده ونهایتآ بمرحله ى عملی برساند. بدیهی است در این فرآیند رعایت دستور زبانی ودانستن گرامر و اصول جمله بندی وعبارت پردازی یک ارزش با اهمییت محسوب ميشود و فرد هرچه بیشتر در این زمینه مهارت وتجربه داشته باشد در توجیه وتبیین وآراسته مشروحات بیانی موفق تر خواهد بود ، اما آنچه که در پروسه ى بمعنا رساندن " امر واقع " در بستر زبان دارای اهمییت است تفحص و جستجو در بطن واقعه وتجربه اندوزی هر چه بیشتر در این زمینه میباشد ، برا ی مثال ، چنانچه دو نفر در سر چهار راهی یک

ادامه سوالات درس 2

درخواست حذف اطلاعات

سخن اکرم )ص( را درباره عفو و گذشت ، بیان کنید: رسول خدا)ص( -فرمودند:اهلِ گذشت باشید که آن بنده را عزیز می کند پس، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را -سرافراز کند.11 از خطاهاى چه انى نباید چشم پوشى کرد؟ چرا ؟ انی که اشتباهات خود را نمى -پذیرند و تصمیم ندارند خطا هاى خود را ترک کنند اگر از کار آنها چشم پوشى کنیم موجب -جسارت بیشتر آنان ميشود و خود را اصلاح نخواهند کرد.12 ماجرای گذشتِ زیبا درباره چه ی است ؟ درباره مالکِ اَشتر فرمانده حضرت -علی)ع(.13 مالکِ اَشتر در مقابلِ رفتار آن مردِ نادان چه کرد؟ او ایستاد خشمش را فروخورد به - - -مسجد رفت و بعد از برای هدایت آن مرد دعا کرد .14 غفار بودن خداوند چه تأثیری درزندگی انسان ها دارد؟ موجب ميشود تا بعضی از -افرادِ خطا کار به گناه خود پی ببرند و ناامید نشوند و برای جبران اشتباه خود تلاش کنند.15 با چه شرطی گذشت از خطای دیگران شایسته است ؟ به شرط آن که فرد

زر خـیــــــــــــز

درخواست حذف اطلاعات

jamshid molaeiy:*زرخیــــــــــز* وقتی که تابستان پسش پاییز ميشوداحساس بی مهری فقط لبریز ميشود ب سراغ خشت را از دل گرفته ام فردا که آس پیک هم گشنیز ميشود نابودم اما در خودم این واژه ها اسیر از چشم و گوش بینی ام سرریز ميشود *دیگر درون فکر هایم پا پتی نیا* *چیزی نمانده حمله چنگیز ميشود* ملکی که غارت کرده این روزها مغول زر خیز بوده دوباره زرخیز ميشود...! نامی به نیکی مانده از دیربازمان هر که رفته شامل او نیز ميشود از شهریاران بی خبر ماندم ولی بدانطهران خبر رسیده که تبریز ميشود...! بعد از گذشت سالها پوسیدگی شبی...!چاقوی زنجانی دوباره تیز ميشود *رایکا* جمشید مولایی @jamshidmolaeyمنبع: http://jamshidmolaey. /

حق سهیم شدن در سود شرکت

درخواست حذف اطلاعات

یکی از اه یداران از ید سهام یک شرکت , سهیم شدن در سود شرکت می باشد. میزان سود تقسیمی متعلقه به هر سهم در مجمع عمومی سالانه شرکت تعیین ميشود.. منظور از سود , سود قابل تقسیم است که شامل سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی ( نصف سود خالص هر سال ) و سایر اندوخته های اختیاری , به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است , ميشود . نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را نیز مجمع عمومی تعیین میکند. اگر مجمع عمومی در این خصوص تصمیمی نگرفته باشد , هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.منبع: http://online-trading. /

زائررضا

درخواست حذف اطلاعات

زائر مول اهل شفاعت ميشود/شامل لطف الهی و ت ميشود/درحریمش پاگذاردباولای اهل بیت/بردل وجانش فراوان بین عنایت ميشود/آستان حضرت او گوشه عرش خداست/قلب پاک شیعیانش ازولایت ميشود/بادل بش ته روآنجاکه وقت اتصال/دستهای معرفت پرازکرامت ميشود/اشک راکن متصل ازبهردریاری خلوص/نام توآنجا مسمای سعادت ميشود/اهل بیت مصطفی راحضرتش سلطان دین/جان شیعه بهرمولا پرارادت ميشود/قطره قطره اشک راباران زهرایی نما/پردرآنجا جامهایی از رضایت ميشود/باولای حضرت اوسوی مهدی سیرکن/باظهور ناب آقا دین حمایت ميشود/

میشود!؟

درخواست حذف اطلاعات

ميشود یک کاری کنند من بافتن موهایم یادم برود بعد تو باکلی حوصله بنشینی یادم بدهی چطور موهای یک دختربافته ميشود؟ ميشود خواندن یادم برود تو همه کتاب های دنیارا برایم بخوانی؟ ميشود همه اتفاق های دنیا دیگربرایم تکراری نباشد بعد تو دنیاو اتفاق هایش را برایم تعریف کنی؟ اصلا ميشود باز به دنیا بیایم و از اولش با من بزرگ شوی؟ ميشود اولین صدای موج را باهم بشنویم اولین موجی که روی پاهایم می آید کنار توباشد ؟ اصلاميشود من رابرداری ببری ساحل دریا قول میدهم هرچقدرهم دور از راه رفتن خسته نشوم! ميشود اولین نت های موسیقی زندگیم را تو یادم بدهی؟ ميشود برای اینکه اسمم یادم بیاید تو صدایم کنی!؟

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی حرف ها فقط بغض میشوند، از همان بغض های پیچیده ی بی دوا و درمان. گاهی به جایی میرسی که هیچ لباس تازه ای تو را خوشحال نمیکند، نه دامن چین دار نه پیراهن کوتاه گل گلی. گاهی سخت ميشود خنده های از ته دلت، قهقه های با انرژیت را تکرار کنی. دختر که باشی نازکی دلت همیشه برایت مسئله ساز ميشود، با هر اشاره ای اشک هایت جاری میشوند و سفیدی چشمهایت را قرمز قرمز قرمز رنگ میکنند درست مثل پیراهن قرمز خال خالیه دخترانه ام. دختر که باشی دلت ناز میخواهد ، از همان نازهایی که لپت را میکشند و میگویند از دست تو. دختر که باشی دوسداری اهل خانه از شیطنتت آسی شوند اما دلت که دل نباشد یک گوشه آرام و بی صدا توی لاک خودت غصه هایت را مرور میکنی. آه که دیگر زمانی که رفت بر نخواهد گشت. برای آرزوهایی که تا ابد آرزو خواهند ماند من چه کنم... جواب احساس هایی که بی هوا پوچ شدند من چه کنم. سنگینی درد بزرگیست و از آن دردمندان

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

چگونه است که هنوز در خیالم با تو حرف میزنم، چگونه ميشود تو نمیشنوى این خیال ها را. بیا و برایم بگو. بیا و دل دارى ام بده. این هواى سرد که از همه وقت ها لعنتى تر است. نه اینکه سردتر باشد، بوى تورا میدهد. منبع: http://ftpm. /

روزعاشورا

درخواست حذف اطلاعات

روزعاشورارسیده غم فراوان ميشود/گریه برچشمان شیعه مثل باران ميشود/یک سلامی از دل وجان برحسین وزینبش/چونکه این شورحسینی عشق وایمان ميشود/یک یک یاران مولا یاوردین وبصیر/روی نیزه از شقاوت جان قرآن ميشود/اکبرواصغرف در ولایت محوری/بهر محمد طفل قربان ميشود/درکنارعلقمه هم جاودان عباس شد/باعنایتهای مولا درد درمان ميشود/روی نیزه راس خونین شدعزادر قتلگاه/حضرت زینب درآنجا بازگریان ميشود/یوسف زهرا به اشکش خون ماتم ریخته/چون شرایط برظهورش بازآسان ميشود/

زمین بی تاب است

درخواست حذف اطلاعات

تو می اییآذر ميشود باران می باردعاشقت می شومبهمن ميشودشب ها صبح نمیشونددستت را می گیرماردیبهشت ميشودبهارنارنج در کوچه ها می باردمیبوسمت مرداد ميشوداتش می باردزمین ارام میگیرد

الطاف خدا

درخواست حذف اطلاعات

عیدفطراست ومسلمان آسمانی ميشود/غرق الطاف خدا و شادمانی ميشود/حیف آن ماه مبارک رفت تاسال دگر/عیدی حق بهرشیعه جاودانی ميشود/ازسبوی عشق ایزد معرفتها میچکد/یک قدح بردار آنجا گلفشانی ميشود/هرکه راحب ولایت با قبولی همدم است/باعلی باغ عبادت باغبانی ميشود/عشق مهدی وظهورش عیدی ما ازخداست/باحضورحضرت او دین جهانی ميشود/

رمان و تمام میشود

درخواست حذف اطلاعات

رمان رمان و تمام ميشود و تمام ميشود رمان تمام ميشود رمان و ميشود رمان و تمام ادامه مطلب

303_

درخواست حذف اطلاعات

هر روز که بزرگتر میشوم.هر روز که مسوولیت هام بیشتر ميشود.هر روز که دیدم نسبت به دنیا واقع بین تر ميشود...دنیا با تمام وسعتش ،برام تنگ تر ميشود...تنگ تر ...تنگ تر.

جلسه اعضا تیم

درخواست حذف اطلاعات

طبق جلسه ای که عصر امروز برگزار ميشود تصمیمات مالی این تیم گرفته ميشود و در ضمن قوانین این تیم نیز تصویب ميشود...

داغ سنگین

درخواست حذف اطلاعات

درعزای مصطفی عالم پریشان ميشود/کل مخلوق الهی بازگریان ميشود/داغ سنگین محمد اشک رازمزم کند/حضرت زهراو حیدر بین چه نالان ميشود/اندرآن روز عزایش مجتبی هم پرکشید/باشهادت نزد مادر بازمهمان ميشود/زهرکین همسراو قلب مولاراشکافت/پیک اکش درآنجا تیرباران ميشود/آ ماه صفرشد صدمصیبت بررضا/مه دراین مصائب پرز افغان ميشود/

آ صفر

درخواست حذف اطلاعات

آ ماه صفرهرشیعه گریان ميشود/دیده زهراوحیدرمثل باران ميشود/داغ جانسوزنبی راخلق باورکرده است/نام احمدتا قیامت رمز ایمان ميشود/مجتبی با زهرهمسر شد شهید راه دین/خاک گلگون بقیع هم پر ز افغان ميشود/آ این ماه غم رابا رضا تفسیرکن/هردلی مهمان مولا در اسان ميشود/تسلیت گویم به مهدی درعزای این سه نور/دردما با مهدویت باز درمان ميشود/

خدا همیشه هست

درخواست حذف اطلاعات

از هر دستی بدی از همون دست میگیریمگر ميشود قلبی را بشکنی وقلبت ش ته نشود مگر ميشود چشمی را گریان کنیو چشمت گریان نشودمگر ميشود ذهنی را پریشان کنی و ذهنت پریشان نشودمگر ميشود احساسی را بسوزانیو احساست سوخته نشودمگر ميشود!!!!!!!!خدا همیشه هست 

انتظاریار

درخواست حذف اطلاعات

هاباانتظار یارشیرین ميشود/ازبرای لحظه دیدارشیرین ميشود/روزوشب اندر عبادت خصلت هرمومنی است/با مناجات و دعابسیار شیرین ميشود/یادمهدی حس و حال شیعه عصرظهور/تابری نامش نگرهر بار شیرین ميشود/مدعی بسیارباشدبهر عشق ودلبری/باولایت کام هرغمخوار شیرین ميشود/ای مسلمانان به اصلاح درون کاری کنید/لحظه موعودآن دلدارشیرین ميشود/وقت تنگ است ودگرآید زمان عاشقی/جان فدایش کن که با ایثار شیرین ميشود/

عاشق

درخواست حذف اطلاعات

نبـــــــــوده... . نیســــــت... . نخواهــــد بود... . ی عزیـــزتر از تــــــــــــو برای من... . می آیــــــی "تپش قلبــــــم" دوچندان ميشود "سخن" میگویـــــی دل بــــی تاب "بی قــــرارتر" ميشود لحظه ها آماده عاشـــــق شدن یک آسمان "عشــــــق" "نگاهـــــم" میکنی و من مات و مبهوت در دلـــــم میگویم عجب "حکایت غریبــــی" است حکایت "یک عشــــق" و " دو دل بی تاب" نباشــــــــی. . . . مــــــــــــــن. . . . هیــــچ حســـی . . . . به روز برفـــــــی ندارم . . . . من عاشق زمستــــــــانم . عاشق اینکه ببینمت . در زمستان آرام راه می روی . که سُر نخوری ! . که گونه هایت از سرمــــــــا سرخ شده است . معصومانه به زمین خیره ای . چه قدر دوست داشتنی شده ای .. . حرفم را پس میگیرم . من عاشق زمستــــــــان نیستم ، . عاشق تــــــــوام …منبع: http://zahra64. /

یک دم نفسی میرسد

درخواست حذف اطلاعات

در تلاطم موجهای وشان به داد که میرسی کیف میکنم بنگار تاریخ! بنگار تاریخ همه هواهایی که بلعیدم و اینبار عطر خوش می وزد درون ریه هایم... هوائی که با نم باران تازه ميشود، هواخواه میکندم... منبع: http://del-del. /

الگوی انسان

درخواست حذف اطلاعات

جاری زعرش ایزدی کوثرفراوان ميشود/از جانب حق فاطمه الگوی انسان ميشود/میلاد زهراآمده تابندگی معناکند/باخلقتش هرمشکلی برخلق آسان ميشود/گنج فضیلت های اویک شمه ای ازمصطفی/یاوربرای مرتضی مظلوم دوران ميشود/مادرشده بر اهل بیت آن گوهرانسانیت/ازبرکتش زن در جهان همتای مردان ميشود/درروزمیلادش نگرروح خداسرمیرسد/تبریک برصاحب زمان عزت نمایان ميشود

"من"

درخواست حذف اطلاعات

آن چیز که جاری است" من " است نه آنچه اطراف "من" است آن چه که ن ميشود غیر "من" است نه "من" تنها گاه "من" با "همه" در می آمیزد تشخیص "من" از "همه" دشوار ميشود و گمان برده ميشود که "من" دچار س شده همه چیز در "من" است هر چیز که طلب میکنیم در "من" جاری است هر چیز که دلتنگش میشویم. همه چیز. از من باد داغی بر من نوزد از هیچ چیز نمیوزد

همدلى

درخواست حذف اطلاعات

نورِ شمع و بوى یاس و یاد یار ؟ نه ، روشنم کٓردٓست دستِ روزگار آنچه میماند بِجا ، آن یکدلیست عاشقى زیباست ، اما ، اصل هستش همدلى همدل و همراه و همدم ماندن است ا یر راه جاودانه ميشود همراه تو در زندگى منبع: http://pas-tafarda. /

سایه قرآن

درخواست حذف اطلاعات

درسایه قرآن بروجانت هدایت ميشود/از پرتو انوارحق برتوعنایت ميشود/ماه مبارک آمده باجلوه های رحمتش/حب نبی وآل اوبردل سرایت ميشود/آماده لشکرهاشده درمسجدواندر /یاری زخیل شیعیان دین وولایت ميشود/ثقلین پاک مصطفی قرآن وحب اهل بیت/ازفضل این دوبارهابرتوروایت ميشود/صدمژده آمدبرفرج گشته زمان وموعدش/درشعربهرحضرتش اینک حکایت ميشود/

گاهی ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود گاهی بساط عیش خودش جور ميشودگاهی دگر تهیه بدستور ميشود گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود گاهی گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود گاهی تمام آبی این آسمان مایکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود گاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود از هرمه زند ست دلت سیر ميشود گاهی به خواب بود جوانی مان گذشت گاهی چه زود فرصتمان دیر ميشود کاری ندارم کجایی چه میکنی بی عشق سر مکن که دلت پیر ميشود قیصر امین پورمنبع: http://spring7. /

گاهی ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود گاهی بساط عیش خودش جور ميشودگاهی دگر تهیه بدستور ميشود گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود گاهی گدای گ و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود گاهی تمام آبی این آسمان مایکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود گاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود از هرمه زندگیست دلت سیر ميشود گاهی به خواب بود جوانی مان گذشت گاهی چه زود فرصتمان دیر ميشود کاری ندارم کجایی چه میکنی بی عشق سر مکن که دلت پیر ميشود قیصر امین پورمنبع: http://spring7. /

کى راست میگه؟

درخواست حذف اطلاعات

در طول تاریخ ادیان زیادى ظهور د و همچنین ان زیاد حال در عصر حاظر انسان با ى از ادیان و ان روبروست شما براى اینکه به حقیقت دست پیدا کنید کدامین دین را انتخاب میکنید؟ مثلا شما موسى را انتخاب کردید خوب حال یک سؤال طرفداران دیگر دینها تکلیفشان چه ميشود آیا آنها به جهنم میروند آیا آنها کافر هستند چه تفاوتى بین خداى این ادیان وجود دارد ، اگر به راستى خدا این أفراد را فرستاده پس چرا هر کدام با افکار متفاوت نسبت به دیگرى فرمان میدهد چرا از ١٤٠٠ سال پیش تا کنون دیگر ى نیامده تکلیف انسانهایى که مثلا در استرالیا زندگى میکنند و در طى این ١٤٠٠ سال گذشته به این أدیان دسترسى نداشته اند چه ميشود چرا ى براى انها إرسال. نشده ، به نظر میرسد این ادیان همگى ساخته ذهن بشر بوده به این دلیل که فقط در نقطه مشخصى از کره زمین و ان هم فقط خاورمیانه ظهور مى د و شاید به نوعى همگى از هم کپى کرده باشند تعدد أدیان نشانه ا

استعمال اقسام صابون سبب سفید شدن و رفتن مو میشود

درخواست حذف اطلاعات

عبارت از مرضی است که بعلت خشکی وافر موی سر، دخ یکنوع مکروب مخصوص مو به چند ساحه تقسیم شده میشکند. برای جلوگیری از آن موی سر را با روغن های طبیعی، مانند روغن بادام، نالیار، ترائیل باید چرب کرد.منبع: http://selselaatalk. /